Facebook Like
Add link

Kutseõpe - sarnased materjalid

haridus, kutseharidus, hiharidus, dala, keskharidus, imalik, ppeasutus, hemalt, kutsehariduse, tingimuseks, ppes, populaarne, nneks, hise, udnud, heks, ljakutsed, igile, hetkeolukord, rval, parnu, bitud, rnumaa, pitakse, erialale, erialaga, rgud, arvutid, ldjuhul
7
docx

Kutseharidus Eestis ja Euroopas

TUNDMATU KUTSEHARIDUSKESKUS Arvutid ja arvutivõrgud KUTSEHARIDUS Koostanud: Juhendaja: ASUKOHT 2010 Mis on kutseharidus? Kutsehariduse mõiste hõlmab kõikides vormides toimuvat kutse-, eri- ja ametialast õpet....

Sissejuatus õpingutesse - Kutsekool
45 allalaadimist
20
docx

Kutseharidus

... kutseharidus?........................................................................................................... 4 Kutsekoolides pakutavad õppevaldkonnad..........................................................................4 Kutseõpe välismaal............................................................................................................. 6 Praktika kutsekoolis............................................................................................................. 7 Kokkuvõte......................................................................................................................

Ühiskond -
6 allalaadimist
12
odt

Soome haridussüsteem

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Humanitaarainete õppekava SOOME HARIDUSSÜSTEEM ALUSHARIDUS (referaat) Koostaja: Tiina Tammearu Juhendaja: Karmen Trasberg ...

Võrdlev koolikorraldus - Tartu Ülikool
109 allalaadimist
20
doc

Kutseõppest ja kutsekoolidest, mis asuvad Eestis ning mida nad võimaldavad anda õppijale

...se fondi kasutamise korra kinnitab õppeasutuse nõukogu. 4 Sõidukulude hüvitamine Transpordikulud hüvitatakse päevases õppevormis täiskoormusega kutsekeskharidusõpet, kutseõpet põhihariduse baasil või põhihariduse nõudeta kutseõpet läbivale õpilasele, kes: • elab ühiselamus või üürikorteris. Kompenseeritakse õppeasutusse ja tagasi alalisse elukohta sõidu maksumus (edasi-tagasi sõit kuni kaks korda kuus), riiklikeks pühadeks alalisse elukohta ja õpp...

Ühiskond - Kutsekool
3 allalaadimist
2
rtf

Mina ja kutseharidus

Mina ja kutseharidus. Eesti kutsekoolides õpib rohkem noori kui gümnaasiumides. Noored on valinud kutseõppeasutuse, et omandana keskhariduse kõrvale ka eriala . Kutsekoolid annavad võimaluse õppida eriala ka inimestel kes on juba keskhariduse omandanud . Valides k...

Eesti keel - Kutsekool
20 allalaadimist
27
docx

Tartu kutsehariduskeskuse hotell

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Turismiosakond Sigrid Piiri AÜTH2 TARTU KUTSEHARIDUSKESKUSE HOTELL Organisatsiooniõppe praktika aruanne Juhendaja: Anneli Kompus Pärnu 2013 SISSEJUHATUS Organisats...

Organisatsioonikäitumine -
73 allalaadimist
20
ppt

Järvamaa Kutsehariduskeskuse

Järvamaa Kutsehariduskeskus Kairi Teder LK21 Koolist Järvamaa kutseharidust on läbi aastakümnete iseloomustanud armastus tehnika, tehnoloogia ning maaelu vastu. Tänane kool annab traditsioonidele 21. sajandi näo. Eelkõige iseloomustavad seda väärtused, mida me endas kanname ja mida tahame e...

Logistika - Kutsekool
3 allalaadimist
14
docx

Õppimisvõimaluste ja töömaailma tundma õppimine

...õpitud kutse- või erialal või jätkata õpinguid kõrghariduse omandamiseks. Kutsestandard Dokument, milles kirjeldatakse kutsetegevust ning esitatakse kutsealade ja -tasemete kompetentsusnõuded ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit. Kutseõpe põhihariduse baasil Põhihariduse baasil kutseõppes õppija omandab kutse-, erivõi ametialal oskustöö tegemiseks vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud. On kutseharidusstandardile ja kutse- või eriala riiklikule õppekavale vastava kutseõppe õppekava alusel toimuv õpe, kus õpingute a...

Analüüsimeetodid... - Keskkool
12 allalaadimist
18
doc

Alusõppe uurimistöö

SISUKORD 1.Sissejuhatus ............................................................................................................... .....................2 2.Ülevaade tööturu olukorrast üldiselt......................................................................................

Avaliku sektori ökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
67 allalaadimist
12
doc

Referaat teemal "Kes peab maksma hariduse eest?"

TALLINNA MAJANDUSKOOL AMETNIKUTÖÖ OSAKOND KES PEAB MAKSMA HARIDUSE EEST? REFERAAT Juhendaja: P. Kirme-Valgma Tallinn 2012 SISUKORD SISSEJUHATUS Eesti on väikeriik, kus pakutakse suures valikus hea t...

Kutse-Eetika - Tallinna Majanduskool
40 allalaadimist
9
doc

KIIRABITEHNIKU JA EMT KUTSEOSKUSTE VÕRDLUS.

Tartu Tervishoiu Kõrgkool Erakorralise meditsiini tehniku õppekava SVETLANA KAVALEROVA, NATALJA GAVRILOVA, GENNO NURK KIIRABITEHNIKU JA EMT KUTSEOSKUSTE VÕRDLUS. MIDA EMT PEAKS ROHKEM OSKAMA? Referaat ...

Meditsiin -
22 allalaadimist
22
docx

Norra haridussüsteem võrdluses Eestiga

Tallinna Ülikool Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Keskus Norra haridussüsteem võrdluses Eestiga Referaat Koostaja: Jana Veršinina Juhendaja: Jelena Helemäe, Ellu Saar ...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
10 allalaadimist
4
docx

Haridus

HARIDUS Tänapäeval on eestlased Euroopa mandriosa väikseim rahvas, kellel on täielik omakeelne haridus algkoolist ülikoolini välja. XIII sajandil levis Eestis katoliiklik kiriku ja koolikorraldus. Algul rajati toomkoolid, kus õpetati traditsiooniliselt seitset vab...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
96 allalaadimist
109
doc

Rehabilitatsiooni portfoolio kokkuvõte

TALLINNA ÜLIKOOL Rakvere Kolledz Rakenduslik sotsiaaltöö Anna-Margarita Nukk REHABILITATSIOONI TEOORIAD, MEETODID JA KORRALDUS Portfoolio Juhendaja: Karin Hanga...

Rehabilitatsiooni teooriad,... - Tallinna Ülikool
187 allalaadimist
75
doc

Kohaliku omavalitsuse õigus

KOHALIKU OMAVALITSUSE ÕIGUS Dots. Vallo Olle 2009 Konspekt loengute, slaidide, osaliselt seaduste ja õpik ,,Munitsipaalõigus loengud" V.Olle põhjal _____________________________________________________________________________________________...

Õigus - Tartu Ülikool
675 allalaadimist
6
doc

Hiina haridussüsteem

Hiina haridussüsteem Hiinas on haridus jaotatud 3 alakruppi: Educational stages in China Age Education Compulsory ...

Ühiskond - Kutsekool
29 allalaadimist
8
docx

EKSAMIKÜSIMUSED HARIDUS JA HARIDUSSÜSTEEM

EKSAMIKÜSIMUSED HARIDUS JA HARIDUSSÜSTEEM · Nimeta Eesti haridussüsteemi korraldamise põhimõtted (EV haridusseaduse alusel) Haridus on õppeprogrammidega ettenähtud teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ja käitumisnormide süsteem, mida ühiskond tunnustab ni...

Kirjandus -
49 allalaadimist
16
pdf

Kvantitatiivne analüüs eestlaste sallivusest Euroopa Sotsiaaluuringu põhjal

...ase – 5 väärtusega kategoriaalne tunnus. Kodeerisin ümber Eesti haridustaseme tunnuse (Highest level of education, Estonia) järgnevalt: 1) Põhiharidus või madalam – algsed väärtused: alghariduseta (alla 4 klassi), lõpetatud algharidus (4-6 klassi), kutseõpe ilma alghariduse lõpetamiseta, lõpetatud põhiharidus (7-9 klassi) 2) Kutse-või keskharidus – algsed väärtused: kutseharidus põhihariduse baasil õppekava alla 2 aasta, lõpetatud üldkeskharidus, kutseharidus põhihariduse baasil õppekava...

Sotsioloogia - Tartu Ülikool
20 allalaadimist
4
docx

Erivajadusega õpilane ja kaasav haridus

Erivajadusega õpilane ja kaasav haridus Mis on kaasav haridus? Kaasava hariduse praktika põhineb filosoofial, mis käsitleb erisusi, võimeid ja vajadusi loomulikena ning annab võimaluse õppimiseks ja arenguks kõikidele ning väärtustab sealjuures iga kogukonna liikme rolli. Kaasavad koolid eeldavad, et kõik...

Pedagoogika alused - Tallinna Pedagoogiline Seminar
125 allalaadimist
12
doc

Eesti hariduspoliitika. Peamised probleemid ja võimalikud lahendused.

Eesti hariduspoliitika. Peamised probleemid ja võimalikud lahendused. Hariduspoliitika on riikliku poliitika osa. Kõige üldisemas tähenduses määrab riiklik hariduspoliitika hariduse omandamise kohustuse ja võimalused ühiskonnas praegu ja tulevikus. Hariduspoliitika roll on ühiskonnas väga...

Haridus - Tartu Ülikool
41 allalaadimist
24
doc

Kuuba

Vinni-Pajusti Gümnaasium Kuuba Vabariik Koostaja: Tanel Pihlak 11. A Juhendaja: Siiri Seljamaa 2006 1 ÜLDANDMED Asukoht: Kesk-...

Geograafia - Keskkool
124 allalaadimist
14
odt

1-3 kodutöö kutsepedagoogika e-kursus

Esimene kodutöö . Seal on ka arutelu all päris palju juttu. Vastused küsimustele ja mõned näited: · Millised erinevad tähendused on kutsel, ametil ja professioonil olnud aegade jooksul? Lisage näiteid Kõigil kolmel nimetusel on ühisosa sotsiaalse, ajaloolise, kultuurilise, ühiskondliku, isikliku (vahel ka sel...

kutsepedagoogika -
4 allalaadimist
3
doc

Sotsiaaldemokraatliku erakonna hariduskorralduslikud põhiseisukohad

Sotsiaaldemokraatliku erakonna hariduskorralduslikud põhiseisukohad Valisime antud teema seoses sellega, et täna toimub Tartus Sotsiaaldemokraatliku erakonna üldkogu, kus muuhulgas on päevakorras ka hariduskorralduslikud küsimused. 1.Haridus on inimarengu täht...

Haridusteaduskond - Tartu Ülikool
34 allalaadimist
9
pptx

Müüja eriala õppimine

Kuidas saada müüjaks? Peale põhikooli, kutsekeskharidusõpe müüja: Järvamaa Kutsehariduskeskus, 3a Valgamaa Kutseõppekeskus, 3a Tallinna Tööstushariduskeskus (müüja rõivaalal), 3a VäikeMaarja Õppekeskus, 3a Tallinna Teeninduskool, 3a Pärnumaa Kutsehariduskeskus, 3a Kutseõpe keskhariduse baasil müügikonsult...

Sissejuatus õpingutesse - Kutsekool
13 allalaadimist
140
ppt

Euroopa Liit

Euroopa Liidu Institutsioonid ja õigus Lektor Peep Jaagant Piirivalvekolledz 2007 Õppeaine eesmärk Anda õppuritele üldised teadmised EL'i haldusorganite ülesehitusest ja funktsioonidest Iseseisev töö Kutsehariduse õpe: Õppematerjalide lugemine Aine lõpeb eksamiga. Eksam...

Euroopa liit - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
94 allalaadimist
72
docx

Kasvatusteadused

...idele. (haridusuuringud, pereuuringud) PEDAGOOGILISED SUUNAD JA AJALOOLISED PEALIINID Kasvatuse terviklikuks mõistmiseks on oluline tuleviku prognoos. Kasvatuse kokkuvõte : kasvatust suunasid vanasti tugevad traditsioonid, tekkis kirjaoskus, hakkas kujunema koolikohustus, alguse sai kutseõpe (õpipoisid),tööstuslik ühiskond sündis palgatöö tekkega. Lapsepõlve mõistetakse omaette vanuseperioodina, nad loovad ise oma elu ja keskkonda. Lapsepõlve vaadatakse koos sotsiaalsuse ja sooga.( spartalik ja ateenalik kasvatus Uusaja kasvatusideed – Russeau (õpetajat...

Alusharidus - Tallinna Ülikool
56 allalaadimist
1
docx

Kas Eesti haridussüsteem vajaks muutmist

Kas Eesti haridussüsteem vajaks muutmist ? Lugupeetud kuulajad. Tihti virisevad õpilased ja ka täiskasvanud kooli korralduse vastu. Aga kuidas siis Eesti koolisüsteem teiste riikide omadega võrreldes tundub ? Eesti haridussüsteem koosneb neljast tasemest: algharidus, põhi...

Eesti keel - Põhikool
24 allalaadimist
46
docx

Sissejuhatus sotsioloogiasse

Sissejuhatus sotsioloogiasse Õpik ­ Hess, B.B., Markson, E.W. & Stein, P.J Sotsioloogia. Tallinn: Külim, 2001. Eksam: 6.jaanuar või 13.jaanuar (korduseksam 27.jaanuar). Valikvastustega enamjaolt. Referaat. Tähtaeg 18.detsember. Teaduslikust artiklist I loeng 2.0...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tartu Ülikool
7 allalaadimist
4
docx

EESTI ÜHISKOND JA HARIDUS - 2015

Tallinna Ülikool Rakvere Kolledz Sotsiaalpedagoogika SP I Merike Morozov EESTI ÜHISKOND JA HARIDUS - 2015 Raamatu kokkuvõte Rakvere 2010 EESTI HARIDUSSTSE...

Sotsiaaltöö - Tallinna Ülikool
33 allalaadimist
53
doc

Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt

Sissejuhatus sotsioloogiasse 03.09 Tarmo Strenze tarmo.strenze@ut.ee Õpik Hess, B.B., Markson, E.W. & Stein, P.J Sotsioloogia. Tallinn: Külim, 2001 tuleb lugeda Eksam: 7. Jaanuar või 14. Jaanuar Korduseksam: 28. Jaanuar Referaat. Tähtaeg ­ 18.detsember. Võimalikud lisakodutööd Eksam: peamiselt loengu...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tartu Ülikool
59 allalaadimist
18
pdf

Innovatsiooni alane koostöö ja koostöömudelid Eestis

...tagasi ainult talente, vaid tööturul on oodatud ka oskajad, töökogemustega töötajad. Viimaste aastate kogemused näitavad, et noortel on tööellu sisenemisel probleeme, kuna pole piisavalt motiveeritud, puuduvad töökogemused või pole suudetud määratleda enda tulevikuametit. Kui kutseõpe siduda rohkem praktilise tööga, suudaksid õppurid täpsemalt aru saada oma ametist ning samuti saaksid kohe pärast kooli siseneda tööellu. Seda teenust võiksid pakkuda ka personaliettevõtted, ainsaks probleemiks on siin vaid finantseerimine, kus omakorda võiks abiks olla riik, sest meie oskus...

Majandus - Tallinna Tehnikaülikool
27 allalaadimist
71
docx

Merekultuur ja etikett

KUTSEÕPE PÕHIKOOLIS JA GÜMNAASIUMIS VALDKOND: LAEVA TEKIMEESKOND ERIALA: MADRUS VALIKAINE MEREKULTUUR JA ETIKETT KOOSTAS: PAUL KOOSER 2012/2013 Õ.A. AINEKAVA 1. Õppeaine nimetus: Merekultuur ja etikett 2. Õpperühmad: merenduskla...

Merendus -
19 allalaadimist
46
pptx

EUROOPA SOTSIAALHARTA

EUROOPA SOTSIAALHARTA TTK 27.09.13 Euroopa sotsiaalharta · Millal? · Eesmärk · Sisu Millal? · Sõlmiti 18. oktoobril 1961. aastal. · Parandatud ja täiendatud sotsiaalharta võeti vastu 03.05.1996 · Eesti allkirjastas sotsiaalharta 2000. aastal. Eesmärk · ...

Õendus - Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
11 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun