Facebook Like
Küsitlus
Add link

Kirjand "Keel-rahvusliku identiteedi alustala" - sarnased materjalid

kski, isikup, rahvad, keeleks, arvukam, ikski, hiinlased, enesekindlus, nelev, omaenda, globaliseerumist, koguaeg, kohandama, aktuaalne, ehkki, tunnevad, ikesel, hiilgav, takistama, millisesse, gida, populaarne, evaselt
1
doc

Kirjand kodumaast

Kalevipoeg on üheks eestlaste identiteedi allikaks. Ta on meie rahvuseepos ja rahvuskangelane, sellisena me teda austame ja armastame. Meie, eestlased rändame palju. Avastame uusi kultuure ja riike ning puhkame soojal maal palmide all. Kuid siiski peame tagasi tulema oma kodumaale, nii nagu seda tegi meie rahvuskangelane Kalevipo...

Eesti keel - Põhikool
20 allalaadimist
1
doc

Virtuaalsed inimsuhted

...nesehinnanguga mõtleme endast hästi, madala enesehinnanguga inimesed kipuvad ennast aga alavääristama ja endast halvasti arvama. Virtuaalse keskkonna eeliseks on aga just see, et saame end kujutada täpselt nii nagu seda soovime, luues omale virtuaalse identiteedi. Sellises keskkonnas, kus me ennast mugavalt tunneme, saame vabamalt suhelda ning tänu sellele paraneb meie eneseväljendamise oskus. Samuti suudab taoline suhtlus tuua välja inimese varjatud omadused ning seeläbi tõsta inimese eneseteadvust ning ­hinnangut. Vaatamata virtuaalse maailma ee...

Eesti keel - Keskkool
306 allalaadimist
1
docx

Uue sajandi väljakutsed

Uue sajandi väljakutsed Igal ajastul on peetud sõdu, isegi meie esimesed liigikaaslased olid sõjakad. Näiteks on osa teadlasi väitnud, et neandertaallaste salapärane kadumine on selgitatav tänapäeva inimese vägivaldsusega. Nimelt olla viimased meie suurelauba...

Eesti keel - Keskkool
213 allalaadimist
4
docx

Viivi Luik "Varjuteater"

...kuuskümmend neli. See mõjus talle masendavalt ja ta tundis selle arvu ees iseäralikku aukartust. Mida oligi tema maharahustamiseks vaja. **** Kõige põnevam selle raamatu puhul oli stiil, kogu teos oli justkui kirjand, korralik arutlev kirjand. Luik rääkis Rooma mineku loo, kuid tõi sisse erinevaid seiku ning märke oma elust. Ta sidus näiteks Berliinis elavaid vaeseid Rooma vaestega, leidis nende juures ühiseid jooni. Kirjeldas silmi, mida nägi Berliinis ning kohtas aastaid hiljem Roomas, kuid need silmad ei kuul...

Eesti kirjandus - Keskkool
42 allalaadimist
1
docx

Kirjand: Kas eesti keelel on tulevikku?

06.12.2011 Kas eesti keelel on tulevikku? Minu arvates võib olla eesti keelel tulevikku, kuigi meie keel pole veel hääbumas ent peab tõdema, et mõne kümne aasta pärast võib olla meie keel kadunud kuna m...

Eesti keel - Keskkool
21 allalaadimist
2
doc

Uurali keelte teke ja areng

Kuidas on tekkinud eesti keel? Miks pole eesti keel sarnane läti keelega? erinevad keelte tekkemudelid.

Eesti keel - Põhikool
31 allalaadimist
2
doc

Traditsioonide ja uuenduste käigus muutuv Eesti ühiskond

Traditsioonide ja uuenduste käigus muutuv Eesti Eestimaad on valitsenud läbi sajandite mitmed riigid. Igal riigil on omad tavad ja kombed, millest kujunevad välja traditsioonid. Samuti kanduvad traditsioonid edasi ka teistesse riikidesse. Eestimaale on toodud tänu võõrvõi...

Eesti keel - Keskkool
138 allalaadimist
4
docx

Õnn - elu eesmärk?

...poleks lapsi. Miks muidu hõisatakse, et lapsed on meie, riigi tulevik? Laps on kahe inimese vahelise armastuse vili, õnnistus, kingitus. Õnnelik inimene on kellegi poolt armastatud, oodatud, vajatud. Mõelda, milliste meeletusteni on viinud armastus! Kirjandusest meenuvad kohe Romeo ja Julia, Jane Eyre ja Rochester, Antonius ja Cleopatra, Simson ja Delila, Selene ning Endymion. Lähiajaloost mäletame printsess Dianat ja Dodi al- Fayedi, Maria Callase ja Aristoteles Onassise lugu. Inimestel on vaja kedagi, kellele toetuda, loota ja kindel olla. Par...

Eesti keel - Keskkool
47 allalaadimist
1
doc

Kas Soome-Ugrilased on sõjakas rahvas

Kas Soome-Ugrilased on sõjakas rahvas Soome-Ugrilased on põlisrahvas, mis jaguneb väga laialdaselt nii Skandinaaviasse, Balti maadesse, kui ka Venemaale ja mujalegi. Põhiliselt ühendab seda rassiliselt mõnetigi kirjut rahvust keeletüvi, kuid just keele järgi jaotatakse Uurali rahvaid ...

Eesti keel - Keskkool
8 allalaadimist
6
rtf

Eestlased

Eestlased on täis imeväge? ,,Mis maa see on? Siin pole ühtki mäge,vaid metsad lõputud ja laukasood. Kuid siinne rahvas on täis imeväge ja kummalised on nende laululood." Eesti see on kui pärl kaelakeest.Oma ilusate metsade,järvede ja soodega paitab ta inimeste silmi ja...

Eesti keel - Keskkool
16 allalaadimist
2
doc

Maailma ajalugu on sõdade ajalugu. kirjand

Maailma ajalugu on sõdade ajalugu Juba inimloomuse varajast algusest, kirjapanemata ajast on sõjad old läbi aegade inimrassi peamine tegevusala. Põhjuseid on mitmeid ja need on muutnud ka totaalselt meie maailmavaadet , meie ajalugu. Sõda, üks jubedamaid ja koledadamaid asju ilm...

Eesti keel - Keskkool
51 allalaadimist
2
doc

Ülistus õppivale eluviisile.

Vaadates ajas tagasi mõnisada aastat, näeme, et tolleajane elu-olu kujutab endast hoopis midagi muud kui tänapäevane. Lapsed kasvasid üles taludes ning tihtipeale puudus neil kontakt välisilmas sündivaga. Kõigil olid oma ülesanded ­ kes pidi vanemaid põldude harimisel aitama, kelle ülesandeks oli loomade...

Eesti keel - Keskkool
44 allalaadimist
59
doc

Kordamine eesti keele eksamiks

...nglise keel; 4. rahva- ja hõimunimetused: läti rahvas, paapua hõimud. Märkus 1. Rahvuskuuluvuse märkimiseks (erinevalt kohakuuluvusest) võib kohanime omastava käände väikese tähega kirjutada ka mõnedes muudes ühendites: eesti kirjandus, kodueesti kunstnik, väliseesti laulja, läti rahvalaulud, jaapani kunst, vene ballett, araabia maad. Näiteks kui kirjutame väikese tähega prantsuse maalikunstnik, siis tahame sellega märkida, et ta on prantsuse rahvusest, või toonitada, et ta esindab prantsuse rahvuslikku ...

Eesti keel - Keskkool
149 allalaadimist
1
doc

Kas me oskame hoida ühte. kirjand

Kas me oskame hoida ühte Rahvus, majandus, ühiskond ­ 3 põhjust, miks me ühtemoodi uppuvalt laevalt ei põgene, kuigi vahest tahaks ja sunnitakse. Ühtekuulumine on läbi aegade olnud meie prioriteediks. Teemat alustades tekiv tahes tahtmata pööruda Eesti ajalukku.Eestlased nag...

Eesti keel - Keskkool
111 allalaadimist
1
doc

Eesti

Kuigi Eesti on väike riik, ning siin elab vähe inimesi, on see maa mulle ikka armas. Eestit küll ei tunta ülemaailmselt, sest Eesti pole suurriik, kuid sellest hoolimata on eestlaste südameis ikka armastus selle koha vastu. Eesti oli pikka aega võõrriikide võimu all, kuid meie rahva austus oma isamaa...

Eesti keel - Põhikool
19 allalaadimist
4
docx

Enesetutvustus vahetusõpilaseks saamiseks

Enesetutvustus Minu nimi on … Olen 16-aastane ja elan .... Mul on õde ja kaks kassi. Hetkel õpin Tallinna Polütehnikumis esimesel kursusel. Erialaks valisin tarkvaraarenduse, kuna see on huvitav, mitmekesine ja kasulik. Kooliga olen rahul nii õpet...

Eesti keel - Keskkool
46 allalaadimist
2
doc

Edu kolm tugisammast

Edu kolm tugisammast Edu saavutamiseks on väga palju erinevaid võimalusi, kuid neid on kõigil on ühtsed tugisambad. Need tugisambad on enesekindlus, kindel siht ja võim ohverdama asju, mis meile meeldivad. Enesekindlus on üks tugisammastest, et olla edukas. Nä...

Eesti keel - Keskkool
2 allalaadimist
2
rtf

Inimene on saladus

KLASSIKIRJAND Inimene on saladus Inimse teevad huvitavaks just nimelt saladused. Kõik inimesed on erinevad, ei ole koopiaid! Maailmas elab miljardeid inimesi. Igaüks on ainukordne ja eriline. Nii palju, kui on olemas erinevaid inimesi, on olemas ka erinevaid iseloome. Kindla...

Eesti keel - Keskkool
143 allalaadimist
1
docx

Tänapäeva noorte rõõmud ja mured

Tänapäeva noorte rõõmud ja mured Noori on maailmas tohutumal hulgal. Nad on kergesti mõjutatavad isikud, kelle sise- kuid ka välismaailmale tuleks tähelepanu pöörata, et saada aimu, mis nende peas toimub. Viga oleks jätta see grupp tähelepanuta, kuna noored on meie tul...

Eesti keel - Keskkool
79 allalaadimist
5
doc

Kokku- ja lahkukirjutamine

...ik väljend. konnasilm, mehejutt, merekaru, lapsepõlv 3.1.3. täiendsõna on mitmusliku sisuga. tikutoos, raamatukapp, marjakorjamine, rebasenahad 3.2. Lahku, kui 3.2.1. täiendsõna väljendab kuuluvust (vastab küsimusele kelle?mille?). õpiku autor, õpilase kirjand, kauba headus, looduse ilu, ukse kääksumine, mehe jutt (ühe teatud mehe jutt), konna (kelle?) silm, kooli direktor (ühe kindla kooli) 3.2.2. täiendsõna juurde kuulub täiend. tähtsa linna elanikud (aga tähtsad linnaelanikud) küpse vilja pead (aga küpsed viljapead) ...

Eesti keel - Põhikool
106 allalaadimist
3
doc

Olgem eestlased, kuid saagem ka eurooplasteks.

Olgem eestlased, kuid saagem ka eurooplasteks. Peale taasiseseisvumist oleme meie, eestlased, ikka ja jälle endale rusikaga vastu rinda tagudes end kultuurrahvaks ja Euroopasse kuuluvaks tunnistanud. Kuid ka selline suhtumine on ikka õige!? Kuna meie vanavanemad või vanemad on ise v...

Eesti keel - Põhikool
113 allalaadimist
2
doc

Koolirõõm ja koolimure

Koolirõõm ja koolimure. ,,Oh kooliaeg, oh kooliaeg, millal sina tuled" nii algab laul. Seal on väljendatud rõõmu ja ootust, võib-olla tõesti esimene klass ootab seda nii, aga suuremad teaved, et koolirõõmude seas on ka piprateri, mis teevad koolile ka mõru maigu juurde. Ko...

Eesti keel - Põhikool
111 allalaadimist
2
docx

Tarbi, inimene, tarbi veel!

...petavad teepervedel või metsa all. Tarbimise kontrollimine ja mõttetute asjade ostmata jätmine vähendaks seda probleemi ja loodust reostataks palju vähem. Kahjuks on aina kasvavas tarbimises süüdi ka meedia. Internet, raadio, televisioon, ajakirjandus ja suured plakatid bussipeatustel sunnivad meid ostma erinevaid tarbekaupu, millele me leiaksime iga kell soodsamaid alternatiive. Suured elektroonikamonopolid palkavad endale tipptasemel psühholooge, et töötada välja sellised reklaaminipid, mis alateadlikult mõjutaks meid nende kaupu ostma. Täna...

Eesti keel - Keskkool
68 allalaadimist
2
docx

Betoonsein kui suhete rikkuja

Betoonsein kui suhete rikkuja Me elame infoajastul, kus suheldakse erinevate sotsiaalvõrgustike teel. Kui vanasti peeti kaugel olevate sugulastega kirjavahetust, siis tänapäeval on selline stiil üpris haruldane. Rahvas eelistab pigem juttu ajada mobiil- või lau...

Eesti keel - Keskkool
2 allalaadimist
1
doc

Väärtused ja kultuur

Väärtused ja kultuur PROOVIKIRJAND 61 palli Euroopa on äärmiselt kosmopoliitne ja kultuurne maailmajagu. Oleme näinud palju vaeva, et luua pluralistlik ühiskond, mis praeguse seisuga on läbi kukkumas. Meie oleme kaotanud oma sihi, kuid samal ajal üritavad moslemid juurutada siin enda maaimavaadet. Eestlane on väga usuleige rahvas. Enamasti po...

Eesti keel - Keskkool
32 allalaadimist
3
odt

Keel, kultuur ja riik

1. Kui Robinson Crusoe oli üksinda oma saare peal, rääkis ta iseendaga. Ilma seda tegemata, oleks Robinson lihtsalt kaotanud mõistuse. Seega inimene vajab keelt, et suhelda ja suhtlemist selleks, et jääda täie mõistuse juurde. Keel on keskkond, mis ümbritseb inimest sünnihetkest alates. K...

Eesti keel - Keskkool
6 allalaadimist
2
doc

Kas raha teeb õnnelikuks?

Kas raha teeb õnnelikuks? Juba aastasadu on nähtud raha kui edukuse ja õnnelikkuse mõõdupuud, teema läbib ka paljusid kirjandusteoseid. See on probleem millega puutuvad kokku kõik inimesed: nii vaesed, rikkad kui ka need kes jäävad kahe äärmuse vahele. Kas raha teeb õnnelikuks? Inimeste vahelised suhted on keerulised ning inimesed on väga erinevad. Ühed on tuimad ning ei oota millegi erilise juhtumist, ilmselt ei saa nad ...

Eesti keel - Keskkool
179 allalaadimist
1
rtf

Maailma parim asi

Maailma parim asi Maailm on tohutult mitmekesine ning me kõik oleme leidnud enda ümbert erinevaid lemmikasju, -objekte ja -esemeid.Paljud objektid on kujunenud inimeste elu lahutamatuks osaks. Nendeks võivad olla toiduained, riideesemed, kaisuloomad, tunne või mingi tegevu...

Eesti keel - Põhikool
5 allalaadimist
1
doc

Eesti keel ja kultuur

Eesti keel ja kultuur Iga riigi iga kodanik tunneb kaasmaalastega ühtekuuluvustunnet. Meie riigi iive on negatiivne ja ühiskond vananev. Seega ka eesti keele kõnelejate hulk väheneb. Emakeel on igal kultuuril ja keelel tähtis komponent, et rahvas püsiks ühtsena. Võib...

Eesti keel - Keskkool
66 allalaadimist
2
rtf

Tänapäeva sõda ja rahu

Sõda ja rahu tänapäeval Sõda ei ole enam tänapäeval sama, mis see oli enne ja pärast I ning II maailmasõda. Kui seni tapeti relvaga vaenlasi ja domineeriti militaarse jõuga, siis täna kasutatakse selliseid meetodeid vähem ning sõjapidamine käib enamjaolt l...

Eesti keel - Keskkool
131 allalaadimist
1
pdf

Kas Eesti ärimaailmas on positiivseid eeskujusid?

Kas Eesti ärimaailmas on positiivseid eeskujusid? Positiivsus on iga inimese jaoks erinev. Mõned ei tee vahet mida hinnata positiivsena ja mida negatiivsena ning mõned suplevad õnnelikkuses ja leiavad, et elu on halb. Tavainimesed kipuvad arvama, et ärimaailm on kuri...

Eesti keel - Keskkool
8 allalaadimist
28
doc

10 klassi eestikeel ja ka kirjandus

...nt: ,,Aktuaalne kaamera" Taimesortide aretatud nimed ­ nt: ,,jõgeva piklik" Mängudele mõeldud nimed. 3. Väike täht Keeled, keelkonnad Rahvused, hõimud Üritused, sündmused Pühad, tähtpäevad Teete, liigi nimed Ameti nimed, asutused Sumerid Sumerite Kirjandus Sumerit kirjandusega algab maailma kirjanduse ajalugu. Nende kirjanduse alla kuuluvad: hümnid, eeposed, palved, nutulaulud ja vanasõnad. Vanasõnad on kõige vanemad kirjanduse saanrid. Vanasõnad väljendavad sumerite tõekspidamisi ja nende rahvatarkust. Nii mõnedki vanasõnad on ühes või teises ...

Eesti keel - Keskkool
291 allalaadimist
2
doc

Sõdade sõnum

Sõdade sõnum Vägivald on ülimalt tugev mõjutusvahend. Inimesed alluvad ju paremini jõule kui nõule, nii kurb kui see ka poleks. Sõda on vägivalla ekstreemseim vorm, kus mingi inimeste grupi oma tahtele allutamiseks ollakse nõus isegi omaenda ja kaaslast...

Eesti keel - Keskkool
24 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun