Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Teeni kõndimisega krüptot! Sweatcoin on tasuta ja paneb sind rohkem liikuma TÕMBA ÄPP Sulge
Add link

Hagiavaldus - sarnased materjalid

hageja, kostja, hagi, viivis, jana, menetluskulud, sõiduauto, riigilõiv, võlatunnistus, 2300, kuno, hagejal, tasase, summad, intresside, tsms, kloop, hagihind, 2016, teatis, mercedes, benz, gmail, isikukood, tasane, kuuno, laenulepingud, töötaja, kompromissi, renate, allkirjastatud, kastani, küpsis, võlanõue
4
docx

HAGIAVALDUS

...sasada üheksakümmend kaheksa) eurot alates 28. jaanuarist 2012.a. kuni 13. novembrini 2012.a. Kokku on võlgnevus (10 000 + 2000 + 80,898 = 12 080,898) 12 080,898 (kaksteist tuhat kaheksakümmend koma kaheksasada üheksakümmend kaheksa) eurot. Hageja nõuded: Tulenevalt hagiavalduses toodust ning juhindudes VÕS § 9 lg 1, 76 lg 1 ja 2, 94 lg 1, 399 lg 1 p1, palun: 1. Välja mõista kostjalt hageja kasuks 12 080,898 (kaksteist tuhat kaheksakümmend koma kaheksasada üheksakümmend kaheksa) eurot, mille moodustab põhinõue 10 000 (k...

Võlaõigus -
66 allalaadimist
6
docx

Hagiavaldus

... E-post: info@claudiuslaw.com Kostja: Jaanis Mets Isikukood: 3812494235 Elukoht: Tolli 17, 123552 Tallinn E-post: jaanis81@hot.ee Telefon: +372 5566 9988 HAGIAVALDUS Hagi ese Hageja Meelis Haiku palub kostjalt Jaanis Mets välja mõista 2600€ seoses lepingu rikkumisega. Hagi alus 12.01.2014 sõlmis hageja kostjaga kirjaliku ostu-müügilepingu, millega kohustus kostjale müüma kasutatud sõiduauto Mazda 6, registrimärgiga 666MMM, VIN koodiga JMZGY191113...

Riigiõigus - Kutsekool
135 allalaadimist
2
docx

Hagiavaldus

HAGIAVALDUS Adressaat: Valga Maakohus Vabaduse 5, 68204 VALGA Hageja: Milvi Palm isikukood: 45302215667 elukoht: Kaare 27-11, 41598 VALGA Kostja: Jüri Palm isikukood: 35208247123 elukoht: Kaare 27-11, 41598 JÕHVI Hageja esindaja: [sinu nimi] isikukood: [...] elukoht: [...] Kuupäev: 16.12.2011 ________________________________________________________________________...

Õigusalane kirjutamine -
227 allalaadimist
3
doc

HAGIAVALDUS

... 12.12.2012 Kalevi 1 50092 TARTU tmktartu.menetlus@kohus.ee Hageja: Mari 49508254720 Uus 63a-54 50606 TARTU marionilus@gmail.com +372 55876738 Kostja: Juku 395123547 Aardla 56 50603 TARTU jukuonlahe@hot.ee +37258789878 HAGIAVALDUS 4000 euro nõudmiseks Hagihind - 4000 Mina sõlmisin kostjaga (Juku) 20.03.2012 lammaste ostu-müügilepingu, kus kinnitasime, et müün temale 20 lammast, kokku 8000 euro eest. Sama lepinguga andis kostja lubaduse, et ostetud 20 lamba eest maksab ta raha minu pangaarvele kahes osas: 4000 eur...

Õigus - Keskkool
65 allalaadimist
2
docx

Hagiavaldus

... 10115 Hageja: XXX, ik xxx Elukoht: xxx Telefon: xxx E-post: xxx Hageja lepinguline esindaja: vandeadvokaat xxx, e-post: xxx, telefon: xxx Kostja: YYY, ik xxx Elukoht: xxx Telefon: xxx E-post: xxx HAGIAVALDUS võla väljanõudmiseks Hageja laenas kostjale 2015. aasta 1. augustil 5000 eurot. Laenu kohta sõlmiti kirjalik laenuleping. Lepingu kohaselt pidi laenuperiood lõppema 2018. aasta 1. augustil. Lepingu kohaselt kohustus kostja laenu tagasi maksma üks kord aastas (01.08) 3 aastat järjest. Kostjal o...

Õigusteadus - Tallinna Ülikool
49 allalaadimist
1
doc

Hagiavaldus

... 14.12.2012 Kalevi 1 50092 TARTU tartumk.info@just.ee Hageja: Kaari Maasikas 494******** ***** TARTU kaarimaasikas@gmail.com +372** *** *** Kostja: Kristjan Hõbe 395******** ******* ***** TARTU Kristjan.Hõbe@gmail.com +372 *** *** ** HAGIAVALDUS üürinõudlus Hagihind - 700 Kostja (Kristjan Hõbe) allkirjastas üürilepingu 07.06.2011 ja nõustus seega lepinguga kaasnevate nõuetega ning ühtlasi nõustus ka iga kuu esimesel päeval tasuma järgneva kuu üüriraha 159. Lisaks sisaldas leping ühe kuu ettemaksu summas 159, mille kostja ka tasu...

Õigus - Keskkool
75 allalaadimist
16
docx

VALDUS

VALDUS Valduse mõiste AÕS § 32: Valdus on tegelik võim asja üle (omand on täielik õiguslik võim asja üle) Valdaja on isik, kelle tegeliku võimu all asi on. Omanikul ei ole alati tegelikku võimu asja üle, asi võib olla mõne teise isiku valdus...

Õigus - Tallinna Ülikool
4 allalaadimist
12
docx

Kostja vastus

...STUS JANA TASASE HAGILE KUUNO KLOOBI VASTU SUULISTE LAENULEPINGUTE TÄITMISE NÕUDMISEKS, PÕHIVÕLALT 2332,6 EURO SUURUSE VIIVISE JA TSMS § 367 SÄTESTATUD 1989,25 EURO SUURUSE VIIVISE NING 250 EURO SUURUSE KAHJU HÜVITISE NÕUDMISEKS Hagihind: 10 021,85 eurot Hagiavalduse kättesaamise kuupäev: 03.10.2016 I Kostja menetluslikud seisukohad 1.1 Kostja leiab, et kohus ei ole hagi õigesti menetlusse võtnud tulenevalt TsMS § 371 lg 1 p 2. Kostja nõustub hageja seisukohaga, et poolte vaheline kohtualluvuse kokkulepe on tühine. Hageja on hagi esitanud Harju ...

Õigus -
72 allalaadimist
202
rtf

LEPINGUTE KOGUMIK

...petrahvi, piirdub OÜ BCD leppetrahvi nõudega. Lähtudes eeltoodust, palume leppetrahv 150 000.- krooni tasuda 10 päeva jooksul käesoleva pretensiooni kuupäevast arvates OÜ BCD kontole nr. 000000000000............... pangas. Eeltoodu mittetäitmisel oleme sunnitud esitama vastava hagiavalduse kohtusse. Pretensioonile palume vastata eelnimetatud tähtaja jooksul. 169 Lisad: 1. Ostu-müügi lepingu koopia. 2. Arve tasumise maksekorralduse koopia. Lugupidamisega Kaa...

Õigus -
139 allalaadimist
124
pdf

Kiirlaenuturg – analüüs ja ettepanekud

...e. 1) Tuvastati reeglipärasus hagi esitamise aja osas. Hagi esitatakse ligikaudu kaks aastat pärast nõude tekkimist, kui hageja poolt 10-kordselt vähendatud viivise määra järgi on viivise summa põhinõudest 0,5-5% madalam. 2) Tuvastati reeglipärased nõuded hagiavalduses, mida võlausaldaja kostjalt sisse palub nõuda: a. Põhinõue kogu summa ulatuses. Hageja tugineb põhinõude õiguslikul põhjendamisel järgmistele seadussätetele: VÕS § 396 lg 1; 410 lg 1; 76 lg 1; 82 lg1; 100; 101 lg 1 p 1 ja 6; 113 lg 1. Põh...

Majandus - Euroülikool
19 allalaadimist
194
pdf

Tsiviilkohtumenetluse konspekt 2013

...puutuvat. Hageja ja kostja Hagimenetluses on hagi esitanud isik, kelle õigusi on väidetavalt rikutud e kes õiguskaitset taotleb, hageja ning kostjaks isik, kelle vastu hagi esitatakse e kelle vastu õiguskaitset taotletakse. Seega on formaalses mõistes poolteks need isikud, kes on hagiavalduses pooltena nimetatud. Üldjuhul langevad menetluse pooled kokku eraõigusliku vaidluse pooltega. Hagimenetluses võivad siiski menetluslikult nõude maksma panna ka isikud, kes ei ole materiaalõigusliku suhte poolteks. Näiteks on pankrotihalduril õigus esitada hagisid. Lisaks kõikidele menetlu...

Õigus -
128 allalaadimist
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

...atud seadusvastasel viisil, samuti selliselt, et õiguse teostamise eesmärgiks on kahju tekitamine teisele isikule. Seega ei tohi keegi saada kasu teise isiku teadmatusest, mittearusaamisest või õnnetusest ja hädast. Tsiviilõigusi kaitstakse hageja nõude ehk hage esitamisega. Hagiavalduses esitatakse hageja nõue teisele tsiviilõigussubjektile ­ kostjale. Hagi saab esitada egumistähtaegade piires, mille möödumisel isik kaotab võimaluse kaitsta oma tsiviilõigusi hagi korras. Õiguste teostamine ei ole lubatud seadusvastasel viisil,samuti selliselt,et õiguse teostamise...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
109 allalaadimist
23
doc

Tsiviilkohtumenetlus

...itmise nõudes. B vaidles hagile vastu põhjendusel, et leping on nõuetekohaselt täidetud. Maakohus tegi otsuse, milles märkis, et poolte esitatud asjaoludest tulenevalt tuleks asjas õiguskaitsevahendina kohaldada kahju hüvitamist. Kas kohus rikkus menetlusnorme? Jah, kohus ei tohi väljuda hagiavalduse piiridest. § 439 10. Kohus avas kohtuistungi, kontrollis menetlusosaliste kohalolekut, tutvustas kohtu koosseisu ja tõlki nimeliselt. Seejärel küsis, kas pooltel on taandusi või taotlusi. Taandusi ega taotlusi ei olnud. Seejärel teatas kohtunik, et kuna menetlusosalistest enamus kõneleb vene keelt...

Õigus - Tartu Ülikool
510 allalaadimist
27
doc

Tsiviilprotsess

... selle läbi vaatama, alluvusvaidlused kohtute vahel ei ole lubatud. Kui kohus võttis asja menetlusse õigesti ja menetluse ajal kohtualluvuse määramise aluseks olevad asjaolud muutusid, ei saada kohus asja teisele kohtule, vaid lahendab ise asja sisuliselt lõpuni. 7. Hagi mõiste ja hagiavaldus Hagi on kohtule kirjalikult esitatud rikutud või vaidlustatud subjektiivsete tsiviilõiguste ja ­ vabaduste kaitsmise nõue. Hagi esitatakse alati kirjalikult ja hagi ei ole isiku materiaalõiguslik nõue vahetult teise isiku vastu, vaid hageja nõue kohtule, kelle kaudu ta otsib kaitset oma subje...

Tsiviilõiguse üldosa - Tallinna Majanduskool
137 allalaadimist
21
docx

Tsiviilkohtumenetluse eksami küsimused 2017

...õigi isikute vastu, kes on vaidlustatud õigussuhte osalised, võib kohus hageja taotlusel kuni kohtuliku arutamise lõppemiseni esimese astme kohtus kaasata kostjana ka need isikud. (3) Pärast kostja asendamist või kaasamist peab hageja esitama kohtule asendatud või kaasatud kostja jaoks hagiavalduse ärakirja koos lisadega. Pärast kostja asendamist või kaasamist alustatakse asja läbivaatamist algusest peale. 18. Menetlusõigusjärglus § 209. Menetlusõigusjärglus (1) Füüsilisest isikust poole surma või juriidilisest isikust poole lõppemise korral või muul juhul, kui tekib üldõigusjärglus, ...

Õigus -
57 allalaadimist
25
doc

Hagimenetlus tsiviilasjas - kõik sellega seonduv

...ja algatamine......................................................................................... 18 23. Pankrotihoiatus ning vastus pankrotihoiatusele.....................................................19 24. Selgitused hagiavalduse koostamise kohta............................................................ 19 25. Nõuete ja kohustuste üleminek.............................................................................. 20 26. Õigustoimingud enne kohtusse hagiavalduse esitamist............................................

Õigusteadus - Akadeemia Nord
289 allalaadimist
50
doc

Tööõigus

...ise tähtaeg ja vorm · Otsusega mittenõustumisel või selle rahuldamisel osaliselt võib teine pool pöörduda sama vaidluse läbivaatamiseks või rahuldamata osa suhtes kohtusse 1 kuu jooksul, arvates otsuse ärakirja saamise päevale järgnevast päevast. · Kohtusse pöördumise vormiks on hagiavaldus, mitte kaebus TVK otsuse peale. Otsuse vaidlustamine avalduse täielikult või osalisel rahuldamata jätmisel · Kui TVK jätab avalduse rahuldamata või rahuldab selle osaliselt, võib avaldaja esitada kohtusse hagi asja lahendamiseks rahuldamata osas. ...

Tööõigus -
349 allalaadimist
32
doc

Konspekt

... kostja elukoht ei ole teada võib arvestada vara asukohta või kostja viimase elukoha järgi või viimases järjekorras nõudja elukoha järgi. Tööalane hagi ­ töökoha piirkonna järgi. Abielulahutuse hagi ­ kui ka lapsed, hageja elukoha järgi. Kinnisvara hagi puhul kinnisvara asukoha järgi. Hagiavaldus tuleb esitada kirjalikult ja tuleb sinna märkida: 1) kohtu nimi 2) hageja enda kohta andmed 3) kostja kohta andmed 4) hageja selgelt väljendatud nõue ja hagi hind (hagetava vara väärtus) 5) tõendid, mis kinnitavad hagi 6) dokumendid, mida võim...

Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
191 allalaadimist
107
doc

Õiguse alused põhjalik konspekt

...htest. Sündmus juriidilise faktina on nt inimese loomulik surm, äikesest põhjustatud tulekahju, üleujutus jms. Tegu on tegelikkuses asetleidev muutus, mis toimub inimese tahtel, see on väliselt väljendatud inimese tahteavaldus, käitumisakt (nt lepingu sõlmimine, kuriteo toimepanemine, hagiavalduse esitamine jms). Teod moodustavad juriidiliste faktide põhihulga. Tegusid võib omakorda liigitada nende suhte järgi kehtiva õigusega õiguspärasteks ja õigusvastasteks tegudeks. Õiguspärane tegu on tegu, mis vastab kehtiva õiguse nõuetele. Selliste tegude hulka kuuluvad: o juriidiline akt - selline...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
424 allalaadimist
52
doc

PÄRIMISÕIGUSE ÜLDISELOOMUSTUS.

...eadusjärgselt mõlemad tema pärijateks. Kui laps sünnib aga alles 2 kuud peale E surma, siis ei saaks ta ilma PärS § 5 lg-ta 4 oma isa pärijaks olla, kuna ta ei olnud pärandi avamise Hagiavalduse kohaselt valdab ja kasutab vaidlusalust korterit Tallinna linn, kuid kostja rikub selle hetkel õigusvõimeline. Järelikult oleksid pärijateks E naine ja vanemad (PärS § 12 lg 2, § 14 ja 16 lg käs...

Primisigus - Tartu Ülikool
124 allalaadimist
27
doc

Õigusõpetus - EV Töölepinguseadus, perekonnaseadus

... kostja elukoht ei ole teada võib arvestada vara asukohta või kostja viimase elukoha järgi või viimases järjekorras nõudja elukoha järgi. Tööalane hagi ­ töökoha piirkonna järgi. Abielulahutuse hagi ­ kui ka lapsed, hageja elukoha järgi. Kinnisvara hagi puhul kinnisvara asukoha järgi. Hagiavaldus tuleb esitada kirjalikult ja tuleb sinna märgida: 1) kohtu nimi 2) hageja enda kohta andmed 3) kostja kohta andmed 4) hageja selgelt väljendatud nõue ja hagi hind (hagetava vara väärtus) 5) tõendid, mis kinnitavad hagi 6) dokumendid, mida võim...

Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
251 allalaadimist
34
docx

TÖÖÕIGUSE KORDAMISKÜSIMUSED

...ise tähtaeg ja vorm Otsusega mittenõustumisel või selle rahuldamisel osaliselt võib teine pool pöörduda sama vaidluse läbivaatamiseks või rahuldamata osa suhtes kohtusse 1 kuu jooksul, arvates otsuse ärakirja saamise päevale järgnevast päevast. Kohtusse pöördumise vormiks on hagiavaldus, mitte kaebus TVK otsuse peale. Otsuse vaidlustamine avalduse täielikult või osalisel rahuldamata jätmisel Kui TVK jätab avalduse rahuldamata või rahuldab selle osaliselt, võib avaldaja esitada kohtusse hagi asja lahendamiseks rahuldamata osas. Hagis võib esitada üksnes samad nõuded, mis esitati TVK-...

Tööõigus -
16 allalaadimist
16
doc

Vene keel sõnastik: juristidele

...aha väljanõudmise hagi о наследстве pärandushagi гражданский иск tsiviilhagi встречный иск vastuhagi в исковом порядке hagikorras истец, истица hageja исковое заявление hagiavaldus ответчик, ответчица kostja доверенное лицо usaldusisik, volitatud isik через доверенное лицо usaldusisiku kaudu свидетельствовать tunnistama свидетель, свидетельница tunnistaja ...

Vene keel - Kutsekool
32 allalaadimist
25
docx

TÖÖÕIGUSE EKSAMI KÜSIMUSED

... 2. ja 3. lõikes ettenähtud juhul. (2) Töölepingu ülesütlemise vaidlustamise nõude aegumise tähtaeg on 30 kalendripäeva ülesütlemisavalduse saamisest. (3) Töötasu nõude esitamise tähtaeg on kolm aastat. Töövaidluskomisjoni pöördumine on riigilõivuvaba. Kohtusse hagiavalduse esitamisel tasutakse riigilõiv. Kui kohus või töövaidluskomisjon tuvastab, et töölepingu ülesütlemine on seadusest tuleneva aluse puudumise või seaduse nõuetele mittevastavuse tõttu tühine või vastuolu tõttu hea usu põhimõttega tühistatud, loetakse, et leping ei ole ülesütlemisega lõppenud...

Tööõigus - Tallinna Ülikool
23 allalaadimist
94
docx

Loogija ja juriidiline argumentatsioon

...le märgitakse koostaja nimi, telefoninumber ühele reale ja e-posti aadress teisele reale. Kui kirja koostaja on ühtlasi ka selle allkirjastaja, märgitakse ainult telefoninumber ja e-posti aadress. Kui peab pitsati panema, siis see peab riivama allkirja viimaseid tähti. HAGIAVALDUS Kohtu nimi: nt Harju maakohus Hageja: Nimi Isikukood Elukoht Esindaja Kostja: Samad asjad. HAGIAVALDUS Seminar 1. Eile sadas lund ja täna vihma- kui mõlemal päeval oleks olnud kuiv, siis poleks tänavad libedad. ˥(A^B) →˥C 2. Keskerakon...

Loogika ja juriidiline... -
71 allalaadimist
71
docx

Võlaõiguslikke riigikohtulahendite vihik

...le. Kuigi hageja nõudis makstu tagastamist seoses hinna alandamisega, tugines ta muu hulgas sellele, et rahasumma, mida ta nõuab, kajastab turuhinna vähenemist ja kostja I poolt lepingu rikkumisega hagejale tekitatud täiendavaid kulutusi (vt käesoleva otsuse p 1). Hageja märkis hagiavalduses, et kui ta käis enne müügilepingu sõlmimist kinnistuga tutvumas, ei teavitanud kostja I teda, et piirdeaiaga piiratud maatükk ei ole identne müüdava kinnistuga. Hageja eeldas, et kostja I tegutseb heas usus ja näitab talle tegelikult müüdavat kinnistut. Tema tahe oli omandada talle näidat...

Võlaõigus -
47 allalaadimist
17
docx

PANKROTIÕIGUS konspekt

...u kaudu maksmapanekuks võimalus valida 3 menetluse vahel: 1) maksekäsu kiirmenetlus, 2) hagimenetlus ja 3) pankrotimenetlus. Ülaltoodud menetlustes tuleb avalduse esitamisel tasuda ka riigilõivu. Kõik riigilõivud tuleb nö ette maksta, sõltumata sellest, kas esitatakse pankrotiavaldus, hagiavaldus, maksekäsu kiirmenetluse avaldus või tehakse muu riigilõivuga maksustatav toiming. Enne riigilõivu tasumist ühtegi toimingut kohtu poolt ei tehta ning võlgnikule ühtegi materjali ei edastata. Maksekäsu kiirmenetlus. Riigilõiv 3% summast. Kui Te olete esitanud kohtule kõik vajalikud andmed,...

Pankrotiõigus -
151 allalaadimist
5
doc

Hagiavaldus maakohtule tsiviilasjas

TARTU ÜLIKOOL AVATUD ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND HAGIAVALDUS Avatud Ülikool Kodutöö Õppeaine: Tsiviilkohtumenetlus Tartu 2012 KAASUS HAGIAVALDUSE KOOSTAMISEKS (KODUTÖÖ) A (ostja) ja B (müüja) sõlmisid 6. märtsil 2011 müügilepingu Tartus Tammelinnas asuva...

Õigusteadus - Tartu Ülikool
315 allalaadimist
125
docx

Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid

Kriminaalmenetlus Sotsioloogilises plaanis võib kriminaalmenetluse põhiolemuseks lugeda teatud napi sotsiaalse ressursi jagamist sel viisil, et jagamise tulem oleks legitiimne, st ühiskonnas siduvana aktsepteeritav. Kriminaalmenetluses jagatavaks...

Kriminaalmenetlus - Tartu Ülikool
107 allalaadimist
12
docx

Tsiviilõiguse konspekt

...ussuhtest tuleneb kohtuasi erinevatest lepingutest ja võlgnevstest tulenevad vaidlused, perekonna- ja pärimisasjad, pankrotiasjad, tööõigus jne. Tsiviilasja alustamiseks tuleb maakohtule esitada TsMSis sätestatud nõuetele vastav pöördumumine ehk hagavaldus. Kohtule esitatavas hagiavalduses on vaja ära näidata kellelt nõutakse, mida nõutakse, miks nõutakse ja millised tõendid seda nõudmist põhjendavad. Tsiviilkohtumenetluses on menetlusosalisteks pooled ja kolmas isik. Poolteks on hageja ehk isik, kes on esitanud hagi ning kostja, kes on isik, kelle vastu on hage esita...

Tsiviilõigus - Kutsekool
18 allalaadimist
24
doc

EESTI VABARIIGI ÕIGUSKAITSESÜSTEEM

...tlusväline isik ­ kümne päeva jooksul, alates päevast, mil ta sai (1) Kohus võib omal algatusel tagaseljaotsusega hagi rahuldada vaidlustatavast määrusest teada või pidi teada saama. hagiavalduses märgitud ulatuses ja asjaoludega põhjendatud õiguslikul (3) Kaebus esitatakse kirjalikult, järgides käesoleva seadustiku § 76 alusel, kui kostja, kellele kohus andis kirjaliku vastamise täht...

Majandusõigus - Audentese Ülikool
244 allalaadimist
8
docx

Hagiavaldus saamata jäänud töötasu saamiseks

...UMBER Kantselei tempel MENETLEJA märkused HAGIAVALDUS Vorm HA Esitamise kuupäev: “13“ detsember 2013 a Tartu Maakohtule Tärniga () tähistatud väljad on täitmiseks kohustusl...

Õigus - Keskkool
42 allalaadimist
48
doc

EESTI VABARIIGI ÕIGUSKAITSESÜSTEEM

...damine enne eelistungit 2) menetlusväline isik – kümne päeva jooksul, alates päevast, mil ta sai (1) Kohus võib omal algatusel tagaseljaotsusega hagi rahuldada vaidlustatavast määrusest teada või pidi teada saama. hagiavalduses märgitud ulatuses ja asjaoludega põhjendatud õiguslikul (3) Kaebus esitatakse kirjalikult, järgides käesoleva seadustiku § 76 alusel, kui kostja, kellele kohus andis kirjaliku vastamise tähtaja: lõikes 4 ettenähtud nõudeid. Kaebus adresseeritakse maa-...

Õigus -
28 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun