Facebook Like
Küsitlus
Add link

Dr Arnold Seppo - sarnased materjalid

arnold, haigla, kirurg, aparaat, kliinik, haiglas, hilja, ppej, instituudi, ukogu, tartusse, lask, stis, fiksaatorid, koost, aparaadid, tamarav, ukogude, ortopeedia, likoolis, konverentsil, eluperiood, moskva, luup, ppes, ilmad, fikseerivad, tasemele, meetodeidhnikaga, raimond, vormistada, kliinilise, hilis, hine, osteom, ravist, volkov, direktor
86
doc

Eesti uusima aja ajalugu

...od ­ 1917-1920-21 omariikluse rajamise aastad 1917 varakevad ­ eestlaste peamised asualad ühendati rahvuskubermanguks, sellele anti laialdased omavalitsuslikud õigused. Kuni sügiseni jäi Eesti Kubermang siiski Vene impeeriumi koosseisu. 15.11.1917 vana kalendri järgi ­ teoreetiline murrang veebruar 1918 ­ 23.02 ­ Iseseisvusmanifesti I avalik ettelugemine. Tegelik võim hakkas Saksa sõjaväelastele kuuluma Nov 1918 ­ Saksa okupatsiooni lõpp, Eesti riikluse tegelik, faktiline rajamine kuni 1920. aastani. Tartu rahu lõpetas Vabadussõja. 15.06.1920 ­ põhiseadus...

Eesti uusima aja ajalugu - Tartu Ülikool
369 allalaadimist
34
docx

Kirjandusteaduse alused

...ka zanrite paljusus. Üldiselt areneb zanr lihtsamatelt vormidelt keerukamatele, nt romaani eelkäijad kiri, päevik reisikirjeldus, memuaar. 7.2. Millised on kirjanduse põhizanrid ja nende iseloomulikud jooned? Kirjanduse põhizanrid pärinevad juba antiikkultuurist: lüürika, eepika ja dramaatika. Lüürika: Lüürika liigid ehk vormid on luuletused, nt. sonett, ballaad, ood, hümn, pastoraal, eleegia, haiku, tanka. Kuni 19.sajandini peeti vähem oluliseks zanriks, tähtsus suurenes romantismiperioodil. On tugevalt seotud luuletaja kogemuse vahendamisega, sisemaailma elamustega, tunnetega ning sageli...

Kirjandusteadus - Keskkool
8 allalaadimist
414
pdf

Tiit Lauk humanitaar

...UT EESTIS ...................................................................................97 5.1. Džässmuusikute haridusest ................................................................................................................................. 98 5.2. Liidrid ................................................................................................................................................................. 99 Priit Veebel ...........................................................................................................................................

Muusika ajalugu - Tallinna Ülikool
7 allalaadimist
65
doc

Meditsiiniajaloo konspekt

...tsesse ­ haiguste põhjusteks peeti riknenud toitu. Viimase väljutamine omakorda muutus eesmärgiks ning Niilus oma kanalite süsteemi, perioodiliste üleujutuste jms-ga, sai organismi mudeliks. Ravimisel üritati organismist välja viia halbu olluseid, olgu siis klistiiri, oksendamise, aadrilaskmise, dieedi, rituaalsete kümbluste jms abil. Elu-olu seadmisel saab väga oluliseks hügieen. Arstiteadusega seotud jumalateks olid Thot ja Isis. Thoti on kujutatud iibise peaga ­ iibisest uskusid egiptlased, et see lind ise endale klistiiri teeb (tegelikult võiab sulgi ja hangib selleks rasva spet...

Meditsiini ajalugu - Tartu Ülikool
26 allalaadimist
343
pdf

Maailmataju uusversioon

...liste vahenditega ega mingil muul viisil kasutada, kaasa arvatud fotopaljundus, info salvestamine, (õppe)asutustes õpetamine ja teoses esinevate leiutiste ( tehnoloogiate ) loomine, ilma autoriõiguse omaniku ( ehk antud teose autori ) loata. Autoriga saab kontakti võtta järgmisel aadressil: univisioon@gmail.com. ,,Inimese enda olemasolu on suurim õnn, mida tuleb tajuda." Foto allikas: ,,Inimese füsioloogia", lk. 145, R. F. Schmidt ja G. Thews, Tartu 1997. 2 Maailmataju olemus, struktuur ja uurimismeetodid ...

Teadus - Tallinna Ülikool
11 allalaadimist
132
doc

Massikommunikatsiooni ja Eesti ajakirjanduse ajalugu

... oli arendanud Põltsamaa suureks manufaktuurtööstuse keskuseks. Siia kutsus ta arstiks Wilde, kes tuli Põltsamaale suurte kavatsustega: asutas haigla, apteegi, meditsiinikooli, tahtis välja anda meditsiini ja põllumajandusajakirju saksa, eesti ja läti keeles. Tänu sellele, et kindralkuberner George v Browne nägi endale alluvate provintside arengut samas suunas kui Wilde plaanid olid, andiski Browne Wildele loa asutada eratrükikoda. See oli erakordne, esimene eratrükikoda Venemaa ulatuses. 1766 ilmuski "Lühhike öppetus...", kahjuks vaid aastakese. Põltsamaa trükikoja viis Grenzius hiljem...

Sotsiaalteadused - Tartu Ülikool
50 allalaadimist
64
doc

Poliitilisest maailmast arusaamine James N.Danziger

1 POLIITILISEST MAAILMAST ARUSAAMINE James N. Danziger Selle asja tegemisel olid abiks Nele, Käsper, Rait, Risto, Raigo, Triin, Reet, Gert, Raimo Kristiina, Andre, Marius, Ene ja mina ise ka. ESIMENE OSA POLIITILISE MAAILMA TUNDMISEST 1. PEATÜKK Poliitika ja teadmised POLIITIKA Poliitikateaduse teema on poliitika, kuid poliitika piire õppevormina defineerida ei ole sugugi lihtne, kuna ta hõlmab väga suurt ala. Poliitika kohta on välja öeldud järgmised definitsio...

Riigiteadused -
15 allalaadimist
20
doc

Eesti ajalugu 18 saj-20 saj. 1943 aasta

...sioon): eesmärk AV kukutamine terroriaktid streigid (17. XII 1918 – üldstreigi kavandatav algus) 16.–21. II 1919 – Saaremaa mäss; põhjused: enamlik ja baltisaksa propaganda info puudumine mandril toimuvast nõrk maavalitsus eriti terav maa- ja majandusküsimus IV 1919 – sisepoliitiliselt kõige kriitilisem periood: enamlaste demagoogiline rahupropaganda sõjakurnatus langev rahakurss streigid (2. V 1919 – trükitööliste streik) VII...

Infoteadus- ja... - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
93 allalaadimist
6
docx

EESTI NSV VALITSEMINE MAJANDUS JA KULTUUR IVAN JOHANNES KÄBINI AJAL (1950-1978)

SISUKORD VALITSEMINE (1950-1978) Nikolai Karotamme tagandamise järel Eesti parteiliidriks ja ENSV faktiliseks juhiks saanud Johannes Käbin läks ajalukku vastuolulise poliitikuna. Tulnud võimule võimutruude stalinistide kandidaadina, vastas ta eriti algupoole temale pandud ootustele. Käbini puhul polnud tegemist lihtsa käsutäitjaga, vaid intelligentse laveerijaga, kes oskas Moskvale l...

Ajalugu - Keskkool
48 allalaadimist
54
doc

Meditsiiniajaloo konspekt

...ndil olulisi tähelepanekuid elektri vallas. Luigi Galvani (1737-1798), lähtudes juhuslikult tehtud tähelepanekust, et lihast saab mehhaaniliselt ärritada, postuleeris ,,loomse elektri" teooria, väites, et lihasmass ise on elektri reservuaar, mis paneb ka lihased liikuma. Allessandro Volta (1745-1827) näitas, et lihase kokkutõmbumiseks on vaja 3 Physis tähendab kreeka keeles vabas tõlkes loodust või olemust. 5 elektriimpulssi. (Hiljem ühendas Emil du Bois-Reymond (1818-1896) need ideed närviimpulsi elektrilisuse teooriasse...

Meditsiini ajalugu - Tartu Ülikool
43 allalaadimist
8
doc

EESTI KIRJAKEELE KUJUNEMISLUGU

...Poolilmaliku jutukirjanduse algus: 1740 „Wiis head jutto Ühhe Öppetaja ja usklikko Tallopoia wahhel”. Valgustusliku sisuga õpetlik-moraliseerivad raamatud, nt August Wilhelm Hupeli nädalakiri „Lühhike öppetus” (1766–1767) ja „Arsti Ramat” (1771). 1782 Friedrich Wilhelm Willmanni „Juttud ja Teggud” ning Friedrich Gustav Arweliuse „Üks Kaunis Jutto- ja Öppetusse-Ramat” – populaarsed rahvavalgustuslikud juturaamatud. 1781 esimene kokaraamat, „Köki ja Kokka Ramat”, mille on rootsi keelest tõlkinud Johan Lithander. 1821–1823; 1825 Otto ...

Keeleteadus - Tartu Ülikool
9 allalaadimist
105
doc

Õigussüsteemide võrdlev ajalugu

...e sõlmimise ja lahutamise kohta; ürikud pärimise, adop teerimise, orjade vabakslaskmise jms. toimingute kohta. Võrreldes urnammu seadustikuga on tegemist spetsiifilisema seadustikuga, rohkem keskendub rohkem varalistele ja omandisuhetele? 22 pügalas on ära mainitud lõbutüdruku amet. Kui naine muutus aastatega koledaks, võis mees võtta uue, terve naise:D Mees võis prostituudiga lapsi saada, aga ta ei tohttinud teda kosida, see oli moraali kaitseks loodud seaduspügal. 1.2. Assüüria õigus Vana-assüüria seadustest, mis olid kasutusel assüüria kauomeeste kogukonnas Kültepe lin...

Õigussüsteemide ajalugu - Tartu Ülikool
375 allalaadimist
28
docx

Eesti ajaloo historiograafia

Eesti ajaloo historiograafia II loeng Balti-Saksa valgustuslik ajalookirjutis 18. sajandi keskpaik ­ 19. sajandi algus. Rõhk harimisel, põhiliselt 18. sajandi mandri Euroopa. Sest rahulolematu feodaalkorraga, kodanluse esiletõus ja hariduse levik on eelduseks uue ideoloogia tekkele. Võimalik muuta maailma. Lähtub varasest ratsionalismist ja humanismist (inimese vabastamine teadmatusest, vabanemine vaimuvaldkonnas kiriku võimust. Valgustajate ideaal: iseseise...

Ajalugu - Tartu Ülikool
9 allalaadimist
51
doc

Eesti ajalugu - konspekt

...L II aastatuhande algul elas Eesti aladel umbes 150 000 inimest. Peamiseks elatusalaks oli kujunenud maaharimine, millele lisandus karjakasvatus. Kasutusele oli võetud ader, mis saagikust tunduvalt tõstis. Kasvatati rukist, nisu, otra, uba, hernest jt vilju. Maa suurust arvestati adramaades ­ 1 adramaa oli maatükk, mida ühe adraga jõuti üles harida (ca 8 ha). Kasutusele võeti kolmeväljasüsteem, st põllumaa jagati kolme osa vahel ­ suvivili, talivili ja kesa e puhkeasendis olev maa. Tähtsuselt kolmandaks elatusalaks oli tõusnud käsitöö. Tekkis ja muutus auväärseks sepa amet, erit...

Ajalugu - Kutsekool
1318 allalaadimist
26
docx

Eesti lähiajalugu

...etäitja. Põhjendas sellega, et pärast sõja lõppu on Balti probleemid rahvusvahelisel areenil olulised, et oleks oluline, et korralik ametnik oleks seal olemas. Kruus oli lühikest aega 1944. aastal TÜ rektor - tema eestvedamisel ülikoolitöö taaskäivitud, komlpekteeris õppejõudude kaadri. Teaduse seisukohalt oluline see, et ta hakkas ette valmistama Eesti NSV teaduste akadeemia loomist ning selle loomine ei olnud ainult institutsionaalne muutus. Ka EV oli olemas Teaduste Akadeemia, aga tollane oli personaalakadeemia, sinna nim kõige olulisemad teadlased, allasutusi ja institutsioone ...

Ajalugu -
59 allalaadimist
80
pdf

11. klassi ajaloo konspekt

... Keskvalitsuse kontroll kohalike omavalitsuste üle. ● Ametiühingute ja streikide keelustamine. ● Salapolitsei ja teiste repressiivsete organite tähtsus. ● Kohtunike ja kohtu mõjutamine valitususe poolt. ● Võimu koondumine ühe inimese kätte. ● Liidrit ümbritsev isikukultus. KULTUUR: ● Meedia kontrollimine valitsuse/partei poolt. Itaalia Teised autoritoorsed riigid kirik ja sõjavägi. 1919 ● Fascio di Combattimento (Võitlusliit). Sellest kujuneb Rahvuslik Fašistlik Part...

Ajalugu - Keskkool
1 allalaadimist
278
doc

ESTONIAN SYMPHONIC MUSIC. THE FIRST CENTURY 1896-1996.

...I. NEW DEVELOPMENTS IN CULTURAL AND MUSICAL LIFE: THE END OF THE TSARIST PERIOD. THE INDEPENDENT REPUBLIC OF ESTONIA: THE INTRODUCTION OF INNOVATIONS FROM WESTERN ART AND THE EVOLUTION OF NATIONALLY ORIENTED MUSICAL TRENDS. IV. THE TWENTIES. ARTUR KAPP: ROMANTICIST AND DRAMATIST. V. THE INFLUENCE OF NEW WESTERN MUSICAL TRENDS. HEINO ELLER: A PROGRAMME PAINTER. VI. THE THIRTIES. THE WIDENING OF NATIONAL SYMPHONISM. THE RISE OF ATTENTION TO HISTORY AND FOLKLORE: JUHAN AAVIK, EDUARD TUBIN, EUGEN KAPP. VII. FURTHER MATURING OF SYMPHONIC MUSIC: HEINO ELL...

Inglise keel -
2 allalaadimist
15
doc

Eesti kultuuri ajalugu

...kividel polnud määravaks suurus, vaid kuju, sel pidid olema lohud. Sinna kogunenud veega pesti silmi või nägu (sellel pidi olema ravivõime). Ohvriallikad ­ ohvrikoht ja tervendav võime. Allikate juures ohverdati ka ehteasju ja teravilju. Jumal ­ see sõna on vanem ristiusust. Läti Hendrik kasutab nime Tarapita. Taara avita ­ pikse jumal Thor (Skandinaavias) eesti variant. Piksel arvati olevat väga suur jõud. Erika Azlauskaite 1 8.01.2013 Eesti kultuuri ajalugu Ilmari...

Ajalugu - Tallinna Ülikool
245 allalaadimist
92
docx

Maailm 20. sajandi algul

...dward VII Suurim välispoliitiline ettevõtmine Inglise- Buuri sõda 1899-1902 Probleem Iirimaaga (home rule) Sufražetid Home rule Iirimaa omavalitsus Võitlus iirimaa omavalitsuse eest Prantsusmaa Riigikord: parlamentaalne vabariik Mitmeparteilisus Põllumajandusmaa Skandaalid:Dreyfusi protsess Georges Clemenceau—tuntum poliitik Kiriku ja riigi eiramine Revanšism Saksamaa Riigikord: parlamentaarne monarhia Keiser Wilhelm II Euroopa madnriosa kõige arenenum tööstusmaa Maailmapoliitika Laevastiku arendamine Soov jagada asumaad maailmas ümber Usa Riigikord: presidentaalne vabar...

Ajalugu - Keskkool
10 allalaadimist
55
docx

Eesti Lähiajalugu

...nstituudi juht. Joosep Saat, 1948-1956, uuris kuidas 1917 enamlaste pööre võttis aset Eestis. Aleksander Panksejev, 1960-1984, kõige kauem olnud parteiajaloo instituudi juht, pani lõplikult paika ENSV parteiajaloo uurimise. Kõrgkoolide partei ajaloo ja teadusliku kommunismi kateedrid: Uue reziimi omaste ainete lisamine, mis toetas sovietseerimis protsessi. Tähtsaim aine oli marksismi teooria alused, mida hiljem hakati kutsuma NLK ajalooks. Ülevaade NLK loomisest, tegevustest, liikmetest läbi aja. Hiljem sinna lisandus stalinism. Aine oli ettenähtud kõigile kõrgkoolides õppivatele üliõpilas...

Eesti Lähiajalugu - Tartu Ülikool
21 allalaadimist
19
docx

Tartu linna ajalugu

Algus Tartu nullpunktist - Raekoja plats - mööda Küüni tänavat Barclay platsile - mööda Ülikooli tänavat Pirogovi platsile - mööda Lossi tänavat Inglisillani, silla parempoolsest trepist ülesse Toomemäele - Toomemägi: Inglisild ­ Püssirohukeldri vaateplatvorm ­ Tähetorn ­ Vana Anatoomikum ja Faehlmanni ausammas ­ end. naistekliinik ­ Kuradisild ­ Riigikohus ­ Skyttele pühendatud mälestusmärk ­ Toomkirik ­ K.J. Petersoni ausammas ­ Villem Reimani ausammas - Musumägi ja selle ümbrus, ohvrikivi - Morgensterni ausammas ­ Baeri ausammas - mööda Profess...

Ajalugu - Keskkool
9 allalaadimist
16
docx

Zetterberg, lk 555-571 (Eesti 20. sajandi ajaloo baaskursus - EKSAM)

...ste aluseks marksismi-leninismi põhimõtted, dialektiline ja ajalooline materialism ja poliitökonoomia. Ülikoolist kuulusid nomenklatuuri ka rektor, prorektorid, parteikomitee sekretär ja mõnede kateedrite juhatajad, alguses ka dekaanid. Kommunistlikul parteil, komsomolil ja ametiühingutel olid ülikoolis omad organisatsioonid. Vanadest teaduskondadest suleti u...

Eesti ajalugu -
1 allalaadimist
12
doc

II MAAILMASÕDA (1939-1945)

... Saksamaa tungis kallale Jugoslaaviale ja Kreekale. 18. aprill 1941 29. aprill 1941 Jugoslaavia lõplikult okkupeeritud. Mandri-Kreeka lõplikult okupeeritud. 22. juuni 1941 6. detsember 1941 Saksamaa tungis kallale NSV Liidule, ennetades nii Punaarmee alustas Moskva all vastupealetungi, vallutades Nõukogude vägede kallaletungi Sa...

Ajalugu - Keskkool
1016 allalaadimist
83
doc

Eesti ajalugu

... 450 ­ 800 Noorem Viikingiaeg u 800 ­ 1050 Hilisrauaaeg u 1050 ­ 1200 Allikad: kivistised, esemed, rahvaluule Eesti alade loodusolud U 130 000 a tagasi lõppes viimane jääaeg Balti jääpaisjärv Tundra, põhjapõdrad U 9500 eKr Billingeri katastroof Rootsis, mäekurust murdsid läbi jäälangud, veetase langes ja Eesti tuli välja(8213 eKr algas Maausk) Joldia mere periood Hilary Karu 4 ...

Ajalugu - Keskkool
91 allalaadimist
47
pdf

Võru linna juubelipidustused

...mine. Minevikku õpime tundma mitte selleks, et sinna tagasi igatseda, vaid selleks, et leida sealt püsiväärtusi oleviku ja tuleviku jaoks."2 Võru linn on Katariina II käsukorras ehitatud linn, mille asutamise kuupäevadeks loetakse 21. augustit 1784. Riia asehaldurkonna kindralkuberner George von Browne mängis linna asupaiga määramisel suurt rolli. Algselt määras ta linna asupaigaks Kirumpää-Koiküla (tänapäeval Vana-Koiola) riigimõisa piirkonna, kuid hilisemate huvide muutuste tõttu sai uue maakonna keskuse territooriumiks Tartu-Pihkva maantee ääres asuv Võru eramõis. 1...

Ühiskond - Keskkool
3 allalaadimist
37
odt

Esiajalugu

Sündmused 1. jaanuarist 1918 on antud uue (Gregoriuse) kalendri järgi Esiajalugu U 13 000–11 Eesti ala vabanes jääst. Jääaegsed liustikud taandusid Kagu-Eestist järk-järgult loode 000 eKr poole ja kujundasid maastikku. U 9000 eKr Pärnu jõe paremal kaldal Pullis peatus mõnda aega rühm küttijaid ja kalastajaid. Mesoliitikum ehk ke...

Ajalugu - Keskkool
5 allalaadimist
23
doc

eesti kroon, eesti raha - referaat

..., mis võib segadust tekitada uue marga ja vana marga vahel, pealegi on olemas Saksa ja Soome margad. Vaba Maa ajakirjanik toob välja, et teatav huumor võõraste rahatähtede nimedega oli paratamatu: ,,Haridusminister J. Lattik soovitab naljatades võtta nimeks uuele rahaühikule ,,kindral", kuhu mahub 100 ,,kaprali". Sõjaväelane valitsuses on vastand, et üks ,,lattik" võiks olla 100 ,,kiiska". Riigikogu rahaseaduse eenõu esitas, mille paragrahv üks ütleb: 4 ,,Eesti rahaüksuseks on taaler...

Ajalugu -
5 allalaadimist
320
doc

Majanduspoliitika

...ilmas ning regioonis või muust seesugusest. Tihti pole määrav töö dokumentidega ja formaalne suhtlemine läbirääkimispartneritega koosolekusaalis, vaid hoopis töö kuluaarides ning mitteformaalne jutt. Suur osa on mitte- formaalsetel organisatsioonidel ja liidritel. Majandusprotsessid on tõenäosuslikud ja majandus- agendid vaegteabega ning piiratud ratsionaalsusega. Majanduspoliitika õppeaine püüab arendada dialektilist mõtteviisi – maailma univer- saalsete seoste ja seaduste arvestamist; tegelikkuse nähtuste tunnetamist nende arenemises, isel...

Akadeemiline kirjutamine -
26 allalaadimist
25
doc

12. klassi teise poole ajaloo konspekt

...hjamaade ja inglise-prantsuse kultuuriorientatsioon. 3. Kirjanduses valitses kahekümnendate aastate algul luule, alates 1925. aastast nihkus esiplaanile proosa. 4. Kiiresti arenes näitekunst. Sel perioodil tegutsesid järgmised teatrid: Vanemuine, Estonia, Tallinna draamateater, Tallinna töölisteater, Endla, Koit, Ilmarine. Poolkutselised teatrid olid: Kannel, teater Valgas ja Kuressaares. Kuulsamad näitlejad olid: Paul Pinna, Netty Pinna, Hugo Laur, Ants Lauter. 5. Loominguvõimelisemate kunstnike enamik koondus Tartusse, kus tegutses kunstikool ,,Pallas...

Ajalugu - Keskkool
140 allalaadimist
32
doc

Rassid, rahvad ja usundid

... kokku 1944 Bretton Woodsis (USA) toimunud konverentsil. Seal loodud süsteem toetus kahele alusele: 1. Kullale. 2. Dollarile. Kulla ametlikuks hinnaks kehtestati 35$ unts. Teised valuutad said kindla hinna dollarites (koos väikese kõikumis piiriga). Usaldus loodi sellega, et Ühendriigid kohustusid esimesel nõudmisel dollarite vastu kuld andma. Dollar muutus maailma rahaks. Bretton Woodsi süsteemi tagamiseks loodi rahvusvaheline valuuta fond ja maailma pank. 1960. aastail hakkas Bretton Woodsi süsteem lagunema. Selle põhjused: 1. Kulla turuhind tõusis üle ametliku kursi. 2. ...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
471 allalaadimist
56
doc

Eesti ajalugu

... 1 Eestlaste seas valitses usundina animism ja totemism. Eestlaste jumalad olid: Taara (sündis Ebavere mäel ja lendas sealt Saaremaale). Uku Tõnn - pärnu- ja viljandimaal. Pekko - Settudel 1154 - Araablasest geograaf al-Idris märkis oma maailma kaardile asula Klvn, seda peetakse esimeseks Tallinna ära märkimiseks (KLVN - Kolõvan). Sellel alal pidavat elama aestid ja finnid. Sõnast aest tuletas Jannsen sõna Eesti. MUISTNE VABADUS VÕITLUS. 1208-1227 Lääne euroopas ja venemaal valitses ristiusk (katolik läänes ja õigeusk i...

Ajalugu - Keskkool
147 allalaadimist
22
doc

Olümpiamängud

...hjaga plagu, mille keskel asub viievärviline olümpiasümbol. Esimene olümpialipp valmistati 1913. aastal Pariisis. 3 meetrit pika ja 2 meetrit laia lipu valgel põhjal on kujutatud olümpiarõngad. Esmakordselt heisati olümpialipp 5. aprillil 1914. aastal Pan-Egiptuse mängudel Aleksandrias. Lõpliku heakskiidu sai lipp 1914. aasta juunis Pariisis VI olümpiakongressil. Olümpiamängudel heisati olümpialipp esmakordselt 1920. aastal Antverpenis. Olümpiadeviis on ladinakeelne "Citius, altius, fortius" (eesti keeles "Kiiremini, kõrgemale, tugevamini"). See väljendab läkitust, mille ROK adress...

Kehaline kasvatus - Põhikool
52 allalaadimist
27
docx

EESTI AJALUGU

... selle ise maha. 1208. aastal algas aga maa sihipärane vallutus, 1217. aasta järel olid lõunapoolsemad maakonnad Sakala ja Ugandi sunnitud alistuma, 1219­1220 hõivasid taanlased ka Põhja- Eesti. 1222­1223 toimunud eestlaste vastulöögi järel hõivasid sakslased ja taanlased Mandri- Eesti 1224. aastaks uuesti ning 1227. aastal vallutati ka Saaremaa. Et hilisemate aastate kohta aga väga täpseid andmeid ei ole, pole ka selge, kas eestlased suudeti lõplikult allutada. Saaremaa kohta on teada, et vähemalt aastatel 1236­1241 ja 1260­1261 oli see taas ordu ja piiskoppide võimu alt välj...

Ajalugu - Keskkool
94 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun