Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

B-web: väärtusahel - sarnased materjalid

väärtusahel, cisco, väärtusahela, ateljee, klient, väärtusahelad, loogika, kapital, integratsioonrg, tüpoloogia, tarnijate, nõudlus, reklaam, agregatsioon, väärtuspakkumine, defineerib, hambapasta, tootmisest, kaubeldav, jeep, firmat, saladus, tehnoloogia, toormaterjali, patsient, ehitusprojekt, lõpptarbija, andes, tõhusus, philip, kotler
thumbnail
34
docx

Strateegiline juhtimine

Sissekeskkonna uurimine Strateegilise juhtimise protsess Ressursipõhine vaade Kasumlikkus peitub selles, kuidas suudetakse ära kasutada ettevõtte erilisust, mitte konkurentidega sarnasust. Mida suurem on muutuste kiirus organisatsiooni väliskeskkonnas, seda tõenäolisemalt on pika-ajalise strateegia aluseks organisatsiooni sisemised ressursid ja võimekused kui konkreetsed turud. Organisatsiooni strateegilise analüüsi meetodid 1. ressursiaudit ja tuumkompetentsid; 2. väärtusahela analüüs; 3. Konkurentsipositsiooni määratlemine; 4. SW(OT) 5. Ettevõtte elutsükkel 6. Riskianalüüs 7. E-V-R (Environment-Values-Resources) analüüs Organisatsiooni ressursid: bilanss vs väärtus Ressursiaudit · on 3-etapiline protseduur: ­ organisatsiooni peamiste kompetentside profiili ning ressursside hindamine; ­ võrdlemine tegevusharu kriitiliste eduteguritega (e kui olulised need on ­ relevance);

Juhtimine
62 allalaadimist
thumbnail
20
doc

Logistika alused

nii sisemist kui ka välist efektiivsust. · Asjatute tegevuste vältimine kõikides toimingutes selliselt, et terviklik efektiivsus paraneb. Näiteks, asjatu käsitsemise vältimise, dubleerivate tegevuste lõpetamise, lao väärtuse vähendamise, lao ringlemissageduse suurendamise ning töö ja kapitali tootlikkuse suurendamise kaudu püütakse suurendada efektiivsust kogu tarneahelas. 1.7. Tarne- ja väärtusahelad Väärtusahelad Logistika ühendab ettevõtte eri toimingud - ostud, tootmise, jaotuse ja marketingi ühtseks, terviklikuks protsessiks. Logistika justkui "lõikaks läbi" ettevõtte traditsioonilistest toimingutest, moodustades olulise osa ettevõtte väärtusahelast. LOGISTIKA Hankimine Tootmine Marketing Jaotus Joonis1.1. Logistika ja tootmisettevõtte traditsioonilised tegevusvaldkonnad

Laomajandus
69 allalaadimist
thumbnail
32
docx

Väärtusahela juhtimine kordamisküsimused

logistikateenuste integreeritud juhtimises. Nõuded loodussäästlikusele. IT ja teenindus said võtmesõnadeks. Turule orienteeritus. Täpsus ja usaldus, et tegevus vastab kliendiga kokkulepitule. Tarnetäpsus (on-time delivery) – mõõdetakse tegeliku ja planeeritud tarneaja kokkulangemist. Kliendi jaoks on kõige tähtsam tarneajast kinnipidamine, kuna see võimaldab kliendil paremini planeerida ja teostada oma tegevusi. Klient tahab professionaalset ning tema jaoks mugavat teenust. Kliendi jaoks avaldub see praegu e- arvetes, Interneti vahendusel saadetise jälgimise, tellimuste esitamise, päringute saatmise, laovarude jälgimise süsteemis, paljudes maades elektroonilises tollimises. Hakati sisse ostma ka muid teenuseid kui ainult transport nt laoteenus. 2. Väärtusahela keskne arenguetapp logistikas Väärtusahel (Value Chain) kirjeldab lisaväärtuse teket tarneahelas

Väärtusahele juhtimine
131 allalaadimist
thumbnail
18
docx

Turunduslogistika kordamiseks

· Kulueelisestrateegia ­ rakendatakse standardsetele, maastoodetavatele kaupadele (vähe konkurene turul) · Eristumisstrateegia ­ ainulaadne mingis valdkonnas. Erinev positsioneerimine turul. (Kauba omadus, turundus, tellimuste täitmine/logistika) Väärtusahel · Michael Porteri konkurentsieelise teooria, midarakendatakse praktikas alates 1985. Aastast (Hewlett Packard) · Parim vahend konkurentsieelise analüüsimiseks · Organisatsiooni väärtusahel on seotud suuremasse tegevusvoogu, mida nimetatakse väärtussüsteemiks. · Väärtusahela joonis · Iga väärtustegevus kasutav sisseostetavaid tegevussisendeid, inimresursse ja tehnoloogiat om funktsiooni täitmiseks. Samuti kasutab ja genereerib iga tegevus informatsiooni. · Väärtustegevused on kahes rühmas: põhitegevused (toote või teenuse loomine ja müük) ja abitegevused (toetavad tegevused)

Baaslogistika
60 allalaadimist
thumbnail
55
docx

ÕPIME LOGISTIKA EKSAMIKS

Reaalsed tarneahelad on pigem läbipõimunud võrgustikud paljudest ettevõtetest. “Ahel” aga rõhutab olulisi detaile: 1. Ahela nõrgim lüli määrab ahela tugevuse! 2. Ahela kaal = tarneahela kogukulu, iga liige lisab natuke kulusid ehk “ahela massi”. Iga lüli peab looma lisandväärtust, keegi pole igaveseks „aheldatud“. • Kuna paljusid turge juhib tarbijanõudlus, oleks täpsem rääkida “nõudlusahelatest”. Analoogiliselt kasutatakse ka terminit väärtusahel. • Tarneahel koosneb voogudest: materjalivoog, informatsioonivoog, rahavoog. • Pigem paks infovoog ja õhuke kaubavoog kui vastupidi. • Üks-ühene järgnevus ahelas pole kohustuslik. • Keegi ei juhi tegelikult tarneahelat. • Tarneahelad ka algavad kliendi juures. • Tarneahela lõpp ei olegi kliendi juures? („supply chains reach from dirt to dirt“) • Ideaalset tarneahelat pole olemas (mitmed erinevad huvid ja arusaamad äri olemusest

Baaslogistika
134 allalaadimist
thumbnail
52
docx

Sissejuhatus infosüsteemidesse kontrolltöö teooria

· töötajad ­ turvaline ja rahuldustpakkuv töökeskkond Klientide vajaduste rahuldamine toimub läbi väärtus(t)e loomise: · läbi spetsiifiliste teenuste ja/või toodete loomise - tootmisettevõte, teenindusasutus jne · läbi inimeste mõjutamise ja/või muutmise - õppeasutus, haigla, vangla jne Organisatsioon saab tulemusi anda ainult kliendi vajadustele vastates nii nagu kliendid ise neid vajadusi määratlevad. Ainus tõestus selle kohta, kas töö on hästi tehtud ­ klient, kes on valmis selle eest maksma Kliendi jaoks võib väärtusena pidada: · kvaliteeti ja selle kasvu - protsessi ja toote/teenuse kvaliteet ja selle kasv (vigade vähenemine või veaparandusele kuluva aja vähenemine) · kulude vähenemist - kasumlikkuse kasv · kiirust - turu muutustele reageerimiskiirus või tarneaja vähendamine · innovatsiooni - eristumine toodetes/teenustes ja nende omadustes; esimesena turulejõudmine

Sissejuhatus...
329 allalaadimist
thumbnail
10
docx

ÄRILOGISTIKA KORDAMISKÜSIMUSED

lisandunud väärtust ajaperioodi jooksul. EVA iseloomustab väärtust, mille võrra tulud ületavad minimaalset tootlust, mida võiksid teenida kapitali allikate omanikud (aktsionärid ja kreeditorid), kui nad investeeriksid muudesse samaväärse riskitasemega väärtpaberitesse. EVA olulisimaks aspektiks on kapitali hind. EVA (2) = tegevuskasum pärast makse (NOPAT ­ Net Operating Profit After Taxes) ­ kapital x kapitali hind, samuti võib EVA avaldada järgmisest valemist: EVA (3) = EBIT(1 ­ maksumäär) ­ kapital x maksudejärgne kapitali hind Lisandväärtus on vahe summa vahel, mida klient on nõus maksma ja ettevõtte poolt kauba tootmiseks tehtud kulude vahel. Luua kliendile väärtust mis ületab selle loomise kulud, on iga konkurentsistrateegia eesmärk. Lisandväärtus kulu-/tuluaspektist:

Logistika ja tarneahelad
20 allalaadimist
thumbnail
56
doc

Logistika konspekt

tegevus, vaid firma strateegia, mis orienteerib kõiki ülejäänud logistilisi tegevusi arvestama tarbija nõudmiste ja soovidega Seega võib klienditeenindust mõista kui logistilise süsteemi väljundit. Kõige sagedamini mõõdetakse seda kauba kättesaadavusena laost või tellimusetäitmise kiiruse ja usaldusväärsusega. Mõiste sisu sõltub täielikult konkreetsest keskkonnast (firmast), kus seda kasutatakse. Peab tagama, et klient saab õige kauba õiges seisukorras õiges kohas õigel ajal ja õige hinnaga 2. Tellimuste töötlemine. Tellimuste täitmist on nimetatud ka logistika nurgakiviks. Põhimõtteliselt on klientide tellimuste täitmine iga äriettevõtte ja tarneahela tegevuse esmaseks eesmärgiks. Tellimuste töötlemise alla kuuluvad süsteemid, mis organisatsioonil on klientide tellimuste vastuvõtmiseks, nende staatuse kontrolliks koos kaasneva kliendikommunikatsiooniga ning

Logistika
446 allalaadimist
thumbnail
10
doc

Turundus juhtimine

ennustada. Samuti suureneb vastastikune usaldus ja seotus); Pikaajalised kliendid: · ei karda teha suuremaid ja riskantsemaid kulutusi; · levitavad ettevõtte kohta positiivset infot; · väiksema hinnatundlikkusega; · nõus maksma hinnapreemiat saadud rahulolu eest; · stabiilne turuosa, mida konkurentidel on raske mõjutada; · klient on nõus usaldusväärselt partnerilt rohkem ostma. Klient on huvitatud pikaajalisest suhtest, sest: Ärikliendid: · toote strateegiline olulisus (näiteks strateegiline tooraine); · pideva hoolduse vajadus (tehase sisseseade, IT süsteemid); · finantsriski maandamine (sure investeeringu tegemine seadmetesse); · sünergia (näiteks erinevad konsultatsioonid ettevõtte vahel aitavad kokku hoida kulusid või suurendada toote kvaliteeti). Erakliendid:

Turundus
277 allalaadimist
thumbnail
25
pdf

Operatsioonijuhtimine konspekt

1. Tootmis(teenindus)süsteem ja operatsioonijuhtimise meetodid 1.1. Tootmis(teenindus)süsteem, selle sisendid, väljundid ja mõjurid Operatsioonisüsteem ­ organisatsiooni kogu tootmis- või teenindustegevuse süsteem. Väljund ­ eesmärk, kuhu peame jõudma. Väljunditeks on tooted ja teenused. Sisend ­ ressurss. Näiteks: y kapital y materjal y tööjõud y energia y tooraine. Mõjuriteks on näiteks: y teave väliskeskkonnast ­ teave toote või teenuse kohta, ressursside maksumus, tehnoloogia arengusuunad, valitsuse normatiivaktid jne. y teave sisekeskkonnast ­ organisatsiooni eesmärgid, poliitika, arengusuunad jne. y teave süsteemi seisundi kohta. Erinevus tootmis- ja teenindussüsteemi vahel

Operatsioonijuhtimine
123 allalaadimist
thumbnail
18
doc

Laomajandus

püsiva temperatuuri. Külmal ajal kaitseb kaupu külma eest ja soojal ajal liigse sooja eest. Kasutatakse enamasti toiduainete, aga ka muude temperatuuritundlike kaupade veoks. Järeltarne Tarnija poolt soovitud ajal mitmesugustel põhjustel täitmata tarne, mille kohta antakse lubadus täita see hiljem. Ajalise viivitusega sooritatud tarne loetakse ainult sel juhul järeltarneks, kui klient on aktsepteerinud selle tarnimise hiljem Järeltarnete osakaal Järeltarnetega tarnitud tarneridade protsentuaalne osa mingi ajavahemiku jooksul tarnitud kõikidest tarneridadest. Järeltarnete osakaalu leidmiseks jagatakse järeltarnitud tooteridade arv kõigi mingi perioodi jooksul tarnitud tooteridade arvuga Jaotusladu Enamasti vaheladu suurte hulgiladude ja jaekaubanduse vahel. Piirkondlik ladu, kus on suur kauba liikumise tihedus

Laomajandus
104 allalaadimist
thumbnail
41
docx

Kordamisteemad ärilogistika eksamiks

finantsjuhtimine, transport jnejne. Logistikajuht ei saa olla pelgalt spetsialist vaid oma alas Logistika tähtsus ja arengu mõjutegurid, arenguetapid, logistika kui süsteem Logistika tähtsustumise põhjus a ­ kommunikatsiooni ja transpordikulude alandamine tarneahela ulatus, turu kvalifitseerijad ja turu võitjad Turu kvalifitseerijad ­ minimaalsed standardid, mis tuleb saavutada selleks, et turul tegutsed Turu võtjad ­ omadused mille tõttu klient eelistab just sinu toodet Tavaline T-särk Moetoode Valiku laius standardsuurused, vähe Palju värve, lõikeid, disaini värve Tootearendus harv Pidev Hind taskukohane X % ++ Kvaliteet tavapärane Originaalsed materjalid ja töövõtted

Ärilogistika
58 allalaadimist
thumbnail
57
docx

Turundus - konspekt eksamiks

 Product - Toode  Place - Turustus  Promotion - Toetus 6P mudel:  Price - Hind  Product - Toode  Place - Turustus  Promotion - Toetus  People/personnel - töötajad  Process - protsess 7P mudel:  Price - Hind  Product - Toode  Place - Turustus  Promotion - Toetus  People/personnel - töötajad  Process - protsess  Physical evidence - tõendus 4C mudel - keskendub tarbijale:  Klient, tarbija - customer, consumer  Kliendi kulu - customer cost  (Kasutus)mugavus, käepärasus - convenience  Suhtlus – communication 4D mudel:  Define – brändi olemuse defineerimine  Differentiate – toote selge ja tähendsulik eristumine  Deepen – brändi ja tarbija eesmärgiliste seoste pikaaegsem süvendamine  Defend – konkurentsi ja tarbijaeelistuste muutumisel positsiooni mõtestatud kaitsmine Maslow 2

Turundus
24 allalaadimist
thumbnail
20
pdf

Turundus eksami kordamine

Viimati nimetatud müümise võimalused kuuluvad vahendatud müügi alla. Otsemüügi levinumad tooted - isikliku hügieeni tooted (kosmeetika, parfümeeria, hügieenitarbed); moeaksessuaarid ja - ehted; majapidamiskaubad (elektriseadmed, iluesemed jms); toidukaubad ja heaolutooted; kaubad kogu perekonnale (raamatud, ajakirjad, mänguasjad, riided, audio- ja videokaubad) Massturundus vs otseturundus RFM mudel (RECENCY, FREQUENCY, MONETARY VALUE) Parim klient on see, kes Ostis hiljuti; Ostab sageli; Kulutab tootele kõige rohkem raha Mudeli probleemid: • Raske mõõta tarbija lojaalsust (kõiki kaupu ei osteta sarnase sagedusega). Osa kaupu vajatakse tihedamini, teisi harvemini. • Rahaline väärtus pole alati kõige tähtsam, kuna mudel ei arvesta kliendi kasumlikkust Turustuskanali valimise protsess Turufaktor; Tootefaktor; Tootjafaktor Turufaktor turustuskanalis • kas vahendaja on hulgi- või jaeettevõte;

Turundus
22 allalaadimist
thumbnail
70
doc

Logistika ja transport ärilogistika konspekt

Seejuures stimuleeritakse tehnilisi uuendusi ja ratsionaliseerimist ning kokkulepped muutuvad üha pikemaajalisteks. Lääneriikide turgudel domineeriv ühest allikast hankimise mehhanism võimaldab alandada kulusid, mida kannab tarnija, võimaldab alandada hinda, mida kehtestab tootmisettevõte ning tõsta kvaliteeti, millest on huvitatud mõlemad osapooled. 4. Tootmislogistika Tootmislogistika peamisteks eesmärkideks on:  ressursside (tööjõud, kapital, aeg ) ja tootmisprotsesside optimeerimine;  ebaratsionaalsuse, vigade, varude ja praagi vähendamine;  efektiivsuse ja tootlikkuse suurendamine;  tootmise kvalitatiivse ja kvantitatiivse paindlikkuse suurendamine. Ostjaturul on konkurentsivõimeline üksnes kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt paindlik tootmine, mis on suuteline vastavalt klientide vajaduste muutustele tagama neile sobiva kauba kvaliteedi, sortimendi ja koguse.

Baaslogistika
121 allalaadimist
thumbnail
31
doc

KLIENDISUHETE JUHTIMINE JA LOJAALSUS

See, kui viisakalt ja abivalmilt käitutakse kliendiga, määrab ära ettevõtte edukuse pikemas perspektiivis. Teenindusele spetsialiseerinud ettevõtete puhul on iseenesest mõistetav, et kliendi soovid ja vajadused on kõige tähtsamad. Need ettevõtted investeerivad pidevalt kliendisuhete parendamisele ning turu-uuringutele, et teada saada, millist teenindust tuleb pakkuda. See kajastub kliendi tagasisides, kui palju nad on valmis pakutava teenuse peale kulutama. Lõppkokkuvõttes on klient see, kes maksab palga. Kliendisuhete ja -lojaalsuse olemust hakati põhjalikumalt uurima 1940ndate aastate lõpul 1950ndate aastate algul Ameerika Ühendriikides. 1960ndate aastate keskpaigaks keskendus suur osa uuringuid teabe ökonoomikale, s.t. klientide kulutustele ja võimele otsida informatsiooni alternatiivide kohta ning mõista margivalikuid. 1970ndate aastate alguses tõstatasid Jacoby ja Kuner küsimuse margitruuduse ja taasostukäitumise vaheliste suhete kohta

Klienditeenindus
233 allalaadimist
thumbnail
74
docx

Ärilogistika konspekt

tähtsaks osaks loeti jaotust. Hakati tähelepanu pöörama ka klienditeenindusele, hankeaja pikkusele ning ladudevõrgu arendamisele. Eesmärk oli, et laod oleks käepärased (ükskõik, kui palju see maksma läheb). Laos pidi kõiki tooteid olema piisavalt ja ladu pidi kliendile võimalikult lähedal olema. Tekkis ladudevõrgu arendamise kampaania. Firmadel olid valmistoodangu laod ja sinna lattu pandi siis selline toodang, mida arvati, et klient kõige rohkem soovib. Jaotusfirmade turundusstrateegiad loodi lükkamise põhimõttel. Selle point on siis see, et toode läheb hankimisel, tootmisel või jaotusel järgmisesse staadiumisse mitte tellimuse või nõudluse, vaid selle järgi, kuidas ta eelmises staadiumis valmis sai. See tähendas, et tooteid pidi müüma suurte kogustega, et täita kõik kliendi laod, et kliendil tekiks kohustus müüa. 4

Ärilogistika
91 allalaadimist
thumbnail
76
docx

Ärilogistika- eksamimaterjal

 Ahela nõrgim lüli määrab ahela tugevuse. Ahela kaal = tarneahela kogukulu, iga liige lisab natuke kulusid ehk “ahela massi”  Iga lüli peab looma lisandväärtust  Tarneahel koosneb voogudest: materjalivoog, informatsioonivoog, rahavoog  Kuna paljusid turge juhib tarbijanõudlus, oleks täpsem rääkida “nõudlusahelatest”. Analoogiliselt kasutatakse ka terminit väärtusahel.  Keegi ei juhi tegelikult tarneahelat. Tarneahelad algavad kliendi juures 2. Logistika tähtsus ja arengu mõjutegurid Logistika tähtsus: Fookuses 50-60ndad. Riikide SKT märkimisväärse komponendina mõjutab logistika inflatsioonimäära, intressimäärasid, tootlikkust, energiahindu, väliskaubandusbilanssi jm makromajanduslikek näitajaid. Nt USA majanduses ületavad logistikakulud reklaamikulusid 10x ning kaitsekulutusi 2x

Ärilogistika
216 allalaadimist
thumbnail
19
pdf

Strateegiline juhtimine kordamisküsimused

ärimudelite tutvustamises uuenduslike ettevõtete poolt. Samuti tuleb säilitada avatud innovatsiooni soodustav käsitlus. Ka uuendused loovad lisaväärtust. Efektiivne strateegia tasakaalustab väärtuse loomise ja säilitamise selle asemel, et suurte uuenduste käigus jääks unarusse loodud väärtuse säilitamine. Peamisteks strateegateks on: litsenseerimine, spin-off, kulu- ja aja kokkuhoid koostööst, võrgustamine, kohandumisstrateegia. 11. Millised on ärimudeli osad ja loogika? Joonista skeem! Ärimudel määrab toote/teenuse väärtuse. Ärimudeli funktsioonid: väärtuse loomine, väärtuse kinni püüdmine Ärimudeli innovatsioon muudab tehnoloogia rahaks. Ärimudel on kontseptuaalne tööriist mis sisaldab suurt hulka elemente ja nende suhteid ning võimaldab väljendada ettevõtte äriloogikat. See kirjeldab ettevõtte väärtusepakkumist kliendisegmentidele ja ettevõtte

Strateegiline juhtimine
290 allalaadimist
thumbnail
20
pdf

Operatsioonijuhtimine kordamisküsimused

Operatsioonijuhtimine Kordamisküsimused 2012 Tootmis(teenindus)süsteem, selle sisendid, väljundid ja mõjurid Operatsioonisüsteem ­ organisatsiooni kogu tootmis- või teenindustegevuse süsteem. Väljund ­ eesmärk, kuhu peame jõudma. Väljunditeks on tooted ja teenused. Sisend ­ ressurss. Näiteks: y kapital y materjal y tööjõud y energia y tooraine. Mõjuriteks on näiteks: y teave väliskeskkonnast ­ teave toote või teenuse kohta, ressursside maksumus, tehnoloogia arengusuunad, valitsuse normatiivaktid jne. y teave sisekeskkonnast ­ organisatsiooni eesmärgid, poliitika, arengusuunad jne. y teave süsteemi seisundi kohta. Erinevus tootmis- ja teenindussüsteemi vahel

Operatsioonijuhtimine
109 allalaadimist
thumbnail
194
pdf

KULUDE JUHTIMINE JA CONTROLLING

väärtuse loomiseni lühikeses, keskmises ja pikas perspektiivis, arvestades seejuures tegevuskeskkonda. (IIRC 2013: 8). Integreeritud aruandluse lähtekohaks on arusaam, et ettevõtte väärtus põhineb väga erinevatel finantsilistel ja mittefinantsilistel teguritel. Finantsilisi tegureid on võrdlemisi kerge hinnata ning leida nende väärtus. Kuid on olemas ka sellised väärtused, mida on raske või pea võimatu rahas mõõta – töötajad, loodusvarad, intellektuaalne kapital, turg ning õigusnormid, konkurents, energia- julgeolek jne. IR peegeldab ettevõtete otsuste laiemaid ning pikemaajalisemaid tagajärgi, mis põhinevad väga erinevatel teguritel, kuid mille eesmärgiks on väärtusloome pikemaajalise perioodi jooksul. IR võimaldab ettevõttel selgitada, millised on omavahelised seosed sisenditel, mida äritegevuses kasutatakse, et luua väärtust lühikeses, keskmises ja pikas perspektiivis. Selle tulemusena saab investor

Finantsjuhtimine
196 allalaadimist
thumbnail
44
docx

Ärilogistika kordamisküsimuste vastused

tarneahelas 3 tüüpi väärtused:  Tootmine loob vormi kasulikkust (form utility). Puudutab toote füüsilisi omadusi ja nendest tulenevaid kasutusvõimalusi.  Logistika loob aja ja koha kasulikkust (time and place utility). Suurendab pakkumuse väärtust läbi ligiduse ja tehingu toimumise aja sobivuse.  Turundus loob omamise kasulikkust (possession utility). Muud eelised, mida klient tehingust võib saavutada võrreldes konkurentidega. Kulu eelis – ettevõte vähendab konkurentidega võrreldes kauba tootmise kulusid, saavutades kulueelise, kasutusel enamasti masskaupade puhul, kuid peab jälgima, et omadused kvalli ei kaotaks, muidu järgneb hinnaalandus Eristumine – kaup muudetakse atraktiivsemaks konkurentidest, niiet inimesed on nõus rohkem maksma kuna toode on ligitõmbavam. Eristumise strateegia – ettevõte tahab olla ainulaadne, see võimaldab küsida

Ärilogistika
103 allalaadimist
thumbnail
69
doc

TURUNDUS

ETTEVÕTTEKULTUURI KUJUNDAMINE KONKURENTSIVÕIME TEGEVUSTE TÕSTMINE KOOSKÕLASTAMINE TURG PÜÜDKE TOOTA SEDA, MIDA SAATE MÜÜA, MITTE VÄGISI MÜÜA SEDA, MIDA OSKATE TOOTA LEIDKE VAJADUSI JA PÜÜDKE NEID RAHULDADA ARMASTAGE KLIENTI, MITTE TOODET INSENERID LOOVAD TOOTE, MARKETOLOOGID ­ KAUBA KLIENT ON KUNINGAS TURUNDUSKONTSEPTSIOONI JUURUTAMINE ANNAB ETTEVÕTTELE: suure arvu rahulolevaid kliente turu hea tundmise ja võime teistest kiiremini reageerida muutustele tarbijad, kes on väiksema hinnatundlikkusega oskuse paremini määratleda oma konkurentsieeliseid ja seetõttu edukamalt suurendada või kaitsta oma turuosa. 7 1.6 Turunduse tegevussfäärid Aegade jooksul on turundusse lisandunud üha uusi tegevusvaldkondi

Turunduse alused
91 allalaadimist
thumbnail
17
docx

TURUNDUS SPIKKER

11. Turunduse makrokeskkond. Makrokeskkonna moodustavad kuus komponenti: majanduslik, juriidilis-õiguslik, demograafiline, kultuuriline, tehnoloogiline ja looduslik keskkond. 12. Turunduskeskkonna analüüs ja analüüsi meetodid. Makrokeskkonda analüüsitakse PEST-analüüsiga + SWOT analüüs. Sisekeskkonna analüüs: turunduse strateegiad, turundusorganisatsioonid ja süsteemid, turundusmeetmete analüüs, turunduse produktiivsuse analüüs. Väliskeskkond: makrokeskkond, turg, klient, konkurendid. 13. Turunduse infosüsteemi ja selle struktuur. Infosüsteemi all mõeldakse isikute, tehniliste vahendite ja meetodite süstematiseerimiseks, kompleksi analüüsimiseks vajaliku ja ning õigeaegseks objektiivse ning info täpseks kogumiseks, edastamiseks turundusotsuste tegijatele. Struktuur: ettevõttesisese aruandluse allsüsteem (tegeleb erinevatest struktuuriüksustest laekuva informatsiooni kogumisega), turuseire allsüsteem

Turundus
203 allalaadimist
thumbnail
67
pdf

Kvaliteedijuhtimise konspekt

2.Teenuse kvaliteet..............................................................................................7 1.3.Protsessi kvaliteet.............................................................................................7 1.4.Erinevad vaated kvaliteedile..............................................................................8 1.5.Kvaliteedi tähtsus...............................................................................................8 2. Klient...................................................................................................................11 2.1.Kliendikeskne organisatsioon.........................................................................11 2.2.Kvaliteedisuunitlus ­ kliendi rahulolu............................................................13 2.2.1.Kliendikesksuse juurutamine...................................................................14 2.2.2

Inimeste juhtimine...
401 allalaadimist
thumbnail
39
doc

Turunduse alused

ETTEVÕTTEKULTUURI KUJUNDAMINE KONKURENTSIVÕIME TEGEVUSTE TÕSTMINE KOOSKÕLASTAMINE TURG PÜÜDKE TOOTA SEDA, MIDA SAATE MÜÜA, MITTE VÄGISI MÜÜA SEDA, MIDA OSKATE TOOTA LEIDKE VAJADUSI JA PÜÜDKE NEID RAHULDADA ARMASTAGE KLIENTI, MITTE TOODET INSENERID LOOVAD TOOTE, MARKETOLOOGID ­ KAUBA KLIENT ON KUNINGAS TURUNDUSKONTSEPTSIOONI JUURUTAMINE ANNAB ETTEVÕTTELE: suure arvu rahulolevaid kliente turu hea tundmise ja võime teistest kiiremini reageerida muutustele tarbijad, kes on väiksema hinnatundlikkusega oskuse paremini määratleda oma konkurentsieeliseid ja seetõttu edukamalt suurendada või kaitsta oma turuosa. 6 1.6 Turunduse tegevussfäärid Aegade jooksul on turundusse lisandunud üha uusi tegevusvaldkondi

Turundus
526 allalaadimist
thumbnail
82
pdf

Interaktiivne Turundus - Rene Arvola - mõisted ja mudelid - kordamisküsimused

INTERAKTIIVNE TURUNDUS    Põhimõisted:   ● Vahetus, tehing (exchange, transaction)  Turundustegevusi ühendab vahetuskonseptsioon. Vahetuse tulemusel saadakse soovitud  toode teiselt subjektilt hüvituse vastu.  Sellist ostja ja müüja vahelist kokkulepet nimetatakse tehinguks.    Eristatakse nelja vahetuse vormi:  ­ Turu vahetus  ­ Suhte vahetus  ­ Ümber jagav vahetus  ­ Vastastikune vahetus    ● Turu vahetus (market exchange)  Lühiajalise orientatsiooniga ja omakasust motiveeritud.   Turu vahetus toimub sellele eelnenud ja sellele järgnevast vahetusest sõltumata.    ● Suhte vahetus (relationship exchange)  Pikaajaline orienteeritus.   Areneb poolte vahel, kes on huvitatud pikaajalise, toetava suhte loomisest.    ● Ümber jagav vahetus (redistribution)  Eksisteerib poolte vahel, kes töötavad kollektiivse üksusena.   Üksuse li

Turundus
39 allalaadimist
thumbnail
56
docx

Finantsjuhtimise kordamisküsimused

äriüksuste sees erinevad funktsioonid ning funktsioonid jagatud mitmete töögruppide vahel st suur püramiid) ning seetõttu keeruline luua alt-üles ja ülevalt-alla kulgevat mõõdikute süsteemi. Mõõdikute süsteem baseerub paljudel erinevatel mõõdikutel ning info kogumine on aeganõudev. 18. Millised on turuväärtusel põhinevate mõõdikute olulisemad plussid ja miinused? Lisanduv turuväärtus MVA = ettevõtte turuväärtus - investeeritud kapital. Investeeritud kapital = omakapital + intressi kandvad kohustised bilansilises maksumuses = varad – mitterahalised bilansikirjed Puudused: 1. Ei arvesta kapitali alternatiivkulu 2. Ei saa arvutada üksuse tasemel ning avalikult mittekaubeldavate aktsiate puhul 19. Millised on finantsmõõdikute olulisemad plussid ja miinused? Finantsmõõdikud - EPS, ROIC, ROE, EP, EVA, DCF. EPS - kasum aktsia kohta (EPS kasv %) = (puhaskasum – eelisaktsia dividendid) /

Finantsjuhtimine
38 allalaadimist
thumbnail
138
doc

STRATEEGILISE TEENINDUSKONTSEPTSIOONI MUUTMINE

ning positsioneeritakse teenindusettevõte turul. Tehniline joonis on teenuse kättetoimetamisprotsessi tehinguid sisaldav tootmise organiseerimise skeem (mida nimetatakse ka tehnoloogiakaardiks). Tehingud võivad olla andmetöötlus, suhtlemine klientuuriga ning osa otsustuspunktidest, millel on tähtis osa vigade vältimisel. Joonisel 1. toodud nähtavuspiir eraldab eesliinis toimuvaid tegevusi tagaliinis toimuvatest. Eesliini tegevustega puutub klient kokku, tagaliinis toimuvaga mitte. Teenuse kättetoimetamise protsessi suure ja väikese kontaktsusega osad võivad asuda teineteisest eraldi, kuid nad on omavahel seotud. Käesolev eristus tõstab esile vajadust pöörata erilist tähelepanu nähtavuspiirist ettepoole jäävale osale, mille põhjal kujuneb kliendi kogemus teeninduse tõhususest. Teeninduskeskkonna paigutus, kujundus, teenistuja suhtlemisoskus ning isegi trükitud materjal — need kõik jätavad teenindamisest teatud mulje

Ärijuhtimine
30 allalaadimist
thumbnail
114
doc

Laondus ja veokorraldus

Head eeldused tootlikuks komplekteerimiseks luuakse juba eelnevalt hästi läbimõeldud hoiustamiskohtade süsteemi kasutamisega ja toodete õige paigutusega hoiukohtadel toetudes sellele süsteemile. Peamisteks põhimõteteks on siinjuures toodete paigutamine kindlatele hoiukohtadele riiuli pikkuse ja kõrguse ulatuses nii, et komplekteerimisteekond oleks lühim ja tõsteid kõrgetelt riiulikorrustelt tehakse võimalikult vähe. Selle loogika alusel paigutatakse sagedasti väljastatavad tooted riiuli alumistele korrustele loovutusala lähedusse, harvemini liikuvad kaubad aga riiulil tahapoole ja kõrgematele korrustele. Nii on võimalik komplekteerimisel läbitavaid teepikkusi kordades vähendada. Komplekteerimisel võidakse kasutada väga erinevaid töömeetodeid, kasutades seejuures erinevat laotehnikat. Täisaluste väljastamine on efektiivne ja seda tehakse üldjuhul liikuvmastiga tõstukiga või vastukaaltõstukiga.

Laomajandus
640 allalaadimist
thumbnail
288
doc

Töövihik: Laondus ja veokorraldus

Head eeldused tootlikuks komplekteerimiseks luuakse juba eelnevalt hästi läbimõeldud hoiustamiskohtade süsteemi kasutamisega ja toodete õige paigutusega hoiukohtadel toetudes sellele süsteemile. Peamisteks põhimõteteks on siinjuures toodete paigutamine kindlatele hoiukohtadele riiuli pikkuse ja kõrguse ulatuses nii, et komplekteerimisteekond oleks lühim ja tõsteid kõrgetelt riiulikorrustelt tehakse võimalikult vähe. Selle loogika alusel paigutatakse sagedasti väljastatavad tooted riiuli alumistele korrustele loovutusala lähedusse, harvemini liikuvad kaubad aga riiulil tahapoole ja kõrgematele korrustele. Nii on võimalik komplekteerimisel läbitavaid teepikkusi kordades vähendada. Komplekteerimisel võidakse kasutada väga erinevaid töömeetodeid, kasutades seejuures erinevat laotehnikat. Täisaluste väljastamine on efektiivne ja seda tehakse üldjuhul liikuvmastiga tõstukiga või vastukaaltõstukiga

Logistika alused
287 allalaadimist
thumbnail
42
docx

Sissejuhatus infosüsteemidesse

täitmata jätmisest) sõltub teiste huvigruppide huvide täitmine. Omanike huve ei saa täita enne kui ei ole täidetud klientide vajadused; klientide vajaduste täitmine sõltub juhtide ja töötajate huvide täitmisest. Ettevõte saab tulemusi anda ainult kliendi vajadustele vastates nii nagu kliendid ise neid vajadusi määratlevad. Ainus tõestus selle kohta, kas töö on hästi tehtud ­ klient, kes on valmis selle eest maksma. · Infosüsteemi mõiste Tehnilises käsitluses mõistetakse infosüsteemi all omavahel seotud komponentide (riistvara, tarkvara, kommunikatsiooniseadmed ja andmeressursid) hulka, mis kogub (või võtab vastu), töötleb, salvestab ja levitab informatsiooni (täpsemalt andmeid) eesmärgiga toetada otsuste tegemist, ettevõttes koordineerimist ja kontrolli. Infosüsteem võib aidata juhte ja töötajaid

Infoharidus
54 allalaadimist
thumbnail
73
docx

Sissejuhatus strateegilisse juhtimisse

Kogemuskurvi efekti olemasolu Toodete diferentseeritus ja tarbija lojaalsus Ümberlülituskulud Kapitalivajadused Suurusest olenematu mahajäämus kuludes Juurdepääs turustuskanalitele Riiklikud ja omavalitsuse piirangud Oluliste ressursside nappus 4. Sisendite hankijate mõjukus ja positsioon läbirääkimistel M. Porteri käsitlus hankijate mõjukusest Tootel ei ole sobivat asenduskaupa ja toode ise oluline Haru ettevõte ei ole oluline klient Unikaalne või diferentseeritud toodeharu ettevõttel puudub võimalus vertikaalseks integratsiooniks Võimalik ähvardus hankija enda sisenemiseks harru Harus domineerib väike arv suurettevõtteid 5. Toote ostjate mõjukus ja positsioon läbirääkimistel Hankiv haru koosneb väikeettevõtetest, ostjaid on vähe ja nad on suured Ostud moodustavad suure osa hankiva tegevusharu väljalaskest Ostjate ümberlülitumine konkureerivate toodete kasutamisele on võimalik ja odav.

Juhtimine
85 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun