Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
UUS NFT/Krüpto mäng on tulemas. Pane ennast kirja, et saada head kraami enne kui mäng välja tuleb. Teeni krüptot! TEE TASUTA KONTO Sulge
Add link

Alushariduses kasutatavad mõisted - sarnased materjalid

ppeasutus, lasteasutus, steem, petaja, alusharidus, enesehindamise, itmise, organisatsioon, hieesm, sisehindamine, internal, ppimise, enesehindamine, lesehitus, hindaja, arengukavast, assessment, hise, histe, imet, lasteaed, tteid, institutsioon, teostab, organiseerimine, paiknemine, htub, haridusasutuse, uurimine, sisuline, juhtkond, juhitud, rakendamise
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

...e Positsioneerimine on protsess, mille abil tooted/teenused saavad oma asukoha tarbijate teadvuses, sõltuvalt nende eelistest võistlevate toodete suhtes. Seega on positsioneerimis tegevuse rõhk asetatudtarbija tootenägemuse kujundamisele. Sagedamini kasutatavad positsioneerimise vahendid on: toode/ teenus, hind, erilised kasutusviisid, tarbijatüübid, teised tooted. 6. Sihtturundus/otseturundus Sihtturunduse korral tehakse kindlaks tarbijate grupid (segmendid), kellest turg koosneb ja kujundatakse turundusmeetmed vastavalt valitu...

Majanduse alused - Tartu Ülikool
139 allalaadimist
1
odt

Didaktika 1 töö

...i- või käitumisraskused, tervislikud puuded või pikemaaegne õppetööst eemalviibimine toob kaasa vajaduse teha muudatusi või kohandusi õppe sisus ja õpikeskkonnas või õpetaja poolt vastava klassiga töötamiseks koostatud töökavas. Õppekava kujunemise etapid Eesti alushariduses: 1. Riiklik tasand (Eesti alushariduse riiklik raamõppekava) 2. haridusasutuse juhtkonna (Lasteaia õppekava) 3. õpetaja tasandil (Õppe- ja kasvatustöö planeerimine) 4. Õppe- ja kasvatustöö realiseerimine (Tegelik õppekava) Õppekava on õppimise plaan. Õppekavatöö ­ protsess, mille eesmärgiks on õppimi...

Koolieelne didaktika -
38 allalaadimist
168
pdf

KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6.-7.-AASTASTELE LASTELE

...dlikku mõtteviisi. Sotsiaalsete oskuste osas on õppekavas välja toodud, et laps oskab teistega arvestada ja teha koostööd. Samas puuduvad Eestis õppematerjalid jätkusuutlikkuse teema süvitsi käsitlemiseks lasteaias. Jätkusuutliku eluviisi tähtsust alushariduses on rõhutanud nii loodusõpetuse valdkonna didaktikud kui mitmed riiklikud ning rahvusvahelised arengukavad (vt lähemalt ptk. nr 1). 6 Euroopas ja ka mujal maailmas on viimase 40 aasta jooksul kasvanud ökokülade ja - kogukonda...

Eelkoolipedagoogika - Tallinna Tehnikakõrgkool
15 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

...vad põhilised eeldused. Säärased eeldused määravad suures osas ära, mida vastava teadusharu teadlased, kirjanikud, õpetajad ja praktikud reaalsuseks peavad. Kaasaegse juhtimisteooria ehk selle inglise keelest tuletatud nimetus mänedzment mõisted on küll laialt kasutatavad, kuid nende mõistete lahtimõtestamisel jäävad paljud jänni. Mis on mänedzment ja mille poolest see erineb juhtimisest? Inglise ­ eesti sõnaraamat 1 annab inglisekeelsele sõna management eestikeelseks tähenduseks: juhtimine, administreerimine, haldamine; juhatamine, juhtkond, juhatus, direktsioon, adm...

Juhtimine -
228 allalaadimist
343
pdf

Maailmataju uusversioon

... Kui pead selleks seda, mida tunned, nuusutad, maitsed ja näed, siis on reaalsuseks elektrilised signaalid sinu ajus. See maailm eksisteerib ainult neurointeraktiivse simulatsioonina, mida kutsutakse Maatriksiks. Tere tulemast tõelisuse kõrbe!" ,,Orpheuses" on kasutatavad kindad vahendiks teise reaalsusesse minemiseks. See sarnaneb võtmega, millega avatakse muidu kättesaamatu uks teise maailma. Ka Neo käsi imbub nagu klaasjasse kindasse. ,,Matrixis" osutub ,,võtmeks" hoopis punast värvi pill, mille Neo koos veega ära joob. Nimetatud punane pill muudab Neo ...

Teadus - Tallinna Ülikool
24 allalaadimist
10
doc

Referaat: Muusikateraapia

.......................................................................................................................9 1. Sissejuhatus Referaat on koostatud aines Muusikakasvatus alushariduses. Minu eesmärk oli teha lühikokkuvõte teemast muusikateraapia. Teema valikuga mul probleeme ei tekkinud. See teema pakub mulle huvi ja, mis kõige tähtsam ma usun sellesse ja selle võimesse inimesi aidata. Paratamatult on igal inimesel mingil eluperioodil raske ja, miks mitte kasutada jus...

Alushariduse pedagoog - Tallinna Ülikool
78 allalaadimist
101
pdf

Projektipersonali juhtimine konspekt

...ud meeskonna tulemuslikkus ja rahulolu tööprotsessidega on oluliselt madalam, kui ilma igasuguste kaasaegsete infotehnoloogiliste vahenditeta töötamisel. Seega vältimaks olukorda, et innovaatiline algatus ei takerduks juba algfaasis tuleks detailideni läbi mõelda kasutatavad IKT vahendid ja nende kasutamise reeglistik meeskonnaliikmetega kokku leppida. Lisaks IKT vahendite valiku küsimustele on virtuaalmeeskonna juhi seisukohast potentsiaalseid juhtimise probleemvaldkondi rohkemgi (ja see nimekiri pole lõplik): Usaldus ­ kuidas saavutada usalduslik koo...

Organisatsioon ja juhtimine -
87 allalaadimist
113
doc

TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Gerda Mihhailova TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ LOENGUKONSPEKT Pärnu 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS ...

Turismi -ja hotelli... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
134 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

...logistika tehnoloogiate ja masinate alla liigitatakse traditsiooniliselt kõik laotehnoloogiad ja ettevõtte territooriumil ladude ja tootmise teenindamiseks kasutatavad transpordimasinad ja -seadmed (tõstukid, konveierid, laadimissillad jms). Logistika funktsionaalsed ja funktsiooniülesed valdkonnad Logistika funktsionaalseteks valdkondadeks loeta...

Logistika alused - Kutsekool
444 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

...sutamata. Meditsiinisõnavara eesmärgiks ei ole teadmatute kiusamine, vaid lühike, täpne ja ühtne suhtlemisviis. Meditsiinilise terminoloogia tundmine hõlbustab ka välismaalasest patsiendi abistamist, kuna diagnoosid ja põhimõisted on rahvusvaheliselt kasutatavad. Need oskussõnad on aegade jooksul välja kasvanud kreeka- ja ladinakeelsetest terminitest. Näiteks viitab sõna insult (ladina keelest pärinev nimetus ajurabanduse kohta) sõnale insultare ’tuikuma’. Kreeka keelest pärineb sama tähendusega sõna (sünonüüm) apopleksia, mis tähenda...

Esmaabi -
206 allalaadimist
46
doc

Konspekt Personalijuhtimine 2013

Personalijuhtimine 2013 Konkurentsivõime eeldab innovatsiooni, ettevõtlikkust, kooperatsioonivõimet, paindlikkust, ...

Personalijuhtimine - Eesti Hotelli ja Turismikõrgkool
103 allalaadimist
5
doc

Eeva Hujala raamatu "Uuenev alusharidus"

...googika · Õppimine toimub õpitava aine, varem moodustunud teadmisstruktuuride ja mõtlemise vastastikuses toimes. · Arenguliselt sobiv alusharidus põhineb piaget'likul mõtteviisil ja laialdasel alusharidusalasel uurimuskoondil. · Arenguliselt sobivas alushariduses on kaks osa: lapse kasvamist ja arengut puudutav easpetsiifiline teave ja indiviidispetsiifiline e üksikut last puudutav teave. · Õppekava eesmärgiks on luua õpikeskkond, mis vastab lapse individuaalsetele vajadustele ja huvile. Õpetaja ülesandeks on õpikeskkonna loomine, tegev...

Eelkoolipedagoogika - Tallinna Pedagoogiline Seminar
184 allalaadimist
7
doc

Eva Hujala- Uuenev alusharidus

..., peaks see põhinema pedagoogiliselt teadlikel ja eesmärgistatud eelõpetuse õppekavadel. · Põhivastutus laste kasvatamise eest on kodudel. · Üheskoos tehes ja lapse huvialasid arvestades saavutatakse eelõpetuses õppimiseks turvaline õhkkond. · Tänapäeva alushariduses on vaatenurk kandunud õpetamiselt õppimisele. · Täiskasvanu peab õppima lapsi kuulama. · Tähtis õppimine toimub igapäevastes olukordades. · Õpetaja ülesandeks on hoolitseda selle eest, et lastele jääks mängu jaoks piisavalt aega. · Lapse vaatlemine on laste kasvamise, käitumise jälgimi...

Eelkoolipedagoogika -
26 allalaadimist
176
pdf

E-kursuse „Koristustööde planeerimine ja arendamine“ materjalid

... Kontori ja konsultatsiooniruumid PUHAS Sissetuleku ala HOOLDATUD Kontorid, ooteruumid PUHAS Köögid, kohvitoad PUHAS WC ja riietusruumid PUHAS Üldkasutatavad ruumid (saunad) PUHAS 2.2.2 Kes määratleb puhtuseastmed? Ruumide puhtuseastme määravad koos ruumide kasutaja ja koristusala asjatundja. Määratlemisel võetakse arvesse ruumide määrduvus, töökoha rutiinist tingitud omapära, soovitud tulemus, ametiasutusele esit...

Puhastusõpetus -
79 allalaadimist
214
docx

Õiguse alused kordamisküsimused vastustega

...iviididest (õiguse subjektidest). Õigus haarab endasse kõik selle, mis on seotud inimkäitumise õiguslikult relevantse osaga. (Anepaio jt. , 2005, lk 19.) Vastus küsimusele on lisatud konspektist - Kruuser, A. (2011). Õiguse alused, õigusteaduse põhimõisted. Sissejuhatus õigusteadusesse. Tallinn Õiguse spetsiifilised tunnused: Õigus on käitumisreeglite (normide kogum); Õigus on riigi poolt kehtestatud või sanktsioneeritud normide kogum; Õiguses väljendub riigi tahe, milles omakorda, sõltuvalt riigis kehtivast poliitilisest režiimist, ...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
128 allalaadimist
109
doc

Rehabilitatsiooni portfoolio kokkuvõte

...te kool? · Rehabilitatsiooniplaanis: teenused hariduse omandamise toetamiseks Toimetulekut mõjutavad meetmed haridusvaldkonnast: · Kaasava hariduse põhimõtted ­ kõikidel peab olema võimalik omandada võimetekohane haridus! MEETMED: · alushariduses ­ sobitusrühmad erivajadusega lastele, erirühmad ja erilasteaiad - (nt kuulmis- või nägemispuudega lastele, liitpudega lastele, arenguhäiretega lastele) ­ KOOLIEELSE LASTEASUTUSE SEADUS. · Põhikool- ja gümnaasium: õpiabi, IÕK, lihtsustatud õppekava või eriklassid, ...

Rehabilitatsiooni teooriad,... - Tallinna Ülikool
197 allalaadimist
107
doc

Õiguse alused põhjalik konspekt

...isatsioonist eristamise esmatähtis tunnus. Selle all mõeldakse kogu riigi juhtimisaparaati. Sinna kuuluvad ka selle aparaadi relvastatud struktuuriüksused nagu armee, politsei, luure, vanglad jne. Avaliku võimu ülesehitus, selle kasutamise eesmärgid ja teostamisel kasutatavad meetodid võivad olla erinevad, sõltudes riigivalitsemise vormist, poliitilisest reziimist, ühiskonna poliitilisest struktuurist, ajaloolise arengu erisusest ja mitmesugustest muudest teguritest. Riigivõim on suveräänne võim. Riigivõimu suveräänsus tähendab riigi täielikku välispoliitilist sõltumatus...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
405 allalaadimist
69
doc

TURUNDUS

...sse segmentidesse kuuluvad tarbijad peaksid erinema oma reageeringutes marketingi kompleksile; olema piisavalt suur, et osutuda tulutoovaks; olema kasutatav, st segmenteerimise lähtekohad peavad olema hästi kasutatavad tarbija identifitseerimiseks ja marketingi kompleksi väljakujundamiseks. Segmenteerimise tulemuslikkus sõltub piisavalt eristuvate ja küllalt suurte, kuid seejuures kättesaadavate ja töödeldavate segmentide leidmisest. On olemas viis tegurit, mis määravad segmendi valiku: ...

Turunduse alused - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
82 allalaadimist
18
pdf

Tervise ja heaolu käsitlus ja selle edendamise võimalused alushariduses

TALLINNA ÜLIKOOL Haridusteaduste Instituut Alushariduse valdkond TERVISE JA HEAOLU KÄSITLUS JA SELLE EDENDAMISE VÕIMALUSED ALUSHARIDUSES Referaat Tallinn 2016 SISUKORD Sissejuhatus ................................................................................................................................ 3 1. Lapse õigus tervisele ja heaolule .........................................................

Pedagoogika - Tallinna Ülikool
3 allalaadimist
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

TALLINNA ÜLIKOOL ÜHISKONNATEADUSTE INSTITUUT ÕIGUSE ALUSED Loengukonspekti alus Lektor Aare Kruuser Tallinn, 2015 SISUKORD PROGRAMMI KORDAMISKÜSIMUSED ÕIGUSE ALUSED. ÕIGUSTEADUSE PÕHIMÕISTED SISSEJUHATUS ÕIGUSTEADUSESSE 01 SISSEJUHAT...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
75 allalaadimist
116
pdf

Sissejuhatus majandusteooriasse

...: 1)kapitali sidumise ja vabastamise mõjutamine – ettevõtte maksevõimet saab parandada kui lühendada ajavahemikku väljamaksete ja sissemaksete vahel. Selle saavutamiseks viivitatakse (lükatakse edasi) väljamakseid ja kiirendatakse laekumisi. Kasutatavad abinõud oleksid varustamisel laotsükli lühendamine, tootmisel tehnoloogilise tsükli lühendamine ja turustamisel valmistooted kiiresti maha müüa ja ostjatelt nõuda arvete kohest tasumist. On võimalik planeeritud investeeringuid edasi lükata , müüa oma põhivahendeid, et saada ...

Majandusõpe -
132 allalaadimist
83
doc

Õiguse sotsioloogia

... välja n-ö eksperimentaal korras. Peale eksperimendi lõppu otsustatakse, kas anda see nii välja või mtte. Näide Inglismaalt, kus anti välja eksperimentaalkorras seadus, mis kaotaks sanktsiooniliigina ära surmanuhtluse. Sotsiaalteadustes kasutatavad uurimismeetodid saab jagada kolme rühma: 1. Inimeste objektiivsete elamistingimuste uurimiseks mõeldud meetodid (nt dokumentide uurimine, küsitlus, vaatlus) 2. Meetodid inimeste sisemaailma uurimiseks (nt inimeste päevikute uurimine, laboratoorne eksperiment, küsitluse teatud...

Õiguse sotsioloogia - Tartu Ülikool
272 allalaadimist
58
doc

Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine

...t liikmete isiklikele vajadustele ning sageli "kulutavad" gruppi. Enesele suunatud rollide täitjad kasutavad gruppi nagu lava, millel soovivad teiste tähelepanu võita. 3.2. Meeskonnatöö organisatsioonis Kui organisatsiooni liikmed räägivad oma igapäevatööst, siis kasutatavad nad sageli väljendeid ,,meil on hea meeskonnatöö" või ,,meil puudub igasugune meeskonnatöö". ,,Meeskonnatöö" mõiste kastuselevõtu kohta võib öelda, et see on organisatsiooni tõhususe ja moraali parandamise võtete jaoks nagu vanaisa. Teisisõnu, meeskonna probleemide esile toomine oli eelkäijaks palj...

Majandus -
94 allalaadimist
75
doc

Kohaliku omavalitsuse õigus

...nda ettevõtjale õiguse, mis võimaldab tal olla kaubaturul teiste ettevõtjatega võrreldes eelisseisundis või ainsaks ettevõtjaks sellel kaubaturul võib tema territooriumi piires tegutseva olulist vahendit omava ettevõtja korral määrata kasutatavad hinnad, arvestades ettevõtja põhjendatud kulusid, või kehtestada muid tingimusi või kohustusi, et selle ettevõtja kaupade ostjad või sellele ettevõtjale kaupade müüjad ei satuks oluliselt halvemasse olukorda kui vaba konkurentsi puhul antud valdkonnas võib kehte...

Õigus - Tartu Ülikool
706 allalaadimist
192
pdf

Riigikaitse õpik

.............................................................................. 75 Kaitseväedistsipliin .......................................................................................... 76 Kaitseväe määrustikes kasutatavad mõisted ............................................. 77 6. Riviõpe .................................................................................................... 83 Rivimäärustik .....................................................................................................84 Riviõppe põhimõisted .........................................................

Riigiõpetus - Keskkool
51 allalaadimist
159
doc

Kultuurialaste veebisaitide kvaliteedikäsiraamat

Kultuurialaste veebisaitide kvaliteedikäsiraamat Kvaliteedi parendamine kodanike hüvanguks Versioon 1.2 ­ kavand Kultuuriveebi sisu ja kvaliteedipõhimõtete piiritlemine lähtudes kasutajate vajadustest Toimetanud MINERVA 5. töörühm. 6. november 2003 MINERVA 5. töörühm Kultuuriveebi sisu ja kvalitee...

Kultuurilugu -
3 allalaadimist
19
docx

"Personalijuhtimine" Alas, R.

... milline on õige ja milline vale käitumine. Personalipoliitika ja ­protseduurid peaks samuti lähtuma organisatsiooni kultuurist. Schuler võttis kasutusele organisatsioonikultuuri mõju hindamiseks Hofstede poolt välja töötatud maailma rahvaste kultuuride mõõtmiseks kasutatavad näitajad: Individualism ja kollektivism ­ mina-meie rõhuasetus. Võimudistants ­ aktsepteeritakse eri määral. Ebakindluse vältimine ­ välditakse riske, eelistatakse kindlaid reegleid. Maskuliinsus ja feminiinsus ­ feminiinsetes maades hinnatakse hoolitsust, maskuliinsetes aga saavutusi ja võimu. I...

Personali juhtimine ja... - Tallinna Ülikool
25 allalaadimist
198
doc

SOTSIOLOOGIA LOENGUKONSPEKTID

...i psühholoogili erinevusi meeste ja naiste vahel. Need on õpitud, muutuvad ajas, erinevad ühiskondade ja kultuuride lõikes. Sotsiaalne sugu toimib kui isikusisene ja isikutevaheline arusaam sellest, mida peetakse ühiskonnas mehelikuks või naiselikuks. Eestikeeles kasutatavad sõnad: sugu tähendab tavaliselt bioloogilist ning sugupool sotsiaalset sugu. Kuna sotsiaalne sugu on sotsiaalselt konstrueeritav, ei saa temas kunagi kindel olla, kuna seda defineeritakse pidevalt ümber. Inimesed on sooliselt määratud persoonid, kes elavad sooliselt määratletud maailmas, m...

Sotsioloogia - Tartu Ülikool
159 allalaadimist
126
doc

Lõpueksami küsimused ja vastused(2008)

...estel "karistamatult" ülirikkaks muutuda, nagu see on USA-s, Ladina- Ameerikas, või kehtestame rikastele kõrged maksud, nii nagu see on Põhjamaades? 1.3 Ressursside piiratus ühiskonnas Ükskõik millise hüvise tootmiseks vajatakse erinevaid ressursse. Tootmises kasutatavad ressursid koosnevad inimressurssidest (tööst) ja ainelistest ressurssidest. Töö on inimeste vaimsete ja füüsiliste võimete kogusumma, mida nad rakendavad kaupade tootmisel ja teenuste osutamisel. Kaubad ja teenused kokku moodustavad hüvised. Ainelised ressursid jagunevad omakorda looduslikeks j...

Finantsjuhtimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
618 allalaadimist
69
doc

Turunduse eksam

...ikmed, sõbrad, tuttavad, töökaaslased) ja isiklikke uuringuid (nt. vaatlust või katset). Kommertsallikatest kogutakse sagedamini infot ostuprotsessi algustaadiumis, teiste inimeste arvamused ja isiklik kogemus hakkavad domineerima hiljem. Teabe hankimiseks kasutatavad allikad sõltuvad väga paljudest teguritest. Määravaks on tarbija individuaalsed tunnused (ostuosaluse tase, teadmised, tajutava riski suurus), kauba eripära (variantide arv, keerukus), prognoositavad tulud (madalam hind, parem kvaliteet), võimalikud kulud (transpordikulu, aeg, füüsiline p...

Turundus - Tartu Ülikool
387 allalaadimist
50
pdf

Pedagoogiline psühholoogia

...le ilmingutel punktide v talongidega ja kindlustada kogutud punktide vahetamine hüvedeks. Humanistlikel põhimõtetel rajanevad õpilaste distsiplineerimismetodid. Töö probleemsete ja isiklike arenguhäiretega õpilastega: üldpõhimõtted ja selleks kasutatavad tuntumad psühholoogilised konsultatsioonimetoodikad. Probleemseks käitumiseks nim normaalsest käitumisest hälbivat ülevalpidamisviisi. Probleemne käitumine on põhjustatud tõsistest hälvetest õpilase isiksuslikus arengus või emotsionaalses kohanemises. Probleemset käitumist esineb kÃ...

Alternatiivpedagoogika -
85 allalaadimist
9
doc

Ettevõtte organisatsioon ja juhtimine

...otsessid; alluvate spetsialistide juhtimine Spetsialist- ei ole alluvaid, tegevus konkreetsel tegevusalal, vajalikud ekspertteadmised, ametialane lojaalsus ja professionaalne kretinism. Tehnilised täitjad- ametnikud ja töölised Ei ole alluvaid, tehnoloogia ja kasutatavad meetodid on määratud, rutiinse iseloomuga töö, ei ole tööga seotud õigusi, on tööseadusandlusest tulenevad õigused NB! Rivi juhivad üldjuhid; staapi funktsionaalsed juhid (peaspetsialistid, erialajuhid) Juhtimise liigid · Tegevuse ulatusest lähtuvalt: Üldjuhtimine- põhitegevuse juhtimine, a...

Ettevõtte majandusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
366 allalaadimist
42
pdf

Süütegudemenetluse arvestuse kysimused

...; 2) äravõetud või vastutavale hoiule antud vara loetelu; 3) arestitava vara puudumine, kui vara ei ole. 2.8. Vaatlus ja läbivaatus Vaatluse eesmärk on koguda kriminaalasja lahendamiseks vajalikke andmeid, avastada kuriteojäljed ja võtta asitõenditena kasutatavad objektid ära. Vaatlusobjektid on: 1) sündmuskoht; 2) laip; 3) dokument, muu objekt või asitõend; 4) läbivaatuse toimetamise korral isik ning posti- või telegraafisaadetis. Kui kahtlustatava, süüdistatava, tunnistaja, asjatundja või kannatanu selgitused aitavad tagada vaatluse igakülgsu...

Õiguse alused - Kutsekool
37 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun