Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

"vastutus" - 2762 õppematerjali

thumbnail
1
odt

Vabadus on vastutus

Ühele tähendab see võimalust öelda, mida tegelikult mõeldakse, teisele aga võimalust otsustada ja teha oma valikuid sõltumatuna. Kolmandale on vabadus elu ilma reegliteta, neljandale aga võimalus olla tema ise ja mitte teeselda. Igaüks mõistab vabadust omamoodi. See on midagi, millega me iga päev kokku puutume, ent mida me kunagi ühtmoodi mõistma ei hakka. Vabadusega kaasneb ka vastutus . Vastutus on vabaduse tähtis osa. Nad justkui sõltuvad teineteisest. Lisaks on vabadus midagi, mis annab miljonitele inimestele päevast päeva tegevust ­ sõdurid võitlevad selle nimel, riskides oma enese eluga, vangivalvurid saavad raha selle eest, et valvata neid, kellelt see on ära võetud. Ajakirjanikud kirjutavad, raadiohääled räägivad. See kõik on vabaduse pärast. Vabadus mõjutab meid tohutult. See võib kaasa tuua nii head kui ka halba. Me ju ei saa olla õnnelikud, kui me pole vabad...

Eesti keel
60 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Kirjand: " Vabadus ja vastutus "

Vabadus ja vastutus Me kõik tahame elada täielikus vabaduses, et võiksime minna kuhu tahame, et saaksime valida iseenda tee ja teha otsuseid , mis muudaksid meie elu just nii nagu me tahaksime .Et saaksime ise kujundada enda elu . See kõik on ju mingil määral võimalik , kuid selle kõigega kaasneb suur vastutus . Maailmas on palju kirjutamata seadusi . Need on seadused, mis kehtivad ainult meile endile , seadused, mis iseenda jaoks paika paneme. Need on need, mis panevad meid vastutama selle eest, mis elus korda saadame . Kui aga neid kõiki reegleid jälgida , võiksime ju elada õnnelikult . Enamik meist lõpetavad gümnaasiumi. Peale seda tahame edasi minna kõrgkooli või ülikooli ja siis teha suurt karjääri. Me tahame alustada iseseisvat elu...

Kirjandus
134 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Mida suurem on vabadus seda suurem on vastutus

See oli siis, kui meid sõidutasid veel kollased Ikarused. Teatavasti oli sellises bussis keskmise ukse juures kolm istet koos - üks eraldi, ja kaks koos. Kahesel istmel istus umbes kuueaastane poiss oma emaga. Üksikul pingil aga vanatädi tordi ja lilledega. Poiss muudkui kiigutas aga oma jalgu - ikka kops-kops vastu tordikarpi. Tädi ei pidanud vastu ja palus poisil lõpetada. Selle peale vastas ema: "Oi, ärge teda keelake, meil on vabakasvatus." Tädil ei jäänudki muud üle, kui mujale kolida. Buss aga uras edasi. Meile kõigile tuttavas teoses ,,Nukitsamees" kõlavad laulusõnad ,,Head lapsed, need kasvavad vitsata, arm aitab enam kui hirm." Viimase kahe aastakümnega ongi üha enam levima hakanud vabad kasvatusvõtted. Meie argises kõnepruugis kasutatakse tihti vabakasvatuse mõistet, nagu oleks tegu...

Kirjandus
111 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Vastutus

Kui inimene ei vastuta, siis ta saab karistada. Tavaliselt on selleks rahaline trahv. Mida suurem on rikkumine, seda suurem on karistus. Näiteks mina vastutan selle eest, et ma käesoleva kodutöö ära tooksin. Kui ma ei too seda tööd ära, siis saan ma karistuseks halva hinde. Täiskasvanud inimesed vastutavad töö juures teatud asjade kordaajamise eest. Mida olulisem ja raskem on see ülesanne, seda suurem on vastutus . Mida suurem on vastutus, seda suuremat palka üldjuhul saadakse. Kui vastutusrikas töö õnnestub, siis võidakse saada preemiat, kui aga ebaõnnestub määratakse karistus või lastakse töölt lahti. Poliitikud teevad otsuseid, mis mõjutavad kogu riiki. Peaminister ja president vastutavad kogu riigi hästi toimimise eest. Mõned inimesed ei riski võtta vastutust. Näiteks ei julge ette võtta midagi suurt ja tähtsat, näiteks korraldada pidu või luua firmat...

Ühiskonnaõpetus
6 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Vastutus

Vastutus George Bernard Shaw, 1856-1950oli iiri näitekirjanikVabadus tähendab vastutust . Sellepärast enamik inimesi seda kardabki.("Inimene ja üliinimene", 1903) Nagu on öelnud kuulus näitekirjanik G B Shaw on vabadus vastutus. Vabadus on inimese õigus valida ning vastutada oma valiku eest. Erinevates seadustes on toodud inimeste õigused. Osa õigusi saame sündides kaasa, õigus elule, vanematele, hoolitsusele. Osa õigusi omandame elu jooksul, nagu auto juhtimise õigus, õigus töötada, õigus alkoholi tarbida. Hetkest, mil oleme teinud valiku mõnda õigust kasutada, saame kaasa ka vastutuse oma valiku eest. Seega on vastutus inimese õiguse kasutamisega kaasnev kohustus. Vastutus kasvab inimese eaga...

Ühiskond
2 allalaadimist
thumbnail
2
rtf

Ajakirjandus – vabadus ja vastutus

Nüüd peab kohus otsustama, kas ajakirjanik esitas tõe pähe kontrollimata fakte ja avaldas arvamust kodanik Y-i põhiseaduslikke õigusi rikkudes. Samuti võib kodanik X kaevata kohtusse selle ajakirjandusväljaande, kes ajakirjaniku loo avaldas. Ka meediaväljaandele langeb vastutus . Lõpuks võib kohus otsustada, et kodanik Y-i head nime on ajakirjanik X tõepoolest rikkunud ja ajakirjanik on sunnitud lahti ütlema oma väidetest. Seega kaasnes vabadusega veel suurem vastutus. Ajakirjanikul on oma loo kirjutamisel alati mitu valikut ­ kas ta kirjutab loo, kus jutustab uudise sisu detailselt ja kontrollib oma esitatud faktide tõesust enne, kui loo väljastab, või loob ta skandaalimaigulise kõmuloo, kus esitatud faktid jäävad kontrollimata ja kus ajakirjanduseetika...

Kirjandus
131 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Vabadus ja vastutus

Nagu näha polnud elu tolajal sugugi lihtne, kuid siiski on see film väga asjalik just nooremate vaatevinklist, sest see annab üsnagi põgusa ülevaate kui kõrget hinda nad oma vabaduse eest maksma pidid. Mõtiskledes jõudsin järeldusele, et olla vaba, tähendab olla vastutav! Vastutav oma tegude ning sõnade eest, mida lausume. Vanasti oli nii, et mida suurem on inimese vastutus , seda suurem on ka vabadus, kuid praeguseaja inimeste käitumine ning mõtteviis panevad mind sügavalt kahtlema, kas see reegel ka nüüdisajal kehtib. Mulle tundub, et tänapäeval on asjad just risti-vastupidi. Arvan, et sageli ei oska me oma vabadust hinnata. Seega, mida suurem on vabadus seda vähem tunneme me end elu ees vastutavana. Sageli õpime me asju väärtustama alles siis, kui me neist lõplikult ilma oleme. Elades me õpime ja täiustame end igapäevaga,...

Kirjandus
100 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Mina ja vastutus

Kui igal inimesel on täielik vabadus, siis tambib igaüks ainult enda põhimõtteid teistele ette ega huvitu kaaslaste tõekspidamistest. Niimoodi ei jõua aga ei riiki juhtivad poliitikud ega ka tavakodanikud just kuigi kaugele. Asi või lõppeda hoopis sellega, et sõna- ja teovabadus viivad meid suurte ja valusate tülideni, kus armu ei anta ning lahendust ka ei leita. kaks, üksteisele risti Isiklik valikuvabadus ja vastutus silma paistev, on kohene efekt. Aga ma ei saa seda kõike teha, kuna mul on vastutus. Mis see vastutus siis ikkagi on? See kui ma talitsen end, kuid tegelikult olen raevumas ja sunnin end iga päev ärkama kell seitse, kuigi tegelikult tahaksin ma ärgata keskpäeval? Kuid ma olen mõelnud nii, et miks ma pean enda eest vastutama, kui kõik seadused teevad seda nii või naa minu eest. Ma ei saagi ju võtta endale mingit vastutust, kui ma iga vale sammu eest karistada saan....

Perekonna õpetus
31 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Õigusrikkumised ja juriidiline vastutus

Karistusi kohaldavad selleks vastavat pädevust omavad riigiorganid ja ametiisikud (politsei, inspektsioonid, pirivalve, toll). Aresti kohaldab ainult kohus. III Tsiviilõigurikkumised Lepingulise kohustuse mittetäitmine või kahju tekitamine lepinguvälises suhtes. Õigusrikkumisele järgneb sõltuvalt sellest kas leppingus ettenähtud ehk lepinguline vastutus või kahju tekitamisest tulenev vastutus (kahju hüvitamine). Vastutust tsiviilõigusliku lepingu rikkumise eest kohaldab lepingu teine pool, kahju tekitamise korral aga kannatanu. Vajaduse korral pon asjast huvitatud isikul võimalik pöörduda oma õiguste kaitseks hagiga kohtusse. IV Tööõigusrikkumised ehk distsiplinaarsüüteod (distsiplinaarüleastumised) Seisneb töölepingu seadusega keghtestatud kohustuste süülises täitmatajätmises, tööl...

Õiguse alused
125 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Kohustus muudab orjaks, vastutus kuningaks.

Meie elus mängib kohustus ja vastutus väga tähtsat rolli. Mingis mõttes kujundab see olekut meie igapäevases elus. Kohustus piirab iga inimese elu, kõige rohkem alles noore kasvava lapse elu, kes tahab elu näha ja kogeda. Vastutus aitab aga iseseisvaks ja oma tegude eest seisvaks inimeseks saada.(46) Millist rolli meie elus mängib kohustus? See piirab meie igapäevast elu, me ei saa tegutseda ja liikuda vabalt, nii nagu me ise sooviksime. Vaid kõik on hoopiski paika pandud ja seda muuta me ei saa. Iga inimese kohustused on erinevad. Lastel on põhiliselt oma toa korras hoidmine, koolis korralikult käimine, õppimine ja kõik selline. Vanematel inimestel on aga kohustuseks raha teenida ja oma pere eest hoolt kanda...

Eesti keel
24 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Vabadus on vastutus

Kes on olnud mingil määral vangistatud, siis mõistetakse tegelikku vabaduse mõtet. Aga kuhu me jõuaks küll, kui me kõik saaks teha, seda mis ise tahame olles nii öelda vabad. Seega elades koos teistega planeedil Maa. Ei saa me olla selles mõttes vabad, et teeme mida ISE tahame. Paratamatult peame me arvestame teistega. Mõne tsitaadid vabaduse kohta - Vabadus on vastutus . Just seetõttu enamik inimesi seda kardabki.- George Bernard Shaw. - Vabadus ei ole kunagi õigus, vaid kohustus. Vabadus mureneb ja lakkab olemast, kui me ei leia endas jõudu seda vabadust taasluua ja kaitsta. Vajadusel elu hinnaga. Jaak Aaviksoo - Kui me kaotame õiguse olla erinevad, siis me kaotame privileegi olla vaba. Charles Evans Hughes - Vabadus ei seisne esmajoones mitte õigustes vaid kohustustes. Albert Camus...

Kõneõpetus
57 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Juriidiline vastutus

JURIIDILINE VASTUTUS Iseseisev töö 2011 Juriidiline vastutus Juriidiline vastutus on seotud õigusnormidega ja see on toimepandud õigusrikkumiste eest. Juriidiline vastutus on riiklik sund, mis järgneb õigusrikkumisele. Meie ühiskonnas on igal Eesti kodanikul omad õigused ja kohustused. Samuti oleme teadlikud käskudest, mida tohib teha, mida mitte. Paraku on meie seas inimesi, kes eiravad käske ja seetõttu tekitavad nad nii endale probleeme kui teistele. Juriidiline vastutus on isiku kohustus vastuvaidlematult täita talle seaduse alusel, seadusega sätestatud korras pandud konkreetne kohustus. Ja...

Õigusõpetus
39 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Laste ja vanemate peamised õigused, kohustused ja vastutus

Laste ja vanemate peamised õigused, kohustused ja vastutus Lapse õigused on inimõigused. Need on õigused, mis kehtivad kõigile hoolimata vanusest, soost, rahvusest või muudest tunnustest. Seega, lapsel on paljuski needsamad õigused, mis on suurtel. Kui räägime lapse õigustest, mõtleme lapse inimõigusi. Kuna lapsed ei suuda alati oma õiguste ja huvide eest ise seista, vajavad nad suurte inimeste abi. Täiskasvanud peavad tagama lastele eluks vajaliku ning looma sobivad tingimused, et laste anded ja huvid saaksid areneda....

Perekonnaõpetus
16 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Ettevõtte Sotsiaalne Vastutus

See aitab paremini mõista sidusrühma ootuseid ja kindlaks teha väljakutseid Huvigrupid: Omanikud, Kliendid, Töötajad, Investorid, Keskkond, Ühiskond, Kogukond, Investorid, Valitsus Sidusrühmad: Valitsus, töötajad, kliendid, hankijad, investorid ETTEVÕTTE SOTSIAALNE VASTUTUS ON  ettevõtete vastutus oma mõju eest ühiskonnale. Vastutustundliku ettevõtluse puhul ongi keskne küsimus see, kuidas ettevõte tagab, et tema mõju oleks võimalikult positiivne.  See tähendab nii negatiivse mõju minimeerimist kui ka positiivse panuse suurendamist.  ettevõtete juhid peavad arvestama nende huvigruppide huvidega, keda võivad mõjutada nende otsused või teod  Sotsiaalne-, looduslik- ja majanduslik mõõde – kolmikmõõde...

Ettevõtlus
20 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Meedia- see on vabadus ja vastutus

Meedia – see on vabadus ja vastutus Tänapäeval on meedia meie jaoks midagi sellist mida on võimatu mitte tähele panna. See puudutab meid kõiki. Meedia on tänapäeval niivõrd suure osakaaluga, et võib öelda : see isegi mõjutab masse. Kuid seejuures peab see kindlasti pidama kinni teatud piirides. Ühelt poolt on meedia vabadus, kuid teisalt ka vastutus. Võib öelda, et Eestis on meedia suhteliselt vaba. Ajakirjanikele pole seatud erilisi piire mis piiraks nende vabadust. Enamasti võivad nad kirjutada kõigest. Võivad pidada blogisid, kirjutada arvustusi, arvamuslugusid ning avaldada enda arvamusi kuna Eestis on kehtiv sõnavabadus. Üks meedia eesmärke ongi kutsuda inimestes esile vaidlusi, arutlusi, diskussioone ning ajakirjanike teravad arvamused ongi need kõige paremad alused nendeks....

Meedia
8 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Ajakirjanku kohustus ja vastutus

levitada uudiseid, mis on vastuolus tema isiklike tõekspidamistega. Ajakirjanduses hoitakse arvamused ja faktid enamasti kindlalt lahus. Tihti on väljaandes märgitud, kas tegemist on uudise või arvamusega. Ajakirjanikud peavad ettevaatlikult käituma rahvuse, rassi, religioossete või poliitisliste kuuluvuste ning soo rõhutamisega. Kui nad ilmutavad ebaõiget informatsiooni, tuleb alati avaldada ka parandus. Muidu tekib lugejatega probleem. Ajakirjanike õlgadel lebab väga suur vastutus ja kohustus. Kuid tihtipeale satuvad nad ka ohtlikesse piirkondadesse. Igal pool on hetkel ärevad ajad. Küll toimuvad sõjad, rahutused jm. Ilma ajakirjanike riskimisteta elaksime me pimedas ja kinnises maailmas mitte midagi teades....

Meedia
5 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Laste ja vanemate peamised õigused, kohustused ja vastutus

Laste ja vanemate peamised õigused, kohustused ja vastutus Erinevas vanuses ja erinevast soost lastel on erinevad huvid ning vajadused. Erinevustest hoolimata on nende õigused ühesugused. Kõigil neil on õigus võrdsele kohtlemisele. Kõigil lastel on ühesugused õigused. Vanematele kehtivad samuti õigused ja kohustused, mida nad peavad täitma. Lapse sündides langeb vanematele suurem koorem, sest ellu tuleb uus inimene, kelle eest nemad peavad vastutama, juhtugu mis tahes. Lapse õigused on inimõigused...

Psühholoogia
3 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Õiguse alused: Juriidilise isiku organid. Nende pädevus ja vastutus

Nende pädevus ja vastutus Juriidilise isiku seaduslik esindaja on juhatus või seda asendav organ (või nende liige). Eraõigusliku juriidilise isiku organid on üldkoosolek ja juhatus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Eraõigusliku juriidilise isiku juhtorgan on juhatus. Kui seaduses on sätestatud nõukogu olemasolu, on juhtorganiks ka nõukogu. Eraõigusliku juriidilise isiku organi pädevust nähakse ette seaduse ja põhikirja või ühingulepinguga. Juriidilise isiku organi pädevust ei või üle anda muule organile või isikule. Avalik-õigusliku juriidilise isiku organid ja nende pädevus nähakse ette seadusega või põhikirjaga, kui see on ettenähtud juriidilise isiku kohta käiva seadusega. Juriidiline isik vastutab seaduses sätestatud juhtudel teo eest, mis on toime pandud tema organi, selle liikme, juhtivtöötaja või pädeva esindaja poolt juriidilise isiku huvides. Juriidilise isiku pankrot Pankrot on kohtumääruse...

Õigus
1 allalaadimist
thumbnail
6
odt

Milles seisneb patust rääkides meie vastutus

EELK Usuteaduse Instituut 1. kursus, magistriõpe, kristlik kultuurilugu 1. Leili Rummel – Ruus 30.04.2017 Õppejõud: professor M. A. Põder MILLES SEISNEB PATUST RÄÄKIDES MEIE VASTUTUS ? Püha Augustinus on algpattu kujutanud uhkuse tagajärjena: see on samm, millega loodud olend (see tähendab olemuslikult sõltuv olend, kelle olemasoluprintsiip ei peitu temas eneses, vaid teises püüab end ise suunama hakata, püüab eksisteerida ise enda jaoks (’’Mõtteid kannatusest’’ C. S. Lewis De Civitate Dei’’’’24,xiii). Säärane patt ei vaja keerukaid ühiskondlike tingimusi, pikaajalisi kogemusi ega suuri intellektuaalseid saavutusi...

Ühiskond
1 allalaadimist
thumbnail
2
rtf

Vabadus on vastutus.

Vabadus on vastutus . Teeskava : * Mis on vabadus ? * Vabadusega kaasneb vastutus. * Vabaduse positiivsed ja negatiivsed küljed. * Vabadust piiratakse * Vabadust peab hindama "Ma pole iial arvanud, et inimese vabadus seisneb selles, et ta võib teha, mida ta tahab, vaid pigem selles, et ta ei pruugi kunagi teha seda, mis talle ei meeldi" - Rousseau Vabadus on iga inimese jaoks erinev. Mõnele tähendab see võimalust öelda seda, mida mõeldakse, mõnele aga võimalust valida ja teha oma valikud teistest sõltumatult. Mõnele jällegi on vabadus elu ilma reegliteta...

Kirjandus
70 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun