Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Tee annetus täna Sulge
Add link

Väärtusahela juhtimise eksami kordamisküsimused - sarnased materjalid

rtus, tellimis, logistika, steem, kulusid, veod, transpordikulud, jaotuskeskuse, ringlemissagedus, vedude, veos, tellimispunkt, veose, rtuse, transpordis, hiku, klient, imalik, kuluarvestus, hine, order, lide, rtusahel, udluse, logistikakulud, tellimused, itmise, saadavus, halduskulud, tarneaeg, ikse, idetud, jaotuskeskusel, kompromiss, cost
32
docx

Väärtusahela juhtimine kordamisküsimused

1. Millised muutused on toimunud alates 90 aastatest tarneahelates, arutle Tarneahel (Supply Chain) näitab millistest tarne etappidest koosneb lõpptoote kujunemine Tarneahelat vaadeldakse ühtse tervikuna. Samuti arvestatakse kulutusi kokku tarneahela peale. Koostöö erinevate partnerite vahel aitab optimeerida kulusid, suurendada paindlikust, vähendada varudega seonduvaid kulutusi. E-kaubanduse areng. Tootjate globaliseerumine ning ettevõtjate selge tajumine, missugused võimalused peituvad logistikateenuste integreeritud juhtimises. Nõuded loodussäästlikusele. IT ja teenindus said võtmesõnadeks. Turule orienteeritus. Täpsus ja usaldus, et tegevus vastab kliendiga kokkulepitule. Tarnetäpsus (on-time delivery) – mõõdetakse tegeliku ja planeeritud tarneaja kokkulangemist

Väärtusahele juhtimine - Eesti Mereakadeemia
127 allalaadimist
7
docx

Ärilogistika eksami kordamisküsimused

· · Hangete monitooring (kontroll) · 2. Mis on jaotuslogistika? Eesmärgiks on toimetada lõpptoode lõpptarbijani neid rahuldaval moel ja ajal. 3. Mis on tarnelahel? Tarnelahel on jada üksteisele järgnevaid tegevusi, mille eesmärgiks on kliendi rahuldamine. Tarneahel ulatub algtarnijast lõpptarbijani. 4. Kirjelda kogukulude kontseptsiooni logistikas? Kogukulude kontseptsioon (Total Cost Concept) eeldab, et kõikide logistika tegevusvaldkondade kulusid vaadeldakse tervikuna, võttes seejuures arvesse kõikvõimalikke kulusid. Eesmärk on leida lahendus, mille puhul kogukulud oleksid minimaalsed, säilitades seejuures vajaliku klienditeeninduse taseme. Kontseptsiooni võti seisneb kõiki logistiliste kulude üheaegses arvestamises, saamaks minimaalseid kogukulusid. 5. Kirjelda kulude kompromissi logistikas? Kulude kompromiss (The Cost Trade Off)

Ärilogistika - Tallinna Tehnikaülikool
226 allalaadimist
19
pdf

Strateegiline juhtimine kordamisküsimused

x Turustrateegia o Sihtrühmad ja segmentatsioon o Toote kontseptsioonid o Tarbijavajadused o Teenindus kontsepts. o Turuosad ja -potentsiaal o Lisaväärtus o Marketingimix o Kasumi teenimise põhimõtted o Põhikonkurendid x Tootmis- ja logistikastrateegia o Tootmise ja logistika juhtimine o Tootmistehnoloogia o "Make or buy" o Kvaliteedistrateegia o Koostöövõrgustik o Keskkonnakaitse x Personalistrateegia o Võtmekompetentsid o Ressursside haldamine ­ hankimine, arendamine, vastutused, hindamine o Koostöövõrgustikud x Majandusstrateegia

Strateegiline juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
283 allalaadimist
10
docx

ÄRILOGISTIKA KORDAMISKÜSIMUSED

TTÜEesti Mereakadeemia ÄRILOGISTIKA KORDAMISKÜSIMUSED Õppematerjal: raamat Logistika ja tarneahela juhtimine, ptk 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. 1. Mis on hankelogistika? Tarneahela üks astemetest (sourcing/procurement), mille eesmärgiks on leida sortimendi tooraine ja pooltoodete omandamine ning tootmis/töötlemispaika toimetamine õiges koguses, õigel ajal ning vastuvõetava hinna eest. 2. Mis on jaotuslogistika? Tarneahela üks astemetest (physical distribution), mille eesmärgiks on toimetada

Logistika ja tarneahelad - Tallinna Tehnikaülikool
19 allalaadimist
4
pdf

Tarneahela juhtimine eksamiküsimused vastustega

ettevõtte sees ja nende vahel. Tänapäevast tarneahela juhtimise kontseptsiooni võib vaadelda kui äritegevuste integratsiooni lõpptarbijast kuni tarnijateni nii, et see tagaks toodete teenuste ja info lisandväärtuse loomise kliendile. Tarneahelate juhtimise paradigma on arenenud välja strateegilise logistika-, ostu-, tootmise- ja finantsjuhtimise, samuti müügi ning klienditeeninduse omavahelise integreerumise tulemusena. Tarneahela juhtimise põhiprobleemiks on logistika kogukulude optimeerimine. TJ põhiküsimuseks on uurida materjali, info ja rahavoogude liikumist alates tooraine hankimisest kuni toodete jõudmiseni lõpptarbijani. Eesmärgiks parandada kauba-, materjali-, ja infovoogude liikumist tarnijalt lõpptarbijani ning seejuures peaksid vähenema tarnekulud kavandatud teenindustasemel. TJ tegeleb vahetussuhete juhtimisega. 2. Esita 4 tegurit, mis panustavad tarneahelates piitsaefekti tekkimisele ja/või võimendamisele ning

Tarneahela juhtimine -
163 allalaadimist
6
docx

Väärtusahela juhtimine- eksami kordamisküsimused

kujunemine. Väärtusahel kirjeldab lisaväärtuse teket tarneahelas. Millised muutused on toimunud alates 90 aastatest tarneahelates? Viimase kümnendi edusammud IT-s ning elektroonilise kaubanduse arengus on pakkunud ettevõtetele võimalust pääseda uutele turgudele, piltlikult paremini siduda tarneahelas olevaid ettevõtteid omavahel ning optimeerida erinevaid äriprotsesse. Teiste sõnadega on tehnoloogia areng võimaldanud paralleelselt parandada klienditeeninduse taset ning alandada kulusid tarneahelas. Väärtusahela keskne arenguetapp logistikas? Väärtusahel ühendab toormaterjalide tootjad valmistoodangu valmistajatega ja need omakorda lõpptarbijatega. Väärtusahela moodustavad omavahel seotud logistilised protsessid, milles iga protsess lisab tootele väärtust. Joonis 1. Tarneahela struktuur Tarneahela kesksel kohal on keskne ettevõte, mis korraldab tarneahela tegevust, hallates tarnijate ja klientide võrgustikku

Logistika - Tallinna Tehnikaülikool
19 allalaadimist
8
docx

Logistika eksami kordamisküsimused Mainor

1. Mis on hankelogistika? Hankelogistika (sourcing/purchasing) eesmärgiks on laia sortimendi tooraine ja pooltoodete omandamine ning tootmis(töötlemis)paika toimetamine õiges koguses, õigel ajal ning vastuvõetava hinna eest. 2. Mis on jaotuslogistika? Jaotuslogistika (physical distriution) eesmärgiks on toimetada lõpptoode tarbijani neid rahuldaval moel ja ajal. 3. Kirjelda kogukulude kontseptsiooni (total cost consept) logistikas. Kogukulude kontseptsioon eeldab, et kõikide logistika tegevusvaldkondade kulusid vaadeldakse tervikuna, arvesse võttes kõiki võimalikke kulusid. Eesmärk on leida lahendus, mille puhul kogukulud oleksid minimaalsed (säilitades seejuures vajaliku klienditeeninduse taseme). Kontseptsiooni võti seisneb kõiki logistiliste kulude üheaegses arvestamises, saamaks minimaalseid kogukulusid. 4. Kirjelda kulude kompromissi kontseptsiooni (the cost trade off) logistikas. Tihti satuvad eri logistiliste tegevuste kulud omavahel konflikti

Logistika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
295 allalaadimist
33
docx

Ettevõtluse eksami kordamisküsimused

Raamatupidamine on kassapõhine, teeb ise. Võib kasutada ettevõtlus tulu Täielik vastutus Stardikapitali puhul ei ole piiranguid Huvi kasumi reinvesteerimise vastu: tulumaksuvabastus eriarve puhul FIE-l pole palka ega töötasu, on vaid tulu, mis maksustatakse. Endaga ei saa lepinguid sõlmida ­ rentida, komandeerida, osta, müüa. FIE ja tema ettevõtte RP on üks tervik. Paljud kulutused on ettevõtlusega seotud osaliselt. FIE saab palgatöötajaga võrreldes tuludest rohkem kulusid maha võtta ­ osa elamispinnakulusid, transport, arvuti, kontoritarbed, side, ajakirjandus. Samal ajal võrreldes osaühinguga on rohkem piiranguid (ajakirjandus, erialane kirjandus, komandeeringu päevarahad). 22. Ärinime valik füüsilisest isikust ettevõtja ja äriühingu korral. Füüsilisest isikust ettevõtja ärinimi peab sisaldama ettevõtja ees- ja perekonnanime. Talupidamise korral võib selle asemel olla talu nimi.

Ettevõtlus ja väikeettevõtte... - Tallinna Tehnikaülikool
387 allalaadimist
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

TALLINNA ÜLIKOOL ÜHISKONNATEADUSTE INSTITUUT ÕIGUSE ALUSED Loengukonspekti alus Lektor Aare Kruuser Tallinn, 2015 SISUKORD PROGRAMMI KORDAMISKÜSIMUSED ÕIGUSE ALUSED. ÕIGUSTEADUSE PÕHIMÕISTED SISSEJUHATUS ÕIGUSTEADUSESSE 01 SISSEJUHATUS 02 ÕIGUSE ROLL ÜHISKONNAS. Miks peab õigust tundma 03 ÕIGUSLIK REGULEERIMINE 03.1. RIIK JA ÕIGUS. PÕHIMÕISTED REFERAADID JA ESSEED TEEMADE KAUPA VASTUSED KORDAMISKÜSIMUSTELE Õigusvõime, sest Igal füüsilisel isikul on ühetaoline ja piiramatu õigusvõime............................5 PROGRAMMI KORDAMISKÜSIMUSED TEEMADE KAUPA..............................................5 MIS ON ÕIGUS. MIKS PEAB ÕIGUST TUNDMA..........................................................148 SOTSIAALNE REGULEERIMINE....................................................................................148 Sotsiaalsete normide mõiste ja põhitunnused.....................................

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
128 allalaadimist
26
doc

Ettevõtluse eksami kordamisküsimused 2016

2. Ärimudeli mõiste, erinevad ärimudelite näited (,,bite and hook", ,,bricks and clicks business model" ,,freemium business model" jt) Ärimudeli mõiste: G. Kawasaki järgi ärimudeli defineerimiseks tuleb vastata kahele küsimusele: 1) Kelle taskus on sinu raha? 2) Kuidas sa kavatsed selle oma taskusse saada? St tuleb määratleda kliendid, ning nende lahendatav probleem. Samuti müügimehhanism, millega tagad, et su tulud ületavad kulusid. Erinevad ärimudelite näited: - ,,Bite and hook" ehk ,,sööt ja konks" ­ odavalt, ka kahjumiga, seejärel teenitakse lisatoodetelt või teenustelt ­ nt ziletihoidik ja ziletid, mobiiltelefonid ja kõned, tindiprinterid ja tindikassetid. - ,,Bricks and clicks business model" ­ traditsioonilise ja online tegevuse integreerimine. Internetipood toetab tavapoodi, ka tellimus internetis, kättesaamine kohapeal.

Ettevõtluse alused - Tallinna Tehnikaülikool
35 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR Ain Tulvi LOGISTIKA Õpik kutsekoolidele Tallinn 2013 Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR Käesolev õppematerjal on valminud „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-

Logistika alused - Kutsekool
591 allalaadimist
48
odt

Avalik juhtimine - kordamisküsimused

AVALIK JUHTIMISE KORDAMISKÜSIMUSED Teema 1: Avalik juhtimine ja avalik teenus 1. Mis on avalik haldus, avalik valitsemine ja avalik juhtimine? Võrrelge kontseptsioone omavahel. Võrdluse puhul on vajalik leida ühine võrdlusalus. Tooge näide, mis võrdlust iseloomustab. Avalik haldus Avalik valitsemine Avalik juhtimine * Ametnike ja poliitikute * Viisid, kuidas sidusrühmad * Juhtimistehnikad, et omavaheline seos (asjast huvitatud osapool avaliku suurendada raha väärtust, mis on * Avalike teenuste üle organisatsiooni/avaliku teenuse antud avalike teenuste otsustamine osutamisel) omavahel suhtlevad, osutamiseks * Avalike teenuste osutamine et mõjutada avaliku poliitika * Lisaks nö tavalisele * Koostöögrupp väljundit funktsionaalsele juhtimisele, kus * Hõlmab kõiki kolme

Politoloogia -
26 allalaadimist
58
doc

Äri planeerimine kordamisküsimused

11  TURUSTUS on tegevus, millega luuakse toote edasitoimetamise süsteem tootjalt tarbijale. Siia kuuluvad:  Turustuskanalite valik ja koordineerimine  Toodete transport  Toodete ladustamine  Kaubavarude juhtimine o Turustuskanali ülesanne on vähendada kulusid kontaktide loomisel, sorteerimisel, tehingute sõlmimisel o Turustuskanali valikul arvestada: toote müügimaht, firma kulud, arvelduste kiirus, klientide pretensioonid, kaubanduspind toote all, klientide suhtumine vahendajasse jm o Turustuskanali astmed, vertikaalsed ja horisontaalsed kanalid  MÜÜGITOETUS on kommunikatsiooni süsteem tarbijate ja laiema avalikkusega  MÜÜGITOETUSE PÕHIEESMÄRGID:

Analüüsimeetodid... - Tallinna Tehnikaülikool
133 allalaadimist
40
doc

E-turunduse eksami kordamisküsimused

E-turunduse ja e-kaubanduse alused 2016, kordamisküsimused 1. Kas Internetiturundus ja e-turundus on üks ja seesama? Kui jah, siis kuidas, kui ei, siis miks. E-turundust peetakse laiemaks mõisteks kui Internetiturundust. Viimane tähendab kitsalt just Internetile (veeb, elektronpost) orienteeritud meetmeid. Internetiturunduse puhul on kasutatavaks meediumiks Internet. E-turundus aga hõlmab lisaks ka mobiilse ja muu traadita meediumi kasutamist ning digitaalset kliendiandmete haldamist ja kliendisuhete juhtimist. Digitaalne keskkond ei koosne enam ammu ainult klassikalistest veebirakendustest ja elektronpostipõhisest kommunikatsioonist. Lisandunud on mitmesugused mobiilsed personaliseerimise (NFC, QR-koodid) tehnoloogiad ning asukohapõhised (GPS) teenused. Nende puhul on Internet käsitletav vaid puhtalt andmevahetuskanalite komplektina, turundustegevus ise toimub kommunikatsioonimudeli järgmisel, kõrgemal kihil. Seetõttu on mõistlik Internetiturundust käsitleda kui e-t

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
50 allalaadimist
11
docx

Juhtimisraamatupidamine - kordamisküsimused

registreerimise ja hindamise korraldamisel. (Mis liiki kulud tekivad?) KULUKOHTADE ARVESTUS ­ peab selgitama, millistes majandusüksuse struktuuri või põhitegevuse protsessi osades erinevad kululiigid tekivad. Kesksete aspektidena vaadeldakse selles kuluarvestuse lõigus üldkulude jaotumist kulukohtade lõikes. (Kus kulud tekivad?) KULUKANDJATE ARVESTUS ­ peab tagama selguse, millises mahus on erinevate kuluobjektide (kulukandjate) tarvis tehtud majandusüksuses kulusid. Kulukandjate arvestus võimaldab võrrelda erinevate kuluobjektide (kulukandjate) tulemusi ja selle alusel suunata erinevate tegevusvaldkondade või struktuuriüksuste tulemusi. (Millega seoses kulud tekivad?) Kuluobjekt (kulukandja ) ja kuluobjektide valik Kuluobjekt(kulukandja) on iga objekt, mille kulusid soovime eraldi mõõta ja arvestada. Kulukandjateks võivad olla: · Toode või tootegrupp · Teenus või töö · Projekt või klient

Juhtimisraamatupidamine -
420 allalaadimist
25
doc

Ettevõtluse alused - eksami kordamisküsimused

37. Ettevõtlusvormi valikul OÜ või FIE kasuks otsustamist mõjutavad tegurid. 38. FIE maksustamise üldpõhimõtted (maksustamine tulu- ja sotsiaalmaksuga). FIE-l pole palka ega töötasu, on vaid tulu, mis maksustatakse. Endaga ei saa lepinguid sõlmida ­ rentida, komandeerida, osta, müüa. FIE ja tema ettevõtte RP on üks tervik. Paljud kulutused on ettevõtlusega seotud osaliselt. FIE saab palgatöötajaga võrreldes tuludest rohkem kulusid maha võtta ­ osa elamispinnakulusid, transport, arvuti, kontoritarbed, side, ajakirjandus. Samal ajal võrreldes osaühinguga on rohkem piiranguid (ajakirjandus, erialane kirjandus, komandeeringu päevarahad). 31. märtsiks esitatakse tuludeklaratsioon. Maksuamet saadab teate 1. septembriks. Juurdemaks 1. oktoobriks. II aastast avansilised maksed ­ ¼ eelmise aasta ettevõtluse tulult arvutatud tulumaksust. Tuleb ise

Ettevõtlus - Tallinna Tehnikaülikool
161 allalaadimist
46
doc

Ettevõtluse eksami kordamisküsimuste vastused 2014

19. Huvi kasumi reinvesteerimise vastu. Ei ole FIE võimalus koguda raha tulevasteks investeeringuteks erikontole samaväärne OÜde tulumaksuvabastusega reinvesteeritud kasumilt. 12. Ettevõtte asukoha valik. Ray Kroc: “Ettevõtte edukuse määravad kolm tegurit: asukoht, asukoht ja asukoht. Asukoha valikut tuleb kaaluda hoolikalt, sest: 1. See võib kaasa tuua pikaajalisi kohustusi, vigu on raske parandada. 2. See mõjutab kulusid ja tulusid (nt. liigsed transpordikulud, kvalifitseeritud tööjõu puudus, tooraine ebapiisavus, puudulik nõudlus piirkonnas jne). Üldine protseduur asukoha valikul: 1. Määratle kriteerium, mille alusel erinevaid variante hinnata (nt. kasumi suurus). 2. Määratle olulised tegurid (nt. turgude või tooraine asukoht). 3. Tööta välja asukoha variandid: üldine regioon või maa-ala; konkreetsed asulad; konkreetne koht asula piires. 4. Hinda variante ja tee valik.

Majandus - Tallinna Tehnikaülikool
89 allalaadimist
9
doc

Baaslogistika eksam 2018

← • Hangete monitooring (kontroll) ← 2. Mis on jaotuslogistika? Eesmärgiks on toimetada lõpptoode lõpptarbijani neid rahuldaval moel ja ajal. 3. Mis on tarnelahel? Tarnelahel on jada üksteisele järgnevaid tegevusi, mille eesmärgiks on kliendi rahuldamine. Tarneahel ulatub algtarnijast lõpptarbijani. 4. Kirjelda kogukulude kontseptsiooni logistikas? Kogukulude kontseptsioon (Total Cost Concept) eeldab, et kõikide logistika tegevusvaldkondade kulusid vaadeldakse tervikuna, võttes seejuures arvesse kõikvõimalikke kulusid. Eesmärk on leida lahendus, mille puhul kogukulud oleksid minimaalsed, säilitades seejuures vajaliku klienditeeninduse taseme. Kontseptsiooni võti seisneb kõiki logistiliste kulude üheaegses arvestamises, saamaks minimaalseid kogukulusid. 5. Kirjelda kulude kompromissi logistikas? Kulude kompromiss (The Cost Trade Off). Tihti satuvad erinevate logistikategevuste kulud omavahel vastuollu

Baaslogistika -
32 allalaadimist
18
doc

Logistika eksam II kordamisküsimused

Edu faktoriteks on: · informatsiooni liikumine nõudluse kohta tellijalt tarnijale toimub operatiivselt ja usalduslikult · kauba liikumine on kiire ning paindlikult juhitav, informatsioon kauba liikumise kohta on tarneahela eri osadele kättesaadav · planeerimisotsuste tegemiseks vajalik informatsioon on kättesaadav ja seda osatakse kasutada. 8) Infotehnoloogia eesmärk logistikas ... ... on minimaalsete kulutustega tagada logistika kvaliteetne funktsioneerimine ­ vahendid, materjalid ja kaubad on kättesaadavad õiges sortimendis, õiges koguses, õiges kohas ja õigel ajal. Tänapäevased logistika korraldamise meetodid lähtuvad põhimõttest, et nõudluse tekkimise korral käivitatakse tootmine ja erinevad logistilised tegevused­ transport, ladustamine, jaotus jne. 9) Tootega seotud transpordikulusid mõjutavad tegurid: tihedus

Logistika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
80 allalaadimist
20
pdf

Operatsioonijuhtimine kordamisküsimused

stabiilsus, maksundus, ametiühingud, ökoloogia) y identifitseeritakse tähtsust omavad tegurid, näiteks turgude asukoht või toormaterjalid y leitakse alternatiivsed asukohad: y määratakse asukoha paiknemise regioon y määratakse mitu alternatiivset ehituskrunti y hinnatakse alternatiive ja tehakse valik. Asukoha valimise meetodid: y Kaalumismeetod - hindab nii materiaalseid kui ka mittemateriaalseid kulusid erinevates asukohtades. Asukoha hindamiseks on vaja: o määrata olulised kriteeriumid: turu paiknemine, tooraine lähedus, kommunikatsioonid, juurdepääs, maksud, kulud jne o seada kriteeriumid tähtsuse järjekorda ja anda neile osakaal o hinnata kriteeriume punktisüsteemis iga asukoha kohta eraldi (nt hinnaskaalas 0-100 punkti) o kasutada ühesugust punktisüsteemi iga asukoha hindamisel

Operatsioonijuhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
109 allalaadimist
55
docx

ÕPIME LOGISTIKA EKSAMIKS

1.MIS ON LOGISTIKA?.......................................................................... 7 2.MIS ON HANKELOGISTIKA?................................................................ 7 3.MIS ON JAOTUSLOGISTIKA?............................................................... 7 4.MIS ON TARNELAHEL?....................................................................... 7 5.MIS ON LOGISTIKA MISSIOON?.......................................................... 7 6. KIRJELDA KOGUKULUDE KONTSEPTSIOONI LOGISTIKAS?.................... 8 7.KIRJELDA KULUDE KOMPROMISSI LOGISTIKAS?................................... 8 8.MIS ON SUBOPTIMEERIMISE EHK LOKAALSE OPTIMEERIMISE VÄLTIMINE?......................................................................................... 8 9.MIS ON FRAGMENTEERITUS?............................................................. 8 10

Baaslogistika - Tallinna Tehnikaülikool
115 allalaadimist
30
doc

Ettevõtluse kordamisküsimused

Programmi lõpus esitlused investoritele. 6. Ärimudeli mõiste, erinevad ärimudelite näited (,,bite and hook", ,,bricks and clicks business model" ,,freemium business model" jt) Ärimudeli defineerimiseks tuleb vastata kahele küsimusele: 1. Kelle taskus on sinu raha? 2. Kuidas sa kavatsed selle oma taskusse saada? St tuleb määratleda kliendid, ning nende lahendatav probleem. Samuti müügimehhanism, millega tagad, et su tulud ületavad kulusid 1. Ole konkreetne. Mida täpsemalt määratled kliendi, seda parem. Paljud edukad ettevõtted on alustanud kindlat nissi sihile võttes ja hiljem laiendanud sihtturgu. Vähesed on alustanud grandioossete plaanidega ja need saavutanud. 2. Hoia see lihtne. Kui sa ei suuda kirjeldada ärimudelit 10 sõnaga, siis sul pole ärimudelit. 3. 3. Kopeeri. Targad inimesed on enamasti juba kõik võimalikud ärimudelid leiutanud. Püüa

Ettevõtlus - Tallinna Tehnikaülikool
49 allalaadimist
16
docx

Ettevõtte kordamisküsimused

5. Kuidas jaotatakse Euroopa Liidus ettevõtteid mikroettevõteteks, 1. "Ettevõtlus" ja "ettevõtja" ­ põhimõisted ja nende areng. (Orienteeruvalt väikeettevõteteks, keskettevõteteks ja suurettevõteteks (töötajate arvu järgi)? * mikroettevõtted- 0-9 töötajat tunda vähemalt Schumpeteri, Stevensoni ja Jarillo ning Burnsi määratlusi.) * väikeettevõtted- 10-49 Ettevõtja - ,,Entrepreneur" PRANTSUSE päritolu 1437.a. Selle sõnaga tähistati * keskettevõtted- 50-249 isikut, kes on aktiivne ja saavutab midagi. Algselt kasutati ka vahendaja tähenduses. * suurettevõtted- 250+ Keskajal nimetati ettevõtjaks paraadide

Ettevõtlus -
95 allalaadimist
27
doc

Ettevõtluse kordamisküsimused

38. Ettevõtlusvormi valikul OÜ või FIE kasuks otsustamist mõjutavad tegurid. 39. FIE maksustamise üldpõhimõtted (maksustamine tulu- ja sotsiaalmaksuga). FIE-l pole palka ega töötasu, on vaid tulu, mis maksustatakse. Endaga ei saa lepinguid sõlmida ­ rentida, komandeerida, osta, müüa. FIE ja tema ettevõtte RP on üks tervik. Paljud kulutused on ettevõtlusega seotud osaliselt. FIE saab palgatöötajaga võrreldes tuludest rohkem kulusid maha võtta ­ osa elamispinnakulusid, transport, arvuti, kontoritarbed, side, ajakirjandus. Samal ajal võrreldes osaühinguga on rohkem piiranguid (ajakirjandus, erialane kirjandus, komandeeringu päevarahad). 31. märtsiks esitatakse tuludeklaratsioon. Maksuamet saadab teate 1. septembriks. Juurdemaks 1. oktoobriks. II aastast avansilised maksed ­ ¼ eelmise aasta ettevõtluse tulult arvutatud tulumaksust. Tuleb ise

Ettevõtluse alused - Tallinna Tehnikaülikool
239 allalaadimist
28
pdf

E-Turunduse eksami kordamisküsimused koos vastustega

Olla kliendi jaoks pidevalt kättesaadav Veebilehte omav ettevõte on kliendi jaoks alati leitav ning klienti huvitav informatsioon on tema jaoks alati kättesaadav. Levitada turundusinfot Infot on võimalik viia väga suure hulga inimesteni väga väikeste kulutustega. Parandada suhtlust partneritega Suhtluse saab viia täiesti automaatseks, liidestades omavahel ettevõtte ja partneri infosüsteemid. Paberivaba asjaajamine ning automaatiseeritud sõnumivahetus hoiab kokku kulusid ning muudab kliendi päringutele reageerimise väga kiireks ja veavabaks. E-turunduse peamised ohud ja probleemid E-turunduse ohud jagunevad kahte suurde rühma. Ühelt poolt tegurid, mis takistavad ettevõttet Interneti kasutamisega kohanemast ning teisalt tõkendid klientide poolel, mille tõttu ei soovita võrgus tegutseda. Ettevõtte probleemid Mõõdetavate kasude puudumine Ettevõtte ei näe tehtavate uue meediumi kasutusele võtmisest kasu äritegevuse paranemisele. Väikeste

E-turundus - Tallinna Tehnikaülikool
49 allalaadimist
67
pdf

Õiguse Alused kordamisküsimused

Õiguse Alused: 1. Mis on riiki kui organisatsiooni iseloomustavad tunnused? Riiki iseloomustatakse tavaliselt kolme tunnuse kaudu 1) avalik võim 2) territoorium, millel see avalik võim kehtib ja 3) rahvas, kes elab sellel territooriumil ja on riigivõimuga õiguslikult seotud. Seega on riik erilisel viisil organiseerunud rahvas, kes teostab teataval territooriumil suveräänset võimu. 2. Millised on riigivalitsemise vormid? Mis eristab parlamentaarset ja presidentaalset vabariiki? Riigivalitsemise vormid on: A. Monarhia ­ on riigivalitsemise vorm, mida iseloomustab kõrgema riigivõimu kuulumine monarhile, kes omandab võimu pärimise teel eluaegselt ja on juriidiliselt vastutamatu. B. Piiramata monarhia ­ selle korral kuulub monarhile kogu võimutäius C. Piiratud monarhia ­ on monarhia alaliik, milles isevalitseja suva on kitsendatud mingi riigiorgani või seisusliku esinduse poolt. D. Sei

Õigus alused -
276 allalaadimist
56
doc

Logistika konspekt

LOGISTIKA BAASKURSUS, MAINORI KÕRGKOOL, Sügis 2009. NR. 1 1. SISSEJUHATUS 1.1. Logistika määratlus Logistika on protsess, mis toimub organisatsiooni tarnijatest klientideni. See mõjutab vastastikku peaaegu iga üksuse tegevust organisatsioonis ja paljusid teisi organisatsioone väljaspool oma organisatsiooni, kaasa arvatud kliendid. Efektiivne logistika pöörleb ümber viie võtmeala ­ toodete liikumine, informatsiooni Hikumine, aeg / teenindus, kulud ja integratsioon (süsteemsus). Igal neist on määrav mõju logistika edukusele, lisandväärtuse loomisele ja organisatsiooni konkurentsivõime parandamisele. Logistika on tooraine, pooltoodete ja lõpptoodete lähtepunktist tarbimispunkti liikumise, ladustamise ning sellega seotud informatsiooni planeerimine, teostamine ja kontrollimine, eesmärgiga rahuldada kliendi nõudmisi (U. S

Logistika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
427 allalaadimist
41
docx

Kordamisteemad ärilogistika eksamiks

Kordamisteemad ärilogistika eksamiks Kõik alljärgnevalt toodud punktid on vähemal või rohkemal määral loengutest või seminaridest läbi käinud. Loendist leiad ka viited eksami jaoks kõige tähtsamale lugemismaterjalile: Ain Kiisleri ,,Logistika ja tarneahela juhtimine". Logistika olemus Logistika eesmärgiks on..... töötab kui sild..... Logistika on osa tarneahela protsessist, mille eesmärgiks on juhtida kauba/teenuse voogusid tarnijalt lõppkliendini kõige efektiivsemal meetodil, rahuldades samaaegselt lõpptarbija vajadused parimal viisil. Töötab kui sild nõudluse ja pakkumise vahel Kolm voogu ­ materjalivoog, infovoog ja ajaline mõõde Ärilogistika eesmärk on tagada katkematu, nõudluse ja pakkumisega sünkroniseeritud voog

Ärilogistika - Tallinna Tehnikaülikool
52 allalaadimist
10
docx

Kordamisküsimused Logistikas

eest Materjalilogistika ülesandeks on tooraine- ja pooltoodete voogude juhtimine tootmis- (töötlemis-)protsessi käigus. Tänapäeval on hanke-ja materjalilogistika omavahel integreerunud ning neid võib vaadata tervikuna e. hankelogistikana 2. Jaotuslogistika eesmärgiks on toimetada lõpptoode lõpptarbijani neid rahuldaval moel ja ajal. 3. Kogukulude kontseptsioon (total cost concept) eeldab, et kõikide logistika tegevusvaldkondade kulusid vaadeldakse tervikuna, arvesse võttes kõiki võimalikke kulusid. Eesmärk on leida lahendus, mille puhul kogukulud oleksid minimaalsed (säilitades seejures vajalik klienditeeninduse tase). Kontseptsiooni võti seisneb kõiki logistiliste kulude üheaegses arvestamises, saamaks minimaalsed kogukulud. TC(kogukulu)=Ct(transpordikulu)+Ci(teel olevate varudega seonduvad kulud) +Cd(hankija varudega seotud kulu) Ct=Qi(aastane vajadus)*R(veokulu ühiku kohta)

Logistika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
198 allalaadimist
73
docx

Sissejuhatus strateegilisse juhtimisse

Toodete elutsükkel jagatakse: - juurutusfaas; - kasvufaas; 19 - küpsusfaas; - langusfaas. Konkureerimine fragmenteeritud tööstusharudes Selles harus tegutsevad paljud väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, millest ühegi turuosa ei ole märkimisväärne. Fragmenteerituks jäämise põhjused: mastaabiefekti puudumine madalad sisenemisbarjäärid Suured transpordikulud Tarbijad vajavad selliseid tooteid väikestes kogustes Lokaalne turg (ettevõtja kohalik) Turunõudluse suurus nõuab palju ettevõtteid Lokaalsed ettekirjutused (unikaalsed turud). Kui fragmenteeritus on püsiv, tuleks rakendada fokuseerituse strateegiat: Kliendigrupp Spetsiifilisem vajadus Konkreetne tootegrupp Geograafiline piirkond Konsolideerumise võimalused fragmenteeritud harus: Kauplus- või teeninduskettide moodustamine

Juhtimine -
78 allalaadimist
18
docx

Turunduslogistika kordamiseks

Logistika olemus, areng ja tähtsus. Logistika määratlus · Logistikas on viis olulist põhiala: toodete liikumine, info liikumine, aeg/teenindus, kulud ja integratsioon (süsteemsus) · Logistika üritab lahendada järgnevadi probleeme: liigsed varud (allahindlused), kauba puudujääk, mitteõigeaegne tellimuste täitmine, klienditeeninduse probleemid ja probleemid tarnijatega. · Kuidas on logsitika seotud turunduseg? · Praktikas teevad turundajad tihedat koostööd logistikutega klientide nõudmiste rahuldamiseks ja kaupade kättetoimetamiseks, seetõttu on oluline üksteist mõista ja rääkida ,,eriala keeles"

Baaslogistika - Tartu Ülikool
55 allalaadimist
44
docx

Ärilogistika kordamisküsimuste vastused

Kordamisteemad ärilogistika eksamiks Kõik alljärgnevalt toodud punktid on vähemal või rohkemal määral loengutest või seminaridest läbi käinud. Loendist leiad ka viited eksami jaoks kõige tähtsamale lugemismaterjalile: Ain Kiisleri „Logistika ja tarneahela juhtimine“. Product, place, time, condition, cost!, quanity, customer Logistika olemus, osategevused, mõiste ajalugu, tähtsus ja tähtsustumine  Kiisler ptk 1 logistika olemus lk 15-37  Märksõnad: interdistsiplinaarsus, logistika missioon, tarneahela ulatus, 7R mudel 1)Logistika missiooniks on pidevalt otsida parimat tasakaalu klientidele maksimaalse väärtuse loomise ja tegevuse minimaalsete kulude vahel. 2)7R: Right product, right place, right time, right condition, right quantity, right cost, right customer. Ütleb firmale, mis on erinevad logistilise kvaliteedi

Ärilogistika - Tallinna Tehnikaülikool
93 allalaadimist
76
docx

Ärilogistika- eksamimaterjal

1. Logistika olemus, osategevused, mõiste ajalugu, tähtsus ja tähtsustumine Märksõnad: interdistsiplinaarsus, logistika missioon, tarneahela ulatus, 7R mudel Logistika mõiste:  Tegevus, mis vastutab organisatsiooni ja tarnijate vahelise materjalivoo eest. Materjalivoog liigub organisatsiooni, selle sisestest tegevustest läbi kuni tarbijani.  Efektiivne logistika pöörleb ümber viie võtmeala – toodete liikumine, informatsiooni liikumine, aeg, kulud ja integratsioon (süsteemsus). Igal neist on määrav mõju logistika edukusele, lisandväärtuse loomisele ja konkurentsivõime parandamisele (Craig 1997).  Logistika on vajaminevate ressursside ja teenuste organiseerimine mistahes operatsiooni jaoks.  Ärilogistika on kaupade, teenuste ja seonduva informatsiooni kulusäästliku ja

Ärilogistika - Tallinna Tehnikaülikool
204 allalaadimist


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun