Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

Tutvustatakse taimekasvatust - sarnased materjalid

taimekasvatus, stus, vegetatsioon, kultuurtaimed, imalik, taimekasvatuse, maaviljelus, kultuurtaimede, kohastumine, vegetatsiooniperiood, tooraine, muld, itaja, hineb, tete, taimekasvatuses, lmem, eluea, sisemaa, rsete, llaltki, momenti, taimekasvatustoodang, paljudele, htlase, talud, ngad, jaheda, ulatuda, heintaimede, taimedest, gisel, taimele, etis
22
doc

Taimekasvatus

Söödatehnoloogia kordamisküsimused 1)Mullaviljakus ja maade hindamine Mullaviljakuse all mõistetakse mulla võimet varustada taimi vee, õhu ja toitainetega. Kui täiuslikult mainitud protsess ühes või teises mullas kulgeb, sellest sõltubki kultuuride saagikus, mis on ühtlasi ka mullaviljakuse näitaja...

Önoloogia - Eesti Maaülikool
70 allalaadimist
19
doc

Taimekasvatuseksam

1)Taimekasvatus-põllumajanduse põhiharu.Taimede tähtsus inimese elus. Taimekasvatus on põllumaj. Peamine haru, sest ainult rohelisel taimel on võime luua anorgaanilistest ainetest CO2 ja päikeseenergiast orgaanilist ainet. Kogu elu Maal sõltub taimedest. Taim on sööt loomadele, seega algab loomakasv...

Taimekasvatus - Eesti Maaülikool
227 allalaadimist
50
doc

Üldise taimekasvatuse kogu materjal

... Kollane lupiin 4 Esparsett 4-7 Sinine lupiin 4 Seradella 1-2 Lääts 5 Vikk 3 Näide 1. Külvikord taimekasvatustalus 1. Oder allakülviga 2. Ristik haljasväetiseks 3. Nisu 4. Hernes + vahekultuur 5. Rukis Näide 2. Külvikord taimekasvatustalus 1. Taliteravili allakülviga 2. Ristik haljasväetiseks 3. Taliteravili 4. Hernes + vahekultuur 5. Suvivili Näide 3. Külvikord loomakasvatustalus 1. Suviteravil...

Taimekasvatus - Eesti Maaülikool
232 allalaadimist
5
docx

Miks on taimekasvatus oluline elanikkonnale

EESTI MAAÜLIKOOL Metsandus- ja maaehitusinstituut Veemajanduse osakond Miks on taimekasvatus oluline elanikkonnale Maamajanduse alused Essee Juhendaja Meeli Voore Tartu 2010 ...

Majandusteaduse alused -
26 allalaadimist
18
doc

Taimekasvatuse eksam

1)Taimekasvatus-põllumajanduse põhiharu.Taimede tähtsus inimese elus. Taimekasvatus on põllumaj. Peamine haru, sest ainult rohelisel taimel on võime luua anorgaanilistest ainetest CO2 ja päikeseenergiast orgaanilist ainet. Kogu elu Maal sõltub taimedest. Taim on sööt loomadele, seega algab loomakasva...

-
9 allalaadimist
36
doc

Taimekasvatuse eksami kordamisküsimused

Taimekasvatuse areng ja lähitulevik, taimekasvatuses kasutatavad uurimismeetodid Taimi hakati kasvatama juba kiviajal. Taimekasvatus sai alguse subtroopilises kliimavöötmes. Vanemad taimekasvatuse piirkonnad olid Hiina, India , Iraan , Süüria ja Mehhiko ning Peruu. Kesk-Aasias ja Taga-Kaukaasias. sai ta...

Taimekasvatus - Eesti Maaülikool
215 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

KESKKONNAKAITSE JA KORRALDUS 1. loodus- ja keskkonnakaitse üldküsimused  Keskkonnakaitse: atmosfääri, maavarade, hüdrosfääri ratsionaalse kasutamise ja kaitse, jäätmete taaskasutamise või ladustamise, kaitse müra, ioniseeriva kiirguse ja elektriväljade eest. Kes...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
198 allalaadimist
90
pdf

Öko ja keskkonnakaitse konspekt

Inimese mõju tugevnemine loodusele Kauges minevikus reguleeris inimeste arvukust maa peal toit ­ selle hankimine ja kättesaadavus. umbes 2 miljonit aastat tagasi kui inimesed toitusid metsikutest taimedest ja jahtisid metsloomi, suutis biosfäär st. loodus ära toita ca 10...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse1 - Eesti Maaülikool
763 allalaadimist
2
doc

Rohumaaviljeluse kordamisküsimuste vastused

1 1) Rohumaade majanduslik ja keskonnakaitseline tähtsus Eeslis ...

Taimekasvatus - Eesti Maaülikool
133 allalaadimist
20
docx

Taimekasvatuse üldkursus

Kordamisküsimused õppeaines PK.0541TAIMEKASVATUSE ÜLDKURSUS 1. Taimekasvatuse areng ja lähitulevik, taimekasvatuses kasutatavad uurimismeetodid Taimekasvatuses kasutatavad uurimismeetodid 1. Põldkatsete meetod - uuritakse sordi, külvise kvaliteedi, külviaja, külviviis...

Taimekasvatus - Eesti Maaülikool
193 allalaadimist
82
doc

Eksami kordamisküsimuste vastused

... finantseerimise korra. Kokku on Eestis praegu üle 300 kaitseala. Kaitsealad on ülalmainitud seaduse mõistes alad, kus on minimeeritud inimtegevus, või on see rangelt piiritletud looduskaitse erinõuetega, kaitstakse kooslusi, ökosüsteeme, maastikke ja liike, uuritakse ja tutvustatakse neid. Kaitsealad jagunevad omakorda: · rahvuspark · looduskaitseala · maastikukaitseala · programmiala. Kaitsealad võivad seaduse kohaselt asuda nii riigi-, munitsipaal- kui ka eramaadel. Eramaade omanikele on teatud juhtudel ette nähtud kaitsealade piiresse jäävate maa- alade komp...

Eesti metsad - Eesti Maaülikool
329 allalaadimist
29
doc

Mõistete seletav sõnastik (pikk)

...iikumine jäätmekäitlusprotsessis on järgmine: jäätmete teke ­ kogumine ­ vedu ­ töötlemine ­ lõppladestus. Kaitseala ­ inimtegevusest puutumatuna hoitav või looduskaitse erinõuete kohaselt kasutatav kaitse alla võetud ala, millel kaitstakse, uuritakse ja tutvustatakse loodus- ja /või kultuuriobjekte, taime-, seene- ja loomaliike, kooslusi, ökosüsteeme, maastikke ja nende mitmekesisust. Kaitsealavöönd ­ kaitseala eri kaitsekorraga osa. Kaitsealavööndi tüübid on loodusreservaat, sihtkaitsevöönd, piiranguvöönd ja programmialüldvöönd. Kaitsealune l...

Bioloogia - Keskkool
90 allalaadimist
226
pdf

Haljasalade kasvupinnased ja multsid

... pääs on raskendatud. Multšide kasutamine mänguväljakute ning teeradade pinnakattena kaitseb neid pindasid ning neil käimine on mugav ja ohutu. Kui multšimise positiivset mõju tuntakse küllalt hästi, siis negatiivsete mõjude kohta napib infot. Allpool tutvustatakse multšide kasutamisega kaasnevaid probleeme. Multšide kasutamine on saanud alguse lõunapoolsetes piirkondades, kus taimi ohustab maapinna ülekuumenemine suveperioodil. Paljud multšid on head soojusisolaatorid ja väldivad sellega soojuse jõudmist maapinnani; eriti head isolaator...

Aiandus - Kutsekool
26 allalaadimist
41
doc

Riigieksami materjal

ÜLDMAATEADUS................................................................................................................... 2 1.Litosfäär............................................................................................................................... 2 2.Pedosfäär.......................................................................................................

Geograafia - Keskkool
1227 allalaadimist
35
doc

Geograafia riigieksami TÄIELIK piltidega kokkuvõte

ÜLDMAATEADUS Nüüdisaegsed uurimismeetodid geograafias. - Geograafia jaguneb loodusgeograafiaks ja ühiskonnageograafiaks. Loodusgeograafia-ehk üldmaateadus käsitleb protsesse,mis on toimunud või toimuvad pika aja vältel,meid ümbritsevas eluta ja elusas looduses inim...

Geograafia - Keskkool
1137 allalaadimist
37
doc

Geograafia riigieksami materjal

NÕUTAVAD TEADMISED JA OSKUSED EKSAMIL 1. oskab kasutada kaarte, tabeleid, graafikuid, diagramme, jooniseid, pilte ja tekste informatsiooni leidmiseks, seoste analüüsiks, üldistuste ja järelduste tegemiseks, otsuste langetamiseks, prognooside ja hüpoteeside esitam...

Geograafia - Keskkool
130 allalaadimist
42
docx

Ökoloogia ja keskkonnakaitse arvestus (kordamisküsimuste põhine)

... 2) mingil territooriumil olevate ökosüsteemide kogum, kus toimivad vastastikused suhted ja mõjutused. Kaitseala ­ inimtegevusest puutumatuna hoitav või looduskaitse erinõuete kohaselt kasutatav kaitse alla võetud ala, millel kaitstakse, uuritakse ja tutvustatakse loodus- ja/või kultuuriobjekte, taime-, seene- ja loomaliike, kooslusi, ökosüsteeme, maastikke ja nende mitmekesisust. Rahvuspark ­ 1) erilise rahvusliku väärtusega kaitseala looduse ja kultuuripärandi, sealhulgas ökosüsteemide, bioloogilise mitmekesisuse, maastike, rahvuskultuuri ning...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Eesti Maaülikool
38 allalaadimist
72
docx

Maaviljeluse konspekt eksamiks

1. Agroökosüsteem, looduslik ökosüsteem (avatus, regulatsioon, süsteemsus) Inimese loodud ökosüsteem, majandustegevus toimub taimse või loomse toodangu saamise huvides. Siia hulka kuuluvad heinamaad, metsad, veekogud, intensiivmajandatavad kultuurtaimedega põllud, aiad, koduloomadega karjamaad j...

Põllumajandus - Tallinna Tehnikaülikool
67 allalaadimist
10
docx

Taimekasvatuse üldkursus.

TERAVILJAD.Kordamine taimekasvatuse üldkursuse eksamiks HMK katteseemnetaimed Klass Üheidulehelised Selts Kõrrelised Sugukond kõrrelised Teraviljad jagatakse kahte rühma nende bioloogiliste, morfoloogiliste ja majanduslike omaduste järgi: soojanõue, niiskus, reageerimine päeva pikkusele, tera pikivao ( ke...

Teraviljakasvatus - Eesti Maaülikool
23 allalaadimist
97
pdf

Kordamine Geograafia riigieksamiks 2010 (VASTUSED)

GEOSCIENTIA GEOGRAAFIA RIIGIEKSAMIKS 2010 www.geograafia.ee 1 SISUKORD GEOGRAAFIA RIIGIEKSAM 2010 .............................................................................................................................. 8 EESMÄRGID ................................................................................................................................

Geograafia - Keskkool
320 allalaadimist
80
doc

Euroopa ja loodusgeograafia

... Põlevkivi kaevandamise protsessi lahutamatu osa on tänapäeval ka nende karjääride korrastamine, kus kaevandustööd on lõppenud. Pinnas tasandatakse, nõlvad silutakse ja metsastatakse. Kohtla suletud kaevanduses tegutseb 2001. aastast muuseum Kohtla Kaevanduspark, kus tutvustatakse kaevanduste miljööd ja kaevuritööd. Aidu karjääri rajatakse 3 km pikkust sõudekanalit ja veespordikeskust, Sirgala karjäärist on osa kasutusel kaitseväe laskeväljana. Ehituses kasutatavate maavarade kaevandamine aastatel 2006-2012. Aasta: 2006 Maavara: tsemendisavi Kaevandamine (tuh m§:): 2260 Maava...

Euroopa - Põhikool
25 allalaadimist
343
pdf

Maailmataju uusversioon

UNIVISIOON Maailmataju Autor: Marek-Lars Kruusen Tallinn Detsember 2013 Leonardo da Vinci joonistus Esimese väljaande teine eelväljaanne. NB! Antud teose väljaandes ei ole avaldatud ajas rändamise tehnilist lahendust ega ka...

Teadus - Tallinna Ülikool
30 allalaadimist
22
doc

Agrokeemia konspekt - Väetised & väetamine

II VÄETISED ORGAANILISED VÄETISED Orgaanilisteks väetisteks nim. kõiki loomse või taimse päritoluga aineid, mis otseselt või töödeldult väetisena mulda viiakse, eesmärgiga parandada mulla viljakust. Põhimõtteliselt igasugune orgaaniline ma...

Taimekasvatus - Eesti Maaülikool
148 allalaadimist
34
doc

Maaviljeluse konspekt

...ed ja ristiku võib külvata kevadel teraviljade allakülvina. Vahekultuurid küntakse sisse kas sügisel või kevadel vahetult enne maa külmumist või kevadel (juhul kui muld kannatab niiskusepuuduse all; sellisel juhul kobestame mulla liigselt ära). Näide 1. Külvikord taimekasvatustalus 1. oder allakülviga 2. ristik haljasväetisena (ei müüda maha) 3. nisu (peaks olema liblikõielise järgi, et saada head saia) + vahekultuur (näiteks õlirõigas) 4. hernes (liblikõieline kultuur) 5. rukis Näide 2. K...

Põllumajanduse alused - Eesti Maaülikool
268 allalaadimist
61
doc

Geograafia eksam

1. LITOSFÄÄR 2. *Mandriline maakoor moodustab mandreid, koosneb sette- ja moondekivimitest ja tardkivimist graniidist. Mandriline maakoor on paksem kui ookeaniline, umbes 40 km paks. Mandrilise maakoore vanust hinnatakse olevat 4 miljardit aastat. *Ookeaniline maakoor moodustab maailmamere põhja, koosneb basalt...

Geograafia - Keskkool
229 allalaadimist
92
pdf

EESTI KALANDUSE STRATEEGIA 2014 – 2020

EESTI KALANDUSE STRATEEGIA 2014 ­ 2020 Eesti Vabariik Põllumajandusministeerium Tallinn 2013 2 Sisukord 1. Sissejuhatus ................................................................................................................ 6 1.1. Eesti geograafia ja kliima...........................................................

Loomakasvatus -
19 allalaadimist
126
doc

Lõpueksami küsimused ja vastused(2008)

...randab selle kvaliteeti. Kasutades kvaliteetsemaid ja seega ka väärtuslikemaid söötasid loomakasvatuses ning tagades ka loomakasvatuses kvaliteetse töö, kujuneb lõpptoodangu realiseerimisest saadav efekt ilmselt mitu korda suuremaks kui oleks võinud eeldada ainult taimekasvatustoodangu põhjal. Tööviljakuse taseme ja dünaamika iseloomustamiseks kasutatakse praktikas mitmesuguseid näitajaid. Tööviljakuse hindamine peab olema: · Objektiivne ja arvestama kõiki teatu toodangu hulga valmistamiseks või tööde tegemiseks tehtavaid töökulutusi; · Tagama töövilj...

Finantsjuhtimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
659 allalaadimist
83
doc

Bioloogia õpik 8. kl 2. osa lk 44-110

...stis on rajatud eri tüüpi kaitsealasid Eesti looduskaitse aluseks on looduskaitseseadus, milles on määratletud, kuidas meie loodust kaitsta. Kaitsealadel (rahvuspargid, looduskaitsealad, maastikukaitsealad) on inimtegevus piiratud ja seal hoitakse, uuritakse, tutvustatakse ja kui vaja ka taastatakse loodust. Hoiualad on piirkonnad, kus kaitstakse kogu Euroopa Liidu ulatuses huvipakkuvaid liike, elupaiku või kasvukohti ja kus on keelatud igasugune tegevus, mis võiks kahjustada sealseid loodusväärtusi. Püsielupaik on kaitsealuste liikide elupaik, talvitumis...

Bioloogia - Põhikool
71 allalaadimist
29
doc

Geograafia materialid

Geograafia Kliimavõõtmed Ekvatoriaalses kliimavöötmes on alati soe ja niiske kliima. Päike käib seal alati väga kõrgelt ja soojendab tugevasti. Kogu aasta valitsevad tõusvad õhuvoolud, mistõttu sajab jube palju. Päev ja öö on kogu aeg enam-vähem ühepikkused. Aastaaegu neil aladel eristada ei saa. L...

Geograafia - Keskkool
62 allalaadimist
20
docx

Geograafia koolieksam 2013

Pilet 1. 1. Asukoha määramise meetodid. A. Kaart ja kompass. Orienteerime kaardi kompassi abil põhja suunda. Viime kokku maastikul olevad objektid (tee, maja, üksik puu, kivi) kaardil olevatega ja leiame oma asukoha kaardil. B. GPS = Global Positioning System a. Globaalne asukoha määramise süsteem on sate...

Geograafia - Keskkool
40 allalaadimist
29
doc

Geograafia eksamimaterjalid

1. oskab kasutada kaarte, tabeleid, graafikuid, diagramme, jooniseid, pilte ja tekste informatsiooni leidmiseks, seoste analüüsiks, üldistuste ja järelduste tegemiseks, otsuste langetamiseks, prognooside ja hüpoteeside esitamiseks; KAARDIÕPETUS 2. analüüsib suuremõõtkavalise kaardi abil looduskompo...

Geograafia - Keskkool
468 allalaadimist
7
doc

Taimekasvatus (kordamisküsimised)

Taimekasvatuse kordamisküsimused 1. Kultuurtaimede saagi organid. 1. Juur: peet, kaalikas, naeris, porgand, petersell, redis, mustjuur 2. Vars: kõrrelised ja liblikõielised 3. Võrse osad - hüpokotüül: peet, kaalikas, naeris - vars: nuikapsas, sööda...

Teraviljakasvatus - Eesti Maaülikool
30 allalaadimist
23
doc

Geograafia eksamimaterjal

1. oskab kasutada kaarte, tabeleid, graafikuid, diagramme, jooniseid, pilte ja tekste informatsiooni leidmiseks, seoste analüüsiks, üldistuste ja järelduste tegemiseks, otsuste langetamiseks, prognooside ja hüpoteeside esitamiseks; KAARDIÕPETUS 2. analüüsib suuremõõtkavalise kaardi abil looduskompo...

Geograafia -
29 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun