Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Eesti elustik ja loodus kordamisküsimused (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kuidas eristada metsa, niitu, puisniitu ja sood ?
 • Milline on metsa mõju meie elukeskkonnale ?
 • Mille järgi eristatakse siseveekogusid (jõgesid järvedest) ?
 • Kes on võõrliigid ?
 • Kes meil metsas elavad ?
 
Säutsu twitteris
Tiina Elvisto Eesti elustik & elukooslused
2011/2012 õppeaasta Tallinna Tehnikakõrgkool
KORDAMISKÜSIMUSED
1. Kuidas eristada metsa, niitu, puisniitu ja sood ?
Mets on ökosüsteem, mille peamise rinde dominandid on puud. Puistu liituvus > 0.3.
Puisniidud on regulaarselt niidetava rohustuga hõredad looduslikud puistud . Väljanägemiselt ja ökoloogilistelt tingimustelt sarnanevad puisniidud parkidele, ent puisniidud on tunduvalt vanemad ja tekkinud algselt looduslikest kooslustest.
Niit on puudeta või väheste puudega ala, kus kasvavad põhiliselt rohttaimed .
Kui puid ja põõsaid on 10-50%, on tegu puisniiduga. See on üleminekuastmeks niidu ja metsa vahel.
Soo on veerohke ala, kus suur osa taimejäänustest jääb lagunemata ja ladestub turbana .
2. Milline on metsa mõju meie elukeskkonnale?
Mets reguleerib ja mõjutab:
 • õhkkonna gaasilist koostist
 • sademete jaotust ja hulka
 • pinnavee äravoolu
 • aurumist
 • maa-ala veerežiimi
 • kliimat

3. Levinumad metsapuud ja metsarikkamad alad Eestis.
Põhilised metsapuud on mänd, kuusk ja kask . Suuremad metsamassiivid asuvad Kirde-Eestis ja Edela-Eestis.
Kõige metsarikkam piirkond on Hiiumaa (64%)
 • Loo-, nõmme-, palu-, laane- ja salumetsad . Nende kasvukoht, levik ja iseloomulikud taimeliigid (puud, põõsad, puhmad ja rohttaimed). Metsaloomastik.
  kasvukoht isel. taimeliigid
  Loomets
  õhukestel lubjarikastel muldadel, pael; niiskusaste kõikuv, vahel liigniiske, vahel kuiv; viljakad
  mänd või kuusk, leesikas, kassikäpp, nõmm-liivatee, lubikas, angerpist, longus helmikas; lubikas, vesihaljas tarn
  Salumets
  veega hästi varustatud, viljakatel muldadel
  liigirikas ; laialehised puuliigid *, ka kuused, sinilill, kopsurohi, seljarohi, naat , ülased, suured sõnajalad, angervaks
  Palumets
  parajalt kuiv, valgusrikas, suhteliselt toitainetevaene
  mänd, ka kask ja kuusk, alustaimestik liigivaene: pohl , mustikas , kõrrelisi, tihe samblarinne
  Laanemets
  niiskus- ja toitetingimused keskmised
  kuusk, ka kask, haab, mänd, alustaimestus jänesekapsas, laanelill , kattekold, ülased
  Nõmmemets
  kuiv, toitainetevaene liivmuld
  mänd, kanarbik, kukemari , põdrasamblik*
  Eesti metsades on suur loomade arvukus. Suurim kiskja on pruun karu ( Ursus arctos) rohkem kui 600 isendiga ja taimetoidulistest põder (Alces alces), rohkem kui 9000 isendit. Lisaks ilves ( Lynx lynx), rohkem 1000 isendit, ning hunt (Canis lupus ), rohkem kui 200 isendit. Kõik nad koos loovad head ökoloogilised
  tingimused meie metsades. Taimetoidulistest loomadest esineb Eestis ka 100 000 isendiga metskits (Capreolus capreolus) ning väikesearvuline punahirv (200 isendit) (Cervus elaphus).
  Väiksemaid loomi esindavad rebased (Vulpes vulpes), metssead (Sus scrofa), nugised ( Martes martes), pruun jänes (Lepus europaeus), valge jänes (Lepus timidus) ning ohustatud liikidest euroopa naarits ( Mustela lutreola), lendorav (Pteromys volans), ning mõned unilaste liigid. Reintrodutseeritud liikidest kobras (Castor fiber ), punahirv (Eesti on punahirvede levila põhjapoolne piir) ja euroopa naarits.
  Erandlikud loomaliigid on: kährikkoer (Nyctereutes procyonoides), ja ameerika naarits (Mustela vison), kes on välja tõrjunud euroopa naaritsa.
 • Niitude tüübid kasvutingimuste ja inimmõju alusel. Inimtegevuse mõju niitudele.
  Inimmõju alusel võib niidud jaotada:
  • pool-looduslikeks
  • kultuurniitudeks.

  Kasvutingimuste alusel jaotatakse niidud 4 suurde rühma:
  • aru-,
  • lammi -,
  • ranniku- ja
  • soostunud niidud.
   Niidud püsivad vaid seal, kus toimub pidev niitmine või karjatamine. Kui see aga lõpetada, siis niidud võsastuvad ja kujunevad ajapikku metsadeks.

  Väetamine ja maaharimine põhjustab looduslikel niitudel ühtede taimeliikide asendumise teistega
 • Pool-looduslikud e pärandkooslused.
  põlised inimtekkelised kooslused , eelkõige puisniidud, loopealsed, luhaheinamaad, rannaniidud, aga ka teised karja- ja heinamaad, kus inimmõju on piirdunud vaid niitmise ja karjatamisega.

 • Loo-, lammi-, ranniku- ja puisniidud. Nende kasvukoht, levik ja iseloomulikud taimeliigid (rohttaimed). Niitude loomastik .
  Lamminiidud
  jõgede üleujutatavatel aladel, luhad , laialdasemalt Kesk- ja Lõuna-Eesti jõgedel, halb vee- ja õhurez iim, viljakas
  sõltuvalt asukohast väga varieeruv , eristatakse suurtarna-, suurkõrreliste-, liigivaeseid ja liigirikkaid kuivi lamme
  Rannaniidud
  mitmesugune kasvu-alus: liiv, klibu , adruvallid; iseloomulik soolsus
  Soolalembesed taimed ehk halofüüdid on näiteks soolarohi, rand - teeleht , rand-soodahein
  Pärisrannarohumaad:
  tuderluga, rannikas, rand-õisluht, valge kastehein, alsid, rand-aster, nadaheinad, orashein , roog - aruhein
  Soostunud rannarohumaad :
  tarnad , soonerohud, alsid, sinihelmikas
  Rannaroostikud :
  kare kaisel, pilliroog , randaster , kõrkjad
  Looniidud
  kujunenud loopealsetel, lubjarikkal pinnasel , õhuke mullakiht, kõikuv veerez iim, enamasti Lääne- ja Saaremaal
  Liigirikas taimestik ; kadakad , ka sarapuu, angerpist, mägiristik, lamba-aruhein, vesihaljas tarn, lubikas
  Puisniidud - Eestis on puisniidud rohkem levinud Lääne-Eestis ja saartel, traditsiooniliselt hõredama asustusega lubjarikastel aladel. Puisniidul kasvavad koos metsa- ja niidutaimed . Eesti liigirikastel, karbonaatsete mullaga puisniitudel kasvab tihti üle 50 soontaime liigi ruutmeetril, seejuures kuuel Lääne-Eesti puisniidul on kirjeldatud enam kui 60 liiki ruutmeetril.
  Niitude loomastik: Imetajatest elavad niidul eelkõige väiksemad loomad: mutid , uruhiired, karihiired. Mutid ja karihiired on loomtoidulised, kes toituvad putukatest ja teistest selgrootutest loomadest, uruhiired on taimtoidulised . Niidutaimedest toitub ka halljänes. Õhtuhämaruses tulevad niidule rohtu sööma ka suuremad imetajad : metskitsed ja põdrad. Linde elab niitudel üsna vähe, sest seal pole neile piisavalt varju vaenlaste eest. Niisketel luhaniitudel tegutseb suurkoovitaja, kuivematel aruniitudel pesitsevad rukkirääk, põldlõoke, kiivitaja , nurmkana. niitudel toitumas käivad sageli valged toonekured ja mõned röövlinnud (nt hiireviu, lõopistrik, tuuletallaja), kes jahivad hiiri ja väiksemaid linde. Putukad.
  Niidul elab palju putukaid. Mida liigirikkam on niidutaimestik, seda rohkem on ka putkaliike. Paljud putukad toituvad taimedest . Õiesikk, karuspõrnikas, kuldpõrnikas jt söövad taimede õisi, õienektarist toituvad liblikad (nt. koerliblikas, päeva-paabusilm, lapsuliblikas jt), samuti mesilased ja kimalased . Nektarist toituvad putukad on kasulikud ka taimedele, sest nad tolmeldavad taimi. Samas toovad õisi tolmeldavate liblikate röövikud taimedele kahju, süües nende lehti.
  Niidul elab ka palju röövtoidulisi putukaid, kes söövad omakorda tsaimtoidulisi putukaid ja nende vastseid . Röövtoidulised on näiteks herilased, kiilid , lepatriinud, jooksikud , ritsikad jt.
  8. Soode teke ja tüübid (madal-, siirde- ja kõrgsoo e raba ). Soodele iseloomulikud taimed ja loomad.
  tekivad: Järve kinnikasvamisel
  u. 1/3 Eesti soodest
  • Põhjast
  • Pealt
  • Põhjast ja pealt üheaegselt

  Maismaa soostumine
  • u. 2/3 Eesti soodest
  • Kestev veerohkus
   Madalsoo
  • 57%
  • Madalamatel aladel
  • Toitub mineraaliderikkast veest

  Isel. Taimestik: Taimkate : muda-, pudel , ümar- ja niitjas tarn, soopihl , ubaleht. Eutroofsed turbasamblad , sirbikud hallikas, harilik, hirss-, pudel- ja niitjas tarn; sookastik, ahtlalehine villpea. Samblarindes sirbikud, säbarik. Põõsastest madal kask, pajud . Puudest sookask
  Raba e. kõrgsoo
  31%
  Ümbruskonnast kõrgem ala
  Toitub
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Eesti elustik ja loodus kordamisküsimused #1 Eesti elustik ja loodus kordamisküsimused #2 Eesti elustik ja loodus kordamisküsimused #3 Eesti elustik ja loodus kordamisküsimused #4 Eesti elustik ja loodus kordamisküsimused #5 Eesti elustik ja loodus kordamisküsimused #6 Eesti elustik ja loodus kordamisküsimused #7 Eesti elustik ja loodus kordamisküsimused #8 Eesti elustik ja loodus kordamisküsimused #9 Eesti elustik ja loodus kordamisküsimused #10 Eesti elustik ja loodus kordamisküsimused #11 Eesti elustik ja loodus kordamisküsimused #12 Eesti elustik ja loodus kordamisküsimused #13 Eesti elustik ja loodus kordamisküsimused #14
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 14 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2013-02-24 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 48 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor tunniplaan Õppematerjali autor

  Mõisted


  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  80
  docx
  Eesti elustik ja elukooslused konspekt
  528
  doc
  Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused
  11
  doc
  Eesti elustik ja elukooslused
  58
  doc
  Kogu Looduselustiku materjal EKSAMIKS
  48
  docx
  Eesti biotoobid
  90
  pdf
  Öko ja keskkonnakaitse konspekt
  40
  docx
  Eluslooduse eksami kordamine
  74
  docx
  Ökoloogia kordamisküsimused

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun