Facebook Like
Add link

Tootmine ja turundus - sarnased materjalid

turundus, klient, tootlikkus, tajad, muutuvkulud, sikulud, kaubam, elda, suhtekorraldus, koost, omahinna, imalik, omahind, planeerida, organisatsioonid, suurenemisel, mboolika, vapp, rvid, logod, odavus, volkswagen, turunduseks, eldud, rgeima, igile, iksemad, tteid, keskne, tootmismaht, suurendamiseks, tasuline, usuks, suurenev, tootma, segmendid
13
pptx

Majanduse alused. Tootmine ja Turundus

Sissejuhatus majandusse IX Tootmine ja turundus 10ml 2018 Tootmise klipid https://www.youtube.com/watch?v=0m67O1Em7dY https://www.youtube.com/watch?v=VHn1zogeyO4 Tootmine · Tootmise peamine küsimus tootlikkus: · Efektiivsus (efficiency) ­ mida toota · Tõhusus (effectiveness) ­ kuidas toota · Tootlikkust ...

Majandus alused - Keskkool
1 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

...rkide puu kui universaalne otsustamismeetod 125 7. Juhtimisdiagnostika 127 8 Ettevõtete liigid 130 8.1 Tootmine (tööstus) ja tootmisettevõtted 130 8.1.1 Põhimõisted 130 8.1.2 Ringlusprotsess tööjaotusega majanduses 130 8.1.3 Ressursid ehk t...

Juhtimine -
209 allalaadimist
73
docx

Sissejuhatus strateegilisse juhtimisse

...luse muutmine ajas Ärivaldkonna määramine Tehnoloogiakeskselt Tootekeskselt Tarbija vajaduste keskselt Ärivaldkonna määratluste võrdlus Laiem Kitsam Rahvusvaheline reisitransport ? Mööblitootmine Jookide tootmine Saematerjali müük Toitlustamine Reisiteenuste müük Visioon Tulevikupilt, mida tahetakse teatud ajaks saavutada. Ambitsioonikas Kaasatõmbav Seob erinevad tegevused üheks tervikuks. Mõjutab ressursside kasutust, organisatsiooni kultuuri, struktuuri jne Visiooni omadused...

Juhtimine -
36 allalaadimist
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

...ristatakse seitset turulõhet, mille ületamise turundus peab tagama: Ruumilõhe- tootja ja tarbija on sageli geograafiliselt eraldatud. Turundustegevus peab tagama kauba pakkumise tarbija jaoks sobilikus kohas, luues sellega ostmise kohamugavuse; Ajalõhe- kaupade tootmine ja tarbimine ei toimu üldjuhul samaaegselt, vaid teatud ajalise intervalliga. Turundustegevus peab looma tingimused kauba pidevaks olemasoluks, tagades sellega ostmise ajamugavuse; Koguselõhe- tootjale on kasulik valmistada ja müüa suurtes kogustes, tarbijad seevastu eelistavad ...

Majanduse alused - Tartu Ülikool
126 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

...- miseks vajalikke materjale. Kuna masinate kasutuselevõtmisega kasvasid valmistoodangu mahud hüppeliselt, ladustati toodetud kaupu enne müüki suurtes kogustes. Suurte kaubakoguste tootmine ja ladustamine tingis omakorda vajaduse müüa kaupu kaugematel turgudel. See omakorda sundis mõtlema mere- ja maismaatranspordi arendamisele ning olemasolevate võimaluste paremale ...

Logistika alused - Kutsekool
342 allalaadimist
110
docx

Turunduse alused konspekt

...dusstrateegias ja hinnapoliitikas. Faasi lõpus peab võib-olla piirama tootmist. Turule tuleb tuua uued tooted. Langusfaasis (decline) toote müügimaht langeb ja paljud tootjad lahkuvad turult. Vastavalt langevad ka kasumid. Tootja peab otsustama, millal on otstarbekas tootmine lõpetada. Mõnikord võib kasutada nn saagikoristustehnikat: kasutatakse ära käibe inerts, minimeeritakse kõik kulud (nt ei tehta enam reklaami) ja müüakse toodet seni, kuni see end veel õigustab. Toote elutsükli pikkus sõltub toote iseloomust, tehnoloogilistest muudatustest, konkurentsist, t...

Turundus - Kutsekool
23 allalaadimist
193
docx

Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt

...b olema ka mingi ,,asi" või ,,koht" mida saaks hakata turistidele tutvustama/näitama. 43 TURISMITURUNDUS 68. Turismiturunduse eripära Turismitoote eripära turunduses: Konkreetne toode on mittemateriaalne; homogeensus, kõigile samasugune; kliendil tekib omandiõigus; tootmine ja tarbimine eraldi; toodet on võomalik säilitada; klient ei osale tootmisprotsessis. Turismiteenuse eripära: Töö või hüve; heterogeensus, kõigile erinev; omandiõigust ei teki; osutatakse samal ajal kui teedetakse; kaduv, pole võimalik säilitada; Kliendi roll tootmisprotsessis oluline....

Turismiettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
100 allalaadimist
1
docx

Rahvusvaheline turundus

Reflektsioon: Strategic Management and Business Policy: Globalization, Innovation and Sustainability, Global Edition Book Lugesin ja analüüsisin läbi käesoleva raamatu 11 esimest peatükki. Peatükid keskendusid strateegilisele juhtimismudelile läbi mille töötati läbi strateegilise auditi loomine. Igas peatükis käsitleti ka keskkonnasäästlikkust seostuvalt peatükiga. Raamatus kirjeldati strateegilise juhtimise põhikontseptsioone...

Rahvusvaheline majandus - Tallinna Tehnikaülikool
15 allalaadimist
82
pdf

Interaktiivne Turundus - Rene Arvola - mõisted ja mudelid - kordamisküsimused

...ijad eelistavad parema kvaliteediga kaupu.  Tarbijatel on valida mitme sarnase kauba vahel.  Juhtimine keskendub toote täiustamisele.  – Turustuskontseptsioon:  Massturg ja masstootmine.  Pakkumine ületab nõutava koguse.  Juhtimise fookus on ettevõttest väljas, turul.  Aktiivne müük.  Tarbijad ostavad vaid siis, kui müügitoetuse abinõud on piisavad.  – Turunduskontsep...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
28 allalaadimist
54
doc

“Ettevõtte majandusõpetus” kordamisküsimused

...isiooniprogrammide loomise ja edastamise kaudu Eestis  Kellele? Eestikeelne elanikkond 3 grupis: 1)15-49; 2) 50 a. ja vanemad, 3) - 15.a  Mida? Rahulolu ja lõõgastus meelelahutuse kaudu  Kuidas? Teleprogrammi kavandamine, saadete hankimine, tootmine, marketing, reklaamimüük. Konkurentidest eristumine toimub programmi baasstruktuuri kavandamise tasemel, tuumkompetentsuseks on meelelahutusootuste rahuldamine – so missioon 7. Ärivõimalused, nende äratundmine ja hindamine. (lk ?, Aerivoimaluste_aeratundmine_ja_hindamine)  ...

Ettevõtluse alused - Tallinna Tehnikaülikool
55 allalaadimist
27
doc

Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus

...ste pakkumine televisiooniprogrammide loomise ja edastamise kaudu Eestis · Kellele? Eestikeelne elanikkond 3 grupis: 1)15-49; 2) 50 a. ja vanemad, 3) - 15.a · Mida? Rahulolu ja lõõgastus meelelahutuse kaudu · Kuidas? Teleprogrammi kavandamine, saadete hankimine, tootmine, marketing, reklaamimüük. Konkurentidest eristumine toimub programmi baasstruktuuri kavandamise tasemel, tuumkompetentsuseks on meelelahutusootuste rahuldamine ­ so missioon 7. Ärivõimalused, nende äratundmine ja hindamine. (lk ?, Aerivoimaluste_aeratundmine_ja_hindamine) ·...

Ettevõtte majandusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
903 allalaadimist
27
doc

Nimetu

...ste pakkumine televisiooniprogrammide loomise ja edastamise kaudu Eestis · Kellele? Eestikeelne elanikkond 3 grupis: 1)15-49; 2) 50 a. ja vanemad, 3) - 15.a · Mida? Rahulolu ja lõõgastus meelelahutuse kaudu · Kuidas? Teleprogrammi kavandamine, saadete hankimine, tootmine, marketing, reklaamimüük. Konkurentidest eristumine toimub programmi baasstruktuuri kavandamise tasemel, tuumkompetentsuseks on meelelahutusootuste rahuldamine ­ so missioon 7. Ärivõimalused, nende äratundmine ja hindamine. (lk ?, Aerivoimaluste_aeratundmine_ja_hindamine) · Äriidee se...

-
74 allalaadimist
18
docx

OPERATSIOONIJUHTIMISE EKSAM

1. Toodete karakteristikud vs. Teenuste karakteristikud Toodete karakteristikud: Käega katsutavad; Järjekindel toote määratlus; Tootmine tavaliselt eraldatud tarbimisest; Saab ladustada; Vähe kokkupuudet kliendiga Teenuste karakteristikud: Immateriaalne; Toodetud ja tarbitud samal ajal; Tihti unikaalne; Suur kokkupuude kliendiga; Vastuoluline toote määratlus; Tihti teadmistepõhine; Tihti hajutatud Too...

Operatsioonijuhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
132 allalaadimist
58
doc

Äri planeerimine kordamisküsimused

...luste pakkumine televisiooniprogrammide loomise ja edastamise kaudu Eestis  Kellele? Eestikeelne elanikkond 3 grupis: 1)15-49; 2) 50 a. ja vanemad, 3) - 15.a  Mida? Rahulolu ja lõõgastus meelelahutuse kaudu  Kuidas? Teleprogrammi kavandamine, saadete hankimine, tootmine, marketing, reklaamimüük. Konkurentidest eristumine toimub programmi baasstruktuuri kavandamise tasemel, tuumkompetentsuseks on meelelahutusootuste rahuldamine – so missioon 6 7 5. Ettevõt...

Analüüsimeetodid... - Tallinna Tehnikaülikool
117 allalaadimist
30
doc

Ettevõtluse kordamisküsimused

... üldjuhul organisatsioonidest ­ kes pakuvad tooteid või tootegruppe, mis on sarnased, rahuldavad tarbijate samu vajadusi ning võivad üksteist asendada. Lai määratlus Kitsam määratlus Rõivaste tootmine Töö-, spordi- ja lasterõivaste tootmine Transport Lennutransport Mööbli tootmine Aiamööbli tootmine Toiduainetetööstus Jookide tootmine/m...

Ettevõtlus - Tallinna Tehnikaülikool
47 allalaadimist
45
doc

Majandus õpetuse aasta konspekt.

... - alandab hindu tarbijate jaoks - maksab kinni enamike ajakirjade ja ajalehtede kulud ning kõik eraraadiote eratelevisioonide kulud. Reklaamiga kaasnevad - reklaami tootmine on kulukas ning see tõstab ohud mõnede toodete hinda - reklaam võib panna inimesi tegema asjatuid oste - meedia sõltub reklaamist Millele mõelda, kui - ohutus plaanid säästa ...

Majandus - Kutsekool
186 allalaadimist
20
pdf

Operatsioonijuhtimine kordamisküsimused

...esmärgid, poliitika, arengusuunad jne. y teave süsteemi seisundi kohta. Erinevus tootmis- ja teenindussüsteemi vahel Ehe toode on käega katsutav, seda võib varuda, transportida, osta ja hiljem kasutada. Teenus seevastu ei ole käega katsetav nagu tarbekaup, teenuse tootmine ja tarbimine toimub üheaegselt, teenus ei ole asi, vaid tegevus. Kui teenindusettevõtteid lähemalt vaadata, siis näeme, et enamikul juhtudel on neis ühendatud teenuse osutamine ja toote valmistamine. Toote valmistamine protsess on tagaplaanil ja harilikult me seda ei näe. Te ostate lennupileti ja käs...

Operatsioonijuhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
106 allalaadimist
25
pdf

Operatsioonijuhtimine konspekt

...esmärgid, poliitika, arengusuunad jne. y teave süsteemi seisundi kohta. Erinevus tootmis- ja teenindussüsteemi vahel Ehe toode on käega katsutav, seda võib varuda, transportida, osta ja hiljem kasutada. Teenus seevastu ei ole käega katsetav nagu tarbekaup, teenuse tootmine ja tarbimine toimub üheaegselt, teenus ei ole asi, vaid tegevus. Kui teenindusettevõtteid lähemalt vaadata, siis näeme, et enamikul juhtudel on neis ühendatud teenuse osutamine ja toote valmistamine. Toote valmistamine protsess on tagaplaanil ja harilikult me seda ei näe. Te ostate lennupileti ja käs...

Operatsioonijuhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
96 allalaadimist
194
pdf

KULUDE JUHTIMINE JA CONTROLLING

...ele põhikulukohtadele. Kuid kõrvalkulukohad on kaasatud toodangu tootmisse kaudselt. Eelkõige võib neid vaadelda põhikulukoha kõrvalkulukohana. Näiteks piimatööstuste kompressorjaamad on vaadeldavad kõrvalkulukohana. Nende kulukohtade peamine eesmärk on külma tootmine, mida kasutatakse konkreetsetes põhikulukohtades (tootmis- ja turustus- protsesside üksikutes lõikudes). Üldiste kulukohade ettevõttesisesed tegevustulemused on suunatud mitte ainult kindlatele põhikulukohtadele vaid eelkõige kõigile teistele kulukohtadele. Seetõttu on ka üldised kulukoh...

Finantsjuhtimine - Tartu Ülikool
151 allalaadimist
60
doc

Ettevõtluse alused

...se või teeninduse alal (alustatakse võõral tegevusalal) aga ka juhtimise alal (hea spetsialist ei pruugi veel olla hea juht). Ohuks võib olla liigne keskendumine ühele valdkonnale, tegelemine sellega, mida tuntakse paremini (nt müügitöö või tootmine). 3. Müügiprobleemid ­ raskusi valmistavad konkurentsieelise puudumine, ebaadekvaatne laoseis (liiga suured või liiga väikesed varud), ebaõnnestunud asukoha valik jms. 4. Kulud ­ sageli ei suudeta kulusid kontrollida, lisaraskusi tekitavad võetud laenud. 5. Kapit...

Ettevõtluse alused -
134 allalaadimist
28
doc

Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused

...aru ja konkurentsi analüüs Tegevusharu mõiste ja selle määratlemine Tegevusharu on ettevõtete grupp, mille tooted on piisavalt lähedased selleks, et nad vahetult omavahel konkureeriksid samade ostjate pärast. Lai määratlus Kitsam määratlus Rõivaste tootmine Töörõivaste tootmine Transport Lennutransport Mööbli tootmine Aiamööbli tootmine Toiduainetööstus Jookide tootmine/mahlade tootmine Porteri viie konkurentsijõu mudel, tegurid, mille mõjul konkurents tugevneb või nõrgeneb...

Ettevõtlus -
248 allalaadimist
33
docx

Ettevõtluse eksami kordamisküsimused

...uma ja efektiivsema tehnoloogia areng. · Sageli on uue tehnoloogia pioneerid väikeettevõtted. · Uued tehnoloogiad soodustavad väikeettevõtteid, võimaldavad töötamist kodunt, väiksemate turusegmentide teenindamist jms. · Langenud püsivkulud ­ väiksemamahuline tootmine võib olla konkurentsivõimeline. · Tootlikkuse tõus ­ sama mahu juures vajatakse vähem töötajaid. 7. Ettevõtjaks olemise plussid ja miinused. Põhimotiivid ettevõtja või palgatöötaja karjääri eelistamiseks (2. loeng). Ettevõtjaks olemine: + eneseteostus + ise enda peremeheks olemi...

Ettevõtlus ja väikeettevõtte... - Tallinna Tehnikaülikool
373 allalaadimist
28
doc

Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused

...aru ja konkurentsi analüüs Tegevusharu mõiste ja selle määratlemine Tegevusharu on ettevõtete grupp, mille tooted on piisavalt lähedased selleks, et nad vahetult omavahel konkureeriksid samade ostjate pärast. Lai määratlus Kitsam määratlus Rõivaste tootmine Töörõivaste tootmine Transport Lennutransport Mööbli tootmine Aiamööbli tootmine Toiduainetööstus Jookide tootmine/mahlade tootmine Porteri viie konkurentsijõu mudel, tegurid, mille mõjul konkurents tugevneb või nõrgeneb...

Ettevõtluse alused - Tallinna Tehnikaülikool
118 allalaadimist
69
doc

Turunduse eksam

...irma rahuldab teatud tarbijate rühma vajadusi ja soove paremini kui konkurendid. Kõigepealt peab tootja segmentima turu sarnaste vajaduste ja soovide järgi, seejärel analüüsima potensiaalsete ostjate vajadusi ning rakendama spetsiaalset turundustegevust. Tootmine ja turustamine kohandatakse võimalikult tõhusalt ostja vajaduste ja hinnangutega, selleks viiakse läbi turundusalaseid uuringuid. Turundustööd analüüsitakse ja kontrollitakse pidevalt. Turustuskonseptsiooni eesmärk on kasumi kasv müügimahu suurendamise kaudu, turunduskonsep...

Turundus - Tartu Ülikool
366 allalaadimist
46
docx

TURUNDUSE KORDAMISKÜSIMUSTE VASTUSED (põhjalikult)

...ne, vastuvõtmine või keeldumine. Turundus peab tagama vahetuse häireteta kulgemise, peab suutma ületada mitmesuguseid takistusi ehk „turulõhesid“, milledeks on: ruumilõhe- geograafiliselt eraldi (kaupa tuleb pakkuda sobivas kohas) ajalõhe- tootmine ja tarbimine toimub ajalise intervalliga (tingimused et toode oleks koguaeg olemas), koguselõhe- müüjad toodavad suurtes kogustes aga jaeostja tahab neid väikses koguses (tuleb teha ümberpakendamine), valikulõhe- üks tootja toodab kitsast sortimenti (tootjad peavad looma mitm...

Turundus - Eesti Maaülikool
145 allalaadimist
126
doc

Lõpueksami küsimused ja vastused(2008)

...luline, milliseks kujunevad proportsioonid näiteks tarbekaupade tootmise ja tootmisvahendite vahel. Valitsus saab oma majanduspoliitiliste vahenditega, eelkõige eelarve- ja maksupoliitikaga vajalikke proportsioone kahtlemata mõjutada. Arvata võib, et punase riidekanga tootmine Eestis vähenes tunduvalt peale nõukogude aja riiklike pühade kadumist ning kampaaniate ja tänavarongkäikude ärajäämist. 1.2.3 Kuidas toota? Kümne meetri pikkuse kraavi kaevamiseks on mitu tehnoloogilist võimalust. Me võime selle töö ära teha kümne labida ja kümne mehega. Teine võimalus oleks ...

Finantsjuhtimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
580 allalaadimist
34
docx

Strateegiline juhtimine

... sesoonsus Täiendkaubad Kliendi lojaalsus ja ümberlülitumiskulud Ligipääs ressurssidele ja jaotuskanalitele Haru reguleeritus ­ Superbus vs Maanteeamet Vertikaalne integratsioon ­ kirjastamise näide Kõige atriktiivsem haru on ehitusmaterjalide tootmine ja müük 10p Piimatööstus Moetööstus Valmiskohvi jaemüük Konkurentsijõud. Porteri 5 jõu mudel Uute konkurentide harru sisenemise oht ehk uute sisenejate jõud sõltub Potentsiaalsete sisenejate arvust ja nende ressurssidest Sisenemisbarjääridest (majanduslikud iseärasused) ...

Juhtimine - Tartu Ülikool
40 allalaadimist
22
pdf

Äriplaani juhend

..................................................................................................................... 6 7. TOODE/TEENUS ...................................................................................................................... 8 8. TOOTMINE/TEENINDAMINE ................................................................................................ 8 9. TURU ANALÜÜS ..................................................................................................................... 9 10. KONKURENTS ....................................................................................................

Äriplaan -
314 allalaadimist
56
doc

Logistika konspekt

...varu kindlaksmääramine, arvestades seejuures ka teiste logistiliste tegevuste kuludega. 3. Nõudluse prognoosimine. Nõudluse prognoosimisega tegelevad mitmed ettevõtte funktsioonid. Turundus ennustab klientide nõudlust lähtudes promotsioonidest, hindadest, konkurentsist jms. Tootmine ennustab tootmisvajadust lähtudes turunduse müügiprognoosidest. Logistika ülesandeks on tavaliselt prognoosida, kui palju tegevussisendeid tuleb tarnijatelt tellida / sisse osta ja kui palju lõpptooteid tuleb toimetada igale ettevõtte poolt teenindatavale turule. Loomulikult teevad turundus, t...

Logistika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
381 allalaadimist
116
pdf

Sissejuhatus majandusteooriasse

...ogumisse. 5.Tootmisvõimaluste kõver ja alternatiivkulu 5.1.Olemus ja eeldused TOOTMISVÕIMALUSTE KÕVER näitab erinevate hüviste tootmisvõimaluste kombinatsioone olemasolevate ressursside ja tehnoloogia korral. Kujutamise (konstrueerimise) eeldused: 1)Toimub efektiivne tootmine, tootmistegurid on täielikult hõivatud. 2)Ressurssid on fikseeritud, tootmistegurite võimalik pakkumine on fikseeritud nii koguselt kui kvaliteedilt (suhteliselt madala kvalifikatsiooniga töötaja on rakendatud vastaval töökohal, näiteks juristi või arsti kvalifikatsiooniga inimene ei...

Majandusõpe -
118 allalaadimist
16
docx

Ettevõtte kordamisküsimused

... · Äriplaani koostades vaadeldakse ettevõtet tervikuna ja kajastatakse LAI MÄÄRATLUS KITSAM MÄÄRATLUS tema tegevuse kõiki külgi. Üksikuid tegevusvaldkondi ei tõsteta Rõivaste tootmine töörõivaste tootmine seejuures esile teiste arvelt ega laskuta liigsetesse detailidesse. Transport lennutransport ...

Ettevõtlus -
85 allalaadimist
26
pdf

Rahvusvaheline turundus eksami konspekt

...ega: Eelised: î ettevõte ei pea lahendama tööjõuga seotud probleeme î võimalik on toodet reklaamida, kui kodumaist kaupa î kui risk osutub liiga suureks või turumaht liiga väikeseks, siis on odavam lõpetada leping kui sulgeda uus tehas î lepinguline tootmine ekspordi asemel säästab transpordikulusid î võib tekkida kokkuhoid maksudes (sihtriigi maksutase võib olla madalam) Nõrkused: î kvaliteedi kontroll î sobiva koostööpartneri leidmine on raske. D lepingulise juhtimisega - müüakse ainult oma (juhtimisoskusi) ja teadmisi konkreetsel alal. ...

Rahvusvaheline turundus - Tallinna Tehnikaülikool
162 allalaadimist
50
doc

ETTEVÕTLUS ÄRIPLAANI KOOSTAMISE ALUSED

...ise või teeninduse alal (alustatakse võõral tegevusalal) aga ka juhtimise alal (hea spetsialist ei pruugi veel olla hea juht). Ohuks võib olla liigne keskendumine ühele valdkonnale, tegelemine sellega, mida tuntakse paremini (nt müügitöö või tootmine). 3. Müügiprobleemid – raskusi valmistavad konkurentsieelise puudumine, ebaadekvaatne laoseis (liiga suured või liiga väikesed varud), ebaõnnestunud asukoha valik jms. 4. Kulud – sageli ei suudeta kulusid kontrollida, lisaraskusi tekitavad võetud laenud. 5. Kapitalipr...

Ettevõtlus -
47 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun