Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt (2)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on üldse kvaliteet ?
 • Miks on kvaliteet tähtis ?
 • Miks nii tehakse ?
 • Kui tihti tehakse ?
 • Kui palju on rakendatud ?
 • Millised tegevused annavad selliseid tulemusi ?
 • Mitmes valdkonnas ?
 • Mida praegu tehakse ?
 • Kui sageli seda tehakse ?
 • Mida küsida ­ mida on vaja teada ?
 • Kuidas küsida ­ paberil, telefon, veebis ?
 • Kui paljusid küsitleda ­ valimi suurus ?
 • Mida tulemused näitavad ­ järeldused ?
 • Mida tulemused tähendavad ­ rakendatavus ?
 • KES? MIS? MILLAL ?
 
Säutsu twitteris
Kvaliteedijuhtimise alused
Jaanika Mter
Eesti Lennuakadeemia
2011
Õppejõud
· Töökogemus:
2002 ­ 2010 kvaliteedijuht, TLK/ELA
· Haridus:
1997 ­ 2001 Lennujaamade käitamine , TLK
2001 ­ 2003 Ärijuhtimise magister, TÜ
· Täienduskoolitus:
2003 Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus, TTÜ
2004 Audiitori koolitus, BVQI
2005, 2006, 2007, 2009 Assessor
· Elukool:
2010 - ... Poja sünd ja kasvatamine
Ainekava
· Õppeaine maht: 2,0 EAP
· Õppeaine hindamisviis: Mitteeristav
· Töömaht: kontaktõpe 22 tundi,
iseseisev töö 30 tundi
· Õppeaine eesmärk: on anda ülevaade
kvaliteedijuhtimise
põhialustest
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine läbinud üliõpilane:
· omab ülevaadet kvaliteedijuhtimise põhimõtetest ja
toimimisest;
· tunneb kvaliteedijuhtimise mudeleid ja standardeid;
· mõistab kvaliteedijuhtimise vajadust organisatsiooni kui
terviku juhtimisel ja oskab nimetada organisatsiooni juhtimist
mõjutavaid tegureid;
· teab kvaliteedijuhtimisele seatud nõudeid lennunduses ja
oskab selgitada nende tähtsust lennuohutuse tagamisel.
Sisu lühikirjeldus
Õppeaines kirjeldatakse:
· kvaliteedijuhtimise üldpõhimõtteid,
· erinevaid kasutatavaid mudeleid ja standardeid;
· kvaliteedijuhtimise vahendeid ja tehnikaid;
· organisatsiooni kultuuri mõjutavaid meeskonnatöö
tegureid;
· juhtimiseks vajaliku info kogumisena kasutatava
tagasiside korraldamise ning auditite läbiviimise
põhimõtteid;
· lennunduses kvaliteedijuhtimisele seatud nõudeid.
Hindamisviisid ja -kriteeriumid
· Arvestusele pääsemise tingimused:
Osalemine 20-tunnises loengutsüklis
(esitatud essee vastavalt loengust puudutud teema
kohta)
· Arvestuse kujunemine:
Arvestustöö, vabavastustega testi vormis
· Võlgnevuste likvideerimise võimalus:
Järelarvestus
· Hindamisviis:
Arvestus, õiged vastused vähemalt pooltele
küsimustele
Teemad
· Sissejuhatus ainesse. Kvaliteedi ajalugu.
· Tervikliku kvaliteedijuhtimise põhialused - mõisted,
põhiprintsiibid, põhifunktsioonid.
· Kvaliteedijuhtimise mudelid ja standardid ­ EFQM, ISO 9000,
TQM, PDCA, Kano rahulolu mudel.
· Kvaliteedijuhtimise vahendid ja tehnikad.
· Organisatsiooni kultuur ja meeskonnatöö.
· Tagasiside. Auditeerimine.
· Enesehindamise meetodid.
· Protsessijuhtimine.
· Kvaliteedijuhtimissüsteemile esitatavad nõuded lennunduses ­
JAA, EASA määrus.
Kvaliteedialast informatsiooni
· Eesti Kvaliteediühing ­ www.eaq.ee
· Eesti Vabariigi Standardikeskus ­ www.evs.ee
· Euroopa Kvaliteediorganisatsioon ­
www.eoq.org
· EFQM ­ www.efqm.org
· ISO ­ www.iso.ch
· ASQ ­ www.asq.org
Kirjandus
· Oakland, J.S. Terviklik kvaliteedijuhtimine.
Teooria ja praktikad. 2006
· Organisatsiooni juhtimise käsiraamat. 2004
· ISO 9001 väike ettevõtetele. Mida teha? ISO
käsiraamat, 2003.
· J.Alaver, L. Reinberg. Juhtimisarvestus. 2002
Eesti Lennuakadeemia
2010 Õppekavade üleminekuhindamine
2004 Eesti Juhtimiskvaliteedi Auhind 2004
konkursil osalemine
2003 Õppekavade akrediteerimine
2002 - ... Tagasiside ankeetide koostamine ja
küsitluste läbiviimine
Eesti Lennuakadeemia
· Lennukoolitusorganisatsiooni (FTO) sertifikaat
Väljastaja: Lennuamet
Kehtib kuni: 06. märts 2012
· Lennundustehnilise personali
koolitusorganisatsiooni (MTO) sertifikaat
Väljastaja: Lennuamet
Väljastatud: 5. jaanuar 2005, tähtajatu
· Lennujuhtimiskoolitaja tunnistus
Väljastaja: Lennuamet
Kehtib kuni: 30. juuni 2011
· Lennu- ja navigatsiooniprotseduuride
treeningseadme (FNPT II/MCC) sertifikaat
Väljastaja: Lennuamet
Kehtib kuni: 27. november 2012
· Lennujuhtimise treeningseade (ATCSim) sertifikaat
Väljastaja: UFA
Väljastatud: 13. aprill 2007
· Lennunduse inglise keele eksamikeskuse (TEA) sertifikaat
Väljastaja: Mayflower College
Kehtib kuni: 25. jaanuar 2012
· Lennunduse erialakeele testija sertifikaat
Väljastaja: Lennuamet
Kehtib kuni: 31. detsember 2012
· Lennujuhtide koolitamise vastavuse Eurocontrol´i ja
ICAO standarditele hindamise raport Rootsi
Lennuliiklusteeninduse Akadeemia (SATSA)
ekspertide poolt
Hindamine toimus: 1.-2. aprill 2003
Aruanne esitati: 29. aprill 2003
· Pilootide koolitustegevuse vastavuse ühtsetele
lennundusnõuetele hindamise raport (JAR) Rootsi
audiitorfirma AviaQ poolt
Hindamine toimus: 20.-21. mai 2003
Aruanne väljastati: 24. juuni 2003
Mis on üldse kvaliteet ?
· Olemi karakteristikute kogum, mis rahuldab kliendi
vajadusi
Kvaliteedimääratlusi on palju:
Kvaliteet on spetsifikaatidele vastavus
Kvaliteet on nõuetele vastavus
Kvaliteet on sünonüüm kliendi vajaduste ja ootustega
Miks on kvaliteet tähtis?
· Tagada klientide rahulolu
· Olla konkurentsivõimeline
· Tagada töötajate rahulolu ja motiveeritus
· Tagada töö süsteemsus ja efektiivsus
· Tagada nõuetele vastavus
Kellesse kvaliteet puutub?
· KÕIGISSE
Juhtkonna roll
· Vastutada klientide ees
· Vastutada, et toimiks süsteem, mis tagab
kvaliteedi
Kvaliteedijuhtimise printsiibid:
· Tulemustele orienteeritus
· Kliendikesksus
· Eestvedamine ja eesmärgi ühtsus
· Protsessidel ja faktidel tuginev juhtimine
· Töötajate arendamine ja kaasamine
· Pidev õppimine, innovatsioon ja parendamine
· Partnerluse arendamine
· Vastutus ühiskonna ees
Kvaliteedieesmärgid
Kliendi rahulolu
Püsima jäämine
Pidev parendamine
Kas 100 % kvaliteet on võimalik?
Kultuuri roll kvaliteedijuhtimises
· Kvaliteetne juhtimine sõltub inimeste
väärtushinnangutest ja mõtteviisist
· Organisatsiooni kultuur
- organisatsiooni toimimise viis
- normid ja tõekspidamised
- eetika: hinnangute, ettekujutuste,
seisukohtade, keskkonna, organisatsiooni
struktuuri, poliitika ja reeglite summa
· Lõpptulemuse üle otsustab klient
· Kliendi ootuste ja vajaduste välja
selgitamiseks kasutatakse küsitlusi
· Juhtida tuleb protsesse mitte inimesi.
· Probleemide lahendamiseks tuleb
analüüsida süsteemi ja leida pudelikael ­
Goldrat´i piiranguteooria
Kvaliteedi sündmused
· European Quality Week ­
Igal aastal novembrikuu teisel nädalal
· World Quality Day ­
Igal aastal novembrikuu teise nädala
neljapäeval
AJALUGU
Millal hakati mõtlema kvaliteedile ?
· Aegade algusest

Kvaliteediliikumisele pandi alus 20.sajandi
alguses
Vanim rahvuslik
kvaliteediorganisatsioon
· On 1919.a Inglismaal tegutsema hakanud
Kvaliteedi Tagamise Instituut
(The Institute of Quality Assurance)
· Euroopas hakkasid kvaliteediühingud
tekkima 20. sajandi keskel
Euroopa esimesed
kvaliteediühingud
· 1952. a. Loodi kvaliteediühingud
Saksamaal - Saksa Kvaliteediühing (DQG
­ Deutsche Gesellschaft für Qualität) - ja
Rootsis (SFK - Svenska Förbundet för
Kvalitet)
· 1953.a. Lõid kolmandana kvaliteediühingu
hollandlased ­ Kvaliteedi Edendamise
Fond (KDJ - Stichting Kvaliteitsdienst).
Euroopa Kvaliteedi Kontrolli
Organisatsioon
· 1956. a moodustasid viis
kvaliteediorganisatsiooni ­ Saksamaalt,
Prantsusmaalt, Itaaliast, Hollandist ja Inglismaalt
­ Euroopa Kvaliteedi Kontrolli Organisatsiooni
(European Organization for Quality Control)
· Ühingu esimene president oli kvaliteediprofessor
Walter Masing
EOQ ­ European Organization for
Quality
· Nüüdseks on liitunud üle 30 riigi
rahvuslikud kvaliteediorganisatsioonid
· 13. juuni 1993. a. alates on ka Eesti
Kvaliteediühing (EKAK) selle liige
Eesti Kvaliteediühing
· Loodi 1991.a.
· Walter Masing oli Eesti Kvaliteediühingu
auliige, kes omas suurt tähtust kvaliteedi
arendamisel Eestis
Kvaliteedigurud jaotuvad 3 rühma:
· Varajased ameeriklased - W.E. Deming,
J.M. Juran, A.V. Feigenbaum;
· Jaapanlased ­ Dr K. Ishikawa, Dr G.
Taguchi, Shigeo Shingi;
· Uus "lääne laine" ­ P. Crosby, T. Peters,
C. Møller.
Varajased ameeriklased
· W.E. Deming sai tuntutuks PDCA (Plan-Do-
Check-Act ­ Planeeri-tee-kontrolli-mõjuta) e.
deminigi tsükliga.
· J.M. Juran keskendus kvaliteedi kontrollile.
· A.V. Feigenbaum on tervikliku
kvaliteedikontrolli (Total Quality Control)
looja.
Jaapanlased
· Dr Ishikawa panus oli statistiliste vahendite (the 7 tools
of Quality Control) lihtsustamine, firmasiseste
kvaliteediliikumiste (Company-wide Quality Movement)
ning kvaliteediringide (Quality Circle Movement)
arendamine.
· Dr Taguchi arendas välja metodoloogia minimaalseks
prototüüpide kasutamiseks toote kujundamisel ja
tehniliste probleemide lahendamiseks tootmisel.
· S. Singi lõi Poka-Yoke-süsteemi, kindlustamaks
nulldefekti efekti tootmisel vigasid vältivate abinõudega.
Uus "lääne laine"
· P. Crosby rajas kvaliteedijuhtimise neljale absoluudile:
1) nõuetele vastavus;
2) kontsentreerumine vigade vältimisele;
3) nulldefekti kehtestamine kogu organisatsiooni
eesmärgiks;
4) kvaliteedi mõõtmine mittevastavuse kulutusena.
· T. Peters rõhutab uuenduste, inimeste, tarbijate,
eestvedamise ja süsteemide tähtsust.
· C. Møller pakkus välja tegelike toimingute taseme
tõstmisele kaasaaitamiseks 12 kuldreeglit ning 17
kvaliteediettevõtte ehtsuse tunnust.
KVALITEEDI MÄÄRATLUS JA
KVALITEEDIGA SEOTUD MÕISTED
Kvaliteet
· ... Määr, milleni olemuslike karakteristikute
kogum täidab nõuded.

EVS-EN ISO 9000:2001
Põhimõisted
· Protsess ­ seostatud tegevuste jada
· Süsteem ­ seostatud protsesside kogum
· Tarnijad ­ inimesed või organisatsioonid,
kes eelnevad protsessile
· Kliendid ­ inimesed või organisatsioonid,
kes järgnevad protsessile
Sisemised ja välised kliendid
Kliendid
· Inimene, kelle vajadusi rahuldatakse
Siseklient ­ teine töötaja organisatsioonis
Välisklient ­ inimene väljast poolt
organisatsiooni
Sisemiste tarnijate- klientide ahel

Sina
Tarnija Klient
Väärtust lisav Klient
Tarnija
protsess


Nõuded ja tagasiside Nõuded ja tagasiside Nõuded ja tagasiside Nõuded ja tagasiside
Terminid ISO 9000:2000
· Kvaliteet ­ määr, milleni olemuslike
karakteristikute kogum täidab nõuded;
· Karakteristik ­ eristatav tunnus;
· Nõue ­ vajadus või ootus, mis on avaldatud,
üldiselt eeldatav või kohustuslik;
· Toode ­ protsessi tulemus (4 kategooriat)
- teenused (nt. transport);
- tarkvara (nt. Arvutiprogramm, sõnaraamat);
- riistvara (nt. Masina mehhaaniline osa);
- töötlusmaterjal (nt. Määrdeaine).
Kvaliteedi dimensioonid
Eestvedamine (leadership) ­ enam kui kvaliteeditagamine
Kvaliteedijuhtimine (quality management) ­
eesmärgistamine ja eesmärkide elluviimine
Kvaliteeditagamine (quality assurance) s.o.
Kõik mis tehakse kvaliteedi tagamiseks
Kvaliteediohje (quality control) s.o. Kõik mis
tehakse kvaliteedi tagamiseks hetketegevustes
Kvaliteedikontroll (quality
inspection) s.o. Kõik mis tehakse

Enne, Praegu ja Peale tegevust
Kvaliteediga seotud mõisted:
· Kvaliteedijuhtimine (Quality Management) ­
koordineeritud tegevused organisatsiooni
suunamiseks ja ohjeks seonduvalt kvaliteediga;
· Kvaliteedipoliitika (Quality Policy) ­ organisatsiooni
üldised kvaliteedialased taotlused ja suunad,
esindatuna ametlikult tippjuhtkonna poolt;
· Kvaliteeditagamine (Quality Assurance) ­
kvaliteedijuhtimise osa, mis keskendub
kindlustunde tagamisele kvaliteedinõuete täitmise
osas;
· Kvaliteediohje (Quality Control) ­ konkreetsed
operatiivsed tegevused olemi kvaliteedinõuetele
vastavuse tagamiseks;
· Kvaliteediplaan (Quality Plan) ­ dokument,
mis spetsifitseerib konkreetsel juhul
rakendatavad kvaliteedijuhtimisesüsteemi
elemendid ja ressursid;
· Kvaliteedikäsiraamat (Quality Manual) ­
avalik dokument, mis sisaldab olulist
informatsiooni kvaliteedisüsteemi ja
kvaliteeditagamise programmi kohta;
Kvaliteedikäsiraamat

käsiraamat

Protseduurid


Juhised, muud dokumendid
Kvaliteedikäsiraamatut kasutatakse:
· Kvaliteedipoliitika, -menetluste ja ­nõuete avalikustamisel;
· Kvaliteedisüsteemi kirjeldamiseks ja teostamiseks;
· Kvaliteedisüsteemi auditeerimiseks/ hindamiseks
dokumenteeritud alustel;
· Kvaliteedisüsteemile järjepidevuse andmiseks;
· Personali kvaliteedi- ja ametialaseks koolituseks;
· Kvaliteedisüsteemi esitlemiseks välistele isikutele;
· Lepingulistes olukordades kvaliteedinõuetele vastavuse
demonstreerimiseks;
· ...
(Kvaliteediga seotud mõisted)
· Kvaliteedisüsteem (Quality System) ­
organisatsiooniline struktuur, protseduurid,
protsessid ja ressursid, mis on vajalikud
kvaliteedijuhtimise rakendamiseks.
EVS-ISO 8402:1996
· Kvaliteedijuht (Quality Manager) ­
ametiisik, kes on kvaliteedisüsteemi
haldaja.
Kvaliteedijuht vastutab vähemalt
järgmiste protsesside eest:
· Sisemiste/väliste kvaliteediauditite või
hindamiste läbiviimine, auditite/hindamiste
tulemuste käsitamine ja auditite/ hindamiste
plaani koostamine;
· Sisemiste/väliste defektide ja mittevastavuste
käsitamine sh korrigeerivate ennetavate
tegevuste käsitamise jälgimine;
· Organisatsiooni kvaliteedipoliitika koostamise,
uuendamise ja teadvustamise protsessi
juhtimine (protsessi omanik on tippjuhtkond);
· Kvaliteedisüsteemi regulaarse juhtkonna
ülevaatuse ettevalmistamine ja tulemuste
käsitamine;
· Kvaliteedikäsiraamatu koostamine ja
aktuaalne hoidmine.
· Mõjusus (effectivness)
planeeritud tegevuste teostatuse ja
planeeritud tulemuste saavutatuse määr
· Tõhusus (efficiency)
Suhe saavutatud tulemuse ja kasutatud
ressursside vahel
· Kaizen
kai = muutus
zen = hea (paremuse poole)
kaizen = pidev parendamine, täiustamine
· Gemba ­ tsehh
s. o koht, kus inimesed loovad väärtust
· Hoshin kanri ­ poliitika "lahtiarutamine"
erinevate tasandite töötajatele
KVALITEEDIJUHTIMISE OLEMUS JA
PÕHIPRINTSIIBID
Kvaliteedijuhtimise eesmärgiks on kindlustunde
suurendamine ühiskonnas sh
­ klientidel;
­ omanikel;
­ juhtidel.
Kvaliteedijuhtimine lähtub eeldusest, et olemi
kvaliteedikarakteristikud on :
- määratletavad;
- jälgitavad;
- ja olemi karakteristikuid mõjutavad/loovad protsessid
ohjatavad.
Kvaliteedi mõõtmise meetodid
· Tasakaalus juhtimislaud (Balanced Score
Card)
· Võrdlevanalüüs (Benchmarking)
· Kvaliteedikulud mudel (PAF ­ mudel)
· Protsessidekulude mõõtmine
Mõõdetavad kvaliteedinäitajad
Kategooriad Toimemõõdud
Kvaliteet/ Kliendi rahulolu-indeks, defektid, tõrked, kliendi
kliendirahulolu kaebuste arv, korduvate klientide
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #1 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #2 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #3 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #4 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #5 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #6 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #7 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #8 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #9 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #10 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #11 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #12 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #13 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #14 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #15 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #16 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #17 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #18 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #19 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #20 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #21 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #22 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #23 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #24 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #25 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #26 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #27 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #28 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #29 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #30 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #31 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #32 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #33 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #34 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #35 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #36 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #37 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #38 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #39 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #40 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #41 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #42 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #43 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #44 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #45 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #46 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #47 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #48 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #49 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #50 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #51 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #52 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #53 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #54 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #55 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #56 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #57 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #58 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #59 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #60 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #61 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #62 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #63 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #64 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #65 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #66 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #67 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #68 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #69 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #70 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #71 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #72 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #73 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #74 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #75 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #76 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #77 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #78 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #79 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #80 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #81 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #82 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #83 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #84 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #85 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #86 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #87 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #88 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #89 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #90 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #91 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #92 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #93 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #94 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #95 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #96 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #97 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #98 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #99 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #100 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #101 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #102 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #103 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #104 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #105 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #106 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #107 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #108 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #109 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #110 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #111 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #112 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #113 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #114 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #115 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #116 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #117 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #118 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #119 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #120 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #121 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #122 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #123 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #124 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #125 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #126 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #127 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #128 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #129 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #130 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #131 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #132 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #133 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #134 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #135 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #136 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #137 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #138 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #139 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #140 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #141 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #142 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #143 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #144 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #145 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #146 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #147 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #148 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #149 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #150 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #151 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #152 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #153 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #154 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #155 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #156 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #157 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #158 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #159 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #160 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #161 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #162 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #163 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #164 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #165 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #166 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #167 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #168 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #169 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #170 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #171 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #172 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #173 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #174 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #175 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #176 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #177 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #178 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #179 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #180 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #181 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #182 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #183 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #184 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #185 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #186 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #187 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #188 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #189 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #190 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #191 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #192 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #193 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #194 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #195 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #196 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #197 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #198 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #199 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #200 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #201 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #202 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #203 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #204 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #205 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #206 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #207 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #208 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #209 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #210 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #211 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #212 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #213 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #214 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #215 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #216 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #217 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #218 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #219 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #220 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #221 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #222 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #223 Kvaliteedijuhtimise aluste konspekt #224
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 224 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2011-10-17 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 136 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Mmsak Õppematerjali autor

Lisainfo

Tegemist on PowerPointi esitlusega. Kõrvale sobib õpik "Terviklik kvaliteedijuhtimine"
terviklik kvaliteedijuhtimine , kvaliteedijuhtimine

Mõisted


Meedia

Kommentaarid (2)

HgreteH profiilipilt
HgreteH: Väga hea üldise ülevaate annab sellest teemast.
10:54 26-11-2018
ket142 profiilipilt
ket142: Väga põhjalik
16:21 27-11-2017


Sarnased materjalid

36
pdf
Juhtimise alused konspekt
67
pdf
Kvaliteedijuhtimise konspekt
43
docx
Juhtimise aluste kordamine eksamiks
13
docx
Juhtimise alused konspekt
17
pdf
Juhtimise aluste kordamine eksamiks
32
doc
Projektijuhtimine konspekt
161
pdf
Juhtimise alused
1072
pdf
Logistika õpikFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun