Facebook Like
Add link

Õppetajakutse eetikakoodeks - sarnased materjalid

petaja, eetika, eetikakoodeks, elukutse, seep, kolleegid, iglane, andmiseks, parima, lahendama, elda, austus, ikese, langetavad, igesti, usaldusv, pidama, suhtuma
2
docx

Juhiabi eetikakoodeks

Juhiabi eetikakoodeks aitab organisatsioonil lahendada asjaajamise ja suhtlemisega seotud probleeme ning kindlustab organisatsiooni edukuse. Eetikakoodeks annab kätte juhised eetiliseks käitumiseks. Eetikakoodeks peaks olema igas ettevõttes. Seaduste täitmine ja eetika on kõige aluseks. Kui tegutseda ning teha tööd a...

Eetikakoodeks -
1 allalaadimist
1
docx

Mina ja juhiabi eetikakoodeks

Mina ja juhiabi eetikakoodeks Sekretär võib töötada nii avalik ­ õiguslikus kui erasektoris. Tema kohustuseks on juhi poolt antud ülesannete täitmine. Sekretärist oleneb juhi ja töötajate vaheline infoside, ta on esmases kontaktis organisatsiooni külaliste ja klientidega ning tema tööst ja oskustest sõltub suurel määral...

Eetikakoodeks - Tallinna Majanduskool
24 allalaadimist
4
pdf

ÕE EETIKA KOODEKS

ÕE EETIKA KOODEKS Õe eetika koodeksi eesmärk on toetada õdesid otsuste langetamisel nende igapäevases töös. Iga õde peab tegutsema nii, et ta oma tegevusega: - arvestab kliendi/patsiendi huve - teenib ühiskonna huve - õigustab rahva lootust ja usa...

Eetika - Põhikool
19 allalaadimist
8
doc

ÕPETAJA KUTSE-EETIKA ALUSED

Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool ÕPETAJA KUTSEEETIKA ALUSED Siim Jaansoo MH-41 Kehtna 2006 Sõna «eetika» tuleneb kreekakeelsest sõnast thos, mis tähendab komme, har- jumus. Nii et sõna-sõnalt võ...

Eetika - Kutsekool
27 allalaadimist
2
docx

Eetikakoodeks

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool JA11 KÕ Deivi Vasiljuk Mina ja juhiabi eetikakoodeks Essee Õppejõud: Kersti Riivits Mõdriku 2011 Mina ja juhiabi eetikakoodeks Tänapäeval on üha rohkem populaarsust võitev eriala sekretäritö...

Eetika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
57 allalaadimist
2
doc

Eetikakoodeks

Eetikakoodeksite analüüs Eesti Ajakirjanduseetika koodeks 1. Ajakirjandus teenib avalikkuse igust saada test, ausat ja igakülgset teavet ühiskonnas toimuva kohta. Ajakirjanduse üks peamine kohustus on ühiskonnas kriitiliselt jälgida poliitilise ja majandusliku vimu teostamist...

Ärieetika - Kutsekool
35 allalaadimist
3
doc

Eetika koodeks

...ühiskondliku ja isikliku elukorralduse viiside seletamise ja põhjendamisega. Tänapäeval eelkõige teoreetiline distsipliin, mis uurib inimeste ühiskondlikku koosolu, ühiskonna ja inimese suhet kõige üldisemas mõttes ning püüab anda vastavaid seletusi ja põhjendusi. EETIKAKOODEKS - tavaliselt mingi kutseala kutse-eetika normide või mingis organisatsioonis omaks võetud kõlbeliste ja sotsiaalsete printsiipide kirjapandud kogu. MORAAL ­ kirja pandud väljas poolt ; ühiskonna poolt aktsepteeritud käitumisnormide, tavade ja seaduste kogum, väliselt nõutavad reeglid ja...

Ärieetika - Kutsekool
41 allalaadimist
3
docx

Mina ja juhiabi eetikakoodeks

MINA JA JUHIABI EETIKAKOODEKS Essee Õppejõud: 2009 Mina ja juhiabi eetikakoodeks Meil kõigil on mingi roll selles elus, tavaliselt...

Eesti keel - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
142 allalaadimist
4
docx

Mina ja juhiabi eetikakoodeks

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool JA14KÕ Maria Emma Rist MINA JA JUHIABI EETIKAKOODEKS Essee Õppejõud: Kersti Riivits Mõdriku 2014 Igal töökohal on ettenähtud omad normid, reeglid ning eeskirjad. Seepärast oodatakse töötajatel käitumist vastavalt neile. Ükskõik millise...

Enesejuhtimine - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
4 allalaadimist
2
doc

Sekretäri eetikakoodeks

SEKRETÄRI EETIKAKOODEKS Positiivne ellusuhtumine paneb sekretäri uskuma oma võimetesse ja töötulemustesse. Ta usub iseendasse, tema võimed ja ideed muutuvad positiivsuse kaudu organisatsiooni eduks. Positiivsus ja avatus on hoiakud, millega ta suhtub nii klienti, koostööpartnerisse, probleemidesse, kui ka väljak...

Asjaajamine - Kutsekool
168 allalaadimist
1
docx

SEKRETÄRI EETIKAKOODEKS

SEKRETÄRI EETIKAKOODEKS Sekretär : · organisatsiooni lojaalne esindaja nii heas kui halvas · ei sea tähtsamaks enda huve organisatsioonis · kaitseb ning hoiab oma elukutse väärikust kõrgel · arvestab erinevate klientide puhul nende päritolu, kultuuri ning religiooniga · ...

Sekretäritöö - Kutsekool
11 allalaadimist
1
docx

SEKRETÄRI EETIKAKOODEKS

SEKRETÄRI EETIKAKOODEKS Sekretär: · on hoolitsetud välimusega; · peab lugu nii endast kui teistest töötajates ja klientidest; · omab kohustust hoida tema hoole all olevaid dokumente ja säilitada nende terviklikkust; · peab olema usaldusväärne ja talle usaldatud infot heaperemehelikult va...

Sekretäritöö -
10 allalaadimist
2
docx

Mina ja juhiabi eetikakoodeks

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool Mina ja juhiabi eetikakoodeks Essee Õppejõud: Mina ja juhiabi eetikakoodeks Sekretär on oma firma nägu ja eeskuju, sageli nimetatakse teda firma hingeks. Ta peaks olema korrektse k...

Sekretäritöö - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
56 allalaadimist
8
docx

MINA JA JUHIABI EETIKAKOODEKS

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Sekretäritöö. Etikett JA14KÕ Eneli Eiert MINA JA JUHIABI EETIKAKOODEKS Essee Õppejõud: Kersti Riivits, MA Mõdriku 2014 Koodeksi järgimine on Eesti Juhi Abi Ühingu liikmetele kohustuslik ning soovitav ka kõigile sekretäridele/juhiabidele, kes ühingusse ei kuulu. Sell...

Juhtimine - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
19 allalaadimist
2
doc

Raamatupidaja kutse-eetika koodeksi analüüs

Murphy seadus raamatupidajatele: Kui bilanss kohe ei läinud kokku, siis selles on üks viga. Järeldus: kui bilanss läks kokku ­ vigu on 2. SISSE...

Raamatupidamine - Kutsekool
100 allalaadimist
3
docx

MINA JA JUHI ABI ÜHINGU EETIKAKOODEKS

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool JA13KÕ Lea Valter MINA JA JUHI ABI ÜHINGU EETIKAKOODEKS Essee Õppejõud: Kersti Riivits Mõdriku 2013 ,,Mina ja Eesti Juhi Abi Ühingu liikme eetikakoodeks" Alustades tööd juhiabina peaks kõigepealt ennast kurssi viima selle tö...

Eetikakoodeks - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
9 allalaadimist
17
docx

Kutse-eetika

...estada, et jaapanlase puhul pole selles midagi imelikku, sest see vastab nende ärietiketile. Kuigi etikett ei muuda inimest paremaks ega õiglasemaks, teeb ta inimeste, sealjuures ka kutseesindajate suhtelmisel kergemaks ja meeldivamaks. EETIKAKOODEKS Eetikateoorias tehakse vahet üldiste eetikakoodeksite ja kutse-eetika koodeksite vahel. Eetikakoodeksite all mõeldakse kirjapandud normide ja/või väärtuste kogumit, mis on toeks teatud valdkonnas tekkivate moraaliprobleemide lahendamisel ja õigete käitumisviiside valikul. Näiteks Moos...

Kutse-eetika - Kutsekool
227 allalaadimist
22
docx

Sissejuhatus eetikasse kokkuvõte

...ga. · 2 õigluse alusprintsiipi: o iga inimene peaks omama suurimat võimalikku vabadust, mis on võrreldav teiste vabadusega o sotsiaalne ebavõrdsus olgu lahendatud nii, et eelistatud on kõige viletsamas olukorras olijad Eetikakoodeks ­ kirjapandud normide ja /v väärtuste kogum, mis on toeks mingis valdkonnas tekkivate moraaliprobleemide lahendamisel ja õigete käitumisviiside valikul. Eetikakoodeksi liigid nende iseloomu järgi: · normatiivsed · väärtustele tuginevad · sotsiaalseid kohsutusi võtvad kontraktu...

Eetika alused -
39 allalaadimist
20
docx

Kutse-eetika

...a ja selle alaliikide kohta. Mnu alaliikideks on eetikaprintsiibid, sekretäri-eetika printsiibid, äri-eetika, raamatupidaja-eetika printsiibid ning Õhtulehe artikli analüüs. Iseseisev töö algab eetika mõiste lahtiseletamisega, ja lõpeb artikli analüüsiga. Kutse-eetika Eetikakoodeks on kirjapandud normide ja/või väärtuste kogum, mis on toeks mingis valdkonnas tekkivate moraaliprobleemide lahendamisel ja õigete käitumisviiside valikul. Levinumateks eetikakoodeksite koostamise põhjusteks on elukutse sisemine vajadus, väline surve, ühtsete käitumisstandardite kujundamine, ...

Eetika - Kutsekool
21 allalaadimist
10
odt

Kõik eetikast

...unnetusvõime paratamatust puudulikkusest ja mida võiks nimetada keskkonna kahjustamise objektiivseks teguriks, teiseks aga ei tahetagi võimalikke kahjusid näha. Niisuguses n-ö tahtlikus teadmatuses ei ole süüdi mitte ainult tootjad, vaid ka tarbijad. 10. Eetikakoodeks · Kas eetikakoodeksit on vaja? Ettevõtte sotsiaalsed kohustused ühiskonna ees on kombeks jagada kolmeks: 1) filantstroopilised- mida ühiksond ettevõttelt sooviks, 2) eetilised- mida ühiskond ettevõttelt ootab, 3) õigusjärgsed ja majanduslikud- mille täitmist ühiskond nõuab. ...

Eetika - Kutsekool
278 allalaadimist
34
docx

Kommunikatsioonieetika eksam

Kommunikatsioonieetika eksam 1. Eetikakoodeksite roll ja võimalikud probleemid. Eetikakoodeksid on erialaste normide kogumid. Eetikakoodeksiks nimetatakse tavaliselt mingi kutseala kutse-eetika normide või mingis organisatsioonis omaks võetud kõlbeliste ja sotsiaalsete printsiipide kirjapandud kogu. Professionaalne eetikakoodeks on nÃ...

Eetika -
8 allalaadimist
9
doc

Insenerieetika loengukonspekt

...nts, piiratud ressursid vs keskkonnakaitse, ohutus. Inseneri kohustus juhtkonna ja kasumi ees vs inseneri kohustus ühiskonna ees. Kas alati on see, mis pole keelatud, lubatud? Kas risk õigustab ennast? Millist hinda tuleb maxta kindlustunde eest? Inimese subjektiivne 'eetikakoodeks'. Inimkonna üldinimlik eetikakoodeks (ntx religiooni abil defineeritud). Teatud elukutsete eetikakoodeksid. Eetikakoodeks ­ kooskõlas seadusandlusega, ent seadusandluse teatud inertsi tõttu peab eelkõige juhinduma ühiskonna kujunemise suundadest. Kõigepealt muutub arusaam eetikast ühis...

Insenerieetika - Tallinna Tehnikaülikool
94 allalaadimist
9
docx

Ärieetika eksamiküsimused

...eks. Veel enam, lõpuks jõuab riik oma arenguga sinnamaale, et on majanduslikult võimalik legaalset tarkvara soetada. Nii valmistavad odavad piraatkoopiad legaalsele tarkvarale turgu ette. Seda muidugi juhul, kui riik piraatlust ei legaliseeri. 10. CSR; EETIKAKOODEKSID 1. Kuidas on kombeks liigitada ettevõtte sotsiaalset kohustust ühiskonna suhtes? Neist millise liigi täitmist saab ühiskond ettevõttelt nõuda? 1)filantroopilised kohustused ­ vabatahtlikult võetud heategevad kohustused (sponsorlus, heategevusfondides osalemine) 2)eetilised kohustused, mis ...

Ärieetika - Tallinna Tehnikaülikool
127 allalaadimist
5
doc

Ärieetika kordamine

...st informatsiooni ja ei tohi tarbijat eksitada ega segadusse viia. Potensiaalselt eksitav reklaam, mis tundub paljudele valelik, kuid mille eksitavust ei suudeta tõestada. Agressiivne, ebatsensuurne, isiklikke tundeid puudutav reklaam on keelatud ja ebaeetiline. Eetikakoodeksid. Eetikakoodeks (EK) kajastab detailsemalt organisatsiooni väärtushinnangutest tulenevaid ootusi organisatsiooni liikmete suhtes, EK on täitmiseks esmalt juhtidele, seejärel töötajatele Sissejuhatus • e/v eesmärgid, missioon, koodeksi vajadus ja selle täitmine Ettevõtte moraali...

ärieetika - Tallinna Tehnikaülikool
1 allalaadimist
11
docx

Ärieetika eksamiküsimused

...jakamaks ja toote odavamaks. Pt.7. TARBIJA... 1. Mis mõttes on tarbijal tänapäeva tarbimisühiskonnas eriline seisund? Ühelt poolt on tarbijal hea olukord. Iga tarbija eest käib ettevõtete vahel võistlus, ettevõtete eetikakoodeksid on enamasti keskendunud tarbijale. Tarbijate soove püütakse mitte ainult kiiresti täita, vaid ka ette aimata. Kuna tootjate konkurents on tihe, siis tagab see enamasti kaupade piisavalt kõrge kvaliteedi ja madala hinna. Halvast või ohtlikust kaubast info levib üsna kiiresti media kaudu, ...

Ärieetika -
22 allalaadimist
12
docx

Ärieetika eksami täiustatud kordamisküsimused 2013

...jakamaks ja toote odavamaks. Pt.7. TARBIJASUHETE EETIKA 1. Mis mõttes on tarbijal tänapäeva tarbimisühiskonnas eriline seisund? Ühelt poolt on tarbijal hea olukord. Iga tarbija eest käib ettevõtete vahel võistlus, ettevõtete eetikakoodeksid on enamasti keskendunud tarbijale. Tarbijate soove püütakse mitte ainult kiiresti täita, vaid ka ette aimata. Kuna tootjate konkurents on tihe, siis tagab see enamasti kaupade piisavalt kõrge kvaliteedi ja madala hinna. Halvast või ohtlikust kaubast info levib üsna kiiresti media kaudu, ...

Ärieetika - Tallinna Tehnikaülikool
72 allalaadimist
28
doc

Ärieetika

....................................................................................................14 Juhtimise eetika tüübid..........................................................................................15 3. ETTEVÕTTE EETIKAKOODEKS....................................................................17 4. SPETSIIFILISED ÄRIEETIKA PROBLEEMID..............................................18 4.1 Infotehnoloogia arenguga seotud........................................................................18 4.2 Investorid ja ettevõte.....................................................................

Ärieetika - Tartu Ülikool
363 allalaadimist
8
doc

Ärieetika konspekt

...aks olema teadlik oma töökohustustest ning esindama igas olukorras eelkõige ettevõtet, pakkuma oma käitumisega eeskuju, julgema lahendada ebaeetilisi tegusid ja julgustama ka töötajaid neist avalikult rääkima, oskama vabandada. Ettevõtte eetilisust saab tõsta eetikakoodeksitega, käitumiskoodeksitega, premeerimise süsteemidega vms. Töösuhete eetika.  Töö 3 funktsiooni – pakkuda arenguvõimalust, anda võimalus ületada egoism ehk kollektiivis töötamine, toota vajalikke tooteid ja teenuseid  Tööandja ja –võtja vahelised suhted ...

Ärieetika -
42 allalaadimist
59
ppt

KUTSE-EETIKA

... Imbi Jäetma Tel 5280054 Imbi.Jaetma@sisekaitse.e e Arutleme teemadel: · Eetika(normid), moraalinormid, õigusnormid, religiooninormid, kõlblus, väärtused, · Avalik teenistus, päästeteenistuja väärtushinnangud käitumistavad e eetikakoodeks, organisatsiooni kultuur (vormi kandmine) · Korruptsioon · Etikett KOHUSTUSLIKUD ALLIKAD · Päästetöötajate väärtushinnangud ja käitumistavad. Päästeameti peadirektori 23.10.2008 käskkiri nr 199. Kättesaadav Päästeameti kodulehelt http://www.rescue.ee/3...

Kutse-eetika - Kutsekool
7 allalaadimist
8
docx

Kordamisteemad ärieetikas

... halvustav kõnepruuk · Lastele suunatud reklaam ­ lapsi ei tohi mõjutada tegema ostuotsuseid, ei tohi ära kasutada nende siirust, vähest elukogemust jms. · Varjatud reklaam -reklaam, mis on muust samal reklaamikandjal avalikustatavast teabest eristamata Eetikakoodeksid. Eetikakoodeks (EK) kajastab detailsemalt organisatsiooni väärtushinnangutest tulenevaid ootusi organisatsiooni liikmete suhtes, EK on täitmiseks esmalt juhtidele, seejärel töötajatele Eetikakoodeksi ülesehitusest: Normatiivsed- reeglitele põhinevad Väärtustele põhinevad Sotsiaalselt kohustavad ­ CS...

Ärieetika - Keskkool
4 allalaadimist
5
doc

Ärieetika kontrolltöö küsimused ja vastused

...Kanti kategooriline imperatiiv 4. Teleoloogiline ja deontoloogiline suund eetikas 5. Moraali relativism 6. Tööga seotud eetilised probleemid ­ töötaja, tööandja, personalivalik 7. Keskkond ja eetika 8. Arvuti ja eetika 9. Reklaam ja eetika 10. Eetikakoodeksid ja kutse-eetika Vastused 1. Kreeka keeles- ethos (komme, harjumus) On filosoofia haru, mis õpetab tegema valikuid õige ja vale vahel. Nimetus pärineb Aristoteleselt. Teadusharuna sai ärieetika (business ethics) alguse USA-st ning alates 1980-ndatest on jõudnud pea kõigi Eur...

Ärieetika -
137 allalaadimist
12
doc

Ärieetika

...se säilitamine nõuab pidevat teadlikkust raamatupidamise eriala arengust, siseriiklike ja rahvusvaheliste raamatupidamisalaste ja muude oluliste regulatsioonide ning aruandluse põhimõtete ja nõuete tundmist. Raamatupidaja eetikakoodeks: 4 põhinõuet on: • Usaldusväärsus • Kutsealane kompetentsus • Kutsealase tegevuse kvaliteet • Kindlustunne 9. Kliendisuhete eetika. Kliendisuhete eetika peamised küsimused puudutavad usaldust, adekvaatse informatsiooni edastamist, kon...

Ärieetika - Tallinna Tehnikaülikool
44 allalaadimist
81
docx

Sissejuhatus eetikasse

...Soovituslik kirjandus: · Eetikaveeb www.eetika.ee TÜ eetikakeskus · Eetika ja moraal. Maie Tuulik 2002 · Õpetaja eetika. Maie Tuulik 2008 · Ärieetikat kui niisugust pole olemas. John C. Maxwell 2003 · Evangeelne eetika. Robert Võsu 1996 · Eetikakoodeksite käsiraamat. Tartu Ülikooli eetikakeskus 2007 · Mõtestatud Eesti ­ ühiseid väärtusi hoides. TÜ eetikakeskus 2008 Mida tähendab olla kõlbeline inimene? Milles seisneb moraali olemus? Miks on moraali tarvis? Mis on moraali funktsioon? Mis on hüve? Kas moraaliprintsiibid on absoluutsed...

Eetika - Tallinna Ülikool
44 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun