Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

Mina erivajadusliku erivajadusega õpilase õpetajana - sarnased materjalid

petaja, hariduslik, pilase, andekus, haridusliku, imalik, sotsiaalpedagoog, helepanu, andekuse, hholoog, pilane, logopeedi, tulevane, pikap, keelelis, koduste, koolip, erivajadused, ppej, samasugune, pakkusid, tuues, meditsiiniline, direktor, tegevusplaan, kontaktis, ppet, varianti, imaluse, tegelemiseks, tulevases, toeks, taustad, imed, hjustab
2
docx

Mina haridusliku erivajadusega õpilase õpetajana

Mina haridusliku erivajadusega õpilase õpetajana Erivajadusega lapseks loetakse neid lapsi, kes oma vaimsete või füüsiliste omaduste poolest erinevad oma eakaaslastest. Erinevate allikate põhjal on erivajadustega lapsi kuni 20% laste üldarvust. Nendele antava abi ulatus ja eripära sõltub erivajadu...

Erivajadustega õppija -
51 allalaadimist
2
rtf

Mina haridusliku erivajaduse õpilase õpetajana.

Mina haridusliku erivajaduse õpilase õpetajana. Haridus on meie eluteel väga määrava rolliga. Juba imikueast me talletame endale mällu eluks vajalikke termineid ja mida vanemaks,seda rohkem me elult õpime. Sageli aga ei ole lapsed kõik ühesugused. See tuleneb sellest, et osad lapsed sünnivad siia maailma p...

Erivajadustega õppija - Tallinna Ülikool
59 allalaadimist
4
docx

Mina kui haridusliku erivajadusega õpilase õpetaja

Mina haridusliku erivajadusega õpilase õpetajana. Haridusliku erivajaduse all mõistetakse vajadust teha muudatusi või kohandusi kooli õppekavas, rühma töökavas või õpikeskkonnas (õppevorm, õpperuumid, õppevahendid, meetodid, suhtluskeel, spetsiaalse ettevalmistusega pedagoogid, vajadusel tugipersonal). Nii...

Alternatiivpedagoogika -
20 allalaadimist
2
docx

Mina kui erivajadusega õpilase õpetaja

Essee Mina kui erivajadusega õpilase õpetaja Erivajadusega lapseks loetakse neid lapsi, kes erinevad oma eakaaslastest vaimsete või füüsiliste omaduste poolest. On olemas erinevaid erivajaduslike liike: kuulmispuuded, nägemispuuded, vaimupuuded, kõnepuuded, kehapuuded, spetsiifilised arenguhäired, emotsi...

Pedagoogika -
16 allalaadimist
2
doc

Mina erivajadusega õpilase õpetajana

Mina erivajadusega õpilase õpetajana Erivajadusega lapsesse peaks igaüks meist suhtuma nii, et kõigepealt on inimene ja seejärel alles erivajadus või puue. Tänapäeval mõistetakse erivajadusena väga laia spetsiifiliste vajaduste ringi. Erivajadus on kõik see, mis tingib vajaduse muuta või kohandada keskk...

Lapse areng - Tallinna Ülikool
187 allalaadimist
352
pdf

Andekusest ja andekatest lastest

... • Inkubatsioon – periood, mil probleemiga aktiivselt ei tegelda, kuid tegeldakse info töötlemise ja assotsiatsioonide loomisega. • Inspiratsioon (illuminatsioon) – periood, mil võimalik uus lahendus või produkt tekib iseeneslikult või teadvustatakse. • Kinnitus – uue idee efektiivsuse ja asjakohasuse kontrollimine, vii- mistlemine ja vormista...

Psühholoogia -
87 allalaadimist
45
doc

Andekas laps

... normidest väljapoole. Ehk teisisõnu, kui nad töötavad klassis nii, nagu võimed lubavad, tuleb ilmsiks nende erinevus eakaaslastest. Et olukorraga toime tulla, peavad nad tundma end hästi, ning hästi tunnevad nad end siis kui neil on stabiilne minapilt. Samuti peavad nad olema teadlikud kogukonna normidest ja väärtustest, see tähendab oma vanemate ja teiste pereliikmete. klassikaaslaste ja õpetajate ootustest 19 ning sellest kuidas need sobituvad nende endi väärtustega. Kui neil puudub stabiilne minapilt, ...

Sotsiaalpedagoogika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
173 allalaadimist
31
doc

Erivajadustega laste Identifitseerimine

...(1 a on manipuleerimine) lapsed õpivad hakkama saama igapäevaste asjdega, õpivad nende asjade/esemet funktsioone üldse. Siis juba 3-lõpuks toimub ka juba sümboolne mängimine(kulp asendab keppi nt jne). Suuremate nööpide kinnipanemine ka. + Mina arengut võiks jälgida: kas tal tekib mina! Ta peab eristuma emast! 3-5 a ­ Kõnet võiks vaadata: kõni moodustumist ja sellest arusaamist (nt kui võõras ei sa aru). Eneseteenindusoskus potil käimine, isesöömine, peenmotoorika, riietumine(nööpimine) Peaks oskama asetama asju kõrvale, sisse peale, alla...

Erivajadustega laste... - Tartu Ülikool
169 allalaadimist
48
docx

ERIVAJADUSEGA LAPS LASTEAIAS 1

...htsustatud viiped, piktogrammid) nii lasteaias kui ka kodus. Sotsiaalsete oskuste kujundamisel alustatakse emotsionaalse kontakti loomisest lapsega, seejärel toimub koostööoskuste kujundamine täiskasvanutega, hiljem eakaaslastega, minapildi loomine, kujutluste täpsustamine lapse perest, adekvaatse käitumise kujundamine, rollimängu kujundamine ja õpetamine. Raske ja sügava vaimupuude korral on arendustegevuses esikohal põhiliigutuste, esemelise tegevuse oskuste, eneseteenindamisoskuste ja suhtle...

Alushariduse pedagoog - Tallinna Ülikool
74 allalaadimist
5
docx

Essee hariduse kohta

...is teeb inimesest tõeliselt vaimse, avatud ja inimliku olevuse. Samas tuleb tõdeda fakti, et haridus võib anda harituse, aga haritus haridust mitte mingil juhul anda ei saa. Haridus ja haritus on tegelikult ikka niivõrd suhtelised mõisted. Mina soovitan vanematel sisendada oma lastele armastust raamatute vastu, armastust väärtkirjanduse, väärtfilmide vastu. Piirake laste aega istumaks internetis, mis mitte mingil viisil ei hari. Last tuleb suunata, tihti isegi juhtida, et temast saaks haritud inimene. Ma ei ütle, et kõik peaksid jätma int...

Kirjandus -
24 allalaadimist
194
pdf

Käitumine klassiruumis, Bill Rogers

... ära pliiatsi, mille teine õpilane oli mul käest krahmanud. telefoni). „Me oleme teie poja käitumises äärmiselt pettunud...“ oli seal kirjas, või midagi sar- Ma kahmasin selle tagasi, too teine hakkas huilgama ja mina „jäin vahele“. Mind süüdistati nä- nases toonis. Mu vanemad küsisid mult, mida ma tahan, et nad „kogu selle asja“ suhtes ette geluse põhjustamises ja hiljem sain ma nüpeldada. Sama juhtus korduvalt ka vastu rääkimise võtaksid. Arukatena lubasid nad mul minna t...

Psühholoogia -
82 allalaadimist
4
doc

Vaatluspraktika neljas kodune töö

...3.1. Õppe ja kasvatuse rõhuasetused 1.­2. klassis 3.1.1. Õpilaste juhtivaks tunnetusprotsessiks on taju, mõtlemine on kaemuslik-praktiline, areneb kaemuslik-kujundilise mõtlemise suunas, tegevusega kaasnev kõne on vähene. 3.1.3. Rõhuasetus on oma mina teadvustamisel (MINA ise) ning MINA ­ MEIE suhetel 3.1.4. Õpilaste koolivalmidus ja võimed on erinevad. Seetõttu varieeritakse vastavalt õpilaste individuaalsetele iseärasustele õppeülesandeid. 3.1.5. Väärtuskasvatuses kasutatakse ülesandeid, kus on vaja hinnata käitumisakte põhimõttel ÕIGE ­ VAL...

Vaatluspraktika -
31 allalaadimist
9
docx

Asjaajamine eesti keeles. Terminid

...- õppevorm, mis pakub võimalust omandada kõrgharidus või jätkata selle omandamist teatud kindlatel kuupäevadel sessioonide kaupa; tavaliselt käiakse töö kõrvalt õppimas. Keelekümblus - õppevorm, mida rakendatakse Eestis riikliku programmina eesti keele kui teise keele paremaks omandamiseks; kümblusklassides ja rühmades ületab eestikeelse õppe maht 50% õppe kogumahust; Canadas on 40 a kogemust. Kaugõpe - sessioonõpe - õppevorm, mis pakub võimalust omandada kõrgharidus või jätkata selle omandamist teatud kindlatel kuupäevadel sessioonide kaupa; t...

Arhiivihaldus - Tartu Ülikool
7 allalaadimist
8
doc

Tasakaalu leidmine hariduses

...mees on kooli direktor (juhataja), aseesimees direktori (juhataja) asetäitja õppe- ja kasvatusalal. Kooli õppenõukogu töökorra kehtestab haridus- ja teadusminister ning kutseõppeasutuse puhul sätestatakse see kooli põhimääruses. Mina pooldan üldse Waldorf koolide süsteeme- Waldorf-koolides on õpetus tunduvalt isiksusekesksem kui süsteemis, millega harjunud oleme. Loova lähenemisega õppetööle ning tänu pidevale mitme kunstiga tegelemisele arenevad lapses need isiksuseomadused, mis suurtes riigikoolides tihti unarusse jäävad. ...

Õigus -
1 allalaadimist
198
doc

SOTSIOLOOGIA LOENGUKONSPEKTID

................................................................... 46 6.2.3. Sotsialiseerimise agentideks..........................................................................47 6.2.4. Mina-pildi kujunemine.................................................................................. 47 6.2.5. Sotsialiseerumine ja identiteet.......................................................................48 6.2.6. Erikson ja ego arenemine.....................................

Sotsioloogia - Tartu Ülikool
192 allalaadimist
130
rtf

Amundsoni raamat

... üha rohkem hakanud mõtlema, kuidas neid tavasid muuta ja paremini kohandada sedalaadi aktiivsele nõustamisele, mida mina soovitan. as inimesed n?ustamisele tulevad, kuidas neid tervitatakse ja pannakse tundma teretulnuna ning kui palju n?hakse visiidiks ette aega. Tavad h?lma?vad ka n?ustamisruumi f??silist olemust ja kasutatavaid vahendeid. Millised v?iksid olla sotsiaalse suht uidas oleks olnud astuda siss...

Psühholoogia -
28 allalaadimist
36
docx

Vasakukäelise õpilase toimetulek koolis

...vasakukäelisusega kui probleemiga kokku? Ei, hetkel otseselt ei puutu. Kas te arvate, et vasakukäelisus võib meie koolis olla probleemiks? Arvan, et esimeses kooliastmes võib see probleemiks olla küll just kirjutama õppimisel. Mina ise tegelen põhiliselt kolmanda kooliastmega ja sealt ei ole praegu välja tulnud, et vasakukäelisus võiks osutuda probleemiks. Kas kool pöörab piisavalt tähelepanu vasakukäelisusele või peaks rohkem pöörama? Ma arvan seda, et esimeses kooliastmes ikkagi pööratakse tähelepanu. Meil on esimeses koo...

Pedagoogika - Keskkool
7 allalaadimist
12
doc

Referaat, Düsleksia.

...eht. Nr14. ­ 08.04.2004. http://www.opleht.ee/Arhiiv/2004/08.04.04/dialoog/2.shtml Maila, Meelika. 2011. Düsleksia ­ mis see on? [http://arhiiv.koolielu.ee/pages.php/03201103? txtid=3536&get=0] (viimati vaadatud 13.02.2011) Mere, Eva. 2007. Mina õpin omamoodi! Pere ja Kodu, aprill 2007 Smith, Peter, Helen Cowie, Mark Blades. 2008. Laste arengu mõistmine. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus Ülevaade lugemispuuetest. 2011. http://www.haljala.edu.ee/client/default.asp?wa_id=570 (viimati vaadatud 8.03.2011) Wikipedia. http://et.wikipe...

Erivajadustega õppija -
108 allalaadimist
152
docx

KASVATUSE KLASSIKA

...svanud puuga, mida ei ole võimalik sirgeks suruda, kuid mis olnuks võimalik noore puuvõrsega). Liisa Keltikangas-Järvinen (2009) kirjeldab inimese sünnipäraselt muutumatut loomust indiviidile ainuomaste temperamendijoonte kogumina: sensitiivsus, aktiivsus, kohanemisvõime, visadus (järjekindlus), häiritavus (keskendumisvõime), rütmilisus, lähenemine ja intensiivsus. See on kaasasündinud valmiduste või kalduvuste koond, mis määrab inimese individuaalse reageerimise või käitumisstiili. Tegu...

Sotsiaalpedagoogika teooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
40 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

...id ja juhi otsesed juhtimisinstrumendid (tasu, karistus, võim, autoriteet, positsioon, eeskuju, kompetentsus, karismaatilisus jne). Juhtimisteaduses kasutatakse juhtimise mõtte selgitamiseks valdavalt kolme aspekti (mõõtme sünonüümina): institutsionaalne, funktsionaalne (ka protsessuaalne) ja instrumentaalne aspekt25, mis suuresti kattuvad eespool esitatud käsitlusega. Seda asjaolu arvestades on järgnevalt piirdutud vaid täienduste ja kommentaaridega. Institutsionaalne aspekt annab vastuse küsimusele: kes kellega juhib? Seeg...

Juhtimine -
254 allalaadimist
39
doc

Sissejuhatus kasvatusteadusse

... 10 Paljud soome vanemad ei tihka nimetada oma tegevust kasvatamiseks. Uurimusest (nt Hirsjärvi 1982; Hoikkala 1993) on selgunud, et sõna ,,kasvatus" mõjub liiga hirmutavalt, ebamääraset, või nõudlikult. ,,Ei mina oska kasvatada," võib ema intervjuus vastata. Kasvatus kui kunst Kõik lapsevanemad on kasvatajad, kas nad seda tahavad või ei, samuti kõik õpetajad. Iseloomustades kasvatamist kui loovat tegevust, soovitakse rõhutada, et kasvatus on kunst. See lähenemine toetub Steineri mõtetele, mille järgi k...

Kasvatusteadus - Tartu Ülikool
18 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

...mine, (õppe)asutustes õpetamine ja teoses esinevate leiutiste ( tehnoloogiate ) loomine, ilma autoriõiguse omaniku ( ehk antud teose autori ) loata. Lubamatu paljundamine ja levitamine, või nende osad, võivad kaasa tuua range tsiviil- ja kriminaalkaristuse, mida rakendatakse maksimaalse seaduses ettenähtud karistusega. Autoriga on võimalik kontakti võtta järgmisel aadressil: univisioon@gmail.com. „Inimese enda olemasolu on suurim õnn, mida tuleb tajuda.“ Foto allikas: „Inimese füsioloogia“, lk. 145, R. F. Schmidt ja...

Üldpsühholoogia -
96 allalaadimist
343
pdf

Maailmataju uusversioon

... liikumiskiirused väga suured. See tähendab seda, et kehade liikumiskiirused lähenevad valguse kiirusele vaakumis. Üldrelatiivsusteooria käsitleb aga masse, mis kõverdavad aegruumi. Gravitatsiooni käsitletakse kui kõvera aegruumina. Kvantmehaanika kirjeldab mikroosakeste käitumisi. Osakeste käitumised on tõenäosuslikud ja neil esinevad lainelised omadused. See tähendab seda, et mikroosakestel on olemas nii korpuskulaarsed kui ka lainelised omadused. Ajas rändamise teooria kirjeldab füüsikalist ajas liikumist. Näiteks inime...

Teadus - Tallinna Ülikool
29 allalaadimist
19
doc

Õpetaja koolis ja ühiskonnas

... raske õppida sotsiaalselt aktsepteeritavat käitumist. · Lisaks jääb tunni lõpus palju aega üle, räägib palju isiklikel teemadel. Autoritaarne õpetaja · Õpetaja seab kindlad piirangud ja kontrolli õpilaste käitumise üle. "Miks? Sest mina ütlen nii!" · Õpilased on tunnis vaikselt ­ kardavad · On kindel, et võib oma arvamust õpilastele peale suruda, sest tema teab mis on õige. · Vihastab sageli kui õpilane ei allu tema korraldustele. · Arvab, et õpilased peavad talle alluma ja teda austama, sest ta on vanem ja t...

Õpetaja koolis ja ühiskonnas -
127 allalaadimist
524
doc

Arengupsühholoogia

.......................................................................148 Kehaplaan...........................................................................................................149 Minakesksus ja maagia...........................................................................................150 Mõtlemine..........................................................................................................150 Kõne.....................................................................

Arengupsühholoogia - Kutsekool
138 allalaadimist
90
doc

Nimetu

...ria (1956) küpsemise teooria „Youth: the year from 10 to 16“ käitumisnormid 10 tegevuse aspektis: tegevus huvid emotsioonid inimestevahelised suhted harjumused filosoofiline mõtlemine koolielu etniline tunne Mina areng eneseteenindamine ja- hooldus *Tõi välja oma monoloogias arengu normid,mille aluseks on bioloogiline küpsemine. Ta rõhutas seda kuidas hakkama saada , raamat sai bestselleriks. Kultuurilised teooriad kriitika Stanleyle Ruth Benedict (1847-1948) arengu pidevus või katkemine (1928,19...

Arengupsühholoogia -
77 allalaadimist
20
docx

Filosoofia p?eriood

...mas olema. Mitteeksisteerivat pole võimalik mõelda. Thomas Aquino ütleb selle peale: "Pähh!" Universaaliate (üldmõisted) küsimus. Seltskond jaguneb põhiliselt kahte: 1)frantsiskaanid - üldmõisted on tuletatud, üksikmõiste on tähtsam, on nominalistid; 2)dominikaanlased - on realistid, üldmõistetel on palju suurem tähtsus. Ise oli universaaliate küsimuses realist; ütles, et üldmõistetel on suurem reaalsus kui üksikmõistetel. Keskaja filosoofia põhiprobleem on universaaliate küsimus. Realistid õpetasid, et üldmõisted on kõige tähtsamad. Kirik i...

Filosoofia - Keskkool
34 allalaadimist
83
doc

Õiguse sotsioloogia

Loengukonspekt + seminarid 2009 SISSEJUHATUS Sotsioloogia tegeleb inimeste sotsiaalsete koosluste ja ühiskonna teadusliku uurimisega. Ühiskonna kohta on palju seisukohti: K.Marx: Ühiskond on inimeste kooslus ja nende kogum M. Weber : ühiskond on mõtleva inimese...

Õiguse sotsioloogia - Tartu Ülikool
305 allalaadimist
22
docx

„RAKVERE LILLE KOOL JA PÄEVAKESKUS PÄEVALILL”

...kse: · eesti keelt, · matemaatikat, · muusikat, · rütmikat, · kehalist kasvatust, · kunsti, · tööõpetust, · elu- ja toimetulekuõpetust. Kõigile õpilasele koostatakse individuaalne õppekava. Praktikal olles sain mina tegeleda 4 - 7nda klassi õpilastega. Me ladusime piktogramme, mis aitavad lastel paika panna oma päeva tegemisi. Piktogrammidel kujutletud tegevused olid laulmine, tantsimine, ujumine, võimlemine, söömine, wc käimine, käte pesemine, kooli minek jne. Piktogrammid on just valitud sellised, et lap...

Sotsiaaltöö -
114 allalaadimist
9
doc

Kirjandiartikklid

... mööda tornaadoks Texase osariigis. tuleks otsida mitte pärilikkusest Amazonase vihmametsades on miljardeid või tagasihoidlikest võimetest, vaid lapse liblikaid, kes kõik lehvitavad tiibu ja minast, tema puudulikust enesetunnetusest. võivad seega põhjustada loodusõnnetusi. Ta ei tea, kes ta on, ta ootab, Kas me ei võiks olla vähemalt liblikate et keegi teine talle seda ütleks. Näiteks vastu sõbralikumad, kui me mitte kuidagi mõni ii...

Kirjandus - Keskkool
171 allalaadimist
7
doc

Eelkoolipedagoogika eksamiküsimused

...joonestamine). Tema metoodikas oli oluline koht loodusel. Igal lapsel oli lasteaias oma peenar, kuna taime kasvatamine peegeldas lapse enda arengut ja aitas lapsel saavutada tasakaalu loodusega. Koolitas lasteaednikke (Lasteaednike Seminar), koolitati kutselisi kasvatajaid ja korraldati kursusi lapsevanematele. M. Montessori ­ õpinud inseneriks ja arstiks (esimene naissoost arst). Algselt tegeles puuetega lastega. Koostas oma teooria lapse arengust, filosoofiline alus lapse ja õppimise olemuse kohta. Juhtlause: ,,Aita mind, et saaksin...

Eelkoolipedagoogika - Tallinna Tehnikaülikool
181 allalaadimist
240
docx

Sotsaalpsühholoogia konspektid kokku

...¼hholoogia. Sooline valik, altruism. Tsiviliseerumisteooria ja normi internaliseerumine. Individualiseerumisprotsess. Grupisõltuvus ja individuaalne autonoomia. Inimsuhete kontekst: normid, väärtused, sotsiaalne surve. Mina avastamine. Kultuur ja inimsuhete korraldus. Väärtusteooriad ja valikuvabaduse suurenemise hüpotees. • Tekst: Elias, N. – lk 185-353 Eneseteadvus, inimese Mina, identiteet • Eneseteadvuse kujunemine kultuuris ja ontogeneesis. Mina käsitlused, peegelmina teooria. Enesetaju ja enesehinnang, ...

Sotsiaalpsühholoogia -
104 allalaadimist
132
docx

Organisatsioonipsühooloogia loengud

............................................................21 ENESEKÄSITLUSE TEOORIA (B. Shamir) Self-concept based theory..................22 ENESEMÄÄRATLEMISE TEOORIA (E.L Deci & M.Ryan) Self-Determination theory...........................................................................................................................23 Motivatsiooni liigid.........................................................................................................25 ...

Organisatsioonipsühholoogia - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
75 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun