Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

Maksuõiguse eksami kirjalik kodutöö 2018 - sarnased materjalid

ibemaksu, majutus, maksuvaba, maksum, ivet, majutuse, rakendusk, talus, parkla, ttele, viide, toitlustuse, konverentsiruumide, kinnisasja, kodut, eksamit, silisest, riistade, servituudi, sundv, vitis, histu
56
docx

Euroopa õiguse ajalugu eksami materjalid

...n jõudis lõpule Verduni lepinguga 843.aastal. Kuid riik purunes ühtsust tugevdava troonipärimisõiguse puudumise tõttu. Sama ebakindel oli ka lääninduse tulevik. Karolingid kasutasid kirikuvara, et anda see välja läänideks.Lään oli maksuvaldus. Maksuõiguse-fiscuse algvaldaja võis oma õiguse täielikult või osaliselt kolmandale isikule üle kanda. Piiskopile anti ainuõigus järgmistele sissenõudmistele:kohtulõivus, trahvid, majutusmaksud, võõrustamisõigused, käendused. Karolingide läänindus oli rahu tagamise tehnika annetuse ja vande...

Õigus -
16 allalaadimist
6
pdf

Maksuõigus

...s oli keskkonnale ohtliku tarbimiskäitumise muutmine. Tollimaksu eesmärk on maksustada importi või eksporti, et anda sel viisil eeliseid kodumaisele tootjale 16. Õiglus Maksu efektiivsus Märkamatus Lihtne rakendatavus 17. Maksuõiguse üldosa moodustavad: Maksukorralduse seaduse sätted, Euroopa Ühenduse tolliõiguse sätted, Eesti tolliseaduse sätted. Maksuõiguse eriosa koosneb maksuseadustest, mis sätestavad konkreetsed maksud. 18. Euroopa Liidu maksuõigus Tolliõigus 19. Eesmärk - ...

Maksuõigus ja maksumenetlus - Tallinna Tehnikaülikool
65 allalaadimist
28
docx

RAHVUSVAHELINE MAKSUÕIGUS

RAHVUSVAHELINE MAKSUÕIGUS Olemus – rahvusvahelisi aspekte sisaldavate maksuõiguse normide kogum, mille eesmärgiks on kõrvaldada erinevate jurisdiktsioonide maksuõiguse normide kollisioone, mis põhjustavad topeltmaksustamise…Jagada riikide vahel maksustamisõigust. Rahvusvahelise maksuõiguse allikad:  Siseriiklik maksuseadus. MKS, TuMS, KMS  Maksuleping...

Maksuõigus ja maksumenetlus -
54 allalaadimist
16
docx

Õiguste aluste eksam

...hta, mis avaldub mingis tajutavas vormis. Õigusallikas on seega vorm, milles õigusnormid tekivad ja nähtavaks muutuvad (Anepaio jt 2005:18). Seadused ja tavad Euroopa Liidu õigusaktid välislepingud Õigusaktid Kirjalik dokument Kindlatele nõuetele vastav Õigusnormid süsteemses kogumis Pädeva riigiorgani poolt kehtestatud Õigusaktid on eriliselt vormistatud dokumendid, mille vahendusel riigiorganid vastavalt oma pädevusele kehtestavad ühiskondlikest suhetest osavõtjatele õ...

Õigus alused - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
64 allalaadimist
70
docx

Tsiviilõiguse üldosa seaduse konspekt

... JAOKS SEE TÖÖTAJA TÖÖTAB, MITTE TA ISE. § 133. Teise isiku teadmise omistamine Näiteks kui valvelaua sekretärile on teade edastatud, on teade/info edastatud. TÄHTAEG JA TÄHTPÄEV TÄHTAEG- ajavahemik TÄHTPÄEV- tähtaja viimane päev EKSAMI KÜSIMUS Lepingu järgi oli pretsendiooni esitamise tähtaeg 5 päeva. Kaup saade kätte neljapäeval, millal võib pretensiooni esitaja kui reede ja laupäev olid riigipühad? Tähtaeg hakkab järgmisest päevast- antud juhul reedest. Vahet pole, kas reede oli riiklik püha, hakkab lugema reedest. TEISIPÄEV. § 135. Tähtaja algus ja lõpp  (1) Tähtaja kulgemine algab järgmisel päeval pärast selle kalendripäeva või sündmuse saabumist, millega  määrati kindlaks tähtaja algus, kui seadusestÂ...

Õigus ja eetika -
18 allalaadimist
4
docx

Huvigrupid ja rahvaliikumised Eestis

...i Maksumaksjate Liit teeb eesmärkide saavutamiseks koostööd teiste EML-i vaateid tunnustavate poliitiliste jõududega. EML-i eesmärk on saavutada selge, lihtne ja stabiilne maksusüsteem. Selleks osaleb liit aktiivselt maksuõigusloomes ja jälgib maksuõiguse arengut. Maksumaksjate õiguste kaitseks avaldab liit arvamusi seaduseelnõude kohta ning vajadusel osaleb muudatuste väljatöötamisel. EML koolitab ning nõustab maksumaksjaid, et nende teadlikkust suurendada ja vajadusel annab nõu igapäevaste maksuprobleemide lahendamiseks. EML-i üheks eesm...

Politoloogia - Tallinna Tehnikaülikool
1 allalaadimist
54
doc

Tsiviilõiguse üldosa

...sseisud (karistusseadustiku § 12 lg 1 süüteokoosseis on käesoleva seadustiku eriosas või muus seaduses sätestatud karistatava teo kirjeldus). 2. MAKSUÕIGUS - maksuõigus kui õigusharu puudutab maksude olemust ja eesmärke, maksude liike, maksuõiguse allikaid, maksuõiguse üldpõhimõtteid, maksunõuete- ja kohustustega seonduvat, maksumenetlust ning maksukaristusõigust. 3. MENETLUSÕIGUS - 4. HALDUSÕIGUS - haldusõigus reguleerib ametivõimude tegevust, nende moodustamise korda, volitusi, suhteid kodanikega, vastutust haldusõi...

Tsiviilõigus -
34 allalaadimist
42
docx

Euroopa õiguse ajalugu

...n jõudis lõpule Verduni lepinguga 843.aastal. Kuid riik purunes ühtsust tugevdava troonipärimisõiguse puudumise tõttu. Sama ebakindel oli ka lääninduse tulevik. Karolingid kasutasid kirikuvara, et anda see välja läänideks.Lään oli maksuvaldus. Maksuõiguse-fiscuse algvaldaja võis oma õiguse täielikult või osaliselt kolmandale isikule üle kanda. Piiskopile anti ainuõigus järgmistele sissenõudmistele:kohtulõivus, trahvid, majutusmaksud, võõrustamisõigused, käendused. Karolingide läänindus oli rahu tagamise tehnika annetuse ja vande...

Õigus - Tartu Kõrgem Kunstikool
5 allalaadimist
12
pdf

Notari ametiteenused ning notar vahekohtunikuna

... õigusteenuse osutamise soovi saamisel õigus valida, kas ta on pädev seda tööd vastu võtma, kas jõutakse tasus kokkuleppele jne (NotS § 41 lg 2). Ametiteenuste osutamisel saab notar spetsialiseeruda teatud valdkondadele, näiteks viia ennast kurssi maksuõiguse küsimustega, teatud välisriikide õigusega vms ning osutada siis teenuseid üksnes nendes valdkondades. Kuna ametiteenuste osutamine ei ole notari kohustus, võib notar põhimõtteliselt ka otsus- tada, kas ta üldse soovib ametiteenuseid osutada või piirdub üksnes klassikalise notaritÃ...

Ev õiguskaitsesüsteem - Kutsekool
21 allalaadimist
45
doc

Suhtekorralduse eksami materjal

...anisatsiooni senisest suhtlusest ning lahendamist ootavatest probleemidest. 3 Auditi ettevalmistamine ja tegemine Audit kui tööprotsess koosneb kirjalikest küsitlustest sihtgruppide esindajatele või suulistest intervjuudest nendega, organisatsiooni infokandjate (reklaamid, trükised, veebilehekülg, sisekommunikatsiooni vahendid jne) analüüsimisest ning testidest ja katsetest. Intervjuud ja kirjalikud küsitlused puudutavad eelkõige neid inimesi,...

Suhtekorraldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
191 allalaadimist
50
pdf

Pedagoogiline psühholoogia

...amise aja ja vormi. Õppeveerandi või kursuse õpitulemuste omandamist kontrollivate kirjalike tööde aeg kavandatakse kooskõlastatult teiste õppeainete õpetajatega. 8.,10. ja 11. klassi õpilastele võib kool ühes õppeaines läbi viia üleminekueksami. Selle nõuded, läbiviimise tingimused ja kord määratakse kooli õppekavas. Mitteformaalne hindamine ja otsustamine õppe-kasvatustöös (õpilaste ja klassi üldise arenguastme, õpimotivatsiooni ja distsiplineerituse, klassi kaasatöötamisvõime ning õpilase tunnis töötamise tähenduses). Igapäevatöös ...

Alternatiivpedagoogika -
106 allalaadimist
194
pdf

Käitumine klassiruumis, Bill Rogers

... aastalõpu matemaatika eksam. Õpilased on alustanud • käitumuslike segajatega? (Ja sellised segajad tekivad sageli õpetaja puudulikest kaasahaa- minuga kordamistunde, kuid neile pole siiski veel päriselt selge, millised teemad täpselt eksamile ramispüüdlustest.) tulevad ja millised mitte. Michelle kuulab, kui ma peatükkidele teemasid j...

Psühholoogia -
82 allalaadimist
45
docx

Õiguse konspekt

...estisse 6000 inimest aastas. Kodakondsus on isikusuhe riigiga ning seda saadakase: o eriteenete eest (on võimalik ära võtta, kohus võtab ära) o sündides (pole võimalik ära võtta) o naturaliseerimine- isik peab tegema keeleeksami, eesti ajaloo testi. Sünnipärasest kodakondsusest on võimalik loobuda. Võimalik tagasi taotleda, kuid sünnijärgset kodakondsust ei saa ära võtta. Dressen ­ võeti ära, Herman Simm ­ ei võetud (sündinud EV) Eesti kodanik tähendab ­ füüsiline isik, kellel on vastava riigi koda...

Õiguse alused - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
7 allalaadimist
59
pdf

Juhtimine

...hem mõjusam ja vastupidi. Erinevate suhtluskanalite omadused ja kulud: Kiirus - seotud ajaga, mis kulub ettevalmistuseks, kättetoimetamiseks, arusaamiseks. Tagasiside võimalikkus - selle hulk ja kiirus Säilitusvõimalus muudab ametlikumaks. Kirjalikud vormid suurendavad ametlikkust Kui sõnum on intensiivne (s.t. intensiivseid emotsioone tekitav) või keerukas (kui on vaja keerukaid andmeid esitada suhteliselt struktureeritud vormis), on eelistatumad suhtlusvormid ametlik kiri, hoolikalt ettevalmistatud suuline ettekanne, kirjalik ...

Juhtimine -
170 allalaadimist
55
docx

Keeleteadus konspekt 2018 sügis

...id). Süntaktilised seosed Ühildumine: Agenti ja patsienti aitab eristada ühildumine ­ verbile lisandub marker, mis märgib, kumb osaline sihitislikus lauses on alus ja kumb on sihtis. Tasandiseosed: alistavad ja rinnastavad Sõnaliigid PEAD EKSAMIL TEADMA LÜHEND NIMI NIMI NÄIDE (ee) (ingl) N substantiiv e nimisõna noun auto, kõikuvus PRON pronoomen e asesõna pronoun tema, mina, see NU...

Keeleteadus - Tartu Ülikool
33 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

... Olles töötanud pikka aega rahvusvahelises logistikaettevõttes, õpetades logistika eriala- aineid kõrg- ja kutsekoolis, osaledes logistika kutsestandardite arendamises, eksamimaterjalide ettevalmistamises ning kutseeksamite läbiviimises, on õpiku autor püüdnud käesoleva õpiku koos- tamisel arvestada eelkõige kutseõppe vajadusi ning soovinud leida sobivat tasakaalu ...

Logistika alused - Kutsekool
537 allalaadimist
8
docx

Euroopa Liidu õiguse eksami materjal

...eakskiidu.. Võimalik on üksikute volinike kandidaatide väljavahetamine (Rocco Buttiglione). Komisjoni kolleegium teeb otsuseid: 1) ühehäälselt igal kolmapäeval nn pöörleva agenda alusel, agenda valmistavad oma kohtumistel ette kabinettide juhid 2) kirjalikult 3) delegeerides otsuse tegemise konkreetsele volinikule, kes esindab komisjoni kolleegiumit 4) delegeerides otsuse tegemise peadirektorile või mõne teenuse juhile. Volinikud saavad otsustamiseks sisendi komisjoni nn bürokraatialt. Volinikud kinnitavad komisjoni seadusandliku tegevuskava, mille alusel tegeleta...

Euroopa liidu õigus -
76 allalaadimist
7
pdf

Atesteerimise kord 2018

1 Pärnu Giidide Ühingu giidide atesteerimise kord 2018 1. Atesteerimise eesmärgid ja korraldus 1.1. Pärnu linnas korraldab giidide atesteerimist (giidieksamit) Pärnu Giidide Ühing (PGÜ) koostöös Pärnu linnavalitsuse (PLV), SA Pärnumaa Turism (SAPT) ja teiste huvitatud osapooltega. Atesteerimise eesmärk on tagada ühetaoline ja kõrgetasemeline giiditeenus, mida atesteerimise läbinud giidid pakuvad Pärnu linnas ja maakonnas...

Giidindus - Kutsekool
3 allalaadimist
42
docx

Tsiviilseadustiku üldosa seadus (TsÜS)

...aldis reguleerib selle, et automüüja ei saaks nõuda võtme eest eraldi raha) Asendatav asi – Asendatav on vallasasi, mida käibes määratakse arvu, mõõdu või kaalu järgi ning millel puuduvad seda teistest sama liiki asjadest eristavad tunnused (EKSAMIL). (liiv, muld,raha) Asendamatu asi – individuaalsete tunnustega asi (N. Punane tool, individuaalsete tunnustega, minu pliiats) Miks sellist liigitust vaja?- sellest sõltub lepingu liik. Asendatav- laenuleping, asendamatu-rendi,üüri,kasutusleping. Väga vähe asju on asendat...

Tsiviilõiguse üldosa - Tallinna Ülikool
22 allalaadimist
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

...rahas. 327. Mis tingimustel antakse õppepuhkust? TLS§ 67. Õppepuhkus (1) Töötajal on õigus saada õppepuhkust täiskasvanute koolituse seaduses ettenähtud tingimustel ja korras. (2) Töötajal on õigus saada tasustamata puhkust sisseastumiseksamite tegemiseks 118 328. Mis on töötasu ja kuidas seda arvestatakse? Töötasu on töö eest makstav tasu, milles on kokku lepitud või mis tuleneb seadusest või muust õigusaktist. Töötasu suuruses lepita...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
103 allalaadimist
50
docx

Tsiviilõiguse Üldosa

... ei saa kuuluda kellelegi teisele, see kuulub sellele, kellele kuulub kinnisasi. Asendatav asi – Asendatav on vallasasi, mida käibes määratakse arvu, mõõdu või kaalu järgi ning millel puuduvad seda teistest sama liiki asjadest eristavad tunnused (EKSAMIL). (liiv, muld,raha) Asendamatu asi – individuaalsete tunnustega asi (N. Punane tool, individuaalsete tunnustega, minu pliiats) Miks sellist liigitust vaja?- sellest sõltub lepingu liik. Nt laenuleping ja üürileping. Asendatav- laenuleping, asendamatu-rendi,üüri,kasutusleping. Väga vähe ...

Tsiviilõiguse üldosa - Tartu Ülikool
59 allalaadimist
14
pdf

Eesti maksusüsteem

... ühiskonnas. Maksustamise üldised põhimõtted Eesti maksusüsteem peab säilitama oma lihtsuse, kuid samas olema paindlik, toetama Eesti majanduse konkurentsivõimet ja soodustama tööhõivet, vastama tegeliku elu vajadustele ning olema kooskõlas maksuõiguse üldpõhimõtetega. „Lihtsa ja väheste eranditega” maksusüsteemi loosung ei tohi olla ettekääne topeltmaksustamise, formalistlike tõlgenduste või põhjendamatute piirangute õigustamiseks. Maksustamine peab toimuma kooskõlas võrdse kohtlemise ja maksevõimelisuse põhimõtetega. M...

Maksundus - Tallinna Tehnikaülikool
58 allalaadimist
12
pdf

Ettevõtluse olemus

... Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 2 Aine sisu (ehk mida teha tuleb) ja nõudmised Äriidee kirjeldus ­ kodune (paaris)töö Hindamisele (st eksamile) pääsemise tingimused: ... pakutud on kaks alternatiivi: - Kontrolltöö - vähemalt 51% (ehk 11 punkti) A) Uue (väike)ettevõtte käivitamiseks (mis on sobivam - Äriidee kirjeldus - vähemalt 51% (ehk 16 punkti) ehk soovitav päevastele üliõpil...

Ettevõtlus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
68 allalaadimist
4
doc

Dividendid või palk?

Dividendid või palk? Martin Huberg Juba mõnda aega on inimestele sisendatud ideed kõikvõimsast maksuametist, kellel on uus ja terav torkerelv (maksuametnikud ise ütleksid selle kohta kindlasti pigem toode), millega teie majandusmull kibekähku õhust tühjaks lastakse, kui te ise seda ei tee. Relva ...

Majandus -
4 allalaadimist
7
doc

Eesti maksusüsteem

Kool Eesti maksusüsteem Referaat Nimi Linn 2015 Sisukord Eesti maksusüsteem................................................................................................................1 Sisukord..................................................................................................................................2 Sissejuhatus...................................................................................................

Maksundus - Tallinna Tehnikaülikool
21 allalaadimist
21
doc

EESTI VABARIIGI PÕHISEADUS ALATES 1920. A. KUNI TÄNAPÄEVANI

...as oli võimalik neid muuta põhiseaduse järgi. Kursusetöö jaoks on läbi vaadatud erinevaid materjale, nii nagu eesti keele kirjandust, Interneti infot ning erinevaid seadusi. Antud töö on kirjutatud vastavalt I Studium´i metoodilise juhendi ,,Üliõpilaste kirjalike tööde koostamine ja vormistamine". 3 1. PÕHISEADUSE ÜLDISELOOMUSTUS 1.1. Põhiseaduse mõiste Eesti Vabariigi põhiseadus on Eesti riigi toimimise ja kõigi teiste seaduste õiguslik alusdok...

Õigus - I Studium
134 allalaadimist
29
doc

EESTI MAKSUSÜSTEEM

EESTI MAKSUSÜSTEEM Maksusüsteemid..................................................................................................................... 1 Kas jõukam inimene ohverdab maksumaksmisega vähem või rohkem kui vaesem?........4 Eesti maksusüsteem..........................................................................

Finantsjuhtimine - Audentese Ülikool
238 allalaadimist
36
doc

Maksunduse loengumaterjal II 2014

... 2014 1 MAKSUKORRALDUSE SEADUS Maksuõigus koosneb normidest, mis reguleerivad riiklike ja kohalike maksude kehtestamist, määramist ja sissenõudmist. Maksuõigus kuulub avaliku õiguse hulka. Tegemist on haldusõiguse ühe osaga. Seetõttu rakendatakse maksuõiguses kõiki haldusõiguse ja –menetluse üldpõhimõtteid. Maksuõigussuhtest tekivad peamiselt rahalised nõuded ja kohustused. Mitterahalistel kohustustel on vaid abistav iseloom ja need kohustused peavad tagama rahaliste kohustuste õige suuruse kindlaksmääramise. Selle poolest sarnane...

Maksundus -
13 allalaadimist
109
doc

Rehabilitatsiooni portfoolio kokkuvõte

... Rehabilitatsiooni programmid ............................................................................ 72 3. EKSAMI KORDAMISKÜSIMUSED VASTUSTEGA ................................. 73 4. REHABILITATSIOONITEENUSE VALDKONDA REGULEERIV SEADUSANDLUS.............................................................................................. 87 5. RIIGIKONTROLLI AUDIT ........................................

Rehabilitatsiooni teooriad,... - Tallinna Ülikool
201 allalaadimist
68
docx

Õiguse alused. Eksami kordamisküsimuste vastused.

...agajärje kaasatoomisele suunatud tahteavaldus  Ühepoolsed - nt pärandamine testamendiga  Mitmepoolsed – lepingud, nt ost-müük  Võib teha mistahes vormis, kui seaduses pole sätestatud kohustuslikku vormi o Kirjalik vorm – tehingudokument peab olema tehingu teinud isikute poolt omakäeliselt allkirjastatud, kui seadus ei sätesta teisiti o Kirjalikku vormi asendab tehingu notariaalne tõestamine või kinnitamine; võrdseks loetakse tehingu elektrooniline vorm ...

Õiguse alused -
103 allalaadimist
14
docx

Reisijatevedu

...vastavat haridust . 3. Sõitjateveo veokorraldaja koolituskursust ei pea läbima isik, kes on vähemalt viis aastat olnud vedaja juures riigisisese sõitjateveo korraldaja ja on sooritanud sõitjateveo veokorraldaja koolituskursuse kirjaliku lõpueksami. 4. Isikut, kes füüsilisest isikust ettevõtjana korraldab taksoveoloa alusel sõitjatevedu ja on ühtlasi veokorraldaja, peetakse ametialaselt pädevaks ka juhul, kui ta ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud nõudele, kuid on läbinud autojuhi ametikoolituse, sooritanud sellekohase eksam...

Logistika -
89 allalaadimist
4
pdf

Eetika eksam

...Näiteks, Klassikalises stiilis kolme skulptuuri grupp hoone fassaadil. Kultuurisfääri all mõistetakse siin kõiki kunstiliike ja nende 45. Iseloomustage kahjule tuginevaid pornograafiavastaseid kaalutlusi. „Pornograafia, pildiline, kirjalik või mõni muu inimese seksuaalset käitumist ja suguelundeid otseselt kujutav või praktiseerimisega kaasnevaid tegevusi, nagu loomine, esitamine, levitamine, vahendamine, müümine-ostmine, tarbimine, kriitika, kollektsioneerimine, säilitamine, taastamine, kaitsmine. Seega ...

Ühiskond -
21 allalaadimist
204
docx

Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1

...simustrid. Süsteemianalüüsi protsess (iteratiivse arenduspotsessi raamistikus). Üleminek analüüsilt disainile. M. Roost , TTÜ Informaatikainstituut, Loengukonspektid aines Süsteemianalüüs, 2014 Hindamisviisid: 1.Iseseisva töö kaitsmine (40% eksamihindest, praktilise töö esitamine on eksami eelduseks). 2.Teise tudengi töö hindamine ( 10% eksamihindest). 3.Kontrolltööd kõigi suuremate teemade läbimise järel (eksami eeldus, 50% eksamihindest). M. Roost , TTÜ Informaatikainstituut, Loengukonspektid aines Süsteemianalüüs, 2014 ...

Modulatsioon -
72 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun