Facebook Like
Küsitlus
Add link

Majandusajaloo arvestustöö kordamisküsimuste vastused - sarnased materjalid

stus, mise, majand, llumajandus, talupoegnik, talud, pank, reform, tete, kide, suurbritannia, agraar, histu, stusharu, steem, imas, mber, vest, maap, kond, maareform, tteid, leta, liivimaa, lide, turg, stusettev, vabrik, valuuta, dala, loomakasvatus, hendas, taastamise, kivis, aata, talus, veski, metallurgia, igusead, rahvastik, manufaktuur, heks
30
doc

Majandusajaloo kordamisküsimused arvestuseks

MAJANDUSAJALOO KORDAMISKÜSIMUSED ARVESTUSEKS 1) Milline oli I aastatuhande vahetuse jõukaim piirkond Euroopas ja millel põhines tema rikkus? Jõukaim piirkond Euroopas oli Veneetsia. Rikkus põhines sellel, et asetseti kaubanduse ja meresõidu jaoks soodsas kohas. Kasuks tuli strateegiline...

Majandusajalugu - Tallinna Tehnikaülikool
6 allalaadimist
11
doc

Kordamisküsimused majandusajalugu

KORDAMISKÜSIMUSED majandusajaloo (MJRI.03.052) arvestustööks 1. Feodaalkord ehk läänikord Läänikord- igal maahärral oli oma sõjavägi, müntisid raha, suhtlesid iseseisvalt teiste riikidega. Nad läänistasid maid koos talupoegadega edasi vasallidele (läänimeestele). Aastatel 1270-1310 algas mõisate asutamin...

Ajalugu - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
23 allalaadimist
9
docx

MAJANDUSAJALOO arvestuse küsimused KÕ

MAJANDUSAJALOO arvestuse küsimused kevad/2014 (kaugõpe) 1) Merkantilistliku poliitika peamine eesmärk ja ühtsed põhimõtted selle saavutamiseks erinevates maades? Esimeseks turumajandusliku tootmisviisi teoreetiliseks töötluseks on merkantilism. Merkantilism samastas rikkuse rahaga, pidas kasumi...

Majandusajalugu - Tallinna Tehnikaülikool
35 allalaadimist
83
doc

Eesti ajalugu

EESTI AJALUGU SISUKORD EESTI MUINASAEG PT. 1...................................................................................................................................4 PERIODISEERING...........................................................................................................

Ajalugu - Keskkool
91 allalaadimist
51
doc

Eesti ajalugu - konspekt

1 EESTIMAA AJALOO ALGUS Mõiste `historia' pärineb kreeka keelest ja tähendab `teadmine, jutustus, uurimine' ja on üle 2500 aasta vana. Selle võttis oma raamatu pealkirjaks kreeka teadlane ja r...

Ajalugu - Kutsekool
1318 allalaadimist
72
doc

Eesti uusaeg (1710-1900)

EESTI UUSAEG 08.09.2009 Eesti ala mõiste 18.-19. sajandil erineb tänapäevasest. On kolm eraldiseisvat provintsi: Eestimaa, Liivimaa (Põhja-Liivimaa) ja Saaremaa. Tegemist on ühe suure riigi koosseisus oleva kolme provintsiga ning need kolm ala on täiesti erinevad. Läänemereprovintsid. 18. sajandil ...

Ajalugu - Tartu Ülikool
304 allalaadimist
147
docx

Eesti XX sajandi algul

Eesti XX sajandi algul Haldus-territoriaalne jaotus: maakonnad (kreis), vallad, linnad, alevid: 20. sajandi alguses jagunes Eesti territoorium kahe kubermangu vahel ­ Eestimaa kubermangu, mis omakorda olid jagatud neljaks maakonnaks: Lääne , Harju, Järva ja Viru kreis. Liivimaa kubermangu, mis ja...

Ajalugu - Keskkool
20 allalaadimist
72
docx

Eesti-ajaloo suur üldkonspekt

EESTI AJALOO SUUR ÜLDKONSPEKT EESTIMAA AJALOO ALGUS. MUINASAJA ALLIKAD o JÄÄAEG- eesti alale jõuds jää Skandinaavia mäestikest. Jääväi ulatus kuni Kesk-Saksamaani ja Kiievist kaugemalegi. o Eesti vabanes lõplikult...

Ajalugu - Keskkool
26 allalaadimist
70
docx

Eesti Uusaeg

... varem muusika oli usutunnete väljendaja siis nüüd muusika ilmalikustus. Muusika oli nüüd inimvaimu enesetunnetuse vahendaja ning temast otsiti puhast ilu või hingeleevendust. Tallinna teatris olid ülekaalus muusikalavastused, teatrihooned sobisid ka kontsert saaliks. Edendati koorilaulu, instrumentaalmuusikat. Populaarseks jäid vaimulikud kontserdid kirikutes. Väljapaistvamaid muusikuid 19. sajandi II poole Tallinnas, Toomkiriku organist Ernst Reinicke. 1866. aastal Tallinnas toimus baltisaksa laulupi...

Ajalugu - Tartu Ülikool
12 allalaadimist
204
pdf

Eesti uusima aja ajalugu

Sisukord Eesti XX sajandi algul..............................................................................................................................................1 Ühiskonna politiseerumise algus..............................................................................................................................3 1905. aasta revolutsioon.......................................................................................................

Ajalugu - Tartu Ülikool
24 allalaadimist
89
doc

Ajalugu

1. MAAILM XX SAJANDI ALGUSES. IMPERIALISMI PERIOOD 1.1 USA 1.1.1 MAJANDUS Orjapidamine oli keelatud. Kasutusele oli võetud nafta. Ehitati palju raudtee magistraale. Eriti kiire areng toimus lõuna-osariikides. Tekkisid monopolid: perekond Rockefellerid, nafta firma Standard Oil Compani; Perekon...

Ajalugu - Keskkool
237 allalaadimist
12
doc

Maasotsioloogia kordamisküsimuste vastused

MAASOTSIOLOOGIA KORDAMISKÜSIMUSTE VASTUSED 1. Sotsioloogi aine. Maasotsioloogia eripära. Põhilised uurimismeetodid ja sissejuhatus mõõtmisteooriasse. Sotsioloogia – uurib inimese käitumist grupis, erinevate probleemide lahendamist. Sotsioloogia huvitub keskkonnast mis mõjutab inimest. Uurimismeetodid: a) Vaatlus – vaatleja...

Sotsioloogia -
34 allalaadimist
94
doc

Läti ajalugu

1.loeng eksam suuline. Läti piirid: Põhjas on Eesti 348 km. Lõunas on Leedu. Kõige pikem piir 576 km Idas on Vene 282 km Kagus on (150) Valgevene 167 km merepiir on 531 km Pindala 64.589 km2 Rahvaarv 1897 1,93 milj 1935 1,91 milj 1989 NSVL okupatsioon. Lõpus max 2,67 milj 2000 2,...

Ajalugu - Tartu Ülikool
14 allalaadimist
222
doc

Nõukogude Liidu ajalugu

...d nii ilus, Stalingradi traktoritehas kuulutati 1930 valmis saanuks, aga I traktor ehitati 1933 alles. Magnitokorski mettalurgiakombinaat võeti vastu 1933, planeeritud tootmisvõimsuseni jõudis 1936. Tegemist oli ilmselt suurima bluffiga NL majandusajaloos üldse. Esimese viisaastakuga ei saanud industrialiseerimine läbi, järgnes kohe 1933-37 uus viisaastak, selle plaane koostades lähtuti ametlikest statistlistest andmetest I viisaastaku tulemuste kohta. Algandmed olid juba valed- on arusaadav, et plaanid muutusid veelgi utoopilisemaks...

Ajalugu - Tartu Ülikool
22 allalaadimist
44
docx

Eesti uusaeg

1. Eesti uusaja mõiste Eesti ala mõiste 18.-19. sajandil erineb tänapäevasest. On kolm eraldiseisvat provintsi: Eestimaa, Liivimaa (Põhja-Liivimaa) ja Saaremaa. Tegemist on ühe suure riigi koosseisus oleva kolme provintsiga ning need kolm ala on täiesti erinevad. Läänemereprovintsid. 18. sajandil tuleb k...

Ajalugu - Tartu Ülikool
28 allalaadimist
24
doc

11.klassi ajaloo kokkuvõte

11.klassi ajaloo üleminekueksami teemad Muistne vabadusvõitlus (1208-1227) Eestlaste muistne vabadusvõitlus oli osa Läänemere idaranniku maades toimuvast ristisõjast, mille käigus eestlased ajavahemikus 1208-1227 jõuga alistati ning ristiusku vastu võtma sunniti. Muistse vabadusvõitluse lõppfaasis toimus...

Ajalugu - Keskkool
366 allalaadimist
56
doc

Eesti ajalugu

MUINAS AEG Eesti ajaloos nimetatakse muinas ajaks aega esimeste inimeste ilmumisest eesti alale, kuni 13. sajandi alguseni. Muinas aeg jaguneb: Mesoliitikum e. keskmine kiviaeg - 8 - 4 aastatuhat eKr. Neoliitikum e. noorem kiviaeg - 4 aastatuhandest kun...

Ajalugu - Keskkool
147 allalaadimist
68
pdf

VARAUUSAEG

...tantlik vaimulikkond kaotas enamasti varem katoliku vaimulikkonnale kuulunud seisuslikud privileegid, muutudes omamoodi vaheseisuseks aadli ja kodanluse vahel. Majandus Varauusaja Euroopa majanduse esmaseks mõjutajaks said maadeavastused. Keskaja kaubateed kaotasid oma tähtsuse ja asendusid uutega. Hispaania ja Portugal kasutasid oma esmaavastaja seisundit kaubandusmonopolide kehtestamiseks. Nii õnnestus portugallastel haarata enda kätte kogu Aasia vürtsikaubandus ning tõrjuda araabia kaupmehed idakaubandusest välja. See tähendas tõs...

Ajalugu -
74 allalaadimist
66
docx

Maailmamajanduse geograafia

MMG konspekt slaidide põhjal 1.MMG Suurregioonid Arengut mõjutavad tegurid: Looduskeskkond (kliima), asend maailma tuumalade suhtes, rahvastikuprotsessid, kultuuriline omapära. Samuel Huntingtoni järgi on tsivilisatsioon suurim iseseisev olemusvorm, ilmselt kõige kauem ...

Maailma majandus - Tallinna Tehnikakõrgkool
36 allalaadimist
48
doc

Ajaloo kordamismaterjal eksamiks

...rõhutas eksperimendi osa ja nõudis tulemuste väljendamist täpses matemaatilises keeles. Uus maailmapilt Keskaja lõpuks uskus suur osa haritlasi, et Maa on kerakujuline, nagu olid õpetanud juba antiikastronoomid. Varauusaegsed maadeavastused, mille käigus purjetati ümber maakera, kinnitasid seda lõplikult. Maa kerakujuliseks tunnistamisega kaasnes veendumus, et maakera on maailma keskpunkt, mille ümber tiirlevad muud taevakehad: Päike ja Kuu, viis planeeti (Marss, Veenus, Jupiter, Merkuur ja Saturn) ning tähtede sfäär. See seisu...

Ajalugu - Keskkool
256 allalaadimist
10
docx

Kordamisküsimused majandusajaloos

Kordamisküsimused majandusajaloo (MJRI.03.052) kontrolltööks Pärnu Kolledzi üliõpilastele 1. Thorstein Vebleni majanduslikud tõekspidamised teose ,,Jõudeklasside teooria" põhjal. Veblenil oli veendumus, et töölised töötavad ainult sellepärast, et neile makstakse, mitte töö ...

Ajalugu - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
7 allalaadimist
22
docx

Maailm kahe maailmasõja vahel

MAAILM KAHE MAAILMASÕJA VAHEL 1. PARIISI RAHUKONVERENTS (1919-1920). RAHVUSVAHELISED SUHTED 1920. AASTAIL Pariisi rahukonverents algas 18. I 1919. a. Osa võttis 27 Saksamaa ja selle liitlastega sõjaseisukorras olnud või diplomaatilis...

Ajalugu - Kutsekool
271 allalaadimist
28
doc

EUROOPA LIIDU PÕHIKURSUS kordamisküsimuste vastused

EUROOPA LIIDU PÕHIKURSUS KORDAMISKÜSIMUSED KEVAD 2014 NB! Allolevad kordamisküsimused ei vasta üks-üheselt nendele, mis tulevad eksamil, vaid pigem annavad ette need teemad-aspektid, millele tuleks materjali läbitöötamisel eelkõige keskenduda. (1) EUROOPA LIIDU KUJUNEMINE JA LEPINGUD, EL 'IDALAIENEMINE', EE...

Euroopa liidu põhikursus - Tartu Ülikool
96 allalaadimist
52
docx

Lääne-Euroopa Suurriigid

...ismi poole 1930'tel. Vaimne murrang I Maailmasõja järel Kultuurielu ja kunsti vallas olid 1920'd aastad väga viljakad: oli mitmeid omavahel vastuolus olevaid suundi ja taotlusi. Algus enne sõda (1870-1914: uued kunstivoolud ja teaduslikud avastused), aga alles laastav sõda koos fundamentaalsete muutustega võimaldas uue maailmanägemuse läbimurde. Vana turvaline maailm lagunes I Maailmasõja aastatel. Uus veendumus: maailm pole ratsionaalne ja mõistlik (nii nagu enne I Maailmasõda usuti), vaid absurdne ja meeletu. Realismiga ei suudeta kirjel...

Ajalugu - Keskkool
1 allalaadimist
43
docx

12.klassi esimese kursuse ajalugu

... skulptuur) K. Mägi (ekspressionistlikud maastikud), A. Starkopf (skulptuur, kooli juhataja), N. Triik, E. Wiiralt jt Kutseliste teatrite areng "Estonia" algupärane ballett ­ E.Kapp "Vanemuine" ­ sõna- ja tantsulavastused Estonia tetrimaja valmis 1913. a üldrahvaliku pingutuse tulemusena 1944. a märtsipommitamise ajal puhkes hoones tulekahju. Pärast sõda hoone taastati 1906. aastal avati juugendstiilis teatrimaja. Kutselise "Vanemuise" esimene oli lavastus ­ August Kitzbergi äsjaval...

Ajalugu - Keskkool
5 allalaadimist
24
doc

11. klassi kokkuvõte

1. EESTI KIVIAJA KULTUURID · Kiviaeg Eestis: u.9000-1800 eKr · Elatusalad: Kalastamine- kalu püüti ahingutega, luust õngekonksudega, kalatõketega, algeliste võrkudega ja mõrdadega. Jahtimine- asulapaikadest leitud luud näitavad, et esmajoones kütiti põtru ja kopraid, vähem ürgveisi, karus...

Ajalugu - Keskkool
125 allalaadimist
52
docx

Nõukogude Liidu eksam

Nõukogude Liidu ajaloo konspekt, mis on kirjutatud loengumaterjali põhjal ja on kasutatud ka raamatut "Lühike Venemaa Ajalugu." Sobib ettevalmistuseks eksamiks, kuid on soovitatav lugeda Lühike Venemaa Ajalugu või mõni teine raamat, et täiendada oma teadmisi. Vastatud on 2018. aasta Nõukogude Liidu ajaloo programmi küsimustele.

Ajalugu - Tartu Ülikool
10 allalaadimist
40
doc

Ajalugu läbi aegade

Vabariiklik kord Res bulica- ühiskondlik asi või rahva asi.roomlastel hakkas tähistama vabariiki. Võeti üle erinevatesse keeltesse Magistraat- riigi ametnik kes valiti üheks aastaks,olid kolligioaalsed 2 või mitu tükki korrga, tasu ei makstud enamasti jõukad kodanikud. Konsul-kõrgim magistraat,eelkõige sõjavä...

Ajalugu - Keskkool
129 allalaadimist
106
docx

EESTI UUSAEG

EESTI UUSAEG (1710-1900) Uusaja mõiste – Itaalia renessanssiaja humanistid, keeleteaduse huviga. Antiikaeg, allakäik (keskaeg), humanistide kaasaeg (antiikaja taaselustamine). Leonardo Bruni, Flavio Biondo – kolmikjaotuse algatajad. Antiikautorite uurijad, fil...

Ajalugu - Tartu Ülikool
19 allalaadimist
47
doc

Ajaloo kiirkursus

...elu positiivsed jooned: Hariduse ja arstiabi kättesaadavus, valikuvõimalused, linnaelu mitmekesisus, töölisteatrid, professionaalteatrid. Väga oli moes sport, eriti võimlemine. 2. Teaduse ja tehnika saavutused 19 sajandi saavutused ja avastused: elekter, embrüoloogia, elektrigeneraator, telefon, kino. Keemisas tegi ilma evolutsiooniteooria. Seletati lahti liikide tekkimine, märksõnadeks said desinfitseerimine, steriliseerimine, pastöriseerimine, rong, tramm, metroo, elektrivalgus, kraanivesi jms. Oluline osa tööstusel oli Henry Ford´i poolt rak...

Ajalugu - Keskkool
298 allalaadimist
30
doc

Eesti ajalugu

EESTI AJALUGU Annika Vesselov 2 SISUKORD SISUKORD.................................................................................................................................3 1. KIVIAEG EESTIS..................................................................................................................4 2. METALLIAEG EESTIS........................................................

Ajalugu - Keskkool
141 allalaadimist
14
doc

10 klassi ajaloo eksam

Eesti ajalugu 1. Muinasaja uurimine. Esiajaks ehk muinasajaks nimetatakse ajajärku esimeste inimeste saabumisest kuni muistse vabaduse kaotuseni XIII sajandi alguses p. Kr. Kõiki inimeste poolt rajatu ja mahajäätu põhjal saame teadmisi. Neid nimetatakse muinasj...

Ajalugu - Keskkool
155 allalaadimist
18
doc

Eesti ajalugu

1. Muinasaja uurimine (8-9) : Esiaeg ­ ehk muinasaeg, nim, ajajärku esimeste inimeste saabumisest kuni muistse vabaduse kaotuseni. Muistis - kõik asjad, mis on maha jäänud tollest ajast ehk muinasjäänused. Arheoloogia ­ ajalooteaduse haru, mida uuritakse muististe abil. Dendrokronoloogiline skaala ­ pi...

Ajalugu - Keskkool
360 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun