Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Otsingule "kvalifitseerimine" leiti 36 faili

2
docx

Eutanaasia ja selle jagunemine

Eutanaasia Eutanaasia kvalifitseerimine aktiivseks või passiivseks, otseseks või kaudseks, vabatahtlikuks või mittevabatahtlikuks või assisteeritud enesetapuks muudab pildi vaid segasemaks. Eutanaasia - on lihtne ja kiire ning humaanne viis aidata neid kes abi vajavad selles valdkonnas. Samuti on see odav ja kõigile lihtsaim viis. Nii nagu läbi aegade, on...

Filosoofia - Keskkool
18 allalaadimist
20
ppt

EL ja keskkonnapoliitika

EL ja keskkonnapoliitika Eduard Sizov, MSc 2007 EL, ajalugu · 1947 ­ Marshall´i plaan · 1948 - Euroopa Majandusliku Koostöö Organisatsiooni (OEEC) ­ kuulusid 16 riiki · 1949 - Euroopa Nõukogu (moodustasid 10 riiki) · 1950 ­ Schumani plaan · 1952 - Euroopa Söe- ja Teraseühendus (ECSC) · 1958 ­ Rooma kokkulepe (ühisturg) EL, ajalugu Rooma...

Keskkonnakaitse ja... - Eesti Mereakadeemia
110 allalaadimist
125
pdf

Konspekt 2

ÕIGUS LOENGUMAPP ÕIGUSINSTITUUDI ÜLIÕPILASTELE TALLINN 1998 2 RETSENSEERIS: prof. EERIK - JUHAN TRUUVÄLI 3 SISUKORD Õppeainest...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
502 allalaadimist
45
doc

Karistusõiguse Üldosa

02.2008. a. Üldosa lõpeb kirjaliku arvestusega (10 küsimust, tuleb vastata laiemalt). Eksamil on ka 10 küsimust (51 punkti on miinimum). Kirjandus: ,,Karistusseadustik", Jaan Sootak, Priit Pikamäe. ,,Optiline karistusõigus", Jaan Sootak (üldosa on antud skeemidena). ,,Karistusõiguse üldosa skeemid". ,,Süüteomõiste ja delikti struktuur", Jaan Sootak. ,,Karistusõigus", Poigo...

Õigus - Tartu Ülikool
645 allalaadimist
3
doc

Õiguse rakendamine

Õiguse rakendamine Õiguse rakendamise mõiste ja protsess Õ.normide rakendamine ehk korraldamine ­ on selline õ. realiseerimine, mida teostavad pädevad riigiorganid (kohus, politsei jne); on kompetentsete riigiorganite riigivõimualane organiseeriv tegevus õ.normide realiseerimisel konkr. elujuhtumites Õ. rakendamise vajadus tekib kui: 1. Suhte isellom on sel...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
231 allalaadimist
15
doc

Kuritegevus Eestis

saj lõpul ja 21.saj algul Uurimistöö Nimi: Kool: Sisukord 1. Sissejuhatus..............................................................................................3 2. Kuritegevus...

Uurimistöö - Keskkool
91 allalaadimist
34
doc

Euroopa ja Eesti õigusajalugu

Küsimustik. 1. Õigus ja kohtukorraldus Vana- Eestis 2. Võimukorraldus Vana- Eestis 3. Kohalikud kodifikatsioonid keskaegses Eestis 4. Liivimaa maapäev 5. Taani võimukorraldus keskaegses Põhja- Eestis 6. Võimukorraldus ordu maadel 7. Võimukorraldus Tartu ja Saare- Lääne piiskopi maadel 8. Linnade eriline õiguslik seisund ja korraldus keskaegses Eestis 9. Talupoegade õiguslik seisu...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
379 allalaadimist
28
doc

ÕIGUSE ALUSED 2011/2012

ÕIGUSE ALUSED 2011/2012 KORDAMISKÜSIMUSED EKSAMIKS Mis on riiki kui organisatsiooni iseloomustavad tunnused? Riigile omased 3 tunnust: 1) Avalik võim. 2) Territoorium, millel avalik võim kehtib. 3) Rahvas, kes elab sellel territooriumil ja on riigivõimuga õiguslikult seotud. Millised on riigivalitsemise vormid? Mis eristab parlamentaarset ja presidentaalset vabariiki? Monarhia ­ Riigivalitse...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
206 allalaadimist
5
doc

Äriõigus

Kes võivad äriühingu nimel teha tehinguid ning kuidas saame esindusõigust piirata? Esindusõigus ehk õigus siduda ühingut õiguslikult ühingu nimel tehtud tahteavalduste kaudu on reeglina igal osaühingu juhatuse liikmel. Seadus näeb ette ka mõned erandid. Üldiseks erandiks on ÄS-i§ 181 lõige 4, mille kohaselt juhatuse liikmel ei ole õigust esindada osaühingut õigustoimingute tege...

- Kutsekool
56 allalaadimist
18
docx

Ehituskorraldus Roode Liias

Ehitustoodang (ehitis), selle eripärad ning nende mõju ehituskorraldusele Ehitis on füüsiline substants-asi, koosneb materjalidest ja konstruktsioonidest. Kvaliteetne ehitis on mõistliku ehituskorralduse tulemus. 2. Ehituskorraldus, selle õppedistsipliini sisu ning seos teiste ehitusvaldkonna õppeainetega Eesmärgideks: anda ülevaade ehitusturust, ehitise elutsüklist, ehituse subjektidest,...

Ehituskorraldus - Tallinna Tehnikaülikool
243 allalaadimist
37
doc

Õiguse alused loengu põhjalik konspekt

Dotsent Norbert Peder Loenguteesid õppeaines "Õiguse alused" (kõik õppeliinid) Teema: Sotsiaalsed normid, õigus ja õigusnorm. Sissejuhatus §1 Sotsiaalsed normid 1.Sotsiaalsete normide mõiste, kohustused. 2. Sotsiaalsete normide põhitunnused 3. Sotsiaalsete normide funktsioonid 4. Sotsiaalsete normide liigid §2 Õiguse tunnused ja mõiste 1. Õiguse tunnused 2. Mõiste õigus tähendusi 3. Õi...

Politoloogia - Eesti Mereakadeemia
102 allalaadimist
25
doc

Õiguslik analüüs ja argumentatsioon

7 Õigusliku otsuse ja tõlgenduse argumenteerimise nõue.........................................9 Õiguse realiseerumise kolm vormi. ÕIGUSE JÄRGIMINE ­ s.t et õigussuhte subjektid allutavad oma käitumise kohustavate või ke...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
178 allalaadimist
3
doc

Kordamisküsimused aines rahvusvaheline eraõigus

REÕ mõiste, areng, ese ning õiguse allikad. 2. Kollisiooninormid rahvusvahelises eraõiguses, kollisiooninormide eesmärk, struktuur. 3. Lex causae ning lex fori, millal antud mõisteid kasutatakse ning mis on antud mõistete eesmärgiks? 4. Kohaldatava õiguse tuvastamine ning välisriigi õiguse väljaselgitamine (kuidas toimub, millele tuleb tähelepanu pöörata...

RV eraõigus - Tallinna Ülikool
143 allalaadimist
5
docx

Tarneahela juhtimine

Mis on tarneahel 1.TASAND Ettevõttesiseste tegevuste ning otseste tarnijate ja klientide võrgustik 2.TASAND Logistiline torujuhe algtarnijast lõpptarbijani Omavahel seotud logistilised tegevused 2. Virtuaalsed tarneahelad, 3 põhitunnust Töötajad asuvad paljudes erinevates paikades Struktuur kiiresti muutuv Paljusid funktsioone täidavad partnerid 3. Tarn...

Kaubandus -
41 allalaadimist
122
pdf

Ehitus maksumusehindamine I kt konspekt

Avatud hankemenetluse protsess: - Hanketeate avaldamine riigihangete registris - Hankedokumentide väljastamine huvitatud isikutele - Huvitatud isikute poolt saadetud selgitustele vastamine ning vajadusel hanketeate muutmine - Pakkumuste esitamine koos kvalifikatsioonide tõendavate dokumentidega - Määratud tähtajal õigeaegsel laekunud pakkumuste avamine - Pakkujate kvalifitseerimine ja vastavuse kontrollimine - Mittevastavate pakkumuste tagasilükkamine - Pakkumuste hindamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine - Pakkumuse edukaks tunnistamise otsusest teavitamine - Kohustuslik ooteperiood enne hankelepingu sõlmimist (14 päeva) - Hankelepingu sõlmimine Teiste hankemenetluste puhul on see protsess valdavalt sarnane aga igal ühel on omad iseäralikud omadused. Näiteks piiratud hankemenetluse pu...

Ehituse maksumusehindamine - Tallinna Tehnikaülikool
77 allalaadimist
348
pdf

LOOGIKA PÕHIREEGLID. SEMANTILINE KOLMNURK Loogika määratlemisest

Samasuse märk, nt p ≡ q, võib tähistada asjaolu, et antud arutluse kontekstis leiab võrdus aset muutujate kõigi väärtuste korral. LAUSETE KVALIFITSEERIMINE (LIIGITAMINE) JA LOOGILINE JRELDUVUS (FORMAALNE IMPLIKATSIOON) Lausearvutuse lauseid saab liigitada samaselt tõesteks, samaselt vääradeks ning kontingentseteks ehk sattumuslikeks. Analoogiliselt traditsioonilises loogikas käsitletud kategooriliste väidetega on samaselt tõene lause tõene lausemuutujate mis tahes interpretatsiooni korral, samaselt väär lause on väär lausemuutujate mis tahes interpretatsiooni korral ning...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
23 allalaadimist
9
docx

Õiguspsühholoogia ekspertiis

Kuriteo asjaolude väljaselgitamise täielikkus ja põhjalikkus sõltub eelkõige kriminaalmenetluses osalevate juristide (uurija, prokurör, advokaat, kohtunik) ametialastest (professionaalsetst) oskustest. Samal ajal sõltub aga resultaat sellest, millisel määral kasutatakse kriminaalmenetluses mittejuriidilisi eriteadmisi, mis ei ole üldlevinud ja ei kuulu õiguse va...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
3 allalaadimist
32
pdf

Töövõtumeetodid, hinnakujunduse viisid, töövõtulepingud ja nende mõju ehitusmaksumusele

Avatud hankemenetluse protsess: - Hanketeate avaldamine riigihangete registris - Hankedokumentide väljastamine huvitatud isikutele - Huvitatud isikute poolt saadetud selgitustele vastamine ning vajadusel hanketeate muutmine - Pakkumuste esitamine koos kvalifikatsioonide tõendavate dokumentidega - Määratud tähtajal õigeaegsel laekunud pakkumuste avamine - Pakkujate kvalifitseerimine ja vastavuse kontrollimine - Mittevastavate pakkumuste tagasilükkamine - Pakkumuste hindamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine - Pakkumuse edukaks tunnistamise otsusest teavitamine - Kohustuslik ooteperiood enne hankelepingu sõlmimist (14 päeva) - Hankelepingu sõlmimine Teiste hankemenetluste puhul on see protsess valdavalt sarnane aga igal ühel on omad iseäralikud omadused. Näiteks piiratud hankemenetluse pu...

Ehitus -
22 allalaadimist
10
odt

Võõrandamisõigus

Müügilepingu eristamine 1. Müük ja kinge- tasu asja eest ei saada 2. Müük ja vahetus- vahetuse eest ei tasuta rahas 3. Müük ja teenus osutamise leping- teenus osutamise puhul pole objekti veel olemas (valmistatava asja kvalifitseerimine : 1) üldpõhimõte- §208 lg2 1.lause 2) erand 1- materjali asja valmistamiseks annab teine pool- 3) suuurem osa kohustustest on seotud töö tegemise või muu teenuse osutamisega §208 lg2 2.lause (võrreldes komponentide väärtusi ehk valmistamine vs võõrandamine, kui väärtused pooleks, siis müügileping(nt kardinate ost- materjal maksab 40.-, õmblemine 60.-, siis töövõtuleping), indi...

Õigus - Keskkool
5 allalaadimist
100
doc

ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS (ÕIGUSAJALUGU, ÕIGUSPOLIITIKA, RIIK JA ÕIGUS)

Selgitatakse välja, mis ja kuidas toimus, kontrollitakse, kas juhtum seondub mingi õigusnormiga. 2) Õigusnormi valik ja analüüs. Käsitletava teo juriidiline kvalifitseerimine . Määratakse kindlaks rakendatav norm kui õigusnormi rakendamise juriidiline alus. 3) Kompetentse organi poolt otsuse tegemine. Võetakse lõplik seisukoht lahendamisel olnud asjas. 4) Asjas tehtud otsuse täitmise tagamine. Milliseid nõudeid esitatakse õiguse rakendamisele seaduslikkuse, põhistatuse, otstarbekuse, õigluse seisukohalt? Õiguse rakendamise seaduslikkuse nõue tähendab, et kogu rakendamise protsessis lähtutaks...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
13 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun