Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Add link

Kuidas sisustavad inimesed oma aega taaraautomaadi järjekorras - sarnased materjalid

vaatlus, rjekorras, pudelite, elda, kaaslasega, vaatlusprotokoll, vestlus, kellaaeg, vestlemine, teostati, tagastus, suitsetamine, lgendada, simine, postimees, alkoholipoliitika, venelane, rakendusps, rkused, oodates, perekonnanimi, andes, rahutud, pingid, juhendaja, microsoft, agri, koch, excel, venelasi, olevast, imalus, pooles, mainori, ilmnes, rgitud
13
docx

Sportimisharjumused jaansoni rajal

...arrastada.Varasemalt pole sellist vaatlust läbi viidud. Vaatlus näitas ,et üha rohkem inimesi peab oma tervist oluliseks ning käib peale tööd õhtul terviserajal oma füüsilist vormi parandamas. Järgnevas töös võib leida meetodeid kuidas, kus ja millal vaatlus teostati ning mille põhjal on tehtud erinevad kokkuvõtted ja järeldused. Vaatlust teostati 10 tunni jooksul Pärnus Jüri Jaansoni terviserajal. Valimi suuruseks oli 162 inimest, kelle andmete analüüsimisel on välja toodud soo ja vanuse eelised ja samuti,kas sporti tehakse üks...

Vaatluspraktika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
53 allalaadimist
816
pdf

Matemaatika - Õhtuõpik

............ 135 hulk ............................................ 58 vektor ................................................. 138 Hulkade kirjeldamine .....................................58 Kuidas vektorit matemaatiliselt Hulkade olulisus ............................................59 kirja panna? ............................................... 139 Hulgad ja peavalu ......................................... 62 Vektoritega mängimine ..............................

Matemaatika -
120 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

...a vaja teada peast kogu meditsiinilist sõnavara. Ometi aitab teatud terminoloogia valdamine erakorralise meditsiini tehnikul oma igapäevase tööga paremini hakkama saada. Seejuures peab erakorralise meditsiini tehnik siiski teadma, kuidas patsientidega suheldes selgitada nende haigustega seotud olukordi ka võõrsõnu kasutamata. Meditsiinisõnavara eesmärgiks ei ole teadmatute kiusamine, vaid lühike, täpne ja ühtne suhtlemisviis. Meditsiinilise terminoloogia tundmine hõlbustab ka välismaalasest patsiendi abistamist, kuna di...

Esmaabi -
211 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

... 7. Nimetada logistika funktsionaalsed valdkonnad. 8. Nimetada logistika funktsiooniülesed valdkonnad. 9. Kuidas on seotud ettevõttes omavahel turundus ja logistika? 1 Logistika ülesanded ja missioon 15 1.4. Logistikasüsteem ...

Logistika alused - Kutsekool
473 allalaadimist
284
pdf

Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend: seiremeetodite arendamine ja rakendamine

...na kasutajate käitumise mõjusid ja puhke- eelistusi (Jenkins ja Pigram 2006). Koormustaluvust on defineeritud ka kui kaitsealade rekreatiivset normeerimist: millised puhkevõimalused tagada, millised loodustingimused säilitada, kuidas korraldada rekreatiivne kasutus (Cole 2004). Spetsiifilisemalt eristatakse füüsikalist, reaalset, ökonoomset, ökoloogilist ja sotsiaalset koormustaluvust. Külastaja (visitor) on isik, kes külastab loodusala rekreatiivsel eemärgil, näiteks matkamise, marjakorjamise või mägirattasõidu eesmärgil...

Loodus - Eesti Maaülikool
4 allalaadimist
70
pdf

Majandusalased uurimismeetodid

... · Epistemoloogia on tunnetusteooria ­ kuidas saab teadmisi sotsiaalsete objektide (organisatsioonide (March, 1991; Crossan et al, 1999) · Resource-Based View ­ n. ettevõtte sisemised strateegilised ressurs...

Uurimistöö alused -
62 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

...nnete täitjate kõrval ka teisi töötajaid. Erinevuseks, võrreldes personaalse mõõtmega, on juhtimise vaatlemine juhi ja juhitava interaktsioonina (juhi mõju ja juhitava reaktsioon). Funktsionaalne aspekt annab vastuse küsimusele: kuidas toimub juhtimine ja kuidas see mõjutab juhitavaid? Esiteks iseloomustab see aspekt juhtide ja juhtimisorganite tegevust ning kujundamist ­ siin võib vaadelda ka juhtide tegevuse spetsiaalseid karakteristikuid (nn juhtimisstiile). Teiseks iseloomustatakse juhtide mõjusuhteid juhitavatele (nt juht...

Juhtimine -
236 allalaadimist
84
doc

Uurimustöö alused

... konkreetne TÄHELEPANEKUD motiivid tegevused Abstrakt on analüüsi tulemus. Analüüsides otsitakse vastust küsimustele mis?, kuidas?, Kuidas toimib?, mitu protsenti? Abstrakt on analüüsi lõpptulemus. See tähendab oluliste asjade leidmist ja näitamist, mis aga ei ole samas revolutsiooniline. Reaalsed teooriad otsivad vastust küsimusele: MIKS? See tähendab sügavama arusaamise ning selguse otsimist abstraktsel kujul ...

Uurimistöö alused ja... - Tartu Ülikool
965 allalaadimist
466
doc

Andmeanalüüsi konspekt

...id, sektordiagrammid) statistiliselt/sisuliselt korrektne tulem, mis vastab püstitatud andmeanalüüsi küsimusele. b) Otsustada, milline valitud õigetest tulemitest on parim antud tulemuste esitamiseks KORRELATSIOONANALÜÜS Kuidas on kaks tunnust seotud?  Reeglina mõõdetakse seost kahe intervalltunnuse (või järjestustunnuse) vahel. On oluline, et mõlemad mõõdetavad tunnused moodustaksid mingi järjestuse. Korrelatsioonanalüüs KORDAJAD Enamlevinud korrelatsioonikordajad  Pearsoni kordaja puudused • Lineaa...

Andmeanalüüs i -
150 allalaadimist
84
pdf

Turundusuuringud

...gija soovib paremini aru saada turundussituatsioonist ja määrata otsustamise alternatiivid. Probleemile lähenemine paindlik ja mittestruktureeritud ning kasutatakse kvalitatiivseid uurimismeetodeid. Näit: uuring “kuidas muuta paremaks meie teenust?” ja põhiküsimuseks välja selgitada – miks tarbija ei ole rahul meie teenusega. 2. Kirjeldavad uuringud. Ülesandeks võimalik täpne ülevaade turu, turunduskeskkonna või turundusmeetmestiku erinevatest külgedest. ...

Turundus -
41 allalaadimist
125
docx

Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid

... o Diplomaatiline puutumatus ­ Eesti kriminaalmenetlusõigust kohaldatakse välisriigi taotlusel. Osalised ­ peame teadma, kelle kohta see mentelus käib. Selleks et krm toimiks, me peame leidma õigeid inimesi (kes on süüdi) Kuidas läheneme kriminaalmenetlusele? - Funktsionaalne, mitte institutsionaalne; - Keskelt väljapoole, mitte väljast keskele; - Eesmärgist lähtuv. Põhimenetlus kohtus Miks on hea, kui kohtusaalis on pealtvaatajad? Nad hoiavad kohtunikku vaos, kohtunik kontrollib ja jälgib hoolik...

Kriminaalmenetlus - Tartu Ülikool
94 allalaadimist
69
doc

Turunduse eksam

...ute ja kommunikatsiooni - juhtimine. Hoiakute kujundamine põhineb töötajate koolitamisel ja motiveerimisel. Koolitamise eesmärgiks on panna inimesi õigesti tegutsema, kasutama õigeid meetodeid ning saavutama tulemusi vastavalt sellele, kuidas töö on organiseeritud. Motiveerimise all mõeldakse töötajaskonna mõjutamist, milleks kasutatakse materiaalseid vahendeid, innustamist (sõnadega), eestvedamist (tegudega) ja arendamist. Siin on oluline, et inimesed saaksid aru püstitatud ülesannetest, võtaksid need omaks, oskaksid näha oma rolli nende saavutamisel ja tahaksid...

Turundus - Tartu Ülikool
392 allalaadimist
130
rtf

Amundsoni raamat

...aftehk karj??ri meisterdamine), n?ustamistavadega, suhetega, hoov?tuga, eesm?rkide seadmisega, kliendi vajadustega ja suhtlemisoskustega (nii traditsioo?nilised tehnikad kui ka Muutuste dünaamika Kuidas inimesed tegelikult oma elus toimuvaid muutusi kogevad? See laiahaardeline küsimus viib arutelu fookuse kaugemale konkreetsetest nõustamisega seotud rolli dest ja tegevustest ning aitab mõista kõige aluseks olevat üldisemat muutuste protsessi. Kõnealuse teema kohta oma käsitlusv...

Psühholoogia -
25 allalaadimist
240
docx

Sotsaalpsühholoogia konspektid kokku

...jurid, kokku – inimese eluruum. • Näide: lõpetamata tegevuse ehk Zeigarniku efekt. Näide tänapäevast: sõber viib kinno, triikimine pooleli … 20 sajandi II pool I • Tarbepsühholoogia pealetung. Kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi! • SP – liikumine kahes suunas – sihiks mõõtmistäpsus (spetsiifilised konstruktid – näit atributsioonid) vs sihiks elulähedus (humanistlik paradigma). Eksperimenteerimise saabumine SP-sse. • 1980dad – SP kriis? K...

Sotsiaalpsühholoogia -
92 allalaadimist
113
doc

TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ

..............................................................................60 2.5 Suhtekorraldus ..................................................................................................................................67 KUIDAS KORRALDADA SUHTEKORRALDUST ORGANISATSIOONIS? See, kas palgata oma suhtekorraldaja või osta teenus konsultatsioonifirmalt oleneb organisatsiooni spetsiifikast, vajadustest, võimalustest. Agentuur: .................................................................................................

Turismi -ja hotelli... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
135 allalaadimist
69
odt

Sotsiaalpsühholoogia konspekt 2016

... ja välismõjurid, kokku ­ inimese eluruum. Näide: lõpetamata tegevuse ehk Zeigarniku efekt. Näide tänapäevast: sõber viib kinno, triikimine pooleli ... 20 sajandi II pool Tarbepsühholoogia pealetung. Kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi! SP ­ liikumine kahes suunas ­ sihiks mõõtmistäpsus (spetsiifilised konstruktid ­ näit atributsioonid) vs sihiks elulähedus (humanistlik paradigma). Eksperimenteerimise saabumine SP-sse. 1980dad ­ SP kriis? Kus on kindlad teadmised. Kas hoiak en...

Sotsiaalpsühholoogia - Tallinna Ülikool
15 allalaadimist
167
ppt

Psühholoogia konspekt powerpoint

... hindamist. · Teise hindamine enesest lähtuvalt, projektsioon. · Empaatia Käitumise põhjuste mõistmine · Kas käitumine on tingitud situatsioonist või isikuomadustest? · H. Kelley järgi tuleb vaadata: · Kuidas inimene tavaliselt sellises olukorras käitub? · Kuidas inimene käitub teistes situatsioonides? · Kuidas teised käituvad sellises situatsioonis? Situatsiooni mõju tugevus · Tugeva mõjuga situatsioon on see kui inimese käitumine on piiratud n. loeng · Nõrga mõjuga situat...

Psühholoogia - Kutsekool
147 allalaadimist
69
doc

Matemaatika õpe erivajadustega lastele

...ekti puudega lapsega või õpiraskusega laps. Mida õpetatakse? Seda saab ainekavast teada. Me õpetame seda, mis on eluks vajalik. Et igapäeva elus toime tulla. 4 Kuidas õpetatakse? Kogu metoodika on selle peale üles ehitatud, et kuidas ma õpetan asju nii, see laps saab ka aru, mida ma talle õpetan. Oluline et klassis õpitu kanduks üle ka igapäeva ellu üle. Neid küsimusi peab eripedagoog kogu aeg silmas pidama. Kolm põhieesmärki: õpetuslikud eesmärgid,...

Eripedagoogika - Tartu Ülikool
87 allalaadimist
18
docx

Personali värbamine ja valik

... personali värbamise ja valiku protsessi kohta. Lähemalt käsitletakse personali värbamise allikaid ning personalivaliku meetodeid. Töö koosneb kolmest osast. Esimeses osas kirjeldatakse värbamise olemust ning seda, kuidas toimub personali värbamine kui protsess. Samuti tutvustatakse värbamise allikaid. Teine osa sisaldab endas personali valiku lahti seletamist, protsessi kirjeldamist ja erinevaid personalivaliku meetodeid. Kolmandas osas on välja toodud järeldused ja autori hinnangud. Töö teoreetiline osa on koostatud t...

Ainetöö - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
413 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

...rav. Ta vanade haabade õõnsustesse tehtud pesi on Eestis praegu teada ligi 80. Looduse säilimisele püüame kaasa aidata ka mõistlikuma majandamise tutvustamise kaudu. On see ju tulevastele põlvedele mõtlemine. Kuidas jõuda olukorrani, kus meie praegused teod tõepoolest ei kahjusta inimeste elu meist seitse põlve eespool. Teadmistest tekib lugupidamine. Usume, et loodusteadlikud inimesed tegutsevad keskkonda säästvalt, seepärast peame loodushariduse kättesaadavust väga oluliseks. Eriti kool...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
163 allalaadimist
55
doc

Juhendmaterjal loovtöö korraldamisest põhikooli III kooliastmes

...guteks. Käesolev juhendmaterjal tutvustab mitmete koolide näiteid ja soovitusi loovtöö korraldamiseks ja läbiviimiseks. Loovtöö korraldamise ja läbiviimise põhimõtted esitatakse kooli õppekava üldosas, kus on kirjeldatakse täpsemalt, kuidas toimub: loovtöö korraldamine; loovtöö teema valimine; õpilaste juhendamine; loovtöö esitlemine; loovtöö hindamine. Juhendmaterjali koostajad Ene Kulderknup ja Inge Raudsepp Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse üldhariduse õppekavade ja eksamite osakonna pea...

Eesti keel - Põhikool
60 allalaadimist
544
pdf

Mitmekeelne oskussuhtlus

...ille iseloomu või isegi olemasolu tavaolukorras ei teadvustata. Mingi alaga, praegusel juhul mitmekeelse oskussuhtlusega sügavamalt tegeldes aga tasuks enne järelduste juurde asumist tähtsamad eeldused korraks üle vaadata. Kuidas näiteks seletada verbaalse suhtluse toimimist? Miks on nii, et kui siinset teksti loete, siis saate vähemalt umbkaudu aru, mida tahtsime sellega öelda? Lihtsaim lahendus, mida ka varmalt kasutatakse, on postuleerida keel. Olla seisukohal, et tekstil või selle osadel on omadus midagi tähendada, ...

Inimeseõpetus -
27 allalaadimist
106
pdf

PSÜHHOLOOGIA ALUSED

...asvanud inimese uudishimust iseenda ja teda ümbritseva maailma nähtuste vastu. Allpool on toodud üks võimalik kogum küsimusi, mida uudishimulik inimene psühholoogia poolt käsitletavate probleemide ja valdkondade kohta esitada võiks: 1. Kuidas seostuvad minu keha ja minu hing (teadvus, psüühika)? Kuidas ma suudan tunnetada ümbritsevat maailma ja iseennast? Millised on minu tunnetusvõime piirid? 2. Millised on need meid ümbritseva maailma üksikkvaliteedid, mida me tunnetada suudame? Kuidas neid kvaliteete üksteisest eristada ja omavahe...

Psühholoogia alused -
247 allalaadimist
58
doc

Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine

...amiülesanne 1. Palun mõelge ühele oma tööprobleemile ja püüdke leida, (1) millise tasandiga on see kõige suuremal määral seotud; (2) koostage plaan organisatsioonikäitumisega seotud teabe kogumiseks (näidake, kuidas rakendada kolme meetodit täiendava teabe hankimiseks); (3) millised on realistlikud lahendusviisid. Palun tooge esile üks indiviidi, grupi ja organisatsiooni tasandi lahendus. Ülesande täitmiseks esitage selgelt probleem, mida käsitlete, näidates, millistes olukordades see organisatsiooni ...

Majandus -
95 allalaadimist
85
pdf

Konspekt

... 11 Matemaatika ja statistika 2008/2009 Ülesanne 2-8 Firma toomiskulud q toote valmistamisel avalduvad järgmiselt: C(q)=5q+100 000. Saadav tulu on R(q)=7q. Leida: a) kuidas kasum sõltub tootmismahust (toodete arvust) q; b) kui suur on kasum 60 000 toote valmistamisel. Ülesanne 2-9 Muutuvkulu ühe toote kohta on 4 kr. Lisaks sellele kulub kuus 11000 kr ruumide rentimiseks ja 20000 kr kontoritöötajate palkadeks. Leida firma kulufunktsioon. Ülesanne 2-10 On an...

Matemaatika ja statistika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
542 allalaadimist
193
docx

Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt

...ni suhtluse puhul on samuti oluline, et pakuksite vabatahtlikult oma abi! Kes juhib telefonivestlust kas klient või teenindaja 17. Teenindussuhtlus (Peamised suhtlemiskanalid ja ­tehnikad) Kuidas muuta indiviidikeskset käitumist isiksusekeskseks: Kliendile soodsa esmamulje jätmine Meeldivaks suhltemiseks sobivad suulised ja mitteverbaalsed väljendusvahendid Kuulamine on oluline Sobival ajal sobivad küsimused Peamiste suhtlemistakistuste ületamine Öelda tuleb alati ...

Turismiettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
105 allalaadimist
83
doc

Õiguse sotsioloogia

...nduste indiviidide huvide kokkupõrge sotsiaalse käitumise protsessides. Paneb osapooled tegutsema mingis suunas. HUVID (mille pinnalt konflikt võib tekkida reaalselt): 1. ressursid ­ nt territoorium, raha, energiavarud, toit ­ kuidas neid ressursse jagatakse, kas see toimub asjaosaliste arvates õiglaselt, võrdselt. 2. võim ­ poliitiliste otsuste kontrollimine, osalemine poliitiliste otsuste tegemisel 3. identiteet ­ kultuurilised, sotsiaalsed, poliitilised ühiskonnad, millega inimesed on seotud (ühe...

Õiguse sotsioloogia - Tartu Ülikool
289 allalaadimist
638
pdf

Eesti eluasemefondi puitkorterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga

...Elamus on Tallinnas traditsiooniliseks kujunenud kivitrepikoda, kuid see kaeti väljast laudisega üle, et eristada nõukogude arhitektuuri mingil moel eestiaegsetest kodanlikest elamutest. Siin püüti sisse tuua uuendusi, et näidata, kuidas Nõukogude võim hoolitseb töötava rahva korteriolude eest: Näiteks kavandati igasse korterisse duširuum. Ülesehituselt on tegemist Tallinna maja hoonetüübi jätkuga, kuid kivitrepikoda kaeti nüüd laudisega üle, et eristada neid elamuid, mis pidid sümboliseerima uut epohhi eestiaegsetest...

Ehitusfüüsika - Tallinna Tehnikaülikool
47 allalaadimist
25
doc

Vaatluspraktika 2010

... vaatluse eesmärgi/hüpoteesi täpset sõnastust ja läbiviidud vaatluse lühikirjeldust. Sissejuhatus peaks andma ülevaate, mida antud töös leida võib. 3. Meetod, mis annab ülevaate selle kohta, keda, kus, millal ja kuidas vaadeldi. Samuti sisaldab meetod ülevaadet andmete analüüsimisest. 4. Tulemused tuleb sõnastada esmalt lühidalt ja konkreetselt. Seejärel tuleb esitada võimalikud arvandmed. Vajadusel võib lisada vormikohased tabelid. 5. Arutluses hinnatakse ja tõlgendatakse saadud tulemusi. ...

Sotsiaalpsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
104 allalaadimist
30
doc

Kvalitatiivsete meetodite üldkursus

...aid oma kontseptsioone. · Induktiivselt deduktiivne viis (hilisemas põhistatud teoorias) Teooria mõjutab ka empiiriat. · Abduktsioon (C. S. Peirce) ,,Mõtte loominguline hüpe", mille käigus uurija äkki saab aru, kuidas üksiku sündmuse või juhtumi kaudu võib seletada nähtust laiemalt. Olukord, kui esmaste andmete analüüsi (induktsiooni) käigus tekib oletus/hüpotees, mis sobib mingi üldise seaduspärasuse testimiseks, mida reegline tehakse deduktiivselt. *Erinevus induktsiooni ja ...

Ainetöö - Tartu Ülikool
78 allalaadimist
17
docx

KÜSITLUS

...endavad küsimused, nende vastused näitavad arusaamist probleemist ( selgitage, tehke kokkuvõte, andke ülevaade, tooge näiteid, leidke seoseid); 3. Rakendusküsimused pakuvad võimaluse lahendada või edasi uurida probleeme ( tõestage, kuidas kasutaksite, kui...,kuidas..,ehitage, konstrueerige, lahendage..); 4. Analüüsivate küsimustega suunatakse vaatlema erinevaid aspekte või komponente üldiste arusaamade valguses (võrrelge, liigitage, tehke graafik, tabel, skeem ); 5. Sünteesivad küsimused suunavad loovale probleemilahendus...

Andme-ja tekstitöötlus - Tallinna Tehnikakõrgkool
126 allalaadimist
74
docx

Psühholoogia konspekt

..., kes võib ravimeid välja kirjutada (6+2a) nõustamine- igapäevaelu probleemidega toimetulemine teraapia – suunatud konkreetse psüühikahäire ravile Psühholoogia harud Teoreetilise orientatsiooniga:  psühhofüüsika – kuidas välismaailma tajume  psühhofüsioloogia – protsessid kehas aju tasemel o psühhofarmakoloogia – kuidas mõjuvad ravimid ajule  isiksuse psü. – kuidas üksteisest erineme  sotsiaalpsü. –kuidas käitutakse grupis  arengupü. – kuidas areneb laps, mis protsessid, mi...

Psühholoogia - Tallinna Ülikool
68 allalaadimist
56
doc

Sotsiaalpsühholoogia

... kujunev psühholoogia. Praktiline SP toiminud sajandeid: mõjutajad, nõiad, shamaanid, teadjad, usuliidrid ... Esimesed uurijad: prantslane Gustave LeBon (1841-1931), itaallane Gabriel Tarde (1843-1904). Massipsühholoogia: kuidas inimesed käituvad suurde gruppi sattudes (nt. Egiptuses rahutused. LeBon, Tarde. Grupiteadvus, sugestioon, massipsühoos. Filosoofiline/spekulatiivne SP. Teoretiseerib, ei mõõda. Wilhelm Wundt (1832 ­ 1920, kirjeldas kollektiivset moraali) ja Völkerpsychologie ­ rahva moraal, tavad, õiglustunne ... ...

Sotsiaalpsühholoogia - Tallinna Ülikool
582 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun