Sõnu seletav sõnaraamat

Kiriku pikihoonel on neli teravkaarportaali. Võimas neljaastmeline peaportaal paikneb lõunaseinas, idast teises travees, Kiriku kesklöövi idaviilul paikneb väike kaheksatahuline kellatorn, mis on ehitatud üheaegselt pikihoonega. Keskajal oli see kiriku ainsaks torniks, olles praegusest kõrgem ning varustatud kõrge renessansskiivriga. Lääneküljel polnud kirikul torni kuni 18. sajandini, seal paiknes suur väliskantsli ärkel.
Konstruktivism on enamjaolt Venemaa kunstis ja arhitektuuris avaldunud stiilivorm, mis kasvas välja kubismist ja futurismist, oluline osa oli ka Kazimir Malevitši rajatud suprematismil.
Kreeta - MÜKEENE EHK EGEUSE ARHITEKTUUR 5. VANA KREEKA ARHITEKTUUR 6. VANA ROOMA ARHITEKTUUR 7. VARAKRISTLIK ARHITEKTUUR 8. LÄÄNE-EUROOPA ARHITEKTUUR VARAKESKAJAL 9. ROMAANI ARHITEKTUUR 10. GOOTI ARHITEKTUUR 11. RENESSANSS 12. BAROKK 13. ROKOKOO 14. KLASSITSISM 15. ARHITEKTUUR 19. SAJANDIL 16. ARHITEKTUUR 20. SAJANDIL A. Sissejuhatus.

Kuja - on kanalisatsiooniehitise, torustik välja arvatud, lubatud kõige väiksem kaugus tsiviilhoonest või joogivee salvkaevust.
Kahekorruseline t - kujulise põhiplaaniga põhikorpus, millea liitub kirdepoolses otsas lai ja lühike ühekorruseline plokk, mõlemad on lameda kelpkatusega, mida katab tsingitud plekk. Hoone seinad on laotud silikaattellistest puhta vuugiga ning sokkel on rajatud klombitud paekivist, mille kasutus Paides on väga levinud.
Keskusehoone läheduses on eramaju ja tüüpprojektide järgi ehitatud kortermaju. Algselt kujundasid krunti ja lisasid efekti ka hoonele maja küljes olevad betoonist lillekastid, aga kuna hoone on hüljatud siis on need lagunenud ja krundil domineerib looduse jõud, maja ümbrus on võsastunud.

Kabinett on tehtud eraldi ruumis aga kolmandas korteris garderoob ja kabinett tehtud eraldi ruumides. Teisel korrusel on 2 suur korterit sama korteri plaaniga, igas korteris on suur ja prantsuse rõõdud ning garderoob ja kabinett, mis on tehtud eraldi ruumides.
Krundi ehitusõigus - on vastavalt planeerimisseadusele määratletud: • krundi kasutamise sihtotstarve või sihtotstarbed; • hoonete suurim lubatud arv või hoonete puudumine krundil; • hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala; • hoonete suurim lubatud kõrgus
Keskkonnaministeerium on algatanud keskkonnamõju hindamise Nõmmevälja, Nõmmküla, Tammiku ja Tagadi uuringualadel, et selgusele jõuda selles, kas maavaru tuleks ümber hinnata passiivseks . Samuti selgub seejärel kolme taotlevate karjääride koosmõju. (Lattu 2010)

Katusega sammaskäik – peristüül • Linnaaiad: Väiksemad eraaiad, rajati puu, köögivilja ja ürdiaed • Roomaaia areng: 1) Peatänavate koondumine templiga keskväljakule 2) Täisnurksed tänavakvartalid 3) Planeeringutel arvestati keskkonnaga
Koorti nim. Rakenduskunsti koolis. Muude tööde kõrvalt toimetas ta arhitektuuriosakonda uues ajakirjas „Viisnurk“. 1944. a. sügisel sõitis A. Kotli Tallinnast Väike-Maarjasse, kus tema perekond viibis varjul sõjaohtude eest.
Kõrgaeg 1890 – 1905 • Juugendis võib eristada enam-vähem kahte üheaegset suunda:Dekoratiivset juugendit ja konservatiivset juugendit • Juugendstiil hõlmab arhitektuuri,sisekujundust,maalikunsti,raamatuillustratsioone,e htekunsti.

Kombinatsioonimudel planeerimises – sisaldab nii vajalikke fundamentaalseid otsuseid, mis annavad peamise arengu suuna, kui ka samm-sammulisi otsuseid, mis annavad vajaliku detailsuse, ja põhjuse eelnimetatud arengu suuna muutmiseks.
Konventsiooni üldeesmärk on julgustada avalikke ametiasutusi tarvitusele võtma selliseid strateegiaid ja abinõusid maastike kaitseks, korralduseks ja planeerimiseks, mis tagaks maastike kvaliteedi säilimise ja paranemise.
Kiudoptikal on mitmeid eeliseid: nad eraldavad väga vähe soojust, välja arvatud toiteallikas, mis võib olla kiudude otstest mitut meetrit eemal, mistõttu kiudoptilisi valgusteid saab kasutada ka vee all!

Konst - ruktsiooni külgsurve oli väiksema pinge tõttu nõrgem ja peamine raskus langeb alla, osutus võima- likuks ehitada kõrgemaid ja vähem massiivseid müüre ning kõrgemaid avausi.
Kesklööv on kaetud tähtvõlvidega ning tõuseb 31 meetri kõrgusele. Torn tõuseb kiviosas 57 meetrini. Tornikuppel valmis samuti 1450. a. ning kõrgus oli tollal umbes 159 meetrit, kuuludes
Käesolevas referaadis on välja toodud viimaste aastate jooksul tehtud ametlikud sammud kaevanduste poolt või vastu ning veel pooleliolevad uuringud, mis näitavad et Nabala saatus on küsimärgi all.

Kodanikesaal – kahele kaheksatahulistele saledatele kalasabamustrilistele piilaritele toetuvate kõrgete servjoonvõlvidega kahelööviline ruum, milles on sirge peatrepp.
Kunstvalgustid on küünlaleegiga väga sanased – näiteks kasutatakse neid ajalooliste hoonete laelyhtrites, kus tuleohutusreeglid tavalisi küünlaid kasutada ei lubaks.
Konstruktivism - Konstruktivismi eesmärgiks on maailma ja inimese täielik muutmine, kõikide traditsioonide likvideerimine, luua absoluutselt puhas lehet kunsti ajaloos.

Kirik on kolmel korral hävitavalt põlenud; kahjutuli paistis neil puhkudel üle mere Soome. Kuid ka 124 meetri kõrgust torni peetakse siiani üheks Tallinna
Klassitsism - üldiselt antiigi, enamasti Kreeka ja Rooma aja kunsti tagasivaatav hilisem kunstivool, vrdl neo- ehk uusklassitsism (18. saj lõpus ja 19. saj algul).
Kohvikusaalist on kadunud sein traditsioonilises mõttes, seda asendavad kolmes suunas maani ulatuvad aknad, mille raamid on püütud nii minimaliseerida kui võimalik.

Keskusehoone asukoht on Tartu maakond, Laeva küla, Ankru tn 2. Hoonel on oma keskkonnas üsnagi domineeriv positsioon, sest asukoha reljeef laskub põhja ja loode suunas.
Kõrgprofessionaalse loojana on ta alati kuulunud eesti arhitektide juhtgruppi, oma suundaandva mõjuga tundub A.Kotli olevat oma ajastule pigem iseloomulik kui selles erandlik.
Kuldne - piimalill. Kättesaadav http://juhanipuukool.ee/? et/istikute_nimekiri/p%C3%BCsikud/euphorbia_polychroma_kuldne-piimalill.html. 08.08.2013.

Keskkonnaministeerium küll on ära öelnud oma sõna, et raudtee ei hakka läbi Nabala käima, aga millegipärast, ei ole planeerijad seda mõtet veel maha laitnud.
Kehvikute hütid – selleks, et linnas poleks midagi alles, mida meenutada ja mäletada, ujutas Sanherib linna üle veega, purustades jõgede tammed.
Kellad on valminud Saksamaal Karslruhe kellatehases ja maksid 700 000 krooni, need paigaldas tehase keellameister Günter Granz.

Kasutati dooria - toskaana sambaid. Kaunistuste hulka lisandusid vaasid, urnid, loorberipärjad ja motiivid vanaegiptuse kunstist.
Kapiteel – samba kunstiliselt kujundatud ülemine osa, mis kannab talastikku, ühtlasi orderi iseloomulikumaid osi.
Kahekomponentne poluretaanlakk - kõvenemiseks tuleb vahetult enne lakkimist juurde segada kõvastit. Kuivades eraldub mürgiseid kaase.

Kiriku seinad on laotud suureformaadilistest tellistest nn. vendi seotises, kus kaks pikikivi vaheldub ühe sidekiviga.
Kujunduslikud aktsendid on peasissepääsu portaal, kahe ümarsamba ja balustraadiga lodža ning seda päädiv kolmnurkfrontoon.
Kotli 1947 - 1950 sisekujunduse kateedri professori kohusetäitja ja 1948-1954 osales ta TPI õppetöös.

Kesklööv on ebareeglipärane, plaanis trapetsikujuline. Kooriruum on piklik, polügonaalse lõpmikuga.
Kõrgklassitsism 18 – 19. sajand Leedsi raekoda 1853 - 1858 Glyptothek 1816 - 1830 Blenheimi palee 1705 - 1722
Kruntlakk - Ühekomponentne veepõhine aluslakk aplikaatori, rulli või pintsliga pealekandmiseks.

Keskusehoone lähudeses on loodes eramajad ning kagus ja lõunas tüüpprojektide järgi ehitatud kortermajad.
Kriitiline regionalism on arhitektuuristiil, mis püüab parandada modernismis kaduma läinud identiteedi.
Katedraal – peakirik, piiskopikirik mille juures asus toomkapiteel (vaimulike nõukogu)

Korterelamu on kahekorruseline. Esimesel korrusel on 3 korterit suurte terassidega; teisel
Kinnitusel on enne neid uuringuid Nabala maardlas kaevandamislubade andmine välistatud.
Kirik on peale hävinemist edasi tegutsenud Jaani, Ülikooli ja Peetri kirikutes.

Käsitluslaad on jõuline, rahulik, suurejooneline, meisterlik karakteriseerimisvõime.
Kolmandaks on barjäärideks suuremad juba eelnimetatud autoliiklusteed (Joon. 10).
Kesklöövi toetussüteemist on nähtaval väikesed kontraforsi- laadsed müüriosad akende vahel.

Käesolev dokument on koostatud abiks neile, kes õpivad puit materjalide viimistlemist.
Kopa - eest-kaitsta/ (Viimati külastatud 25.09.2011) 3. Filippov, Madis.
Kandvad seinad on tehtud betoonelemendist, vaheseinad on ehitatud fibo plokkidest.

Kõigele vaatamata on tänapäeval Tammekannu villa Tartu üks kaunemaid funkelamuid.
Kiriku peatorn on 56,5 meetri kõrgune, mida viimati restaureeriti 2012. aastal.
Knossose loss – koosnes sadadest suure paraadõue ümber koondunud ruumidest.

Kilemoodustajaga peitsid on oma olemuselt midagi välislakkide ja värvide vahepealset.
Koormatega sisse - välja sõidu hõlbustamiseks ehitati osa vaheseinu viltu.
Kuldnahka - pressitud ja polükroomitud mustriga nahka - ning sametit.

Karstialade kaitseks on neli valda üritanud juba mitu aastat kaitsealasid luua.
Kalasabamustris – selle tehnika kopeeris Brunelleschi Rooma Pantheonist.

Kreeka mõõbel - säilinud esemetest, pähel, tamm, seeder, oliivipuu.
Kombinatsioonimudel – mudel baseerub ajaloolise linnaarengu sünteesile.
Kogudus on olnud läbi aegade eestluse kasvataja ning hoidja.

Kujundusstiile vana - Egiptusest tänapäevani. Tln, 2001. 3. Kalm, Mart.
Kukutas - nii saavutas ta täiesti kindlalt püsiva tulemuse.

Kaardi tüüp - ühel kaardil olemas ühed asjad, teisel teised.
Kapiteelid on kaunistatud madalrelieefis teostatud lehtedega.
Külalislektoriteks on praktiseerivad tipparhitektid ja spetsialistid.

Karkasshoone puhul on kasutatud ka silikaattellist ja väikeplokke.
Kaheks otstarbeks – kontsertide pidamiseks ning tantsusaaliks.
Kolonnaad - piilaritele või sammastele toetub talastik.

Kromlehh – koosneb paljudest püstikividest ringidest
Kirst – jätkuvalt enim vajatud ja universaalne

Kogudus on olnud mitmelaadse välisabi vahendajaks.

Kubismi ruumikäsitlus – maastikus vabalt paiknevad hooned.
Karja tänav on üks vanimaid tänavaid Tallinnas.
Kultusarhitektuur – menhirid, dolmenid, kromlehhid.

Kampaniil – hoonest eraldiseisev kellatorn

Kreeta - MÜKEENE EHK EGEUSE ARHITEKTUUR
Kujulist külge on suunatud 4 ilmakare poole.


Kesklööv on külglöövist pisut
Vote UP
-2
Vote DOWN
Kuldlõike reegel – ehitise massid ja pinnad jaotuvad nii, et terviku suhe suuremasse osasse oleks nagu suurema osa suhe väiksemasse osasse.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto