Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link
Kirik on püha emakoda, teekonna algus, keskajal samastati seda Taevase Jeruusalemmaga; romaani sakraalarhitektuuri juurde kuulub, et läänefassaad, kus asub peaportaal, kujutab viimset kohtupäeva (loomulik etapp teel taevariiki). Jumalaema kiriku portaalil leiduvaid okultseid motiive nimetatakse saatanlikeks, Guillaume de Paris’ loodud läänefassaadi kivist
Kirik on paigaks, kus inimesed saavad palvetes Jumalat ülistada, paluda temalt abi ja mõtiskleda tema sõnade üle pühakirjas.
Kirik – kogu Rooma riiki hõlmav kristlaste organisatsioon, nimetati Palestiina allus Rooma võimule, juutide usk oli sajandeid olnud katoliiklikuks (üleüldine), muutus tähtsaimaks Rooma riigis, suurim monoteistlik ning Rooma võimud suhtusid juutidesse erandlikult, ei maavaldaja, võttis üle riigi funktsioone.

Kirik on vahendaja Jumala ja inimese vahel Inimene suhtleb oma jumalaga ise ja Inimene saab õndsaks kiriku kaudu õndsaks saab usu kaudu Tõe allikas – kirikuisade jutlused, Piibli tõlgendused Tõeallikas oli Piibel ja inimene ise peab seda Piiblit lugema.
Kirik on aegade jooksul oskuslikult ära kasutanud lõhnastajate toimet, et mõjutada inimeste meeleorganeid. Kaasajal on õhuvärskendajatel mitu ülesannet: • Värskendada õhku • Desinfitseerida • Antibakteriaalne toime • Mõjutada meeleorganeid
Kirik on mitmete tulekahjude käigus kannatada saanud.

Kirik on Berliini vanim, milles peetakse jumalateenistusi Vanuseliselt teine kirik Berliinis Berliini Maria kirik Click to edit Master text styles Second level ● Third level ● Fourth level ● Fifth level Nikolai kirik
Kirik on pühendatud Novgorodi vürstile Aleksander Jaroslaviz Nevskile, kes peatas 1242. a. Jäälahingus Peipsi järvel ristirüütlite pealetungi ida suunas ja kuulutati oma poliitiliste teenete tõttu pühakuks.
Kirik on 8 nurkse p6hiplaaniga ja v2ga lihtsa v2liarhitektuuriga.P6hiliselt ehitati bytsansis basiilikaid ja kellatorn ehitati kiriku juurde.9 saj oli j2rjekorde k6rgperiood.9 saj levis viie kupliga ristkuppelkirik.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Kirik on pühitsetud kaupmeeste ja meresõitjate pühakule Nikolausele. Alates 1984 tegutseb Niguliste kirik muuseum-kontserdisaalina, kus eksponeeritakse Eesti Kunstimuuseumi vana kunsti kollektsiooni ning korraldatakse korrapäraselt orelikontserte. Kirik rajati algkujul 1230. aastal Ojamaalt saabunud saksa kaupmeeste asula keskusena. 13. sajandi lõpul lisandus kolmelööviline nelja võlvikuga pikihoone.
Kirik - maagilised märgid, kolgata reljeef(ristiusu põhisõnumi kokkuvõtmine, kristuse ülestõusmine) paikneb lõuna eeskoja seinal, 14sj. 17.LÜBECK: Herman Rode, Bernt Notke.
Kirik on kaunistatud Viimse Kohtupäeva teemaliste maalingutega, mis on kahjuks hävimas9. Säilinud on neist ainult vähesed fragmendid - peamiselt kooriruumis.

Kirik on kolmel korral hävitavalt põlenud; kahjutuli paistis neil puhkudel üle mere Soome. Kuid ka 124 meetri kõrgust torni peetakse siiani üheks Tallinna
Kirik – Kristlikus teoorias on interkonfessionaalne koguduste liit, mille liikmeks saadakse läbi ristimise, koguduste vaimsus (spirituaalsus) on erinev.
Kirik on vaid üks inimühendustest, selle peaks peab olema suverään (anglikaani kiriku pea on briti monarh!), nagu ka kõikidel teistel ühendustel.

Kirik on ülesehitatud organisatsiooniliselt, mis on väga kindlapiiriline. Uskliku usu toetamiseks on vaja organisatsiooni, milleks ongi see kirik.
Kirik on abiks, pakkudes meile indulgentse, see tähendab, jagades vaimset varandust, mille Kristus ja pühakud (eriti meie Püha Ema) on kogunud.
Kirik – kogu Rooma riiki hõlmav kristlaste organisatsioon: • Kirikukihelkond – koguduse territoorium, mida juhtis presbüter ehk preester.

Kirik on lahendatud võimsa ristkuppelkirikuna ( pikkus 112 m, laius 84 m ), mille läänefassaadi portikus lähtub kreeka templi fassaadist.
Kirik - ateistliku propagandaga kujundati ükskõikne suhtumine kirikusse,leeri asemel noorte suvepäevad,kiriklikud matused püsisid.
Kirik tähendab ka kogu kristlaskonda ( ristiusus ). Esimene on siis väljendatud kitsamas tähenduses ja teine laiemas tähenduses.

Kirik on ehitusstiililt historitsistlik ning olemuselt lihtne ja kesktelje suhtes sümmeetriline valgeks krohvitud maakivihoone.
Kirik on seest heledates toonides ja väljast ka. Tähelepanu püüavad veel kirikus kõrgelt allarippuvad kaunid lambid.
Kirik on ehitatud ebasoodsale pinnasele ning juba pikihoone ehitamise käigus arvatakse siin toimunud olevat katastroof.

Kirik on ehitatud hisoritsistlikus stiilis, on võimalik eristada nii neoromaani, kui ka neoklassitsistlikke elemente.
Kirik on pühendatud esimesele Rooma piiskopile püha Peetrusele, kes väidete põhjal on ka antud kiriku alla maetud.
Kirik - (kr.,kyriakon, jumala maja), Jumalakoda, hoone, kus toimetada armulauda, euharistiat ja kiriklike sakramente.

Kirik on kasutusel muuseumina, kuid elusolendeid kujutavad maalingud ja mosaiigid on kinni kaetud usunõuete tõttu.
Kirik on pühitsetud meresõitjate ja kaupmeeste kaitsjale Pühale Nikolausesele saksa kaupmeeste poolt 13 sajandil.
Kirik on liiga palju seotud valitsemisega, valitsevad klassid, sealhulgas tema enda perekond, on väga egoistlikud.

Kirik on rajatud puukirikuna praegusele kohale arvatavasti juba 1219. aastal, mil taanlased Tallinna vallutasid.
Kirik on kogu aeg muutumises ning keskaegne ristiusk oli mitmetes olulistes aspektides tänapäevasest erinev.
Kirik – Vormiliselt tunnistati usuvabadust, aga kirikud riigistati ja hakati igasuguseid takistusi tegema.

Kirik on ka kahes sõjas kannatada saanud, Liivi sõja algul 1558. aastal ja Põhjasõja ajal 1703. aastal.
Kirik – säilis vormiline usuvabadus, kuid usklikele tehti igapäevaelus mitmesuguseid takistusi.
Kirik - organisatsioon, mida juhivad piiskopid ja mille ülesandeks on palvetamine ja lunastamine

Kirik on nõus nad paari panema, kui mees loovutab kirikule Püha Birgitta säilmetega reliikvia.
Kirik - kõige kõrgem kirik eestis 123,7 m kunagi oli 159 m. Kunagi põhjamaade kõrgeim kirik.
Kirik on saanud kannatada nii Liivi sõja algul 1558. aastal kui ka Põhjasõjas 1703. aastal.

Kirik on kavandatud, et pöörata inimesi tagasi katoliku kiriku ortodokssete õpetuste poole.
Kirik on kahe läänetorniga, (Tallinna kirikutel on üks torn) ehitatud punastest tellistest.
Kirik - kaubaladu, võis see olla ka skandinaavlastel, kellega eestlastel olid veel tihedamad

Kirik on pühendatud kõikidele Eesti sõjameestele ning sinna on paigutatud Vabadussõja
Kirik on väike maakogudus, katedraal on piiskopi poolt või metropoliidi poolt kasutatav
Kirik on Paides eksisteerinud juba 13. sajandist, algul ordulinnuses, pärast ka linnas.

Kirik on suurepärased näited põhjamaisest gootikast, nagu ka paljud Eesti maakirikud.
Kirik on ühelööviline, seinad on valged, katus punakaspruun ja kellatorni katus must.
Kirik on ehitatud Norra kuningale Olevile, tema järgi sai ka kirik oma nime- Oleviste.

Kirik on säilinud tänaseni peaaegu samasugusena, nagu see on valmis 1071. aastal.
Kirik on rajatud esialgu romaani stiilis, hilisemad ehitusjärgud on gooti stiilis.
Kirik on võlvitud roidvõlvidega, mis võlvitipud suhteliselt kõrgele tõstab.

Kirik – olid katoliku kirikud, alates 7. saj. ühiskondade kokkuhoidev tugi.
Kirik – Low German loanword). Cg – probably /kjkj/ which later turned into
Kirik on spontaanne ühiskond, millega inimesed liituvad oma vabast tahtest.

Kirik - pühakoda - hoone, kuhu kogudus jumalateenistuse pidamiseks koguneb.
Kirik tähendab rahvast, keda Jumal kutsub ja kogub igalt poolt maailmast.
Kirik on rajatud 13. sajandi neljandal veerandil või 14. sajandi alguses.

Kirik on ka ajaloo jooksul olnud korduvalt varemetes, viimati 1944-2005.
Kirik on pühitsetud Kolmekäelisele Jumalaemale, kes kaitseb süütuid.
Kirik - kristlik organisatsioon, kus peeti jumalateenistusi ja talitusi.

Kirik – kogu Rooma riiki hõlmav kristlaste organisatsioon, nimetati
Kirik on pühitsetud kaupmeeste ja meresõitjate pühakule Nikolausele.
Kirik on küllaltki madal, rõhutatakse horisontaaljoont ja ümarkaart.

Kirik on nii seest kui väljast palju elamusi pakkuv ning väga põnev.
Kirik on seotud Viljandi kultuuriloos ühe väga olulise sündmusega.
Kirik on lihtne ja ühelooviline ning kirikutorn on küllaltki madal.

Kirik on kannatanud palju ning selle restaureerimine kestab tänini.
Kirik on rajatud puukirikuna praegusele kohale juba 1219. aastal.
Kirik -  Tähendab kristlaskonda kui ka jumalateenistuse 

Kirik – kogu Rooma riiki hõlmav kristlaste organisatsioon:
Kirik – tavaline kirik, kus peab jumalateenistust preester.
Kirik on üks idakiriku denominatsioone ja samas iseseisev.

Kirik on korduvalt põlenud ja ühe uuesti üles ehitatud.
Kirik on üldjoontes hästi säilitanud oma esialgse kuju.
Kirik on üks vanimaid ning uhkemaid ehitisi Tallinnas.

Kirik - kreeka-katoliku e õigeusu e ortodoksi kirik.
Kirik on pühendatud esidiakon märter Laurentsiusele
Kirik on moodustatud kaheksatahulisest puitprismast.

Kirik on mänginud tähtsat osa kirjaoskuse levikus.
Kirik – Kõiki kristlasi ühendav organisatsioon.
Kirik - oli huvitatud oma mõjuvõimu laiendamisest

Kirik on autonoomne, selle eesotsas on patriarh.
Kirik - riigistati, määrati kogutustele maksud
Kirik on rahva jaoks pigem kombetäitmise koht.

Kirik on ehitatud 14.sajandi teisel veerandil.
Kirik on kokku Ehitatud 2 erinevast stiilist.
Kirik on tsentraliseeritud ja hierarhiline.

Kirik on „firma“, mis teenib head tulu.
Kirik on pühitsetud Ristija Johannesele.
Kirik on pühitsetud Dalmaatsia Iisakule.

Kirik on arvatavasti pärit orduajast.
Kirik on pisike, lihtne, ühekojaline.
Kirik on mitu korda ümber ehitatud.

Kirik on andnud ka nime Toomemäele.
Kirik on sellest stiilist ehitatud.
Kirik on kasutuses ka tänapäeval.

Kirik on ühiskonna Erapooletu.

Kirik on mitu korda põlenud.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun