Facebook Like
Add link

Intelligentsus ja isiksus - sarnased materjalid

intelligentsus, hholoog, paradigma, imet, allik, bachmann, maruste, realo, 2017, ldine, konstabel, teste, tteid, imega, rval, rele, uurimist, hika, gardner, ekstravertsus, hhiaatria, sitlus, iseennast, htut, htus, lesandeid, planeerida, imekus, suhtumise, eluk, enesesse, meditsiiniline, valdkond, tajumise, biheivioristlik, kahtluse, kerkinud
14
docx

Intelligentsus ja isiksus

Tartu Tervishoiu Kõrgkool INTELLIGENTSUS JA ISIKSUS Tartu 2015 Sissejuhatus Intelligentsus on loomuomadus, mis seostub loogika, empaatiavõime, planeerimise, arutlemise, ülesannete lahendamise, keelte õppimisvõime, järelduste tegemise ning abstraktse mõtlemisega. Lisaks, see on võime käituda ee...

Isiksuse- ja... - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
27 allalaadimist
15
doc

Intelligentsus

Rakvere Reaalgümnaasium Risto Toming 10.R klass INTELLIGENTSUS JA SELLE MÕÕTMINE psühhloogia referaat Juhendaja: Eda Peinar Rakvere 2008 SISUKORD SISUKORD...................................................................................................................2 SISSEJUHATUS........................................................................................

Psühholoogia - Keskkool
141 allalaadimist
28
doc

Intelligentsus

Miina Härma Gümnaasium 11.A klass INTELLIGENTSUS psühhloogia referaat Juhendaja: Tartu 2014 SISUKORD Sissejuhatus..........................................................................................................3 1 Intelligentsuse definitsioonid...........................................................

Psühholoogia - Keskkool
9 allalaadimist
1
doc

Intelligentsus - spikker

Intelligentsus on defineeritud kui üldist võimekust käituda eesmärgipäraselt, mõtelda ratsionaalselt ja tulla keskkonnas edukalt toime. Inglise psühholoog Charles Spearmani uurimuse alusel sisaldab intelligentsus nii üldist võimekust kui mitmesugust spetsiifilist võimekust. Raymond Cattel:l Fluiidne (voolav)...

Psühholoogia - Keskkool
147 allalaadimist
14
pptx

Intelligentsus

INTELLIGENTSUS Kaisa Pilnik 11. klass INTELLIGENTSUSE MÕISTE • Palju definitsioone • Arukus • Loomulik intelligents • Intelligentsus on üldine vaimne võimekus, mis hõlmab loogiliste järelduste tegemise võime, planeerimisvõime, ülesannete lahenda...

Psühholoogia - Keskkool
8 allalaadimist
4
docx

Intelligentsus

Tartu Raatuse Gümnaasium Annegret Nõgene Intelligentsus Referaat Juhendaja Külli Muug Tartu 2009 Sisukord Intelligentsus..........................................................................................................

Psühholoogia - Keskkool
42 allalaadimist
2
docx

Intelligentsus ja selle mõõtmine

Intelligentsus ja selle mõõtmine Intelligentsust on defineeritud kui üldist võimekust käituda eesmärgipäraselt, mõtelda ratsionaalselt ja tulla keskkonnas edukalt toime. 1904.aastal pani inglise psühholoog Charles Spearman lapsi testides tähele, et nende tulemused olid eri testide puhul võrdlemisi sarnas...

Psühholoogia - Keskkool
22 allalaadimist
16
doc

Inteligentsus

Rakvere Reaalgümnaasium INTELLIGENTSUS Psühholoogia referaat Juhendaja: Rakvere 2008 SISUKORD SISUKORD...........................................................................................................................2 SISSEJUHATUS................................................................................................

Psühholoogia - Kutsekool
142 allalaadimist
5
doc

Intelligentsus & motivatsioon

Intelligentsus Intelligentsus- võime käituda eesmärgipäraselt, mõtelda ratsionaalselt ja tulla keskkonnas edukalt toime (David Wechsler,1975) 1904.aastal testis Charles Spearman(1863-1945) lapsi, kus tulemused eri testides olid võrdlemisi sarnased. Spearman jõudis seisukohale, et intelligentsus võib s...

Psühholoogia - Keskkool
76 allalaadimist
9
sxw

Isiksus ja isiksushäired

...ukesi" on väga seinast seina, tihtipeale ei suudeta inimese käitumiselegi diagnoosi panna. Loomulikult juhul, kui see on olemas. Teema valikult lähtusin eelkõige sellest, et isiksushäired on tegelikult palju levinumad, kui arvatakse. Ja ei saa ka unustada, et inimese intelligentsus sõltub sellest, kuidas ta erinevates olukordades hakkama saab. Olukord on ka see, kui suhelda inimesega, kellel on tõsine käitumishäire. Ei saa jätta mainimata, et igalühel on olemas pea käputäis isiksushäireid. Erinevus on vaid selles, kui palju mõni kindel häire endast tunda annab ja kui palju mõ...

Psühholoogia - Keskkool
72 allalaadimist
9
doc

Intelligentsus

Tallinna Ülikool Kasvatusteaduste teaduskond Referaat ,,Intelligentsuse areng" Õppejõud: Kristiina Uriko Tallinn 2009 Sisukord. 1. Intelligentsuse mõiste................................................................................... 2. Intelligentsuse teooriad...............................................................

Sissejuhatus... - Tallinna Ülikool
87 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

...al olemas või säilinud on. Analüüsida minevikku ja olevikku ning sellest järeldada tulevikus aset leidvaid sündmusi või objekte on inimese mõistuse üks tähtsamaid omadusi. Näiteks tööriistade valmistamise võime näitab inimese ühte kõige loomulikumat intelligentsuse vormi – nimelt abstraheerimisvõimet. See tähendab seda, et inimesel on ajus kujutlus valmistavast tööriistast juba varem olemas, kui ta seda looma hakkab. Ka selline asjaolu näitab inimese arukust. Psühholoog Jean Piaget nimetab abstraheerimisvõimet tegevuse virtuaalse realiseerimise võime...

Üldpsühholoogia -
62 allalaadimist
107
docx

Õigusdeaduskonna sissejuhatus psühholoogiasse

...milise organisatsioon nendest psühhofüüsilistest süsteemidest, mis determineerivad isiksuse unikaalsed kohastumused oma keskkonnaga /sõnaraamatuanalüüs!!/ Isiksuseomaduste kominatsioone on palju, tuleb rääkida nende omaduste suhtelise väljendumise määrast. Intelligentsus, temperament (emotsioonide avarus ja jõud), eneseväljendus (ekstra-/introvertsus, esilepüüd/alistuvus, ekspansioon/eraldumine, kompensatioon, insait ja enesehinnang), sotsiaalsus (osalus/koostöö, eneseotsind ja agressiivne enesekehtestamine, müjutatavus sotsiaalsetest stiimulitest). C...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
427 allalaadimist
106
pdf

PSÜHHOLOOGIA ALUSED

... 70 14. Teadvus I. Teadvus ja tegevus 79 15. Teadvus II. Teadvuse seisundid 83 16. Psüühika mõõtmine 88 17. Intelligentsus 92 18. Isiksus 98 © AAVO LUUK 2003 - 2004 Psühholoogia alused ...

Psühholoogia alused -
202 allalaadimist
88
doc

Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused

...evused: Francis Galton – Hereditary Genius, 1869 1. isiksuse erinevused  Arengulised erinevused  Tervete ja kliiniliste indiviidide erinevused  Populatsioonisisesed erinevused  Peamiselt isiksuse ja vaimse võimekuse uurimine. 2. intelligentsuse erinevused Et mõista inimeste käitumist antud olukorras. IQ ja isiksus mõjutavad käitumise viisi ja intensiivsust, eluga toime edukust. 3. Arenguline psühholoogia: Arenguprotsesside mõistmine hilisema käitumise mõistmiseks ja ennustamiseks Arenguliste protsesside mõju hilisemale k...

Psühholoogia alused -
24 allalaadimist
178
docx

ISIKSUSEPSÜHHOLOOGIA

...vuse muutmine normaalseks ärevuseks.  Mitteautentse eluga kaasneb kogemuse tõrjumine alateadvusse. Nt tahan olla vaba, aga olen alati suhetes.  Efektiivse teraapia eeldus – empaatiline mõistmine.  Logoteraapia – põhineb terapeudi intelligentsusel ja oskusel sõnastada. Filosoofilised vestlused elust. Aitab inimestel aru saada, et pole olemas asju, mis teevad asju mis teevad sust parema inimese. Saad olla see, kes oled. KOGNITIIV-KÄITUMUSLIK PARADIGMA FENOMENOLOOGILINE LÄHENEMINE GEORGE ALEXAN...

Isiksusepsühholoogia -
247 allalaadimist
40
doc

Bachmann ja Maruste

...- avatud küsimused - intervjueerija mõjud (välimus, hääl, sugu, rahvus, vanus jms) - küsitletava mõjud (nt. vanus, motivatsioon) küsimustele vastamise tingimused Test ­ Sisaldavad ülesandeid või küsimusi, millele tuleb vastata (nt. intelligentsustestid, isiksusetestid). Tulemusi hinnatakse varem määratud normide põhjal. Nt on psühhodiagnostilised testid võimekus-ja isiksusetestid. Objektiivtestid ­ välistavad subjektiivsed arvamused. Projektiivtestid ­ uuritav projitseerib end testi situatsiooni Küsitlus, küsimustikud - temperamendi ja...

Sissejuhatus psühholoogiasse -
238 allalaadimist
98
pdf

Tartu Ülikooli Kirjastus "Psühholoogia Gümnaasiumile"

...s teooria. - Teooria järgi on introvertidel edukaks tegevuseks vajalik optimaalne (parim, soodsaim) aktivatsioonitase madalam kui ekstravertidel. 38 Vaimsed võimed - Intelligentsus - inimese üldine vaimne omadus, mis avaldub oskuses arutleda, näha toimiva mõtet ja taibada asjade põhjuslikke seoseid, mõtelda üldistes kategooriates, õppida varasematest kogemustest, jõudakiiresti probleemi lahenduseni. - Intelligentsus - võime asjadest aru saada, arutl...

Psühholoogia - Eesti Maaülikool
77 allalaadimist
74
docx

Psühholoogia konspekt

...d jne) ja mõistavad maailma inimene konstrueerib oma maailmapildi väline stiimul - !!! - käitumuslik vastus Jean Piaget - kognitiivne lähenemine. Intellekt 5. Psühhobioloogiline koolkond 6. Evolutsiooniline psü. lähenemine 7. Sotsiokultuuriline lähenemine Intelligentsus e. vaimsed võimed vaimsed võimed väljenduvad mõtlemis- ja arutlemisoskuses, mäletamisvõimes, mõistmisvõimes, probleemide lahendamises, otsuste vastuvõtmises ja teadmiste rakendamise oskuses ning ulatuses. Francis Galton - artikkel "Talendi ja iseloomu pärilikkus", general intelligence...

Psühholoogia - Tallinna Ülikool
59 allalaadimist
36
docx

Psühholoogia konspekt

...t, töötlevad jne) ja mõistavad maailma inimene konstrueerib oma maailmapildi väline stiimul - !!! - käitumuslik vastus Jean Piaget - kognitiivne lähenemine. Intellekt 5. Psühhobioloogiline koolkond 6. Evolutsiooniline psü. lähenemine 7. Sotsiokultuuriline lähenemine Intelligentsus e. vaimsed võimed vaimsed võimed väljenduvad mõtlemis- ja arutlemisoskuses, mäletamisvõimes, mõistmisvõimes, probleemide lahendamises, otsuste vastuvõtmises ja teadmiste rakendamise oskuses ning ulatuses. Francis Galton - artikkel "Talendi ja iseloomu pärilikkus", general intelligence...

Psühholoogia -
15 allalaadimist
352
pdf

Andekusest ja andekatest lastest

...u Tel 734 9099 Faks 734 8915 atlex@atlex.ee www.atlex.ee ISBN: 978-9949-441-73-0 Sisukord 3 Sisukord Eessõna 5 Mis on andekus 7 Intelligentsus ja erivõimed 14 Kuidas andekad lapsed mõtlevad 25 Andekus ja loovus 31 Motivatsioon 40 Eesmärgi ja tasu mõju motivatsioonile 45 Kuidas suuna...

Psühholoogia -
52 allalaadimist
21
doc

Eksamikonspekt II osa

... psühholoogia · Iseseisvalt õpitud: sotsiaalpsühholoogia; mõtlemine; tähelepanu 5. Vaimsed võimed · IQ ja mõõtmine, ajalugu · olulisemad testid · IQ vs EQ · pärilikkuse osakaal, gruppidevaheliste erinevuste probleem · Gardneri teooria paljudest intelligentsustest, Sternbergi praktiline intelligentsus ja triarhiline teooria INTELLIGENTSUS ...võime asjadest aru saada, arutleda, lahendada probleeme, planeerida, näha toimuva mõtet ja taibata sündmuste põhjuslikke seoseid (J.Allik) Inimeste käitumiserinevused tulenevad peamiselt kahest tegurist ­ individuaalsusest ja int...

Sissejuhatus psühholoogiasse... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
318 allalaadimist
69
odt

Sotsiaalpsühholoogia konspekt 2016

...ohoolik, loll jt Kokkuvõte SP huvi kommunikatsiooni ja suhtlemise valdkonnas selektiivne Tugev rõhk mitteverbaalsele suhtlemisele 7-38-55 E.Hall, P.Ekman, A.Mehrabian (1939), E.Berne 14. SP rakendusi Emotsionaalne intelligentsus Emotsionaalne intelligentsus (emotional intelligence): võime ja oskus ära tunda, määratleda ja juhtida enda ja teiste emotsionaalseid seisundeid ja reaktsioone. Emotsionaalne võimekus. Daniel Goleman (1947), avaldas 1996 "Emotional Intelligence" Idee: emotsionaa...

Sotsiaalpsühholoogia - Tallinna Ülikool
7 allalaadimist
74
docx

Sissejuhatus psühholoogiasse - konspekt

...aliidsust – test mõõdab isiksust ja õige test on valideeritud, et ta just iisksuseomadusi mitte midagi muud mõõdaks – ja reliaablust – sama tüüpi subjekti mõõtmine peab andma sama tulemuse. Kaks suurt valdkonda testimisel on üheltpoolt vaimsete võimete ehk intelligentsustestid ja teisalt inimese iseloomu testid ehk isiksusetestid. Huvitavl kombel nende kahe valdkonna testid korreleeruvad üsna vähe. Isiksusetestid on jaotatavad objektiivtestideks (,kus inimene vastab küsimustele „õige” või „vale” vormis) ning projektiivtestideks (,kus testiküsi...

Sissejuhatus psühholoogiasse - Tartu Ülikool
47 allalaadimist
128
docx

Ülevaade psühholoogiast eksamiks valmistumine (Õppejõud: Kristjan Kask)

...obleemi määratlemine 3. Probleemi lahendamiseks vajaliku strateegia konstrueerimine 4. Informatsiooni kogumine ja organiseerimine 5. Ressursside hindamine 6. Lahendamise jälgimine 7. Lahenduskäigu hindamine R. Sternberg (Sternbergi arvates mõõdavad tavalised intelligentsustestid ainult analüütilist intelligentsust, kuid tegelikult koosneb intelligentsus kolmest osast:  Analüütiline intelligentsus seostub inimeste seesmiste kognitiivsete protsessidega:  vajaliku teabe omandamine ...

Ülevaade psühholoogiast - Tallinna Ülikool
113 allalaadimist
34
rtf

ISIKSUSE- ja SOTSIAALPSÜHHOLOOGIA

..., Lievegoed) 3. Isiksuse struktuur 3.1.Suundus (vajadused, huvid, veendumused, ideed, väärtused, tõekspidamised, hoiakud) 3.2.Temperament (Hippokrates, Eysenck, Costa, McCrae) 3.3. Iseloom 3.4. Võimed (Binet, Stern, Spearman, Thurstone, Guilford, Gardner, Sternberg). 3.4.1. Intelligentsus ja selle mõõtmine 3.4.2. Emotsionaalne intelligentsus (Goleman, LeDoux) 4. Motivatsioon ja emotsioonid 4.1. Motivatsiooniteeoriad (Freud, Lewin, Yerkes, Maslow, Rotter, Zuckermann) 4.2. Motivatsiooniseisundid ( seadumused, soovid, kavatsused, püüdlused, kiindumused, kired...

Isiksuse- ja... - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
196 allalaadimist
27
odt

Psühholoogia küsimused ja vastused

...used söömis-, une- jms häired. 7) Täiskasvanu isiksus- ja käitumishäired ­ inimese elustiilile ning suhtlemisele pusivalt iseloomulikud hälbelised seisundid ja käitumisviisid. Näiteks isiksuse düssotsiaalsus 8) Vaimne alaareng ­ mõistuse peetunud või puudulik areng. Kõiki intelligentsuse tasandeid (tunnetust, kõnet, motoorikat, sotsiaalset suhtlemist) iseloomustab madal arenguaste. 9) Psühholoogilise arengu häired ­ algavad imiku- või lapseeas. Tavaliselt on häiritud kõne, ruumitaju või motoorika. Lapse kasvades jäävad need häired nõrgemaks. 10) Tavaliselt lapseeas alanud käi...

Psühholoogia - Keskkool
6 allalaadimist
167
ppt

Psühholoogia konspekt powerpoint

...kides Veenhovengi järgi (Kidron, 2007): · sõltub maa jõukusest, isikuvabaduste austamisest, võrdsusest meest ja naiste ning erinevate sotsiaalsete kihtide vahel, haridusele ja infole raha eraldamisest, vähesest tööpuudusest jne. Emotsionaalne intelligentsus EQ · Eneseteadlikkus · Eneseregulatsioon · Enesemotivatsioon · Empaatia · Sotsiaalsed oskused Intelligentsus · Intelligentsus on see, mida mõõdavad intelligentsustestid. · Binet ja Simon` (1904) esimene IQ test koolilaste õppeedukuse ennustamiseks.Individuaaltest. ...

Psühholoogia - Kutsekool
143 allalaadimist
343
pdf

Maailmataju uusversioon

...kultuure, mis tänapäeval olemas või säilinud on. Analüüsida minevikku ja olevikku ning sellest järeldada tulevikus aset leidvaid sündmusi või objekte on inimese mõistuse üks tähtsamaid omadusi. Näiteks tööriistade valmistamise võime näitab inimese ühte kõige loomulikumat intelligentsuse vormi ­ nimelt abstraheerimisvõimet. See tähendab seda, et inimesel on ajus kujutlus valmistavast tööriistast juba varem olemas, kui ta seda looma hakkab. Ka selline asjaolu näitab inimese arukust. Psühholoog Jean Piaget nimetab abstraheerimisvõimet tegevuse virtuaalse realiseerimise võim...

Teadus - Tallinna Ülikool
13 allalaadimist
39
pdf

PSÜHHOLOOGIA AINE, MEETODID, PRINTSIIBID JA STRUKTUUR

...ikvastused avatud küsimused intervjueerija mõjud (välimus, hääl, sugu, rahvus, vanus jms) küsitletava mõjud (nt. vanus, motivatsioon) küsimustele vastamise tingimused Test ­ Sisaldavad ülesandeid või küsimusi, millele tuleb vastata (nt. intelligentsustestid, isiksusetestid). Tulemusi hinnatakse varem määratud normide põhjal. Nt on psühhodiagnostilised testid võimekus-ja isiksusetestid. Objektiivtestid ­ välistavad subjektiivsed arvamused. Projektiivtestid ­ uuritav projitseerib end testi situatsiooni Küsitlus, küsimustikud - temperamendi ja...

psühholoogia -
34 allalaadimist
44
docx

Psühholoogia kordamisküsimused eksamiks

...(1973) Algoritm on protseduur, kus kõik operatsioonid, mis eesmärgi saavutamiseks on vajalikud, läbitakse samm-sammult. Heuristikud on lihtsustatud mõtlemise skeemid, trikid ja rusikareegleid, mis on varem töötanud ja edule (eesmärgile) viinud. 23. Mis on intelligentsus teaduslikus tähenduses? Mida uuris Galton? Teaduslikus tähenduses - Arukus, taibukus (võime asjadest aru saada ja arutada) Galton uuris inimeste vaimseid võimeid 24. Kirjelda intelligentsusteste (Binet, Wechsler). Binet ­ Test sisaldas kokku 30 ülesannet. Eeldusel, et lap...

Ülevaade psühholoogiast - Tallinna Ülikool
152 allalaadimist
22
doc

Ülevaade psühholoogiast

...ks Franz J. Gall) ­ arusaam, et kolju kuju järgi saab kindlaks määrata võimeid ja isiksuse omadusi. Paul Broca - kõne motoorikaga seotud ala (Broca keskus). Sir Francis Galton´i püüdlused mõõta inimese omaduste vahelisi korrelatsioone (nt. inimese pikkus istudes ja tema intelligentsuse näitajad jms.). Rajas 1884. a Londonisse antropomeetria labori. Arendas ideed inimtõu aretamisest (eugeenika). Leidis, et populatsiooni intelligentsuse tõstmiseks tuleks soodustada ühiskonnas intellektuaalsete omaduste poolest silmapaistvate inimeste vahelisi abielusid. Nendes abieludes sündiv...

Psühholoogia - Tallinna Ülikool
52 allalaadimist
26
doc

Psühholoogia alused konspekt

...õisteliseelne mõtlemine – 2-aastane. - Intuitiivne mõtlemine ehk operatsioonide-eelne periood – 3-6-aastane. - Konkreetsete operatsioonide periood – 7-10-aastane. - Formaalsete operatsioonide periood – 11- vanadus. Individuaalsed erinevused Intelligentsus Vaimsed võimed väljenduvad mõtlemis- ja arutlemisoskuses, mäletamisvõimes, mõistmisvõimes, probleemid lahendamises, otsuste vastuvõtmises ja teadmiste rakendamise oskuses ning ulatuses.  Sir F. Galton – arvas, et intelligentsus on seotud sensoorse tundlikkusega ja lei...

Psühholoogia alused - Tallinna Ülikool
25 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun