Otsingule "hindamine" leiti 2373 faili

Formaat: Tase:
Kinnisvara hindamine
11
doc

Kinnisvara hindamine

Kinnisvara: kinnisasi + vara Kinnisasi: 1. piiritletud maatükk, koos tema oluliste osade ja asjaõigustega. 2.piiritletud maatükk, koos sellel asetsevate hoonete ja rajatistega(parendustega) 2)Mis on kinnisasja olulised osad. Olulised osad – ehitised, mets, taimed jms. 3)Loetle kinnisvara üldisi füüsilisi omadusi. Kindel asukoht, unikaalsus, piiratud hulk, 3 mõõdet, kinnisvara ei saa hävitada...

Kinnisvara hindamine - Tallinna Tehnikaülikool
109 allalaadimist
Keskkonnamõjude hindamine - spikker
3
doc

Keskkonnamõjude hindamine - spikker

 Eestis reguleerib halduskorralduse  keskkonnaseire tingimuste seadmiseks; karjatamine. rahuldav tervislik keskkond ja majanduse arendamiseks  seadus  14. Mõju hindamine Natura 2000 objektidele: vajalikud ressursid loodust oluliselt kahjustamata, maastike  8) hindab loodusvara kasutamise otstarbekust ning  eelhinnang ja elustiku mitmekesisust säilitades ning majanduse  kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete  Eelhinnang: kas vaadeldav tegevus võib teoreetiliselt  arenguvajadust arv...

Keskkonnamõjude hindamine - Eesti Mereakadeemia
31 allalaadimist
Keskkonnamõju-Strateegiline hindamine
112
pdf

Keskkonnamõju: Strateegiline hindamine

KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) Types of Environmental Assessment Environmental Assessment (EA) Environmental Assessment (EA) Environmental EnvironmentalImpact ImpactAssessment Assessment(EIA) (EIA) Projects Strategic StrategicEnvironmental...

Keskkonnamõjude hindamine ja... - Tartu Ülikool
5 allalaadimist
Referaat teemal-Suitsiidiriski hindamine
9
doc

Referaat teemal "Suitsiidiriski hindamine"

Eriti oluline on ära tunda väiksemgi vihje suitsidaalsusele meeste puhul, sest nad püüavad seda varjata, et varjata oma nõrkusi ning näida tugevama ja mehelikumana. 8 KASUTATUD KIRJANDUS Saveljev, K. 2005. Abiks sotsiaaltöötajale depressiooni ja suitsiidiriski hindamisel. Tallinn Tervise Arengu Instituut. 2010. Alkoholiprobleemidega patsientide suitsiidiriski hindamine. Tallinn URL [WWW] https:docs.google.comviewer? a=v&q=cache:x7e8bIQvO7oJ:www.terviseinfo.eeettruekiseddownload61+suitsiidirisk i+hindamine+tervise+arengu+instituut&hl=et&gl=ee&pid=bl&srcid=ADGEEShrv5GMR 7GB2dN1yxNQY2gDw9ht8Dx9tcC8HbBLiNvlKLcOXZAP3kfIIYb8VNTzESP6tfrIsI9z QJEjS6uCYjPyFXiipPBVrXit0IsHYgO_Twp6XCkKKA2MaoVkdkII52OqTqNH&sig= AHIEtbROMK_SbTYJImpzaWxz_wDfzJhV_A WHO. 2000. Enesetappude ennetamine: abiks es...

Psühhiaatria - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
31 allalaadimist
Muusikalised võimed ja nende hindamine
1
docx

Muusikalised võimed ja nende hindamine

Osad on selles edukamad, osad mitte ja vastupidi. Sp oleks oluline teada iga inimese võimete profiili. Muusikas on sama – igale algajale on tähtis püüda leida vastust küsimusele, kui suured ja missugust laadi on tema muusikalised võimed. Muusikaõpetaja jaoks omakorda võtab sama küsimus veidi teistsuguse värvingu – kas ja kuidas saab inimese muusikalisi võimeid...

Muusika - Kutsekool
14 allalaadimist
Hoone tehnilise seisukorra hindamine
3
doc

Hoone tehnilise seisukorra hindamine

talu ait Hoone tehnilise seisukorra hindamine Kohanimi aasta Sissejuhatus- Tegemist on traditsioonilise talu aidaga,mis asub asukoht. Ait on ehitatud kahes osas, ilmselt erinevatel aegadel (erinevad töövõtted). Kahe aidaosa vahel on nn tõllakuur. Algselt on hoone olnud pikem, aida otsas asus ka palkidest laudaosa, mis ei ole säilinud. Ehitusaeg ei ole täpselt teada, arvatasti umbes 1890-1920. Vundament (Heas seisukorras) - Ait on ehitatud seinte ristumiskohtadesse paigutatud maa...

Restaureerimine - Kutsekool
33 allalaadimist
Personali juhtimise kodutöö-personali hindamine ja tasustamine
3
docx

Personali juhtimise kodutöö, personali hindamine ja tasustamine

Esitage ettevõtte töötajate tüki- ja kollektiivse hindamis- ja palgasüsteemide positiivsed ja negatiivsed momendid grupeerituna, sh olulisuse järjekorras. Tüki palk on lihtsaim tulemuspalga alaliik, kus töötasu suurus sõltub toodangu mahust või teenuste hulgast. Tüki palk ergutab töötajaid suurendada tootlikust (1) ja võima...

Personali juhtimine ja... -
32 allalaadimist
Investeeringute hindamine
4
docx

Investeeringute hindamine

Investeeringute hindamine Sisukord 1 Teadmised ja oskused 2 Investeerimisprojektid 3 Raha ajaväärtus 4 Investeerimisprojektide hindamine 1 Teadmised ja oskused Selle peatüki läbimise järel: •saad aru raha ajaväärtuse kontseptsioonist; •oskad leida raha tulevikuväärtust ja nüüdisväärtust; •oskad kasutada erinevaid hindamismeetodeid investeerimisprojektide hindamiseks; •tead erinevate hindamismeetodite plusse ja miinuseid. 2 Investeerimisprojektid Investeerimisp...

Majandusarvestus - Kutsekool
25 allalaadimist
TEENINDUSTÖÖ VAATLUS-TEENINDAJATE KÄITUMISMALLI HINDAMINE JA ANALÜÜS
12
docx

TEENINDUSTÖÖ VAATLUS, TEENINDAJATE KÄITUMISMALLI HINDAMINE JA ANALÜÜS

1 1HEMTEX AB EESTI FILIAAL SOLARISE KAUPLUS..................2 2COFFEE IN OÜ ESTONIA PST 5 KOHVIK..............................3 3TEENINDUS SITUATSIOONIDE VÕRDLUS.............................4 1 HEMTEX AB EESTI FILIAAL SOLARISE KAUPLUS...

tehnomaterjalid -
11 allalaadimist
Harku spaa keskkonnamõju strateegiline hindamine
62
docx

Harku spaa keskkonnamõju strateegiline hindamine

Tallinna Tehnikaülikool Ehitusteaduskond Keskkonnatehnika instituut Harku spaa keskkonnamõju strateegiline hindamine Aruanne aines "Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnaaudit" Koostas: Juhendas: Enn Loigu Tallinn 2014 Sisukord Sisukord.................................................................................................................. 2 1. Sissejuhatus:...

Keskkonna kaitse - Eesti Maaülikool
1 allalaadimist
Projekti hindamine
3
doc

Projekti hindamine

peatükk PROJEKTI HINDAMINE Selles peatükis käsitletakse projektitsükli viimast faasi. Räägime programmideprojektide hindamise olemusest, peamistest kriteeriumidest ning seostest loogilise maatriksiga. Samuti käsitleme hindamise erinevaid ajastamise võimalusi.  Projekti hindamine on kindlatele kriteeriumidele tuginev projekti tulemuste ja mõju analüüs püstitatud eesmärgi kontekstis. Hindamist teostatakse selleks, et:  kogemuste põhjal...

Projektijuhtimine - Kutsekool
73 allalaadimist
E-TURUNDUSE ROLLI HINDAMINE TÄNAPÄEVA TURUNDUSPRAKTIKAS
3
doc

E-TURUNDUSE ROLLI HINDAMINE TÄNAPÄEVA TURUNDUSPRAKTIKAS

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Ärikorralduse instituut Turunduse õppetool Riina Hallik E-TURUNDUSE ROLLI HINDAMINE TÄNAPÄEVA TURUNDUSPRAKTIKAS Turunduse juhtimise õppeaine teadusartikli kokkuvõte Õppejõud: assistent René Arvola Tallinn 2009 Artiklist Autorid: Coviello, N. E.; Brodie, R. J.; Brookes, R. W.; Palmer, R. A. Ingliskeelne pealkiri Assessing the Role of e-Marketing in Contemporary Marketing Practice Ajakiri Journal of Marketing Management (...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
77 allalaadimist
Äriidee hindamine-John Mullins
15
ppt

Äriidee hindamine (John Mullins)

  ÄRIIDEE HINDAMINE JOHN  MULLINSI SEITSME DOMEENI  MEETODIL Ekaterina Radchenko ÄRIIDEE ROLL Idee peab olema: selge Selleks, et  realiseeritav ettevõtlust  alustada Konkurentsivõimeline Inimene peab: uskuma JOHN MULLINS n?  see o Kes SEITSME DOMEENI TABEL OLULISED ASPEKTID JA  PÕHIIDEED Makroturg,  Turu atraktiivs...

Äritegevuse alused - Tallinna Tehnikaülikool
64 allalaadimist
Ehituse maksumuse hindamine - Eksami kordamisküsimuste vastused
41
doc

Ehituse maksumuse hindamine - Eksami kordamisküsimuste vastused

Subsiidium võib esineda ka varjatud vormis, nt maksudest vabastamine, madalaintressilised laenud, kaitsetollid, transpordi väliskulud, mille maksavad kinni kõik ühiskonnaliikmed. Toetus – raha, mis antakse valitsuse või organisatsiooni poolt mingi kindla eesmärgi nimel. 28. Töömahtude määramine ja kulude hindamine eskiisprojekti staadiumis Analoogobjektide konstruktiivelementide tarindite järgi töömahtude määramine Kulude hindamine ja selgitamine: • koostatakse kuluprognoos võrdlusobjektide põhiparameetrite maksumuse alusel või rahastamisvõimalusi arvestades • hinnatakse ehitusprojekti alternatiiv-variante tehnilistest lahendustest ja kvaliteedipiirangutest tulenevalt • otsustatakse projekteerimise alustamine ja mä...

Ehituse maksumusehindamine - Tallinna Tehnikaülikool
166 allalaadimist
Õpitulemuste hindamine koolis
7
doc

Õpitulemuste hindamine koolis

Õpitulemuste hindamine koolis Tarmo Salumaa, Mati Talvik (Tallinn 2009: Merlecons ja Ko OÜ) Keerukaks teeb hindamise asjaolud, mis oskuslikult ühendaksid mitmed erinevad vastndlikud hindamise funktsioonid: - Hindamise kontrollifunktsioon, mis on suunatud eelkõige õpetaja tegevuse korrikeerimisele. - Sisuline tagasiside andmise funktsioon, mis on suunatud õpilastele vastutuse korrigeerimiseks. - Õppimise väär...

Pedagoogika alused - Tartu Ülikool
16 allalaadimist
ÕPPIJA TÖÖKOHA RISKITEGURITE HINDAMINE
5
docx

ÕPPIJA TÖÖKOHA RISKITEGURITE HINDAMINE

LÄÄNE- VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool JA12 ÕPPIJA TÖÖKOHA RISKITEGURITE HINDAMINE Riskianalüüs Õppejõud: Mõdriku 2012 Töötaja on 26 aastane üliõpilane, kelle töökohas on laud, sülearvuti, piisavalt valgust, kõva reguleerimata ja seljatoeta tool ning töökeskkonda ümbritseb värvikad seinad ja ruum. Peamisteks tööülesanneteks on lugemine nii arvutist kui ka paberkandjal olev materjal, ki...

Töökeskkond - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
47 allalaadimist
Äriplaani tasuvuse hindamine
2
doc

Äriplaani tasuvuse hindamine

Projekti nüüdisväärtus (NPV) , r = 2584.2 * 100 11043 = 23.4% --> 25% Aasta Rahavoog Diskonteerimis Rahavoogude Kumulatiivne (tuhat €) tegur 25% PRAEGUNE rahavoog puhul (tabel 2) nüüdisväärtus (tuhat...

Äriplaan - Keskkool
18 allalaadimist
Biomassil põhineva soojus- ja elektrienergia koostootmisjaama olelusringi hindamine
12
ppt

Biomassil põhineva soojus- ja elektrienergia koostootmisjaama olelusringi hindamine

Biomassil põhineva soojus- ja elektrienergia koostootmisjaama olelusringi hindamine Koostaja: Triin Rist Tööstusökoloogia II Artiklis uuriti elektri- ja soojusenergia koostootmisjaama keskkonnamõjusid. Uuring viidi läbi kolmel esineval skaalal (mikro, väike ja keskmine). Uuriti 10 erinevat kategooriat (globaalse kliima soojenemise, hapestumise, abiootilise ammendumise, eutrofeerumise, fotokeemilise oksüdatsiooni, osoonikihi hõrenemise, mürgistust inimestele, põhjavee re...

Füüsika -
1 allalaadimist
Arutluse hindamine
2
doc

Arutluse hindamine

Heas arutluses on – sissejuhatus, kus selgitatakse, mis see on, millest üldse kirjutama hakatakse - teemaarendus– selleks on hea panna kirja 3-4 kavapunkti, millest soovid selle teemaga seoses rääkida - seejärel kirjutada iga kavapunkt pikemalt lahti, tuues iga punkti juures ka konkreetseid näited või illustreerides neid faktidega - arutluse tulemusena peab selguma ka kirjutaja isiklik arvamus teema kohta, see peab selgelt eristuma...

Kirjandus -
1 allalaadimist
Hindamine
18
pptx

Hindamine

2. 3. 4. уроках русского языка я научился: Источники: http:koolielu.eeinforeadnews106547kujundav­hindamine­kui­voimalus http:www.hm.eeindex.php?0512471 http:festival.1september.ruarticles582887 Абасов З.А.. От оценки учителя ­ к самооценке ученика Журнал «Директор  школы». 1999.  № 2. С. 63­70.  Коверзнева И.А. Взаимосвязь психологической ситуации педагогического  оценивания и учеб­ной мотивации учащихся  И.А. Коверзнева   Психологический журнал. – 2009. – № 2. – С. 23– Курдюкова, Н.А. Оценивание успешности учебной деятельности как  психолого­педагогическая проблема: автореф. дис. канд. психол. наук. –  Санкт­Петербург, 1997. – 27 с. СПАСИБО ЗА ВНИМА...

Vene keel - Põhikool
2 allalaadimist
T e a t a   v e a s t