Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

Euroopa õiguse ajalugu eksami materjalid - sarnased materjalid

kirik, rooma, arhailise, lään, jurist, paavst, normanni, ilmaliku, normannid, kohtunik, preetor, riigikirik, järeltulija, vanne, juristide, arhailised, justinianus, tekste, islam, eelse, orjad, kultuuril, suguvõsa, germaanlased, keiser, kristlus, trahv, territoorium, juut, munkade, langobardid, konsuli, civil, õigusteadus, käsk, kloostris
42
docx

Euroopa õiguse ajalugu

I Peatükk. Arhailised õiguskultuurid 1.Kleidid-Germaanlased-Slaavlased Euroopa on olnud mitmekesine nii hõlmatud maa-alade, rahvaste kui ka nende kultuuriliste, õiguslike eluvormide poolest. Euroopa kultuuril on palju juuri. Caesari poolt nõndanimetatud Gallias elasid keldid. Nende asualad ulatusid Alpide-eelseist aladest ja keskmäestikust itta. Germaanlased asutasid...

Õigus - Tartu Kõrgem Kunstikool
5 allalaadimist
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

..............................................................209 ELi õiguse allikad.....................................................................................................................209 ELi esmane õigus (aluslepingud)....................................................

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
105 allalaadimist
110
doc

Õigusfilosoofia ajalugu

...egorius VII. Jumal andis Peetrusele võimu ­ võim kinni siduda ja lahti päästa Taevas, ka maa peal võtta ära impeeriume, kuningriike, maakondi, omandit. Paavst on absoluutse võimuga. Paavst omab distsiplineerivad võimu iga kristlase üle. Omas õigust olla Euroopa moraali kohtunik. 11. sajandi lõpus tekkis seadusandlik tüli, mis puudutas ilmaliku võimu õigust vaimulike ametissemääramisel. Iseseisvuse kaotanud kirik aga oli taastamas oma sõltumatust. 10. sajandi alguses alustati Cluny kloostrireformiga. Cluny klooster oli sõltumatu, valis ise oma juhid ning selli...

Õigus - Tartu Ülikool
560 allalaadimist
26
doc

Eesti ja Euroopa Õiguse ajalugu

...umääramist külas, käskjalad, külakarjased, teevahid. Külakonna kohta oli veel üks ühine külakonnavanem, kelle kõrval tegutses ka külavanemate kogu, mis ajas külakonna asju. Väline oht sundis külad ja külakonnad liituma kihelkondadeks. Samad karistused, mis Euroopas- 5 liiki, vt eest. 1208 Sakslaste sissetung Eestisse. Kestis ligi 20 aastat. 1224- Mandri-Eesti alistamine, Saaremaa- 1227. Hakkas arenema keskaegne Euroopa õigus. Liivimaa konföderatsioon- Eesti ja Läti territoorium. Eestis ilmalik võim ja kiriklik võim. Ilmalik võim- Põhja-Eesti (Taani kuni...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
261 allalaadimist
62
docx

Õiguse ajalugu - eksamiküsimuste vastused

... ‘Alī ibn Abī Tālibi - neist said ši-iidid. Püha sõda (džihaad) ja misjon  Muhameedlaste kogukond – ummah – peab kogu aeg laienema  Araabia kalifaat 8. saj (islam mõjutas  ennekõike Hispaania kaudu  Euroopa õiguse ja kultuuri kujunemist,  hoiti antiigi pärandit, arendati teadust) Hiina Konfutsianistlik häbenemiskultuur Hiina impeerium 3. s. eKr – Konfutsianism • Sotsiaalne kontroll inimeste moraalse harimise kaudu • Inimene on loomult hea...

Võrdlev õigussüsteemide... - Tartu Ülikool
176 allalaadimist
62
docx

Kirjanduse lõppueksami materjalid

...,Puhastus" Pilet 2 1. Antiikkirjanduse mõiste Antiikirjanduse mõiste- Vana-Kreeka ja Vana-Rooma orjandusliku ühiskonna kirjandus. Hõlmab ajavahemikku I aastatuhat. 5 saj eKr- 6. saj pKr. Ei ole kõige vanem kirjandus(esimesed teosed sumeritelt) aga see on Euroopa kultuuri kõige rohkem mõjutanud. Antiikkirjandus on inimesekeskne, käsitleb tolleaja inimesele arusaadavaid teemasid. Selge, käsitleb vaprust, patriotismi, kodumaa kaitsmist, jumalaid, armastust, kangelasi. Antiikkirjanduseks nimetatakse Vana-Kreeka ja -Rooma kirjandust. On pärit sõnast ,,anti...

Kirjandus - Keskkool
73 allalaadimist
105
doc

Õigussüsteemide võrdlev ajalugu

...äisaastal kuulutama välja misarum-aktid, mis tühistas tema valitsemispiirkonnas võlasuhted. Kiilkiri ­ sumerite poolt IV at. e.m.a. leiutatud kiri, mis arenes piltkirjast sõnamärkidega silpkirjaks. Kiilkiri asendus I at. e.m.a. aramea tähtkirjaga. Euroopas desifreeris kiilkirja 1802.a. G. F. Grotefend. Kiilkirjaõigus - erinevatest ajastutest pärinevate erinevate rahvaste õiguste kompleks, mis on kirjapandud kiilkirjas. (P. Koschaker) 1. Areaal - Pärsia lahest ja Eelamist kuni Armeeniani (Urartu riik) põhjas, Põhja-Süüriani (Alalah, Ugarit leiukoh...

Õigussüsteemide ajalugu - Tartu Ülikool
541 allalaadimist
34
doc

Euroopa ja Eesti õigusajalugu

...Eesti Vabariigi 1934 a. Põhiseaduse järgi 25. Võimukorraldus Eesti Vabariigi 1938 a. Põhiseaduse järgi 26. Eestiaegne õiguskorraldus 27. Eestiaegne kohtukorraldus. 1 Euroopa õiguse ajalugu. Küsimustik. 1. Sugukonna õiguse mõiste 2. Sugukondliku korra lepinguõigus 3. Sugukondliku korra karistuse vormid 4. Keskaja õiguse üldiseloomustus ja periodiseering 5. Barbarite õigus 6. Õiguslik omaabi ja maarahud 7. Kodifitseeritud tavaõigus 8. Hilis- keskaja tsentraliseeritud...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
399 allalaadimist
0
docx

V. Hugo Jumalaema kirik Pariisis terve raamat

...ne vaim, kes revolutsiooni ajal oleks hiilgavalt sündmuste 34 eesotsas seisnud, kes aga viieteistkümnendal sajandil pidi sellega leppima, et ta põranda all intriigivõrkusid kudus ja «maa-aluses käigus elas», nagu hertsog de Saint-Simon * ütleb. Muide, Euroopa esimene «sapöör» hindas teda kõrgelt. Ta oli Louis XI usaldatav kaastööline, ta võttis sageli osa kuninga salajastest üritustest. Need olid kõik asjad, millest rahvahulk midagi ei teadnud. See jälgis imestunult kardinali viisakust selle armetu ilmega flaami ametmehe vastu. VI. MEISTER JACQUES COPPE...

Kirjandus - Keskkool
74 allalaadimist
190
pdf

Õiguse üldteooria

... kui reaalselt eksisteeriva sotsiaalse fenomeni tundmaõppimine. Iga teadust saab määratleda selle uurimiseseme ja uurimisviisi kaudu. Otsides õigusteaduse uurimiseset, leiame keeruka normikompleksi. Muuhulgas eristuvad siin ka õigusnormid. Kontinentaal-Euroopas võime viimased omakorda jagada tinglikult kaheks: era- ja avaliku (sh suhteliselt iseseisvama alaliigina kriminaalõigus) õiguse normideks. Ligemal uurimisel võib nende valdkondade raames omakorda eristada kitsamaid alajaotusi. Neid norme võib uurida aga erinevaid võtteid kasutades ning erinevatest vaatepu...

Õigus - Tartu Ülikool
407 allalaadimist
45
doc

Võrdlev õigussüsteemide ajalugu

VÕRDLEV ÕIGUSSÜSTEEMIDE AJALUGU TARTU ÜLIKOOL 1. LÜHIKOKKUVÕTE SISSEJUHATAVAST LOENGUST Skeem 1 ­ keskaegse Euroopa õigusüsteem Islami õigus Kanooniline õigus Heebrea õigus Religioossed õigussüsteemid Arhailine õigus (rahvaõigus) Ilmalikud õigussüsteemid ___________ ...

Õigus - Tartu Ülikool
872 allalaadimist
62
odt

Õigusüsteemide võrdlev ajalugu- Konspekt

...tsus. Tsiviilprotsessis tõstis kirjalike tõendite tähtsust ningkriminaalprotsessis arendas välja nn inkvisitsiooniprotsessi, uurimismenetluse, kus protsessi juhtis kohus jaametisse seatud eriline süüdistaja.Tavaarusaama järgi on piibel mõjutanud euroopa õigust kahes suunas: inimlikkus ja õiglus.Piibli mõju oli palju mitmetahulisem, ka karmistav mõju õigusele.Varases kanoolises seaduses on suur roll Augustiiniuse jne töödel.Piibel on ilmalikku õigust mõjutanud ka otse, ilma kanoonilise õiguse vahenduseta: - Corpus Iuris Civilises on...

Õigus -
163 allalaadimist
122
docx

Rooma eraõigus

...· Lex romana Burgundiorum-kehtis burgundia riigis Rooma riigi idaosas-Büstantsis , arenes Rooma õigus omarada. Õiguse alusena püsis Justinianuse kodifikatsioon. Corpus iuris civilis osad töötati ümber, lihtsustati ja lühendati. Läääne-Euroopa elus toimusid muudatused:feodaalkord lagunes; riigid püüdsid luua tugevat keskvõimu kuningaga eesotsas.Arenes majanduslik elu;kasvas sise ja väliskaubandus; Tekkisid kodanlikud suhted, mis nõudsid juriidilist vormistamist. kõik need tegurid põhjustasid ühe omalaadsema nähtuse õigu...

Rooma eraõiguse alused -
102 allalaadimist
94
doc

Rooma eraõiguse konspekt 2014

...ks ikkagi on vaja Rooma õigust õppida. On ju õigus ikkagi ühe riigi/rahva/territooriumi kohta kehtiv. Roomlased aga ei ela enam ammu ja ükski teine riik ei kutsu ka end otse nende õigusjärglaseks. Siiski on antiikse Rooma õiguse mõju tänapäeva Euroopa maadele (nii kontinentaal-Euroopa kui ka common law omadele) suur. Seejuures on oluline eristada Rooma õigust erinevatel etappidel. Loomulikult ei olnud õigus, mis on Euroopat mõjutanud, arhailine pontifex’ide ehk preester-juristide õigus. Rooma riik muutus juba alates 2.saj eKr suurriigiks (v...

Õigus - Keskkool
115 allalaadimist
176
pdf

Ajalugu 1 õppeaasta konspekt

...l ainus ühendustee. Põhja-Kreeka umbes 50m laiune Termopüülide kitsastee. Peamine ühendustee MERI. Avatus muule maailmale ja sisemine killustatus. Hellas kui kultuurivahendaja: Hellenid võtsid üle Ida tsivilisatsiooni saavutused, rajades vanima Euroopa tsivilisatsiooni. Hellase tsivilisatsioon omakorda mõjutas hilisemat Euroopa tsivilisatsiooni. Kreeka ajaloo põhiperioodid Kreeta-Mükeene (u 2000 – 1100 eKr) Minoiline tsivilisatsioon Kreeta saarel (Knossose palee) 1600 eKr tsivilisatsiooni kujunemine Mandri-Kreekas (keskuseks Mükeene linn...

Ajalugu -
80 allalaadimist
88
rtf

Ajalugu 1. õppeaasta konspekt 10. kl

...e mägede vahel ainus ühendustee. Põhja-Kreeka umbes 50m laiune Termopüülide kitsastee. Peamine ühendustee MERI. Avatus muule maailmale ja sisemine killustatus. Hellas kui kultuurivahendaja: Hellenid võtsid üle Ida tsivilisatsiooni saavutused, rajades vanima Euroopa tsivilisatsiooni. Hellase tsivilisatsioon omakorda mõjutas hilisemat Euroopa tsivilisatsiooni. Kreeka ajaloo põhiperioodid Kreeta-Mükeene (u 2000 ­ 1100 eKr) Minoiline tsivilisatsioon Kreeta saarel (Knossose palee) 1600 eKr tsivilisatsiooni kujunemine Mandri-Kreekas (keskuseks Mükeene linn) 1200 e...

Ajalugu - Keskkool
161 allalaadimist
60
rtf

10nda klassi ajaloo konspekt

...e mägede vahel ainus ühendustee. Põhja-Kreeka umbes 50m laiune Termopüülide kitsastee. Peamine ühendustee MERI. Avatus muule maailmale ja sisemine killustatus. Hellas kui kultuurivahendaja: Hellenid võtsid üle Ida tsivilisatsiooni saavutused, rajades vanima Euroopa tsivilisatsiooni. Hellase tsivilisatsioon omakorda mõjutas hilisemat Euroopa tsivilisatsiooni. Kreeka ajaloo põhiperioodid Kreeta-Mükeene (u 2000 ­ 1100 eKr) Minoiline tsivilisatsioon Kreeta saarel (Knossose palee) 1600 eKr tsivilisatsiooni kujunemine Mandri-Kreekas (keskuseks Mükeene linn) 1200 e...

Ajalugu - Keskkool
143 allalaadimist
168
doc

Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi

...µld. Veel 19.saj. alguses hariti Liivimaal põlispõldude kõrval alepõlde. Araabia numbrid – muistses Indias, umbes 5.sajandil eKr leiutatud arvusüsteem. Araabia numbrid on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 0. 1200-ndatel imporditi Aasiast pärit numbrid Euroopasse, kus neid hakkasid esmalt kasutama juudi kaupmehed. Hiljem tutvustas numbreid Euroopa kaupmeestele itallaane Leonardo Fibonacci. Esialgu, 13.sajandi alguses, kui kirja- ja lugemisoskus ei olnud veel laialt levinud, ei soositud eriti araabia numbrite kasutamist, kuna need võimaldasid „pabe...

Ajalugu -
50 allalaadimist
27
doc

Euroopa ideede ajaloo eksam 2012

Kordamisküsimused FLAJ.07.198 Euroopa ideede ajalugu Metodoloogilised küsimused 1. Tekstuaalne ja kontekstuaalne meetod ideedeajaloo uurimisel Ideedeajalool on kaks traditsioonilist suunda või meetodit, kaks kõike mõjukamat koolkonda. Neid eristab see, et nende lähenemisnurk ideedeajaloole (metodoloogilises mõttes) oli erinev. Kan...

Euroopa ideede ajalugu -
37 allalaadimist
236
pdf

J-Liventaal sissejuhatus õigusesse - I osa

... 97 Riigiteenistus - geneesist 97 Riigiteenistuse probleemide teaduslikust uurimisest 99 Tänapäeva riigiteenistusest Euroopas 100 Riigiteenistuse ning halduse iseloomulikke jooni Kesk- ja Ida- Euroopa 102 totalitaarre?iimiga riikides Haldusjuhtimise meetodi täielik politiseerumine: 103 Kohe pärast demokratiseerum...

Õigus - Tallinna Tehnikakõrgkool
34 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

...rrastatust“. Ja nii oligi inimese jaoks kõik võimalik . See võimaldas luua müüte, mida mõistus loogiliselt seletada iialgi ei saanud. Võimaliku ja võimatu vahele piiri näeb inimene alles siis, kui ta on käinud läbi pika kultuuri arengutee. Euroopa kultuuri ajaloos oli just antiikmütoloogial väga suur tähtsus. Antiikmütoloogia mõjutas ka kristluse kujunemist. Inimeste väljamõeldu on nende jaoks tegelikkus hoolimata sellest, et neid reaalselt olemas ei ole. Sellist reaalsuse vastandit nimetataksegi irreaalsuseks. Inimese usk ei ...

Üldpsühholoogia -
96 allalaadimist
72
docx

Euroopa ideede ajalugu

Euroopa ideede ajalugu I loeng 07.09.2012 Inimene kui ühiskondlik olend. Moraalsed ja poliitilised ideed ­ kuidas on seotud? Kes on inimene ja mis on tema eesmärgid, ihad? Üksikisiku tegutsemise sfäär ehk moraalsed ideed ­ õnn, au etc Poliitilised ideed ­ riik, demokraatia etc Moraalifilosoofia Varau...

Euroopa ideede ajalugu -
43 allalaadimist
343
pdf

Maailmataju uusversioon

...loogilist korrastatust". Ja nii oligi inimese jaoks kõik võimalik . See võimaldas luua müüte, mida mõistus loogiliselt seletada iialgi ei saanud. Võimaliku ja võimatu vahele piiri näeb inimene alles siis, kui ta on käinud läbi pika kultuuri arengutee. Euroopa kultuuri ajaloos oli just antiikmütoloogial väga suur tähtsus. Antiikmütoloogia mõjutas ka kristluse kujunemist. Inimeste väljamõeldu on nende jaoks tegelikkus hoolimata sellest, et neid reaalselt olemas ei ole. Sellist reaalsuse vastandit nimetataksegi irreaalsuseks. Inimese usk ei pea ots...

Teadus - Tallinna Ülikool
30 allalaadimist
0
docx

A.dumas Kolm musketäri terve raamat

...ga ja peenemaidki üksikasju varjamata. Kui eeskojas oli sokeeritud tema sündsustunne, siis ootetoas sai tugevasti kannatada tema lugupidamine kardinali vastu. Oma suureks üllatuseks kuulis d'Artagnan, kuidas seal avalikult kritiseeriti poliitikat, mis kogu Euroopat hoidis hirmu all; samuti arvustati siin kardinali eraelu, millesse tungimise pärast paljud kõrged ja võimsad isandad olid karistada saanud: see suurmees, keda härra d'Artagnan-isa nii väga austas, oli härra de Treville'i musketäridele pilkealuseks. Nad naersid tema kõveraid sääri ja küürus selg...

Kirjandus - Keskkool
97 allalaadimist
59
pdf

Sissejuhatus poliitilisse filosoofiasse

...õimuvõitluses paavsti ja keisri vahel jäi peale paavst. Paavst otsustas selle üle, kas maine valitseja on legitiimne või mitte. Põhjendati seda sellega, et paavst võis vajadusel manitsed ja kohust mõista iga kristlase üle, sh ka keisri üle. Kirikust sai Euroopa moraalne kohtunik ning seda ka maiste valitsejate üle. Paavstivõim sai kõrgemaks impeeriumi ja kuningriikide võimust. 12. sajandi poliitilises mõttes võeti Aristoteleselt üle põhimõte, et alam võim peab kuuletuma (või lihtsalt kuuletub) kõrgemale. Mõlemad mõõgad kuuluvad seega täie õigusega kiriku...

Õiguse filosoofia - Tartu Ülikool
31 allalaadimist
30
doc

Keskaeg

...metatud keskaegseteks, iganenuteks. Romantikud idealiseerisid keskaega; kangelasajastu, rüütlid, gooti kunst. Historitsism ­ objektivsuse püüe. Tinglik periodiseering. Algus: · 313 Milano ususallivuse edikt · 375 hunnid tungivad Euroopasse, suur rahvasteränne. · 476 langes Lääne ­ Rooma keisririigi keiser · 495-496 Clodovech sai kristlaseks · 711 araablased maabusid Hispaanias Lõpp: · 1453 türklased vallutavad Konstantinoopoli · 1492 Kolumbus avastab Ameerika · 1494 Itaalia sõjad · 1517 Luthe...

10.klassi ajalugu - Tartu Ülikool
482 allalaadimist
80
doc

Õiguse sotsioloogia

...õimu poolt ja kasutatakse kohtulikes ja administratiivsetes protsessides o Õiguse kehtivus ei seisne ainult sanktsioonide rakendamises, vaid ka arukate kodanike koostegutsemises ja õigluseidee eest võitlemises Ida-Euroopa Leon Petrazycki (1867-1931) o Inimene tunneb ,,kohusetunnet", millel on õiguslik loomus, sest see lähtub arvamusest (ettekujutusest), et õigus tähendab alati kohusest tulenevat käitumist, samal ajal kui kohusetunne (kui ta on ilma vastava õiguskäsuta...

Õigus - Tartu Ülikool
198 allalaadimist
75
doc

Kohaliku omavalitsuse õigus

...tsipaalomand, kohalik rahandus jt). 5. Munitsipaalõiguse allikad Siin on tegu õiguse allikatega kitsamas mõttes, millest saab teadmisi kehtiva õiguse (seadused, määrused jne) kohta. Munitsipaalõigus ei ole taandatav üheleainsale õigusallikale. 5.1. Euroopa Liidu õigus: Rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtted ja normid on Eesti õigussüsteemi lahutamatu osa. On jagatud EÜ seadusandluse siseriikliku õiguskorraga seotuse aspektist kolme kategooriasse: liikmesriikide õigussüsteeme 1) unifitseerivaks - (primaarõigus + peam. määrused) unifitseeriv ...

Õigus - Tartu Ülikool
741 allalaadimist
40
doc

Ajalugu läbi aegade

...d maa juppe. Kuninglalt sai ka immuniteedi kirju mis andsid feodaalile kohtu ja maksukogumis õiguse oma maal. Lääni kord oli mõeldud riigi tugevndamiseks, kuid lõpuks jagati riigi maad laiali ja lojaalsus ja ühtsus kadus. Tekkisid pidevad kodusõjad ja euroopas kujunes äärmine killustatus . Läänide nimetused ja nende erinevused. Benefiits- polnud pärandatav Domeen- kuningate maavaldused Alloos- Täielikus omanduses olevad maavaldused. Feood- oli vabalt päritav ja polnud vaja senjööri kinnitust Ajajooksul laienesid lääni saamise võimalused võidi and...

Ajalugu - Keskkool
139 allalaadimist
477
pdf

Maailmataju

...loogilist korrastatust". Ja nii oligi inimese jaoks kõik võimalik . See võimaldas luua müüte, mida mõistus loogiliselt seletada iialgi ei saanud. Võimaliku ja võimatu vahele piiri näeb inimene alles siis, kui ta on käinud läbi pika kultuuri arengutee. Euroopa kultuuri ajaloos oli just antiikmütoloogial väga suur tähtsus. Antiikmütoloogia mõjutas ka kristluse kujunemist. Inimeste väljamõeldu on nende jaoks tegelikkus hoolimata sellest, et neid reaalselt olemas ei ole. Sellist reaalsuse vastandit nimetataksegi irreaalsuseks. Inimese usk ei pea ots...

Karjäärinõustamine -
31 allalaadimist
45
docx

Õiguse entsüklopeedia

...ond- õigussüsteemide rühm, mis rajaneb samal või ühesugusel õiguslikul doktriinil ja normatiivsel alusel. 16. Romaani-germaani ja anglo-ameerika õigussüsteemide erinevus. Romaani germaani õigusperekond: Kujunes välja 12-13 saj mandri-euroopa keskosas. Ajalooliseks taustaks on tollal alguse saanud ilmaliku eraldumine kanoonilisest; ühiskonna areng viis feodaalselt killustatuselt rahvusriikide tekkele absoluutse monarhia vormis. Õigusnormide ülesandeks oli korra tagamine ühiskonnas. Õigusnorme mõistetakse kui üldisi käitumiseeskirju, ...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
364 allalaadimist
112
doc

12. klassi kirjanduse lõpueksami/koolieksami piletite põhjalikud vastused

...žKuningal on külm”). Tragikomöödia – draamateos, milles on nii traagilisi kui ka koomilisi elemente. Farss – jant. Teater – esimene Eesti teatrietendus 1529 Tln Raekojas, kus mängiti mingit Rooma tragöödiat. XVII sajand oli rändtruppide aeg Euroopas, mõned jõudsid ka siia. Esimene Eesti teater oli Tln Saksa teater 1784, loojaks oli Kotzebue. Eestikeelse teatri sünd 1870 Vanemuise Selts, Koidula „Saaremaa onupoeg”. 2. S.Oksaneni elu ja looming, „Puhastuse” analüüs Oksanen sündinud 1977 Soomes, ema poolt Eesti päritolu, ...

Kirjandus - Keskkool
126 allalaadimist
82
doc

KIRJANDUSE LÕPUEKSAM kevad 2017

...misi. Kaastunnet jätkus tal siiski Ingli lapselapse Zara jaoks, kelle ta enda katuse alla mõneks ajaks elama võttis. Zaral oli mitmeid sarnasusi Aliidega ­ ta oli samuti noor ja hakkaja tütarlaps, kuniks tema unistused purunesid sellega, et ta läks Lääne-Euroopasse tööle. Prostituudina töötades pidi neiu läbi elama mitmeid õõvastavaid juhtumisi, mistõttu oli ka tema kohati endassetõmbunud ning kaitsliku olemisega. Sisukokkuvõte: Teise maailmasõja järgne aeg: 1936-1960ndad Aliide ja Ingel läksid kirikusse. Aliidele jäi silma üks mees, kelle tähelepan...

Kirjandus - Keskkool
79 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun