Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Eetikakoodeks - sarnased materjalid

sekret, eetikakoodeks, juhiabi, taja, firmat, harima, kiiremas, valikul, usaldada, tavadest, momendil, istetakse, imatu, toeks, halvas, keeleta, plaane, suhtuda, ppej, deivi, rgkool, tluse, algused, kski, uskuda, eldud, hene, palvest, tujukas
2
doc

Eetikakoodeks

Eetikakoodeksite analüüs Eesti Ajakirjanduseetika koodeks 1. Ajakirjandus teenib avalikkuse igust saada test, ausat ja igakülgset teavet ühiskonnas toimuva kohta. Ajakirjanduse üks peamine kohustus on ühiskonnas kriitiliselt jälgida poliitilise ja majandusliku vimu teostamist. Kohustuse-ee...

Ärieetika - Kutsekool
33 allalaadimist
1
docx

Mina ja juhiabi eetikakoodeks

Mina ja juhiabi eetikakoodeks Sekretär võib töötada nii avalik ­ õiguslikus kui erasektoris. Tema kohustuseks on juhi poolt antud ülesannete täitmine. Sekretärist oleneb juhi ja töötajate vaheline infoside, ta on esmases kontaktis organisatsiooni külaliste ja klientidega ning tema tööst ja oskustest sõltub suurel määral or...

Eetikakoodeks - Tallinna Majanduskool
22 allalaadimist
3
docx

Mina ja juhiabi eetikakoodeks

MINA JA JUHIABI EETIKAKOODEKS Essee Õppejõud: 2009 Mina ja juhiabi eetikakoodeks Meil kõigil on mingi roll selles elus, tavaliselt...

Eesti keel - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
129 allalaadimist
3
doc

Eetika koodeks

...geleb inimeste ühiskondliku ja isikliku elukorralduse viiside seletamise ja põhjendamisega. Tänapäeval eelkõige teoreetiline distsipliin, mis uurib inimeste ühiskondlikku koosolu, ühiskonna ja inimese suhet kõige üldisemas mõttes ning püüab anda vastavaid seletusi ja põhjendusi. EETIKAKOODEKS - tavaliselt mingi kutseala kutse-eetika normide või mingis organisatsioonis omaks võetud kõlbeliste ja sotsiaalsete printsiipide kirjapandud kogu. MORAAL ­ kirja pandud väljas poolt ; ühiskonna poolt aktsepteeritud käitumisnormide, tavade ja seaduste kogum, väliselt nõutavad reeglid ja ta...

Ärieetika - Kutsekool
35 allalaadimist
2
docx

Juhiabi eetikakoodeks

Juhiabi eetikakoodeks aitab organisatsioonil lahendada asjaajamise ja suhtlemisega seotud probleeme ning kindlustab organisatsiooni edukuse. Eetikakoodeks annab kätte juhised eetiliseks käitumiseks. Eetikakoodeks peaks olema igas ettevõttes. Seaduste täitmine ja eetika on kõige aluseks. Kui tegutseda nin...

Eetikakoodeks -
1 allalaadimist
6
docx

Eetika olemus

...eid distsipliine eristada. Kõlblus on inimese kui ühiskondliku või kultuurilise subjekti sisemine käsk, kohustav hääl, südametunnistus. Kõlblust samastatakse eesti keeles enamasti pigem moraaliga, kuid mitte eetika või eetilisusega. Kõlbluse poolt soositavale vastanduvad kõlvatused. Eetikakoodeksite tähtsus: · heade tavade kirjapanemiseks (nt Euroopa logopeedide alalise koostöökomitee eetikakoodeks); · väära käitumise ennetamiseks ja ärahoidmiseks (nt Eesti Inseneride Liidu Eksperdi käitumiskoodeks); · grupi lojaalsuse suurendamiseks ja väärtuste ühtlustamiseks (profess...

Eetika - Kutsekool
22 allalaadimist
16
doc

Eetika konspekt

...F.F. Schumacher "Small is Beautiful": Eetiliseks saab pidada vaid tööd, mis annab inimesele arenguvõimalusi, võimaldab ületada egoismi ning loob vajalikke tooteid ja teenuseid. Hoolivuse eetika 1984.a. Nel Noddings "Caring" Oluline on hoolivus ise. Eetikakoodeksid 1990ndatel aastatel oli 80% USA suurematest äriettevõtetest eetikakoodeksid. Eetikakoodeksi abil püüab juhtkond viia kindlat mooralipoliitikat oma töötajate teadvusesse. Eetikakoodeksid jagatakse kolme rühma: normatiivsed väärtustele tuginevad sotsiaalselt kohustavad Näidis ELCOTEQ Network'i ...

Eetika - Akadeemia Nord
11 allalaadimist
1
doc

Õppetajakutse eetikakoodeks

Õpetajakutse eetikakoodeks Õpetajatega puutuvad kõik inimesed oma elu jooksul kokku, seepärast valisingi selle elukutse ja analüüsin tema eetikakoodeksit. Õpetaja elukutse juures on vajalik eetikakoodeks just seetõttu, et õpetajad suudaksid end analüüsida ja näha, kas nad on kõlbelised sellele e...

Ärieetika - Kutsekool
29 allalaadimist
8
doc

Eetika konspekt

...oraal püüdleb kõrgemate väärtuste poole ega rahuldu vaid viisakusreeglitega. Kutse-eetikas on rahvaste etiketireeglite tundmine oluline. Etiketi tundmine teeb inimeste, sealhulgas ka kutseesindajate suhtlemise märgatavalt kergemaks, meeldivamaks, lihtsamaks. Kutse-eetika koodeksid Eetikakoodeksid on kõlblusnormid, mis on mõeldud üleüldiseks täitmiseks. Üks vanemaid kõlbelisi õpetusi on Moosese 10 käsku. Esimesed teadaolevad ametikoodeksid pärinevad India preestritelt. Tuntuim Vana-Kreeka kutse-eetika koodeks oli Hippokratese vanne, milles autor propageerib arstieetikat. Esimene i...

Eetika -
25 allalaadimist
8
doc

Ärieetika konspekt

...etiline juht peaks olema teadlik oma töökohustustest ning esindama igas olukorras eelkõige ettevõtet, pakkuma oma käitumisega eeskuju, julgema lahendada ebaeetilisi tegusid ja julgustama ka töötajaid neist avalikult rääkima, oskama vabandada. Ettevõtte eetilisust saab tõsta eetikakoodeksitega, käitumiskoodeksitega, premeerimise süsteemidega vms. Töösuhete eetika.  Töö 3 funktsiooni – pakkuda arenguvõimalust, anda võimalus ületada egoism ehk kollektiivis töötamine, toota vajalikke tooteid ja teenuseid  Tööandja ja –võtja vahelis...

Ärieetika -
33 allalaadimist
2
docx

Mina ja juhiabi eetikakoodeks

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool Mina ja juhiabi eetikakoodeks Essee Õppejõud: Mina ja juhiabi eetikakoodeks Sekretär on oma firma nägu ja eeskuju, sageli nimetatakse teda firma hingeks. Ta peaks olema korrektse...

Sekretäritöö - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
56 allalaadimist
5
doc

Ärieetika kordamine

... vahendama tõest informatsiooni ja ei tohi tarbijat eksitada ega segadusse viia. Potensiaalselt eksitav reklaam, mis tundub paljudele valelik, kuid mille eksitavust ei suudeta tõestada. Agressiivne, ebatsensuurne, isiklikke tundeid puudutav reklaam on keelatud ja ebaeetiline. Eetikakoodeksid. Eetikakoodeks (EK) kajastab detailsemalt organisatsiooni väärtushinnangutest tulenevaid ootusi organisatsiooni liikmete suhtes, EK on täitmiseks esmalt juhtidele, seejärel töötajatele Sissejuhatus • e/v eesmärgid, missioon, koodeksi vajadus ja selle täitmine Ettevõtte moraali...

ärieetika - Tallinna Tehnikaülikool
1 allalaadimist
8
docx

MINA JA JUHIABI EETIKAKOODEKS

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Sekretäritöö. Etikett JA14KÕ Eneli Eiert MINA JA JUHIABI EETIKAKOODEKS Essee Õppejõud: Kersti Riivits, MA Mõdriku 2014 Koodeksi järgimine on Eesti Juhi Abi Ühingu liikmetele kohustuslik ning soovitav ka kõigile sekretäridele/juhiabidele, kes ühingusse ei kuulu. Se...

Juhtimine - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
12 allalaadimist
4
docx

Mina ja juhiabi eetikakoodeks

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool JA14KÕ Maria Emma Rist MINA JA JUHIABI EETIKAKOODEKS Essee Õppejõud: Kersti Riivits Mõdriku 2014 Igal töökohal on ettenähtud omad normid, reeglid ning eeskirjad. Seepärast oodatakse töötajatel käitumist vastavalt neile. Ükskõik millis...

Enesejuhtimine - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
3 allalaadimist
1
docx

SEKRETÄRI EETIKAKOODEKS

SEKRETÄRI EETIKAKOODEKS Sekretär : · organisatsiooni lojaalne esindaja nii heas kui halvas · ei sea tähtsamaks enda huve organisatsioonis · kaitseb ning hoiab oma elukutse väärikust kõrgel · arvestab erinevate klientide puhul nende päritolu, kultuuri ning religioo...

Sekretäritöö - Kutsekool
9 allalaadimist
1
docx

SEKRETÄRI EETIKAKOODEKS

SEKRETÄRI EETIKAKOODEKS Sekretär: · on hoolitsetud välimusega; · peab lugu nii endast kui teistest töötajates ja klientidest; · omab kohustust hoida tema hoole all olevaid dokumente ja säilitada nende terviklikkust; · peab olema usaldusväärne ja talle usaldatud infot heaperemehelikul...

Sekretäritöö -
8 allalaadimist
2
doc

Sekretäri eetikakoodeks

SEKRETÄRI EETIKAKOODEKS Positiivne ellusuhtumine paneb sekretäri uskuma oma võimetesse ja töötulemustesse. Ta usub iseendasse, tema võimed ja ideed muutuvad positiivsuse kaudu organisatsiooni eduks. Positiivsus ja avatus on hoiakud, millega ta suhtub nii klienti, koostööpartnerisse, probleemidesse, kui ka vä...

Asjaajamine - Kutsekool
164 allalaadimist
31
doc

Eetika konspekt

...käituda vaid täpsustab, kuidas mõista ja hinnata käitumist; kuidas teha valikuid ja oma valikute eest vastutada. Eetika on: väärtushinnangute ja nende mõtteliste konstruktsioonide filosoofiline refleksioon. (mõtlemine väärtustest, normidest...) Professionaalne eetika; kutse-eetika; Eetikakoodeks Eetika kriis Julian Huxley "Evolutsiooni eetika" Ärieetika business ethics (USA-st) Kitsas ärieetika (narrow b.e.) Lai (broad b.e.) Ettevõtluseetika Majanduseetika Rakenduseetika (kutse-eetika eeskirjad, koodeksid; hõlmab ka ärieetika) Mõtlemiseks: 1. Milles seisneb minu kutsetöö ee...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikakõrgkool
69 allalaadimist
40
ppt

Eetika

...ika Õppemaht 16 tundi, sellest: · 4 h loengud · 4 h seminar · 8 h iseseisev töö Kirjandus: Tuulik, M. (2002). Eetika ja moraal. Tallinn: Ilo Van der Arend, A.J.G. (1997). Kutse-eetika. LEMON. Õendusala õppematerjal, IX peatükk. Tallinn: Sotsiaalministeerium Rahvusvaheline õe eetikakoodeks (www.ena.ee) Õpiväljundid Peale kursuse läbimist üliõpilane: · tunneb peamisi eetikateoreetilisi ja rakendusmoraali lähenemisi · analüüsib ja tõendab eetika teadmiste olulisust õenduses · väärtustab õe tegutsemispõhimõtete aluseks olevaid väärtusi · mõistab ja võtab omaks...

Filosoofia -
40 allalaadimist
3
docx

MINA JA JUHI ABI ÜHINGU EETIKAKOODEKS

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool JA13KÕ Lea Valter MINA JA JUHI ABI ÜHINGU EETIKAKOODEKS Essee Õppejõud: Kersti Riivits Mõdriku 2013 ,,Mina ja Eesti Juhi Abi Ühingu liikme eetikakoodeks" Alustades tööd juhiabina peaks kõigepealt ennast kurssi viim...

Eetikakoodeks - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
7 allalaadimist
2
docx

Mina ja juhiabi juhiabi eetikakoodeks

...kutse väärtuse tunnetamine, motiveerib igat töö tegijat ja julgustab ennast proovile panema uutes põnevates valdkondades. Selleks, et kõik saaksid kollektiivis aru ühtemoodi organisatsiooni väärtushinnangutest, olen seisukohal, et igas organisatsioonis peaks olema eetikakoodeks. Juhiabi töö on professionaalne tegevus, mis aitab organisatsioonil lahendada asjaajamise ja suhtlemisega seotud probleeme ning kindlustab organisatsiooni edukuse. Juhiabilt oodatakse kompetentsust ja esinduslikkust. Ta esindab eelkõige oma organisatsiooni ning esikohal on organisatsio...

Sekretäritöö - Kutsekool
37 allalaadimist
10
odt

Kõik eetikast

...meie inimliku tunnetusvõime paratamatust puudulikkusest ja mida võiks nimetada keskkonna kahjustamise objektiivseks teguriks, teiseks aga ei tahetagi võimalikke kahjusid näha. Niisuguses n-ö tahtlikus teadmatuses ei ole süüdi mitte ainult tootjad, vaid ka tarbijad. 10. Eetikakoodeks · Kas eetikakoodeksit on vaja? Ettevõtte sotsiaalsed kohustused ühiskonna ees on kombeks jagada kolmeks: 1) filantstroopilised- mida ühiksond ettevõttelt sooviks, 2) eetilised- mida ühiskond ettevõttelt ootab, 3) õigusjärgsed ja majanduslikud- mille täitmist ühiskond nõuab....

Eetika - Kutsekool
272 allalaadimist
80
pdf

Ametkondlik kaitumine ja etikett

... ja etikett ........................................................................................... 4 Kutse-eetika .............................................................................................................................................. 4 Sekretäritöö eetikakoodeks ........................................................................................................................... 5 Nõuded juhile:
 ............................................................................................................................................. 7 ...

Sekretäritöö - Kutsekool
24 allalaadimist
8
docx

MILLISTE ISIKUOMADUSTEGA INIMENE EI SOBI JUHIABI TÖÖD TEGEMA

...l on vaja. On ju juhiabi üks organisatsiooni visiitkaardist, mis esimeste seas silma paistab. Mida professionaalsem on juhiabi oma kohustusi täites seda edukam on ka organisatsioon koostööpartnerite ja klientide silmis. Juhiabil on lihtsam seda kõike teha kui organisatsioonil on eetikakoodeks, millest juhinduda. Juhiabiks ei sobi inimene, kes ei täida oma töökohustusi korrektselt ja ületab võimupiire. Olen selle väitega täiesti nõus kuna juhiabil on sageli ligipääs ka väga salajastele ettevõtet puudutavatele dokumentidele. Ka selliste teadmiste pagasiga ei tohi t...

Sekretäritöö - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
14 allalaadimist
4
docx

Milliste isikuomadustega inimene ei sobi juhiabi tööd tegema

...tööl on vaja. On ju juhiabi üks organisatsiooni visiitkaardist, mis esimeste seas silma paistab. Mida professionaalsem on juhiabi oma kohustusi täites seda edukam on ka organisatsioon koostööpartnerite ja klientide silmis. Juhiabil on lihtsam seda kõike teha kui organisatsioonil on eetikakoodeks, millest juhinduda. Juhiabiks ei sobi inimene, kes ei täida oma töökohustusi korrektselt ja ületab võimupiire. Olen selle väitega täiesti nõus kuna juhiabil on sageli ligipääs ka väga salajastele ettevõtet puudutavatele dokumentidele. Ka selliste teadmiste pagasiga ei tohi ta kunagi oll...

Sekretäritöö -
1 allalaadimist
3
docx

Sotsiaaltöö arutlus eetikakoodeksi ja kutsestandardi üle

Sotsiaalalal töötaja eetikakoodeks ja sotsiaaltöötaja kutsestandard Sotsiaaltöötajal on mitmeid ülesandeid, mis aitavad kaasa sotsiaalsetele muutustele ja arengule nii üksikisiku, organisatsiooni ja ka ühiskonna tasandil ning samuti ka probleemide ennetamine. Siin kohal on väga oluline roll sotsiaalsetel õiglustel ja inimõigustel. Ku...

Sissejuhatus sotsiaaltöösse -
6 allalaadimist
5
doc

Suverehvide ostmine / Äri- ja kutseeetika kodutöö

...peamine süüdlane, kuna mõlemad osapooled eksisid. Mõlema jaoks on teise eksimus loomulikult suurem, kui enda oma, seega oleks vaja hoopis kedagi kolmandat, kes oleks täiesti erapooletu seda asja lahendama. Abijuhised: Formaalsed: Ei ole teada, kas antud firmal oli välja töötatud eetikakoodeks või mitte, kuid antud juhtumi põhjal võib järeldada, et ei olnud. Seega võib öelda, et kuna midagi sellist välja ei olnud töötatud eksisid nad eetika põhitõdede vastu. Teisalt kuidas nad oleksidki osanud õigesti käituda, kui neil selleks igasugune käsk puudus. Kuid jällegi on selline käitumin...

Ärieetika - Kutsekool
125 allalaadimist
20
docx

Kutse-eetika

...sin infot eetika ja selle alaliikide kohta. Mnu alaliikideks on eetikaprintsiibid, sekretäri-eetika printsiibid, äri-eetika, raamatupidaja-eetika printsiibid ning Õhtulehe artikli analüüs. Iseseisev töö algab eetika mõiste lahtiseletamisega, ja lõpeb artikli analüüsiga. Kutse-eetika Eetikakoodeks on kirjapandud normide ja/või väärtuste kogum, mis on toeks mingis valdkonnas tekkivate moraaliprobleemide lahendamisel ja õigete käitumisviiside valikul. Levinumateks eetikakoodeksite koostamise põhjusteks on elukutse sisemine vajadus, väline surve, ühtsete käitumisstandardite kujundamine, re...

Eetika - Kutsekool
20 allalaadimist
6
doc

Tööstusdisaini-inseneri tasustamine toote kasumilt

...e üsna jäigalt paika inseneride õigused ning kogustused tööandja, ühiskonna ning iseenese ees. Järgnevalt vaatlen üht hüpoteetilist eetilist dilemmat tööstusdisaini-inseneri ees ning selle lahendust Ameerika Ühendriikide Rahvusliku Professionaalsete Inseneride Ühingu (edaspidi NSPE) Eetikakoodeksi järgi. Olukorra tutvustus Üks Ameerika Ühendriikides võimendeid tootev firma palkas tööstusliku tootedisaini alal spetsialiseerunud insener-konsultandi, kelle nimi olgu Smith, et too vaataks üle firma poolt arendatava võimendi arhitektuuri. Firma ei olnud seni müügikõlbulikku toodet v...

Insenerieetika - Tallinna Tehnikaülikool
52 allalaadimist
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

...na paigutada mitmesse erinevasse ainevaldkonda, sõltuvalt sellest, millise ametnikuga on tegu. Samas võib ametniku töös olla ka niisuguseid eetilisi aspekte, mis ühegi konkreetse rakendusvaldkonna alla ei mahu (näiteks kodanike võrdne kohtlemine ja huvide konflikti vältimine). 3. Eetikakoodeks Eetikakoodeksi all mõistetakse eelkõige kirjapandud normide ja/või väärtuste kogumit, mis on toeks mingis valdkonnas tekkivate moraaliprobleemide lahendamisel ja õigete käitumisviiside valikul. Seega on eetikakoodeks sisu poolest ikkagi eetikavaldkonna dokument, mitte õigusakt, kuigi selle n...

Majanduse alused - Tartu Ülikool
103 allalaadimist
9
docx

Ärieetika eksamiküsimused

...tööjõu tekkimiseks. Veel enam, lõpuks jõuab riik oma arenguga sinnamaale, et on majanduslikult võimalik legaalset tarkvara soetada. Nii valmistavad odavad piraatkoopiad legaalsele tarkvarale turgu ette. Seda muidugi juhul, kui riik piraatlust ei legaliseeri. 10. CSR; EETIKAKOODEKSID 1. Kuidas on kombeks liigitada ettevõtte sotsiaalset kohustust ühiskonna suhtes? Neist millise liigi täitmist saab ühiskond ettevõttelt nõuda? 1)filantroopilised kohustused ­ vabatahtlikult võetud heategevad kohustused (sponsorlus, heategevusfondides osalemine) 2)eetilised kohustused, ...

Ärieetika - Tallinna Tehnikaülikool
127 allalaadimist
28
doc

Ärieetika

...tika............................................................................................................14 Juhtimise eetika tüübid..........................................................................................15 3. ETTEVÕTTE EETIKAKOODEKS....................................................................17 4. SPETSIIFILISED ÄRIEETIKA PROBLEEMID..............................................18 4.1 Infotehnoloogia arenguga seotud........................................................................18 4.2 Investorid ja ettevõte....................................................................................

Ärieetika - Tartu Ülikool
350 allalaadimist
6
docx

Ärieetika: juhtumi analüüs

...sti. Kuna nende vastutusala on kuni liitumispunktini ja põlengu oht oli sellest punktist edasi, siis polnud nad kohustatud midagi tasuta tegema. Elektrikud läksidki kohale ka alles siis, kui oli juttu kaitsme maha võtmisest, mis oli nende plommi all. 3. Abijuhised Eesti Energia eetikakoodeks: (Sotsiaalse vastutuse..., 2014) 1. Oleme ausad ja usaldusväärsed ning nõustume ainult seaduslike kokkulepete ja tehingutega. 2. Kasutame vara heaperemehelikult ja säästlikult. Karmen Tamm 155144TABB24 3. Me kohtleme kõiki viisakuse, lugupidamise ja tähelepanuga. 4. Hoidume suhetes...

Ärieetika - Tallinna Tehnikaülikool
9 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun