Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Arvestuse alused kokkuvõte - sarnased materjalid

raamatupi, ttev, kapital, konto, omakapital, kontod, tjate, koost, ksus, steem, varad, majandusarvestus, lausend, passiva, ettemaksed, ksuse, varaobjekt, algdokument, lest, kahjum, majandusarvestuse, silisest, rjel, aktsiad, rtus, rekvisiidid, eraldised, tjad, sotsiaalmaks, luca, raamatupidamiskohustuslane, finantsarvestus, arvestust, jooksva, tehingud
20
docx

Arvestuse alused kokkuvõte kaugõppele

Kordamisteemad õppeaines arvestuse alused 1. Raamatupidamise ajalugu. Kes oli Luca Pacioli? Arvepidamise algus 10 000 a tagasi. Arvepidamise ajalugu sai alguse Lähis-Idast, mil muistste templi preester loendas vara.Vajadus statistilise arvepidamise järele tekkis seoses linnastumise ja riikide tekkega.Arvude märkimine sümbolitena o...

Arvestuse alused -
81 allalaadimist
60
docx

Arvestuse alused eksamikonspekt

RAAMATUPIDAMISARVESTUSE ÜLDISELOOMUSTUS: Arvestuse mõiste ja terminoloogia: Arvestuse abil kajastatakse varade seisukorda ja liikumist. Ehk siis pannakse kirja kust varad tulevad ja kus neid kasutatakse. Arvestust peetakse selleks, et kontrollida ettevõtte tegevust ja suunata arengut. Arvestus on oma olemuselt ä...

Arvestuse alused -
19 allalaadimist
3
docx

Arvestuse alused kokkuvõte

1)Arvepidamise ajalugu: kes oli Luca Pacioli, kust sai arvepidamine alguse? Tänapäeval kehtiva ja toimiva arvestuse alused on esmakordselt kirja pannud Luca Pacioli aastal 1494 2)Mis on ettevõtte majandusaasta aruanne, millal see koostatakse? Aastaaruanne koosneb erinevatest aruannetest, mille koostamiseks on ette nähtud kindlad vormid ja mille eesmärk on anda ülevaade firma finantsseisust, majandustulemustest ja r...

Arvestuse alused - Tallinna Tehnikakõrgkool
4 allalaadimist
46
doc

Arvestuse alused 1-3 nädala konspekt

ARVESTUSE ALUSED 1- 3 nädal AJALUGU Arvepidamise juured ulatuvad vähemalt 10 000 aasta taha. Kaasaegse arvestuse algusajaks peetakse 14. sajandit, mil hakati kasutama kahekordset kirjendamist. Tänapäeval kehtiva ja toimiva arvestuse alused on esmakordselt kirja pannud Luca Pacioli aa...

Arvestuse alused - Tallinna Tehnikaülikool
111 allalaadimist
24
docx

Arvestuse alused

Arvestuse alused Punktid 32/45 Hinne 70 maksimumist 100 Rahuldav Tagasiside Küsimus 1 Kas väide, et majandusarvestuse koostisosadeks on finantsarvestus, juht...

Arvestus ja aruandlus - Tallinna Tehnikaülikool
26 allalaadimist
32
docx

Finantsarvestuse alused

FINANTSARVESTUSE PRINTSIIBID:  Majandusüksuse printsiip – juriidilise isiku raha pole füüsilise isiku raha. Ettevõte eksisteerib iseenda huvides.  Jätkuvuse printsiip – majandusüksust käsitletakse jätkuvalt tegutseva organisatsioonina, kui ei ole alust vastupidiseks oletuseks. ï...

Finantsarvestus - Tallinna Tehnikaülikool
90 allalaadimist
26
doc

ARVESTUSTE ALUSED 7.-8. nädala konspekt

... 1000 K Intressivõlg 1000 Laen tagastatakse 3 kuu möödumisel koos intressiga: D Lühiajaline pangalaen 100 000 D Intressivõlg 3000 K Pangakonto 103 000 Võlad tarnijatele Need on võlad tarnitud kaupade ja osutatud teenuste eest. Ostuarved kajastatakse raamatupidamisarvestuses tekkepõhiselt ehk majandustehingu toimumisel, olenemata sellest, kas raha on tasutud. Raamatupidamiskanne: D (vastav) Kulu, Kaup, Materjal, Materiaalne põhivara jne. (D käibemaks) K Võlad tarnijatele Töötasu kajastamine (Palgavõlg) Töötasu alammäär 2014. aastal on: 355 eurot/kuus (täi...

Arvestuse alused -
27 allalaadimist
8
docx

Arvestuse alused - küsimused

...kidel kaupadel sarnane 4. FIRMA kaubavaru algjääk on 4000 kr, soetatud kaubad 6500 kr ja kaubavaru lõppjääk 3000 kr. Perioodi jooksul kajastati kasumiaruandes kuluna: · 7500 · 4000 · 6500 · 4500 · 1500 5. Varude arvestuse all ei mõisteta.. · Kaupade arvestust · Toorme arvestust · Materjalide arvestust · valmistoodangu arvestust. · Laenude kogusumma arvestust Põhivara arvestus 1. Põhivarad on varad.. · mida ettevõte kasutab toodete tootmisel, teenus...

Arvestuse alused - Tallinna Tehnikaülikool
281 allalaadimist
58
doc

ARVESTUSTE ALUSED 4.-6. nädala konspekt

...ndusettevõtte varudeks on: Kaup Varud kajastatakse soetusmaksumuses. Varude müük Kaubandusettevõtte põhitegevuseks on varude soetamine ja müük. Müük kajastatakse raamatupidamiskandega: D Ostjate tasumata arved või/ja Kassa jne K Müügitulud Varude arvestus Varude arvestuses kasutatakse pidevat ja perioodilist arvestussüsteemi. Pidev arvestus: Arvestus nii ostu kui müügi osas Laoseisu inventuur üks kord aastas Kasutatakse suurfirmades Perioodiline arvestus: Jooksev arvestus puudub Laoseisu inventuur vähemalt üks kord aastas Kasutatakse väikefirmades Var...

Arvestuse alused -
34 allalaadimist
2
docx

Arvestuse alused I KT kordamine

Arvestuse alused KT kordamine Kassapõhine arvestus ­ majandustehinguid kajastatakse siis, kui raha on laekunud või välja makstud. Tekkepõhine arvestus ­ majandussündmused kajastatakse selle toimumisel, sõltumata sellest, kas raha on laekunud või mitte. Varaobjekt ­ möödunud sündmuste tulemusel ettevõtte valits...

Arvestuse alused - Tallinna Tehnikaülikool
3 allalaadimist
62
pdf

Finantsarvestuse konspekt

Tallinna Tehnikaülikool Majandusarvestuse instituut FINANTSARVESTUS Loengukonspekt Koostanud lektor Iivi Maspanov SISUKORD SISUKORD ......................................................................................................................... 2 1. MAJANDUSARVESTUS ...........................................................................

Ettevõtlus alused - Tallinna Tehnikaülikool
149 allalaadimist
34
docx

Raamatupidamise alused

FINANTSARVESTUS MAJANDUSARVESTUSE SÜSTEEMIS Majandusarvestuse olemus Kõik majanduses osalejad - üksikisikud, ettevõtted ja riik - peavad tegema otsuseid enda valduses olevate ressursside kasutusvõimaluste kohta. Alternatiivide hindamisel valitakse välja suurimat kasu toov ressursipaigutus. Majandusarvestus loob infota...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
17 allalaadimist
124
pdf

Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine (teooria), raamatupidamisealused

... Parandatud väljaanne Koostanud: Monika Nikitina-Kalamäe, Ainika Ööpik-Vaade Tallinn 2015 SISUKORD 1 SISSEJUHATUS RAAMATUPIDAMISSE........................................................................... 3 1.1 Majandusarvestuse olemus ............................................................................................... 3 1.2 Majandusarvestuse liigid .................................................................................................. 4 1.3 Arvepidamise ajalooline taust ..................................................................

Raamatupidamise alused - Kutsekool
33 allalaadimist
19
doc

Arvestuse Alused

Majandusarvestus Kaugõppe osakong ARVESTUSE ALUSED Ainetöö Üliõpilane: Juhendaja: Aino Sillamaa Tallinn 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS...................................................................................................................

Ökoloogia ja... - Tallinna Tehnikaülikool
101 allalaadimist
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

... müügivõimalused. · Tehnoloogilised ressursid: ettevõttes kasutatava tehnoloogia ja töötajate oskuste tase. Hinnata tuleb uuenduste vajadust. 19 Majandusarvestuse alused 1. Majandusarvestuse olemus, liigid Majandusarvestus on oma iseloomult teenus. Tema peamine funktsioon on toota kvantitatiivset finantsinfot ettevõtte majandustegevuse kohta juhtimisotsuste vastuvõtmiseks. Ettevõtte omanikke ja juhatust huvitab eelkõige ettevõtte majandustegev...

Majanduse alused - Tartu Ülikool
103 allalaadimist
60
doc

Ettevõtluse alused

...tturgude valik. 8.4. Toodangupoliitika. 8.5. Hinnakujundus. 8.6. Turustuspoliitika, turustuskanalite ülesehitus, kasutatavad vahendajad ja suhted nendega. 8.7. Müügitoetuspoliitika. 8.8. Konkurents (võib esitada võrdlustabeli konkurentidega). 9. Finantsarvestused (vt. ptk. 8 "Rajatava ettevõtte finantsplaanid") 1.1. Vajaliku stardiakapitali hinnang. 1.2. Investeeringute allikad. 1.3. Bilanss. 1.4. Tulude ja kulude aruanne. 1.5. Kassavoog. 1.6. Kasumi-kahjumi läve arvutus (soovitavalt erinevate eelduste korral). 10. Riskikäs...

Ettevõtluse alused -
119 allalaadimist
72
pdf

Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine (teooria), loengukonspekt raamatupidamise alused

...amatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud omanikele tehtud väljamaksed omakapitalist; • kasum (kahjum) – raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi tulude ja kulude vahe; • Eesti hea raamatupidamistava – rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse käesoleva seadusega ning mida täiendavad vastavalt käesoleva seaduse § 32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid (edaspidi ka toimkonna juhendid); • rahvusvahel...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
19 allalaadimist
126
doc

Lõpueksami küsimused ja vastused(2008)

...Kapitali hinna aluseks on valmidus maksta õiguse eest omandada kapitali tulevasi tulusid e väärtuse määrab loodetav tulu. Kapitaliprotsent on sissetulek, mille saab kapitali omanik ettevõtlusesse paigutatud või laenuks antud kapitali eest. 11.Kulude ja kuluarvestuse olemus. Kulud teatud hüviste tootmiseks on võrdsed nende tootmiseks kasutatud tegurite panuste väärtusega. Majandusarvestus on majandusinfo identifitseerimise, hindamise, töötlemise ja edastamise protsess. ...

Finantsjuhtimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
490 allalaadimist
32
docx

Raamatupidamine I osa

...ng seega ka bilansimahtu. 2.3 Kulude arvestus Kuluarvestus ettevõttes peab olema: · ajaliselt täpselt piiritletud; · kohaldatud ettevõtte suurusele ja majandustegevuse omapärale; · ülevaatlik, võimaldama saada kõik vajalikud andmed; · võrreldav. Raamatupidamisarvestuse seisukohalt jaotatakse kulud tootmiskuludeks ja perioodikuludeks. Tootmiskulud on otseselt seotud tooteühiku valmistamisega ning hõlmavad otseseid materjali- ja tööjõukulusid ning tootmise üldkulusid. tootmise otsekuludeks on vahetult toodetele kulutatud tooraine, materjal, ...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
7 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

...ik ja kiire peale- ning mahalaadimine • võimaluse pakkumine „uksest ukseni” liikluseks Lennukikere piiratud mahtude tõttu peavad laadimisühikud olema valmistatud arvestusega, et kogu lennukikere kaubaruum saaks maksimaalselt ära kasutatud. Praktika on näidanud, et tarne- ahelas on lennuvedude pudelikaelad lennukid ise. La...

Logistika alused - Kutsekool
114 allalaadimist
37
doc

Finantsarvestus I osa

...S 1 Tallinna Tehnikagümnaasium Õppeaine eesmärk Anda õpilastele majandusalaseid üldteadmisi ettevõtte majandustegevuse olulisematest külgedest, finantsarvestuse alustest, kontseptsioonidest seostatuna Eesti seadusandluse ja ärikeskkonna ning nendest tulenevate probleemidega. Aine käsitlemisel keskendutakse põhimõistete, struktuuride, reeglite ja protsesside ning metoodiliste võtete selgitamisele ettevõtluse esmatasandil. Loengukonspekti esimene osa sis...

Finantsarvestus - Keskkool
57 allalaadimist
37
docx

Praktiline raamatupidamine

Praktiline raamatupidamine (Pille Kirsimäe) Soovitatav kirjandus: K. Kallas Finantsarvestuse alused; Raamatupidamise seadus; Raamatupidamise Toimkonna juhendid. I loeng Ettevõtlusega alustaja bürokraatia *Sobiv ettevõtlusvorm *Registreerimine äriregistris *Raamatupidamise korraldamine *Riigile nõutavad maksud vastavalt esitatud deklaratsioonidele Raamatupidmise olemus- Aasta jook...

Raamatupidamine -
11 allalaadimist
2
doc

Kontrolltöö2

1. Tekkepõhise ja kassapõhise arvestuse võrdlus. Kassapõhine arvestus on majandustehingute kajastamine vastavalt majandustehinguga seotud raha laekumisele või väljamaksmisele. Tekkepõhine arvestus on majandustehingute kajastamine vastavalt majandustehingu toimumisele, sõltumata sellest, kas sellega seotud raha on laekunud või välja m...

Arvestuse alused - Tallinna Tehnikakõrgkool
253 allalaadimist
54
doc

“Ettevõtte majandusõpetus” kordamisküsimused

...ng”)  Müügiorganisatsiooni arenguetapid Etapid Vahendid 1. Müügi teadvustamine 1. Müügi baaskoolitus 2. Müügi analüüsimine 2. Müügijuhtimise süsteem 3. Müügi juhtimine 3. Müügiprotsessid 25. Majandusarvestuse eesmärk ja funktsioonid. (lk 117-118, Majandusarvestus_I)  Majandusarvestuse eesmärk on informatsiooni kogumine, mis aitab ettevõttes langetada finantseerimisega seotud otsuseid  Majandusarvestusega tegeleb raamatupidaja või raamatupidamise osakond, mille töö põhineb Eesti Vabari...

Ettevõtluse alused - Tallinna Tehnikaülikool
43 allalaadimist
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

... 116 vähem kui 48 tundi järjestikust puhkeaega, on tühine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. (2) Kokkulepe, mille kohaselt töötajale jääb summeeritud tööaja arvestuse korral seitsmepäevase ajavahemiku jooksul vähem kui 36 tundi järjestikust puhkeaega, on tühine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. (3) Eeldatakse, et iganädalane puhkeaeg antakse laupäeval ja pühapäeval. 322. Mis on osaline tööaeg ja kuidas seda rakendatakse? Osalise tööaja...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
24 allalaadimist
54
docx

Raamatupidamise alused

FINANTSARVESTUS MAJANDUSARVESTUSE SÜSTEEMIS Majandusarvestuse olemus Kõik majanduses osalejad - üksikisikud, ettevõtted ja riik - peavad tegema otsuseid enda valduses olevate ressursside kasutusvõimaluste kohta. Alternatiivide hindamisel valitakse välja suurimat kasu toov ressursipaigutus. Majandusarvestus loob infota...

Raamatupidamine - Kutsekool
10 allalaadimist
214
docx

Õiguse alused kordamisküsimused vastustega

... varade juurdekasvu vahest ehk 25 000 krooni. Sel moel suureneb mõlema abikaasa vara ühepalju. Kui vara suureneb võrdselt või ei muutu, ei ole kummalgi vaja midagi nõuda. Varalahusus - tekib samuti poolte kokkuleppel abiellumisel või seatakse vara juurdekasvu tasaarvestuse vararežiimiks abieluvaralepinguga. Varalahususe korral käsitletakse abikaasasid varalistes suhetes üksteisest eraldiseisvate isikutena, kes ei ole teineteisega abielus 382. Mis on sugulus? Kui üks isik põlvneb teisest, on nad otsejoones sugulased. Otsejoones sugulased on ülenejad ja al...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
50 allalaadimist
21
docx

Sise-eeskiri

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool IIR Laura Indus Raamatupidamise sise-eeskirja koostamine Referaat Mõdriku 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS Raamatupidamise seadus § 11 käsitleb sise-eeskirja järgmiselt: 1)...

Raamatupidamise alused - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
196 allalaadimist
31
pdf

Majandusarvestus

TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond AVATUD ÜLIKOOL SISSEJUHATUS ETTEVÕTTEMAJANDUSSE MAJANDUSARVESTUS Koostanud lektor Kertu Lääts Tartu 2004 1. MAJANDUSARVESTUSE OLEMUS Majandusarvestus on oma iseloomult teenus. Tema peamine funktsioon on toota kvantitatiivset finantsinfot ettevõtte majandustegevuse kohta juhtimisotsuste vastuvõtmiseks. Ettevõtte omanikke ja juhatust huvitab eelkõige ettevõtte majandus- tegevuse tulukus, võlausaldajaid ettevõtte võim...

Majandusarvestus - Tartu Ülikool
361 allalaadimist
28
pdf

Praktika Osaühingus Erisisu

...i kohta, sest pidevalt on vaja varude hetkeseisu müügipakkumiste koostamiseks. Raamatupidaja koostab aruanded toorme ostuarvete, realiseeritud toodangu müügi ja saekaatri töötajate kohta iga kuu lõpus. 10 Saekaatrite arvestused koondab pearaamatupidaja iga kuu lõpus koondarvestusse, töötleb erinevate arvestuste kaupa, süstematiseerib ning esitab need tegevdirektorile. Raamatupidamis- ja maksuarvestust peetakse arvutis tarkvaraga Hansa Classic. Tulevikus on plaanis üle minna Hansa perekonna tarkvarale Office2. Ainukeseks mi...

Raamatupidamise alused - Tallinna Tehnikaülikool
246 allalaadimist
74
doc

Ainekonspekt FINANTSJUHTIMINE

...HTIMINE 1 Tehnikagümnaasium Õppeaine eesmärk Anda õpilastele majandusalaseid üldteadmisi ettevõtte majandustegevuse olulisematest külgedest, finantsarvestuse alustest, kontseptsioonidest seostatuna Eesti seadusandluse ja ärikeskkonna ning nendest tulenevate probleemidega. Aine käsitlemisel keskendutakse põhimõistete, struktuuride, reeglite ja protsesside ning metoodiliste võtete selgitamisele ettevõtluse esmatasandil. Loengukonspekt sisaldab teoree...

Majandus - Keskkool
41 allalaadimist
37
doc

Ainetöö

TALLINNA MAJANDUSKOOL Majandusarvestuse ja maksunduse osakond Raamatupidamise bilanss. Ainetöö Juhendaja: Tallinn 2009 2 Sisukord. 1. Raamatupidamise bilanss.........................................................................................

Finantsarvestus - Tallinna Majanduskool
556 allalaadimist
46
doc

Finatsraamatupidamine

Finantsraamatupidamine SISUKORD I RAHVUSVAHELISEST RAAMATUPIDAMISEST.............................................................3 1. Rahvusvahelised arvestusmudelid...................................................................................... 3 2. Raamatupidamisarvestuse rahvusvaheline harmoniseerimine ja standardiseerimine.........4 II RAAMATUPIDAMISES KASUTATAVAD ARVESTUSMEETODID..............................8 3. Ostjatelt laekumata arvete hindamise meetodid..................................................................8 4.Varude arvestuse meetodid .................................................................

Finantsraamatupidamine - Estonian Business School
658 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun