Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

"artiklid" - 1097 õppematerjali

2
docx

Saksa keele põhisõnavara artiklid ja mitmusevormid

Zimmer ­ die, ­ das, Platz ­ der, Fleisch Woche ­ das, ­ die, Monat ­ der, Arbeitstag Mensch ­ der, ­ der, Nacht ­ die, Jahr Bier ­ das, ­ das, Milch ­ die, Fluss Geburtstag ­ der, ­ der, Uhr ­ die, Ei Himmel ­ das, ­ der, Geschenk ­ das, Frage Freund ­ die, ­ der, Feiertag ­ der, Stadt Tisch ­ die, ­ der, Glück ­ das, Fisch Fisch ­ der, ­ der, Saft ­ der, Nachbar Regen ­ der, ­ der, Mond ­ der. Zeit Geld...

Saksa keel - Eesti Maaülikool
21 allalaadimist
1
doc

Inglise keele artiklid

THE NO ARTICLE · Names in the plural = countries: the Nether- * Names of countries / towns (also with an es- lands, the USA; the West Indies ablished modifier): (South) Estonia, Tartu · Names of the countries, and towns with a * Expressions from North to South etc. characteristing / spacifying modifer: the Tartu of th 19th century * Names of streets, bridges, airports, parks, squares, buildings, railway stations, shops, · Names of rivers, channels / canals, seas, addresses: Fleet Street, Tower Bridge, oceans, streams, straits: the Danube; the Suez Kennedy Airport, Hyde Park, Trafalgar Canal; the Baltic Sea; the Pacific Ocean; the Square, Buckingham Palace, Victoria Station, Bering...

Inglise keel - Põhikool
47 allalaadimist
3
docx

Artiklid

A · Kui on ainsus · Kui asjast räägitakse esimene kord · Kui räägime, et üks paljudest (one of many) · Ametid · Rahvused, usundid · Muusikalised instrumendid · Peale what ja such (what a pretty girl) · Millelegi viidates, näidet tuues (the mouse had a tiny nose) · A hundred, a thousand, a million · A journey, a trip · Kui kellelgi on midagi .. (a long nose, a strong heart, a nice face) · Nähtavate (füüsilistese) asjade kohta (This is a chair) · Mõõtes midagi (once a week, £12 a kilo) · Kui kasutame pärisnime endale mitte teadaoleva isiku kohta · Üldistuste puhul · Kellegi tehtud kunstiteos (I'd like to have a Monet.) · Komplimente tehes (It was a nice day) · Midagi seletades (A apple is frukt what grows on trees.) · Kui räägime konkreetsest asjast; kui kuulaja/lugeja ei tea, kellest jutt; kui ei loe, kellest täpselt räägitakse · Kui räägitakse teatud transpord...

Inglise keel - Keskkool
143 allalaadimist
19
doc

Artiklid

Inglise keeles on kaks artiklit: 1) umbmäärane artikkel umbmäärane artikkel on a, täishäälikuga algava nimisõna ees an 2) Määrav artikkel on the Umbmäärase artikli puudumine võib muuta nimisõna tähendust wood puit a wood mets fire tuli a fire lõke iron raud a iron triikraud He gave me the book. Ta andis mulle selle raamatu. He gave me a book. Ta andis mulle ühe raamatu. Umbmääran artikkel a (an) näitab, et tegemist on ühe asjaga või isikuga. Umbmäärane artikkel on tekkinud arvsõnast one (üks). Seepärast saab umbmäärast artiklit tarvitada ainult ainsus oleva nimisõnaga. Give the child a book. Anna lapsele üks raamat. Umbmäärase artikli tarvitamine elukutusete ja rahvuste puhul. Ainsus: I am a doctor. He is an artist. You are a ve...

Inglise keel - Põhikool
28 allalaadimist
4
docx

Tammsaare artiklid

Tammsaare artiklid Unistused Meie unistused on kujunenud meie keskkonna ja välimuse järgi ­ üksluised, tavapärased, mitte midagi ebatavalist. ,,Veel maksab unistada, veel peab unistama, set me oleme vähem unistanud, kui kodumaa lubab. Peab unistama sõnas, värvis, helis, peab unistama, kuni unistused reaalseks muutuvad." Inimeste unistused on enesekesksed. Tammsaare arutleb, mida võiksid küll riigipead ja poliitikud unistada, kuhu nende unistused suunduvad. Tammsaare mõtleb nende jõukate peale, kes pärast sõda meie kodumaal elama hakkavad. Kas nad kõnelevad oma unistustest valjult või hoiavad need endale? Tõenäoliselt püüeldakse rahva tuntuse poole, kuna kõik tahavad, et neid teataks kui kunstiarmastajaid, hariduse edendajaid, teaduse toetajaid. Tammsaare loodab, et pärast sõda siia tulnud jõukad satuvad vanadega kokkupõrkesse ning seetõttu muutuks ka siinne elu mingil määral põnevamaks, huv...

Kirjandus - Keskkool
67 allalaadimist
3
doc

Artiklid

Articles zero, a/an, the Zero · Zero article is used, when article the or a/an is not used. · Articles are not used with the names of languages. Example: He was learning Chinese. · Is not used with the names of sports. Example: She plays badminton and basketball. · Is not used before academic subjects. Example: She's taking economics and math. · Is not used with seasons. Example: In spring, we like to clean the house. · Is not used with institutions. Example: He's in church/college/jail/class. · Is not used with meals. Example: Breakfast was delicious. · Is not used with diseases. Example: She has cancer. · Is not used with time of day. Example: We'll be there around midnight. · Is not used when you are speaking about transport. Example: He comes to work by taxi. A/an Using a or an depends on the sound that begins the next word. · a is used before...

Inglise keel - Põhikool
10 allalaadimist
6
docx

Organisatsioonikäitumise artiklid

Organisatsioonikultuuri roll mitteametliku konflikti lahendamisel- Di Pietro, Di Virgilio Paljud uurijad ilma kahtlusteta kinnitanud, et eeskirjad on olulised lahendamaks töökohal esinevaid konfliktsituatsioone. Konflikti protsess on suuresti mõjutatud organisatsioonikultuurist. Väiksem grupp uurijaid on uurinud ka organisatsioonikultuuri mõjusid erinevatel viisidel konfliktide lahendamisel, eelnevate uuringute korral ei ole tehtud võrdlevat uuringut mitte- ametlikes konfliktide lahendamise situatsioonides. Selles uuringus uuritaksegi konflikti tüüpe ja konfliktide arvu organisatsioonis eesmärgiga uurida suhet organisatsioonikultuuri ja käitumisnormide vahel, ehk kuidas lahendatakse konflikte nö mitteametliku reeglistiku järel. Ankeet anti 68 töötajale avalikus sektoris. Tulemused näitasid, et on seos organisatsioonikultuuri ja käitumisnormide vahel. Selle stsenaariumi järgi saab ametlik probleemide lahendamise reglement kõigest sisutühjaks juhendik...

Organisatsioonikäitumine -
19 allalaadimist
4
docx

Ajalehe artiklid

11.2017) Tunnused:  Uudis on materjal, mida avalikkus peab teadma ja mis aitab inimestel nende probleeme mõistuspäraselt lahendada.  On materjal, mis lahutab meelt  On tavalisest sündmustevoolust väljaulatuv sündmus, murre tavapärases. Intervjuu: „Intervjuu: Poiste hulk, kelle seast ajateenijaid valida, üha väheneb“ (Postimees, 13.11.2017) Tunnused:  Intervjuu kujutab endast küsimus-vastus-vormis dialoogi ajakirjaniku ja avalikkusele huvi pakkuva isiku vahel  Põhiinformatsiooni, seisukohtade ja arvamuste kandja on intervjueeritav  Ajakirjaniku hoiakud jäävad tagaplaanile Intervjuu Uudis Intervjuus küsitakse ainult ühte Uudises küsitletakse mitmeid inimest inimesi ja nende arvamusi...

Meedia - Kutsekool
4 allalaadimist
4
docx

TsMS artiklid ja RKTKo selgitused määruskaebuse aluseks

Eelmenetluse ülesanded (1) Eelmenetluses selgitab kohus eelkõige välja: 1) hageja nõuded ja menetlusosaliste seisukohad nende nõuete suhtes; 2) menetlusosaliste taotlused ja vajaduse korral teiste menetlusosaliste seisukohad nende suhtes; 3) menetlusosaliste faktilised ja õiguslikud väited esitatud nõuete ja väidete kohta; 4) tõendid, mida menetlusosalised esitavad oma faktiliste väidete põhjendamiseks ja esitatud tõendite lubatavuse kohta; 41) asja lahendamisele kohaldatava õiguse; 5) kas asja lahendamine on võimalik kompromissi sõlmimisega või muul viisil määrusega või kirjalikus menetluses; 6) kes on menetlusosalised ning kas ja kuidas neid kohtuistungile kutsuda. § 351. Asjaolude väljaselgitamine kohtuistungil (1) Kohus arutab menetlusosalistega vaidlusaluseid asjaolusid ja suhteid vajalikus ulatuses nii faktilisest kui õiguslikust küljest. (2) Kohus võimaldab pooltel esitada kõigi asjasse puutuvate a...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
3 allalaadimist
2
docx

Artiklid A-AN-THE

A- kasutatakse kaashäälikuga algava sõna ees. AN- kasutatakse reeglina siis, kui sõna algab täishäälikuga või kui hääldus algab täishäälikuga. THE- kasutatakse 1) kui antud eset või olendit on varem mainitud There is an apple on the table. The apple is yellow. 2) kui räägitakse ilmakaartest Haapsalu is in the west. 3) kui räägitakse kindlast ja teadaolevast olendist, esemest või kohast Children are in the park. 4) muusikainstrumentide puhul My older sister plays the quitar. 5) järgarvude ning omadussõna ülivõrde puhul October is the tenth month. What is the most interesting lesson for you? 6) mõnede pärisnimedega jõgede, merede ja ookeanide nimed- the Thames, the Baltic Sea teatrite, kinode ja hotellide nimed- the Palace mitmuses olevad perekonnanimed- the Greens 7) leiutistest rääkides Who invented the telephone? Määravat artiklit ei kasutata 1) mängude nimetustega I play football every day. Do y...

Inglise keel - Keskkool
7 allalaadimist
10
doc

Moesõnad

Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond Kultuuriteaduste ja Kunstide Instituut Moesõnad Referaat Helena Nagelmaa Tartu 2009 Sisukord Sissejuhatus....................................................................................................................... 3 1. Moesõnade teke............................................................................................................. 4 1.1Võõrkeelsete sõnade tõlkimisega kaasnevad probleemid ........................................4 1.2Sõnade liigkasutus viib sõnade tegeliku tähenduse kadumiseni. ............................ 4 2. Moesõnad, mis tekivad ühiskonnasuhetest....................................................................6 3. Meelelahutusmeedia loob avaliku keelekasutuse norme, sealhulgas nn ,,moesõnu"....7 Kokkuvõte...

Kirjandus - Tartu Ülikool
30 allalaadimist
3
docx

Kõnekeel

Mina olen tähele pannud, et aastatega lähevad need tõesti kergemaks. Näiteks mina olen jätnud kooli õpikuid, mida vaja ei ole või on õpitud..." www.naistekas.delfi.ee tegelt- tegelikult; jubedad-õudsed; ,,ARUTLE: Milliseid teemasid ei tohiks kommenteerida?" ,,noh reeglina DELFI ei lasegi kommenteerida näiteks kui kaitseväelane afgaanis surma saab või üldse surma teateid mis on väga õige sest leidub ikka debiile kes niigi kurva loo veel jälgiks kommenteerivad näiteks taavi peetre hukkumist poleks tohtinud lasta kommenteerida või liikluses hukkunud teateid sest ikka leidub lolle kes parastavad jne lähedastel on eriti raske selliseid asju lugeda." www.naistekas.delfi.ee Noh-eesti keele vaste puudub; afgaanis-Afganistaanis; debiil-debiilik; alaarenenu, loll-rumal ,,Koolikiusamine sundis teismelisi tüdrukuid enesetapukatsele"...

Eesti keel - Keskkool
5 allalaadimist
1
rtf

Mõisted

MÕISTED reformatsioon - kiriku ja ühiskonna muutmine valitsemine, poliitilise ja majandusliku võimu alal kuurvürst - riigivürst, kellel oli õigus valida kuningat Konstanzi kirikukogu - kirikukogu, kus taastati paavstivõimu ühtsuse 95 teesi - 95 ladinakeelset lauset patukaristuse kustutamise kohta(Matrin Luther) pildirüüste - rahavahulk kiskus kirikutes maha altarid, kujud ja pildid ning hävitas need anabaptistid - taasristijad; arvasid etpole vaja ei iiblit ega ülikooli ning, et kõik täiskasvanud peaks uuesti ristima Augsburgi usutunnistus - uus usutunnistus, mis määratles luterluse põhiseisukohad ja lut. kirikuteenistuse alused predestinatsiooniõpetus - ühed määratud õndsaks saama, teised hukatusele(Calvin) Rooside sõjad - Inglismaa dünastiline kodusõda manufaktuur - põllumajanduslik suurettevõte Tähekoda - erakorraline kuningakohus relvastatud salkade likvideerimise järelvalveks tarastamine - põldude muutmine karjamaadeks, mis piirati püsttarade,...

Ajalugu - Keskkool
59 allalaadimist
2
doc

Articles

The indefinite article aan is only used in front of a singular countable noun mentioned for the first time.The is used when it is mentioned.The is used when it is mentioned a second time, e.g. I bought a jacket and a dress. The jacket was quite cheap 2.Other uses: -to talk about someone's job, e.g. She's an architect. -with numbers and fractions, e.g. a hundred, a million, a third -to mean every with expressions of time, e.g. once a week, five times a year -with What...! exclamations, e.g. What a strange person! ZERO ARTICLE (NO ARTICLE) There is no article: -in front of plural countable nouns when making general statements, e.g. Apples are good for you. -in front of an uncountable noun when making general statements, e.g. Coffee keeps me awake. -in front of abstract nouns, e.g. Honesty is the best policy. -in front of meal times ,e.g. We have lunch at one. -in front of certain places like hospital,...

Inglise keel - Põhikool
89 allalaadimist
9
doc

HIV

aprill 2008 09:30 Välisekspertide hinnangul on Eestis HIV-ennetuses toimunud oluline edasiminek, kuid ennetustegevust ja ravi on vaja jätkuvalt parandada. Alates 2000. aastast on Eesti kogenud ühte tõsisemat HIV epideemiat Euroopas ning endiselt on Eestis registreeritavate uute HIV juhtude määr Euroopa kõrgeim, teatas tervise arengu instituut. Eesti HIV/AIDS ennetustegevuse ja ravi välishindamise aruanne toob positiivsena välja eelkõige uute nakkusjuhtude arvu languse meeste hulgas. Selle tulemuseni on jõutud tänu sellele, et paranenud on tegevuste koordineerimine, suurenenud on rahalised vahendid ja toimub pidev tulemuste jälgimine. Sellegipoolest on mitmeid valdkondi, mis vajavad jätkuvat kõrgendatud tähelepanu nii poliitika kujundajatelt kui tegevuste elluviijatelt. "Eesti on üks riikidest, kus meil on olnud hea koostöö paljude aastate jooksul ning käivitunud on mitmesuguseid algatusi alates ennetuse...

Terviseõpetus - Keskkool
15 allalaadimist
12
doc

Koolileht

OMA EKSPRESS Intervjuu Tamaraga! Kuidas paintballi mängitakse? Spordihoone esmavaade! Uus e-kool ­ hea/halb? Kapp vs garderoob! Kuidas tervist hoida?! KERLI ­ mis see on? Aprillinaljad Koolitants Müsteerium ­ Jõhvi Gümnaasiumi Spordihoone Meie koolilehe 3 reporterit külastasid 24-dal märtsil koos meie direktorihärraga peatselt valmivat spordihoonet. Vaatepilt osutus päris lahedaks, suur spordihaal, millesse tuleb suur korvpalliväljak, 3 harjutussaali, saunad, jõusaal ja isegi kohvik. Meile tehti hoones väike ringkäik ja saime küsida ka paar küsimust ehitise kohta. Paar fakti: · Spordihoone maksab kinni Jõhvi vald · Valmimisajaks...

Meedia - Keskkool
5 allalaadimist
1
docx

Articles - konspekt

We use a an when we are talking about something for the first time. He is wearing a suit and a tie. They have an elephant 2. We use the when we are talking about a specific person or thing, or if there is only one, or if it is clear which one we are talking about. She took a glass of water and started to drink. (one of many glasses of water) She took the glass of water nearest to her. (a specific glass) 3. We use no article when we are talking about people or things in general. English people drink a lot of tea. (English people in general) The English people in this hotel are very nice. (specific English people) 4. We use a an to say what kind of person or thing someone or something is (often with an adjective, or to say it belongs to a particular group. You have a nice house. That's a very expensive car! A cat is an animal a bus is a vehicle. 5. We use the with singular c...

Inglise keel - Põhikool
7 allalaadimist
2
docx

Definite Article (The)

DEFINITE ARTICLE (THE) THE IS USED BEFORE: · nouns which are unique (the moon) · names of: o cinemas (the Opera) o hoteles (the Hilton) o theaters (the Palladium) o museums (the Louvre), o newspapers/magazines (the European but: Newseek) o ships (the Titanic), o galleries (the Tate Gallery) o rivers (the Thames) o seas (the Black Sea) o groups of islands/states (the USA) o mountain ranges (the Alps) o deserts (the Negev Desert) o oceans o canals o names or nouns with ''of'' (the Queen of Spain) · musical intruments (the piano) · dances (the samba) · names of families (the Browns) · nationalities ending in ­sh, -ch or ­ese (the Welsh). Othe plural nationalities are used with or without ''the'' (the Australians or Australians) · titles (the King, the Profess...

Inglise keel - Keskkool
6 allalaadimist
2
docx

Referatiivne ülevaade 2st turismiartiklist

kursuse üliõpilane Maris Ojala mariso@ut.ee Allikad: Päärt, V. Islandi vulkaanid võivad lennuliiklust häirida veel aastaid. [http://www.novaator.ee/ET/kliima/islandi_vulkaanid_voivad_lennuliiklust_hairi da_veel_aastaid/] 26.09.2010. Pawlowski, A. CNN. Before quake, signs of hope for Haiti tourism. [http://articles.cnn.com/2010-01-19/travel/haiti.tourism_1_haiti-caribbean- tourism-organization-dominican-republic?_s=PM:TRAVEL] 26.09.2010 Aasta 2010 on olnud väga loodusõnnetuste rohke. Jaanuari algul tabas Haitit laastav maavärin, mille tugevuseks mõõdeti 7 magnituuti, sellele järgnes Islandi Eyjafjallajökulli liustiku vulkaanipurse aprillis. Suvel lisandusid katastroofidele ka üleujutused Hispaanias ja Rumeenias. Kindel on see, et loodusõnnetused piiravad suuresti turismiarengut ni...

Turismi -ja hotelli... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
14 allalaadimist
14
pptx

Ajakiri Looming

a klass Tutvustus Looming on vanim praegu ilmuv eesti kirjandusajakiri. Tegu on algupärase almanahhi-tüüpi ajakirjaga. Põhitaotluseks on uudiskirjanduse avaldamine ja eesti kirjanduse hetkeolukorra kajastamine. Loomingut nimetatakse parlamentaarseks ajakirjaks. Loomingu põhistruktuur on aastate jooksul välja kujunenud: ilukirjandus, esseistika ja artiklid , uudiskirjanduse arvustused ja ringvaade. Ajalugu Ajakiri on asutatud 1923. aastal Friedebert Tuglase poolt. Ajakiri Looming hõivas Teise maailmasõja eelsel ajal kirjanduselus kohe keskse positsiooni. 1940. aastate teisel ja 1950. aastate esimesel poolel kandis ajakirjas avaldatav selget stalinismi ideoloo- gia ja politiseerituse pitserit. 1970. aastatel oli sulaaeg. 1980. aastatel oli perestroika. 1990. aastate keskelt alanud muutumine on viinud ajakirja selle profiili poole, mida sooviti 1920. aastate algul ajakirja asutamise...

Kirjandus - Keskkool
8 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun