Vajad kellegiga rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Krüptoraha on tõusuteel. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski ja kauple turvalises keskonnas -> TEE KONTO Sulge
Facebook Like
Add link

"2020" - 708 õppematerjali

4
docx

Eesti aastal 2020

Pindalalt on Eesti väga väike, ainult 45 227 ruutkilomeetrit. Riigikeeleks on eesti keel ning riigis elab umbes 1 340 000 inimest. Eesti kuulub Euroopa Liitu ning tänu sellele on muutunud palju edukamaks riigiks. Eestis on olnud mitmeid muudatusi viimase paari aasta jooksul, millest üks on üleminek kroonidelt...

Kirjandus - Keskkool
12 allalaadimist
4
docx

Euroopa 2020 ja “Eesti 2020” konkurentsivõime kava

Euroopa 2020 ja “Eesti 2020” konkurentsivõime kava Arutlus Euroopa 2020 on strateegia, mis muudab meie majanduskasvu paremuse poole 10 aasta jooksul, luues selleks paremad tingimused. Selleks, et hinnata Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide suunas liikumist, on kogu Euroopa Liidu jaoks kokku lepitud 5 peamist eesmärki. Eesmärgid on omavahel seotud ja tugevdavad üksteist vastastikku. Mina võr...

Euroopa liit ja integratsioon - Keskkool
20 allalaadimist
20
docx

PESTEL analüüs välistrendid 2020

spetsialistide defitsiidile. Lääneliku tarbimiskultuuri levik Aasiasse – kasvavad Demograafilise dividendi vähenemine tärkavates majandustes võimalused sealsete riikide jaeturgudel. – liigitub ohuna, kuna demograafiline dividend on tärkavates *Kursiivis toodud kommentaarid ja argumentatsioon on otsene tsiteering Eesti Arengufondi koostatud analüüsist "Välistrendid Eesti fookuses 2020 ". majandustes üheks majanduskasvu hoogustajaks, seega võivad väheneda ekspordi - ning investeerimisvõimalused. Sotsiaalvõrgustike laienemine – on võimalus, kuna sotsiaalvõrgustikke saab edukalt ära kasutada turunduses, kliendisuhetes ja infokanalina. *Kursiivis toodud kommentaarid ja argumentatsioo...

Analüüsimeetodid... - Kutsekool
21 allalaadimist
29
doc

Eesti metsanduse arengukava aastani 2020

Eesti Maaülikool Metsandus- ja maaehitusinstituut Eesti metsanduse arengukava aastani 2020 Juhendaja lektor Tartu 2011 Sisukord Sisukord...........................................................................................................................................2 1. Sissejuhatus...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse1 - Eesti Maaülikool
61 allalaadimist
92
pdf

EESTI KALANDUSE STRATEEGIA 2014 – 2020

EESTI KALANDUSE STRATEEGIA 2014 ­ 2020 Eesti Vabariik Põllumajandusministeerium Tallinn 2013 2 Sisukord 1. Sissejuhatus ................................................................................................................ 6 1.1. Eesti geograafia ja kliima.................................................................................... 7 1.2. Veevarud j...

Loomakasvatus -
17 allalaadimist
6
docx

Hinnang elukestva õppe strateegiale 2020

Hinnang Eesti elukestva õppe strateegiale 2020 Arvan, et Eesti elukestva õppe strateegia 2020 näol on tegemist väga ambitsioonika projektiga, mis juhib tähelepanu praegustele haridusmaastikul valitsevatele probleemidele. Süübinud veel rohkem strateegia eesmärkidesse ning teostusplaanile, leian isiklikust vaatekohast, et kogu plaan on justkui isegi liiga suurejooneline. On kindlasti osa rahvast, kes tuleb nende ideedega kergelt kaasa, aga need on need, kes on seda alati tei...

Pedagoogika -
5 allalaadimist
41
docx

Arengubioloogia kordamisküsimused 2020

1 Oogenees.................................................................................6 Viljastumine...........................................................................10 Lõigustumine.......................................................................... 13 Gastrulatsioon........................................................................20 Ektoderm...

Geenitehnoloogia - Tallinna Tehnikaülikool
1 allalaadimist
7
docx

Kipssideainete katsetamine - 2 Kips labor 2020

TÖÖ EESMÄRK Töö eesmärk oli kipssideainete katsetamine:  kipsi jahvatuspeenuse määramine  kipsitaigna normaalkonsistentsi määramine  kipsitaigna tardumisaegade määramine Vicat’ aparaadiga  tugevuskatse proovikehade valmistamine  painde- ja survetugevuse määramine 2. KATSETATUD MATERJALID:  Ehituskips 3. KASUTATUD VAHENDID:  Nihik – täpsus 0,01 cm  Elektrooniline kaal – tä...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
1 allalaadimist
6
doc

Vanaaeg eksam 2020 küsimused

Idamaase allikad: Vana Testament, kreeka allikad (Herodotos) ja originaaltekstid: originaaltekstide avastamine ja dešifreerimine: Champollion, Rawlinson. 2. Klassikaline antiik: antiiktekstide säilimine läbi kesk- ja uusaja; raidkirjad, papüüruseleiud. 2) Mesopotaamia tsivilisatsioon pronksiajal 1. Geograafilised ja looduslikud olud. 2. Tsivilisatsiooni kujunemine: Uruk. 3. Sumeri linnri...

Vanaaeg - Tartu Ülikool
3 allalaadimist
4
docx

Majandussotsioloogia Tekstid 1-3 2020

See probleem on aga aktuaalne teistes riikides, kus ka meie kodanikud on valmis töötama miinimumi nimel (näiteks Soomes). See tekitab küsimuse, miks riik võtab migrante vastu oma kaotustega ja miks ei looda uuesti tingimusi, mille korral väljarännet ei nõuta? Tekst 2: Bichler, S., Albert, I., Barros, S. et al. (2020) Exploring Cultural Identity in a Multicultural Context—the Special Case of Luxembourg. Human Arenas - Palun selgitage, kuidas on artiklis kirjeldatud mõistet „kultuuriline identiteet“. Termin kultuuriline identiteet viitab rühmaga (või rühmadele) samastumisele ja seotuse tundele selliste kollektiivsete omadustega nagu etniline või geograafiline päritolu, kellel on ühised sümbolisüsteemid, väärtused, veendum...

Majandussotsioloogia -
2 allalaadimist
3
docx

Majandussotsioloogia Tekstid 4-6 2020

Majandussotsioloogia Seminar 6 Tekstid 4 ja 5 Jekaterina Bavõkina 193893TABB Tekst 4: Ritzer, G., & Miles, S. (2019). The changing nature of consumption and the intensification of McDonaldization in the digital age. Journal of Consumer Culture...

Majandussotsioloogia -
0 allalaadimist
19
docx

Statistiline modelleerimine teooria kokkuvõte 2020

Statistiline modelleerimine – kokkuvõte Muutujad:  Sõltuvad muutujad (dependent, outcome variables) – muutujad, mis on uurimise keskmes, millele uurija arvab, et teised muutujad mõju avaldavad. Nö katseisikust sõltuv muutuja.  Sõltumatud muutujad (independent, predictor variables) – muutujad, mille kohta uurija arvab, et neil võiks olla mõju uuritavatele muutujatele.  Statistilise analü...

Statistiline modelleerimine -
3 allalaadimist
20
pdf

EMÜ Linnaökoloogia planeerimine PK.1023 eksamiküsimused 2020

Linnaökoloogia definitsioon, selle tähenduse erinevad aspektid. Linna mõiste määratlus maastikuökoloogilisest ja maakasutuslikust aspektist Linnaökoloogia käsitleb konkreetse linna elu ökoloogilist eripära, sh linnaelustikku, saastet, müra, haljastust, koduloomade pidamist ja elanike keskkonnateadlikkust. Linnaökoloogia mõistet kasutatakse paljudes erialades nagu geograafia, antropoloogia, sotsioloo...

Ökoloogia ja keskkond - Eesti Hotelli ja Turismikõrgkool
10 allalaadimist
8
pdf

EHITUSMATERJALID LABORATOORSED TÖÖD 2020 (ARUANDED)

oktoober 2020 1. TÖÖ EESMÄRK Tehiskividel määrata tihedus, veeimavus, surve- ja paindetugevus. 2. KATSETATUD MATERJALID  Silikaattellis 3. KASUTATUD VAHENDID  Kaal, täpsus 0,1g  Joonlaud, täpsus 0,5mm  Press 4. KATSEMETOODIKA 4.1. Tiheduse määramine Katsetu...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
1 allalaadimist
70
docx

Ökonomeetria kontrolltöö kordamisküsimused 2020

Ökonomeetrilise mudeli komponendid. ● Modelleeritavad näitajad: endogeenselt (sisemiselt) määratud ehk sõltuvad muutujad (Y). Väärtused määratakse mudeli siseselt ● Modelleeritavat nähtust mõjutavad näitajad: eksogeenselt (väliselt) määratud ehk sõltumatud, seletavad muutujad (X). Väärtused määratakse mudeli väliselt. ● Statistiliste meetoditega hinnatavad mudeli paramee...

Ökonomeetria -
1 allalaadimist
32
pdf

Keemia kordamisküsimused 2020 2021 õppeaastal

Mateeria ja aine mõisted. Mateeria- ​kogu meid ümbritseva maailma mitmekesisus oma nähtuste ja asjade koguga. Mateeria peamised avaldumisvormid: aine ja kiirgus Aine ​ on mateeria vorm, mis omab kindlat või püsivat koostist ja iseloomulikke omadusi (vesi, ammoniaak, kuld, hapnik) 2. Aine massi jäävuse seadus. 1748 (M. Lomonossov) (Hiljem ka Lavoisier) Reaktsioo...

Üldkeemia - Tallinna Ülikool
1 allalaadimist
10
docx

Sissejuhatus infotehnoloogiasse konspekt 2020

λ EksamEksam 1 Eksamiks:  pead teadma suuruse-numbreid ja mida nad tähendavad: bitt, bait, kilobait, megabait jne; Bit Eksam EksamBitt 1 or 0 Byte Eksam EksamBait 8 Bits Kilobait Eksam(KB) 1 024 Bytes Megabait Eksam(MB) 1 024 KB  kuidas Eksamtähti Eksamkodeeritakse:  ASCII (American Standard Code for Information Interch...

Sissejuhatus... - Tallinna Tehnikaülikool
1 allalaadimist
45
docx

Side konspekt 2020 / eksami kordamisküsimused

Mida tähendab mitmekiireline levi Mitmekiireline levi – info levib mööda peegeldusi, otselevi on väga harva. Kohale jõuab mitu lainet samaaegselt. Halb, sest lained liituvad (võivad tasakaalustada ennast ning signaal kustub ära, nõrgeneb). Kuna inimene liigub, muutub sagedus – lainepikkus – tuleb kogu aeg kanalit järgi kruttida. 2. Mida tähendab alla- ja üleslüli ning dupleks kaugus mobiilsi...

Side - Tallinna Tehnikaülikool
3 allalaadimist
6
docx

Arengukava 2014-2020

 Aastaks 2020 on Eesti turistidele tuntud ja hea mainega Põhjamaade turismi sihtkoht, mis pakub meeldejäävat reisielamust ning kust on soovi korral mugav reisida teistesse Läänemere piirkonna riikidesse* Kelle kaasabilkoostöös valimis Eesti turismiarengukava 2014-2020?  Eesti riiklik turismiarengukava 2014–2020 on koostatud turismiseaduse (RT I 2000, 95, 607)§ 4 aluselning selle kinnitab Riigikogu . Tee lühikokkuv...

Turism - Kutsekool
1 allalaadimist
7
docx

Eurotoetuste vähenemise mõju Eestile

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Ärikorralduse instituut Helena Ajaots EUROTOETUSTE VÄHENEMISE MÕJU EESTILE Essee õppeaines Majanduspoliitika Õppekava TABB Tallinn 2017 Eurotoetuste vähenemise mõju Eestile Aastatel 2014-2020 on Euroo...

Majandus -
4 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun