Otsingule "õenduse" leiti 194 faili

6
doc

õenduse juhtimine

Õendusjuhtimise analüüs Õendusjuhtimine (nursing management) ­ on juhtimine, mis lähtub eesmärgist, mitte ainult reeglitest, süsteemist ja tööülesannetest. See toetub ühistele väärtushinnangutele ning üksmeelele. See stimuleerib initsiatiivi haarama ja suunab tegevusele sisaldades hulgaliselt: iseseisvust, vastutust ja kohusetunnet ühise eesmärgi saavutamisel. Eeltingimuseks on siin kutseoskus ja ühine sei...

Õenduse alused - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
153 allalaadimist
2
docx

Õenduse kesksed mõisted ja nendest tulenevad õe ülesanded

Kati Kõiv ÕO13-001 Õenduse kesksed mõisted ja nendest tulenevad õe ülesanded Inimesed väärtustavad ja hindavad tervist. Kui tervis halveneb, pöördudakse tavaliselt arsti poole ja loodetakse oma murele lahendus leida. Kuid kui asjad osutuvad halvemaks, siis tihtilugu suunatakse inimene haiglasse ravile ja sea...

Õenduse alused -
137 allalaadimist
12
doc

Õenduse alused arvestus

I variant Mis on õendushoolduse eesmärk? a- Inimese tervis b- Inimese heaolu c- Keskkonna puhtus d- Plaanipärane õendustegevus Potentsiaalne õendusprobleem on a- patsiendil muret tekitav nähtus, mis vajab kohe sekkumist b- eluohustav seisund c- õde tuvastab vajaduste määratlemisel patsiendil d- probleem, mis võib patsiendil tekkida, kui selle lahendamise eest hoolt ei kanta Loetle õenduse põhimõisted: Inimene, tervis, keskkond, õendustegevus Nimeta vähemalt viis põhimõtet, millest õde peab juhinduma oma töös Turvalisus, koostöö, individuaalsus, inimeste austamine, terviklikkus Kelle sünnipäeval on rahvusvaheline õdede päev? Florence Nightingale Mida tähendab õenduse individualiseerimine ja kuidas see saavutatakse? Süstematiseeritud järjepidev õendustöö, aktuaalsed, potentsiaalsed probleemid, õenduse ab...

Õenduse alused - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
70 allalaadimist
2
docx

MAGAMINE - õenduse alused ja tõenduspõhine õendus

MAGAMINE Kõigil elusolenditel on aktiivuse ja aktiivsuse puudumise perioodid. Magamisel meie organism lõõgastub nii psüühiliselt kui füüsiliselt. Organismi süsteemid jätkavad funktsioneerimist, kuigi aeglasemalt. Uni on korduva inertsuse ja reageerimatuse seinud: inimene ei reageeri nähtavalt tema ümber toimuvale. Teadvus on kadunud vaid ajutiselt, piisavalt tuge...

Õenduse alused - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
6 allalaadimist
46
pptx

Ülevaade õenduse ajaloost

Ülevaade õenduse ajaloost Ivi Prits, RN Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 2017 Nursing, nutriere- toitma, söötma Nurse- nutrix- toitev ema Sõna ,,nurse" esmakordselt kasutusel Inglismaal 13. saj- naine, kes hooldas võõrast last Al 16. saj ­ ,,nurse" - isik, peamiselt naissoost, kes hooldas haigeid Al 19. saj lisandus hooldamisele...

Õenduse alused - Kutsekool
6 allalaadimist
3
docx

“ÕENDUSE KESKSED MÕISTED JA NENDEST TULENEVAD ÕE ÜLESANDED“

Diana Ljasenko, AM13-3/6 "ÕENDUSE KESKSED MÕISTED JA NENDEST TULENEVAD ÕE ÜLESANDED" ESSEE Õdedel on oluline roll ühiskonnas, sest nad on tihedalt seotud teiste inimestega. Nad peavad abistama ja juhendama nii haigeid kui ka tervenevaid inimesi. Seetõttu on paika pandud õe ülesanded, mida nad peavad tegema ja kuidas aitama inimesi. On olemas ka õenduse k...

Õendus -
216 allalaadimist
10
docx

ÕENDUSE ALUSED JA TÕENDUSPÕHINE ÕENDUS

Eriala kohustab inimesi olema tähtsaks lüliks ühiskonnasüsteemis, sest õe töökohaks võib olla nii tervishoiuasutus (haigla, tervisekeskus) kui ka kool, kodu ja töökoht (tehas, ettevõte jne). Seetõttu on paika pandud õe ülesanded, mida nad peavad tegema. Õed peavad aru saama, kuidas aidata inimesi ja selleks on olemas ka õenduse kesksed mõisted. Üldiselt on neli mõistet, millest peaks aru saama iga õde: inimene, tervis, keskkond ja õendus. Patsiendi isiksusest arusaamine hõlmab suurt osa õendusfilosoofiast, sest meditsiinilisest küljest õenduses on patsient kõige tähtsam. Kooskõlas Virginia A. Hendersoni kontseptsiooniga - inimene kui isik, on sõltumatu, aktiivselt tegutsev indiviid, kellel on teatud vajadused, mis on omakorda seotud tema sotsiaalse ja k...

Meditsiiniteadus -
141 allalaadimist
8
doc

Õenduslugu - Õenduse alused ÕA

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool õenduse õppetool Õ13-1 Pille-Riin Pärn ÕENDUSLUGU Patsiendiõpetuse ja õendusprotsessi aines Tallinn 2017 1. SITUATSIOONI KIRJELDUS 24. aastane naine, kaal 67,4 kg, temp. 36,8. Vererõhk 114/73, pulss 83x min. Esineb õietolmu allergiat. Patsient saabus plaanilisele mandlite opera...

Meditsiin -
6 allalaadimist
2
docx

Õenduse filosoofia ja eetika, Ihu-vaimu problemaatika

Mina arvan, et see see küsimus pole tähtis, me ei pea teadma, kus on hing, aga minu arvates hing on ajudes, sest seal toimub mõtlemine. Siiski kindlasti peame teadma, mida tahab hing, sest siis saame näha kuidas hing mõjutab keha ja keha mõjutab hinge. 3. Kas arutlusel „keha ja vaimu” üle võiks olla Teie arvates mingi seos ka õenduse ja tervishoiuga? Palun põhjendage oma arvamust. Keha ja vaimu arutlusel on kindlasti seost tervisehoiuga, kuna on väga palju füüsilisi haigusi, mida tekitab vaimne tervis. Kehv vaimne tervis võib näiteks mõjutada söögiisu kadumist ning see omakorda võib olla üks haiguste tekitajates. Lisaks halb vaimne tervis võib mõjutada näiteks ka rasedus. Rasedatele alati öeldakse, et ei tohi muretseda ega stressida, ku...

Filosoofia -
60 allalaadimist
8
doc

Õenduslugu - Kliinilise õenduse toimingud

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool õenduse õppetool Õ23 Pille-Riin Pärn ÕENDUSLUGU Praktikatöö kliinilise õenduse toimingutes Tallinn 2018 1. SITUATSIOONI KIRJELDUS : anamneesi alusel, Gordoni "Terviseseisundi hindamise skeemile" toetudes. Herdman (2012) Õendusdiagnoosid 2012-2014., l...

Õendus -
39 allalaadimist
21
doc

Õenduse teooria elav puu

Õenduse teooria elav puu Charlotte Tourville, RN, BSN, and Karen Ingalls, RN, MA Õenduse teooriate elav puu on kasvav, interaktiivne ja iseseisev puu, millel on ajalooline väärtus ja juured sügaval. Õenduse ameti arenemise käigus on tekkinud palju erinevaid õendusteooriaid. Selle artikli kirjutamise eesmärk oli esitada mõningaid juhtivaid õendusteooriaid ja mudeleid. Joonistatud puu esitab vis...

Meditsiin -
15 allalaadimist
10
docx

ÕENDUSE ALUSED JA TÕENDUSPÕHINE ÕENDUS

kursus Triin Kaaver ÕENDUSE ALUSED JA TÕENDUSPÕHINE ÕENDUS Eksamitöö Tartu 2016 Antud eksamitöö põhineb nelja õendusteoreetiku töödel. Välja on toodud õenduse kesksete mõistete sisu, õendusteoreetikute seisukohad, nende sarnasused ja erinevused omavahel. Lisaks on kirjutatud õe rollist ja vastutusest tervishoiusüsteemis. Valisin järgnevad õendusteoreetikud, kelle töid ma lugesin ja analüüsisin: Florence Nightingale, Virginia Henderson, Hildergard E. Peplau ja Jean Watson. Õe amet on elukutse, mis on seotud erinevate inimestega. Eriala kohustab õdesid olema tähtsaks osaks ühiskonnas ning...

Õendus -
129 allalaadimist
12
docx

Õenduslugu (vanur)

Töö eesmärgiks on kirjeldada autori poolt valitud inimese elamistoimingutega toimetulekut ja õendusprobleeme tuginedes Roper, Logan, Tierney õendumudelile. Roper, Logan, Tierney õendusmudel põhinev õenduslugu koosneb: - Anamneesist - Patsiendi elu kirjeldusest läbi 12 elamistoimingu - Õen...

Õenduse alused - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
507 allalaadimist
14
docx

Florence Nightingale referaat teooria

Ta sündis 12. mai 1820 aastal jõukas inglase-aristokraadi perekonnas Florentsia villas, Itaalias. Florence sai hiilgava mitmekülgse hariduse, ta oskas viit võõrkeelt, luges palju, õppis matemaatikat, filosoofiat ja ajalugu, samuti tegeles maakunstiga ja muusikaga. Jumala kutse Florence tunnetas oma eripärast elu ülesannet ja koguaeg mõtles sellest. Veebruaris, aastal 1837 jalutas ta aias ja kuulis justkui kellegi hää...

Õenduse alused - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
92 allalaadimist
30
ppt

D. Orem'i enesehoolduseteooria

Orem sündis USAs Baltimore'is Marylandis 1914 aastal. · Orem'i õenduskarjäär algas Providence Haigla Õenduse Koolis, Washingtonis, kus ta sai diplomi õenduses 1930ndate aastate alguses. Veel on Orem õppinud Ameerika katolikus Ülikoolis, mille ta lõpetas 1939. aastal ja täiendas oma dip...

Õenduse alused - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
180 allalaadimist
4
doc

Kliiniline farmakoloogia

1. valige õige vastus: Farmakodünamika kirjeldab kas A)millised muutused organismi elutalitluses, mis on tingitud saadud ravimist B)farmakoni imendumist, jaotumist, metabolismi, eritimist organismis C)annuse ja toime vehelisi seoseid, farmakoni ja retseptori vahekorda ja sellest tingitud organismi elutalitluse muutusi. d)primaarse ja sekundaarse toime vahelist...

Õenduse alused - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
127 allalaadimist
3
doc

Toitumisõpetus

Nimi: Jekaterina Luidalepp Rühm: Õ2- 4 Variant 1 1. Tähtsamate polüsahhariidide esinemine toiduainetes. 2. Makrotoitainete soovitav vahekord päevases toiduratsioonis. 3. Mis on laktoostalumatus, toitumissoovitused laktoostalumatuse korral. 4. Mida nimetatakse oksüdatiivseks stressiks, nimetada oksüdatiivseid stressoreid. 1. Polüsahha...

Õenduse alused - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
58 allalaadimist
5
doc

Evolutsiooniõpetus

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool õenduse õppetool Õ2- 4 Evolutsiooniteooria - Charles Darwin Tallinn 2009 Charles Darwin Juba 200 aastat tagasi sündinud Charles Darwinil oli käes laialt aega eluslooduse saladustesse süveneda ning tänu sellele suutiski ta luua la...

Õenduse alused - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
29 allalaadimist
60
docx

Laste intubeerimine ja ekstubeerimine

Laste intubeerimine ja ekstubeerimine ning sellest tulenev õendusabi laste lasteintensiivravi osakond Laste intubeerimine ja ekstubeerimine ning sellest tulenev õendusabi laste lasteintensiivravi osakonnas KOKKUVÕTE Antud diplomitöös käsitleti õe ülesandeid lasteintensiivravi osakonnas laste intubeerimisel, ekstubeerimisel ja intubeeritud laste õendusabis. Uurimistöö eesmärgiks ol...

Õenduse alused - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
62 allalaadimist
11
doc

MAOHAAVANDTÕVEGA PATSIENDI ÕENDUS

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool õenduse õppetool Õ3-6 KJ MAOHAAVANDTÕVEGA PATSIENDI ÕENDUS Iseseisev töö Kohtla-Järve 2009 SISUKORD 2 SISSEJUHATUS Haavandtõbi on haigus, mille puhul mao ja kaksteistsõrmiksoole algosa limaskest hakkab mitmesuguste faktorite koosmõjul seeduma. Oluline osa on maomahla peptilisel toim...

Õenduse alused - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
145 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !