Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Sulge
Add link

Tänapäeva perekond Eestis - sarnased materjalid

vanematest, lotte, lismaal, hemalt, suhtuda, koerte, tama, tosin, kasvamas, nneks, perekonnale, arno, kirjandusklassika, eldud, populaarse
2
docx

Tänapäeva perekond Eestis

Tänapäeva perekond Eestis Perekonda defineeritakse kui isikute kooslust, keda ühendab esmalt kas abielu või põlvnemine. Perekonna liikmed jagavad kodu, ühiseid väärtusi, eesmärke, ressursse ja vastutust üksteise suhtes. Tänapäevases ühiskonnas on Euroopa perekonnasuhted ja -struktuur muutunud tohutult. Nimelt pere...

Perekonnaõpetus - Keskkool
19 allalaadimist
7
pptx

Tänapäevane perekond

Tänapäeva perekond Eestis Nikita Andrianov Alina Sergejeva 11.klass  Kui meie kasutame tänapäeval sõna „pere", siis tundub loomulik, et selle all mõeldakse eelkõige inimesi ja teatud spetsii...

Inimeseõpetus - Keskkool
5 allalaadimist
11
docx

Tänapäeva sotsiaalprobleemid konspekt

... kehvapoolsed. Tööd ei pruugi olla. Aga kui Kikas elab vanalinnas, rikkur, elamistingimused suurepärased. Eluase on seotud stereotüüpidega sotsiaalses mõttes. See, et elad kusagil linnarajoonis ­ kaasneb ümbritsevate suhtumine minusse. Peale selle loob sotsiaalsed suhted perekond, kellega eluaset jagad. Kas kutsun külla sõpru, kuidas saan läbi naabritega, kas osalen ühistu töös. Eluase on elamise protsess ja sellega kaasnevad sots suhted ja staatus eluruumis. Aga eluase ei ole veel kodu. Ja eluaseme puudumine ei tarvitse veel olla kodutus. Kodu ­ tunne, et kuulud kuhugi, ki...

Tänapäeva sotsiaalprobleemid - Tallinna Ülikool
364 allalaadimist
72
docx

SAARE GOLFIVÄLJAKUTE PIIRKONNA LOODUSKESKKOND

...tsaservadel, eriti loo- ja palumetsade läheduses. Ta eelistab lubjarohket pinnast. Vili on söödav inimestelegi, kuid küpseid vilju on väga raske korjata ilma neid purustamata. Vili on väga mahlane, kuid halvemate maitseomadustega kui teised murakad, teised samasse perekonda kuuluvate liikide viljad. Põldmuraka luuviljades on ka kivid suhteliselt suured[1]. Ometi on nii mõnegi arvates põldmarjad meeldiva maitsega ning nende korjamine väärib sellega kaasnevaid kriimustusi ja plekke. Viljadest valmistatakse hoidiseid, näiteks moosi, keedist, mahla ja marmelaad. ...

Loodus õpetus - Kutsekool
1 allalaadimist
13
doc

Referaat feminismist

...kui mees. Kuigi radikaalid väidavad, et patriarhaalsus on ühiskonna vana probleem, seostab enamik feministe naise olukorra halvenemist industriaalühiskonna ja kapitalistliku tootmisviisi tekkega. Enne 17. sajandit töötas iga Lääne-Euroopa pereliige oma perekonna jaoks, perekond oli nii tootmis- kui ka tarbimisüksus. Industriaalühiskond lahutas töötegemise koha tarbijast, perekonnast ning muutis naised oma meestest sõltuvaks. Naised jäid seotuks koduse sfääriga ning mehed avaliku elu sfääriga. Muutusid ka naiste ja meeste suhted. Naised hoolitsesid kodu eest ja aitasi...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
45 allalaadimist
8
doc

Nüüdisühiskond

...eles ­ inimene on poliitiline loom.) Nüüdisühiskonda iseloomustavad ühiskonnasektorite eristatavus ja vastastikune seotus, tööstuslik kaubatootmine, rahva osalemine ühiskonnaelu korraldamises, vabameelsus inimsuhetes, inimõiguste tunnustamine. Ühiskonnaelu tasandid - perekond, küla, linn või riik, riikide ühendus, maailm. Igal tasandil võib rääkida inimese identiteedist selle tasandiga. Ühiskonnaelu valdkonnad - majandus, kultuur, haridus, tervishoid, valitsemine. Identiteet ­ samastumine, ühtekuuluvustunne, mis võib rajaneda rahvuslikel, ideoloogilistel, kultu...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
56 allalaadimist
2
docx

Ühiskonnaelu tasandid ja valdkonnad; Õigus ja õiglus

...on inimeste olemasolu viis. Ühiskond koosneb inimestest ja ei saa eksisteerida ilma inimesteta. Ühiskonna tunnuseks on religioon, moraal, seadused ja ühistegevused. 2. Millised on ühiskonnaelu tasandid ja valdkonnad? Ühiskonnal on mitmeid tasandeid. Nt maailm, riik, kool, perekond. Ühiskonnaelu valdkonnad nt : majandus, tervisehoid, kultuur, haridus, valitsemine. 3. Iseloomusta tänapäeva ühiskonda. Ühiskonnaelu valdkonnad on põhiliselt samad mis vanasti: majandus, sotsiaalabi, haridus ja muu sotsialiseerumine ning kohtupidamine ja kooskõlastamine, mida me nüüd nim valitsemi...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
53 allalaadimist
9
doc

Tervise Poliitika

...a lapseeas 6 tulevaste täiskasvanute väärtushinnangud, sotsiaalse toimetuleku oskused ja tervisekäitumine ning mida rohkem on selle tähtsusele lapseeas rõhutud, seda tähtsamaks peavad seda ka täiskasvanuks saades lapsed. Perekond, kes on oma lapsi toetanud sotsiaalselt ja majanduslikult loob paremad võimalused sotsiaalseks toimetulekuks ja tervisekäitumiseks. Need lapsed on tervemad, elurõõmsamad, nende õpitulemused paremad ja toimetulek ühiskonnas soodsam. Kõigile lastega peredel tuleks kindlustada terviseteenuste k...

Terviseõpetus - Põhikool
27 allalaadimist
22
doc

Värvipsühholoogia

...ad värvi, siis on see vaid visuaalne nähtus. Tegelikult on värv on esimene asi, mis me millegi hindamisel märkame, ning see on mõjuvõimas kommunikatsioonivahend, mistõttu ta on nii oluline disainielement.rv valgus ning valgus on elu allikas. On olemas neli tooniperekonda - jahedapõhjalised, soojapõhjalised, sinisest või kollasest tulenevad. Igasse gruppi kuuluvad kõik spektrivarjundid, seega ei ole värviskeemi vaja joonistada rohkem kui ühest grupist. Õigupoolest, kui me seda teeksime, siis see mõjuks negatiivsena. ...

Värvusõpetus - Eesti Kunstiakadeemia
123 allalaadimist
14
docx

Osce üro nato

...mete puhul. ÜRO põhiorganid ja struktuur ÜROl on 6 põhiorganit: Peaassamblee, Julgeolekunõukogu, Majandus ja Sotsiaalnõukogu, Hooldusnõukogu, Rahvusvaheline Kohus ja Sekretariaat. Neile lisanduvad eriagentuurid, fondid ja programmid (nn `ÜRO organisatsioonide perekond'), mille tegevusvaldkonda kuulub nii rahu ja julgeolek ja inimõigused kui ka majanduslik ja sotsiaalne areng ning mille eelarve ja juhtstruktuurid on ÜROst eraldatud. ÜRO eriagentuuride hulka kuuluvad näiteks Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO), Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO),...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
117 allalaadimist
25
doc

Religioon õhtumaises kultuuris

... on võime näha kogu kõiksust inimlikult tähendusrikkana. Piibliaegsete inimeste elu oli teistsugune, nad kohandasid oma elu müütide järgi. Ometi on inimmõtlemine oma olemuselt sama. Piibliaegsete inimeste elutunnetusest. Tihedalt seotud perekonnaga. ,,Iisraeli lapsed". Perekond on see, mille kaudu kogu elu tunnetatakse. Kust siis see perekonnakesksus? Kust tekkisid iisraelased kui rahvus? Juutlusest puhtal kujul saab rääkida alles pärast Babüloonia vangipõlve, enne seda on pilt keerulisem. Ei ole selge, kas alguses oli tegu üheainsa rahvaga. Kolm võimalikku Iisrael...

Religiooniõpetus - Tartu Ülikool
227 allalaadimist
15
doc

Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks

... meelest ongi tööjaotuse põhifunktsioon sotsiaalse solidaarsuse hoidmine. Samas võivad mitmed ühiskonnasuhete ulatuslikust muutusest tulenevad ohud seda solidaarsust kõigutada. Tööstusühiskond suurendas individualismi, mistõttu traditsioonilised institutsioonid, nagu perekond, kirik ja naabruskond, kaotasid oma rolli normide kehtestamisel. Selle tulemusena ohustas tööstusühiskonda anoomia ehk üldtunnustatud väärtuste ja normide puudumine. Anoomia ja sotsiaalsete sidemete puudumine võib põhjustada enesetappe, sest indiviidil puudub vaimne tugi, et oma probleemidega...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
814 allalaadimist
14
doc

Ühiskonnaõpetuse eksam I osa

...jasid toimetulekuks üha enam ühiskonna abi. Varem, agraarühiskonnas, riik pidi riik tagama korra ja turvalisuse ning kaitsma maad välisvaenlaste eest, sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja hariduse vallas tal alalisi ülesandeid ei olnud. Neid kohustusi kandsid kirik ja perekond, mõnikord ka küla- või vallarahvas. Ühesõnaga, tööstusühiskonnas ootasid inimesed riigilt enamate ülesannete täitmist. Teise muutuse tingisid kodanlikud revolutsioonid, mille tulemusel kehtestati esimesed demokraatlikud valitsemisreziimid, samuti kujunes välja kodanikuühiskond. See sotsiaalmajandusl...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
852 allalaadimist
5
docx

Perekonnaõpetuse küsimused-vastused

...naalne ja füüsiline side on tugevam. 5. Mis põhjusel valivad tänapäeva paljud mehed peresünnituse kasuks? 5. Et luua oma lapsega kontakt koheselt ja et olla enda naisele toeks. 6. Kuidas võib lapse sünd mõjutada suhteid mehe ja naise vahel? 6. Reeglina see tugevdab perekonda. Tugevdab emotsionaalset sidet. Võib tekkida ka erimeelsusi ja tülisid, sest nüüd on peres üks inimene rohkem, kes vajab kogu aeg hoolt ja armastust. Perekond ja kasvatus (10) lk 162 küsimused: 1. Kas peatüki algussalmis (lk 149) kirjeldatakse teie arvates head kasvatajat? 1. Ei oska seda ko...

Perekonnaõpetus - Keskkool
20 allalaadimist
40
docx

Perekonnaõpetuse konspekt

Tartu Kutsehariduskeskus Toiduainete tehnoloogia osakond Kristina Tepper PEREKONNAÕPETUS Konspekt Juhendaja Helve Kooser Tartu 2011 1. PEREKOND, LEIBKOND, ABIELU VORMID 1.1. Perekond Perekond on lähedaste ja üksteisest sõltuvate isikute kooslus, kes jagavad teatud väärtusi, eesmärke, ressursse ja vastutust otsuste suhtes nagu ka kohustust üksteise suhtes. Funktsionalistlik käsitlus võtab omaks perekonna definitsiooni, mis rõhutab ...

Inimeseõpetus - Kutsekool
123 allalaadimist
15
doc

Lennart meri

.............................................................................................................5 Lennart Georg Meri esimene teos ja retked ....................................................................................5 Lennart Georg Meri perekond ........................................................................................................6 Lennart Georg Meri siirdumine poliitikasse.........................................................................................7 Lennart Georg Meri välisministrina..........................................................................

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
67 allalaadimist
33
doc

Kogu üheksanda klassi materjal ühiskonnaõpetuses .

...oosseisu muutumine . Rahvus on inimeste ajalooliselt kujunenud ühtekuuluvusvorm , mis põhineb ühtsel territooriumil, ajalood, tavadel ja keelel. Integratsioon ­ rahvastikugruppide või riikide omavaheline lähenemine ühtsete väärtuste , arusaamade ja eesmärkide baasil . Perekond ­abielupaar koos järglaste ja lähisugulastega . Leibkond ­ ühise majapidamisega inimesed kes ei pruugi olla sugulased. Ülalpeetav ­ laps,pensionär , puudega tööealine inimene ­ too kes ise palka ei saa . Tööealised ja võimelised inimesed moodustavad ühiskonna tööjõu . Sotsiaalne kihistus ,e. hi...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
681 allalaadimist
62
doc

Ühiskonna riigieksami kokkuvõte

...st eesmärgiks ei seata, pigem pooldavad nad sotsiaalset ebavõrdsust 3) majanduses on vaja kaitsta omanike huve ja nii nagu liberaaliski ei poolda nad riigi sekkumist ettevõtja tegevusse. Maksud elanikkonnale peavad olema enamvähem võrdsed 4)sotsiaalse heaolu peavad tagama perekond, suguvõsa, kirikukogudus või tööandja. Riik peab tegelema antud küsimusega alles siis, kui esimene tasand ei toimi 5) riigi ülesandeks on inimeste varandusliku ja füüsilise julgeoleku kaitsmine ja sellega peavad tegelema politsei ja kohus. Sotsialism: Kujunes 19. saj keskpaiku koos tööliskl...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
998 allalaadimist
54
doc

Kodanikuõpetuse kursus

...e. 20. sajandi parempoolsed voolud Konservatism Nad pole pidanud demokraatiat parimaks ühiskonna valitsemise viisiks, kuna rahvas pole alati pädev otsustama. Konservatiivid väärtustavad eriti rahvust ja selle kultuuri, religiooni kui ühiskonna moraalset alust ning perekonda. 1. Rõhutab liberaalidega sarnaselt isikukesksust e individualismi, isikuvabadust 2. Pooldab poliitilist pluralismi e arvamuste paljusust 3. Inimeste algatusvõimet ja tegutsemisvabadust ei tohi piirata 4. Riik peab ühiskonnaellu võimalikult vähe se...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
126 allalaadimist
9
doc

Islamiusk

...peatükid ehk suurad ilmutati Mohammadile ja need keskenduvad Jumala ainulisusele, Jumala rollile kõiksuse ajaloos, Muhamedi rollile Jumala saadikuna, viimsele kohtupäevale ning vajadusele aidata teisi inimesi. Hilisemad suurad käsitlevad kogukonnaelu küsimusi nagu perekond, abielu ning umma legaalsed, eetilised ja sotsiaalsed probleemid. Oluline koht islamiusus on kalligraafial, see tähendab, et jumalasõna kirjapilti tuleb võimalikult kaunilt kujutada, seda peetakse tänuavalduseks jumalale. Islami õpetuse järgi on kõik jumala saadikud inimesed, ka Jeesus. Koraanis e...

Ühiskonnaõpetus - Kutsekool
17 allalaadimist
3
odt

Perekonna ajalugu

Muistsest perest tänapäeva perekonnani Perekonna ajalugu ulatub väga kaugesse minevikku ning teadmised selle algvormidest on üsna ebamäärased. Kuidas ja mille kaudu muutus ürgaja inimühendused tänapäevasteks perekondadeks? Selle mõistmiseks tuleb vastuseid otsida minevikust aga mida kaugemale minevikku me vaatame, seda hägusemaks muutuvad meie teadmised. Rohkem teame sellest, mis on üles kirjutatud. Vanaaeg Perekonna arengu algetapiks peetakse mehe ja naise ajutise kooselu sagenemist suuremas rühma...

Perekonnaõpetus - Keskkool
95 allalaadimist
17
docx

Ühiskonna 9kl konspekt

... Sotsiaalne kihistus Rahvastiku hierarhiline(rikkast vaesemaks) järjestus ressursside jagunemise alusel. Leibkond ­ kooselavad inimesed kes majandavad ühiselt, leibkonna liikmed ei pruugi olla omavahel sugulased, üks perekond võib moodustada mitu leibkonda Inimeste mitmekesised huvid Tolerants ­ sallivus Nulltolerants ­ sallimatus Prv ­ Pluralistlik Erimeelsuste lahendamise võimalused: 1. Tugevama õigus (jõumeetod) 2. Enamusotsustus (hääletus) ...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
57 allalaadimist
65
docx

Perekonnaoõigus

PEREKONNAÕIGUS Seminarid: kahest võib puududa, vahetused pole lubatud. Eksam: kaks kontrolltööd (teoreetiline osa + kaasus + aktiivne osavõtt seminarides annab punkte). PEREKONNAÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED Perekond (vt Eesti Vabariigi põhiseadus: kommenteeritud väljaanne, www.pohiseadus.ee. ) Põhiseaduses ega seadustes pole perekonna mõistet sätestatud. Ka EIK pole andnud perekonnaelu ammendavat definitsiooni, vaid määratleb perekonnaelu mõistet faktilistest suhetest lähtuvalt. Tähendab sotsioloogi...

Perekonna- ja pärimisõigus - Keskkool
37 allalaadimist
8
doc

Ühiskonnaõpetuse 9-da klassi kokkuvõte

Ühiskonnaõpetuse eksamiks kordamine Ühiskond on inimeste kogum, kes sõltuvad üksteisest Ühiskonnaelu tasandid : MINA ­ perekond ­ sõbrad ­ kool ­ linn ­ riik jne ehk siis: 1.tasand - riik ja poliitika 2.tasand ­ avalik elu ehk kodanikuühiskond 3.tasand ­ eraelu On kaht tüüpi ühiskonda - * avatud ühiskond ­ sallitakse arvamuste, seisukohtade paljusust, isikupära, ollakse valmis muutusteks, on pluralism * suletud ühiskond ­...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
138 allalaadimist
10
doc

Pulmad vanasti ja nüüdsel ajal

... mõjukalt esineda oskav sõber - pulmavanem. Tegutsemisruumi vähesuse tõttu piirdub temagi võim laua ja tantsupõrandaga. Aga ka tänapäevane pulmavanem peab olema sõnaosav ja kiire reageerija nagu muistsed pulmajuhid. Pruutkleit Perekond saab alguse abielu sõlmimisest, mis isegi rasketel aegadel on olnud vastavalt võimalustele pidulikult tähistatavaks sündmuseks. Seepärast on ka ajast aega pruuti-peigmeest püütud päevakohaselt ehtida. Tänapäeval peame üllatavaks, kui pruut rõivastub kärepunasesse või sünkmusta, kuid ometi on...

Toitumisõpetus - Kutsekool
63 allalaadimist
5
doc

Vesi

...ele siis, kui kraanist tilgub naftat või kaev on tühi. Üks võimalus ise midagi ära teha on kokkuhoid oma majapidamises: piirake kasutatava vee hulka, ärge laske seda asjatult voolata või lohakusest tilkuda. Ameerika Keskkonnaressursside Amet on uurinud, et neljaliikmeline perekond Ameerikas kulutab iga päev ligikaudu 1,05 m vett. See on 1050 liitrit vett ööpäevas, mis teeb 7350 liitrit vett nädalas ja 29400 liitrit vett ühes kuus. Umbes 75% sellest veest kasutatakse vannitoas ja WC-s, 20% köögis ja pesupesemiseks ja 5% joogiveena ja söögitegemisel. Ka mina mõõtsin oma p...

Loodusõpetus - Põhikool
24 allalaadimist
62
docx

Ühiskonnaõpetuse riigieksam 2012

...ehk mittetulundussektor (kodanikuorganisatsioonid ja ­ühendused). Ühiskonda mitmekesistavad erinevad inimesed ­ mitmekesisus ehk pluralism on ühiskonnale loomulik. Erinevused inimhulkade vahel tingivad kihistatuse ehk sotsiaalse struktuuri. Ühiskonnaelu tasandid - perekond, küla, linn või riik, riikide ühendus, maailm. Ühiskonnaelu valdkonnad - majandus, kultuur, haridus, tervishoid, valitsemine. o Nüüdisühiskonna kujunemine (industriaalühiskond, postindustriaalne ühiskond, teadmusühiskond, siirdeühiskond) - nüüdisühiskond vormus koos rahvus...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
149 allalaadimist
1
doc

Mõisted ühiskonna kohta

... klass-suur inimrühm,kellel on sarnane sotsiaalne ja majanduslik positsioon sotsiaalne roll-sotsiaalsele staatusele omistatav sobilik käitumisstandard omistatud staatus-ei saa muuta(nt.sugu) omandatud staatus-elu jooksul omandatud(nt.haridus,töö-ja elukoht,perekond) rollikonflikt-olukord,kus ühe inimese erinevatel rollidel on omavahel sobimatud nõudmised ja ootused riik-institutsioonide kogum,mis korraldab valitsemist,viib ellu teatud eesmärke;avaliku sektori tuum;alati seotud võimu teostamisega/riigivõim on ülimuslik ja sõltumatu/riigi otsused vormistatakse kirja...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
31 allalaadimist
52
docx

Perekonna ökoloogia ja eetika loeng

...ste ajalugu: 1. Lähenemine- meditsiinilis-psühholoogiline- kitsas def keskendus lapse füüsilisele väärkohtlemisele 2. Sotsioloogiline- rõhutatakse nii patoloogilisi vanemaid kui ka ühiskonda 3. Legaalne – rõhk ohvri kahjul ja tõsistele juhtumitele 4. Tänapäevane interaktsiooniline mudel (Bronferbrenner)- põhineb kontekstuaalsel teoorial , tuleb arvestada nii lapse, täiskasvanu kui ka keskkondlikke tingimusi, keskne on selles keskkond. Tänapäevased uurimused näitavad, et vanemate psühhopatoloogia ei esine nendes peredes, kus toimub laste väärkoht...

Perekonnaõpetus - Keskkool
11 allalaadimist
6
doc

Pulma kombed

...d paari nädala pärast. Kosjade ja pulmade vaheajal , mis tavaliselt kestis kaks nädalat, käidi pruudil abiks veimevakka täiendamas. Seda tehti õhtuti. Kosjade ja pulmade vahel pidi aga tütarlaps mõned päevad oma tulevases kodus töötama, et peigmees ja tema perekond ikka veenduks tema virkuses, töökuses ja osavuses. Tänapäeva kultuuris eriti kosjasid enam ei korraldata. On teada vaid üksikud juhtumid, mil noorpaar enne ametlikku algust ka kosjatseremoonia läbi mängib. Pulmad olid vanade eestlaste üks suurimaid pidustusi üldse, neid peeti alati toretsevalt enama...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
31 allalaadimist
19
pdf

DEMOKRAATIA JA TOTALITAARNE REŽIIM

...ti NSV-ks (Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik). Kommunistlik riigipööre toimus Venemaal relvastatud mässu tagajärjel oktoobris 1917. Mässu juhtis LENIN (kodanikunimega Vladimir Uljanov). Temast saigi ultravasakpoolse riigi ­ Nõukogude Venemaa ­ juht. Tsaari perekond (ka väikesed lapsed) tapeti, kõik poliitilised parteid peale ühe keelustati, dissidentide ehk teisitimõtlejate jaoks loodi erilised vangilaagrid, kus kinnipeetavate sarnanes antiikaja orjade eluga. Selliste ,,orjade" armeega püstitati Valge mere kanal, Moskva kõrghooned ja metroo, suured hüdroelektr...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
9 allalaadimist
44
doc

Kõik vajalik ühiskonnaõpetuse riigieksam iks

...eles ­ inimene on poliitiline loom.) Nüüdisühiskonda iseloomustavad ühiskonnasektorite eristatavus ja vastastikune seotus, tööstuslik kaubatootmine, rahva osalemine ühiskonnaelu korraldamises, vabameelsus inimsuhetes, inimõiguste tunnustamine. Ühiskonnaelu tasandid - perekond, küla, linn või riik, riikide ühendus, maailm. Igal tasandil võib rääkida inimese identiteedist selle tasandiga. Ühiskonnaelu valdkonnad - majandus, kultuur, haridus, tervishoid, valitsemine. Identiteet ­ samastumine, ühtekuuluvustunne, mis võib rajaneda rahvuslikel, ideoloogilistel, kultu...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
1180 allalaadimist
23
docx

Ühiskonnaõpetuse eksami piletid

...riloomad on samuti endiselt rikkus, kuid nendel on väiksem likviidsus (likviidsus tähendab kergesti (sula)rahaks tegemise võimalust) ning nende osatähtsus on vähenenud. Töö- ja elukoht on eraldatud ja inimene peab töökohta minema. Koos elab väike perekond, tavaliselt vanemad alaealiste lastega. Linnastumise alguses on ka palju noori vallalisi inimesi linna tulnud. Tööaeg on seotud ettevõtte tööajagraafiku ja vahetustega, seega inimene töötab kellast kellani. Tööstusühiskonna algaegadel (Euroopas XIX sajandi es...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
2 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun