Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Perekonna õpetuse kursus.(slaidiesitlus) (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

  • Mis on perekond ?
  • Miks on perekonda vaja ?
  • Millised on perekonnatüübid ?
  • Missugune kodu on turvaline ?
  • Miks on sugulusabielud halvad ?
  • Kuidas suhted alguse saavad ?
  • Mis on armastus ?
  • Miks armastus võib lõppeda ?
 
Säutsu twitteris
Inimeseetuse kursus
,,Perekonnaõpetus"
2011
Õppekirjandus
,,Perekonnaõpetus.
Inimeseõpetuse õpik
gümnaasiumile." Margit
Kagadze, Inger Kraav,
Katrin Kullasepp
Koolibri 2007
Perekonnaõpetuse teemad
Perekond
Püsisuhe
Abielu
Lapsevanemaks
olemine
Laps
Kodu ja argielu
Perekonna majanduselu
ja õigus
Küsimused
Mis on perekond?
Miks on perekonda vaja?
Millised on perekonnatüübid?
Perekonna funktsioonid.
Perekonna areng muutuvas ühiskonnas.
Miks on perekonda vaja?
Perekonda kuulumist ja peretunde olemasolu
on inimene tähtsustanud läbi sajandite.
Perekonda on mõistetud erinevalt, aga just
perekonnast, kuhu inimene sünnib, on olulisel
määral sõltunud see, kelleks ta saab, kes teda
elus toetab, millised on tema kohustused ning
õigused. Ja seda mitte ainult lapsena, vaid ka
täiseas.
Perekond ja/või leibkond
Perekond on abielul või veresugulusel
põhinev grupp, mille liikmeid seob ühine
olme, vastastikune abi ja moraalne toetus.
Leibkond on ühisel aadressil elav inimeste
rühm, kes kasutab ühiseid raha ja/või
toiduressursse ning kelle liikmed tunnistavad
end üheks liikmeskonnaks.
Leibkond
Ehkki kõnekäänd leibu ühte kappi panema
viitab abiellumisele ja ühise perekonna
loomisele, pole leibkond perekonna vorm.
Leibkonna võivad moodustada lühemaks või
pikemaks perioodiks sõbrad, õpingukaaslased või
muud inimesed.
Toimub elu ühises ruumis majapidamistöid ja
kulusid jagades.
Omaette leibkonna moodustab
ka üksi elav indiviid.
Perekond
Perekond on sotsiaalne grupp, mida ühendab ühine
eluase ja majandamine ning perekonda sündivad
lapsed.
Perekonnas on mõlemast soost täiskasvanuid, kes on
omavahel sotsiaalselt aktsepteeritud seksuaalsuhetes
ning nende vähemalt üks laps.
Miks see perekonna definitsioon meie ühiskonda ei
sobi?
.... sest
Perekond võib koosneda ka ühest
täiskasvanust ja lapsest/ lastest
Laste vanemad ei pea olema
vastassoost
Lapsed on juba perest lahkunud
Täiskasvanud ei pea olema omavahel
abielus
Perekonnatüübid
Tuumperekond
Laiendatud perekond/ suurpere
Mittetäielik perekond/ üksikvanemapere
Uuspere
Lasteta abielupaar
Tuumperekond
Tuumperekond
koosneb mees, naine või
üks nendest ja üks või
mitu alaealist last
Tuumperekonna mõiste
ei ole seotud
vanemate abielusuhete
olemasolu või
puudumisega!
Mittetäielik tuumperekond ühe
vanemaga perekond
Umbes neljandik lastest kasvab
ühe vanemaga
perekonnas. Tavaliselt on selleks
üheks vanemaks naine.
Ühe vanemaga perekondade
peamised probleemid:
1) majanduslikud küsimused
2) sotsiaalne aktsepteeritavus
Laiendatud perekond ehk suurpere
Lisaks tuumperekonnale
kuulub siia veel täiendavaid
liikmeid, kes on omavahel
lähisugulus, partnerlus või
hõimlussuhteis.
Hõimlus ­ abiellumise kaudu
tekkiv sugulus.
Miks on laiendatud perekonna
tähtsus
ühiskonnas vähenenud?
... sest ...
Toimub linnastumine
Ränne/ riigipiirid vabad
Individualiseerimine
Tagatud sotsiaalsüsteemid pere
toimetulekuks
Abielu kaudu tekkinud uued rollid
KÜDI mehevend
NADU meheõde
NÄÄL naisevend
KÄLI naiseõde
LANGUD mehe ja naise vanemad
omavahel
Uuspere
Uuspered moodustavad teist või enamat
korda abiellunud inimesed, kellel on
eelmisest (abi)elust laps(ed).
Probleemid:
1. Arvestada tuleb ka laste lahutatud
bioloogilise vanemaga.
2. Uusperede lastel on perekonnaelust erinev
ettekujutus.
3. Uuspere täiskasvanud liikmed võivad
vahetuda kiiresti, eriti kui tegemist on
vabaabieluga.
Lasteta abielupaar
Kes pole veel lapsi saanud
Kes pole veel lapsi soovinud
Kellel on juba lapsed kodunt lahkunud
Küsimus: Vabatahtlik lastetus?
Küsimus: Lapsendatud laps perekonnas?
Oluline tolerantsus
Lapsendamine
Lapsendajaks võib olla vähemalt 25aastane
isik, kes on suuteline lapsendatavat kasvatama,
tema eest hoolitsema ja teda ülal pidama. Kohus
võib lubada lapsendajaks olla ka nooremal kui
25aastasel täisealisel isikul.
Lapsendada saab ainult alaealist (kuni 18
aastast isikut) üksnes lapse huvides.
Lapsendamine tekitab lapsendaja ja lapsendatu
vahel vanema ja lapse vahelised õigused ja
kohustused.
Abielu mitut moodi
(vaba) kooselu ehk
prooviabielu ...
Vaba kooselu ehk
vabaabielu ...
Kooselu (registreeritud/
registreerimata)
Abielu õiguslik
regulatsioon sugupoolte
suhete korrastamiseks soo
jätkamise ja perekonna
huvides
Külalisabielu ...
Kordusabielu ...
Fiktiivabielu ...
Kooselu vormide mitmekesisus
Monogaamia ehk ainuabielu ­ ühe mehe ja ühe naise
vaheline abielu (valitsenud Euroopas sajandeid)
Bigaamia ehk kaksikabielu ­ ühe mehe samaaegne
abielu kahe naisega / ühe naise samaaegne abielu kahe
mehega
Polüandria ehk mitmemehepidamine ­ ühe naise
samaaegne abielu mitme mehega
Polügüünia ehk mitmenaisepidamine ­ ühe mehe
samaaegne abielu mitme naisega
Polügaamia ehk mitmikabielu ­ mehe või naise
samaaegne abielu mitme vastassoost isikuga
Perekonna olemus, ülesanded
Perekond on läbi
sajandite teinud suuri
muutusi, kuid on siiani
säilinud ja täidab
inimeste elus suurt rolli
Perekonnata ei
eksisteeriks ükski riik
Perekond kui väärtuste
kandja
Muudatused kaasaegses perekonnas
Perekonna funktsioonide muutumine
Abielude arvu vähenemine, vabaabielu
Tuumperekonna suurem privaatsus ning kaugemate
sugulassuhete nõrgenemine
Uuesti abiellumine ja perede kasv, kus on lapsed
eelmistest abieludest
Lahutuste arvu kasv
Rohkem sünde väljaspool abielu
Pere suuruse vähenemine
Üksikvanematega perede arvu kasv
PEREKONNA ÜLESANDED
Pesu ei saa kunagi pestud.
Ahi ei saa kunagi köetud.
Raamatud ei saa kunagi loetud.
Elu ei saa kunagi valmis.
Elu on nagu pall, mida tuleb kogu aeg
püüda ja lüüa, et ta maha ei kukuks.
Kui tara on ühest otsast korras,
laguneb ta juba teisest. Katus tilgub läbi,
köögiuks ei lähe kinni, vundamendis on praod,
laste püksipõlved on katki.
Jaan Kaplinski
PEREKONNA ÜLESANDED
Perekond ei oleks suutnud nii kaua vastu
pidada, kui ta ei täidaks inimese jaoks olulisi
ülesandeid.
Perekond täidab kõiki inimvajadusi (Maslow püramiid).
Maslow vajaduste hierarhia
PEREKONNA ÜLESANDED
SOOJÄTKAMINE ühiskonna uute liikmete tootmine, mis tagab
rahvastiku püsivuse
SEKSUAALFUNKTSIOON ­ turvaline seksuaalsuhe
MAJANDUSLIK TOIMETULEK toidu muretsemine ja
valmistamine, kodu korrashoidmine, sissetulekute hankimine, arvete
tasumine
SOTSIALISEERUMINE pereliikmete omavaheline suhtlemine,
sotsiaalsete suhete ja oskuste arendamine
HOOLITSUS ­ vastastikune hoolitsemine
HARIV/ KULTUURILINE FUNKTSIOON ­ teadmiste ja oskuste
vahendamine, väärtuste edasiandmine
TURVALISUSE FUNKTSIOON ­ kodu kaitseb inimest välismaailma
ohtude eest.
TERAPEUTILINE FUNKTSIOON hoolitsus, lähedus ja oma
liikmetele vastastikuse toetuse pakkumine
SOOJÄTKAMINE
Selleks et rahvaarv püsiks, peaks perekonna keskmine
laste arv olema veidi üle kahe (üle kahe sellepärast, et
kõik inimesed ei suuda järglasi saada).
Igatsetakse last, keda hoida ja armastada.
Majanduslikus mõttes loodetakse, et laps jätkab
vanemate elutööd. Tulevikku silmas pidades soovitakse,
et laps toetaks nõu ja jõuga vananevaid vanemaid.
Lapse kasvatamises ja arendamises nähakse sageli
lausa elu mõtet.
Just laste olemasolu oli vanasti abielu õnnestumise
põhinäitaja.
SEKSUAALFUNKTSIOON
Tänapäeval ühiskond suhtutakse varasemast
tolerantsemalt abielu välistesse suhetesse, ammugi
pole need enam karistatavad. Perekond pakub
turvalisemat seksuaalsuhet, eriti tänu armastusele,
lugupidamisele.
Seksuaalsuse 4 dimensiooni:
soojätkamine
armastus
nauding
sooidentiteet
MAJANDUSLIK TOIMETULEK
Siia kuuluvad igasugused perekonnale vajalikud kodutööd,
igapäevase söögi ostmine ja valmistamine, kodu korrashoid ja
remont, transport, arsti juures käimine jne.
Tööjaotus peres, kus igaüks teeb talle jõukohaseid töid, samas
laseb ka enda eest hoolitseda
SOTSIALISEERUMINE
Normide, reeglite, oskuste ja tegevusmallide õpetamine
lastele.
Perekond pakub kõigile liikmetele võimaluse õppida
lojaalsust ja meeskonnatööd, sõnapidamist ja võimet
kokku leppeid sõlmida ning täita.
Sotsiaalse arengu aluseks on ema ja lapse vaheline
kiindumussuhe, mida on peetud kõige
omakasupüüdmatumaks inimsuhteks. Samamoodi
kiindub laps ka regulaarselt temaga tegelevasse isasse.
Kiindumus on kahe inimese vaheline emotsionaalne
side.
Ema ja lapse kiindumussuhe
Sensitiivseks perioodiks peetakse lapse vanust 5.6.
elukuust 3. eluaastani. Kui sel perioodil ei kiindu laps ühte
inimesse, siis tema edaspidised suhted on häiritud. Hiljem
on selle tulemuseks valimatud sõprussuhted, puuduv
süütunne, sotsiaalse kohanemise häired, ebapiisavad
emotsionaalsed väljendused, vaene sõnavara ning
algklassides halb lugemis ja kirjutamisoskus,
kuueaastaselt ei ole need lapsed sageli kooliküpsed
(Lunge,1993).
HOOLITSUS
Just perekonnas saadakse
kogemus hoolitsemisest ja
hoolitsetud olemisest ­ siin
väljenduvad vabamalt inimeste
nõrkused, hädad ja haigused.
Abikaasad hoolitsevad
vastastikku teineteise eest,
pakkudes seega eeskuju
lastele.
Väikelaps sõltub täielikult tema
eest hoolitsevatest
täiskasvanutest, õpib ja harjub
aga seega ka ise märkama,
millal tema saab hoolitseja rolli
täita.
HARIV/ KULTUURILINE
FUNKTSIOON
Lapsed õpivad vanematega suheldes hindama kirjandust ja valima
teleprogrammidest seda, mida vaadata tasub.
Muusikalise kasvatuse kohalt oli kodu ehk parem kasvataja vanasti, kui
töidtegevusi rohkem lauluga saadeti ja vanemad lapsele pillimängu
oskust edasi andsid. Ka käsitööd tehti siis üheskoos rohkem.
Nüüdsetes kodudes on seeeest olulisel kohal muusikakeskus,
fotoaparaat, filmikaamera, arvuti, internet.
Ometi ei mõjuta last sedavõrd arvuti, muusikakeskus või kaamera, vaid
kodus valitsev suhtumine kultuuri.
Laste huvialad on seotud vanemate väärtushinnangutega.
Uurimused on näidanud, et murdeealiste huvialad on seotud vanemate
väärtushinnangutega. Näiteks lapsed, kelle vanemad muusikat
armastavad ja hindavad, tegelevad rohkem muusikaga.
TURVALISUSE FUNKTSIOON
Turvalisuse vajadus on üks inimese põhivajadusi,
kodu peaks olema koht, kus sa saad kaitset ja
peavarju, tuge ja rõõme jagada.
Missugune kodu on turvaline?
Turvalisus
Ehkki on minevikku on jäänud aeg, mil metsloomad ja
röövlijõugud mööda maad rännates ohvrit otsisid ­
hirm ohtliku välismaailma ees pole kadunud. Last
hoiatatakse juba varases eas võõraste eest.
Inimene ei suuda hästi pikka aega üksi elada, ta vajab
teisi enda ümber, ehkki peab aegajalt saama ka
eralduda.
Kooselu, rõõmude ja murede jagamine pereliikmetega
annab inimesele tunde, et ta on tähtis ja mõistetud.
Just see loob aluse turvatundele.
Muutunud funktsioonid tänapäeval
On leitud, et moodne perekond on loobunud (vähemalt
põhiosas) endisel kujul täitmast traditsioonilisi
pereülesandeid, nagu tootmine, tervishoid, hoolitsus
vanurite ja haigete eest ning usuline tegevus.
Ühistegevusi on järjest vähem, kuid kiindumus ja
lugupidamine, sõprus ja armastus kujunevad välja just
ühistegevuses.
Ühiskond on üritanud perekondi toetada, võttes enda
kanda üha enam perekonna seniseid funktsioone. Inimene
muutub selle tagajärjel isekamaks, egoistlikumaks,
materialistlikumaks ja elunautivamaks.
Kokkuvõte
Terve hulk perekonna funktsioone on püsinud samadena: 1)peres
kasvatavad mees ja/või naine oma järeltulijaid, 2)pere kaitseb
inimest välismaailma ohtude eest, pakkudes turvalisust,
3) laste sotsialiseerimine, toidu ja peavarju, aga ka emotsionaalse
toetuse tagamine pereliikmetele,
4) ühiskonna stabiilsus ja harmoonia.
Perekond on ainuke koht maailmas, kus inimest armastatakse mitte
sellepärast, mida ta teeb või annab, vaid sellepärast, et ta on
olemas.
Perekond on kui süsteem, millele on omane pereliikmete pidev
mõju üksteisele: perekond mõjutab iga tema liiget ja tema
probleeme, ühe pereliikme probleem võib mõjutada perekonna teisi
liikmeid.
Kooselu vormid
on aastasadade ja tuhandete jooksul muutunud, pidevalt
arenenud. Üleminekud ühelt kooselu vormilt teisele pole
olnud järsud. Seetõttu võib veel tänapäevalgi kohata iidseid
kooselu viise.
Rühmaabielud
Rühmaabielud kuulusid matriarhaalse
(emajärgse) kogukonna aega.
Lapse päritolu isa järgi ei teatud.
Ainus kindel lapsevanem oli ema.
Lapse põlvnemist loeti emaliini pidi. Laste eest
vastutajana ja nende kasvatajana oli naine
ühiskonnas au sees.
Matriarhaat tänapäeval
Matriarhaati leidub ka tänapäeval. Näiteks väike musuo rahvas Lõuna
Hiinas, Lugu järve ääres. Naine juhib majapidamist, koos temaga
elavad ta vennad ja lapsed. Mõisted nagu abielu, abikaasa, isa
puuduvad. Mehed külastavad naisi öösiti, hommikul lähevad jälle oma
kodudesse tagasi. Oma öise partneri valib naine ning kutsumise
märgiks heidab ta lambiga mehe peale valgust.
Ühis ehk rühmaabielu
Vanim kooselu vorm on ühis ehk rühmaabielu, kus
üksteisele kuuluvad terved rühmad mehi ja naisi. Sellel on
mitu arengujärku:
Sugulusabielud. Hõimudevahelised abielud.
Sugulusabielud
Omavahel võisid
seksuaalvahekorras olla ka
lähisugulased. Üksikisikul
puudus isiklik vara, kõik
kuulus kõigile.
Armukadedust kui sellist,
arvatakse, ei esinenud ­
armukadedus on tekkinud
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #1 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #2 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #3 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #4 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #5 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #6 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #7 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #8 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #9 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #10 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #11 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #12 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #13 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #14 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #15 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #16 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #17 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #18 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #19 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #20 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #21 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #22 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #23 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #24 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #25 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #26 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #27 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #28 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #29 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #30 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #31 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #32 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #33 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #34 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #35 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #36 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #37 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #38 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #39 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #40 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #41 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #42 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #43 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #44 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #45 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #46 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #47 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #48 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #49 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #50 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #51 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #52 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #53 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #54 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #55 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #56 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #57 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #58 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #59 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #60 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #61 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #62 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #63 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #64 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #65 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #66 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #67 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #68 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #69 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #70 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #71 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #72 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #73 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #74 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #75 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #76 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #77 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #78 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #79 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #80 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #81 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #82 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #83 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #84 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #85 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #86 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #87 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #88 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #89 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #90 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #91 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #92 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #93 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #94 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #95 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #96 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #97 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #98 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #99 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #100 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #101 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #102 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #103 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #104 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #105 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #106 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #107 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #108 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #109 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #110 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #111 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #112 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #113 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #114 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #115 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #116 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #117 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #118 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #119 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #120 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #121 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #122 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #123 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #124 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #125 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #126 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #127 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #128 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #129 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #130 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #131 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #132 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #133 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #134 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #135 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #136 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #137 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #138 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #139 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #140 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #141 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #142 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #143 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #144 Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus #145
Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
Leheküljed ~ 145 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2012-01-12 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 68 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Fartyld trgfsda Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted


Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

292
ppt
Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus-
40
docx
Perekonnaõpetuse konspekt
14
docx
Perekonnaõpetus EKSAM
6
pdf
Perekonna ajalugu
990
pdf
Maailmataju ehk maailmapilt 2015
343
pdf
Maailmataju uusversioon
477
pdf
Maailmataju
198
doc
SOTSIOLOOGIA LOENGUKONSPEKTID

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun