Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Sulge
Add link

Sissejuhatus strateegilisse juhtimisse - sarnased materjalid

mise, ttev, taja, konkurents, organisatsioon, tegevusharu, ksus, imalus, koost, itaja, rtus, ljat, muse, tete, ksuste, steem, ksuse, tehnoloogia, konkurentsieelis, hine, tegevusharus, tajad, teet, visioon, imalik, mber, strateegilised, maatriks, portfell, kapital, tamisel, ppimis, itajate, missioon, integratsioon, hene, investeeringud, hankija, ppimise
161
pdf

Juhtimise alused

... SISUKORD Jrk. nr. Nimetus Lk. nr. Sissejuhatus 6 1. Juhtimine ja juht 7 1.1 Juhtimine ja juht: üldmõisted ja funktsioonid 7 1.1.1 Juh...

Juhtimine -
243 allalaadimist
34
docx

Strateegiline juhtimine

1. Loeng (1 ptk) Strateegia on levinud teema, mis rõhutab strateegiliste otsuste valikuvõimalusi. Strateegia on valikuküsimus! Strateegiliste otsuste: Eesmärk on luua ettevõttele väärtust (võib realiseeruda või mitte) Tulemusel tehakse olulised ressursipaigutused, et teha muutusei...

Juhtimine - Tartu Ülikool
43 allalaadimist
10
doc

Strateegilise juhtimise konspekt

Strateegiline juhtimine Kordamisküsimused 1. kontrolltööks 1. Strateegilise juhtimise olemus Edukate ettevõtete edu tugineb alati heale ja läbimõeldud strateegiale. Ettevõtte strateegiline juhtimine seisneb strateegia väljatöötamises, elluviimises, kontrollimises ja hindamises. Strateegia väljat...

Strateegiline juhtimine -
248 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

... Selle õppematerjali koostamist toetas Euroopa Liit Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR SISSEJUHATUS Logistika erialade õpetamine Eesti kutseõppeasutustes on arenenud alates eelmise aastakümne algusest tõusvas joones. Valdkond on osutunud populaarseks eelkõige tänu Eesti Eesti Rahvu...

Logistika alused - Kutsekool
489 allalaadimist
10
docx

Strateegilise juhtimise eksam

Strateegiline juhtimine ­ eksam 1. Selgitada strateegilise juhtimise uuemaid käsitlusi oma töökaaslastele. Strateegilise juhtimise uuemad suunad on: · Ressurssidel ja kompetentsidel baseeruvad strateegiad ­ koolkonna lähenemise võtmeks on tuumkompetentsi mõiste. Tuumkompetents on oskuste, tehnoloog...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
101 allalaadimist
194
pdf

KULUDE JUHTIMINE JA CONTROLLING

TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Avatud ülikool KULUDE JUHTIMINE JA CONTROLLING MJJV.09.029 Koostanud professor Toomas Haldma Loengukonspekt ärijuhtimise magistriõppele finantsjuhtimise eriaines TARTU 2015 ...

Finantsjuhtimine - Tartu Ülikool
166 allalaadimist
19
pdf

Strateegiline juhtimine kordamisküsimused

Strateegiline juhtimine Kordamisküsimused 1. Strateegia. x Strateegia on firma otsustusloogika. (Kreitner) x Strateegia kujutab endast teatud hulka hüpoteese põhjuste ja tagajärgede seoste kohta. (Kaplan, Norton...

Strateegiline juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
271 allalaadimist
59
pdf

Juhtimine

...smärgi-raja teooria (M. Evans & R. House & T.Mitchell) - pidasid vajalikuks pöörata tähelepanu töötajate omaduste, tunnete & motivatsiooni mõju juhtimisele. Eeldasid ratsionaalseid ja loogilise käitumisega töötajaid, keda juht peab toetama ja kaasama juhtimisse. House/Mitchell: eestvedamise 2 funktsiooni: Raja selgitus ­ liider aitab mõista juhtimise iseärasuste (käitumise) hädavajalikkust eesmärkide saavutamisel; Tasude suurendamine ­ liider toetab töötajaid, suurendab tasusid ja pöörab tähelepanu töötajate heaolule, staatusel...

Juhtimine -
168 allalaadimist
113
doc

TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Gerda Mihhailova TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ LOENGUKONSPEKT Pärnu 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS 4 1. JUHTIMINE JA EESTVEDAMINE ­ OLEMUS, SEOSED JA MÕISTED ...

Turismi -ja hotelli... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
136 allalaadimist
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

Majanduse alused 1. Võimaliku tootmise piir VTP on kahe kauba tootmiskombinatsioonide jada, mis saadakse ühiskonna tootlikke ressursse omavahel kombineerides. Pareto-efektiivsuse kriteerium väidab, et kõik punktid võimaliku tootmise piiril on efektiivsed ning asudes ühes neist punktidest saab ühe hü...

Majanduse alused - Tartu Ülikool
142 allalaadimist
16
pdf

JUHTIMISE EKSAMI kogukonspekt

JUHTIMINE LOENG I 1. Mida võib nimetada organisatsiooniks? kindla inimrühma terviklik ühendus, kus juhitakse ja kooskõlastatakse konkreetseid tegevusi ühiste eesmärkide saavutamise nimel. koostöö üldine vorm, mis liidab koostisosad ü...

Juhtimine -
116 allalaadimist
46
docx

Juhtimine vastused

...smärgi-raja teooria (M. Evans & R. House & T.Mitchell) - pidasid vajalikuks pöörata tähelepanu töötajate omaduste, tunnete & motivatsiooni mõju juhtimisele. Eeldasid ratsionaalseid ja loogilise käitumisega töötajaid, keda juht peab toetama ja kaasama juhtimisse. House/Mitchell: eestvedamise 2 funktsiooni: Raja selgitus ­ liider aitab mõista juhtimise iseärasuste (käitumise) hädavajalikkust eesmärkide saavutamisel; Tasude suurendamine ­ liider toetab töötajaid, suurendab tasusid ja pöörab tähelepanu töötajate heaolule, staatusele ja mugavusele. ...

Juhtimine -
181 allalaadimist
1
docx

Rahvusvaheline turundus

Reflektsioon: Strategic Management and Business Policy: Globalization, Innovation and Sustainability, Global Edition Book Lugesin ja analüüsisin läbi käesoleva raamatu 11 esimest peatükki. Peatükid keskendusid strateegilisele juhtimismudelile läbi mille töötati läbi strateegilise a...

Rahvusvaheline majandus - Tallinna Tehnikaülikool
23 allalaadimist
110
docx

Turunduse alused konspekt

...kke ülesandeid ning üksteist paremini mõista. Vastasel korral on uuringu efektiivsus väiksem. Küsimustikuga seoses tuleb läbi mõelda järgmised küsimused: - küsimuste sisu (nende vajalikkus antud uuringu seisukohalt); - küsimustiku ülesehitus (sissejuhatus, sissejuhatavad küsimused, sisulised küsimused, taustandmete küsimused, juhendid intervjueerijale (intervjuu korral)); - küsimuste vorm - avatud või suletud küsimused (viimaseid on kergem töödelda ja neile vastatakse meelsamini); - küsimuste liik (fakti-, teadmis-...

Turundus - Kutsekool
39 allalaadimist
40
docx

Ehituse juhtimine

A osa küsimuste vastused 1. Juhtimisteaduse olemus ja juhtimise kohta inimühiskonnas. JUHTIMINE ON EESMÄRGILE JÕUDMINE TEISTE INIMESTE KAASABIL MIKS inimesed lasevad ennast juhtida (alluvad juhtimisele)? · abitus ja alaväärsuskompleks · armastus · oma lolluse tunnistamine ...

Ehituse juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
125 allalaadimist
46
doc

Konspekt Personalijuhtimine 2013

... INTERVJUU ALUS ­ PLAAN Ametikoht: Vahetu juht: Intervjuu aeg: Valdkond Küsimused Kriteeriumi Hinne kirjeldus (kodeeritult) Sissejuhatus 1. 1. TV-täiesti 2. 2. OV-osaliselt . EV-ei vasta Varasem 1. ...

Personalijuhtimine - Eesti Hotelli ja Turismikõrgkool
103 allalaadimist
126
doc

Lõpueksami küsimused ja vastused(2008)

1 MIKRO-MAKRO 1.1 Mikroökonoomika uurimissuund ja tähtsus. Mikroökonoomika uurib, kuidas kodumajapidamised ja ettevõtted teevad majanduslikke valikuid nappivate ressursside tingimustes, maksimeerimaks rahulolu või kasumit. 1.2 Majanduse põhiküsimused Iga ühiskonna ressursid on piiratud ja se...

Finantsjuhtimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
637 allalaadimist
43
docx

Juhtimise aluste kordamine eksamiks

JUHTIMISE ALUSED TEEMA1 : Juhtimise mõiste, funktsioonid, tasandid Juhtimine on: · Üks huvitavamaid inimtegevusi · ligitõmbav, sest, see on seotud võimuga ja teistest üleoleku tundega. · seotud teiste inimeste tähelepanuga, lugupidamisega, au...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
206 allalaadimist
16
docx

Juhtimise alused

...nnustus). Madalama taseme vajadus: Hügieenifaktorid ­ ei motiveeri, mõjutavad rahulolu või rahulolematust tööga (palk, kindlustunne tööl, töötingimused, kontrolli tihedus, ulatus, inimestevahelised suhted, töökultuuri juhtimise kvaliteet. I Sissejuhatus juhtimisse kordamisküsimused 1. Mida võib nimetada organisatsiooniks?Millised on organisatsiooni tunnused?Organisatsioon on inimrühm, kellel on kindlad strateegia, struktuur ja tehnoloogia ühise eesmärgi saavutamiseks. Tunnused: areng, loovus, uuendused, muudatused 2. ...

Juhtimise alused -
44 allalaadimist
32
doc

Eksami kordamisküsimused ja vastused

...veerib töölist ja tagab töötaja rahulolu, on ka tootlikkus optimaalne. Herzberg esitas rahulolu teooria - avastas, et rahulolu mõjutavad hügieeni ning motivatsioonifaktorid (kahe faktori teooria). 1.19 Peter F. Drucker. Kes ta oli ning mida ta on juhtimisse andnud? Peter F Drucker oli juhtimisteoreetik ja professor, kes on kirjutanud palju raamatuid ja artikleid juhtimisest ning organisatsiooniteooriatest (Juhtimise väljakutsed 21. sajandiks). Teda peetakse juhtimise kui teadusharu loojaks ning juhtimise uurimise alusepanijaks. Drucker: Juhi ülesan...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
1010 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

...ate vahel konkurents elanikkonna suurenemise ja investeeringute nimel. Sellest tulenevalt osutuvad üha olulisemaks paiga sotsiaalsed, kultuurilised ja looduslikud keskkonnaomadused. 206. Analüüsi kasutamine ruumilise planeerimise protsessis Sissejuhatus Ükskõik kuidas analüüsi ka ei käsitleta, on ta alati üheks komponendiks planeerimis- ja kujundusprotsessis, kus eesmärgiks on olemasoleva keskkonna muutmine või vahel ka toimuvate muutuste peatamine. On teada mitmeid eri metoodikaid, kuidas uurida, hinnata ja väärtustada paiku v...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
181 allalaadimist
25
pdf

Operatsioonijuhtimine konspekt

1. Tootmis(teenindus)süsteem ja operatsioonijuhtimise meetodid 1.1. Tootmis(teenindus)süsteem, selle sisendid, väljundid ja mõjurid Operatsioonisüsteem ­ organisatsiooni kogu tootmis- või teenindustegevuse süsteem. Väljund ­ eesmärk, kuhu peame jõudma. Väljunditeks on tooted ja teenused. S...

Operatsioonijuhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
107 allalaadimist
320
doc

Majanduspoliitika

Sissejuhatus Majanduspoliitika loengukonspekti käesolev variant on pärit 2015. aasta kevadest. Selle alusel lugesin ma õppeainet TTP0010 “Majanduspoliitika” TTÜ majandusteaduskonna bakalaureuse õppekava üliõpilastele 2015/2016. õppeaasta sügissemestri teisel poolel. Kahtlemata ...

Akadeemiline kirjutamine -
41 allalaadimist
60
doc

Juhtimine Kordamiseks kevad 2014

TMO0010 JUHTIMINE - KORDAMISEKS kevad 2014 Mida peab teadma eksamil 1. Organisatsiooni mõiste Organisatsioon on kindla inimrühma ühiste eesmärkide taotlemiseks moodustatud ja terviklikult korraldatud ühendus. Organisatsioon on teadliku...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
108 allalaadimist
51
pdf

Turundusplaani koostamise juhend

...turundusprogrammi määratlemine (ja toetuse taotlemise puhul hinnapakkumiste kogumine); 5. turundusstrateegia sõnastamine; 6. tegevuskava koostamine; 7. finantsprognooside koostamine; 8. tulemuste kontrolli meetodite kirjeldamine ja riskide analüüs; 9. sissejuhatuse ja kokkuvõtte kirjutamine. 7 Projekti ettevalmistus ja läbiviimine Taotluse ja turundusplaani koostamist võib käsitleda kui projekti, mis tulemuse saavutamiseks vajab planeerimist ja juhtimist. Projekti mehitamine ja pühendumise saavut...

Ainetöö -
141 allalaadimist
55
docx

KAASAEGNE JUHTIMINE JA PERSONALI KOOLITUS

"Kaasaegne juhtimine ja personali koolitus" 2002. Laine Simson: 1. ja 2. osa I OSA Personali arendamise lähtealused 1.1.1. Mõisted Selles raamatus on kesksel kohal järgmised mõisted. - personal - personali kvaliteet - personali arendamine - personali arengu- ja arendustingimused Järge...

Juhtimine -
27 allalaadimist
69
doc

Turunduse eksam

...muste loogiline järgnevus, et intervjueerija saaks sujuvalt üle minna küsimuselt küsimusele. Silmas tuleb pidada ka asjaolu, et eelnenud küsimused ei tohi mõjutada järgnevatele küsimustele antavaid vastuseid. Ankeedi üldstruktuur on järgmine: 1. sissejuhatus ­ selgitada uuringu olemust, eesmärki, olulisust ning anda muud vajalikku infot, mis võiks vastajat huvitada; 2. avaküsimused ­ lihtsalt vastatavad ja neutraalsed, võimalusel suletud küsimustega. 3. põhiküsimused ­ küsimused, mis aitavad otseselt uuringu eesmärki täita, 4. demograafilised...

Turundus - Tartu Ülikool
397 allalaadimist
25
docx

Oranisatsioonijuhtimine - eksam

1 Arutle, miks on strateegilist juhtimist vaja ja milline on strateegilise juhtimise eesmärk. Millised on ettevõtte strateegia koostamise alused? Strateegiline juhtimine ehk pikemalt ettevaatav planeerimine. Kunagi ajaloos oli sõjategevusega seotud. Põhiliselt kasutatakse suuremates ettevõtet...

Organisatsiooni juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
70 allalaadimist
83
doc

Õiguse sotsioloogia

Loengukonspekt + seminarid 2009 SISSEJUHATUS Sotsioloogia tegeleb inimeste sotsiaalsete koosluste ja ühiskonna teadusliku uurimisega. Ühiskonna kohta on palju seisukohti: K.Marx: Ühiskond on inimeste kooslus ja nende kogum M. Weber : ühiskond on mõtleva inimese tegutsemise resultaat Sotsioloogia kui teadus lähtub põhimõttest, et...

Õiguse sotsioloogia - Tartu Ülikool
298 allalaadimist
46
docx

Sissejuhatus sotsioloogiasse

Sissejuhatus sotsioloogiasse Õpik ­ Hess, B.B., Markson, E.W. & Stein, P.J Sotsioloogia. Tallinn: Külim, 2001. Eksam: 6.jaanuar või 13.jaanuar (korduseksam 27.jaanuar). Valikvastustega enamjaolt. Referaat. Tähtaeg 18.detsember. Teaduslikust artiklist I loeng 2.09.14 (ptk 1) MIS ON SOTS...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tartu Ülikool
16 allalaadimist
23
docx

Juhtimine - eksamiks kordamisküsimused

TMO0010 JUHTIMINE - KORDAMISEKS kevad 2015 1. Organisatsioon - kindla inimrühma ühiste eesmärkide taotlemiseks moodustatud ja terviklikult korraldatud ühendus. 2. Juhtimise kui protsess on inimeste tegevuse ja käitumise sihipärane suunamine, et saavutada organisatsiooni ...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
45 allalaadimist
56
docx

Juhtimine TMO0010

Juhtimine TMO0010 I loengu kordamisküsimused 1. Sõnastage mõnele konkreetsele allikale viidates juhtimise definitsioon. Juhtimine on teiste inimeste tegevuse suunamise kaudu organisatsiooni eesmärkide saavutamise protsess, mis toimub muutuvas keskkonnas. Protsessi keskmes on efektiivsuse ja säästlikkuse tasakaal piiratud...

Juhtimine - Tallinna Ülikool
102 allalaadimist
28
doc

Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused

...ni ulatus, tooteseeria laius, erinevate turustuskanalite kasutamine, pakutavate teenuste hulk. Paiguta ettevõtted kaheteljelisele joonisele grupeerides neid tegureid kahekaupa. Koonda lähedaselt paigutuvad ettevõtted samasse strateegilisse gruppi. Tee strateegilise grupi ümber ring, mis on oma suuruselt proportsionaalne grupi osakaaluga tegevusharu läbimüügis. 9. Ettevõtluse juriidilised vormid - teada ka nende orienteeruvat osakaalu Eestis, ettevõtlusvormi valikul arvestatavaid kriteeriume, nõutavat ...

Ettevõtlus -
255 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun