Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like


Praktikumi KT vastused (25)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Milleks ja kuidas te kasutasite areomeetrit ?
 • Millisel seadusel põhineb areomeetri kasutamine ?
 • Millest sõltub lahuste tihedus ?
 • Kui lahusti tihedus ?
 • Kui suur on 200 g lahuse ruumala, kui tihedus on 1,08 g/cm 3 ?
 • Kui lahuse massiprotsent on 23% ?
 • Kuidas väljendatakse lahuste koostist ?
 • Mida väljendab lahuse massiprotsent ?
 • Milliliitris lahuses on 8 grammi ?
 • Kuidas arvutatakse molaarne kontsentratsion ümber protsendilisuseks ?
 • Kuidas arvutatakse protsendilisus ümber molaarseks kontsentratsiooniks ?
 • Kuidas te määrasite katseliselt NaCl-i sisaldust liiva-soola segus ?
 • Kuidas te arvutasite soola massi liiva-soola segus ?
 • Mitu soola võib olla ühes ja samas lahuses, et saaks määrata nende protsendilist sisaldust tiheduse järgi ?
 • Mida nimetatakse mõõtelahuseks ja milleks seda kasutatakse ?
 • Mis on tiitrimine ?
 • Milline töövahend on bürett ?
 • Kuidas ja milleks te seda kasutasite ?
 • Milline töövahend on pipett ?
 • Kuidas ja milleks te seda kasutasite ?
 • Millised andmed on vajalikud, et määrata soolhappe kontsentratsioon tiitrimisega ?
 • Mida väljendab lahuse molaarne kontsentratsioon ?
 • Kuidas määratakse CO2 suhtelist tihedust õhu suhtes (töövahendid, töö käik, arvutused) ?
 • Millised parameetrid ja miks tuleb alati üles märkida, kui mõõdetakse gaaside mahtu ?
 • Kui suur on õhu keskmine molaarmass, kuidas see on leitud ?
 • Kuidas muutub gaasi maht temperatuuri tõstmisel, kui rõhk ja gaasi mass ei muutu ?
 • Kuidas muutub gaasi maht rõhu tõstmisel, kui gaasi mass ja temperatuur ei muutu ?
 • Mitu atm ja mitu mmHg on 2 MPa ?
 • Miks tuleb viia CO2 molaarmassi määramisel gaasi ruumala kolvis normaaltingimustele ?
 • Milliseid gaase on võimalik saada Kippi aparaadi abil ?
 • Kuidas viia gaasi maht normaaltingimustele, kui teame mahtu mingitel muudel tingimustel (tuua valem) ?
 • Kuidas määrasite metalli reageerimisel happega eraldunud vesiniku ruumala(katse.kirjeldus) ?
 • Kuidas (milliste andmete põhjal) leidsite küllastatud veeauru rõhu suuruse süsteemis ?
 • Miks peavad magneesiumi massi määramisel katse alguses olema vee nivood mõlemas büretis ühekõrgusel ?
 • Millega määrasite metalli massi, on võimalik määrata CaCO 3 sisaldust lubjakivis ?
 • Kuidas, kui ei, siis miks ?
 • Kui suur on normaaltingimustel ühe mooli vesiniku ruumala ?
 • Kui suur on vesiniku molaarmass ?
 • Kuidas sõnastada Daltoni seadus ?
 • Millist karedust nimetatakse üldkareduseks ?
 • Millist karedust nimetatakse karbonaatseks kareduseks ?
 • Kuidas väljendatakse vee karedust ?
 • Mis on kareduse väljenduse ühikuks ?
 • Miks suurendab kare vesi pesemisvahendi kulu ?
 • Milliseid vee pehmendajaid lisatakse pesupulbritele ?
 • Millel põhineb nende toime ?
 • Millised keemilised reaksioonid toimuvad looduslikus vees kuumutamisel üle 65 ±C ?
 • Kuidas te määrasite karbonaatse kareduse ?
 • Kui suur oli saadud tulemus ?
 • Milleks ja kuidas te kasutasite vee kareduse töös triloon-B 0,025 M ja 0,005 M lahust ?
 • Mis on ioonvahetajad ?
 • Milliste kationiitide/anioniitide abil saab destilleeritud veele sarnast vett ?
 • Kui palju CaCO3 tekib 5 m3 vee keetmisel ?
 • Mida näitab metallide pingerida ?
 • Kuidas iseloomustab metalli keemilist aktiivsust tema asukoht pingereas ?
 • Mida nimetatakse standardseks redokspotentsiaaliks ?
 • Kuidas tekib galvaanipaar ?
 • Mis on galvaanipaaris redoksreaktsioonide liikumapanevaks jõuks ?
 • Kuidas seda arvutatakse ?
 • Milles seisneb metallide korrosioon ?
 • Millised on korrosiooni peamised liigid ?
 • Kuidas kaitsta metalli korrosiooni eest ?
 • Milles seisneb protektorkaitse ?
 • Mis on inhibiitorid ja kuidas neid kasutatakse ?
 • Millised reaktsioonid toimuvad, kui HCl lahuses olev tsingigraanul viia kontakti vasktraadiga ?
 • Milline reaktsioon toimub, kui alumiiniumigraanul panna CuCl2 vesilahusesse ?
 • Kuidas korrodeerub tinatatud raudplekk ?
 • Kuidas tõestakse Fe2+ ioonide olemasolu lahuses ?
 • Miks katses tsingitud raudplekiga tekkis K3[Fe(CN)6] lisamisel lahusesse kollakasvalge sade ?
 • Milliste metallide või metallipaaride katsetuste korral läks K 3[Fe(CN)6] lisamisel katselahus siniseks ?
 
Säutsu twitteris
Laboratoorne töö 1 Keedusoola määramine liiva-soola segus
1. Milleks ja kuidas te kasutasite areomeetrit? Joonistage põhimõtteline pilt!
Kasutasime keedusoola lahuse tiheduse määramiseks. Skaalalt lugesime tiheduse näidu järgi, milleni areomeeter lahusesse sukeldus.
2. Millisel seadusel põhineb areomeetri kasutamine?
Archimedese seadusel: igale vedelikus või gaasis asetsevale kehale mõjub üleslükkejõud, mis on võrdne selle keha poolt väljatõrjutud vedeliku või gaasi kaaluga.
3. Millest sõltub lahuste tihedus?
Lahustunud aine sisaldusest lahuses.
4. Kas lahuste tihedus on suurem või väiksem kui lahusti tihedus?
Lahuste tihedus on suurem kui lahusti tihedus
5. Kui suur on 200 g lahuse ruumala, kui tihedus on 1,08 g/cm3? Kui palju on sellises lahuses lahustunud ainet, kui lahuse massiprotsent on 23%?
V=m/ρ=200/1,08=185,2 cm3 . Lahustunud ainet on 200*0,23=46 g.
6. Kuidas väljendatakse lahuste koostist?
1) Massiprotsent (ehk protsendilisus) (C%) Lahuse protsendiline koostis näitab lahustunud aine massi sajas massiosas lahuses: C% =lahustunud aine mass [g] /  lahuse mass [g] * 100% =  maine  / mlahus * 100% [%]
2) Molaarne kontsentratsioon (ehk molaarsus ) (CM) Molaarne kontsentratsioon näitab lahustunud aine moolide arvu ühes liitris lahuses CM = naine  / Vlahus  [mol/ dm3]
3) Molaalne kontsentratsioon (ehk molaalsus ) (Cm) Molaalne kontsentratsioon näitab lahustunud aine moolide arvu ühes kilogrammis lahustis CM = naine  / mlahusti  [mol/kg]
7. Mida väljendab lahuse massiprotsent?
Lahuse protsendiline koostis näitab lahustunud aine massi sajas massiosas lahuses.
8. Mida väljendab lahuse molaarne kontsentratsioon ja kuidas te seda arvutasite, teades et keedusoola mass 250-s milliliitris lahuses on 8 grammi?
Molaarne kontsentratsioon näitab lahustunud aine moolide arvu ühes liitris lahuses.
Arvutamine:
1)leida, mitu mooli on 8 g NaCl n=m/M M-soola molaarmass , [g/mol] n-moolide arv m-soola mass, [g] n=8/58,5=0,137 mooli
2)kui 250 ml=0,25 l lahuses on n=0,137 mooli soola, Siis 1 liitris lahuses on x mooli soola Ristkorrutisesga leida x, mis ongi lahuse molaarne kontsentratsioon.
x=1*n/0,25=0,137/0,25=0,547 M
9. Kuidas arvutatakse molaarne kontsentratsion ümber protsendilisuseks?
Kuna lahustunud aine massi lahuses saab leida kahe valemiga maine = Vlahus * CM ; maine = mlahus * C% / 100% = Vlahus * ρ lahus  * C% / 100% siis 1000 * ρ lahus * C% / 100% = 1 * CM * Maine Lahuse maht 1000 cm3 ehk 1 dm3 antakse ette, leida saab kas C% või CM  vastavalt sellele, kumb on puudu. Teised suurused on ette antud.
10. Kuidas arvutatakse protsendilisus ümber molaarseks kontsentratsiooniks?
1000*ρlahus * C%/100%=1*CM*Maine (1.8)
C% - massiprotsent, CM – molaarne kontsentratsioon, Maine – molaarmass
Valemist 1.8 saab leida kas CM või C%, kui kõik ülejäänud suurused on olemas.
Lahuse maht 1000 cm3 (ehk 1 dm3) antakse ette.
11. Milliste lahuste ( gaasilised , vedelad või tahked ) korral saab kasutada komponentide sisalduse suuruse väljendamiseks molaarsust?
Vedelad.
12. Kuidas te määrasite katseliselt NaCl-i sisaldust liiva-soola segus?
Keedusoola protsendilise sisalduse leidmiseks lahustatakse kaalutud segu vees ja filtreeritakse. Filtraadi tiheduse kaudu leitakse tabelist NaCl protsendiline sisaldus.
13. Kuidas te arvutasite soola massi liiva-soola segus?
Teades filtraadi massi ja protsendilist sisaldust, arvutatakse keedusoola mass.
maine = mlahus *C%/100% = Vlahus * ρlahus *C%/100%
14. Mitu soola võib olla ühes ja samas lahuses, et saaks määrata nende protsendilist sisaldust tiheduse järgi?
Laboratoorne töö 2 Lahuse kontsentratsiooni määramine
1.Mida nimetatakse mõõtelahuseks ja milleks seda kasutatakse? Millise täpsusega antakse mõõtelahuse kontsentratsioon?
Lahuse kontsentratsiooni määramise üht meetodit nimetatakse mahtanalüüsiks. Meetod seisneb mingi lahustunud ainega täielikult reageeriva aine lahuse mahu mõõtmises. Viimast, teadaoleva kontsentratsiooniga lahust, nimetatakse mõõtelahuseks. Mõõtelahuse kontsentratsiooni põhiliseks väljendusviisiks on molaarsus, mis antakse täpsusega viis tüvekohta (nt 1, 2345 M)
2. Mis on tiitrimine ?
Mõõtelahuse lisamist uuritavale lahusele nimetatakse tiitrimiseks.
3. Selgitage stöhhiomeetriapunkti mõistet tiitrimise juures! Kuidas te määrasite stöhhiomeetriapunkti aluse ja happe tiitrimisel?
Stöhhiomeetriapunkt e. ekvivalentpunkt on süsteemi (lahus keeduklaasis või koonilises kolvis) seisund, kus lahuses ei ole enam analüüsitavat ainet ja ei ole veel mõõtelahuses olevat reageerivat ainet.
4. Kirjutage reaksioonivõrrand, mis toimub naatriumhüdroksiidi tiitrimisel soolhappega.
HCl + NaOH → NaCl + H2O
5. Milline töövahend on bürett? Kuidas ja milleks te seda kasutasite? Millise täpsusega
tuleb võtta lugem büretilt?
Bürett on peenike mõõteskaalaga klaastoru, mille ühes otas on klaaspalliga kummitoru, mis võimaldab büretist vedelikku tilkhaaval välja lasta. Katsetes kasutakse büretti, et määrata võimalikult täpselt, millal on büretist välja lastava aine hulk lahuses selline, mis muudab indikaatorite värvi. Lugem võetakse büretilt 0,05 cm3 täpsusega.
6. Milline töövahend on pipett ? Kuidas ja milleks te seda kasutasite?
Pipett on peenikesest klaastorust ja kummist pipetipumbast koosnev seade, mis võimaldab endasse imeda väikseid vedelikukoguseid,
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Praktikumi KT vastused #1 Praktikumi KT vastused #2 Praktikumi KT vastused #3 Praktikumi KT vastused #4 Praktikumi KT vastused #5 Praktikumi KT vastused #6 Praktikumi KT vastused #7 Praktikumi KT vastused #8 Praktikumi KT vastused #9 Praktikumi KT vastused #10
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 10 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2008-11-27 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 677 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 25 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Sandaara Õppematerjali autor

Mõisted


Kommentaarid (25)

loitk profiilipilt
katlinloit@hotmail.com Loit: Kõik küsimused ei ole korrektselt vastatud, aga kui töö on 2 päeva kaugusel siis abiks ikka
11:36 19-11-2011
Marek62 profiilipilt
Marek62: Väga lihtsasti ja tavaõpilastele ka arusaadavalt äraseletatud vastused! Kiitus!
16:56 22-11-2010
urgo profiilipilt
urgo: Õiged küsimused ja väga asjalikud vastused

14:51 30-11-2012


Sarnased materjalid

22
pdf
KEEMIA PRAKTIKUMI KÜSIMUSED
11
doc
Praktikumi KT vastused
11
doc
Keemia Praktikumi KT vastused
13
doc
Keemia praktikumi kontrolltöö küsimused
12
docx
Keedusoola määramine liiva-soola segus-
9
doc
Keemia aluste praktikumi kontrolltööd
30
docx
Keemia ja materjaliõpetuse eksami küsimuste vastused
68
docx
Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2014 2015 õppeaastal

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun