Facebook Like
Add link

Põhjalik konspekt külma sõja kohta - sarnased materjalid

hrustsov, stalin, hrustsovi, kuuba, berliin, nsvl, ukogu, stis, blokaad, moskva, rele, kongress, lest, ukogude, rakettide, gede, sekret, macarthur, 1959, nasser, reziim, steem, luure, lismaal, raketid, kindral, itis, eisenhower, liidukantsler, president, ideoloogilised, muutma, sundida, loobuma, koost, araabiamaad, koondus, kriisid, breznev, peasekret
5
odt

Põhjalik konspekt Külma sõja kohta

1. Pärast II MS'i muutusid paljude riikide piirid, mistõttu pidid miljonid inimesed ümber asuma. Samuti muutis II MS jõudude vahekorda maailmas. Üliriigiks muutus USA, teiseks suureks jõuks sai Nõukogude Liit. Juba II MS'i käigus jahenesid NSVL'i ja läänebloki riikide suhted. 1946 a. pidas Stalin ...

Ajalugu - Keskkool
152 allalaadimist
1
doc

Põhjalik kokkuvõte Külma sõja kohta

Rahulepingud Sm liitlastega sõlmiti 1947 ja Pariisi konverentsi otsuste põhhjal, Jaapaniga kehtestati ragu 1951 a. San Fransisco lepinguga. Sm ja Austria jagati 4 okupatsiooniks NSVL, USA, SBR ja Pr vahel. Rahulepingut ei sõlmitud Sm'ga ning okupatsioon kestis 1994 a. *kriipsuta läbi valed (joon on al...

Ajalugu - Põhikool
148 allalaadimist
4
docx

Põhjalik kokkuvõte 2. maailmasõjast

...€ G. Žukov – Venemaa võttis Stalingradis Saksa 6. armee kinni. Stalingradis 19.nov 1942 – 2.veb 1943 (lahing). Esmakordselt esitas Venemaa Saksamaale ultimaatumi. Hakkas Saksa hävitamine. Põhjaliku pöörde algus (Venemaa võidetav) Inglane (väejuht?) Montgomery, Saksa kindral Rommel El - Alameini lahing. Purustati Sakslased Egiptuses. Jaapan 1942 juuni Midway lahing. Jaapan sai USAlt tappa. 1943 Viimased Saksa ...

Ajalugu - Keskkool
4 allalaadimist
26
doc

MAAILM PÄRAST TEIST MAAILMASÕDA

... KÜLMA SÕJA ALGUS Kuus aastat ja üks päev kestnus Teine maailmasõda jättis sügava jälje tervele 20. sajandile. Ohvrite arvu ja purustuste poolest ületas see sõda mitu korda Esimese maailmasõja kaotused. Täpseid andmeid ajavahemikul 1939-1945 hukkunute kohta ei ole, mõnede ajaloolaste arvates sai ainuüksi Euroopas surma umbes 60 miljonit inimest, kusjuures kõige suuremaid kaotusi kandis NSV Liit ning seda mitte ainult sakslaste ja nende liitlaste käe läbi. Nõukogude Liidu juhid aitasid ise sellele kaasa, hävitades oma rahvast hukkamiste, surmalaagrites...

Ajalugu - Põhikool
10 allalaadimist
26
doc

Maailm Pärast Teist Maailmasõda

... KÜLMA SÕJA ALGUS Kuus aastat ja üks päev kestnus Teine maailmasõda jättis sügava jälje tervele 20. sajandile. Ohvrite arvu ja purustuste poolest ületas see sõda mitu korda Esimese maailmasõja kaotused. Täpseid andmeid ajavahemikul 1939-1945 hukkunute kohta ei ole, mõnede ajaloolaste arvates sai ainuüksi Euroopas surma umbes 60 miljonit inimest, kusjuures kõige suuremaid kaotusi kandis NSV Liit ning seda mitte ainult sakslaste ja nende liitlaste käe läbi. Nõukogude Liidu juhid aitasid ise sellele kaasa, hävitades oma rahvast hukkamiste, surmalaagrites...

Ajalugu - Keskkool
14 allalaadimist
26
doc

Maailm pärast teist maailmasõda

... KÜLMA SÕJA ALGUS Kuus aastat ja üks päev kestnus Teine maailmasõda jättis sügava jälje tervele 20. sajandile. Ohvrite arvu ja purustuste poolest ületas see sõda mitu korda Esimese maailmasõja kaotused. Täpseid andmeid ajavahemikul 1939-1945 hukkunute kohta ei ole, mõnede ajaloolaste arvates sai ainuüksi Euroopas surma umbes 60 miljonit inimest, kusjuures kõige suuremaid kaotusi kandis NSV Liit ning seda mitte ainult sakslaste ja nende liitlaste käe läbi. Nõukogude Liidu juhid aitasid ise sellele kaasa, hävitades oma rahvast hukkamiste, surmalaagrites...

Ajalugu - Keskkool
546 allalaadimist
89
doc

Ajalugu

...ed ei tohi sekkuda ameerika asjadesse ja ameerika ei tohi sekkuda euroopa asjadesse. Vabariiklaste poolt loodud põhimõtte. 1900 - Presidendiks vabariilane McKINLEY. 1901 ta tapeti. Presidendiks sai koloneli auastmes asepresident Theodore "Teddy" Roosevelt. Tema kohta õeldi: "Ta tahab olla igas pulmas peig ja matusel kadunuke." Oma poliitlist karjääri alustas USA-Hispaania sõjast 1898. Alustas võitlust trustide ehk monopolide vastu. Tegi palju looduse kaitsmiseks (selleks ajaks olid hävitatud ameerika piisoni karjad. Kuulsamaid piisonikütte oli Buffalo Bill; r...

Ajalugu - Keskkool
240 allalaadimist
48
doc

Ajaloo kordamismaterjal eksamiks

... meeleavalduste kasv, rahulolematus juhtkonnaga ja eriti tsaariperekonnaga. · Veebruarirevolutsioon ­ AV määras Eestimaa kubermangukomissariks Jaan Poska. Autonoomianõue - 30.märts AV määrus Eestimaa kubermangu valitsemise ajutise korra kohta - kogu Eesti ala ühendati üheks autonoomseks kubermanguks ja saadi luba moodustada rahvusväeosad. Kubermangu eesotsas AV komissar, tema juurde tuli valida Eestimaa kubermangu Ajutine Maanõukogu ehk Maapäev. 14.juuli 1917 - Maapäev kogunes (esimene parlamentaarne kogu), ...

Ajalugu - Keskkool
274 allalaadimist
25
doc

12. klassi teise poole ajaloo konspekt

...aldused: 1) Keelustati kõik parteid peale natsliku. 2) Parlament saadeti nii öelda vaikivasse olekusse 3) Keelustati ametiühingud 4) Streigid keelati 5) Suleti opositsioonilised väljaanded 6) Demokraatlikud omavalitsused likvideeriti, kohtadele määrati Hitlerile alluvad riigi asehaldurid, kes kuulusid natsiparteisse. Seega riigi ja partei võim sulasid ühte. 7) Kehtestati riiklik kontroll tootmise üle, kuid natsionaliseerimisi ei teostatud. Majandust hakati arendama nelja-aastakute kaupa 8) Tõsteti tööliste pa...

Ajalugu - Keskkool
144 allalaadimist
204
pdf

Eesti uusima aja ajalugu

...neli suurt valda, mis veel tükeldati. Vadade õhendamised, ümbernimetamised ja piirimuutused kestsid löbi terve omariikluse aja. Üldiselt valdade arv tasapisi vähenes. Põhjuseks oli valdade väikesesus, mis tegi probleemdie lahendamise ebaefektiivseks. Põhjalikum haldusreform jäi demokraatia aegadel teostamata. 1939 tehti põhjalik vallareform. Selle asemel likvideeriti kõik 365 valda ja nende asemele tehti 248 uut, mis olid suuremad ja elujõulisemad. Valla rahva alampiir oli 1500 inimest, v.a paar saart. Linnad ja alevid: linnade arvu kasv, alevite...

Ajalugu - Tartu Ülikool
25 allalaadimist
222
doc

Nõukogude Liidu ajalugu

... Petr Nõuk kokkuleppel, oli Nõukogul siiski võimalus sekkuda valitsuse tegevusega, oli spets kontaktikomitee, Petr Nõuk jälgis tähelepanelikult valitsuse tegevust, kritiseeriti valitsust, nõuti mitmesuguseid reforme, võimalikult kiiresti ja põhjalikke. Valitsus oli sunnitud nende soovidega arvestama, revol levides ei jäänud see ainsaks omataoliseks, revol mujal toimus Petr eeskujul, kõikides suuremates keskustes moodustati TSSN-e. Tehastes tehasekomiteed, külades talurahvakomiteed, sõjaväeosades soldatite komiteed, koondusid suu...

Ajalugu - Tartu Ülikool
28 allalaadimist
176
doc

Nõukogude Liidu ajalugu osa 2

...l oluline roll, aga 30ndate keskel represseeriti kui rahvavaenlane, temaga koos hukati ka üks eestlane August Gork. Kaganovitš oli 30ndatel seotud ühelt poolt parteiga, oluline on 30ndate II pool, kus ta sisuliselt NL raudteejuhiks oli. Viis läbi väga põhjaliku puhastuse, tema eestvedamisel repressioonid raudteevaldkonnas olid päris ulatuslikud. Tema oli seda meelt, et mida mastaapsemalt repressioone teostada, seda parem on. Molotov oli alates 1930 a-st Nõukogude valitsusjuht, ka üks kõige lähemaid Stalini kaastöölisi. Vaieldamatult oli ta ka S...

Ajalugu - Tartu Ülikool
36 allalaadimist
13
doc

Külm sõda

...stide võimu all. 1976 ühendati riigi põhja-ja lõunaosa Vietnami Sotsialistlikuks Vabariigiks, kus kommunistid on võimul tänaseni · mõttetu sõda nõudis palju ohvreid. USA väed kaotasid 56 000 surnutena ja üle 300 000 sai haavata; vietnamlaste kohta täpsed andmed puuduvad, kuid need olid võrreldamatult suuremad. Kaotatud sõda tõi USA-s ning kogu läänemaailmas kaasa sügava hingelise kriisi, mida on nimetatud ka Vietnami sündroomiks. Praha kevad 1968 · jaanuaris 1967 sai parteijuhiks reformimeelne Alexander Dubcek · 1968. ...

Ajalugu - Keskkool
609 allalaadimist
55
docx

Eesti Lähiajalugu

...Lenini ja Stalini tööde väljastamine). Institutsioon tegeles kuni NSVL lagunemiseni. Keskseks figuuriks jääb Lenin peale Stalini surma. Kui oli Lenini allkirjaga dokument väljaspool Moskvat siis tuli saata Moskvasse. 1980ndatel hakati koostama kartoteeki Lenini kohta, kuhu pandi kirja kõik sõnad, mida Lenin oli kunagi öelnud (Sõna all oli kirjas, kus Lenin kasutas seda sõna eriteostes ja mitu korda). Kartoteek hävis peale NSVL lagunemist. Eesti KK Partei Ajaloo Instituudi ülesanne oli materjalide uurimine ja kogumine, klassiku tööde tõlkimine ja kohalikus ...

Eesti Lähiajalugu - Tartu Ülikool
28 allalaadimist
33
doc

Ajaloo konspekt

...le, Rootsi, Soome). 16. saj. lõpust on tõendeid omavoliliselt lahkunud talupoegade trahvimistest. 15 saj. alguses hakati neid välja nõudma ja tagasi tooma. Põhimõte ,,mees või võlg"-talupoja vastu võtnud mõisnik pidi kas tagastama talupoja eelmisse kohta või ära maksma tema tasumata koormised. 15 saj. teisel poolel seati ametisse haagi e. adrakohtunikud, talupoegade kindlakstegemiseks, üles otsimiseks ja tagasi toomiseks. 16 saj. alguseks oli kehtestatud pärisorjus, kus aadlikud said taluinimesi müüa, vahetada. Talupoegade majanduslik ja õiguslik seisund pol...

10.klassi ajalugu - Kutsekool
402 allalaadimist
18
doc

Eesti ajalugu

...eisus. Valmistati vastav eelnõu Ajutisele valitsusele, kuid asjad aina venisid. 26. märtsil Petrogradis eestlaste demonstratsioon. Nõuti autonoomiaseaduse kinnitamist. Märtsi lõpus avaldati Ajutise Valitsuse määrus Eestimaa kubermangu valitsemise ajutise korra kohta. Eestimaa kubermang ühendati Liivimaa kubermangu põhjaosaga. (välja jäi Narva ja Setumaa). Valimiste teel pidi moodustatama Eestimaa kubermangu Ajutine Maanõukogu(Maapäev). Asjaajamskeeles kuulutati eesti keel. Pingeallikad, vene ametnikud protestisid, ja vene soldatid.. Vene sõjaväe demoraliseerim...

Ajalugu - Keskkool
44 allalaadimist
80
pdf

11. klassi ajaloo konspekt

... inimesel pole vaja hirmu ega puudust tunda. Franklin D. Roosevelt Winston S. Churchill Kuidas seda dokumenti nimetatakse?Milliseid lootusi äratas see dokument okupeeritud rahvastes? ATLANDI HARTA, loodeti saada rahu. Külma sõja algus 23.1.18 Maailma oli jäänud 2 üliriiki: USA ja NSVL. Euroopa II MS järel jagati mõtteliselt kaheks. Rahvaste liikumine Churchilli kõne Fultonis- esimest korda ütleb välja keegi, et Usa ja Nsvl on omavahel halbades suhetes. Külm...

Ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
7
docx

Külm sõda

KÜLM SÕDA 04.02. Muutused pärast II Maailmasõda (piirid, jõudude vahekord maailmas). · Saksamaa jagati 4 okupatsioonitsooniks. · NSV-le liideti palju riike. · USA osatähtsus lääneriikide hulgas kasvas. · NSV Liit sai mää...

Ajalugu - Keskkool
66 allalaadimist
29
docx

Balti riikide poliitiline ajalugu

...elasid põhja pool Väina jõge, balti keelte kõnelejad sellest lõunas. Nöörkeraamika kultuuri algusest kuni rauaaja lõpuni tähistas Väina jõgi ka Baltimaade põhja-ja lõunaosa kultuuripiiri - Mitu hüpoteesi Baltimaade elanike etnogeneesi kohta: tavapärase teooria kohaselt saabusid soomeugrilased idast, algselt Uuralite kandist, balti keelte kõnelejad aga edelast. Uued uurimused arvavavad, et soomeugrilaste eelkäijad saabusid juba mitu tuhat aastat varem ning mitte Uuralite kandist, vaid lõuanst ja läänest. - Et...

Ajalugu -
13 allalaadimist
52
docx

Nõukogude Liidu eksam

Nõukogude Liidu ajaloo konspekt, mis on kirjutatud loengumaterjali põhjal ja on kasutatud ka raamatut "Lühike Venemaa Ajalugu." Sobib ettevalmistuseks eksamiks, kuid on soovitatav lugeda Lühike Venemaa Ajalugu või mõni teine raamat, et täiendada oma teadmisi. Vastatud on 2018. aasta Nõukogude Liidu ajaloo programmi küsimustele.

Ajalugu - Tartu Ülikool
21 allalaadimist
18
doc

Ajaloo konspekt.

...siit välja veetud kultuurivarad ning lubasid tulevikus soodsaid majanduslepinguid. Venemaa deklareeris, et tunnustab ilmtingimatta Eesti riigi iseseisvust ja sõltumatus ning loobub vabatahtlikult igaveseks ajaks kõigist õigustest Eesti rahva ja maa kohta, Eestlased said õiguse kodumaale tagasipöölardumiseks(okteerus ligi 40k eestlast). Kodusõda kestis 402 päeva ning nõudis Eest rahvalt 3600inimelu. 275-292LK Majandus kriis 1929-1933 a. 1917-1938a. ­kontrolltööks Maailm kahe maailma sõja vahel....

Ajalugu - Kutsekool
72 allalaadimist
4
doc

Kokkuvõte teemast NSVL ja ENSV

1.Kanna KK'le kõik sotsialismileeri riigid,too eraldi välja need,mis ei kuulunud sotsialistlikku sõprusühendusse. Sotsialismileer: Euroopa-Albaania,Bulgaaria,Jugoslaavia,Poola,Rumeenia,SDV,Tsehhoslovakkia,Ungari. NSVL Aasia-Mongoolia,P-Korea,Hiina RV,P-Vietnam,Laose RV Ladina-Ameerika-Kuuba Ei kuulunud sotsialistlikku sõprusühendusse-L-...

Ajalugu - Põhikool
239 allalaadimist
22
docx

Ajalooarvestus

...älja Osama bin Ladeni ning hävitaks Afganistanis asuvad al- Qaeda baasid [18]. 5. oktoobril pakkus Taliban, et bin Ladeni üle hakkab kohut mõistma Afganistani kohus, kuid seda juhul, kui USA edastab Talibani reziimile kindlad tõendid bin Ladeni süü kohta [1]. USA keeldus ja alustas 7. oktoobril sõjalist operatsiooni Afganistanis. Iraagi sõda, ka Teine Lahesõda, Iraagi ja USA juhitava koalitsiooni vahel 19. III ­ 1. V 2003 peetud sõda. Süüdistades Iraaki massihävitusrelvade omamises, terroristide toetamises ning ÜRO resolutsioonide ...

Ajalugu - Keskkool
8 allalaadimist
12
pdf

Üldajalugu 20. sajandil

...is tabas Ühendriike majanduskriis. 1932 valiti presidendiks Franklin Delano Roosevelt, kelle reformikava ,,New Deal" aitas riigi kriisist välja tuua. Roosevelt tõstis makse ja suurendas järsult Ühendriikide riigivõlga. Riik asus toetama uute töökohtade loomist ning organiseerima hädaabitöid. Seadusega kehtestati miinimumtöötasu ja tööpäeva maksimaalne pikkus. Hakati maksma töötutele abiraha ja muid toetusi. Põllumajanduses kehtestati tootmispiirangud. Välispoliitikas ajasid Ühendriigid isolatsioonipoliitikat, püüdes maailmas toimuvast eemale hoid...

Ajalugu - Keskkool
97 allalaadimist
44
docx

Lähisajalugu: Külm sõda

LÄHIAJALUGU II I OSA: KÜLM SÕDA 1. Külma sõja algus  II MS muutis mitmel pool maailmas riigipiire ning tekkisid uued riigid: o SM idapoolsed alad läksid Poolale ja NSV Liidule (NSVL-le ka osa Ida-Preisimaast Köningsbergiga ja mitu olulist piirkonda Soomelt). o Itaalia pidi loovutama oma Aafrika ...

Ajalugu - Keskkool
32 allalaadimist
26
docx

Eesti lähiajalugu

.... Seni oli tegutseni Riigiarhiiv ja Riigi Keskarhiiv, see reorganiseeriti, Tallinnas hakkas tegutsema Eesti NSV Riigi Keskarhiiv ja Tartu Arhiiv muudeti selle osakonnaks, ühtlasi viidi Eestist ära ka olulist arhiivimaterjali. Ka tänase päevani pole teavet selle kohta, kus need materjalid asuvad ja kas kõik on üldse alles. Midagi teadlikult sihipäraselt häbitatud ei ole, kõikidele siit ära viidud materjalidele ligi ei pääse. Eesti Vabariigi kaitseväe erinevad sõjaplaanid viidi Venemaa Riiklikusse Sõjaarhiivis tallel. Sõda tõi kaasa selle, et sõja käigus osa...

Ajalugu -
64 allalaadimist
26
doc

Ajalugu 12.klassile (XX sajand)

...NSVL turgu liha ja piimaga. Eeskätt suurlinnad. Tööstuses oli iseloomulik põlevkivi kaevandamine, metalli- ja masinatööstus. Ja lisaks oli ehitusmaterjalide tootmine, oli vaja ehitada uusi maju sisserännanud tööjõule. Tseki SH Ajalugu SH konspekti... Seal kõik olemas. Taasiseseisvumisest saab rääkida 1985. aastast, mil etteotsa sai M. Gorbatsov. Kui NSVL oli nõus loobuma vasallriikidest, siis liiduriikidest mitte. 1985.-86. oli võimul Karl Vaino ja seda juhtkonda võib nimetada vanameelseks. Eesti juhtkond ei olnud valmis kaas...

Ajalugu - Keskkool
155 allalaadimist
28
docx

Ajaloo arvestuse küsimused 24.11.2017

...5. aastal alanud perestroikapoliitika eesmärk pidi olema nõukogude ühiskonna majanduslikust ja välispoliitilisest ummikust väljaviimine sotsialistlikku ühiskonnakorda säilitades.Moskva välispoliitiline “uut moodi mõtlemine” tõi endaga kaasa külma sõja taandumise ning kommunismi kokkuvarisemise Ida-Euroopas. Siseriiklikult viis perestroika aga ühiskonna sügavasse vastasseisu, mis tipnes tagurlike poliitiliste jõudude võimuhaaramiskatsega 1991. aasta augustis. Riigipöörde läbikukkumine põhjustas omakorda Nõukogude Liidu lagunemise ning andis võimaluse paljudele liiduvabar...

Ajalugu - Keskkool
12 allalaadimist
27
doc

Ajalugu (Maailm 20-nda sajandi alguses)

...), st kosmose militaliseerimist. NSVL ei suutnud sellega kaasa minna ja 1985a. Võimule saanud M. Gorbatsov teatas soovist läbirääkimisi taasalustada. Detsember 1987a sõlmisid USA ja NSVL Washingtonis kokkuleppe kesk- ja lähimaarakettide likvideerimise kohta. Neid rakette oli 46. Uudseks tingimuseks oli vastastikune kohapealne kontroll likvideerimise üle. 1990a Saksamaa taasühinemise läbirääkimiste ajal teatas NATO, et ei näe NSVLiidus enam vaenlast ja lubas vähendada relvastust ning relvajõude. 1990a nov toimus Pariisis Euroopa julgeoleku- ja koostöö...

Ajalugu - Keskkool
579 allalaadimist
68
pdf

VARAUUSAEG

...est varauusaja suurimast nuhtlusest ­ katk, nälg ja sõda, oli viimane kõige sagedasem külaline. Viljakasvatuseks vajalike kõlvikute suurendamine kahandas karja- ja heinamaade osa ning koos sellega ka kariloomade arvu. Kui keskaja lõpul tarbiti ühe elaniku kohta keskmiselt 100 kg liha aastas, siis varauusaja lõpuks vähenes liha tarbimine ligi seitse korda, kahanedes keskmiselt 15 kilogrammini ühe elaniku kohta aastas. Vaesema rahva toidulauale sattus liha haruharva. Isegi ülemkihi toidulauale ei toodud küpsetatud looma enam tervikuna, vaid juba tükelda...

Ajalugu -
85 allalaadimist
15
doc

Rahvusvahelised suhted XX sajandi alguses

... rahvale võitu. 1940 augustis-septembris toimus Inglismaa pommitamine ­ lahing Inglismaa pärast. Sel sügisel inglased kartsid Saksamaa sissetungi ­ korjati kokku kõik teeviidad, et orienteerumine oleks raskendatud, Inglismaa suurlinnadest evakueeriti lapsed maakohtadesse. Samal ajal ründas Itaalia Kreekat ­ ka Balkan kisti sõtta. Tuli välja, et Itaalial endal pole piisavalt jõudu, et Kreeka hõivata, siis pidi Saksamaa talle appi minema. Aprill 1941 Saksamaa ja Itaalia ründasid Jugoslaaviat ja selle vallutamine läks suhteliselt kiiresti. Kuni selle ajani oli...

Ajalugu - Keskkool
150 allalaadimist
8
doc

Külmasõja kriisid

...les ehitatud Nõukogude Liidus, et on alanud kapitalismikriisi kolmas üldetapp, et kommunism on jõudnud Ameerika lähedale Kuubale. Ta väitis, et nüüd algab sotsialism, kus kaovad igasugused erinevused inimeste elamistingimuste ja töö vahel, linnade ja maakohtade vahel. Hakatakse kolhoose rajama. Hrustsovi ajal hakkasid inimesed laagritest tagasi tulema. 94 000 oli umb Eestis represseerituid. 1954-1960 vabaneb umb 27 835 eestlast vangilaagritest. 1964 kõrvaldatakse Hrustsov võimult (poliitbüroo otsusega, kuna H ettearvamatus tüütas ära). H kirjutas i...

Ajalugu - Keskkool
174 allalaadimist
11
doc

Külm Sõda

...lises bipolaarses (ehk kahepooluselises) maailmas valida ei soovinud ja moodustasid nn. mitteühinemisliikumise (kujunes välja 1950- 1960.vahetuseks), ent see oli pigem meelestatud lääneriikide vastaselt (seda näitavad ka mitteühinemisliikumise liidrikohtadel olnud meeste nimed ja riigid- Tito Jugoslaaviast; Nasser Egiptusest; Castro Kuubast jne). 2 2. Külma sõja sündmused, kriisid ja kriisikolded (kronoloogilises järjestuses): 2.1. Potsdami konverent...

Ajalugu - Keskkool
174 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun