Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

Kategooria euroopa liidu õigus - 19 õppematerjali

Õigus >> Euroopa liidu õigus
6
docx

Euroopa Liidu õigus konspekt

VAHETU ÕIGUSMÕJU Vahetu õigusmõju -Euroopa Kohtu poolt tuletatud doktriin, pole aluslepingutes. EL õigusnormid, millele üksikisikud saavad otse tugineda (piisavalt selged, täpsed ja tingimusteta, et neid saaks kasutada üksikisikute poolt siseriiklikes kohtutes). Saab nõuda, et mõni teine üksikisik või riik taolisi õigusi täidaks. Üksikisikud saavad lisaks siseriiklik...

Euroopa Liidu õigus - Tallinna Tehnikaülikool
513 allalaadimist
5
docx

Euroopa Liidu õigus vaheeksami konspekt

EL ajalooline kujunemine a. Taust (Schumani deklaratsioon, Robert Schuman, Jean Monnet): Schumani deklaratsioon on tollaegse Prantsusmaa välisministri Robert Schumani 9. mail 1950. aastal esitatud deklaratsioon. Deklaratsiooni peetakse esimeseks ametlikuks sammuks praeguse ELi loomisel, kuna see viis Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamiseni. Üldiselt v...

Euroopa Liidu õigus - Tallinna Tehnikaülikool
297 allalaadimist
54
docx

Euroopa Liidu õigus

I LOENG: Euroopa Liidu õigus Faktid EU kohta  28 liikmesriiki  Viissada kolm miljonit elanikku  Eu riigina on kolmas pärast hiinat ja Indiat.  Majanduslikult suuruselt suurim maailmas  Eu lippul 12 tähte sümboliseerivad rahvaste ühtsust, solidaarsust ja nende vahel valitsevat harmooniat.  Hümn-Beethoven  Juhtlause:ühinenud mitmekesisuses Euroopa Liidu eelsed protsessid ...

Euroopa liidu õigus - Tallinna Tehnikaülikool
114 allalaadimist
3
doc

Euroopa liidu õigus

EVÕ 1) Legaalsuse printsiip - Eestis kehtib seega demokraatlikes õigusriikides tunnustatud põhimõte, et avaliku võimu teostamisel (nii seadusandliku, täidesaatva kui ka kohtuvõimu) tuleb järgida legaalsuse põhimõtet. Riigivõimu teostatakse üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. (PS § 3) 2) Ökonoomsuse printsiip - Kulutuste ja tul...

Euroopa liidu õigus - Kutsekool
9 allalaadimist
18
doc

Euroopa Liidu õigus seminarid

Taolised bürokraatlikud asjaajamised võivad Komisjoni arvates heidutada inimesi oma liikumisvabadust kasutamast. Olukorra leevendamiseks võeti vastu direktiiv XXXXX, mille Artikkel 1 sätestas, et liikmesriikides väljastatud juhiload kuuluvad teistes liikmesriikides automaatsele vastastikusele tunnustamisele, ilma et liikmesriigid näeksid ette täiendavaid formaalseid nõudeid. Direktiiv tuli siseriiklikku õigusesse sisse viia hiljemalt 01.01.2001. Variant 1 Eufooria (EL liikmesriik) ei olnud direktiivi õigeaegselt siseriiklikku õigusesse sisse viinud. Selle põhjustas muuhulgas fakt, et 2000 aastal oli Eufoorias palju poliitilisi lahkhelisid ja riigis ei suudetud aasta jooksul moodustada valitsust. Eufooria kehtiva liiklusseaduse kohaselt ei nõuta Eufooriasse elama kolinud teiste liikmesriikide kodanikelt küll uue eksami sooritamist, kuid n...

Euroopa liidu õigus - Tallinna Tehnikaülikool
81 allalaadimist
6
docx

Euroopa liidu praegused suurimad väljakutsed

See teekond ei ole alati sujunud libedalt ning raskusteta. Oma algusest saati on EL seisnud silmitsi probleemidega. Ka tänapäeval ei saa me rääkida EL-ist kui paradiisist, kus poleks väljakutseid. Kahjuks peame tõdema, et neid väljakutseid ei ole vähe. Alustades rändekriisist, populistlike p...

Euroopa liidu õigus - Kutsekool
8 allalaadimist
8
pdf

Euroopa Liidu eksami konspekt

VAHETU ÕIGUSMÕJU Vahetu õigusmõju -Euroopa Kohtu poolt tuletatud doktriin, pole aluslepingutes. EL õigusnormid, millele üksikisikud saavad otse tugineda (piisavalt selged, täpsed ja tingimusteta, et neid saaks kasutada üksikisikute poolt siseriiklikes kohtutes). Saab nõuda, et mõni...

Euroopa Liidu õigus - Tallinna Tehnikaülikool
242 allalaadimist
8
doc

Euroopa Liidu õiguse alused kordamisküsimused

Tallinna Majanduskool õppeaasta 20142015 Iseseisev töö õppeaines Euroopa Liidu õiguse alused Lugeda läbi järgmised artiklid:  Julia Laffranque artikkel: „Pilk Eesti õigusmaastikule põhiseaduse täiendamise seaduse valguses. Euroopa Liidu õigusega seotud võtmeküsimused põhiseaduslikkuse järelevalves”. – Juridica 2007VIII, lk 523.  Uno Lõhmuse artikkel: „Euroopa Liidu õigussüsteem ja põhiseaduslikkuse kontroll pärast 1. maid 2004.” – Juridica 2006I, lk 3....

Euroopa liidu õigus - Tallinna Tehnikaülikool
68 allalaadimist
14
docx

VÄLISRIIKIDEST PÄRIT TÖÖTAJATE DISKRIMINEERIMINE EUROOPA LIIDU RIIKIDES PENSIONI MAKSMISEL

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Sotsiaalteaduskond Õiguse instituut Kadi Pihlak VÄLISRIIKIDEST PÄRIT TÖÖTAJATE DISKRIMINEERIMINE EUROOPA LIIDU RIIKIDES PENSIONI MAKSMISEL essee Juhendaja: lektor Kari Käsper Tallinn 2015 Sissejuhatus...

Euroopa liidu õigus - Tallinna Tehnikaülikool
9 allalaadimist
6
docx

Euroopa Liidu siseturu õiguse kaasuste kokkuvõtted

34/79 Henn & Darby House of Lords EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel mitu eelotsuse küsimust EMÜ asutamislepingu artiklite 30, 36 ja 234 tõlgendamise kohta. Küsimused kerkisid esile kriminaalmenetluse käigus, mis algatati apelleerijate vastu, kelle Ipswichi Crown Court 14. juulil 1977 teatavates õigusrikkumistes süüdi oli mõistnud (nad rikkusid teadlikult sündsusetute või po...

Euroopa Liidu õigus - Tallinna Tehnikaülikool
128 allalaadimist
5
docx

Euroopa Liidu siseturuõiguse kaasuste kokkuvõtted II

Oli esitatud eelotsuseküsimused artiklite 30 ja 36 tõlgendamise kohta, et hinnata, kas siseriiklikud eeskirjad, mis keelavad pühapäeval kauplemise, on kõnealuste sätetega kooskõlas. Küsimused tõstas Torfaen - B & Q plc `le, kes tegeleb ehitus- ja aianduskaupade müügidega. Linnanõukogu väidab, et avades oma ruumid pühap...

Euroopa Liidu õigus - Tallinna Tehnikaülikool
112 allalaadimist
7
pdf

EUROOPA LIIDU ÕIGUSE SEMINAR

Kui on võimalik tõestada, et vaid juhiloa pärast, siis peab olema õigus auto tagasi saada. Auto müüdi vanarauaks, mistõttu pole võimalik seda enam tagasi saada. Eelnevale analüüsile tuginedes, võib kõne alla tulle kahju hüvitamise nõue. Kahju hüvitamise eeldused: ▪ Õigus (+) – direktiivist tulenevalt on olemas õigus, mille kohaselt juhiluba tunnustatakse terves Euroopa Liidus ▪ Riigi JÄME rikkumine (+) – riik ei võtnud direktiivi üldse üle, see on alati jäme ▪ Kahju (+) – KK kaotas oma auto ▪ Põhjuslik seos kahju ja rikkumise vahel (+) – juhul, kui riik oleks direktiivi kohaselt ja korrektsel viisil üle võtnud ning tunnustaks ka juhiluba, siis ei oleks isik karistatud juhiloa äravõtmisega Jäme rikkumine​: Euroopa Komisjon on tuvastanud, et selline...

Euroopa liidu õigus - Tallinna Tehnikaülikool
17 allalaadimist
8
docx

Euroopa Liidu õiguse eksami materjal

EU õiguse eksam Euroopa nõukogu ja EU vahe: Euroopa nõukogu teeb mingisuguse konvensiooni , siis peab piisab arv liikmesriike selle ratifitseerimA. EU puhul need jõustuvad iseenesest, ratifitseerima ei pea. Liidu eesmärk on edendada rahu, oma väärtusi ja oma rahvaste hüvangut. EU-ga liitumise tingimused.: Demokraatia, toimiv vabaturumajandus, acquis commu...

Euroopa liidu õigus - Tallinna Tehnikaülikool
76 allalaadimist
24
docx

EUROOPA LIIDU KOOSTÖÖ SISEASJADES

3 1Aluslepingud põhiõiguste tagamine...................................................................4 2Õigusasutuste vaheline koostöö...

Euroopa liidu õigus - Tallinna Tehnikaülikool
4 allalaadimist
54
doc

Euroopa kohus

Töö koostamisel kasutatud autorite töid, Üliõpilase kood: 095257 Üliõpilase e-posti aadress: lippeliisa@hot.ee SISUKORD SISSEJUHATUS...............................................................................................................4 1.EUROOPA KOHTU KOOSSEIS...

Euroopa liidu õigus - Tallinna Tehnikaülikool
18 allalaadimist
24
docx

Kordamisküsimused õppeaines EL õiguse alused

1 1.Nimeta EL asutajariigid...............................................................................................2 2.Mis on EL integratsiooni põhjused? Kirjelda EL kujunemise lugu............................2 3.Millised lepingud on hetkel kehtivad EL aluslepingud?.............................................3 4.Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjoni, Euroopa Ülemkogu pädevus, ülesanded ja koosseis.....................................................................3 Esitab uusi seadusandlikke ettepanekuid...............................................................4 Haldab ELi poliitikat ja eraldab ELi rahalisi vahendeid........................................4 Tagab ELi õigusnormide täitmise...

Euroopa liidu õigus - Kutsekool
10 allalaadimist
4
docx

EL memorandum

MEMORANDUM Teema: Komisjon versus Austria Osapoolte tutvustus Euroopa Komisjon (edaspidi "komisjon"), kes tegutseb Euroopa Ühenduse nimel, ühelt poolt ning Austria Valitsus (edaspidi "Austria"), teiselt poolt. Probleem Komisjoni arvates rikutakse alltoodud kahe tegevusega võrdse kohtlemise põhimõtet ning eelistatakse oma riigi kodanikke. Esimene küsimus. P...

Euroopa Liidu õigus - Tallinna Tehnikaülikool
77 allalaadimist
5
docx

EL siseturuõiguse konspekt ja kaasused

jaanuar 2012 1. Vabakaubandusala. NAFTA 2. TOLLILIIT liikmisriikide vahel on kaotatud tollimaksud ja muus tõkked. Ühtsed reeglid, st tollide mõttes on Euroopa Liit on just kui üks liit. 3. ÜHISTURG (common market) 4. RAHALIIT 5. MAJANDUSÜHENDUS st lisaks ühisele rahale koordineeritakse väga tugevalt majanduspoli...

Euroopa Liidu õigus - Tallinna Tehnikaülikool
195 allalaadimist
12
docx

Rahvusvaheline koostöö tsiviil- ja kriminaalasjades

Põhisuunad kus tehakse koostööd rahvusvahelistes kriminaalkohtu protsessides: õigus abi osutamine kriminaal asjades, isikute väljaandmine seoses menetlus toimingutega või kohtu otsuse jõustumisega, isikute välja andmine riikile, kes omab selle riiki kodakondsust kriminaalkaristuse kandmiseks ja kriminaalasjade üleandmine kohtuprotsessideks. Koostöö kriminaalasjades - Amsterdami leping sätestab Euroopa Liidu üheks prioriteediks vabadusel, turvalisusel ja õigusel põhineva ala ülesehitamise. Muu hulgas tähendab see liikmesriikide tihedat koostööd kriminaalõiguse valdkonnas. Rahvusvahelist koostööd kriminaalasjades reguleerib ka hulk Euroopa Nõukogu kriminaalõiguse konventsioone. Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroopa konventsioon ja selle lisaprotokoll - konventsiooni peamine eesmärk on kergendada vangide sotsiaalse...

Euroopa liidu õigus - Tallinna Tehnikaülikool
11 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun