Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link

Kategooria intellektuaalne omand ja andmekaitse - 9 õppematerjali

Õigus >> Intellektuaalne omand ja andmekaitse
7
odt

Intellektuaalne omand ja andmekaitse eksam

Intellektuaalse omandi (IO) mõiste ja liigid Järjest enam tõuseb materiaalse vara kõrval hinda immateriaalne vara, millega tehingute tegemiseks ja väärtuse kaitsmiseks on vaja üldisi kokkuleppeid ja reegelid. Sellistele reeglitele tuginevat õiguste kogumit võibki kõige üldisemalt pidada intellektuaalseks omandiks. Intellektuaalomandi õigused võivad kuuluda näiteks: - kaubamärgi omanikule, - teose autorile, - leiutise autorile või omanikule, - tööstusdisainlahenduse autorile või omanikule, - lepingu alusel õigused saanud isikule, - tööandjale, - õigusjärglasele, - riigile. 2. Autoriõigus: autor, teos, varalised ja mittevaralised õigused Kirjandus-, kunsti- ja teadusteoste autorite õigus oma teostele. Autoriõigus tekib automaatselt teose loomise hetkel ja seda ei pea kuidagi registreerima ega märgistama. Autor on füüsiline isik, kelle loometöö tulemusel teos tekkis. Kui mitu autorit loovad teose ühiselt on tegemist ühise autor...

Intellektuaalne omand ja... - Tallinna Ülikool
195 allalaadimist
22
pdf

Intellektuaalne omand (Eksam)

Teoreetiliselt võimalik on ka see, et teiste riikide kodanike õigusi mingis riigis ei tunnustata. Õiguste kasutamist piirab õiguste ammendumise doktriin (Exhaustion of rights), mille kohaselt muus riigis legaalselt käibesse läinud kauba edasist käivet ei saa keelata (Euroopa Majanduspiirkonnas regionaalne ammendumine). Tööstusomandi eseme (patendi-, kasuliku mudeli, kaubamärgi-, tööstusdisainilahenduse) omanik ei saa takistada tema enda või tema nõusolekul valmistatud ja seejärel käibesse lastud tööstusomandina kaitstud toodangu edaspidist äris kasutamist tööstusomandi kehtivusriigis. Toodangu müügiga on omanik oma tulu saanud ja realiseeritud toodangu edasist ärikäibes kasutamist ei tohi omanik enam piirata. 4. IO tekkimine töösuhtes - Kuid millised on loometöö tulemused, mida saab kaitsta? Kellele kuulub töösuhtes loodud intellektuaalne omand? Mis on nende õiguste sisu ja kuidas õiguste kuuluvust muuta? Eestis on autoriõiguse nurgakivi põhiseaduse § 39, mis sätestab autori võõrandamatu õiguse oma loomingule. Olulisim autoriõiguse küsimusi reguleeriv seadus on autoriõiguse seadus. Autoriõiguse seadus määrab autoriõiguste kuuluvuse töösuhetes, kui autoriõiguste kuuluvus ei ole eraldi reguleeritud töölepingus või töötaja ja tööandja kokkuleppes. Autoriõiguse seaduse kohaselt tekib töölepingu alusel otseste tööülesannete täitmise korras loodud teose autoril teosele autoriõigus, kuid autori varalised õigused teose kasutamiseks tööülesannetega ettenähtud eesmärgil ja piirides lähevad üle tööandjale, kui lepingus ei ole ette nähtud teisiti (AutÕS § 32 lg 1). Kui teos ei ole loodud töötaja otseste tööülesannete täitmise korras, siis töötaja varalised õigused tööandjale üle ei lähe. Isiklikud õigus...

Intellektuaalne omand ja... - Tallinna Ülikool
72 allalaadimist
4
docx

Teose vaba kasutamise võimalused teadus- ja õppetöös

Essee Teose vaba kasutamise võimalused teadus- ja õppetöös Tänapäevane vaba infolevi võimalused ja interneti kasutamise vahendid on teinud õppematerjalide avaldamise igale arvutikasutajale lihtsaks ja kättesaadavamaks. Õppematerjalid teadus- ja õppetöös on seotud autoriõiguste seadusega. Seda tuleb eeldada ka juhul, kui õppematerjalil pole autoriõiguse kohta mingit märget ega isegi autori nime. Kui materjali looja kasutab oma töös teiste loodud tekste, pilte, jne., siis peab ta eelnevalt autorilt luba küsima. Enamasti aga puudub see luba. Paraku ei olda teadlikud autoriõigustest ning mil määral ja kus nad võivad teiste autorite teoseid vabalt ilma nõusolekuta kasutada. Seega, mis on teose vaba kasutamise võimalused teadus- ja õppetöös? Autoriõigust reguleerivad Eesti seadused, rahvusvahelised lepingud ja Euroopa Liidu dokumendid. Autoriõiguse seaduse järgi saab teose autoriks olla fü...

Intellektuaalne omand ja... - Tallinna Ülikool
84 allalaadimist
10
docx

AUTORIÕIGUSED JA NENDE RIKKUMINE INTERNETIS POPULAARSE VEEBIKANALI YOUTUBE.COM NÄITEL

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse instituut AUTORIÕIGUSED JA NENDE RIKKUMINE INTERNETIS POPULAARSE VEEBIKANALI YOUTUBE.COM NÄITEL Teadusreferaat Tallinn 2013 Sissejuhatus Kõik me oleme autorid, kellel on oma teoste suhtes autoriõigus, kuid tihtipeale me lihtsalt ei oska seda endale teadvustada. Ükski raamat, film või muusikapala ei sünni ilma, et mõni või mõned inimesed selle kallal palju vaeva ei näeks. Sellise töö tulemust nimetatakse teoseks ja autor saab sellele autoriõigused. Kiri sõbrale või artikkel ajalehte, koolikirjand või joonistus, ülikooli referaat või kursusetöö ­ kõik see igapäevase tegevuse tulemus on kaitstav autoriõigusega. Selliseid loometulemusi kaitstakse samade autoriõiguse reeglite alusel nagu nende autorite poolt loodut, kellele loomine on elukutse. Seega on autoriõigus mõnes mõttes igaühe õ...

Intellektuaalne omand ja... - Tallinna Ülikool
69 allalaadimist
26
pdf

Autoriõigus ja autoriõigusega kaasnevad õigused

Autoriõigus ja autoriõigusega kaasnevad õigused 1. Autoriõiguse süsteemi ülesehitus. - slaid “autor” 2 lk 2. Autoriõiguse majanduslik tähtsus. - slaid “autor” 3 - 5 lk 3. Autoriõiguse mõiste, allikad ja ajalugu. - ajalugu - Autoriõiguse mõiste pärineb 18. sajandi alguse Inglismaalt. Aastal 1709 võeti seal vastu esimene seadus, mis käsitles trükiteoste kopeerimist. Inglise keeles autoriõigust tähistav mõiste copyright tähendabki otsetõlkes kopeerimise õigust. Tänapäeval kaitseb autoriõigus kirjandus-, kunsti- ja teadusteoseid. mõiste - Autoriõigus on intellektuaalse omandi üks liik. Autoriõigus on: iseseisev õigusnormistik Eesti õigussüsteemis ja autorile kuuluvate isiklike ja varaliste õiguste kogum. Seega tähistab üks sõna autoriõigus kahte erinevat mõistet. Nende kahe mõiste selgituseks on järgmised laused: “Eesti autoriõigus kaitseb arvutiprogramme. Arvutiprogrammi looja autoriõigus on sätestatud autoriõiguse seaduses”. Autoriõigus on eraõiguse osa ja seda nimetatakse eraõiguse instituudiks. Autoriõigus on autorile kuuluvate isiklike ja varaliste õiguste kogum. allikad - • PS § 39: “Autoril on võõrandamatu õigus oma loomingule. Riik kaitseb autori õigusi”; • autoriõiguse seadus (AutÕS), mis võeti vastu 11.11.1992 ja kehtib 12.12.1992; • Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioon, millega Eesti taasühines 26.10.1994; • WTO TRIPS-leping • WIPO autoriõiguse leping (WCT); • mõned autoriõigust reguleerivad üksikud sätted on ka teistes sead...

Intellektuaalne omand ja... - Tallinna Ülikool
54 allalaadimist
4
docx

Patendiuuringu kodutöö

Kas kaubamärgi FAST LEADER Eestis kasutamine järgmiste teenuste tähistamiseks a) ärijuhtimine b) turu-uuringud c) transgeense tehnoloogia arendamine on ilma kaubamärgiomaniku loata (litsentsita) lubatud? Vastus: Kaubamärgi FAST LEADER kasutamine Eestis on selle teenuse tähistamiseks lubatud. Kaubamärk FAST LEADER on Eestis küll juba varasemalt registreeritud, kuid selle konkreetse ettevõtte tegevusvaldkond hõlmab Nizza klassifikatsiooni järgi klasse 16, 35 ja 41. Seega näiteks ärijuhtimise või turu-uuringute valdkonnas, mis mõlemad kuuluvad klassi 35, ei tohiks me kaubamärki FAST LEADER kasutada, kuid transgeense tehnoloogia arendamine kuulub klassi 42 ja on seega ilma kaubamärgiomaniku loata (litsentsita) lubatud. Link, kust andmed pärinevad (otsingu kuupäev 12.11.2015): http:oami.europa.eueSearch#advancedtrademarks115n1=MarkVerbalElementText&v1= FASTLEADER&o1=AND&c1=CONTAINS&sf=Appli...

Intellektuaalne omand ja... - Tallinna Ülikool
4 allalaadimist
2
docx

Autoriõiguste rikkumise juhtumi analüüs - kodutöö

Analüüsis käsitletakse: a. missuguse teosega on tegemist, b. missuguseid õigusi selle suhtes rikuti, c. autori järeldus koos põhjendusega, kas vastav õiguste rikkumine on majanduslikust aspektist erinevatele huvigruppidele (autor, õiguste omaja, üldsus) kahjulik või kasulik. Autoriõiguse rikkumise juhtumi analüüs: Paar nädalat tagasi juhtusin lugema artilit veebisaidilt boredpanda.com, mis rääkis venelannast kunstnikust ja fototöötlejast Svetlana Petrovast ja tema oranzi värvi kassist Zarathustrast. Svetlana Petrova kasutab enda kassi modellina ning töötleb kassist tehtud pildid tuntud kunstnike maalidele, nt Leonardo da Vinci "Mona Lisa", Salvador Dali "The Persistence of Memory" jne. Projektil on ka koduleht nimega FatCatArt, milles asuvas galeriis on teosed jagatud gruppidesse sajandite ni...

Intellektuaalne omand ja... - Tallinna Ülikool
23 allalaadimist
50
doc

Intellektuaalomand

Teos on originaalne, kui see on autori enda intellektuaalse loomingu tulemus (AutÕS § 4 lg 2). Kasulik mudel on leiutis, mis on uudne, millel on leiutustase ja mis on tööstuslikult kasutatav (KMudS § 5 lg 1). Lisaks nendele olemuslikele tingimustele näeb seadus ette veel teisi, millega määratletakse intellektuaalse omandi kaitstavus. Nii piiratakse intellektuaalse omandi õiguste kaitsetähtaega, seatakse see sõltuvusse formaalsuste täitmisest, sh tasude maksmisest, samuti piiratakse teatud juhtudel intellektuaalomandi õiguse omaja monopoolst seisundit avalikes huvides (kaubamärgi kasutamiskohustus, sundlitsents, sundkasutus avalikes huvides). Väär on arusaam, et intellektuaalne omand on riigi soodustus või luba, mida riik oma võimuga annab; see on omand (eraõigus), mida riik on kohustatud tunnustama tulenevalt rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetest ja enda poolt kehtestatud korras.  Printsiibid i. Intellektuaalomand on eraõigus Eraõigus on valvsatele (jus privatum vigilantibus scriptum), ütleb vana sentents. Nagu igasugune omand, on ka intellektuaalomand eraõigus, mille kaitsmine on eeskätt selle õiguse omaja võimalus. Riik kohustub looma tingimused selle õiguse realiseerimiseks, sekkudes ainult avaliku rahu huvides kohtumõistjana, suurte korratuste takistajana (karistusõiguslikud ja piirimeetmed, sh tolli tegevus), õiguse (eeskätt formaalsete õiguste, tasude, tähtaegade jne) kehtestajana oma territooriumil (ja rahvusvahelise kommuniteedi liikmena ka laiemalt) ja rakendajana (kui õigusest ei peeta vabatahtlikult kinni), aga ka registripidajana juhul, k...

Intellektuaalne omand ja... - Tallinna Ülikool
54 allalaadimist
36
pdf

Õigus infotehnoloogidele

Mis on intellektuaalne omand?  Intellektuaalne omand on õigus inimese loometöö tulemusele.  Maailma  Kaubandusorganisatsioon  (WTO)  defineerib  intellektuaalset  omandit  kui  inimesele  antud  õigusi  tema   loometegevuse  tulemusele,  see   õigus  kaitseb  “loojat”  selle  eest,  et  keegi  teine  ei  saaks  kasutada  tema   leiutisi,  disaine  või   muud  loomingut  ilma  loa  andmiseks  õigustatud isiku nõusolekuta.  2. Kuidas  on  intellektuaalomandi  kaitse  seotud  põhiõigustega,  mis  on puutumust  omavad  põhiõigused   ja  miks?  (Vaata  PS  kommenteeritud  väljaandest).  (essee  küsimus)  Eesti  Vabariigis  põhineb  intellektuaalse  omandi  kaitse  põhiseadusel.  Põhiseaduse   §  32  kohaselt on igaühe omand puutumatu ja võrdselt kaitstud, omandit võib omaniku nõusolekuta  võõrandada  ainult  sead...

Intellektuaalne omand ja... - Tallinna Ülikool
23 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun