Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

Kategooria õigusteadus - 19 õppematerjali

Õigus >> Õigusteadus
thumbnail
16
doc

Politoloogia ja poliitika

Politoloogia ja poliitika Poliitika (kr politike linna- või riigijuhtimiskunst < polis riik) tähendas algselt tegelemist linnriigi (polise) avalike asjadega ehk kodanike ühiste probleemidega. Selle eesmärk ­ jõuda kõiki kodanikke rahuldava elukoralduseni ­ üldise hüveni. Üldine hüve kreeka arusaamade kohaselt on võimalus elada Jumalatele meelepärast (vooruslikku) elu. Ethos... Epsiloniga ( ) tähistas ,,kommet", ,,uudsust" ­ polises kehtivaid käitumisnorme, ,,moraalikoodeksit" Eetaga ( ) : eetika kitsamas mõistes ­ inimese iseloom. Selline inimene ei järginud ainult käitumisreegleid, vaid püüdis teha head. Antiikeetika keskne idee: tõeline, õnnelik, õnnestunud (kordaläinud) elu. Antiikmõtlejad arvasid, et tunnetus on võimalik meelelise kogemuse kaudu. Aristoteles (,,Nikomachose eetika") Eetika avaldub inimeste käitumises, mis omakorda on seotud koduse majapidamise (oikos ­ maja, kodu) ja poliitikaga. Eetika, ökonoomika ja poliitika m...

Õigus → Õigusteadus
252 allalaadimist
thumbnail
9
doc

Intellektuaalomand

SISSEJUHATUS Intellektuaalomand on immateriaalne vara, millesse tasub investeerida. Mõiste tuleneb ladinakeelsest sõnast proprius ­ kellegi oma (inglise keeles property). Üldmõistena tähistab intellektuaalne omand kõiki inimese vaimsest tegevusest tulenevaid resultaate, nagu: ideed, leiutised, luuletused, maalid, teosed, arvuti riist- ja tarkvara. Intellektuaalomand on õigus, mida reguleerivad autori,- avastus- ja leiutusõiguse normid. Rahvusvaheliselt tunnustatud intellektuaalse omandi legaalne määratlus on antud 14. juulil 1967. aastal Stockholmis allakirjutatud Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) asutamise konventsiooni 2. artikli 8.s punktis. Intellektuaalne omand hõlmab õigusi seoses kirjandus- ja kunstiteostega ning teadustöödega; esitluskunstnike poolt esitamisega, fonogrammidega, raadio- ja teleülekannetega; leiutistega kõigis valdkondades; teadusavastustega; tööstusdisainiga; kauba- ja teenindusmärki...

Õigus → Õigusteadus
122 allalaadimist
thumbnail
19
docx

KARISTUSJÄRGSE KINNIPIDAMISE VASTAVUS PÕHISEADUSELE

Tallinna Ülikool Õigusakadeemia Avaliku õiguse/eraõiguse osakond Veronika Kasak II aasta statsionaarõpe KARISTUSJÄRGSE KINNIPIDAMISE VASTAVUS PÕHISEADUSELE Uurimustöö Õppeaine: Põhiseaduslikkuse järelvalve Õppejõud: lektor Ilmar Selge Tallinn 2013 SISSEJUHATUS Käsitletav uurimustöö teema puudutab karistusjärgse kinnipidamise vastavust põhiseadusele. Teema on olnud väga aktuaalne ja rohkelt kõneainet pakkuv nii meediamaastikul kui juriidilistel aruteludes. Seoses karistusjärgse kinnipidamise küsimusega on avaldanud oma arvamusi ja ettepanekuid nii advokaadid, juuraprofessorid, kohtunikud, õiguskantsler, riigiprokurör kui ka justiitsminister. 26. jaanuaril 2011 oli Riigikohtu ...

Õigus → Õigusteadus
11 allalaadimist
thumbnail
8
doc

VÕRDLEVA ÕIGUSTEADUSE ALUSED

VÕRDLEVA ÕIGUSTEADUSE ALUSED SEMINARID SEMINARIDE LÄBIMINE ON KOHUSTUSLIK EKSAMILE PÄÄSEMISE EELDUS 2013/2014 õa kevadsemester (Avatud ülikool) I SEMINAR 21. märts 2014 kl 8.30-10.00 1. Kontinentaal-Euroopa õiguse ajalooline kujunemine. a. Euroopa ülikoolide ühtne õigus ja ülikoolide töö eesmärgid. b. Rooma õiguse retseptsioon. c. Kodifikatsioonid. d. Loomuõiguskoolkond vs ajalooline koolkond. 2. Kontinentaal-Euroopa õiguse struktuur. a. Eesti õigusperekondliku kuuluvuse analüüs ajaloolises läbilõikes. 3. Kontinentaal-Euroopa õiguse süsteem. a. Eesti õiguse süsteemi diakrooniline käsitlus (seadusandluse ja kohtusüsteemi näitel) 4. Ius commune allikad: a. Õiguse allika mõiste. b. nende ajalooline kujunem...

Õigus → Õigusteadus
30 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Õigus essee

Õigus on üldise iseloomuga käitumisnormide kogum, mis peab kõiki indiviide haarama. Käitumiseeskirjad on adresseeritud kõigile ühiskonna liikmetele. Õigus peab arvestama inimeste vajadustega ja loomulikke õigustega ning ka vastama inimeste õigustundele. Nüüdisajal õigus väljendub seaduses. Õigus on loodud inimeste poolt ning inimeste jaoks. See on üks parematest mõtetest, mis on kunagi inimesed välja töötanud. Just õigus iseloomustab ning eristub tsiviliseeritud ühiskonna ürghõimudest, kuid ka seal arvatavasti olid omapärased õigused ning seadused. Õigussüsteem on õiguskordade kogum, millel on sarnane õigusfilosoofiline käsitlus riigist ja õigusest.Igal süsteemil on oma pahad asjad ja head asjad.Kuna mina olen tavaline inimene ehk ühiskonna liige õigus peab arvestama minu vajadustega ja loomulikke õigustega, üldselt, ta arvestab , ma olen peaaegu nõis meie õigusega ehk seadusega , aga on mõned asjad, mis ma tahaksin muuta,ma toon välja ...

Õigus → Õigusteadus
32 allalaadimist
thumbnail
16
docx

Õigused

Õigused Õiguse all mõeldakse mingis riigis või ühiskonnas kõigi kohustuslikke käitumisreeglite, seaduste kogumit, milles kinnipidamist tagavad selleks kehtestatud mõjutusvahendid. Õigus jaguneb: avalik õigus (riigiõigus, haldusõigus, kriminaalõigus, protsessiõigus, finantsõigus, rahvusvaheline õigus), eraõigused, mis omakorda jagunevad – tsiviilõigus (perekonnaõigus, pärimisõigus, asjaõigus, võlaõigus), kaubandusõigus (äriühinguõigus, konkurentsiõigus, pankrotiõigus, väärtpaberiõigus), tööõigus. Tavaõigus ehk kombeõigus on kirjutamata õigus, õigusnormide kogum, mis pole kehtima pandud organiseeritud seadusandliku võimu poolt, vaid mis on tekkinud rahva enese õigustundest. Tava kehtimiseks on vaja, et teda korduvalt rakendataks teatavat liiki õigusküsimuse lahendamisel, et ta tarvitamine oleks kestev ja et ta oleks üldtuntud. Näiteks Hammurapi Seadustekogu 18-17. sajand eKr ning Moosese „Kümme käsku” 14-12. sajand eKr. Rooma õigus on Va...

Õigus → Õigusteadus
14 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Erinevad seadusepunktid Eesti seadusest.

Õigusõpetus ABIELU SÕLMIMINE  Mehe ja naise vahel  Täisealisus, 15-18a, vanemate loal, lisaks teovõimeline laiendamine kohtu kaudu  Perekonnaseisuasutus, vaimulik, notar  Avalduse esitamisest 1-3 kuu jooksul  Takistavad tegurid (veresugulus, lapsendamissuhe, abielusolek) ABIELU LÕPPEMINE  Surm või lahutus  Lahutada on võimalik:  Perekonnaseisuasutuses  Notari juures  Kohtus  Kohtus lahutatakse abielu, kui:  on varalised vaidlused  vaidlused laste üle  elatisraha nõue  vaieldakse abielu üle NIMESEADUS  kehtid 31.03.2005  isikunimi – isiku ametlik nimi, koosneb ees- ja perekonnanimest  Perekonnanimi abiellumisel:  Kantakse ühist nime  Nime ei vahetata  Üks pool lisab enda nimele abikaasa nime PEREKONNANIMI Perekonnanimi abielu lahutamisel:  Nime ei muudeta  Abielu eel viimati kantud nimi tagasi  E...

Õigus → Õigusteadus
1 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Erinevad seadusepunktid Eesti seadusest.

Õigusõpetus ÜLALPODAMISKOHUSTUS  Vanemad on kohustatud oma lapsi ülal pidama  Täisealised lapsed on kohustatud oma vanemaid ülal pidama  Vanavanematel tekib lastelaste ülalpidamise kohustus siis, kui tema laps (lapsevanem) ei täida ülalpidamise kohustust ÜLALPIDAMINE ÜLALPIDAMIST ON ÕIGUSTATUD SAAMA:  Alaealine laps  Laps, kes täisealiseks saanuna jätkab õpinguid põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni  Muu abivajav alaneja või üleneja sugulane, kes ei ole ise võimeline ennast ülal pidama ELATIS  Ülalpidamiseks makstav raha, igakuiselt  Elatise suurus ühele lapsele ei või olla väiksem kui pool VV kehtestatud kuupalga alammäärast  Kohus võib vähendada elatise suurust mõjuvatel põhjustel – vanema töövõimetus või teise laste olemasolu ELATISE TAOTLEMINE  Omavaheline kokkulepe, vabatahtlikult  Kohtu kaudu: hagim...

Õigus → Õigusteadus
2 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Erinevad seadusepunktid Eesti kohta

ÕIGUSTEADUS ÖÖTÖÖ ja RIIGIPÜHAD  Öötöö- ajavahemik kell 22:00-06:00  Hüvitatakse 1,25-kordses töötasus  RIIGIPÜHAL töötamise eest hüvitatakse 2-kordses tasus PUHKEAEG  IGAPÄEVANE PUHKEAEG- kahe tööpäeva vahel vähemalt 11 tundi  TÖÖPÄEVASISENE PUHKEAEG- vähemalt 30 minutit  IGANÄDALANE PUHKEAEG- vähemalt 48 järjestikust tundi TÖÖTAMINE ENNE RIIGIPÜHI  Uusaastale  Eesti Vabariigi aastapäevale  Võidupühale  Jõululaupäevale Eelnevalt tööpäeva lühendatakse 3 tunni võrra  VAHETULT eelnevat tööpäeva!!!! PUHKUSED  Tööpuhkus e. Põhipuhkus  Vanemapuhkus  Palgata puhkus  Kollektiivpuhkus  Õppepuhkus PUHKUSE ANDMISE JA KASUTAMISE PÕHIMÕTTED 1. Puhkust antakse kalendriaasta eest 2. Puhkust antakse kalendripäevades 3. Puhkuse andmine ja kasutamine on kohustuslik 4. Puhkust antakse üldjuhul katkestamatult...

Õigus → Õigusteadus
1 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Erinevad seadused ja kohustused Eesti kohta.

Õigusõpetus Tööleping  Kokkulepe töötaja ja tööandja vahel  Töötaja kohustus teha tööd  Alluvussuhe (üks pool on allutatud teisele) – seaduslikud korraldused  Töötasu maksmine  Kohustus kindlustada töötingimused Vanus  Võib sõlmida isikuga kes on VÄHEMALT 7-aastane  Väikestele on ettenähtud töötunnid 4-7h, tööleping on kohustuslik, kohustuslik vanemate ja tööinspektori luba  Alla 18-aastased 8h päevas (40h nädalas) Töölepingu sõlmimine  Töölepingut sõlmitakse kirjalikult  Suuliselt lubatud sel juhul, kui kestus ei ületa 2 nädalat Tööleping peab sisaldama  Poolte andmeid  Lepingu sõlmimise ja tööle asumise aeg  Tööülesannete kirjeldus, ametinimetus  Töötasu, arvutamise viis, maksmise kord (lepingus on kirjas brutotasu)  Muud hüved (juhul, kui on kokku lepitud)  Tööaeg  Töö tegemise koht  Puhkeaeg ja puhkus (puhkus toimub kahes osas)  Viited -lepin...

Õigus → Õigusteadus
1 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Arvutikuritegevuse regulatsioon Eestis

Küberkuritegevus ehk arvutikuriteod on suhteliselt uus ja kiirelt kasvav probleem meie ühiskonnas, mis on saanud alguse tehnoloogia kiirest arengust. See ähvardab kõiki nutimaailma kasutajaid ja sellest räägitakse pidevalt, kuid mis see täpsemalt on? Lühidalt öeldes on see kuritegu, mis on sooritatud arvutisüsteemi abil mõjutades teist võõrast arvutisüsteemi. Näiteks loata arvutisüsteemi sisenemine, andmete varastamine või nende muutmine ning arvutisüsteemi rikkumine- kõik see moodustab küberkuriteo. Tehnoloogia arenguga oleme me üha rohkem sõltuvad digitaalmaailmast. Suurem osa inimestest omab tänapäeval mingisugust arvutisüsteemi. Olgu selleks arvuti, nutitelefon või mistahes vidin, hoiame me selles kindlasti isiklike andmeid. Selle tõttu puutub üha rohkem inimesi kokku küberkuritegevusega- kas siis ohvri või kurjategija rollis. Nagu ka füüsilise vara puhul, ei soovi me, et sellele oleks juurdepääs igaühel ning eeldame nende kasutam...

Õigus → Õigusteadus
7 allalaadimist
thumbnail
32
docx

Vabariigi Valitsuse moodustamine ja peamised ülesanded

Tallinna Ülikool Vabariigi Valitsuse moodustamine ja peamised ülesanded Referaat 2016 Sisukord Sissejuhatus...........................................................................................................3 Vabariigi Valitsus...................................................................................................3 § 87. Vabariigi Valitsus......................................................................................4 Poliitilise riigijuhtimise funktsioon...................................................................4 Haldusfunktsioon...............................................................................................5 Valitsuse moodustamine........................................................................................5 Vabariigi President.......................................................................

Õigus → Õigusteadus
14 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Ladina juriidiline terminoloogia

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND ÕIGUSE AJALOO ÕPPETOOL Avatud Ülikool I aasta Rühm 17 KODUTÖÖ Ladina juriidiline terminoloogia Juhendaja lektor M. Ristikivi Tartu 2008 Käesoleva rühmatöö põhise kodutöö eesmärgiks on tõlkeharjutuste lahendamine aines Ladina juriidiline terminoloogia. Tõlkimine: Tekst 2 16) Res in commercio ­ käibeline asi ; res extra commercium ­ käibeväline e. käibetu asi. 17) Per aes et libram - vase ja kaalu abil ; libripens - kaalumees (kaaluga) Tekst 4 24) Intra vires ­ volituste piires (ulatuses); Ultra vires ­ üle võimu piiride Tekst 5 8) Ex lege ­ seadusest (tulenevad) ; Ex contractu ­ lepingust (tulenevad) 10...

Õigus → Õigusteadus
21 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Autoriõiguste kaasus

,,Autoriõiguste kaasus" Selles kaasuse puhul on tegu autoriõiguste rikkumisega. Lauluhuviline kodanik nimega Mari otsustas kasutada üht talgulaulu ja panna see oma laulikusse rahvapärandi säilimiseks, kuid seda ilma autorilt eneselt luba küsimata. Laulu autoriks oli Luule, kes oli äsja surnud, seega kuulus laul Luule lastele, kes nõudisd selle eest autoritasu. Mari argumendid oma teo põhjendamisel: Mari soov oli säilitada rahvaluulet. Laul oli muutunud küla tunnuslauluks, mida kõik oskasid peast laulda, ning Mari ei pidanud vajalikuks autorit märkida. Laulu säilitamine oli tema arust tulevaste põlvede huvides. Mari arvates laulu eest autoritasu nõudmine kahjustab Luule mälestust, sest Mari ei soovinud laulu kasutamisega omakasu teenida. Kuigi vald oli lubanud katta kõik raamatuga seonduvad kulutused, olid nad siiski autoritasu maksmine eelarve sisse mitte pannud. Kui autoritasusid maksta jääks Luule talgulaul la...

Õigus → Õigusteadus
18 allalaadimist
thumbnail
32
docx

Riigiõigus

Riigiõigus Kohustuslik kirjandus: Taavi Annus "Riigiõigus" Juura 2006 Põhiseadus / ww.pohiseadus.ee Kasulikud lingid: riigiteataja.ee president.ee riigikogu.ee valitsus.ee õiguskantsler.ee riigikontroll.ee kohus.ee Lugemissoovitused: Taavi Annus "Riigiõigus" Jüri Põld "Loenguid Eesti riigiõigusest" Rait Maruste "Põhiseadus ja selle järelvalve" Riigiõiguse põhiküsimused Riigiõiguse mõiste Riigiõigus on õigusnormide kogum, mis määrab kindlaks ühiskondliku korra põhialused, riigiorganite moodustamise korra, pädevuse, nende vastastikused suhted, tegutsemise põhimõtted ja üksikisiku põhiõigused, vabadused ja kohustused Riigiõiguse ese on riik Riigiõiguse allikad Riigiõiguse suhe avaliku õigusega Riigiõiguse suhe rahvusvahelise õigusega Riigiõigusest(ainult meile, Eestile kehtivad) ei leia sankt...

Õigus → Õigusteadus
13 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Praktikum 2 Õppimine kõrgkoolis

PRAKTIKUM nr. 2 JUHEND (õigusteadus) Teadusteksti spetsiifika ja selle eristamine teistest tekstivormidest Ülesanne 1.1 Käesoleva juhendi lisas on toodud üheksa erinevat teksti (vt Lisad 1 kuni 9). Sirvi tähelepanelikult toodud tekste ja ... : a) hinda toodud allikate akadeemilist kvaliteeti, määratledes, kas tegemist on akadeemilise, pool-akadeemilise või mitte- akadeemilise allikaga; b) põhjenda oma vastuseid, vajadusel allikate kohta täiendavat informatsiooni otsides; c) määratle ka lisaks millise allikatüübiga on täpsemalt tegemist (teadusartikkel, ekspertarvamus, ajakirjandusartikkel, pressiteade, normatiivmaterjal, kohtulahend jne.); d) hinda, kas lisas 1 kuni 9 toodud tekstid liigituvad õigusteaduslikus uurimistöös kasutatud õiguskirjanduse, normatiivmaterjali või kohtupraktika alla? allikad (lisad 1-9) 1. akadeemiline, teadusal...

Õigus → Õigusteadus
60 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Hagiavaldus

Harju Maakohus 20. november 2018.a Tallinna Kohtumaja Lubja 4, Tallinn 10115 Hageja: XXX, ik xxx Elukoht: xxx Telefon: xxx E-post: xxx Hageja lepinguline esindaja: vandeadvokaat xxx, e-post: xxx, telefon: xxx Kostja: YYY, ik xxx Elukoht: xxx Telefon: xxx E-post: xxx HAGIAVALDUS võla väljanõudmiseks Hageja laenas kostjale 2015. aasta 1. augustil 5000 eurot. Laenu kohta sõlmiti kirjalik laenuleping. Lepingu kohaselt pidi laenuperiood lõppema 2018. aasta 1. augustil. Lepingu kohaselt kohustus kostja laenu tagasi maksma üks kord aastas (01.08) 3 aastat järjest. Kostjal oli kohustus koos intressidega maksta iga aasta 2500 eurot. Ehk kokku oli tagasimakstav summa koos intressidega 7500 eurot. Kostja täitis lepingus ettenähtuid kohustusi kahel järjestikusel aastal, kuid viimast tagasimakset, mis oleks pidanud ...

Õigus → Õigusteadus
59 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Kaasuse lahendus. („Kuidas motiveerida mativeerimatut?“)

III. Kaasuse lahendus. („Kuidas motiveerida mativeerimatut?“) Aita Martinil mõelda, mida sellises olukorras teha? Nagu me teame, töörahulolu ja motivatsioon oma lähete poolest jaguneb sisemiseks ja välimiseks. Antud situatsioonis oli Madise algse töötamise stiimuliks eelkõige materiaalsete hüvede saamine ehk kaatri ostmine. Madis väidab, et tal on piisavalt vahendeid/ raha, et veeta pika puhkuse ja mõnusalt elada. Tal ei ole antud hetkel plaanis midagi muud teha kui sõita kaatriga ja veeta mõnusalt aega, kuid edaspidises perspektiivis tema eesmärgid kindlasti muutuvad. Oletame, et järgmiseks suveks tahab ta kaatri asemel endale osta suurema kaatri või hoopis jahti. Lähtudes iseloomulikust tarbimissoovi kasvust, tekib vajadus rahuldada oma vajadusi ehk teenida rohkem. Eeldates fakti, et Madis on parim ning arvatavasti ainus projektijuht tarkvarafirmas, on tähtis et firmas panustaks igaüks ühise eesmärgi, heaolu (sh. maine, tulu) nime...

Õigus → Õigusteadus
2 allalaadimist
thumbnail
2
docx

ÕIGUSE AUTOPOIEETILINE TEOORIA

Augustinus, "Jumala riigist" Mari Siilivask Augustinus, kes elas aastatel 354--430 p. Kr., pani oma ideedega pikaks ajaks aluse keskaegsele kristlikule filosoofiale ja maailmapildile. Tema mõtted on omamoodi ühenduslüliks keskaegsete ja antiiksete mõttemaailmade vahel. Augustinus ise oli ühtaegu Rooma traditsiooni kohaselt õppinud retoorik ja vaatles ühiskonda vastava terasuse ja argumenteerimisoskusega ning omas Hippo linnas piiskopi positsiooni. Tema vaadete lähtepunktiks oli usk ja usuteadus. See oli prisma, mille läbi ta ühiskonda vaatles ja selle kohta tähelepanekuid tegi. Augustinuse mõjuka mõttetöö kohta on arvatud, et kogu edasine lääne filosoofia valgustusajastuni välja kujutas endast suuremal või vähemal määral püüdlusi Augustinusele vastu vaielda ja leida alternatiivseid, vähem pessimistlikke mõtlemisviise. V...

Õigus → Õigusteadus
1 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun