Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Äriõigus ja pankrotimenetlus (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Millest tekivad võlasuhted ?
 • Millal tekib autoriõigus ?
 • Kui antakse litsents, siis milline ?
 
Säutsu twitteris

SISSEJUHATUS ÄRIÕIGUSESSE (10.01.2013)
Eraõiguse põhimõtted:
 • Lepingut tuleb austada

 • Hea usu põhimõte – kui kõik arvaks,et tehingu vastaspool on pätt ja suli, siis ei toimuks õhtegi tehingut.

 • Mõistlikkuse põhimõte – nt Tsüs ütleb, et alla 7. aastane ei tohi tehingut teha, aga selle järgi ei saa laps näiteks jäätist öelda. Seega võiks olla mõistlik. Ebamõistlik on see, et alla 7. aastane läheb EMT esindusse uut telefoni ostma. Kiirlaenude puhul on intressid ebamõistlikult kõrged (liigkasuvõtmine). Kõrvalnõue ei tohi ületada põhinõuet. Mõistlik on siis kui 10st 9 mõtleb ühtemoodi.

 • Lepinguvabadus – kõik mis ei ole otseselt keelatud on lubatud. EMTA sooviks, et seal need põhimõtted ei kehtiks. EMTA on suurema osa kohtuvaidlusi kaotanud. Teatud põhimõtted peaksid siiski kehtima. On olemas head tavad – lapsele ei saa nimeks panna tähti ega numbreid . Äriühingu nini samamoodi. Õigus ei suuda kõiki suhteid reguleerida. Seega kõik mis ei ole keelatud ei saa olla lubatud.

Kirjutatud ja kirjutamata õigus: Eestis on kirjutatud õigus – õigusaktid on kuskil kirjas. Asjade lahendamise aluseks on seadus. USA ja Suurbritannias on pretsedendiõigus – kirjutamata õigus – õigust loovad kohtunikud. Põhidokumendid on olemas, aga kohtunik otsustab oma äranägemise järgi. Kui kohus on midagi reguleerinud, siis võetakse ka see aluseks. Vandekohus peab jõudma konsensusele ja peale seda otsust kohus otsustab karistuse.
Kaudsed ja otsesed tõendid: Kui meil on ainult otsesed tõendid, siis angloameerikas arvestatakse ka kaudseid tõendeid, aga see on ohtlik, kui otsus langetatakse vaid kaudsete tõendite kaudu.
Kodifitseeritud õigus – kõik tavad ja õigused pannakse kirja, muutuvad õiguaktiks.
Pandektiline õigus – tulnud Rooma eraõigusest, isik Pandecta, kogus kokku Rooma õiguses loomade kohta käivad õigusaktid. Kõik asjad on ühes kohas koos, ühe valdkonna kohta. Eestis erandiks see, et tööõigus on võlaõigusest eraldatud.
Üldosa – tsiviilseadustiku üldosa seadus
Eriosa – asjaõigus, võlaõigus, pärimisõigus, perekonnaõigus, äriõigus.
Kui üldosa ja eriosa seadussätted on vastuolulised, siis kehtib eriosasäte! Eriosa säte alati täpsustab üldosa sätet.
Näideks: Kui tähtpäev langeb puhkepäevale, siis kohustuse täitmise tähtaeg on esimene tööpäev. Alati saab kokku leppida teisiti.
Tsüs – sätted, mis seal on kirjas laienevad kogu tsiviilõigusele (võlaõigus, perekonnaõigus jne.). Eraõigus on tsiviilõiguses asjaõigus jne. Täpsustavad Tsüsi.
Äriõigus – eestis on see ühinguõigus. Mujal Euroopas tähendab äriõigus kaupade ja teenuste liikumisest kõnelev seadus.
Füüsiline isik
Õigusvõime on igal inimesel – algab surmaga ja lõppeb surmaga. Iga laps pärib vanemate tagant sundosa , isegi kui pärandab teisele, siis 25% saab ikka kätte. Erandiks on see, kui laps on eostatud ja eostaja sureb ära, näiteks altari ees ja naine on rase ja mees sureb ära, siis see laps saab juba pärida, kuna talle on antud õigusvõime. Ainuke täpsustus on see, et laps peab sündima elusalt.
Teovõimet on võimalik piirata!
 • Vanuseline konsensus (7,15,18). Kui saab 18, siis saab täieliku teovõime. Välja arvatud teatud piirangud, nt kasiino .
 • Püsiv vaimuhaigus või ebamõistuslikkus. See on ravimatu . Näiteks skisofreenia saab ravda, kuigi see vaimuhaigus on. Määratakse eestkostja , kes realiseerib tehinguid . Kui piiratud teovõimega isik teeb tehingu ja see on mõistlik ja eestkostja selle heaks kiidab, siis see jääb kehtima. Näiteks antakse puudega inimesele raha ja siis ta saba poodi minna. Antakse vähe raha ja see on mõistlik. Suuremate kulutuste puhul peaks eestkostja heaks kiitma. Teovõimet piirab ainult kohus! Kohus peab otsustama ja see pole lihtne. Enam ei saa näiteks nõuda abikaasapsühhiaatrilist ekspertiisi.
 • Teovõimet saab laiendada! Nt kui alla 18. Aastane tegeleb ettevõtlusega, siis kui firmal läheb hästi, siis võib kohus anda talle õiguse, et saab teha suuremaid tehinguid, kui seadus lubab. Näiteks tehinguid suurem summa ulatuses.

Juriidiline isik
Seaduse alusel loodud õigussubjekt. AS, UÜ, OÜ, täisühing, tulundusühistu. Mittetulundusühingud ja sihtasutused on eraldi seadused.
Praegu tahtekase MTÜ kinni panna, kuna selle all tehakse salaja äri ja teenitakse kasumit. Optimeeritakse makse. MTÜ ei pidanud esitama aastaaruandeid, aga nüüd peab.
Sihtasutusel on mingi eesmärk, mida ta täidab, ta pole äri. Tegevuse poolest äriühingud, aga eesmärgi poolest mitte.
MTÜ-l ja SA-l ei ole võimalik eesmärgiks olla kasumi teenimine.
Juriidilise isiku õigusvõime algab registrisse kandmisega ja lõppeb registrist kustutamisega. Erand on see, et äriõhingu asutajad lepivad kokku, et enne registrisse kandmist tehtud tehingud on ettevõtte tehingud, siis saab saab pärast neid tehingud ettevõtte bilansis näidata.
Kui ttevõtte on registrist kustutatud, siis pole enam midagi teha, kuid on erand Riigikogu poolt Maksuametile, et 5. aasta jooksul saab juhatuse liige tagant järgi võtta vastutuse. Näiteks võlad.
Mis on eraõiguse ja juriidilise isiku vahe? Eraisikul on põhikiri. Põhikiri on seadusesse kirja pandud. Jur. Organeid esindavad üldkoosolekud ( omanikud ), juhatus (toimetavad igapäevast tegevust) või nõukogu (kontrollivad juhatust).
Kõige kõrgem on üldkoosolek, kus lepitakse midagi kokku.
Kui äriühingu juhatuse tegevus väljub igapäevase majandustegevuse raamidest, siis nad peavad saama nõukogu või üldkoosoleku nõusoleku. Näiteks juhatus otsustab, et müüks mingi tootmisbaasi maha. Kinnistu müümine ei ole nende igapäevane tegevus, väljub raamidest ja peavad saaba nõusoleku.
Lojaalsuskohustus: Jur isiku puhul on oluline lojaalsuskohustus. Ei tohi pakkuda konkurentsi, ei tohi lekitada infot jne. Terve panuse paneb äriühingu sisse.
Hoolsuskohustus – Äriühingu puhul on teinud kõik endast oleneva, et äriühing maksab nt makse. Kui näiteks pankrotis, siis peab esitama pankrotiavalduse.
Kui juhtorgani liige on tekitanud kahju, siis ta peab selle hüvitama. Välja arvatud siis kui ta on nõukogu või üldkoosolek on vastu, siis ei pea. Kui nõukogu nõuab, et müüme kõik maha, siis juhatus on kohustatud seda täitma.
Juhatuse liige ei kuulu tööõiguse alla, vaid tsiviilõiguse alla. Alati oleks kasulik koostada juhatuse liikme leping, mis kaitseb. Lepingus tuleks panna tingimused (töötasu).
Kui olite juhatuse liige ja enam pole, siis 5.aasta jooksul võib veel kohustusi kanda.
Juriidilise isiku lõpetamine – vabatahtlik ja sundlõpetamine
 • üldkoosoleku otsusega;
 • avalik õiguslik juriidiline isik otsusega, mille andmise õigus on antud organile seadusega;
 • eesmärgi saavutamisel – näiteks SA on täitnud eesmärgi
 • tähtaja möödumisel;
 • pankroti väljakuulutamisega või pankroti raugemisega – kui vara enam pole, kui on vara mida jagada, siis pankrott .
 • sundlõpetamine kohtumäärusega

Numerus clausus põhimõte – seaduses toodud loettelu on ammendav. See mis on seaduses kirjas, on ainuvõimelik, ise midagi välja mõelda ei saa.
ÄRISEADUSTIK
Eestis äriõiguse modifikatsioon. Äriseadustikus on koos kõik äriühingute kohta käiv,samuti millepõhjal tegutseb kohturegister ja äriregister. Äriühingute vormid. Kõik ühingud peavad eestis esitama majandusaasta aruande (esitama peab esimeseks juuliks). Kui satub puhkepäevale, siis tööpäeval.
Äriseadustikust ei leia mingeid tehingu koosseise – seda reguleerib võlaõigus.
Äriseadustik reguleerib mingil määral osakuid, aktsiaid .
ÜHINGUÕIGUS

Asutamisleping ja asutamisotsuse vahe? – 2 või enam isikut. Asutamisotsus -1 isik (endaga ei saa lepingut sõlmida).
Liikmete arv juriidilise isiku asutamisel:
 • täis- ja usaldusühingul vähemalt 2 osanikku
 • MTÜ vähemalt 2 asutajaliiget
 • ühistu asutamisel vähemalt 3 liiget

Riik ega KOV ei saa olla täisühingu liige ega usaldusühingu täisosanik! Sest riik ei saa vastutada nende eest kogu oma varaga. Usaldusühingu vastustusmäär on piiritletud ja seegaselle osanik võib olla.
Ettevõtja määratlus:
 • tegutseb omal nimel
 • tasu eest kaupu või teenuseid
 • püsiv tegevus
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Äriõigus ja pankrotimenetlus #1 Äriõigus ja pankrotimenetlus #2 Äriõigus ja pankrotimenetlus #3 Äriõigus ja pankrotimenetlus #4 Äriõigus ja pankrotimenetlus #5 Äriõigus ja pankrotimenetlus #6 Äriõigus ja pankrotimenetlus #7 Äriõigus ja pankrotimenetlus #8 Äriõigus ja pankrotimenetlus #9 Äriõigus ja pankrotimenetlus #10 Äriõigus ja pankrotimenetlus #11 Äriõigus ja pankrotimenetlus #12 Äriõigus ja pankrotimenetlus #13 Äriõigus ja pankrotimenetlus #14 Äriõigus ja pankrotimenetlus #15 Äriõigus ja pankrotimenetlus #16 Äriõigus ja pankrotimenetlus #17 Äriõigus ja pankrotimenetlus #18 Äriõigus ja pankrotimenetlus #19
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 19 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2013-09-19 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 32 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor pisike11 Õppematerjali autor

Lisainfo

Äriõigus ja pankrotimenetlus
aktsia , äriühing , pank , pankrot , äriühingu

Mõisted


Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

57
doc
äriõigus konspekt
114
docx
Tsiviilõiguse üldosa konspekt
67
pdf
Õiguse Alused kordamisküsimused
54
doc
Tsiviilõiguse üldosa
100
doc
ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS
102
docx
TSIVIILÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS
56
doc
Tsiviiliguse konspekt
47
docx
Äriõiguse konspekt

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun