Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

Kategooria tööõigus - 6 õppematerjali

Õigus >> Tööõigus
tööõigus - on õigusnormide kogum, mis reguleerib töötaja poolt sõltuva töö tegemist tööandja alluvuses; tööõigus on sõltuva töötaja kaitseõigus, töötaja kaitseks loodud eriõigus; õigusnormide kogum, mis reguleerib töötaja ja tööandja vahel töölepingu alusel tekkinud töösuhteid töötaja poolt sõltuva töö tegemisel tööandja alluvuses.
thumbnail
50
doc

Tööõigus

Tööõigust on nähtud võlaõiguse osana alates VÕS koostamisest ja jõustumisest, millele viitab ka VÕS § 1 ning mille järgi kohaldatakse töölepingu seadusele VÕS üldosa. Sama on kinnitanud Riigikohus oma lahendites. Tööleping on võlaõiguslik leping, kuna sellega reguleeritakse olemuslikult eraõiguslikke suhteid, mis põhinevad poolte võrdsusel ja lepinguvabadusel. TLS kohaselt ei reguleeri tööõigus teenistussuhteid, kuna avaliku teenistuse puhul on tegemist subordinatsioonilise ehk alluvussuhtega, kus tööandjaks on riik ja mille raames puudub avalikul teenistujal täielik lepinguvabadus ehk vabadus mõjutada lepingu sõlmimist ja sisu. TLS § 1 lõige 3 sätestab põhimõtte, mille järgi kohaldatakse töölepingule VÕS-s käsunduslepingu kohta sätestatut, kui TLS ei näe ette eriregulatsiooni. Sisuliselt tähendab see, et VÕS ja tsiviilseadustiku üldosa...

Tööõigus
361 allalaadimist
thumbnail
19
ppt

Töösuhte tekkimine, lepingu sõlmimine

Samaaegselt tekib ka vastassuunaline kohustus tööandjal tekib kohustus töö eest töötajale tasu maksta ning töötajal tekib selle tasu nõudmise õigus. Töölepingu alusel teeb töötaja tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile ning saades see töö eest tasu. Töölepingule laienevad hea usu ja mõistlikkuse põhimõte. Hea usu põhimõtte kohaselt ei tohi pooled oma õiguseid teostada seadusevastasel viisil ega tekitada oma õiguste teostamisel kahju teistele isikutele. Mõistlikkuse põhimõtte kohaselt loetakse mõistlikuks seda, mida samas olukorras heas usus tegutsevad isikud loeksid tavaliselt mõistlikuks. Mõistlikkuse hindamisel arvestatakse tehingu eesmärki, vastava tegevus või kutseala tavasid ja praktikat, samuti muid asjaolusid. Lepingute sõlmimisele eelnevad reeglin...

Tööõigus
24 allalaadimist
thumbnail
8
ppt

Ametijuhend, töötajate vastutuse piirangud

Üldjuhul vormistatakse see ametijuhendina, mis on töölepingu lahutamatu lisa. Ametijuhendis on ära toodud: Kohustused; Õigused; Vastutus; panus ja tulemused, mida antud ametikohalt oodatakse, nõudeid kvalifikatsioonile, alluvussuhted/aruandekohustused, põhilised seosed teiste ametikohtadega. Ametijuhendid põhinevad objektiivsel informatsioonil, mis saadakse töö analüüsi, tööülesannete täitmiseks vajalike kompetentside teadmiste, oskuste ja kogemuste ning organisatsiooni vajaduste määratlemise kaudu. Ametijuhendi sisu jaguneb kaheks: ametikirjelduseks ja nõuete profiiliks. ametikirjeldus annab ülevaate tehtava töö sisust nõuete profiil annab ülevaate antud tööülesannete täitmiseks vajalikest teadmistest oskustest, nõuetest. Parimad ametijuhendid on need, mida muu...

Tööõigus
19 allalaadimist
thumbnail
18
ppt

Töö- ja puhkeaeg

Tööaja reeglite kohaldamisel tuleb arvestada kolme tingimust: järgida töö tegemise aja üldist piirangut arvestusperioodi kohta (TLS § 46); tagada töötajale igapäevane puhkeaeg (TLS § 51); tagada töötajale iganädalane puhkeaeg (TLS § 52). Tööaeg on aeg, mil töötaja täidab töölepingut ning allub tööandja juhtimisele ja kontrollile. Täistööaeg ­ kokkulepitud töötamisaega 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul. Osaline tööaeg ­ kokkulepitud töötamisaeg vähem kui 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul. Lühendatud täistööaeg ­ seadusega ettenähtud kokkulepitud täistööaega seitsmepäevase ajavahemiku jooksul loetakse TLS § 43 lg 4 kohaselt lühendatud täistööajaks, mis on: 7 ­ 12aastasel ­ 3 tundi päevas ja 15 tundi seitsmepäevases ajavahemikus; 13 ­ 14aastasel või koolikohustuslikul töötajal ­ 4 tundi päevas ja 20 tu...

Tööõigus
14 allalaadimist
thumbnail
20
ppt

Puhkused

Puhkus Põhipuhkus Põhipuhkused: tavaline töötaja ­ 28 kalendripäeva aastas ­ TLS § 55 ; alaealine töötaja ­ 35 kalendripäeva aastas ­ TLS § 56; töövõimetuspensioni või rahvapensioni töövõimetuse alusel saav töötaja ­ 35 kalendripäeva aastas ­ TLS § 57; haridus- ja teadustöötaja ­ kuni 56 kalendripäeva aastas ­ TLS § 58. Põhipuhkus (2) Põhipuhkust antakse töötatud aja eest, mille hulka arvestatakse ka: ajutise töövõimetuse aeg; puhkuse, v.a lapsehoolduspuhkuse ja poolte kokkuleppel antud tasustamata puhkuse aeg; aeg, mil töötajal oli seaduse alusel õigus tööst keelduda TLS § 19 punktis 3 nimetatud juhul (ta esindab seaduses või kollektiivlepingus ettenähtud juhtudel töötajaid); muu aeg, milles pooled on kokku leppinud. Põhipuhkus (3) Puhkus tuleb ära puhata kalendriaasta jooksul ning põhipuhkuse nõue aegub ühe aasta jooksul selle kalendriaasta lõppemisest, mille eest puhkust arvestatakse. Põhipuhkuse nõ...

Tööõigus
9 allalaadimist
thumbnail
4
ppt

Vaidluste lahendamine

Vaidluste lahendamine Äri- või töösuhetest tulenevate vaidluste lahendamise erinevad võimalused: kohtumenetlus ja töövaidluskomisjon Töövaidluskomisjon Kohus ...

Tööõigus
10 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun