Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Add link

Nulltolerants - lahendus ühiskonna probleemidele? - sarnased materjalid

nulltolerants, rata, karistada, tegusid, egoistid, parmu, sivad, seadustest, ikesed, uavad, kuritegusid, vanglakaristust, viina, kodutud, liiklus
2
docx

Kas ja miks pälvivad narkomaanid ja diilerid tolerantsi või nulltolerantsi?

Kas ja miks pälvivad narkomaanid ja diilerid tolerantsi või nulltolerantsi ? Tolerantsus ehk sallivus ja nulltolerantsus ehk sallimatus ümbritsevad meid kõikjal. Kõikjal meie seas leidub ka inimesi kes on sõltuvuses narkootilistest ainetest ehk narkomaane ja ka inimesi kes narkootikume vahendavad. Selliste inimeste arv on Eestis kasvav. Milline käitumi...

Ühiskond - Põhikool
2 allalaadimist
1
doc

"Tolerants ja nulltolerants"

Tolerants ja nulltolerants Maailmas on tolerantsi ja nulltolerantsi, ehk siis sallivus ja mittesallivus. Osades riikides püütakse kurjategijaid võimalikult karmilt karistada, kuid teistes riikides jällegi pakutakse ravi ja psühholoogilist abi. Näiteks Tais kasutatakse narkomaanide ja narkodiilerite vast...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
21 allalaadimist
2
docx

Kas ja miks pälvivad narkomaanid ja diilerid tolerantsi või nulltolerantsi ?

Kas ja miks pälvivad narkomaanid ja diilerid tolerantsi või nulltolerantsi ? Tolerantsus ehk sallivus ja nulltolerantsus ehk sallimatus ümbritsevad meid kõikjal. Kõikjal meie seas leidub ka inimesi kes on sõltuvuses narkootilistest ainetest ehk narkomaane ja ka inimesi kes narkootikume vahendavad. Selliste inimeste arv on Eestis kasvav. Milline käitumi...

Ühiskond -
2 allalaadimist
3
docx

MÕISTED

...lassi identiteet, kooli identiteet, jt. 4. Tolerantsus- Sallivus aktsepteerimine teiste suhtes ja nende huvide suhtes, nt. Naiste hääleõiguse saamine, eri rasside abielu, jt (kõik, mis vanasti oli keelatud ja tabu, kuid nüüd on lubatud). 5. Nulltolerants- Leppimatus ja sallimatus kõige suhtes, millega ei tohiks ega ei saa leppida, nt. Kuritegevus, tapmine, varastamine jne. 6. Kompromiss- otsus, lahendus, milleni jõudmiseks mõlemad osapooled teevad nõudmiste suhtes järelandmisi, kesktee, nt. Üks tahab saada lõunaks riisi juurvilja...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
12 allalaadimist
32
doc

Ühiskonnaõpetus II kursusele

...tekodanik ­ riigis alaliselt elav isik, kes omab mõne välisriigi kodakondsust või on kodakondsuseta Monarhia - päritav võim veresuguluse alusel (näit. isalt pojale) Naturalisatsioon ­ vastav õiguslik protseduur kodakondsuse taotlemiseks Nulltolerants ­ täisleppimatus, sallimatus; tolerantsuse vastand Ombudsman ­ usaldusmees, kes aitab lahendada riigi ja kodanike vahelisi konflikte Oportunism - olupoliitika Opositsioon ­ vastasrind, erakond või erakonnad, kel pole valitsuses esindajaid Otsene demokraatia - demokraatia vorm, kus rahvas teo...

Ühiskond - Kutsekool
139 allalaadimist
17
docx

Ühiskonna 9kl konspekt

...­ kooselavad inimesed kes majandavad ühiselt, leibkonna liikmed ei pruugi olla omavahel sugulased, üks perekond võib moodustada mitu leibkonda Inimeste mitmekesised huvid Tolerants ­ sallivus Nulltolerants ­ sallimatus Prv ­ Pluralistlik Erimeelsuste lahendamise võimalused: 1. Tugevama õigus (jõumeetod) 2. Enamusotsustus (hääletus) 3. Kompromiss ­ lahenduse jõudmiseks teevad kõik osapooled järeleandmisi 4. Konsensus ­ läbirääkimi...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
57 allalaadimist
5
doc

Mõisted

...ormatsiooni suurt mõjujõudu poliitika teostamisel Netopalk ­ töötasu, mis jääb alles brutopalgast, kui kõik seadusega ette nähtud maksud ja maksed on maha arvestatud; summa, mille inimene kätte saab Nominaalpalk ­ rahas väljendatud palgasumma Nulltolerants ­ täisleppimatus, sallimatus; tolerantsuse vastand Omahind ­ kauba tootmiseks tehtud kulutused väljendatuna rahas Omavalitsus ­ kohalik võim koos valitava esindusorgani (volikogu) ja täitevvõimuga (valitsus), kes korraldab kõiki kohaliku elu küsimusi; Eesti omavalitsusüksusteks on vald ja linn...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
636 allalaadimist
1
docx

Miks peaksin olema salliv?

...ed väärtused. Nt saab rääkida eestlaste identiteedist, aga ka Keila Gümnaasiumi identiteedist. Tolerantsus ­ sallivus erinevuste suhtes. St et teistsuguse väljanägemise, käitumise või mõtteviisi tõttu ei mõisteta kedagi hukka ega kiusata taga. Nulltolerants ­ täisleppimatus. St et teatud ühiskondlikke nähtusi ei sallita. Nt ei saa ühiskond olla salliv ehk tolerantne kuritegevuse suhtes. Oma huvide väljendamiseks on erinevaid võimalusi. Aktiivsed kodanikud seisavad oma tõekspidamiste eest kuuludes ühiskondlikesse liikumistesse, surverühmad...

Ühiskond - Põhikool
16 allalaadimist
1
odt

Ühiskonna eksami kordamine

...us- mitmesuguste ideede, arvamuste ja organisatsioonide olemasolu ühiskonnas. · Identiteet- ühiskonna- või kogukonnaliikmete vaimne ühtekuuluvustunne. · Tolerantsus- sallivus teistsuguse väljanägemise, käitumis- või mõtteviisi suhtes. · Nulltolerants- täisleppimatus, sallimatus. · Enamusotsustus- demokraatias enamlevinud huvide arvestamise viis, mille puhul võetakse vastu otsus, mida pooldab/mille poolt hääletab enamus. · Kompromiss- ühe või mitme osapoole järelandmine oma nõudmistes, eesmärgiga jõuda kokkuleppele. · Kons...

Ühiskond - Põhikool
30 allalaadimist
6
doc

Seadused, eesti riik, riigi õigused.

...gused vaated, ideoloogiad, kultuurid, omandivormid jne.  Idenditeet - Ühiskonna liikmete vaimne ühtekuuluvustunne.  tolerantsus - Sallivus teistsuguse väljanägemise, käitumise ja mõtteviisi suhtes.  Nulltolerants - Täisleppimatus, sallimatus.  Kompromiss - Kokkulepe, mis saavutatakse mõlema poole järeleandmiste teel.  Konsensus - Üksmeelne kokkulepe, mis saavutatakse pikkade läbirääkimiste teel.  Enamtolerantsus - Huvide arvestamise viis, mida pooldab hääletus...

Ühiskond - Põhikool
8 allalaadimist
64
pptx

ÜHISKONNAÕPETUS

...tuur Sarnased põhiväärtused Sümbolid Vaimne ühtekuuluvus Rahvariided Tolerants ... tähendab sallivust erinevate rühmade käitumise- ja suhtumisviisidesse. Kuid tolerantsusel on piir, sest kõigega ei saa leppida. Nulltolerants ehk täisleppimatus Totalitaarne riik kasutab selleks vägivalda (piirangud, kinnipidamine). Pole inimest pole probleemi (kes mõtlevad teisiti) Tolerants ja nulltolerants on teineteise vastandid. Kuidas osata kokku leppida? Pluralistlikkus ühiskonnas ei ole ühelgi grupis piisavalt jõudu...

Ühiskond -
8 allalaadimist
2
doc

Ühiskonna mõisted

mõisted

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
152 allalaadimist
4
odt

Kordamine eksamiks.

...ralistlikuks ühiskonnaks. Ühiskonna või kogukonna liikmete vaimset ühtekuuluvust nimetatakse rahvuse või riigi identiteediks. Tolerantsus ­ sallivus (nii üksikisikute kui ka inimrühmade eriarvamuste ning käitumis ja suhtumisviiside suhtes). Nulltolerants ­ täisleppimatus (eelmise mõiste, tolerantsuse, vastand!) Demokraatlik poliitika järgib pingete ja vastuolude lahendamisel järgmisi põhimõtteid: · tegutseda tohib ainult seadusega lubatud raamides · sõlmitud kokkulepet tunnustavad kõik osapooled · lähtuma peab ühisest...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
188 allalaadimist
4
doc

Ühiskonnaõpetuse mõisted

...renenud maade majanduse ja poliitika üle neoliberalism - (uusparempoolsus) poliitiline ideoloogia, mis rõhutab vajadust vähendada riigi ülesanded ja sotsiaalseid kulutusi ning tähtsustab vaba konkurentsi ja inimeste vastutust kõigis eluvaldkondades nulltolerants ­ täisleppimatus; sallimatus kellegi suhtes või millegi suhtes OECD ­ Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon ombudsman ­ sõltumatu lepitaja, kes lahendab kodanike kaebusi riigiametnike ja riigiasutuste peale, Eestis on selleks õiguskantsler partokraatia ­ ühe partei ainuvõim riigis pead...

Ühiskond - Keskkool
3 allalaadimist
3
docx

Pluralistlik ühiskond

...> usuvabadus * identiteet ­ ühiskonna- või kogukonnaliikmete vaimne ühtekuuluvustunne Ühtekuuluvustunne -> Laulupidu * tolerantsus ­ sallivus teistsuguse väljanägemise, käitumis- või mõtteviisi suhtes Abielu kahest erinevast rassist inimese vahel * nulltolerants ­ täisleppimatus; sallimatus, tolerantsi vastand Eesti vabariigi sallimatus kuritegevuse ja roolijoodikute vastu * enamusotsus ­ demokraatias enamlevinud huvide arvestamise viis, mille puhul võetakse vastu otsus, mida pooldab/mille poolt hääletab enamus Riigikogu otsuste vastuvõtmine * ...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
53 allalaadimist
62
doc

Ühiskonna riigieksami kokkuvõte

...ormatsiooni suurt mõjujõudu poliitika teostamisel Netopalk ­ töötasu, mis jääb alles brutopalgast, kui kõik seadusega ette nähtud maksud ja maksed on maha arvestatud; summa, mille inimene kätte saab Nominaalpalk ­ rahas väljendatud palgasumma Nulltolerants ­ täisleppimatus, sallimatus; tolerantsuse vastand Omahind ­ kauba tootmiseks tehtud kulutused väljendatuna rahas Omavalitsus ­ kohalik võim koos valitava esindusorgani (volikogu) ja täitevvõimuga (valitsus), kes korraldab kõiki kohaliku elu küsimusi; Eesti omavalitsusüksusteks on vald...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
996 allalaadimist
8
doc

Inimene ja Ühiskond (Eksamiks kordamine)

...vne ja positiivne) · leibkond · hierarhia · stratifikatsioon ehk kihistumine · moraal ehk kõlblus · väärtused · õiglus · õigusakt · diskrimineerimine · huvigrupp · pluralism · tolerantsus · nulltolerants · konsensus · kompromiss 1 Valik eelnevate eksamite ülesandeid Ülesanne 1. 2 Ülesanne 2. 3 Ülesanne 3. 4 Ülesanne 4. ...

Ühiskond -
17 allalaadimist
4
doc

Konspekt kontrolltööks

... vorme tegutsemiseks mitmesugustes kultuuri-, sotsiaal-, ja majandusvaldkondades; MTÜ-del on keelatud teenida kasumit moraal ­ moraalinormide kogum moraalinorm ­ kõlblus põhimõte, millest inimene oma käitumises juhindub nulltolerants ­ täisleppimatus, sallimatus perekond ­ abielupaar koos järglastega; perekonnasuhteid leguleerivad seadused ja tavad pluralism e mitmekesisus ­ mitmesuguste ideede, arvamuste ja organisatsioonide olemasolu ühiskonnas poliitika ­ riigi juhtimise ja toimetamist korraldav tegevus riik - on sisem...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
28 allalaadimist
15
doc

KORDAMINE TASEMETÖÖKS UUE ANU TOOTSI ÕPIKU JÄRGI

...el on ühine majapidamine b. Ülalpeetav ­ isik, kes ise ei tasu oma elamiskulusid c. Tööjõud ­ ühiskonna tööealised ja-võimelised inimesed d. Pluralism- ideede ja vaadete paljusus e. Identiteet - ühtekuuluvustunne f. Tolerantsus - sallivus g. Nulltolerants ­ täisleppimatus, sallimatus; tolerantsuse vastand h. Kompromiss ­ otsus, kus mõlemad pooled teevad järeleandmisi i. Konsensus ­ otsus, mis langetatakse üksmeelselt 9) Seadusi on vaja, sest... 10) Seaduste liigid: a. Loodusseadused, näiteks... b. Inimeste loodud seadused · Kirjut...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
177 allalaadimist
33
doc

Kogu üheksanda klassi materjal ühiskonnaõpetuses .

...us. Ühiskonda , kus on lubatud mitmesugused vaated,ideoloogiad , organisatsioonid, omandivorrmid,kultuurid, sotsiaalsed grupid nim .pluralistlikuks . Identiteet ühiskonna või kogukonnaliikmete vaimne ühtekuuluvus tunne . Tolerantsus ­sallivus . Nulltolerants täisleppimatus . Demokraatlik poliitika järgib pingete ja vastuolude lahendamisel järgmisi põhimõtteis : · tegutseda tohib ainult seadusega lubatud raamides · sõlmitud kokkulepet tunnustavad mõlemad osapooled · lähtuma peab ühisest hüvest jaenamuse tahtest unu...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
678 allalaadimist
6
doc

Mõisted ühiskonnaõpetuses

...k nimetus demokraatlikus ühiskonnas, peegeldab informatsiooni suurt mõjujõudu poliitika teostamisel Netopalk ­ töötasu, mis jääb alles brutopalgast, kui kõik seadusega ette nähtud maksud ja maksed on maha arvestatud; summa, mille inimene kätte saab Nulltolerants ­sallimatus Omahind ­ kauba tootmiseks tehtud kulutused väljendatuna rahas Omavalitsus ­ kohalik võim koos valitava esindusorgani (volikogu) ja täitevvõimuga (valitsus), kes korraldab kõiki kohaliku elu küsimusi; Eesti omavalitsusüksusteks on vald ja linn Ombudsman ehk usaldusmees ­ sõltumatu ...

Ühiskond - Kutsekool
4 allalaadimist
1
doc

Ühiskond, majandus

mõisted

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
45 allalaadimist
1
doc

Ühiskond - inimeste kooselu vorm

... organisatsioonid, omandivormid, kultuurid, sotsiaalsed grupid. Identiteet ­ ühe riigi elanike vaimne ühtekuuluvus (ühine keel, ajalugu, kultuur, põhiväärtused) Tolerantsus ­ sallivus inimeste eriarvamuste ning käitumis ja suhtlemisviiside suhtes. Nulltolerants ­ täisleppimatus. Enamusotsustus ­ huvide demokraatliku arvestamise enimlevinud viis. Kompromiss ­ otsus, mille puhul üks või mõlemad osapooled teevad kokkuleppe saavutamise nimel nõudmistel järeleandmisi. Konsensus e. üksmeelne kokkulepe ­ otsus ei tekita üheski osapooles vastuväiteid. ...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
196 allalaadimist
4
doc

Ühiskond, riik

...naised, erinevas vanuses, mõned on füüsiliselt tugevad, mõned nõrgemad, mõned on intelligentsemad kui teised, on mustanahalised, mongoliidid, europiidid; mõned on heterod, mõned biseksuaalid. 13. Mille suhtes peab Teie meelest ühiskonnas olema nulltolerants? Põhjendage oma arvamust elulise näite varal? Terrorismi,Kuritegevuse, pedofiilia. Kui ühiskond ei karistaks inimesi, kes on kellegi mõrvanud või alaealist ära kasutanud, siis meie ühiskond oleks ääretult ebaturvaline. 14. Kui lahtuda inimvajaduste hierarhiast, siis millis...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
86 allalaadimist
2
docx

Ühiskonnaõpetuse mõisteid

...tekodanik ­ riigis alaliselt elav isik, kes omab mõne välisriigi kodakondsust või on kodakondsuseta Monarhia - päritav võim veresuguluse alusel (näit. isalt pojale) Naturalisatsioon ­ vastav õiguslik protseduur kodakondsuse taotlemiseks Nulltolerants ­ täisleppimatus, sallimatus; tolerantsuse vastand Ombudsman ­ usaldusmees, kes aitab lahendada riigi ja kodanike vahelisi konflikte Oportunism - olupoliitika Opositsioon ­ vastasrind, erakond või erakonnad, kel pole valitsuses esindajaid Otsene demokraatia - demokraatia vorm, kus rahvas teo...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
191 allalaadimist
1
docx

Ühiskonna mudelid

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
27 allalaadimist
65
odt

Õpilaste Suhtumine Seksuaalvähemusse

...mõned sellise vastuse valinud ei tea, mis on homofoobia. 12. Mis on teie arvates homofoobia? Kõige enam arvatakse, et homofoobia on homode/seksuaalvähemuste/geide ja lesbide · kartmine, · vihkamine, · mittesallimine (sallimatus, nulltolerants), · mittemeeldimine. Vähem esineb vastuseid, et homofoobia on · homode pelgamine, · homode vältimine, · homode olemasolu mahasalgamine, · homode eiramine, · homode jälestamine. Üksikutel juhtudel esineb arvamust, et homofoobia on · homode haig...

Teadus tööde alused (tta) - Keskkool
112 allalaadimist
2
doc

Riik, milles tahan elada

...a ei suruta maha teistmoodi mõtlejaid. Inimestel oleks mõttevabadus ning õigus oma arvamusele ja selle avalikustamisele. Ühiskond oleks ka tolerantne ning eri rassist, teist moodi riides olevaid ning mõtlejaid ei mõistetaks hukka. Samas valitseks ka nulltolerants kurjategijate suhtes. Olenematta sellest, kuidas ma ka praegu ei selgitaks lahti nii iseendale, kui teistele, mida pean ma paremaks või siis parimaks riigiks, usun ma, et seda ei eksisteeri. Kõigi vajadusi siiski ei saa rahuldada ning tuleb olla kompromissidele avatud. Olen kindel, et ...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
5 allalaadimist
14
docx

Propaganda mõju Eesti riigis

... 2. PROPAGANDA JA RIIK Propagandast rääkides ei saa mööda vaadata selle mõjust ühiskonnas, sest põhieesmärk ongi mõjutamine. Suunamine ja veenmine mõjub kõikjal erinevalt. On inimesi kelle jaoks kehtib poliitpropaganda suhtes nulltolerants, kuid samas on ka peaaegu sama palju inimesi vastupidise arvamusega. See inimeste hulk, mis jääb üle, on enamasti neutraalne mass, kuid vahel panevad poliitikud proovile ka nende tolerantsi.Siinkohal ongi teiseks vaatenurgaks propaganda esitlusviis ning see, millist vastukaja see tekitab...

Uurimistöö - Keskkool
33 allalaadimist
38
pdf

Loengukonspekt Kasvatustöö ja -probleemid 2013

...niline kuriteoennetus 1. Võimetukstegemine - Pikaajaline vangistus 34 - Noorukite paigutamine suurtesse korrektsiooniasutustesse - Hoiatamine (põhineb karistusel) - Nulltolerants (hoiatamisel põhinev sotsiaalse kontrollli...) - Kinnipidamisasutuste külastamise programmid Parimaks korrektsiooniliseks sekkumiseks alaealiste õigusrikkujate puhul on rehabilitatsioon! Suunatud sellele, et õigusrikkuja edaspidi enam nii ei käituks. -programmide spetsiifilisuspr...

Kasvatustöö ja probleemid - Tartu Ülikool
65 allalaadimist
5
doc

Meelemürgid

...kku. Alkohol mõjub su ajule ja aeglustab reaktsioonikiirust juba pärast esimest jooki. Tunne oma piire ja kui välja lähete, valige sõprade seast kaine autojuht või võtke takso. Eestis kehtib autojuhtimisel vere alkoholisisalduse osas nn nulltolerants ehk veres võib olla 0 milligrammi alkoholi. Ära joo, kui sul on kehv enesetunne. Alkohol on depressant ja sa tunned ennast pärast alkoholi mõju kadumist veelgi halvemini. Ole mullidega ettevaatlik. Karboniseeritud valmiskokteilid mõjuvad kiiremini, sest süsinikdioksiid kiirendab alkoholi ime...

Inimeseõpetus - Põhikool
19 allalaadimist
8
docx

Elutee number

...lla hea kuulaja. Inimestele meeldib su lähedus, sest paned kõik end justkui kodus tundma — oled avatud südamega ja särav, õnnelik ja alati inspireeritud. Suhtes oled äärmiselt lojaalne ja romantiline, igasuguse truudusetuse suhtes on sul nulltolerants. Vahel kipud pisut suhtedraamat tekitama, kuid seda vajd seetõttu, et vajad pidevat võimalust oma emotsioonid endast välja elada. Number kolm tähendab ühtlasi, et oled äärmiselt emotsionaalne. Kui sa haiget saad, kipud vaikselt oma kesta alla peituma ja erinevad raskused ja valud e...

Inimeseõpetus - Põhikool
1 allalaadimist
4
docx

Mis on ühiskond?

...use ning rahvastikurände tagajärjel. - Integratsioon – ehk lõiming! Rahvastikugruppide või riikide omavaheline lähenemine ühtsete väärtuste, arusaamade ja eesmärkide baasil. 4. Huvid - Pluralism – mitmekesisus - Tolerantsus - sallivus - Nulltolerants – mittesallivus, ei lepi sellega - Enamusotsus – Suur grupp on teatud küsimustega nõus ja selle järgi toimitakse. - Kompromiss – Otsus mis rahuldab mõlemat poolt ja mõlemad teevad omad järelandmised. - Konsensus – Üksmeelne kokkulepe, pole vastuväiteid. 5. Sotsiaalsed no...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
7 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun