Nüüd on õige aeg krüptot osta! Ära riski ja kauple turvalisel lehel! Tee konto Sulge
Facebook Like
Add link

Kategooria muusika ajalugu - 278 õppematerjali

Muusika >> Muusika ajalugu
muusika ajalugu on reaktiivne. Alati protesti vorm.
32
docx

Muusika ajalugu 11. klassi kokkuvõttev konspekt

Kirjuta nagu ajalehe artiklit 2. Millal, kus ja mis see oli (kuupäev, koht ja üritus) 3. Mis see on? (kirjelda seda üritust või festivali põgusalt) a. Kirjelda üritust põgusalt 4. Enda põhjendatud arvamus a. Kuidas publik selle vastu võttis b. Repertuaar c. Kas ole hea võ...

Muusika ajalugu - Keskkool
15 allalaadimist
16
docx

Eesti muusika ajalugu

Eesti rahvamuusika ja regilaulud................................................................................. 3 2.Eesti muusika ajalugu enne ja pärast usureformi........................................................5 3.Kasutatud kirjandus...

Muusika ajalugu - Keskkool
4 allalaadimist
24
docx

MUUSIKA AJALUGU konspekt gümnaasium

Tema looming jaguneb kaheks: lavamuusikaks ja instrumentaalseks orkestrimuusikaks 1898-1918 oli Berliini Riigiooperi peadirigent 1919-1924 oli Viini Riigiooperi peadirigent Tema ooperite kolm suunda: tragöödiad, Antiik kreeka ainelised koomilised ooperid ja olustikumuusikale tuginevad koomilised ooperid „Don Juan“ „Nõnad kõnele Zarathustra“ „Don Quijote“ Ooper „Salome“ Max Reger (1873-1916) Tegutses nii organi...

Muusika ajalugu - Keskkool
8 allalaadimist
3
docx

Eesti muusika areng ja ajalugu

sajandi keskpaigas elanud Aleksander Saebelmann-Kunileid, keda peetakse eesti rahvusliku muusika rajajaks, kirjutas 2 eesti algupäraga laulu: “Mu isamaa on minu arm” ning “Sind surmani”, mida sai kuulda ka Eesti esimesel üldlaulupeol 1869.aastal Tartus. Teine üldlaulupidu oli üheks suureks tõukeks eesti muusikakultuuri arengus. Kokku oli laulupeol 1070 lauljat ning 202 erinevat pillimängijat. Laulupeo eel t...

Muusika ajalugu - Keskkool
1 allalaadimist
9
docx

Muusika ajalugu klassitsism referaat

2 Sissejuhatus.................................................................................................................................3 Viini klassikud...

Muusika ajalugu - Kutsekool
3 allalaadimist
16
pptx

Jamaica muusika ajalugu ja areng

a Miks tuntakse Jamaicat maailmas?  Jamaica on Kuubast lõuna pool asuv Kariibi mere saareriik. Esmalt oli see Hispaania, seejärel aga Inglismaa koloonia. Jamaica enamik elanikkonnast on 16.-19. sajandil Aafrikast toodud orjade ning valgete järeltulijad.  Jamaicat tuntakse maailmas enamasti seal 1960. aastatel tekkinud reggae muusikastiili tõttu. Sed...

Muusika ajalugu - Keskkool
11 allalaadimist
1
odt

Barokk ajastu muusika

Avamäng- lavateost või vokaalsümfoonilist teost sissejuhatav orkestriteos Barokktrio- barokiajastu pilliansambel, kuhu kuuluvad 2 meloodiapilli ja basso continuo Basso continuo- katkematu bass, e generaalbass, barokkmuusikas iseloomulik imrovisatsiooniline harmooniasaade, mis lähtus üleskirjutatud bassihäälest Da-Capo- aaria- see koosneb kolmest lõigust(ABA). Esimesed kaks erinevad helistiku ja karakter...

Muusika ajalugu - Keskkool
20 allalaadimist
1
rtf

Muusika tähtsus ja kasutusalad vanadel rahvastel võrreldes tänapäevaga

Muusika tähtsus ja kasutusalad vanadel rahvastel võrreldes tänapäevaga Mida muusika minu jaoks tähendab? Muusika pakub mulle enamasti meelelahutust, kuid tegelikult on sellel rohkem võimu ja otstarbeid kui me aimatagi oskame. Näiteks muusika suudab väga kiiresti hea tuju kurvaks teha ja vastupidi, kuid samas trenni tehes lisab see rütmi ja annab jõudu kui õige viisiga muusika mängima panna. Vanasti...

Muusika ajalugu - Keskkool
12 allalaadimist
4
docx

Eesti muusika pärast Teist maailmasõda

a kaotas Eesti iseseisvuse · Saadeti laiali senised organisatsioonid ja seltsid- asendati nõukogulike liitudega · Nõukogude armee tagalasse Jaroslavli mobiliseeritud heliloojad ja interpreedid moodustasid 1942 ENSV Riiklikud kunstiansamblid ( nt. Gustav Ernesaks) · Teine osa püüdis kultuurielu jätkata, kuid pommitamine 1944 ja küüditami...

Muusika ajalugu - Keskkool
27 allalaadimist
18
pptx

House muusika

c klass Stiili tunnused • Eltrooniline tanstumuusika • Disko, jazz’i, soul’i, funk’i ja latiinomuusika jooned • Taktimõõt 44 • Rütmimasina basstrummiga rõhutatakse kõiki lööke • Rütm tähtsam kui laul ise Tekkimine • 1980 keskpaik • Chicago • Klubis The Warehouse • Soul’i ja disko mõju • Nö garaažimuusika • Arvutiga muusikategemine Instrumendid • Rütmimasin • Arvuti • Sämpler • Sekventser • Süntesaator • Plaa...

Muusika ajalugu - Keskkool
3 allalaadimist
6
docx

Muusika kordamisküsimused - Romantism

4. Romantismi ajal oli looduse ülistamine ja looduseihalus, aga klassitsismil keskenduti teaduse arengule ja progresseerumisele. 5.Romantismi ajal olid rahvuslikult liikumised, revolutsioonid aga klassitsimi ajal toimus linnastumine ja tööstusrevolutsioon.(?) Millised uued muusikažanrid tekkisid romantismiajastul? Kirjeldaselgita? Tekkis programmiline muusika. Nimeta esimesi romantismiajastu heliloojaid (min 34), kelle looming pani aluse uuele ajastule muusikaloos? Franz Liszt, Frédéric Chopin, Robert Schumann, Richard Wagner Kelle loomingus oli väga oluliseks žanriks soololaul ja teda peetakse ka saksa Lied’i (sk laul) isaks? Franz Schubert Nimeta Schuberti laulutsükleid! „Kaunis möldrineiu“ ja „Talvine t...

Muusika ajalugu - Keskkool
39 allalaadimist
4
docx

Keskaja muusika ( 5-13.sajand)

klass Arvestuslik kontrolltöö nr.2 Keskaja muusika ( 5-13.sajand) 1.Millist ajaloosündmust peetakse keskaja alguseks?(lisa ka aastaarv) Keskaja alguseks peetakse Rooma Riigi kokkuvarisemine (395.a.) 2.Kes oli Gregorius I Suur (540-604), millega ta tegeles ja kuidas seostub tema nimi muusikaajalooga? Gregorius I Suur oli Rooma paavst kes kogus ja parandas leitud viise ning aitas kaasa nende levitamisele. 3.Iseloomusta Gregoriuse koraali Gregooriuse koraali meloodiad moodustasid keskaegs...

Muusika ajalugu - Keskkool
12 allalaadimist
2
docx

MUUSIKA kultuuride võrdlus

Lindude-ja loomade 1.Rituaalid kaljul ja muudel 1.Muusikal,po keel:muutuvad joonistel,mis on seotud tantsu eesial ja helikõrgused;tämbrid,rütmid, ja muusikaga; tantsul oli ka tants; Muusikud ja poeedid olid...

Muusika ajalugu - Keskkool
43 allalaadimist
2
docx

Muusika - renessanss ja barokiajastul

Seleta mõisted ● Gregooriuse laul - roomakatoliku kiriku ühehäälne liturgiline laul. ● Missa - armulauateenistus roomakatoliku kirikus; selle jaoks loodud tsükliline heliteos (harilikult 5- või 6-osaline). ● Trubaduur - rüütlilaulik keskaegsel Lõuna-Prantsusmaal. ● Luteri koraal - saksa protestantlik kirikulaul. ● Homofoonia - mitmehäälsus, kus üks (harilikult ülemine) hääl kannab isese...

Muusika ajalugu - Keskkool
10 allalaadimist
28
ppt

20. sajandi muusika

sajandi muusika Hilisromantism Impressionism Neoklassitsism Ekspressionism Hilisromantism • Saksamaa, Austria • Tonaalsuse mõiste laienemine (harmoonias rohked kromatismid) • Suured koosseisud; vaskpuhkpillide ja löökpillide tähtsus Gustav Mahler • Helilooja ja silmapaistev dirigent • Elu traagika – kõikjal võõras • Sümfooniad (9) ja orkestrisaatega laulutsüklid • Ka sümfooniates kasutab vokaa...

Muusika ajalugu - Keskkool
8 allalaadimist
2
odt

Vanaaja muusika

VANAAJA MUUSIKA Esimesed kõrgkultuuriga maad arenesid Euroopast idapool Mesopotaamias ja Egiptuses suurte jõgede ääres. Juba 3000 aastat eKr. Olid seal linnad, tegeldi käsitööga, arendati välja piltkiri. Vanad kultuurrahvad omistasid muusikale suurt tähtsust. See kõlas nii jumalatele pühendatud pidustustel kui ka igapäevaelus. Sumerid. Me...

Muusika ajalugu - Keskkool
5 allalaadimist
9
pptx

Eesti muusika 80ndad

Eesti muusika 80ndad Tolle ajastu Eesti muusikamaastiku on nimetatud ,,levimuusika paljuliigiliseks looduskaitsealaks, kus võib kohata mõndagi haruldast, mida mujal NSV liidus ei leidu.'' Läänepiir oli veel kinni aga muusikalised mõjud jõudsid Eestisse kiiresti. Muusika levis inimesteni põhiliselt Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni kaudu. Suurejoonelisi meelelahutuskontserte toimus varieteedes (...

Muusika ajalugu - Põhikool
17 allalaadimist
2
doc

Keskaja muusika essee

Keskaja muusika Selle aastastes muusika tundides oleme rohkem kokku puutunud keskaja muusikaga ning seega otsustasin kirjutada essee just keskaja muusikast. Olin kunagi kindlal arvamusel, et keskaja muusika ei meeldi mulle, kuid lähemalt õppides pean tõdema, et tegelikult on tegemist üpriski huvitava muusikaga, kust hakkasid edasi arenema paljud erinevad esitusviisid...

Muusika ajalugu - Keskkool
33 allalaadimist
2
docx

Muusika 20.sajandi esimene pool

Debussy on impressionismi aluse panija muusikas · Puuduvad teravad viisi käigud ja soe pehme harmoonia · C. Debussy, M. Ravel; · Maurice Ravel ,,Boolero" · Neoklassitsism ­ · Orkestratsiooni lihtsustumine · Lühikesed meloodiad · Aluse panija I. Stravinski · ühendab eelmiste sajandite muusikavormis ja...

Muusika ajalugu - Keskkool
3 allalaadimist
1
docx

Muusika Renessanss KT

Saj kultuuriga Millal ja kus kujunes välja muusika renessansi ajal- 14.saj prantsusmaal Kuidas muutus autori ja teose suhe 14.saj- Hakati seostama teost ja autorit, enne seda oli kunstilooming anonüümne Imitatsiooniline polüf.-Hääled, mis hakkasid üksteist jäljendades kasutama sarnaseid meloodiakujundei...

Muusika ajalugu - Keskkool
17 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun