Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Add link

Murdvõrrandi koostamine ja lahendamine - sarnased materjalid

distants, distantsi, suusataja, teepikkus, vastuseks, lahendiks, aeglasem, murdvõrrandi, mainitud, lahendama, valemist, segadusse, tegin
1
doc

Murdvõrrandi lahendamine

Murdvõrrandi lahendamine 1) Viid kõik liikmed vasakule poole võrdusmärki. 2) tegurdad olemasolevad nimetajad. 3) Viid murrud ühisele murrujoonele. 4) Kirjutad süsteemi: lugeja = 0 ja nimetaja 0. 5) Lahendad mõlemad võrrandid. 6) Kontrollid ja kirjutad vastuse. 14 + 2 x 11 + x x - 1 Näide: Lahenda võrrand -4 = 2 - . ...

Matemaatika - Põhikool
31 allalaadimist
10
pdf

Murdvõrrandite lahendamine 9.klass 2013

Murdvõrrandi lahendamine 9. klass Mis on murdvõrrand · Murdvõrrandiks nimetatakse võrrandit, mis sisaldab tundmatut murru nimetajas. 3 8 on murdvõrrand x4 x3 6 ei ole murdvõrrand 5 Murdvõrrandi lahendamine 1 · Viime kõik võrrandi liikmed võrrandi vasakule poolele ning anname siis sellele algebralise murru kuju: A( x) 0 ...

Matemaatika - Põhikool
10 allalaadimist
10
doc

Võrkplaneerimise ülesande koostamine ja lahendamine

Võrkplaneerimise ülesande koostamine ja lahendamine Koostan võrkgraafiku tööde koordineerimiseks seoses ajalehekioski ehitamise ja avamisega. Tööde tegemise aluseks on projekt, milles sisalduvad ajalehekioski avamiseks vajalikud sündmused ning neid ühendavad tööd. Sündmused: 0 – idee avada ajalehekiosk 1 – välja ...

Kvantitatiivsed meetodid... - Tartu Ülikool
25 allalaadimist
18
ppt

Võrrandisüsteemide koostamine tekstülesannete põhjal III osa

Võrrandisüsteemide koostamine tekstülesannete põhjal III osa © T. Lepikult, 2003 Liikumisülesanded, ülesanne 1 Ülesanne 1 Kahe linna vaheline kaugus on 600 km. Üks rong läbib selle vahemaa 2 tunni võrra kiiremini kui teine, sest ta kiirus on 10 km/h võrra suurem kui teise rongi kiiru...

Matemaatika -
67 allalaadimist
12
pdf

Murd- ja juurvõrrand

Murd- ja juurvõrrand © T. Lepikult, 2010 Murdvõrrandi definitsioon Murdvõrrandiks nimetatakse võrrandit, milles muutuja esineb murru nimetajas. Murdvõrrandit saab samasusteisenduste abil teisendada kujule f ( x) 0 ...

Matemaatika -
36 allalaadimist
17
docx

VÕRRANDID (mõisted)

.... t2 – 25t + 144 = 0 kust t1 = 9 и t2 = 16. (2х – 1)2 = 9 või (2х – 1)2 = 16. 2х – 1 = ±3 või 2х – 1 = ±4. Esimesest võrrandist : х = 2 и х = -1, teisest võrrandist: х = 2,5 и х = -1,5. Vastus: -1,5; -1; 2; 2,5. MURDVÕRRAND Murdvõrrandiks nimetatakse võrrandit, milles tundmatu on murru nimetajas. Murdvõrrandi lahendamiseks viiakse kõik võrrandi liikmed ühele poole võrdusmärki ja leitakse ühine nimetaja. Seejärel kasutatakse murru nulliga võrdumise tunnust: Murd võrdub nulliga siis ja ainult siis, kui lugeja ...

Matemaatika -
10 allalaadimist
8
docx

Lineaarvõrrandid- ja võrratused

... 4) milles a, b ja c on antud arvud ( ) ja x on tundmatu. MURDVÕRRAND JA VÕRRATUS Võrrandit, milles tundmatu asub ka murru nimetajas, nimetatakse murdvõrrandiks. Murdvõrrandi lahendamisel: 1) viime võrrandi kõik liikmed ühele poole võrdusmärki 2) viime kõik murud ühisele nimetajale 3) kasutame murru nulliga võrdumise tingimust: murd = 0 kui tema lugeja = 0 ja nimetaja ≠ 0 Murdvõrratus on võrratus, mis sisaldab muutujat murru nimetajas. ...

Matemaatika - Keskkool
20 allalaadimist
4
doc

Tehted algebraliste murdudega

... IV ruutkolmliikme tegurdamine st. lahenda vastav ruutvõrrand ax 2 + bx + c = 0  b  b 2  4ac lahendivalemiga x1; 2  2a ja pane lahendid vastandarvudena sulgudesse - ax 2 + bx + c = a( x - x1 )(x - x 2 ) V kui muud ei saa, pane hulkliikmele lihtsalt sulud ümber (kui on + või – märke) 2 – a = ( 2 – a) TAANDAMINE- murru lugeja ja nimetaja jagamine ühiste teguritega. Nendeks võivad olla üksikud täisarvud, Ã...

Matemaatika - Põhikool
12 allalaadimist
816
pdf

Matemaatika - Õhtuõpik

...¤hendus arvutusajaloos ............. 296 võrratus ............................................. 190 Logaritmiline skaala ................................... 299 Võrratuste koostamine ................................ 191 Võrratuse lahendamine ............................... 191 Võrratuse teisendamine ...............................194 Võrratused ja planeerimine ..........................195 ...

Matemaatika -
120 allalaadimist
12
pdf

8. klassi raudvara: PTK 4

... V1=4+1=5 P1=5 V1=P1 V2=4-1=3 P2=3 V2=P2 antud arvupaar on süsteemi lahend 19.Tekstülesanne (arvu suurendamine või Ül.950 vähendamine) - "võrra" puhul kasutada KOOSTAMINE KONTROLL liitmist või lahutamist; "korda" puhul üks arv x 2 kasutada korrutamist (jagamist mitte, kui teine arv y 15 vähegi võimalik); vajadusel teisendada nende summa x+y (17) 2+15=17 saadud võrrand normaalkujule; 1.arvu suur...

Matemaatika - Põhikool
123 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

...a asjaolude selgitamiseks  sõnad „vabasurm“ ja „enesetapmine“ on moraalse väärtushinnanguga ja paatosega seotud ning seetõttu tuleks neid vältida. Kasutada „enesetappu“ või „suitsiidi“.  anamneesi koostamine võimalikult ilma „miksita“ või küsimuseasetuseta, mis viitavad lähedaste võimalikule kaassüüle.  väljendatud süütundeid mitte alla suruda või maha laita, vaid püüda lihtsalt kuulata.  jätta lähedastele ettevalmistatud infoleht kriisikeskuse, hingeabi ja eneseabi...

Esmaabi -
211 allalaadimist
4
doc

Kõrgema astme võrrandid

Murdvõrrandid Võrrandid, mis sisaldavad tundmatut murru nimetajas, on murdvõrrandid. Murdvõrrandite lahendamiseks peab kõigepealt oskama lihtsustada murde sisaldavaid avaldisi. 2x - 3 = 0. Näide 1. Lahendame võrrandi x+2 Murru väärtus on null, kui lugeja on null ja nimetaja nullis...

Matemaatika - Keskkool
16 allalaadimist
8
doc

Matemaatika praktikumi töö

Matemaatika 11. klassi praktikumi töö 1. Kirjalik arvutamine m Tehted astmetega (a:b)n = an : bn Tehted juurtega a n n am (ab)n = an * bn a b a b an am = an+m ...

Matemaatika -
16 allalaadimist
12
pdf

Matemaatika eksami teooria 10. klass

...tivad ka siin. 3.5 Murdvõrrandid Võrrandit, mis sisaldab tundmatut murru nimetajas, nimetatakse murdvõrrandiks. Murd on võrdne nulliga parajasti siis, kui murru lugeja võrdub nulliga ja nimetaja on nullist erinev 3.6 Murdvõrrandite koostamine 3.7 Juurvõrrandid Võrrandit, milles tundmatu esineb juuritavas, nimetatakse juurvõrrandiks (e irratsionaalvõrrandiks). Juurvõrrandi lahendamisel peame kasutama veel ühte teisendust, nimelt võrrandi mõlema poole asendamist ühe ja sama naturaalarvuga. Nt. Võrrandi poolte astendamisel paarisarvulise ...

Matemaatika - Keskkool
50 allalaadimist
197
pdf

LOOGIKA PÕHIREEGLID. SEMANTILINE KOLMNURK

... teab, milles on asi, märkab ta ka juhtumeid, mil säärane ligikaudne arutlemine võib tahtlikult või tahtmatult eksitusi põhjustada. ÜLESANDEID Tingiv-kategooriliste ülesannete puhul on peamine probleem lausete tõlgendamine ning süllogismi valemi õige koostamine. Siduge süllogismis esinevad lihtlaused lausemuutujatega. Eksimisi tuleb palju vähem ette, kui seote lausemuutujaga positiivse lause. Nt tingiv väide on kujul ,,Kui metsa ei raiuta, siis laastud ei lenda". Soovitatav on interpreteerida nii: M ­ metsa raiutakse; L ­ laastud lendavad. Ja ti...

Matemaatika ja loogika -
22 allalaadimist
7
doc

Matemaatika valemid kl 10-11 12 tõenäosus

...Täiendusnurga valemid 9. Biruutvõrrand sin = cos( 90° - ) ax 4 + bx 2 + c = 0 cos = sin ( 90° - ) 10. Võrrandite ja võrrandisüsteemide tan = cot ( 90° - ) lahendamine ja koostamine(tekstül.) cot = tan ( 90° - ) 11. Kaherealine determinant a b 23. Nurga mõiste üldistamine. Nurkade liigitus = a d -b c 24. Nurga kraadi- ja radiaanim...

Matemaatika - Keskkool
1252 allalaadimist
18
pdf

8. klassi raudvara: PTK 6

... n2=3 Vastus. Lahendid on n1=-3 ja n2=3 NB vaja kasutada ruutjuurt 18.Tekstülesande lahendamine Ül.1350 2 ruutvõrrandi ax +c=0 abil - kuubi pindala VÕRRANDI KOOSTAMINE KONTROLL 2 3 valem S=6a , kuubi ruumala valem V=a ; kuubi serv x (cm) 3 cm 2 2 2 2 ruutvõrrandi lahendamine: avaldada kuubi pindala 6x (cm ) ...

Matemaatika - Põhikool
37 allalaadimist
3
doc

Ratsionaalavaldised ja murdvõrrandid

...2) ) 4. Rühmitamisvõte. - Avaldise teisendamine tähendab avaldise võimalikult lihtsa või meile sobiva kuju andmine. - Võrdust, mille poolteks on võrdsed avaldised nim. samasuseks. Näide: 2. Arvulise murru taandamine - Taandamine-murru lugeja ja nimetaja jagamine ühe ja sama nullist erineva avaldisega * tegurdatakse murru lugeja ja nimetaja; * taandatakse arvulised tegurid * taandatakse muutujat sisaldavad võrdsed tegurid. Näide: 3. Korrutamine ja jagamine ­ Korrutamine- algebraliste murdude korrutis võrdub murruga, mill...

Algebra ja Analüütiline... - Põhikool
490 allalaadimist
2
doc

Tehted Algebraliste murdudega

...2 III rühmitamine IV ruutkolmliikme tegurdamine st. lahenda vastav ruutvõrrand ax 2 + bx + c = 0 b b 2 4ac lahendivalemiga x1; 2 2a ja pane lahendid vastandarvudena sulgudesse - ax 2 + bx + c = a( x - x1 )(x - x 2 ) V kui muud ei saa, pane hulkliikmele lihtsalt sulud ümber (kui on + või ­ märke) 2 ­ a = ( 2 ­ a) TAANDAMINE- murru lugeja ja nimetaja jagamine ühiste teguritega. Nendeks võivad olla üksikud täisarvud,...

Algebra I - Põhikool
5 allalaadimist
156
pdf

Kõrgem matemaatika

...14.8 Nurk kahe tasandi vahel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 14.9 Nurk sirge ja tasandi vahel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Kontrolltöö teemad 1. Tasandi ja sirge võrrandite koostamine ruumis. 2. Punkti kaugus sirgest ja tasandist. 3. Tasandite ja sirgete vastastikused asendid (nurgad nende vahel). Eksamiteemad 1. Tasandi riht. Normaalvektor. Sihivektor. 2. Tasandi parameetriline vektorvõrrand, tasandi üldvõrrand. 3. Sirge parameet...

Kõrgem matemaatika - Tartu Ülikool
63 allalaadimist
21
pdf

Teadustöö vormistamise juhend

... esitada ka töö autori omapoolne arvamus ja järeldused. Seega esitab refereerija teksti oma sõnadega, tsiteeritakse ainult olulisemate mõistete definitsioone. Referaadis tuleb alati viidata alusteksti autorile, pealkirjale ja ilmumisandmetele. Referaadi koostamine algab teemakohase materjali otsimisest ja korrastamisest. Seejärel koostatakse referaadi kava. Sissejuhatuses antakse ülevaade sellest, millised küsimused töös vaatluse alla tulevad. Töö põhiosas esitatakse nendest ülevaade alustekstide põhjal ning lisatakse enda seisukohad. Kokkuvõttes summeeritakse...

Informaatika - Keskkool
30 allalaadimist
29
doc

Ruutvõrrand

...esande sisust võib aga ülesande vastuseks sobida ainult üks lahend. Tekstülesannete puhul tuleb võrrandi lahendeid kontrollida ülesande teksti, mitte koostatud võrrandi järgi. Tekstülesande lahendamine võrrandi abil koosneb kolmest etapist: 1. võrrandi koostamine teksti järgi; 2. koostatud võrrandi lahendamine; 3. võrrandi lahendite kontroll teksti järgi, lõplik lahendite leidmine ja vastuse kirjutamine. Mõningaid näpunäiteid võrrandi koostamiseks. Põhinõue - loe teksti ülima tähelepanuga, sest tekstis on kogu ülesande sisu. Nii, et lahenduse võ...

Matemaatika - Põhikool
199 allalaadimist
16
docx

Praktikaaruanne logistikaettevõttes

...esannetega toimetuleku analüüs Autojuhtide juhendamine ning nendega suhtlemine, tellimuste vastuvõtmine ja töötlemine, klientidega suhtlemine ning info edastus, , kauba paigutamise juhendamine, tellimuste müük, arvete väljastamine ning kontroll, CMR koostamine, haagiste tehnilise kontrolli läbivaatus, transporditeenuse efektiivsuse tõstmine, kliendisuhete parandamine, statistika koostamine ning analüüs, läbirääkimiste pidamine ning lepingu tingimuste muutmine, töövestluste läbiviimine ning uute töötajate palkamine, kriitiliste probleemide lahenda...

Praktika - Tallinna Tehnikaülikool
72 allalaadimist
477
pdf

Maailmataju

...id ana- lüüsida said. 1980. aastail tehti väga palju kosmosepilte. Tänapäeva arvutitöötlus suudab töödelda veelgi keerulisemat digitaalset pilditöötlust. Värvitoone määratakse tänapäeval palju täpsemalt, kui seda aastakümneid tagasi teha sai. Kuid foto koostamine vajab subjektiivset tõlgendamist ja lähenemist. Enamasti koostatakse kosmosepilt teleskoobi abiga või saadetakse pilt otse kosmoseaparaadist Maale. Näiteks arvati kunagi seda, et Jupiteri ammooniumi jääkristallidest pilved peaksid olema valged. Arvati ka seda, et Marsi atmosfäär on samuti...

Karjäärinõustamine -
30 allalaadimist
25
doc

Matemaatilised ristsõnad

...i satu. 23 Kokkuvõte Arvan , et minu töö tuli hästi välja . Püüdsin teha võimalikult erinevaid tüüpe ristsõnu , mida oleks tore ja hea lahendada . Ristsõnade koostamine tegelikult oli raskem kui ma arvasin , kuid nende koostamine vastas minu ootustele ning neid oli hea teha . Selles töös õppisin , et ristsõnu pole tegelikult nii kerge teha kui paistab ning ristsõna peab välja nägema selline , et seda oleks tore ja mõnus lahendada . Ristsõna peab olema selge ,...

Matemaatika - Põhikool
39 allalaadimist
28
doc

Ruutvõrrandi abil lahenduvaid ülesandeid

...esande sisust võib aga ülesande vastuseks sobida ainult üks lahend. Tekstülesannete puhul tuleb võrrandi lahendeid kontrollida ülesande teksti, mitte koostatud võrrandi järgi. Tekstülesande lahendamine võrrandi abil koosneb kolmest etapist: 1. võrrandi koostamine teksti järgi; 2. koostatud võrrandi lahendamine; 3. võrrandi lahendite kontroll teksti järgi, lõplik lahendite leidmine ja vastuse kirjutamine. Mõningaid näpunäiteid võrrandi koostamiseks. Põhinõue - loe teksti ülima tähelepanuga, sest tekstis on kogu ülesande sisu. Nii, et lahenduse võ...

Matemaatika - Põhikool
10 allalaadimist
13
pdf

Majandusmatemaatika IIE eksami kordamisküsimused

... ; !!!"#$%&% ; ... . Maksimumile vastav veerg võetakse juhtveeruks ja seal olev muutuja tuuakse baasi. Juhtelement on alati negatiivne. Vastuolulisuse krit: Kõik juhtrea elemendid on mittenegatiivsed 14. Duaalülesande koostamine Duaalülesanne koostatakse tavalise LP ülesande põhjal. Sihifunkts kordajad võrduvad lähteülesande paremate pooltega, duaalülesande paremad pooled ­ sihifunkts kordajatega. Kitsenduste maatriks transponeeritakse ­ read lähevad veergudeks. Lühidalt öeldes keeratakse ülesannet 900. Klassikalises op...

Majandusmatemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
572 allalaadimist
75
doc

Soojusautomaatika eksami vastused

... väljundsuurusemuutus(%) võimedustegur = sisendsuurusemuutus ( %) k on dimensioonita suurus, näitab tundlikkust. 11. Dünaamika diferentsiaalvõrrandite koostamine. Dünaamika diferentsiaalvõrrandite lineariseerimine. Näited. Automaatreguleerimissüsteemides on tavaliselt mõni mittelineaarne osa (graafik pole sirgjoon). Lineariseerimiseks valitakse teatud algpunkt. xsi...

Soojusautomaatika - Tallinna Tehnikaülikool
97 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

... kute väljaõppeks. Autor tänab retsensente Villo Vuksi ja Aili Kendarut märkuste ja nõuannete eest ja SA-d Innove, tänu kellele käesoleva õpiku koostamine üldse võimalikuks sai. 8 LOGISTIKA ÜLESANDED 1 JA MISSIOON ...

Logistika alused - Kutsekool
473 allalaadimist
6
doc

Reaalarvud. Võrrandid

...üldistamine: täisarvulise ja ratsionaalarvulise astendajaga aste. N- es juur. Tehted astmete ja juurtega. Ratsionaal- ja irratsionaalavaldiste lihtsustamine. Irratsionaalsusest vabanemine. Lineaar-, ruut-, murd- ja juurvõrrandid. Võrrandite koostamine. Lihtsamate tekstülesannete lahendamine. 2. Tarkuseterad 2.1 Arvuhulgad Loendamisel kasutatavad arvud Arv 0 Kas 0N? Naturaalarvud N Järjestatav, vähim arv 1, lõpm...

Matemaatika - Keskkool
290 allalaadimist
70
pdf

Riistvara ja tehniline dokumentatsioon

...aktilised tööd 52 4.1 Tutvumine arvutisüsteemiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 2 4.2 Arvutikomplekti koostamine hinnakirja põhjal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 4.3 Emaplaadi uurimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 4.4 Riistvarakomponendi ülevaade . . . . . . . ....

Informaatika - Keskkool
89 allalaadimist
194
pdf

Käitumine klassiruumis, Bill Rogers

... tööd ise kasuks tulla individuaalse käitumiskava koostamine. Selle kava eesmärk on õpetada lapsele minutid 2) küsi klassi- ...

Psühholoogia -
78 allalaadimist
9
ppt

Võrrandisüsteemide koostamine tekstülesannete põhjal IV osa

Võrrandisüsteemide koostamine tekstülesannete põhjal IV osa Liikumisülesannetega sarnased ülesanded © T. Lepikult, 2003 Selgituseks Paljude protsesside puhul saab rääkida nende kulgemise kiirusest: näitajast, mille mõõtühikuks on "kogus ajaühiku kohta". Näiteks vee ...

Matemaatika -
35 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun