Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus

Mikroökonoomikaks kordamine jaanuar 2012 - sarnased materjalid

kaubad, paribus, nõudlus, inferioorne
32
docx

Mikroökonoomika eksamiks kordamine

MÕISTED Alternatiivkaup – Alternatiivsed hüvised on kaubad, mille tootmiseks kasutatakse suures osas samu ressursse (nisu ja rukise kasvatamine). Alternatiivkauba hinna tõus toob kaasa antud kauba pakkumise vähenemist. Alternatiivkulu – Alternatiivkulu ehk loobumiskulu (opportunity cost) tuleneb va...

Mikroökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
165 allalaadimist
12
docx

Makroökonoomika eksami kordamine

1. Riigi majanduslikud funktsioonid: mis on allokatsioonifunktsioon, jaotusfunktsioon ja majanduse stabiliseerimise funktsioon? a. Allokatsioonifunktsiooni kaudu tagab riik, et olemasolevaid ressursse (tööjõud, maad ning kapitali) kasutatakse võimalikult efektiivselt. ...

Makroökonoomika - Tallinna Tehnikakõrgkool
77 allalaadimist
8
doc

Mikro- ja makroökonoomika eksamiks kordamine

1. Põhimõisted Majandustegevus - kättesaadavate ressursside kasutamine inimvajaduste rahuldamiseks tarvilike hüviste tootmiseks. Ressursid ehk tootmistegurid ­ kõik vahendid, mida kasutatakse hüviste valmistamiseks (maa, kapital, töö). Investeerimine ­ uue kapitali tootmis- ja akumuleerimisprotsess...

Micro_macro ökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
620 allalaadimist
12
docx

Arenguökonoomika kordamine

...tilises, sotsiaalses kui ka kultuurilises mõttes. Inimarengu indeks (HDI) mõõdab elukvaliteeti oodatava eluea, haridustaseme ja materiaalse elatustaseme alusel; eesmärk on hinnata ja võrrelda inimeste valikuvabadust. Eesti inimarengu indeksi väärtus (2012.a) oli 0,846. UNDP valitud riikide tabelis 33.koht (juba kolm aastat järjest). oodatav eluiga sünnihetkel 75,0 keskmine kooliaastate arv 12,0 eeldatav kooliaastate arv 15,8 Eesti peamised inimarenguprobleemid: rahvastiku vananemine Eesti peamised iniarenguprobleemid on rahvastiku väljaränne ja ...

Arenguökonoomika -
102 allalaadimist
4
docx

Mikro ja makroökonoomika eksami kordamine

Ressursid ehk tootmistegurid on kõik vahendid, mida kasutatakse hüviste valmistamiseks.Tootmistegurid on- Maa, kapital ja töö. Alternatiivkulu hõlmab seda teiste hüviste hulka, mida oleks saanud valmistada nendesamade ressurssidega. Tootmisvõimaluste kõver (PPC)- näitab kahe hüviste eri kombinatsioone, m...

Micro_macro ökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
473 allalaadimist
6
docx

Mikro-makroökonoomika eksami kordamisküsimuste vastused

Mikromakro eksami kordamine 1. Mikroökonoomika uurib individuaalset valikut ja seda mõjutavaid majandusjõude ja makroökonoomika uurib majandust tervikuna selliste agregaatnäitajate abil nagu koguhõive, töötusemäär, sisemajanduse koguprodukt, inflatsioonimäär jne. Ta baseerub kogu majandusteaduse a...

Micro_macro ökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
530 allalaadimist
80
pdf

Sissejuhatus mikro- ja makroökonoomikasse

EESTI MAAÜLIKOOL Sissejuhatus mikro- ja makroökonoomikasse Loengukonspekt (I osa) Raul Omel Mikroökonoomika loengukonspekt varustab üliõpilase teadmiste pagasiga mi...

Majandus (mikro ja... - Tallinna Tehnikaülikool
97 allalaadimist
160
docx

Mikroökonoomika testid

...jandusõpetuseks (käsitletakse rahvamajandust tervikuna) ja  ettevõttemajandusõpetuseks (käsitletakse ühte konkreetset majandussubjekti). Rahvamajandusõpetuse teoreetilised käsitlused jagatakse omakorda teooria loomise suuna järgi mikroökonoomikaks (üksikult üldisele) ja makroökonoomikaks:  Mikroökonoomika kirjeldab täielikult või mittetäielikult konkureerival turul oma kasulikkust maksimeerivaid majandussubjekte;  Makroökonoomika kirjeldab majandussektorite (majapidamised, ettevõtted, valitsus, väl...

Mikroökonoomika -
437 allalaadimist
30
docx

Majanduse loengud 9-17

...di vahe. Jooksevkonto defitsiiti põhjustab reeglina just väliskaubanduse puudujääk Sisuliselt on tähendab jooksevkonto defitsiit võlgu elamist ja iga võlg tuleb kunagi tagasi maksta. Eesti liitus Euroopa Liiduga 01.mai 2004. Eesti liitus Eurotsooniga 01.jaanuar 2011 Kapitalikonto kajastab finantskapitali liikumist üle rahvusvaheliste piiride. Kui valuuta väärtus langeb, siis import väheneb ja eksport tõuseb. See annab juurde töökohti, kuid põhjustab ka inflatsiooni. Kui kapitali lenduvuse tagajärjeks on majanduslangus, siis kaasneb sellega ka inflatsioon. LOE...

Mikro ja makroökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
2 allalaadimist
11
docx

Mikro- ja makroökonoomika konspekt

I LOENG Majandusteadus on majandussubjektide käitumise seletamise viis, mis lähtub eeldusest, et inimestel on eesmärgid ja nad otsivad õigeid teid nende eesmärkide saavutamiseks. Majandusteadus jaotub: a) majanduspoliitika; b) rakenduslik majandusteadus; c) majandusteooria. Uurimisobjektilt jaguneb majandusteadus: a)rahvamajandusõpe...

Majandus (mikro ja... - Tallinna Tehnikaülikool
2 allalaadimist
22
docx

I mikrökonoomika

Mikroökonoomika 1. Nõudmise ja pakkumise elastlus Monopol Lugeda: Äripäeva, Mikroökonoomika alused (K. Kerem, K. Keres, M. Randver) Mikroökonoomika harjutuste kogu. Majanduse (ökonoomika) ja majandusteaduste olemus Maj käitumine on tingitud inimeste püüdest rahuldada oma...

Micro_macro ökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
476 allalaadimist
37
doc

Majandusteooria

Majandusteooria ­ majandusteaduse osa, mis tegeleb rahvamajanduse kui terviku toimimise üldiste seaduspärasuste uurimisega. Jaotub makro- ja mikroökonoomikaks. Hõlmab palju erinevaid distsipliine, mille ühiseks jooneks on see, et esiplaanil on üksiku majandussubjekti suhted teistega. Põhiküsimuseks on se...

Õigus - Tartu Ülikool
525 allalaadimist
16
docx

Majanduse mõisted

...ja ees- ja perekonnanime. Talu nimega maatükk peab olema kantud kinnistusraamatusse ning ettevõtjal peab olema õigus seda kasutada omanikuna, kasutusvaldajana või rentnikuna. 11. Milleks jaguneb rahvamajandus? Rahvamajandus jaguneb mikroökonoomikaks ja makroökonoomikaks. 12. Mille sätestab nõudlusseadus? Nõudlus on seos, hüvise hinna ja ostetava koguse vahel. Nõudlusseadus sätestab, et tarbijad ostavad hüvist seda rohkem, mida madalam on selle hind. 13. Mitu konkurentsivormi on? Konkurentsivormi on 4. ...

Majandus - Eesti Mereakadeemia
26 allalaadimist
64
pdf

Majandusteooria

MIKROÖKONOOMIKA 1 1. Sissejuhatus majandusteooriasse Majandusteadus püüab vastata mitmetele meie igapäevaelu puudutavatele küsimustele. Need küsimused on seotud kaupade ja teenuste tootmise ja tarbimisega...

Majandus -
159 allalaadimist
13
docx

Majanduse loeng kordamine

LOENG 1 Majandusõpetus jaguneb: Mikroökonoomika ja Makroökonoomika. Mikroökonoomika baseerub üksikute majapidamiste tegevuse analüüsil, uurib tingimusi, mille korral majanduse üksikud turud saavutavad tasakaalu ja kogu rahvamajandus tegutseb efektiivselt. Makroökonoomika roll piirdub globaalsete majandusprobleemide p...

Mikroökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
7 allalaadimist
126
doc

Lõpueksami küsimused ja vastused(2008)

...jatised, masinad ja seadmed, töövahendid, pooltooted, varud ja muud ladudes olev, mis on kord toodetud ja määratud edaspidiseks tootmiseks. Tehakse vahet taastootmise kahe tüübi- lihtne ja laiendatud taastootmine. Lihtne taastootmine on tootmisprotsessi kordamine endises mahus ning iga tootmistsükli algul on ressursse niisama palju kui eelmine kord. Laiendatud taastootmine on tootmisprotsess suuremas ulatuses ja asendatakse tootmises tarbitud materiaalsed hüved ning toodetakse lisaks sellele veel täiendavaid vahendeid ja tarbeesemeid, seega on iga uue...

Finantsjuhtimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
499 allalaadimist
10
docx

Pöllumajandus ökonoomika eksam

Põllumajandus ökonoomika kordamine 14.11.2011 1. Põllumajanduse funktisoonid ühiskonnas · Toiduainete tootmine koos tehnilise toorainega ( lina, puuvill) · Suur roll rahvamajanduses: elanikkonna töö mahutamise ja tulude saamise allikas · Tööjõu laiendatud taastootmise allikas tei...

Ökonoomika - Eesti Maaülikool
346 allalaadimist
14
docx

Majandusteadus

...õigeid teid nende eesmärkide saavutamiseks. Majandusteadus jaotub: Majanduspoliitika, Rakenduslik majandusteadus– Majandusteooria. Uurimisobjektilt jaguneb majandusteadus: rahvamajandusõpetus, ettevõttemajandusõpetus Rahvamajandus jaguneb omakorda: mikroökonoomikaks (üksikult üldisele), – makroökonoomikaks (üldiselt üksikule). Makroökonoomika kirjeldab majandussektorite (majapidamised, ettevõtjad, valitsus, välissektor) vahelisi seoseid. Mikroökonoomikat võib pidada õpetuseks turu üldisest tasakaalust. Rahvamajandusõpetus uu...

Majandus -
4 allalaadimist
3
docx

Kordamine eksamiks

Mikroökonoomika eksam Nõutav kogus väheneb ­ kauba hind tõuseb. Nõutav kogus suureneb ­ kauba hind langeb. Normaalkaubad ­ kui raha on rohkem, siis ostan rohkem. Inferioorkaup ­ kui raha on rohkem, siis ostan vähem. Giffenikaup ­ kui hinda tõsta, siis ostetakse rohkem. Pakkumine (S) ­ seos hüvise hinna ja ...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
570 allalaadimist
72
docx

Majanduse alused

...trichti kriteeriumi kohaselt on inflatsiooni referentsväärtuseks kolme madalama riigi keskmine inflatsiooni määr + 1,5 % Tavapäraselt on see olnud ca 3 % Eurole üleminek Praktilised ettevalmistused algasid juba enne liitumist EL ga. 15.jaanuaril 2004 aasta valitsuskabineti nõupidamine - eesmärk olla euro kasutuselevõtuks tehniliselt valmis 2006 aasta keskpaigaks, mis võimaldanuks eurole üle minna 1.jaanuaril 2007 27.aprill 2006 ­uus eesmärk -1.jaanuar 2008 30 november 2006 -otsus loobuda euro kasutuselevõtu kuupäevalise eesmärgi sea...

Majanduse alused -
6 allalaadimist
45
xlsx

Exceli Kordamine 2-1- 2

...di Kokku Suurim Väikseim Keskmine Lisa tabelisse uus rida, kus oleks eriti kõrge aastapalk (näiteks Eesti president, riigikogulane vms) Harjutus 3.3 keskmine Jaanuar Veebruar Märts I kvartal Õun 7.50 8.50 7.90 7.97 Pirn 12.50 13.70 14.60 13.60 Ploom 13.70 ...

Andmeanalüüs -
6 allalaadimist
20
rtf

Ühiskonnaõpetuse gümnaasiumi konspekt

...ib volikogu esimees ja valitsusest, mille juht valitakse volikogus. **Sõnastage kolm põhjust, miks regionaalne valitsemine on riigi jaoks oluline. -Majandus, kultuur, **Kas kohalike omavalitsuste vähendamine on õigustatud. Jah /Ei ja põhjendus? *KORDAMINE 1. Kas Eesti presidenti peaks valitama otse rahva poolt(jah/ei), põhjendus? Jah, sest Eesti president on eelkõige riigi esindaja ning ei oma suurt mõjuvõimu riigis, seetõttu võiks rahvas kui kõrgeima võimukandjana ise oma esindaja valida. -!-President vabastab ametist ministreid peaministri e...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
45 allalaadimist
2
doc

Turumajandus, nõudlus, turu tasakaal, pakkumine

KOKKUVÕTE arvestust, aga mis tahes vormi raha ka ei võtaks, teeb ta vahetuse ikkagi üsna lihtsaks. Majandusteadus on õpetus inimestest nende tava - lises elutegevuses. Inimestel on vajadused, mil...

Majandus - Keskkool
30 allalaadimist
7
docx

Majandussotsioloogia eksmiks kordamine

...fessionaalina, ettevõtjana, juhina, tööandjana; tööandjana; Nt Botterill (2012) laenuvõtja identiteedi ja staatuse sotsiaalsest konstrueeritusest: Nt Botterill (2012) laenuvõtja identiteedi ja staatuse sotsiaalsest konstrueeritusest:  19. saj - sotsiaalne häbi; ...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
13 allalaadimist
30
docx

Sissejuhatus majandusteooriasse konspekt

...lik kokkulepe · Avalik ja erasektor on konkurendid Informatsiooni asümmeetria · Ebasoodne valik tarbija poolt · Kindlustusturg · Võib kujuneda vale hind Riik peaks seda vähendama, aga kunas peaks sekkuma? KORDAMINE 14.10.2013 Kontrolltöös ülesanded ja teooria · Tarbija optimaalne vorm (eelarvevalem) · Turutüüp (monopol, täiskonkurents) · Tootmisülesanne (astmenäitaja) MRS = q1 / 2q2 = MU1 /...

Majandusteadus -
69 allalaadimist
100
pdf

LOODUSVARADE MAJANDAMISE ÖKONOOMIKA

...ergia hind euro/kWh kodutarbijale. Allikas: Statistikaamet KE34: ELEKTRIENERGIA LÕPPTARBIMISE HIND KODUTARBIJALE --- Periood ning Tarbimiskogus Aastatarbimine 2500-5000 kWh 1. juuli 2007 - 31. detsember 2007 0.07 1. jaanuar 2008 - 30. juuni 2008 0.07 1. juuli 2008 - 31. detsember 2008 0.07 1. jaanuar 2009 - 30. juuni 2009 0.08 1. juuli 2009 - 31. detsember 2009 0.08 1. jaanuar 2010 - 30. juuni 2010 0.08 1. juuli 2010 - 31. detsember 2010 0.08 1. jaanuar 2011 - 30. juuni 2011 0.08 1. juuli 2011 - 31. detsem...

Ökoloogia - Eesti Maaülikool
6 allalaadimist
8
doc

10. klassi geograafia materjal

Sissejuhatus. Geograafia jaguneb ühiskonnageograafiaks ja loodusgeograafiaks. · ühiskonnageograafia ­ uurib inimeste käitumist ja mõju keskkonnale. · majandus ­ inimestele vajalike hüvede valmistamise, jaotamise, vahetamise ja tarbimise süsteem. Majandus jaguneb ...

Geograafia - Keskkool
98 allalaadimist
64
docx

Majandusteooria alused kontrolltöö vastused

P2PC.00.288 MAJANDUSTEOORIA ALUSED P2PC.00.401 SISSEJUHATUS MAJANDUSTEOORIASSE kordamine kontrolltööks 1) Majandusteaduse defineerimine. „Majandusteadus on sotsiaalteadus, mis uurib seda, kuidas inimesed, tegutsedes üksi või rühmiti, otsustavad, kuidas kasutada nappe ressursse oma (piiramatute) vajaduste rahuldamiseks.“ ... kui teadus ressursside na...

Majandusteaduse alused - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
66 allalaadimist
13
docx

KORDAMINE ÖKONOMEETRIA KONTROLLTÖÖKS

KORDAMINE ÖKONOMEETRIA KONTROLLTÖÖKS 2013 sügissemester ­ kasutatud 2017. aasta sügissemestri KT õppimiseks Teooria 1. Ökonomeetrilise mudeli komponendid. Endogeensed (sõltuvad Y), eksogeensed (sõltumatud, X), hinnatavad parameetrid (beeta)...

Ökonomeetria - Tallinna Tehnikaülikool
60 allalaadimist
9
odt

Mikro-makro eksam 2012 moodles

Alljärgnevalt on antud rahvamajanduse arvepidamise andmed miljonites des. Arvutada sisemajanduse puhasprodukt: a. 367 b. 354 c. 341 d. 341 Avaliku kauba tarbimisest a. võivad kasu saada kõik indiviidid, v.a. kauba ostja b. saavad kasu üksnes kauba ostja c. võivad kasu saada kõik indiviidid, k.a. ...

Majandus (mikro ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
470 allalaadimist
3
pdf

Mikro- ja makromajanduse eksamiks kordamine

Mikro- ja makroökonoomika põhikursus Ressursid: Maa hõlmab kõiki loodusresursse, mida võib hüviste tootmiseks kasutada. Kapital hõlmab inimtööga valmistatud tootmisvahendeid. Töö hõlmab inimese kehal...

Mikro- ja makroökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
110 allalaadimist
27
doc

KONSPEKT - TSIVIILÕIGUSE ÜLDOSA

...s eelmine... OÜ Y nõudis, et AS X vabastaks kinnistu. AS X ütleb, et kinnistu kuulub temale ja tema võib kinnistut vallata. Kes on kinnistu omanik? 1. AS X ja OÜ Y 2. Kinnistu ja raha 3. Olemas 4. Vastus: AS X on kantud kinnistusraamatusse, seega omanik. KORDAMINE EKSAMIKS: (15 küsimust ja 2 kaasust) 1. huviteooria puudus 2. subordinatsiooni teooria 3. eraõiguse mõiste 4. tsiviilõiguse mõiste 5. miks nimetatakse õigussuhtes tekkinud kohustust juriidiliseks kohustuseks? ­ est õiguslik kohustus 6. .. subjektiivseks õiguseks? ­ konkreetsele subjektile kuulub õigus...

Tsiviilõigus -
94 allalaadimist
88
docx

Eesti keele reeglid

...t taustast ja meetodist ning oma mõttekäike selgitades esitada kuulajale tulemusteni jõudmise tee, olulisimad tulemused ja järeldused aga esitada ettekande lõpus kokkuvõttena. Suulise esinemise puhul ei maksa karta kordusi. Omal kohal on olulisemate mõtete kordamine teistsuguses sõnastuses (see tähendab, teisiti öeldes, tahtsin sellega öelda, et...). Ettekande lõpp on kasulik seostada algusega: anda alguses sõnastatud küsimustele vastused, esitada alguses toodud probleemidele lahendused. Nõuandeid: -tutvustage alguses ettekande struktuuri ja mõttekäi...

Eesti keel - Keskkool
20 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun