Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

Matemaatika

Matemaatika on teadusharu, mis uurib mitmesuguseid hulki – arvuhulki, punktihulki ehk kujundeid, funktsioonihulki jms.
Kategooriad
Faile
Algebra I -
31
Algebra ja analüütiline geomeetria - Eesti Maaülikool
32
Algebra ja geomeetria - Tartu Ülikool
6
Analüütiline geomeetria - Eesti Mereakadeemia
3
Andmeanalüüs sotsiaalteadustes - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
4
Arvutusmeetodid - Tallinna Tehnikaülikool
5
Dif.võrrandid - Tallinna Tehnikaülikool
10
Diferentsiaal-ja integraalarvutus - Tallinna Tehnikakõrgkool
4
Diskreetne matemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
117
Diskreetne matemaatika ii -
1
Diskreetse matemaatika elemendid - Tartu Ülikool
2
Elementaarmatemaatika 1 -
2
Erinevad teemad -
1
Finantsanalüüs -
2
Geomeetria - Akadeemiline
26
Kujutav geomeetria - Akadeemiline
2
Kujutav geomeetria - Tallinna Tehnikakõrgkool
21
Kujutav geomeetria - Tallinna Tehnikaülikool
373
Kõrgem matemaatika - Tallinna Ülikool
2
Kõrgem matemaatika - Eesti Maaülikool
29
Kõrgem matemaatika - Tartu Ülikool
12
Kõrgem matemaatika - Kutsekool
1
Kõrgem matemaatika ii - Eesti Lennuakadeemia
3
Lineaaralgebra - Tallinna Tehnikaülikool
42
Loodusteaduste matemaatika algkursus - Tallinna Ülikool
1
Majandusmatemaatika - Tallinna Tehnikakõrgkool
3
Majandusmatemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
25
Majandusmatemaatika - Keskkool
8
Majandusmatemaatika - Eesti Mereakadeemia
2
Majandusmatemaatika - Kutsekool
3
Majandusmatemaatika ja statistika -
2
Matemaatika - Keskkool
647
Matemaatika - Põhikool
252
Matemaatika - Akadeemiline
56
Matemaatika - Tallinna Ülikool
11
Matemaatika - Kutsekool
21
Matemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
6
Matemaatika - Põhikool
5
Matemaatika - Tartu Ülikool
5
Matemaatika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
1
Matemaatika 6. klass -
5
Matemaatika 7 klass - Põhikool
2
Matemaatika analüüs i - Tallinna Tehnikaülikool
19
Matemaatika ja loogika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
4
Matemaatika ja statistika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
19
Matemaatikadidaktika - Tartu Ülikool
2
Matemaatiline analüüs - Tallinna Tehnikakõrgkool
4
Matemaatiline analüüs - Eesti Mereakadeemia
3
Matemaatiline analüüs - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
4
Matemaatiline analüüs - Tallinna Tehnikaülikool
76
Matemaatiline analüüs 1 - Eesti Maaülikool
26
Matemaatiline analüüs 2 - Tallinna Tehnikaülikool
38
Matemaatiline analüüs 2 - Eesti Maaülikool
7
Matemaatiline analüüs i - Tartu Ülikool
8
Matemaatiline analüüs i - Tartu Ülikool
7
Matemaatiline analüüs ii - Tartu Ülikool
5
Matemaatiline loogika ja algoritmiteooria -
1
MathCAD -
1
Nuputamine -
1
Osa leidmine arvust -
1
Rakendusmatemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
11
Rakendusstatistika - Tallinna Tehnikaülikool
64
Sissejuhatus matemaatilisse loogikasse - Tartu Ülikool
2
Statistika - Tallinna Tehnikakõrgkool
5
Statistika - Eesti Maaülikool
104
Statistika - Tallinna Majanduskool
4
Statistika - Eesti Mereakadeemia
1
Statistika - Euroülikool
1
Statistika - Tallinna Tehnikaülikool
15
Statistika - Tallinna Pedagoogiline Seminar
3
Statistika - Kutsekool
2
Süsteemiteooria - Tallinna Tehnikaülikool
16
Trigonomeetria -
16
Tõenäosus -
3
Tõenäosuse ja statistika algkursus -
2
Tõenäosusteooria - Eesti Maaülikool
8
Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika - Tallinna Tehnikaülikool
28
Võrratused -
1
töö -
1
võrrandid -
3


Kategooria matemaatika populaarseimad õppematerjalid

Autoriõigus: Juhan Aru, Kristjan Korjus, Elis Saar ja OÜ Hea Lugu, 2014 Viies, parandatud trükk Toimetaja: Hele Kiisel Illustratsioonid ja graafikud: Elis Saar Korrektor: Maris Makko Kujundaja: Janek Saareoja ISBN 978-9949-489-95-4 (trükis) ISBN 978-9949-489-96-1 (epub) Trükitud trükikojas Print Best 4 Sisukord osa 0 – SISSEJUHATUS . .................... 17 OSA 2 – arvud ..................................... 75 matemaatika meie ümber ................... 20 arvuhulgad .......................................... 78 Matemaatika kui keel ....................................21 Naturaalarvud ...............................................78 Matemaatika muutub ja areneb .....................22 Täisarvud .......................................................82 Mis on matemaatika? ....................................23 Ratsionaalarvud ......
Diskreetne matemaatika Sisukord Arvusüsteemid ................................................................................................................................................... 2 Kahendkoodid.................................................................................................................................................... 4 Loogikafunktsioonid ja loogikaavaldised ........................................................................................................... 5 Avaldiste teisendused........................................................................................................................................ 8 Karnaugh’ kaart ................................................................................................................................................. 9 McCluskey’ minimeerimismeetod ................................................................................................................... 10 Loogikaskeemid.
Tallinna Tehnikaülikool Diskreetse Matemaatika K O D U T Ö Ö Eero Ringmäe 010636 LAP 12 Tallinn 2001 Sisukord TOC \o "1-3" \h \z  HYPERLINK \l "_Toc529972353" Sisukord PAGEREF _Toc529972353 \h 2 HYPERLINK \l "_Toc529972354" 1. Funktsiooni leidmine PAGEREF _Toc529972354 \h 3 HYPERLINK \l "_Toc529972355" 1.1 Funktsiooni arvutamine PAGEREF _Toc529972355 \h 3 HYPERLINK \l "_Toc529972356" 1.2 Funktsiooni tõeväärtustabel PAGEREF _Toc529972356 \h 3 HYPERLINK \l "_Toc529972357" 1.3 Tähistusi PAGEREF _Toc529972357 \h 3 HYPERLINK \l "_Toc529972358" 2. Ülesannete lahendamine PAGEREF _Toc529972358 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc529972359" 2.2 MKNK leidmine Karnaugh' kaardiga PAGEREF _Toc529972359 \h 5 HYPERLINK \l "_Toc529972360" 2.3 Taandatud DNK leidmine PAGEREF _Toc529972360 \h 5 HYPERLINK \l "_Toc529972361" 2.4 Täieliku D
LAUSEARVUTUS Diskreetne matemaatika ei tegele reaalarvudega ega pidevate funktsioonidega. Verbaalne esitus on mistahes info esitamine lingvistilise keele abil. Formaalne esitus on mistahes info esitamine ilma lingvistilise keele abita ehk esitus kokkulepitud sümbolite abil. Formaalne esitus peab olema üheselt tõlgendatav. Lausearvutus on loogilise mõtlemise matemaatiline mudel. Lausearvutuse lause võib olla iga verbaalne väide, millele saame omistada tõeväärtuse – tõene või vale. Lihtlause on lihtsaim võimalik lausearvutuslause. Lausearvutuslauseid tähistatakse formaalselt suurtähtedega: A, B, P, Q … Lihtlausetest koostatakse kindlate sidesõnade ja loog konstruktsioonide abil liitlauseid. Lausearvutuse lihtlauseid seotakse liitlauseteks 5 loogilise konstruktsiooni ehk loogikatehte abil. Binaarsed loogikatehted seovad kahte lauset (4 tk), unaarne loogikatehe on rakendatav üksikule lausele (1 tk – eitus). Loogiline korrutamine ehk konjunktsioon ehk JA-tehe. Loogiline l
  f (x1, x2, x3, x4) = ? ? ? Reed-Mulleri polünoomi saab Karnaugh’ kaardilt mittekattuvate kontuuridega kaetud 1-de piirkondade välja kirjutamisel ja saadud DNKs kõik disjunktsioonid -ga asendades (ning silmas pidades seda, et = x ). Saadud DNK: f (x1, x2, x3, x4) = ? ? ? Reed-Mulleri polünoom: f (x1, x2, x3, x4) = (x2 1) (x4 1) (x1 1) x2 x4 x1 x2 (x3 1) (x4 1) = = ( 1) = = 1 Tallinna Tehnikaülikool Diskreetne Matemaatika KODUTÖÖ x3x4 x1x2 00 01 11 10 00 1 0 0 1 01 0 1 1 0 11 1 0 1 0 10 - - 0 - Ind-eks Nr Märge Ind-eks Nr Vahe Märge Indeks Nr Vahe Märge 1 1 x 1-2 1-3 2 x 1-2-2-3 1-3-9*-11 2, 8 A5 4 x 1-9* 8 x 8*-9*-10*-11 1, 2 A6 8* x 4-6 2 A1 3 x 8*-9* 1 x 2 6 x 8*-10* 2 x 9* x 2-3 3-11 8 X 10 x 6-14 8 A2 3 11 x 9*-11 2 X 13 x 9*-13 4 A3 14 x 10*-11 1 X 10*-14 4 A4 1 3 4 6 11 13 14 8* 9* 10* A1 x x A2 x x A3 x x A4 x x A5 x x x x A6 x x x x
Küsimus 1 - Õige / Hinne 1,00 / 1,00 sisesta õige arv: Täisosa madalaima järgu kaal suvalises arvusüsteemis on: 1 Küsimus 2 - Õige / Hinne 1,00 / 1,00 Millist teisendust nimetame ka arvu "väärtuse leidmiseks" ? Vali üks: teisendus kahendsüsteemi teisendus kümnendsüsteemi teisendus kuueteistkümnendsüsteemi teisendus kaheksandsüsteemi Küsimus 3 - Õige / Hinne 1,00 / 1,00 Millised arvujärgud on kõrgemad järgud ? Vali üks: murdarvulise kaaluga arvujärgud suuremate numbritega täidetud arvujärgud ülevalpool asuvasse ritta kirjutatud järgud suurema kaaluga arvujärgud väiksema kaaluga arvujärgud Küsimus 4 - Õige / Hinne 1,00 / 1,00 sisesta lünka õige sõna: Arvusüsteemi kõige olulisem tunnus on mida tähistatakse: p. alus Küsimus 5 - Õige / Hinne 1,00 / 1,00 Mitu erinevat järguväärtust võib olla arvusüsteemi igas järgus? Vali üks: 1. samapalju erinev
1.funk mõiste Y=f(x) on eeskiri,mis seab ühe muutuja igale väärtusele vastavusse teise muutuja kindla väärtuse. 2.funk liigitus kui terves määramispiirkonnas kehtib funk f(x) jaox võrdlus f(-x)=f(x), siis on tegemist paarisfunktsiooniga. süm y- telje suhtes. F(x)=x2 , x4 .3.funk piirväärtus-vaatleme funk f(x).kui argumendi x väärtuste jada xn lähenemisel arvule a üxkõik kummalt poolt kas paremalt või vasakult funk väärtuste jada f(xn) läheneb kindlale arvule A siis see arv A on funk f(x) piirväärtus argumendi x lähenemisel arvule a lim f(x)=A 4.funk tuletis-funk tuletis on funk muudu ja argu muudu suhte piirväärtus argu muudu lähenemisel nullile.y=f(x) tuletiste tähised y`,f`(x),dy/dx,df/dy,yx funk tuletis sümb.- ? y`=lim(?x?0) ?y/?x=lim(?x?0) f(x+?x)- f(x) / ?x ..funk tuletise väärtus mingis puntkis näitab selle funk muutumiskiirust antud punktis. 5.joone puutuja-joonele mingis punktis tõmmatud puutuja on seda punkti läbivate lõlikaj
Matemaatika eksam 1. Tehted astmetega Sama alusega astmete korrutamiseks tuleb astmed liita. Sama alusega astmete jagamiseks tuleb astmed lahutada. Korrutise astendamiseks tuleb astendada kõik tegurid ja tulemused korrutada. Jagatuse astendamiseks tuleb astendada kõik tegurid ja tulemused jagada. Astme astendamiseks tuleb astmed korrutada. 2. Arvu standardkuju Arvu standardkuju on korrutis, mis koosneb ühe ja kümne vahel olevast tegusrist ja kümne mingist astmest. Näited. 7250 = 7,25 ? 10³; arvu tüvi on 7,25 ja arvu järk 10. 4000 = 4 ? 10³ 3. Korrutise ja jagatise astendamine, astme astendamine Mis tahes aluse nullis aste on 1. Negatiivse astendajaga aste on võrdne absoluutväärtuselt sama suure positiivse arvu astendajaga astme pöördväärtusega. Astme astendamiseks tuleb astmed korrutada. Sama alusega astmete korrutamiseks tuleb astmed liita. Sama alusega astmete jagamiseks tuleb astmed lahutada. Korrutise astendamiseks tul
EKSAM - rida 1, pildistatud
Tallinna Tehnikaülikool Diskreetne Matemaatika KODUTÖÖ 094231 Tallinn 2009 1. Ülesanne Matrikli number on: 094231 Matrikkel teisendatuna kuueteistkümmendsüsteemi saan tulemuseks 17017 Antud kuueteistkümmendarv kaheksakohalisena oleks 24D9BD77 1-de piirkond on mul seega: 2 4 7 9 11 13 Jagades kaheksakohaline kuueteistkümmendarv 11’ga saan tulemuseks 22AED07 Määramatuspiirkond on mul seega: 0 10 14 Seega oleks matriklinumbrile 094231 vastav 4-muutuja loogikafunktsioon oma numbrilises 10ndesituses: f(x1,x2,x3,x4) = ?(2, 4, 7, 9, 11, 13)1 (0, 10, 14)_ f(x1,x2,x3,x4) = ?(1, 3, 5, 6, 8, 12, 15)0 (0, 10, 14)_ 2. Ülesanne 2.1 MDNK Karnaugh’ kaardiga: x3x4 x1x2 00 01 11 10 0 00 0 1
1) Matriklinumber: 134303 7-kohaline 16-nd süsteemi arv: 2BEE909 1-de piirkond: 0, 2, 9, 11, 14 9-kohaline 16-nd süsteemi arv: 3ADCA3B0F Määramatuspiirkond: 3, 10, 12, 13, 15 Nullide piirkond: 1, 4, 5, 6, 7, 8 1, 4,5, 6, 7,8 ¿ 0 (3,10, 12,13, 15)¿ 0, 2,9, 11, 14 ¿1 ? ¿ f =( x 1 … x 4 ) =? ¿ 2) Tõeväärtustabel: x1 x2 x3 x4 f 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 - 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 - 1 0 1 1 1 1 1 0 0 - 1 1 0 1 - 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - 3) MDNK Karnaugh’ kaardi abil: x3 x1 x4 00 01 11 10 x2 00 1 0 - 1
Küsimus 1 Õige - Hinne 1,00 / 1,00 Sea loogikaelementidele vastavaks nende nimi: esimene loogikaelement on: JA-element (AND-element) teine loogikaelement on: VÕI-element (OR-element) kolmas loogikaelement on: JA-EI element (NAND-element) neljas loogikaelement on: EI-element (invertor) viies loogikaelement on: VÕI-EI element (NOR-element) Küsimus 2 Õige - Hinne 1,00 / 1,00 Sea loogikaelementidele vastavaks nende nimi: esimene loogikaelement on: VÕI-EI element (NOR-element) teine loogikaelement on: JA-element (AND-element) kolmas loogikaelement on: VÕI-element (OR-element) neljas loogikaelement on: JA-EI element (NAND-element) viies loogikaelement on: EI-element (invertor) Küsimus 3 Õige - Hinne 1,00 / 1,00 Milline loogikaavaldis vastab igale skeemile? vasakpoolsele skeemile vastab
Elementaarmatemaatika 1. Teooria Mõistete definitsioonid; selgitavad joonised, tekstid 1. Arvuhulga järjestatus- Arvuhulka nimetatakse järjestatuks, kui iga tema kahe arvu a ja b korral kehtib üks kolmest võimalusest, kas a > b , a = b või a<b 2. Arvuhulga tihedus- Arvuhulka nimetatakse tihedaks, kui tema iga kahe erineva arvu vahel leidub veel sama hulga arve 3. Arvuhulga kinnisus tehte suhtes- Arvuhulka nimetatakse kinniseks mingi tehte suhtes, kui selle hulga iga kahe arvu korral kuulub alati samasse hulka ka vaadeldava tehte tulemus 4. Arvuhulga pidevus- Kui arvuhulga igale arvule vastab üks kindel arvtelje punkt ja vastupidi, igale arvtelje punktile vastab üks kindel selle arvuhulga arv, siis öeldakse, et see arvuhulk on pidev 5. Vastandarv- Naturaalarvu n vastandarvuks nimetatakse sellist arvu -n, mis rahuldab võr
Tallinna Tehnikaülikool Diskreetne matemaatika KODUTÖÖ Kristjan Keskküla 093540 IASB Tallinn 2009 ÜLESANNE 1 Leida oma martiklinumbrile vastav 4-muutuja loogikafunktsioon f(x1, x2, x3, x4) = ? (2,4,8,9,14,15) (6,11,13) _ (järgnevalt kui funktsioon) 1 ÜLESANNE 2 Leida MDNK ja MKNK, mis sobiksid martiklinumbrist leitud osaliselt määratud 4-muutuja funktsiooni esitamiseks Kuna minu martiklinumber on paarisarvuline leian: MKNK Karnaugh’ kaardiga ja MDNK McCluskey’ meetodiga. 1) Leian MKNK Karnaugh’ kaardiga MKNK leidmiseks joonestan Karnaugh’ kaardi, kuhu kannan peale funktsiooni 1d, 0d ja määramatused. x3x400 01 11 10 x1x2 00 0 0 0 1 01 1 0 0 - 11 0 - 1 1 10 1 1 - 0 Tegu on osaliselt määratud funktsioon
Küsimus 1 Õige - Hinne 1,00 / 1,00 Millised tõeväärtustabelid järgnevast kuuest esitavad nulli säilitavat loogikafunktsiooni ? vali kõik õiged : Vali üks või enam: esimene funktsioon on nulli säilitav ? teine funktsioon on nulli säilitav ? - VALE kolmas funktsioon on nulli säilitav ? - VALE neljas funktsioon on nulli säilitav ? viies funktsioon on nulli säilitav ? kuues funktsioon on nulli säilitav ? Küsimus 2 Õige - Hinne 1,00 / 1,00 Millised tõeväärtustabelid järgnevast kuuest esitavad ühte säilitavat loogikafunktsiooni ? vali kõik õiged : Vali üks või enam: esimene funktsioon on ühte säilitav ? - VALE teine funktsioon on ühte säilitav ? - VALE kolmas funktsioon on ühte säilitav ? - VALE neljas funktsioon on ühte säilitav ? viies funktsioon on ühte säilitav ? - VALE kuues funktsioon on ühte säilitav ? Küsimus 3 Õige - Hinne 1,00 / 1,00 Millised tõeväärtustabelid järgnevast kuuest esitavad pööratavat (
Tallinna Tehnikaülikool Diskreetne Matemaatika KODUTÖÖ TALLINN 2008 1. f( x1, x2, x3, x4 ) = ?(0, 2, 3, 4, 9, 12, 14)1(8, 11, 13)- 2. MKNK (Karnaugh) x1x2x3x 00 01 11 10 4 00 1 0 1 1 01 1 0 0 0 11 1 - 0 1 10 - 1 -0 0 MKNK: ()()() MDNK (McCluskey) Ind Nr. M Ind Nr-d. Vahe M Ind. Nr-d. V M . . 0 0 (0000) X 0-1 0-2 (00-0) 2 A 0-1-1- 0-4-8-12 (-- 4,8 A 1 2 00) 2 1 2 (0010) X 0-4 (0-00) 4 X 4 (0100) X 0-8 (-000) 8 X 8 (1000) X 1-2 2-3 (001-) 1 A 3 2 3 (0011) X 4-12 (-100) 8 X
Tallinna Tehnikaülikool Diskreetne Matemaatika Kodutöö Jago Niin 123835 IASB12 1. Leida oma matriklinumbrile vastav 4-muutuja loogikafunktsioon. Matrikli number on 123835. Saadud 8-kohaline 16-süsteemi arv on 10247E89. Määramispiirkonna leidmisel tuleb arv F31680. f(, , , ) = 2. Leida MDNK ja MKNK, mis sobiksid matriklinumbrist leitud osaliselt määratud 4-muutuja funktsiooni esitamiseks. Leian MDNK Karnaugh' kaardiga. f(, , , ) = x3x4 00 01 11 10 x1x2 00 1 1 - 1 01 1 0 1 - 11 0 0 - 1 10 1 1 0 0 MDNK: f(, , , ) = v v v MKNK – McCluskey meetodiga f(, , , ) = Indek Nr Indeks Intervall Märge Intervall Märge s 3 *0011 x
Andmed – mingi tunnus või omadus. Tunnus – omadus, nt keskmine pikkus, kummas paralleelklassis läks matemaatika eksamitöö paremini jne. Arvuline tunnus – väärtuseks on arvud, nt pikkus, palk, hinne jne. Mittearvuline tunnus – väärtuseks ei ole arvud, nt sugu, rahvus, haridus, juuste värv. Järjestustunnus – tunnus, mille väärtusi saab sisu põhjal järjestada, nt matemaatika kt hinne, skaala küsitluses. Nominaaltunnus – tunnus, millel on rohkem kui kaks erinevat väärtust, kuid ei leidu ühtegi sisulist järjestust, mis haaraks kõik tunnuse väärtused, nt rahvus, silmade värv. Binaarne tunnus – ainult kaks teineteist välistavat tunnust, nt sugu. Pidev tunnus – võib omandada kõiki reaalarvulisi väärtusi mingist piirkonnast, nt kaal, kasv, aeg, temperatuur. Diskreetne tunnus - tunnus võib omandada vaid üksteisest eraldatud väärtusi, väärtused
Küsimus 1 Õige - Hinne 1,00 / 1,00 Millised on loogikafunktsiooni võimalikud esitusviisid ? Vali üks või enam: osaline järjestussuhe Hasse diagramm tõeväärtustabel Grassmani valem Venni diagramm hulk loogikaavaldis numbriline kümnendesitus Küsimus 2 Õige - Hinne 3,00 / 3,00 vali mõlemasse lünka õiged valikud: Konjunktiivne Normaalkuju (KNK) on mis disjunktsioonide konjunktsioon saadakse tõeväärtustabeli 0de piirkonnast Küsimus 3 Õige - Hinne 1,00 / 1,00 kas järgnev väide on õige või vale? 4-mõõtmeline Boole'i ruum on kõikide 4-järguliste 2ndvektorite hulk. Vali üks: Tõene Väär Küsimus 4 Õige - Hinne 6,00 / 6,00 vali sobivad väljendid, mille korral lause on õige: Täielikult määratud loogikafunktsioon on kõikjal määratud ühene
1 Loogika funktsiooni leidmine f x1 x2 x3 x4 = 1 7 8 9 10 12 15 1 5 11 13 14 0 2 3 4 6 0 2 MDNK ja MKNK leidmine MDNK Karnaugh kaardiga x3x4 x1x2 00 01 11 10 00 0 1 0 0 01 0 1 0 11 1 1 10 1 1  MDNK: EMBED Equation 3 2 MKNK McCluskey meetodiga f x1 x2 x3 x4 = 0 2 3 4 6 0 5 11 13 14 Ind Nr MärgeInd Nr dVaheMärgeInd Nr dVaheMärge00x0 10 22x0 1 1 20 2 4 62 4A112x0 44x4x1 22 31A223x2 64x5*x4 5*1A36x4 62x311*x2 33 11*8A413*x5* 11*8A514*x6 14*8A6 Impl 02345*611*13*14*A1xxxxA2xxA3xxA4xxA5xxA6xx LihtimplikantVahedx1x2x3x4A12 40 0EMBED Equation 3A21001 EMBED Equatio


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun