Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link

Matemaatika

Matemaatika on teadusharu, mis uurib mitmesuguseid hulki – arvuhulki, punktihulki ehk kujundeid, funktsioonihulki jms.
Kategooriad
Faile
Algebra I -
30
Algebra ja analüütiline geomeetria - Eesti Maaülikool
32
Algebra ja geomeetria - Tartu Ülikool
6
Analüütiline geomeetria - Eesti Mereakadeemia
3
Andmeanalüüs sotsiaalteadustes - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
4
Arvutusmeetodid - Tallinna Tehnikaülikool
5
Dif.võrrandid - Tallinna Tehnikaülikool
10
Diferentsiaal-ja integraalarvutus - Tallinna Tehnikakõrgkool
4
Diskreetne matemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
117
Diskreetne matemaatika ii -
1
Diskreetse matemaatika elemendid - Tartu Ülikool
2
Elementaarmatemaatika 1 -
2
Erinevad teemad -
1
Finantsanalüüs -
2
Geomeetria - Akadeemiline
26
Kujutav geomeetria - Tallinna Tehnikaülikool
373
Kujutav geomeetria - Tallinna Tehnikakõrgkool
21
Kujutav geomeetria - Akadeemiline
2
Kõrgem matemaatika - Tartu Ülikool
12
Kõrgem matemaatika - Eesti Maaülikool
29
Kõrgem matemaatika - Kutsekool
1
Kõrgem matemaatika - Tallinna Ülikool
2
Kõrgem matemaatika ii - Eesti Lennuakadeemia
3
Lineaaralgebra - Tallinna Tehnikaülikool
37
Loodusteaduste matemaatika algkursus - Tallinna Ülikool
1
Majandusmatemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
25
Majandusmatemaatika - Kutsekool
3
Majandusmatemaatika - Keskkool
8
Majandusmatemaatika - Eesti Mereakadeemia
2
Majandusmatemaatika - Tallinna Tehnikakõrgkool
3
Majandusmatemaatika ja statistika -
2
Matemaatika - Keskkool
647
Matemaatika - Põhikool
252
Matemaatika - Kutsekool
21
Matemaatika - Tartu Ülikool
5
Matemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
6
Matemaatika - Akadeemiline
56
Matemaatika - Tallinna Ülikool
11
Matemaatika - Põhikool
5
Matemaatika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
1
Matemaatika 6. klass -
5
Matemaatika 7 klass - Põhikool
2
Matemaatika analüüs i - Tallinna Tehnikaülikool
19
Matemaatika ja loogika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
4
Matemaatika ja statistika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
19
Matemaatikadidaktika - Tartu Ülikool
2
Matemaatiline analüüs - Tallinna Tehnikaülikool
76
Matemaatiline analüüs - Tallinna Tehnikakõrgkool
4
Matemaatiline analüüs - Eesti Mereakadeemia
3
Matemaatiline analüüs - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
4
Matemaatiline analüüs 1 - Eesti Maaülikool
26
Matemaatiline analüüs 2 - Tallinna Tehnikaülikool
38
Matemaatiline analüüs 2 - Eesti Maaülikool
7
Matemaatiline analüüs i - Tartu Ülikool
7
Matemaatiline analüüs i - Tartu Ülikool
8
Matemaatiline analüüs ii - Tartu Ülikool
5
Matemaatiline loogika ja algoritmiteooria -
1
MathCAD -
1
Nuputamine -
1
Osa leidmine arvust -
1
Rakendusmatemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
11
Rakendusstatistika - Tallinna Tehnikaülikool
64
Sissejuhatus matemaatilisse loogikasse - Tartu Ülikool
2
Statistika - Eesti Maaülikool
104
Statistika - Tallinna Tehnikakõrgkool
5
Statistika - Tallinna Majanduskool
4
Statistika - Kutsekool
2
Statistika - Tallinna Pedagoogiline Seminar
3
Statistika - Tallinna Tehnikaülikool
15
Statistika - Euroülikool
1
Statistika - Eesti Mereakadeemia
1
Süsteemiteooria - Tallinna Tehnikaülikool
16
Trigonomeetria -
16
Tõenäosus -
3
Tõenäosuse ja statistika algkursus -
2
Tõenäosusteooria - Eesti Maaülikool
8
Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika - Tallinna Tehnikaülikool
28
Võrratused -
1
töö -
1
võrrandid -
3


Kategooria matemaatika populaarseimad õppematerjalid

Matemaatika õhtuõpik 1 2 Matemaatika õhtuõpik 3 Alates 31. märtsist 2014 on raamatu elektrooniline versioon tasuta kättesaadav aadressilt 6htu6pik.ut.ee CC litsentsi alusel (Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsents (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ee/). Autoriõigus: Juhan Aru, Kristjan Korjus, Elis Saar ja OÜ Hea Lugu, 2014 Viies, parandatud tr...
Diskreetne matemaatika Sisukord Arvusüsteemid ................................................................................................................................................... 2 Kahendkoodid.................................................................................................................................................... 4 Loogikafunktsioonid ja loogikaavaldised ........................................................................................................... 5 Avaldiste teisendused................................................................................................................................
Tallinna Tehnikaülikool Diskreetse Matemaatika K O D U T Ö Ö Eero Ringmäe 010636 LAP 12 Tallinn 2001 Sisukord  TOC \o "1-3" \h \z   HYPERLINK \l "_Toc529972353" Sisukord  PAGEREF _Toc529972353 \h 2  HYPERLINK \l "_Toc529972354" 1. Funktsiooni leidmine  PAGEREF _Toc529972354 \h 3  HYPERLINK \l "_Toc529972355" 1.1 Funktsiooni arvutamine  PAGEREF _Toc529972355 \h 3  HYPERLINK \l "_Toc529972356" 1.2 Funktsiooni tõeväärtustabel  PAGEREF _Toc529972356 ...
...  f (x1, x2, x3, x4) = ? ? ? Reed-Mulleri polünoomi saab Karnaugh’ kaardilt mittekattuvate kontuuridega kaetud 1-de piirkondade välja kirjutamisel ja saadud DNKs kõik disjunktsioonid -ga asendades (ning silmas pidades seda, et = x ). Saadud DNK: f (x1, x2, x3, x4) = ? ? ? Reed-Mulleri polünoom: f (x1, x2, x3, x4) = (x2 1) (x4 1) (x1 1) x2 x4 x1 x2 (x3 1) (x4 1) = = ( 1) = = 1 Tallinna Tehnikaülikool Diskreetne Matemaatika KODUTÖÖ x3x4 x1x2 00 01 11 10 00 1 0 0 1 01 0 1 1 0 11 1 0 1 0 10 - - 0 - Ind-eks Nr Märge Ind-eks Nr Vahe Märge Indeks Nr Vahe Märge 1 1 x 1-2 1-3 2 x 1-2-2-3 1-3-9*-11 2, 8 A5 4 x 1-9* 8 x 8*-9*-10*-11 1, 2 A6 8* x 4-6 2 A1 3 x 8*-9* 1 x 2 6 x 8*-10* 2 x 9* x 2-3 3-11 8 X 10 x 6-14 8 A2 3 11 x 9*-11 2 X 13 x 9*-13 4 A3 14 x 10*-11 1 X 10*-14 4 A4 1 3 4 6 11 13 14 8* 9* 10* A1 x x A2 x x A3 x x A4 x x A5 x x x x A6 x x x x Lihtimplikant Vahed x1 x2 x3 x4 Disjunktsioon A1 2...
LAUSEARVUTUS Diskreetne matemaatika ei tegele reaalarvudega ega pidevate funktsioonidega. Verbaalne esitus on mistahes info esitamine lingvistilise keele abil. Formaalne esitus on mistahes info esitamine ilma lingvistilise keele abita ehk esitus kokkulepitud sümbolite abil. Formaalne esitus peab olema üheselt tõlgendatav. Lausearvutus on loogilise mõtlemise matemaatiline mudel. Lausearvutuse lause võib olla iga verbaalne väide, millele saame omistada tõeväärtuse – tõene või vale. Lihtlause on lihtsaim võimalik lausear...
1.funk mõiste Y=f(x) on eeskiri,mis seab ühe muutuja igale väärtusele vastavusse teise muutuja kindla väärtuse. 2.funk liigitus kui terves määramispiirkonnas kehtib funk f(x) jaox võrdlus f(-x)=f(x), siis on tegemist paarisfunktsiooniga. süm y- telje suhtes. F(x)=x2 , x4 .3.funk piirväärtus-vaatleme funk f(x).kui argumendi x väärtuste jada xn lähenemisel arvule a üxkõik kummalt poolt kas paremalt või vasakult funk väärtuste jada f(xn) läheneb kindlale arvule A siis see arv A o...
Küsimus 1 - Õige / Hinne 1,00 / 1,00 sisesta õige arv: Täisosa madalaima järgu kaal suvalises arvusüsteemis on: 1 Küsimus 2 - Õige / Hinne 1,00 / 1,00 Millist teisendust nimetame ka arvu "väärtuse leidmiseks" ? Vali üks: teisendus kahendsüsteemi teisendus kümnendsüsteemi teisendus kuueteistkümnendsüsteemi teisendus kaheksandsüsteemi Küsimus 3 - Õige / Hinne 1,00 / 1,00 Millised arvujärgud on kõrgemad järgud ? Vali üks: murdarvulise kaaluga arvujärgud suuremate...
EKSAM - rida 1, pildistatud
Tallinna Tehnikaülikool Diskreetne matemaatika KODUTÖÖ Kristjan Keskküla 093540 IASB Tallinn 2009 ÜLESANNE 1 Leida oma martiklinumbrile vastav 4-muutuja loogikafunktsioon f(x1, x2, x3, x4) = ? (2,4,8,9,14,15) (6,11,13) _ (järgnevalt kui funktsioon) 1 ÜLESANNE 2 Leida MDNK ja MKNK, mis sobiksid martiklinumbrist leitud osaliselt määratud 4-muutuja ...
1) Matriklinumber: 134303 7-kohaline 16-nd süsteemi arv: 2BEE909 1-de piirkond: 0, 2, 9, 11, 14 9-kohaline 16-nd süsteemi arv: 3ADCA3B0F Määramatuspiirkond: 3, 10, 12, 13, 15 Nullide piirkond: 1, 4, 5, 6, 7, 8 1, 4,5, 6, 7,8 ¿ 0 (3,10, 12,13, 15)¿ 0, 2,9, 11, 14 ¿1 ? ¿ f =( x 1 … x 4 ) =? ¿ 2) Tõeväärtustabel: x1 x2 x3 x4 f 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1...
Kitsa matemaatika erinevate aastate eksamite ül.
Tallinna Tehnikaülikool Diskreetne Matemaatika KODUTÖÖ 094231 Tallinn 2009 1. Ülesanne Matrikli number on: 094231 Matrikkel teisendatuna kuueteistkümmendsüsteemi saan tulemuseks 17017 Antud kuueteistkümmendarv kaheksakohalisena oleks 24D9BD77 1-de piirkond on mul seega: 2 4 7 9 11 13 Jagades kaheksakohaline kuueteistkümmendarv 11’ga saan tulemuseks 22AED07 Määramatuspiirkond on mul seega: 0 10 14 Seega oleks matriklinumbrile 094231 vastav 4-muutuja loogikafun...
Tallinna Tehnikaülikool Diskreetne Matemaatika KODUTÖÖ TALLINN 2008 1. f( x1, x2, x3, x4 ) = ?(0, 2, 3, 4, 9, 12, 14)1(8, 11, 13)- 2. MKNK (Karnaugh) x1x2x3x 00 01 11 10 4 00 1 0 1 1 01 1 0 0 0 11 1 - 0 1 10 - 1 -0 0 MKNK: ()()() MDNK (McCluskey) Ind Nr. M Ind Nr-d. Vahe M Ind. Nr-d. V M . . 0 0 (0000) X 0-1 0-2 (...
Elementaarmatemaatika 1. Teooria Mõistete definitsioonid; selgitavad joonised, tekstid 1. Arvuhulga järjestatus- Arvuhulka nimetatakse järjestatuks, kui iga tema kahe arvu a ja b korral kehtib üks kolmest võimalusest, kas a > b , a = b või a<b 2. Arvuhulga tihedus- Arvuhulka nimetatakse tihedaks, kui tema iga kahe erineva arvu vahel leidub veel sama hulga arve 3. Arvuhulga kinnisus tehte suhtes- Arvuhulka nimetatakse kinnis...
Matemaatika eksam 1. Tehted astmetega Sama alusega astmete korrutamiseks tuleb astmed liita. Sama alusega astmete jagamiseks tuleb astmed lahutada. Korrutise astendamiseks tuleb astendada kõik tegurid ja tulemused korrutada. Jagatuse astendamiseks tuleb astendada kõik tegurid ja tulemused jagada. Astme astendamiseks tuleb astmed korrutada. 2. Arvu standardkuju Arvu standardkuju on korrutis, mis koosneb ühe ja kümne vahel olevast tegusrist ja kümne mingist astmest. Näited. 7250 = 7,25 ?...
Tallinna Tehnikaülikool Diskreetne Matemaatika Kodutöö Jago Niin 123835 IASB12 1. Leida oma matriklinumbrile vastav 4-muutuja loogikafunktsioon. Matrikli number on 123835. Saadud 8-kohaline 16-süsteemi arv on 10247E89. Määramispiirkonna leidmisel tuleb arv F31680. f(, , , ) = 2. Leida MDNK ja MKNK, mis sobiksid matriklinumbrist leitud osaliselt määratud 4-muutuja funktsiooni esitamiseks. Leian MDNK Karnaugh' kaardiga. f(, , , ) = ...
Küsimus 1 Õige - Hinne 1,00 / 1,00 Sea loogikaelementidele vastavaks nende nimi: esimene loogikaelement on: JA-element (AND-element) teine loogikaelement on: VÕI-element (OR-element) kolmas loogikaelement on: JA-EI element (NAND-element) neljas loogikaelement on: EI-element (invertor) viies loogikaelement on: VÕI-EI element (NOR-element) Küsimus 2 Õige - Hinne 1,00 / 1,00 Sea loogikaelementidele vast...
Andmed – mingi tunnus või omadus. Tunnus – omadus, nt keskmine pikkus, kummas paralleelklassis läks matemaatika eksamitöö paremini jne. Arvuline tunnus – väärtuseks on arvud, nt pikkus, palk, hinne jne. Mittearvuline tunnus – väärtuseks ei ole arvud, nt sugu, rahvus, haridus, juuste värv. Järjestustunnus – tunnus, mille väärtusi saab sisu põhjal järjestada, nt matemaatika kt hinne, skaala küsitluses. Nominaaltunnus – tunnus, millel on rohkem kui kaks erinevat väärtust, kuid ei leidu ühtegi sisulist järjestust, mis haaraks kõik tunnuse väärtused, nt rahvus, silmade värv. Bina...
Küsimus 1 Õige - Hinne 1,00 / 1,00 Millised tõeväärtustabelid järgnevast kuuest esitavad nulli säilitavat loogikafunktsiooni ? vali kõik õiged : Vali üks või enam: esimene funktsioon on nulli säilitav ? teine funktsioon on nulli säilitav ? - VALE kolmas funktsioon on nulli säilitav ? - VALE neljas funktsioon on nulli säilitav ? viies funktsioon on nulli säilitav ? kuues funktsioon on nulli säilitav ? Küsimus 2 Õige - Hinne 1,00 / 1,00 Millised tõeväärtustabelid ...
x, h=0,04 F(x) Trapetsvalem 4 2,14536621146E-008 4,04 0,000000022 2,8343105134764E-009 4,08 0,00000002 4,12 1,62854474184E-008 4,16 1,17560908187E-008 a=4 4,2 7,13501988695E-009 b=10 4,24 0,000000003 C=3 4,28 -3,7791917505E-010 4,32 -2,7406755908E-009 4,36 -4,1020485382E-009 4,4 -4,5679187100E-009 4,44 -4,3229425036E-009 4,48 -3,58964...


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun