Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Add link

Kategooria tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika - 28 õppematerjali

Matemaatika >> Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
14
pdf

Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika eksam 2014

...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
521 allalaadimist
6
rtf

Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika

dets 2002 Kodutöö aines tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika 4 n 14 7 i 1 .. n 10 X: Y: xi 13 25 31 38 46 floor 0.3. 56 58 63 70 74 81 84 89 93 yi 3.6 3.8 0.1. 4.9 5.5 6.2 6.3 7.8 0.1. 7.3 7.4 8.2 8.6 8.5 9 9.8 Näitan punktide (x_i,y_j) asetust xy-tasandil:...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
895 allalaadimist
6
xls

Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika kodune KT 2014

495 - Toidu- ja eluasekulud korrele Chart Title 50000 45000 40000 Eluaseme kulud, 35000 EEK 30000 25000 20000 15000 10000 f(x) = 199.6901002482 x^0.3859308776 5000 R² = 0.1067255498 0...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
284 allalaadimist
32
docx

Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika

Defineerige sündmuste algebra. Tooge vähemalt 2 sündmuste algebra mittetriviaalset näidet Klassi F0 nimetatakse sündmuste algebraks, kui: 1) ∅,Ω ∈ F0 (Ω < ∞; Ω – elementaarsündmuste ruum ehk hulk, mille elementideks on juhusliku katse kõikvõimalikud tulemused) 2) A ∈ F0 => Ā ∈ F0 3) A,B ∈ F0 => A + B ∈ F0...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
291 allalaadimist
20
pdf

Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika

TT ja MatStat kui üksteise pöördteadused. Tõenäosusteooria on matemaatika osa, mis uurib juhuslike nähtuste üldisi seaduspärasusi sõltumatult nende nähtuste konkreetsetsest sisust ja annab meetodid nendele nähtustele mõjuvate juhuslike mõjude kvantitatiivseks hindamiseks. Juhuslikkusel põhinev lähenemine nõuab erilisi meetodeid, mida võimaldab tõenäosusteooria. Matemaatiline statistika on ma...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
130 allalaadimist
14
docx

Tõenäosusteooria ja Matemaatilise Statistika Kodutöö

Juhuslikud suurused X ja Y on antud juhul tunnused, mis koosnevad 40 objektist. Tunnused X ja Y olgu alljärgnevad: μ,σ X ~ μ lahendaja vanusega aastates ja standardhälve σ = N ¿ ) , kus keskväärtus 2∗lahendaja kinganumber 10 ning Y = aX+U, kus konstant a võrdub lahendaja kinga 0, σ numbriga ning U N ¿ ), kus σ =2∗(lahendaja vanus aastates ) . Üles...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
145 allalaadimist
28
docx

Tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika kordamisküsimused

Sündmuseks nimetatakse mingit suvalist elementaarsündmuste ruumi alamhulka. 5. Sündmuse toimumise kriteerium. Sündmuse toimumise juures on meile oluline vaid see, kas toimub või mitte. Sündmus toimub, kui toimub sündmust määravatest elementaarsündmustest üks. 6. Mitu erinevat sündmust saab moodustada n-elemendilise elementaarsündmuste ruumi põhjal? Tõesta! N-elemendilise elementaarsündmuste ruumi põhjal saab moodustada 2 n sündmust, mille hulka on arvestatud ka tühihulk. 7. Sündmuste liigitus (kindel, võimatu, vastandsündmus) Kindel sündmus on sündmus A, kui ta on määratud kogu elementaarsündmuste ruumil. Võimatu sündmus on sündmus A, kui ta ei sisalda ühtegi elementaarsündmust. Vastandsündmuseks nimetatakse sündmust, mis toimub ainult siis kui sündmus A ei toimu....

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
262 allalaadimist
11
rtf

Tõenäosusteooria ja matemaatika statistika

. , ? , : ) ; ) . : ) ­ . : m P( A) = n 12+5+6=23 . : 23! 23 22 21 n = C 23 3 = = = 1771 3!20! 1 2 3 : 6! 6 5 4 m = C 63 =...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
88 allalaadimist
10
xls

Tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika kodutöö

Jrk HARIDUS SUGU ASULA TULU KULU PALK 1 4 1 2 240,40 817,51 1 000,00 2 2 1 1 708,29 674,66 2 000,00 3 4 1 1 725,00 754,21 3 500,00 4 5 1 1 800,00 641,75 1 600,00 5 3 1 2 880,82 1 351,81 2 000,00 6 5...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
574 allalaadimist
6
docx

Tõenäosus ja matemaatiline statistika

Matrikli viimane number – 3. Järelikult SUGU=2 ja AGE_GR=25-34 Koo Sug Vanus- V03C V27C V30C V34C V36C V37C V38C V41C V42C d_i u grupp 310 2 25­34 9457,866 5669,58 0 4378,57 909,577 510,334 0 777,44 0 94 392 28 17 93 311 2 25­34 10553,17 0 214,4133 10131,6 0 744,472 0 1962,6 297...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
71 allalaadimist
22
pdf

Tõenäosusteooria ja statsitika eksamiküsimuste vastused 2015

❚õ❡♥ä♦s✉st❡♦♦r✐❛ ❥❛ st❛t✐st✐❦❛ ■ ❡❦s❛♠✐❦s ❦♦r❞❛♠✐♥❡ ✾✳ ❥✉✉❧✐ ✷✵✶✺✳ ❛✳ ✶✳ ♥ä❞❛❧ ❉❡✜♥✐ts✐♦♦♥✐❞ ✶✳ ❏✉❤✉s❧✐❦ ❦❛ts❡ ✲ t❡❣❡✈✉s✱ ♠✐❧❧❡ t✉❧❡♠✉s ❡✐ ♦❧❡ ❛♥t✉❞ t✐♥❣✐♠✉st❡...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
254 allalaadimist
12
pdf

Matemaatiline statistika kodune töö

Ülesanne 1 Hinnata üldkogumi keskmisi: keskmist palka, keskmist kulu spordile ja keskmist kulu meelelahutusele. Leida usaldusvahemikud keskmistele usaldusnivool 0,90 ja 0,99. Keskmise leidmiseks kasutasin valemit : OpenOffices vastas sellele funktsioon AVERAGE. Usaldusvahemike leidmiseks kasutasin funktsiooni CONFIDENCE, kuhu oli ühe argumendina vaja standardhälvet, mille sain funktsiooni STDEVP abil. Alpha on 1-β . Size on valimi suurus(50). Ülesanne 2 Hinnata mittesuitsetajate osakaalu üldkogumis (a) meeste seas...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
115 allalaadimist
15
pdf

Tõenäosusteooria vihik

...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
239 allalaadimist
3
doc

Statistika kodutöö 2

1) Üldkogumi keskmise µ hinnang on valimkeskmine: x tulu = 3 385,23 x kulu = 2 894,88 x palk = 5 937,23 , keskmiste saamiseks kasutatud valemit AVERAGE. 95% usaldusvahemik üldkogumi keskmisele: kus: n ­ valimi maht ­ valimstandardhälve Usaldusnivoo 0,95 puhul Tulu Kulu...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
546 allalaadimist
19
xls

Statistika kodutöö 1

nr. X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 2 M 35 A 1 EPÜ A 17 359 12 M 28 V 0 EPÜ M 7 309 23 M 48 A 1 TTÜ SL...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
554 allalaadimist
3
xlsx

Statistika kodutöö

Keskmiselt kulus ülesande lahe x- 17 s- 4,5 t= 2,262157 n- 10 x= 3,219106 0,95 sqrt n 3,16 Vastus: Ülesande lahendamiseks kulus keskmisest 17 minutist +/- 3,219 minutit rohkem/vähem. Ehk vahemikust...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
387 allalaadimist
10
xlsx

Statistika kodutöö 2 .xls

Ülesanne 1 Ülesanne 1 On arvutatud kahe erineva tudengite grupi kesk Esimeses grups oli 57 tudengit ning keskmine t teises grupis oli 28 tudengit ning keskmine tulem Kas on alust väitel, et õppejõud hindas esimest xa 50 xb 46 sa 10,3 sb 11,5 na 57 nb 28 H0: µa=µb (tulemused ei erine, õppejõud hinda H1: µaµb...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
401 allalaadimist
0
rar

Tõenäosusteooria Kontroll töö N2

Teine kontroll tööVene keeles...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
117 allalaadimist
10
docx

Tõenäosusteooria harjutusülesanded

+P(A1)P(A2)P(A3)= 3*16- 3 2 C C 3*136+1216= 3*36-3*6+1216=91216 │A│=k= 5 6 =25 Kui suur on tõenäosus, et juhusikult võetud täisarv ei P(A)=2577 jagu ei kahe ega kolmega? 3) Leida tõenäosus, et 52-kaardisest pakist juhuslikult 4 A=”Juhuslikult valitud naturaalarv ei jagu ei 2 ega 3- kaarti valides saadakse täpselt 2 ässa ja üks poti. ga“ Lahendus: A=“saadi 2 ässa ja 1 poti“ A1=“Jagub arvuga 2“ 4 A2=“Jagub arvuga 3“ │Ω│=n= C 52 =270725 P(A)=P(...

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
102 allalaadimist
2
docx

Matemaatilise statistika valemid

f-n F(x)=P(X

Tõenäosusteooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
27 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun