Facebook Like
Add link

Makroökonoomika osaeksam - sarnased materjalid

tete, tagaj, majanduskasv, lesannetes, itaja, inflatsiooniline, koguprodukt, nominaalne, netointressid, stud, rahvamajanduse, valmistatava, hinnatase, rgmised, aktiva, ostmiseks, selgitus, valikvastustega, htsamaid, eratarbimiskulutused, konkurents, tetes, 2350, kogupakkumine
7
docx

Makroökonoomika eksam B

VARIANT B 1.Viletsuse e.diskomfordi indeks on a. suurus, mis väljendatakse protsentides ja saadakse miinimumpalga jagamisel keskmise palgaga b. kõikide töötute arv jagatud kõigi töötajate arvuga c. * arvutatav inflatsioonimäära ja töötusemäära summana d. suurus, mis näitab üldise hinnataseme tõusu 2. ...

Makroökonoomika -
177 allalaadimist
196
pdf

Makroökonoomika

Seminar (foorum) 1 Eesti majandus j p perioodil 1991-2009 Moto,, mis on iseloomustanud Eesti majandust j Valitsemine pole mitte valikute tegemine hea ja halva vahel, see on valikute tegemine ebameeldiva ...

Makroökonoomika -
178 allalaadimist
8
docx

Makroökonoomika eksam C

VARIANT C 1. Millised toodud inflatsiooni ülekandumise ehk inflatsioonispiraalide näidetest on vale: 1. hinnadvaluutakursidhinnad 2. hinnadpalkhinnad 3. * valuutakursstööstusvaluutakurss 4. hinnadhinnad 2. Milline alltoodud vastustest iseloomustab monetaarpoliitikat? a....

Makroökonoomika -
161 allalaadimist
1
docx

Makroökonoomika eksam

1 osa 1. Mille poolest erinevad positivistlik ja normatiivne analüüs? Kumma analüüsi juurde kuulub täieliku tööhõive eeldus? Positivistlik majandusteadus: On olemasolevate majandustingmuste ja rakendatava poliitika ning nende mõju teaduslik analüüs Normatiivne majandus...

Makroökonoomika -
129 allalaadimist
2
docx

Makroökonoomika eksam

1.Selgita, kuidas mõjutab majanduslikku koguaktiivsust, üldist hinnataset, tööhõivet, rahapakkumist, investeerimismäärasid, ja maksebilanssi Eestis (väike avatud majandusega riik, mis kasutab fikseeritud vahetuskurssi) maksude alandamine? Fikseeritud kursi puhul on eelarvepoliitika efektiivne. Maksumää...

Makroökonoomika - Eesti Maaülikool
38 allalaadimist
14
odt

Makroökonoomika konspekt

Makroökonoomika- kogumajanduses toimuvate protsesside analüüs ja süsteemide käsitlus (majanduskasv, inflatsioon, tööpuudus jne) Põhiraamistik: • Majandusprotsessid on omavahel seotud ja mõjutavad üksteist • Protsesse saab juhtida majanduspoliitika kaudu • Majandust mõjutabad ette progn...

Makroökonoomia - Tartu Ülikool
87 allalaadimist
98
pdf

Makroökonoomika. Konspekt 2010.

... 2 PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com © Indrek Saar 2010 1. KOGUPRODUKTI MÕÕTMINE JA MAJANDUSKASV 1.1. SKP olemus Makroökonoomika uurimisobjektiks on majandussubjektide (majapidamiste, firmade, valitsuse, välissektori) tegevuse mõju majandusele. Selleks, et hinnata majanduse “tervislikku seisu”, on kõige olulisemateks makroökonoomilisteks näitajateks kogutoodang, tööh...

Majandus (mikro ja... - Tallinna Tehnikakõrgkool
73 allalaadimist
16
docx

Makroökonoomika valemid

1.Sissejuhatus majandusmajandusse ja makroökonoomikasse  Sissetulekute meetod SKP = W + rt + r + Π + D + Ti W- töötasu koos sots.maksuga (wages) Rt- on renditulud (rental income), r-on netointressitulud (net interest income), Π- on kasum (profit), D -on amortisatsioon (põhivara kulum, depreciation), Ti-on kaudsed netomaks...

Makroökonoomia -
118 allalaadimist
6
pdf

Makroökonoomika KT1

1.Sobita ühelt poolt väited ja teiselt poolt need, kes seda on väitnud! 1. Konkurents hoiab hinnad tootmiskuludele lähedal Adam Smith 2. Pakkumise suurenemine loob ekvivalentses suuruses nõudluse Jean Babtiste Say 3. Ainult raha abil saab majanduslikke protsesse mõjutada ...

Makroökonoomika -
354 allalaadimist
12
docx

Makroökonoomika eksami kordamine

... i. Kulumeetodil arvutamine: SKP = C (eratarbimine)+ I (koguinvesteeringud)+ G (valitsuse kulud)+ NE (netoeksport) b. RKP – Rahvamajanduse kogutoodang. Loodud kaupade ja teenuste lõpptarbimise kogusumma rahalises väljenduses. (Makroökonoomika tähtsaim näitaja) i. Kuluvoomeetod: palk + intressid ja renditulud + korporatsiooniväliste ettevõtete tulud + korporatsioonide kasumid + kaudsed maksud + amortisatsioon. ii. Kaubavoomeetod: eratarbimise kulud + riigi ostet...

Makroökonoomika - Tallinna Tehnikakõrgkool
84 allalaadimist
3
doc

Makroökonoomika

Sisemajanduse koguproduktiks SKP ­ riigis vaadeldava perioodi, tavaliselt ühe aasta jooksul valmisatud lõpptoodangu kogusummat rahalises väljenduses, sõltumata sellest, kes on toodangu valmistamisel kasutatud tootmistegurite omanik. Resident ­ juriidiline või füüsiline isik, kes on tegutsenud antud riigis vähe...

Ökonoomika - Eesti Maaülikool
306 allalaadimist
89
docx

Mikro- ja makroökonoomika konspekt

Mikro- ja makroökonoomika I loeng: Mikro ­ ja makroökonoomika põhimõisted · Mikro- ja makroökonoomika uurib, kuidas ühiskond jaotab oma piiratud ressursse inimvajaduste rahuldamiseks. · Mikroökonoomika uurimisobjektiks on küsimus kuidas kodumajapidamised ja ettev...

Mikro- ja makroökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
412 allalaadimist
12
docx

Makroökonoomika küsimused

Vastata küs. Õppida (eksamiks) Makroökonoomika 1) Makroökonoomika mõiste Makroökonoomika uurimisobjektiks on majandussubjektide (majapidamiste, firmade, valitsuse, välissektori) tegevuse mõju majandusele. Selleks, et hinnata majanduse “tervislikku seisu”, on kõige olulisemateks makroökonoomil...

Makroökonoomia -
14 allalaadimist
23
docx

Mikroökonoomika KT

I TEEMA 1.1.Majandusteadus TEADUS - teadmiste süsteem, hulk, mis genereerib uusi teadmisi. MAJANDUSTEADUS - * ökonoomika, inglise .keeles economics OIKOS NOMOS tuleb kreeka keelest, tähendades Majandus Seadus Tuuakse välja erinevaid teadusi, tuntumad on järgmised: loodusteadused, ühiskonna(sotsiaal-...

Mikroökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
269 allalaadimist
160
docx

Mikroökonoomika testid

...ud ressursse kõige optimaalsemalt kasutada nii, et saavutada maksimaalne kasulikkus, seda nii ühiskonna kui indiviidi tasandil. Küsimus 8 Valmis Hinne 1,0 / 1,0 Märgista küsimus Küsimuse tekst Mikroökonoomika Vali üks: ei oma mingit seost makroökonoomikaga kirjeldab, kuidas rahvamajandus tervikuna funktsioneerib uurib eratarbijate ja ettevõtete majanduskäitumist Jah. kõik nimetatu Tagasiside Mikroökonoomika uurib eratarbijate ja ettevõtete majanduskäitumist,mak roökonoomika aga majandust tervikuna majandusharu tasandil. Samas on m...

Mikroökonoomika -
540 allalaadimist
14
docx

Makroökonoomika I 1. teema konspekt

1. Makroökonoomika aine ja makroökonoomilised põhinäitajad Makroökonoomika e makromajandusteadus, on majandusteaduse osa, mis analüüsib majandust kui terviksüsteemi Agregaatnäitajad e. kogunäitajad ­majanduse üldnäitajad, mille abil makroökonoomikas uuritakse majandust tervikuna Nt: koguprodukt, ...

Makroökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
10 allalaadimist
2
docx

Mikro- ja makroökonoomika valemid

Koguprodukt: TP = Q. Kogukulu: TC = FC + FV (püsi + muutuvkulud) Kogutulu: TR = TP x p (ühiku hind) Piirprodukt: MP = Q(TO) / Resurss Töö piirprodukt (kogutoodangu juurdekasv, mille põhjuseks on tööjõu ühe täiendava ühiku kasutamine) MPL = (TP) / (L) Piirtulu: MR = (TR) / (TP) Piirkulu: MC = (TC)...

Mikro- ja makroökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
46 allalaadimist
4
docx

Mikro ja makroökonoomika eksami kordamine

Ressursid ehk tootmistegurid on kõik vahendid, mida kasutatakse hüviste valmistamiseks.Tootmistegurid on- Maa, kapital ja töö. Alternatiivkulu hõlmab seda teiste hüviste hulka, mida oleks saanud valmistada nendesamade ressurssidega. Tootmisvõimaluste kõver (PPC)- näitab kahe hüviste eri kombinatsioo...

Micro_macro ökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
485 allalaadimist
70
docx

Mikroökonoomika

...kulutavad oma raha kuidas rikkus akumuleerub et ressursid on piiramatud Küsimus 8 Valmis Hinne 1,0 / 1,0 Märgista küsimus Küsimuse tekst Mikroökonoomika Vali üks: kirjeldab, kuidas rahvamajandus tervikuna funktsioneerib kõik nimetatu ei oma mingit seost makroökonoomikaga !!! uurib eratarbijate ja ettevõtete majanduskäitumist Küsimus 9 Valmis Hinne 0,3 / 1,0 Märgista küsimus Küsimuse tekst Mis alljärgnevatest on piiratud ressurss? Vali üks: puhas joogivesi kvalifitseerimata tööjõud !!! kõik nimetatu aeg Küsimus 10 Valmis H...

Mikro ja makroökonoomika -
189 allalaadimist
11
docx

Makroökonoomika I 2. teema konspekt

2. SKP ja rahvatulu Antud teemas keskendutakse neljale SKP ja rahvatulu allikate ja kasutamisega seotud põhiküsimusele. 1. Makromajandusliku kogutoodangu determinandid: tootmistegurid ja tootmisfunktsioon. Suletud majanduse korral on vaatluse all: · majandusage...

Makroökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
9 allalaadimist
63
pdf

Mikroökonoomika. Konspekt 2010.

INDREK SAAR MIKROÖKONOOMIKA LOENGUKONSPEKT PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com © Indrek Saar 2010 SISUKORD 1. MAJANDUSE JA MAJANDUSTEADUSE OLEMUS............................................

Micro_macro ökonoomika -
77 allalaadimist
14
docx

Mikroökonoomika I konspekt

...iselt turgudel, kus müüakse ja ostetakse tooteid ja teenuseid. Uurib, kuidas need otsused mõjutavad toodete ja teenuste nõudlust ja pakkumist, mis omakorda kujundab hinna ja kuidas hind loob jällegi nõudlust ja pakkumist. Mikroökonoomika vastandiks peetakse makroökonoomikat. Makroökonoomika – uurib majandust tervikuna, käsitletakse majanduse koondnäitajaid (inflatsioon, töötus, majanduskasv). Analüüsitakse majapidamiste, firmade ja valitsuste mõju majandusele kui tervikule. Hüvis - kasutatakse tarbijate vajaduste rahuldamiseks (kaup või teenus) Tootmine- hüvis...

Mikroökonoomika -
60 allalaadimist
60
pdf

Makroökonoomika Enesetestid Vastustega

Makroökonoomika sissejuhatus Äritsüklid: a. on põhjustatud intressimäärade tõusust b. on põhjustatud negatiivsest seosest reaalse kogutoodangu ja hinnataseme vahel c. avalduvad majanduses vahelduvate langus ja tõusuperioodidena d. on põhjustatud tehnoloogia arengust Enamik Keynesi k...

Makroökonoomika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
82 allalaadimist
85
docx

Mikroökonoomika

Mikroökonoomika Table of Contents LOENG 2 TURG. NÕUDLUS JA PAKKUMINE............................................. 1 LOENG 3: NÕUDLUSE JA PAKKUMISE ELASTSUS..................................... 6 LOENG 4 TARBIJA VALIK JA NÕUDLUS.................................................. 14 LOENG 5 ORDINAALSE KASULIK...

Majandus (mikro ja... - Tallinna Tehnikaülikool
14 allalaadimist
11
docx

Mikro- ja makroökonoomika konspekt

I LOENG Majandusteadus on majandussubjektide käitumise seletamise viis, mis lähtub eeldusest, et inimestel on eesmärgid ja nad otsivad õigeid teid nende eesmärkide saavutamiseks. Majandusteadus jaotub: a) majanduspoliitika; b) rakenduslik majandusteadus; c) majandusteooria. Uurimisobjektilt jaguneb majandusteadus: a)rahvamajandusõpetus; b)ettevõtte...

Majandus (mikro ja... - Tallinna Tehnikaülikool
7 allalaadimist
12
doc

Mikroökonoomika Test 1

...lect one: kuidas inimesed kulutavad oma raha kuidas rikkus akumuleerub et ressursid on piiramatud kuidas indiviidid kohandavad oma käitumist, et nappusega toime tulla Question 8 Question text Mikroökonoomika Select one: ei oma mingit seost makroökonoomikaga uurib eratarbijate ja ettevõtete majanduskäitumist kõik nimetatu kirjeldab, kuidas rahvamajandus tervikuna funktsioneerib Question 9 Question text Mis alljärgnevatest on piiratud ressurss? Select one: aeg kvalifitseerimata tööjõud kõik nimetatu puhas joogivesi Question 10 Ques...

Mikroökonoomika - Tallinna Ülikool
314 allalaadimist
3
docx

Mikro-, makroökonoomika 2.KT

k2.kontrolltöö 6.variant I osa- valikvasused 1. Tarbimise piirkalduvus (MPC) a) väheneb, kui säästmise piirkalduvus (MPS) väheneb b) näitab, mitu protsenti ühest kroonist kasvavad tarbimisku...

Mikro- ja makroökonoomia -
508 allalaadimist
8
doc

Mikro- ja makroökonoomika eksamiks kordamine

1. Põhimõisted Majandustegevus - kättesaadavate ressursside kasutamine inimvajaduste rahuldamiseks tarvilike hüviste tootmiseks. Ressursid ehk tootmistegurid ­ kõik vahendid, mida kasutatakse hüviste valmistamiseks (maa, kapital, töö). Investeerimine ­ uue kapitali tootmis- ja akumuleerimispro...

Micro_macro ökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
631 allalaadimist
32
docx

Mikroökonoomika eksamiks kordamine

..., mida kasutatakse mitmesuguste võimalike muudatuste toime uurimiseks ja mis sisaldab ainult olulisi üksikasju ja seoseid. Majandusteadus – Majandusteadus (economics) on sotsiaalteadus, mis kasutab teaduslikke meetodeid inimeste majandusliku käitumise uurimiseks. Makroökonoomika – Makroökonoomika (macroeconomics) uurib rahvamajandust kui tervikut. Tema uurimisobjektiks on majanduse konjunktuurikõikumised, tasakaalus mitteolemise põhjused, nagu majandustsüklite olemasolu, töötus, inflatsioon, maksebilansi puudujääk, Mikroökonoomika – Mikroökono...

Mikroökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
232 allalaadimist
5
doc

Makroökonoomika mõisted II TÖÖ

aaMÕSITED /TEOORIA MAKROÖKONOOMIKA KONTROLLTÖÖ SÜGIS 2010: 1. Mis on makroökonoomika? On majandusteaduse haru , mis uurib majandust tervikuna selliste aregaatnäitajate abil nagu koguhõive, sisemajanduse koguprodukt, inflatsioonimäär jne. (Makroökonoomik a - uurib majandust kui tervikut)...

Mikro- ja makroökonoomika - Tallinna Tehnikakõrgkool
474 allalaadimist
2
doc

1.semestri makroökonoomika 2.KT

Makro II-I Mis on fiskaalpoliitika? Valitsuse majanduspoliitika, mis kasutab avaliku sektori kulutuste või tulude baasi muutmist majandustegevuse stimuleerimiseks või vähendamiseks. Kuidas toimub erainvesteeringute väljatõrjumine? Vt. konspekt joonis lk 39 Mida kujutab endast ekspansiivne fiskaalpol...

Micro_macro ökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
921 allalaadimist
22
docx

I mikrökonoomika

Mikroökonoomika 1. Nõudmise ja pakkumise elastlus Monopol Lugeda: Äripäeva, Mikroökonoomika alused (K. Kerem, K. Keres, M. Randver) Mikroökonoomika harjutuste kogu. Majanduse (ökonoomika) ja majandusteaduste olemus Maj käitumine on tingitud inimeste püüdest ...

Micro_macro ökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
487 allalaadimist
36
pdf

Mikro- Makroökonoomika KT1

TLM116 / TLM310 MIKRO- JA MAKROÖKONOOMIKA (PÄEVAÕPE) Question 1 Rahvamajandus on õpetus majanduse üldistest seaduspärasustest. Not yet answered Select one: Marked out of 1.0 True False Question 2 ...

Mikro ja makroökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
186 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun