Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

Kuidas reklaam mõjutab klienti - sarnased materjalid

reklaam, klient, reklaamija, bachmann, jutada, turunduses, kaubam, elda, emotsioonid, ldjuhul, rata, imalik, rvid, puni, rtus, kuulaja, koosk, talis, kontuur, coca, neeme, htsad, margiteadvus, teenima, adidas, millisele, vedur, tumedad, televiisoris, kleint, tulevast, vaatajat, motiveerida, hjalik, heks, tarbijaid, plakatid, televisioon, konkurents
66
pdf

Talis Bachmann "Reklaamipsühholoogia"

..., sisendatavusest, gruppiprotsessidest jms. Sotsioloogilise suundmuse raames rakendatakse reklaami vastuvõtu- ja mõjuprotsessi käsitlemiseks tuntud kommunikatsioonmudeleid või mõjutamismudeleid. Kognitiivse dessonantsi teooria (L. Festinger) - kuidas tarbija nõustub või ei nõustu reklaamis esitatud argumentidega. Tööd arvamusliidritest (E. Katzi) - kuidas reklaami mõju realiseerub tagajärjekalt alles seejärel, kui inimene on oma otsustust või eelistust kontrollinud «tähtsate teiste» või nn praktikas kõige sagedamini niisuguse reklaam...

Reklaamipsühholoogia - Eesti Maaülikool
85 allalaadimist
25
docx

Oranisatsioonijuhtimine - eksam

...pi - strateegiline analüüs ehk positsioneerimine; analüüsitakse EV sise- ja väliskeskkonda, et panna paika enda positsioon keskkonnas ning strateegilised tegurid, mis võivad tulevikus EV positsiooni mõjutada. Analüüsi abiga enda positsioneerimine peab andma vastuse, kuidas väliskeskkond kõigi oma muutujatega võib ettevõtet mõjutada, millised on ettevõtte enda võimekused ja võimalikud piirangud ning kuidas mõjutab EV tegevus erinevaid huvigruppe. Enne analüüsi juurde asumist sõnastada äriidee, ettevõtte visioon ning osaliselt ka missioon, mis paigutaks ettevõtte keskko...

Organisatsiooni juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
85 allalaadimist
71
docx

Reklaaamipsühholoogia konspekt

...stele ülesande täitmist ootavatele tudengitele, et milline see eesolev ülesanne on. A kirjeldada ülesannet ja seda ilma rahata s.t. B 1 USD + palve valetada see ülesanne meeldivamaks C 20 USD + palve valetada see ülesanne meeldivamaks Siis küsiti neilt endilt, et kuidas see ülesanne oli. 1 A igav ja vastik B mitte nii igav ja vastik!!! C igav ja vastik MIKS? · 1967 Daryl Bem: Self-perception theory / enese...

Reklaamipsühholoogia -
24 allalaadimist
414
pdf

Tiit Lauk humanitaar

...e fookuses on siiski üksikud juhuse poolt valitud momendid ja sündmused, jääb siia paratamatusena mõningaid küsitavusi. 14 1.2. EESMÄRGID JA ÜLESANDED Käesoleva uurimuse eesmärkideks on välja selgitada: ƒ kuidas ja mis kanaleid pidi jõudis džäss Eestisse ning kuivõrd see siin levis; ƒ mis asjaolud soodustasid ja mis takistasid džässi levikut ning akulturatsiooni; ƒ millist mõju avaldas džäss Eesti 20. sajandi I poole (muusika)kultuuri üldpildile; ƒ milliseks kujunes džässi ja popkultuuri v...

Muusika ajalugu - Tallinna Ülikool
8 allalaadimist
120
docx

TURUNDUSE ALUSED

...test etappidest: keskkonna analüüsimine, turundusmeetmestiku plaanimine, teostamine ja kontrollimine firma ning tarbijate eesmärkide saavutamiseks. 1. Missugune on praegune olukord? Kus me oleme? – analüüs 2. Kuhu tahame jõuda? – planeerimine 3. Kuidas seda saavutada? Milliseid vahendeid kasutada? – teostamine 4. Milline on tulemus, kuhu me jõudsime? – kontrollimine. Turunduse juhtimist teostatakse 4-l erineval tasandil: 1. firma tasand – tippjuhtkond vastutab üldstrateegia väljatöötamise eest; 2. äriüksuse tasand ...

Turunduse alused -
122 allalaadimist
66
doc

Klienditeenindus

...mi jaatuse baasil. Ma ei tohi karjuvat klienti karta asemel => ma pean karjuva kliendi jaoks leidma lahenduse nii nagu iga teise kliendi jaoks. sisenda endale positiivsust pööra oma mõtlemises uskumused endale kasulikuks tee endale konkreetne tegevusjuhis, kuidas käituda. Situatsioonid vastavad meie ootustele. Kui ootame kliendi suhtes positiivset elamust, siis me selle enamjaolt ka saame. Negatiivse häälestuse korral aga järgneb tihti negatiivne kontakt. Tugev eitus on probleem meie alateadvuses. PEEGELDUSEFEKT ­ inimesed peegeldavad kontaktis suhtumist....

Kommunikatsioon - Kutsekool
549 allalaadimist
44
doc

Reklaamipsühholoogia

...rasused, mis määravad reklaami efekti (mõjukuse) lisaks neile üldtuntud mudelites kirjeldatuile, kus käsitletakse reklaamis sisalduva info töötlust kui psühholoogilist vastust, mis saadakse loogilissõnalise, teadvustatud arutluse teel? 2) Kuidas määratleda reklaami vastuvõtja psühholoogilist osalust või osavõttu (psühholoogilist kaasamist ­ ingl. involvement) reklaamis sisalduva teate töötlemisest; kuidas mõõta osalusmäära? Kuidas sõltub reklaami efekt reklaami vastuvõtja psühholoogilise osaluse määrast? 3)...

Psühholoogia - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
370 allalaadimist
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

...i turul tegutseb väike arv ettevõtteid võib olla tegemist oligopoliga. Oligopolset turgu iseloomustab väike arv vastastikuses sõltuvuses olevaid ettevõtteid, kes konkureerivad omavahel. Oligopolse turu oluliseks tunnuseks on see, et iga ettevõte peab arvestama, kuidas konkurendid reageerivad tema tegevusele. Kartelli moodustavad grupp ettevõtteid, kes lepivad kokku tootmismahtudes ja hindades. Kartellilepingu sõlmimine loob sisuliselt monopoli. Tegutsedes monopolina on nüüd võimalik saada ka monopoli kasumit. Kartellilepingu sõlmimise eesmärgiks on saavuta...

Majanduse alused - Tartu Ülikool
147 allalaadimist
193
docx

Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt

...minuga rääkida Telefoni suhtluse puhul on samuti oluline, et pakuksite vabatahtlikult oma abi! Kes juhib telefonivestlust kas klient või teenindaja 17. Teenindussuhtlus (Peamised suhtlemiskanalid ja ­tehnikad) Kuidas muuta indiviidikeskset käitumist isiksusekeskseks: Kliendile soodsa esmamulje jätmine Meeldivaks suhltemiseks sobivad suulised ja mitteverbaalsed väljendusvahendid Kuulamine on oluline Sobival ajal sobivad küsimused Peamiste suhtlemistakistuste ületamine Öelda tuleb alati se...

Turismiettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
109 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

... 7. Nimetada logistika funktsionaalsed valdkonnad. 8. Nimetada logistika funktsiooniülesed valdkonnad. 9. Kuidas on seotud ettevõttes omavahel turundus ja logistika? 1 Logistika ülesanded ja missioon 15 1.4. Logistikasüsteem ...

Logistika alused - Kutsekool
550 allalaadimist
69
doc

Turunduse eksam

...el kohal kahe komponendi - hoiakute ja kommunikatsiooni - juhtimine. Hoiakute kujundamine põhineb töötajate koolitamisel ja motiveerimisel. Koolitamise eesmärgiks on panna inimesi õigesti tegutsema, kasutama õigeid meetodeid ning saavutama tulemusi vastavalt sellele, kuidas töö on organiseeritud. Motiveerimise all mõeldakse töötajaskonna mõjutamist, milleks kasutatakse materiaalseid vahendeid, innustamist (sõnadega), eestvedamist (tegudega) ja arendamist. Siin on oluline, et inimesed saaksid aru püstitatud ülesannetest, võtaksid need omaks, oskaksid näha oma rolli...

Turundus - Tartu Ülikool
407 allalaadimist
6
docx

TURUNDUSE ALUSED EKSAMIKÜSIMUSTE VASTUSED

...atab tarbijate lojaalsust, kasvatab kasumit jne) 12. Selgita brändi tähtsust klientidele? - Lihtsustab valikut, vähendab aja- ning energiakulu kordusostude sooritamisel ja toote leidmisel konkurenttoodete seast. Lubab kindlat kvaliteeti. 13. Kuidas toimub uue toote loomine? - Ideede genereerimine, ideede sõelumine, tootekontseptsiooni arendamine ja hindamine, toote kujundamine ja testimine, toote turule viimine. 14. Nimeta hinnakujundusmeetodid? Kulupõhine hinnakujundus, konkurentsipõhine hinnakujund...

Turunduskommunikatsioon - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
26 allalaadimist
21
pptx

MIS ON REKLAAM?

...mitte tegemine seab kauba väärtuse kahtluse alla, sest hea kaup = kallis kaup Reklaami rollid st mida reklaam mõjutab? 1 Majanduslik roll / turunduslik roll Uuring (ERAL; EMOR) 2008. aasta aprillis, 503 inimest. Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas suhtuvad Eesti elanikud reklaami kui nähtusesse ning kas ja millist kasutegurit nähakse selles üksikisikule ja millist ühiskonnale Eesti elanikud on muutunud reklaami suhtes kriitilisemaks, kuid Peavad seda enesestmõistetavaks ja normaalseks nähtuseks, millel on majandust soodustav mõju. võrr...

Reklaam -
29 allalaadimist
110
docx

Turunduse alused konspekt

...ivsuse ja tulukuse määramine nii praeguste kui ka tulevaste turul osalejate jaoks. Turgu vaadeldakse kõikide konkurentide jaoks ühtsena. See, kas turg sobib konkreetsele firmale, on hoopis teine küsimus, mis ei sõltu ainult turu aktiivsusest, vaid ka sellest, kuidas on firma tugevad ja nõrgad küljed vastavuses konkurentide tugevuste ja nõrkustega. Teine turuanalüüsi eesmärk on seletada ja mõista turudünaamikat. Tuleb välja selgitada esilekerkivad võtmetegurid, suundumused, ohud ja võimalused. Kokkuvõtvalt - kõik ettevõtted ja ettevõtjad, kus nad ka ei asuks, vajavad ...

Turundus - Kutsekool
41 allalaadimist
62
doc

Reklaami psühholoogia

...ate teenuste ja toodete omadusi endale soodsas valguses; parandada või säilitada oma imagot, prestiizi ja juhtivat positsiooni; tutvustada uut firmat ja/või firma ja/või tootenime; muuta tarbija suhtumist jne. Reklaamistrateegia on kogum tõdemustest, mida öelda ja kuidas öelda tarbijale oma kauba/teenuse kohta, tehes seda reklaamiteate vahendusel. Tuleks püstitada küsimused: 1. Mida nimelt pean ma saavutama selle reklaamikampaania abil? Kas see eesmärk on käegakatsutavas kauguses või saavutatav hiljem? Kuidas eesmärgi saavutamist mõõta? 2. ...

Meedia - Keskkool
170 allalaadimist
29
doc

Turunduse referaat

... ka ettevõtete logosid, et tarbijal tekiks kaubamärgi ära tundmine, näiteks nagu McDonald's® kuldsed kaared. (Ibid.) Toodete pakendamisel kasutatavaid illustratsioone ning kirjatähti peetakse samuti reklaamdisainiks, sest tarbija on mõjutatud sellest, kuidas toode on pakendatud ning milline see välja näeb. (Ibid.) Autorid on arvamusel, et tootedisain on üks kõige olulisemaid aspekte toote müümisel ning reklaamimisel. Tarbija ei soovi osta kaupa, millel pole atraktiivset välimust ning 8 toode, mis ...

Turunduse alused -
88 allalaadimist
1
docx

Rahvusvaheline turundus

...käsitleti ka keskkonnasäästlikkust seostuvalt peatükiga. Raamatus kirjeldati strateegilise juhtimise põhikontseptsioone. Loetu aitas mõista strateegilise juhtimise kasusid ettevõttele. Selgitati lahti strateegilise juhtimise põhimudel ja erinevad alaosad ning kuidas selle alla kuuluvad keskkonna uurimine, strateegia väljatöötamine, rakendamine, hindamine ja kontrollimine ning selgus kuidas need osad tegelikult kõik üksteist mõjutavad. Varasemalt ei pidanud ettevõtted edukaks olemiseks eriti keskkonnale mõtlema nind jätkusuutlikkuse all mõeldi pigem konkuren...

Rahvusvaheline majandus - Tallinna Tehnikaülikool
28 allalaadimist
69
doc

TURUNDUS

...rmade konkurents ­ analoogilisi tooteid ja teenuseid väljastavate ettevõtete ning asutuste konkurents (näiteks toidukauplused). Tarbijate soovide ja vajaduste konkurents ­ siin konkureerivad üksteisega tarbija soovid (näiteks tarbija seisab valiku ees, kuidas raha kulutada: kas osta auto, videokaamera või puhkusereis). Funktsionaalne konkurents ­ tekib sarnaseid tarbimisvajadusi rahuldavate kaupade vahel (näiteks jalgrattad, mootorrattad, autod, bussid, rongid, lennukid jne). Liigikonkurentsi korral konkureerivad omavahel ühe kauba liigid...

Turunduse alused - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
85 allalaadimist
95
doc

KUURORDIKONTSEPTSIOONI DISAINIMINE PÄRNU LINNA NÄITEL

..., sest tulenevalt turismiedendajate pühendu- misest välisturgudele sisenemisele, on Pärnu kaotamas Eesti pereturisti segmenti. Lähenemisnurk teemale on Pärnu tingimustes uus, sest varem pole uuritud, kuidas Pärnu eestlaste seas taas atraktiivseks muuta ja millised on võimalused säilitada kuurorditraditsiooni kaasaegses kohalikke elanikke kaasavas võtmes. Magistritöö uurimisprobleem on Eesti siseturisti, sh valdavalt Eesti pereturisti Pärnu külastamise vähenemise põhjuste kohta informatsiooni puudu...

Turundus -
49 allalaadimist
64
docx

Positsioneerimine

...ivad) Suunad reklaami efektiivsuse mõõtmisel: Starch’s model (1923) Noticed --> read --> understood --> desired --> action Strong’s model (1925) AIDA attention –> interest --> desire --> action Nende mudelite puhul on oluline teadlik tähelepanu. Kuidas huvi saab veendumuseks? Kuidas saab soovist kujuneda liikumapanev jõud? Allika usaldusväärsus on oluline! 1953 Karl Hovland’s model Exposure (avalikustamine) --> Attention --> Comprehension (mõistmine) --> Acceptance --> Retention (talletamine, mäletamine) --> Behavioral) Change 1961 R...

Reklaamipsühholoogia -
17 allalaadimist
20
docx

Reklaamipsühholoogia konspekt

... tuleks vaadelda kui tema poolt kujutatavate elunähtuste tugevndajat ja võimendajat.“ (Belk, Pollay, 1985) Reklaami rollid 1. Majanduslik roll/turunduslik roll  Uuring (ERAL; EMOR) 2008. aasta aprillis, 503 inimest. Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas suhtuvad Eesti elanikud reklaami kui nähtusesse ning kas ja millist kasutegurit nähakse selles üksikisikule ja millist ühiskonnale. Eesti elanikud on muutunud reklaami suhtes kriitilisemaks, kuid peavad seda enesestmõistetavaks ja normaalseks nähtuseks, millel on majandust soodustav...

Reklaamipsühholoogia - Tallinna Ülikool
49 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

...omustab see aspekt juhtimisülesannete täitjate kõrval ka teisi töötajaid. Erinevuseks, võrreldes personaalse mõõtmega, on juhtimise vaatlemine juhi ja juhitava interaktsioonina (juhi mõju ja juhitava reaktsioon). Funktsionaalne aspekt annab vastuse küsimusele: kuidas toimub juhtimine ja kuidas see mõjutab juhitavaid? Esiteks iseloomustab see aspekt juhtide ja juhtimisorganite tegevust ning kujundamist ­ siin võib vaadelda ka juhtide tegevuse spetsiaalseid karakteristikuid (nn juhtimisstiile). Teiseks iseloomustatakse juhtide mõjusuhteid juhitavatele (nt juhtimise tõhusu...

Juhtimine -
258 allalaadimist
14
docx

MÕJUMEHHANISMID, PSÜHHOLOOGILISED EFEKTID JA SEADUSPÄRASUSED REKLAAMIS

...tatavana. 3) Toote uued (ootamatud) kasutamisviisid. 4) Toote tunnused – meeldejäävas vormis näidata margi mingit tunnust või külge. 5) Toodete võrdlemine – äratavad uudishimu. 6) Toote eeliste näitlik demonstreerimine – näidata praktiliselt kuidas tootest kasu saada. 7) Hetkega tajutav huumor, nali – paneb reklaamteadet edasi uurima. 8) Tuntud inimese (kuulsuse) või tavakodanikuna maistva modelli kasutamine toote omaduste reklaamiks (testimonial) – kuulsused püüavad pilku. 9) Negatiivne apellatsioon – näitab mis juhtub kui inimeene ei ...

Psühholoogia - Tallinna Ülikool
5 allalaadimist
28
pdf

Tarbijakäitumine eksam konspekt

...eks, poliitilisteks, kultuurilisteks jne. Stiimulid kujundavad ostja otsuseid: toote, brändi, vahendaja, ostuaja ja ostukoguse valikuid. Turundaja peab mõistma, mis toimub tarbija teadvuses, tema ,,mustas kastis", ja leidma vastused järgmistele küsimustele: x Kuidas mõjutab tarbija taust ­ sotsiaalne, kultuuriline, psühholoogiline ja isiklik ­ tema ostuharjumusi? x Kuidas läbib tarbija ostuotsustusprotsessi? 3 1.5. Tarbijakäitumist mõjutavad tegurid Sisemised tegurid: x motivatsioon ...

Tarbijakäitumine - Tallinna Tehnikaülikool
210 allalaadimist
29
doc

Turunduse alused

...arbijad, isikud, kes võtavad vastu otsuseid või omavad mõju otsuste vastuvõtmisele. Sihtauditoorium võib koosneda üksikisikutest, inimeste gruppidest, konkreetsetest huvirühmadest või laiast üldsusest. Sihtauditooriumi iseärasustest sõltub: · mida öelda; · kuidas öelda; · millal öelda; · kus öelda; · kelle nimel edastada sõnum. b) Soovitud vastureaktsiooni määratlemine. Tavapäraselt mõeldakse soovitud vastureaktsiooni all ostu sooritamist. Tegelikult on ostu sooritamine küllalt pika protsessi lõpp. Turundusjuht peab teadma, mis seisundis on sihtgrupp ...

Turunduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
337 allalaadimist
168
pdf

E-TURUNDUSE KURSUSE ÕPPEMATERJAL MAGISTRANTIDELE

................................................................................................................ 24 4.1.1. Mis on koduleht? ...................................................................................................... 24 4.1.2. Kuidas seda kasutada? .............................................................................................. 24 4.1.3. Näide ........................................................................................................................ 29 4.1.4. Ülesanne ......................................................................................

Turundus -
33 allalaadimist
39
doc

Turunduse alused

... konkurents ­ analoogilisi tooteid ja teenuseid väljastavate ettevõtete ning asutuste konkurents (näiteks toidukauplused). Tarbijate soovide ja vajaduste konkurents ­ siin konkureerivad üksteisega tarbija soovid (näiteks tarbija seisab valiku ees, kuidas raha kulutada: kas osta auto, videokaamera või puhkusereis). Funktsionaalne konkurents ­ tekib sarnaseid tarbimisvajadusi rahuldavate kaupade vahel (näiteks jalgrattad, mootorrattad, autod, bussid, rongid, lennukid jne). Liigikonkurentsi korral konkureerivad omavahel ühe...

Turundus - Tartu Ülikool
513 allalaadimist
25
doc

Reklaamiõpetuse eksam

... 11. Külastatavuse suurendamine madalseisu hooaegadel 12. Firma seostamine teatud kaubamärgiga 13. Sortimendi puhastamine raskesti müüdavatest kaupadest 14. Likviidsuse parandamine 15. Firma imidzi selge määratlemine ja parandamine 16- Firma tuntuse suurendamine 4. Kuidas levis info kauba kohta möödunud sajandil (20. saj. Alguses)? Kuni 17. sajandini levis reklaam üliselt linnahõikajate või siis embleemide ja reklaamtahvliteaga mis riputati kaubandusäri ukse kohale nt. Kingsepal oli saabas ukse kohal.Ümbertõstetavate tähtedega trükipressi leiutamine 1438 a. andis aga ...

Ökoloogia ja keskkond - Eesti Hotelli ja Turismikõrgkool
45 allalaadimist
12
docx

Turunduse alused

...u mõjutamiseks. Kõige enamlevinum on J. McCarthy 4P mudel: 1. Toode (product) ­ missuguseid tooteid ja millises valikus pakkuda. 2. Hind (price) ­ mis hinda küsida, milline on turule sisenemise ja seal püsimise hinnatase. 3. Turustus e.jaotus (place) ­ kuidas toode kohale toimetada, millist müügikanalit, vedu ja teenindust kasutada. 4. Toetus e.edustus (promotion) ­ kuidas panna tarbijat ostma, millise suhtlusviisiga saab neid paremini veenda. Kõik need meetmestiku komponendid on omavahel seoses, ei saa käsitleda ainult hinnapoliitikat, jättes toote ja turus...

Turunduse alused - Tallinna Tehnikaülikool
7 allalaadimist
59
doc

Teenindussuhtlemine – kliendikesksus

...ääb meelde) on sul võimalus oma teadmisi proovile panna kontrolltöö abil. Sisukord Põhimõisted Mida ootab klient teenindajalt? Suhtlemine Suhtlemine kui oskus Suhtlemine kui hoiak Suhtlemise etapid ja müügimudel Kontakt Kuidas me üksteist suhtlemisel tajume ehk esma(jne.)mulje tähtsusest Kliendi vajaduste välja selgitamine Aktiivne kuulamine Selge eneseväljendus 1 ...

Teenindus - Kutsekool
95 allalaadimist
21
doc

Turundus

...gu on ka lahkunud klientide puhul tegeliku lahkumise põhjuse teadasaamisega. Tarbijakäitumise kolm karakteristikut, mida iga ettevõtja peab teadma: 3 · kuidas kliendid hangivad ja kasutavad informatsiooni (kommunikatiivne käitumine); · kuidas, mida ja kus inimesed ostavad (ostukäitumine); · kuidas inimesed kasutavad ostetud toodet (kasutuskäitumine). Kõik ettevõtted ja ettevõtjad, kus nad ka ei asuks, vajavad järgmist informatsiooni: 1. ...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
719 allalaadimist
24
docx

Turunduse alused eksam

...u mõjutamiseks. Kõige enamlevinum on J. McCarthy 4P mudel: 1. Toode (product) – missuguseid tooteid ja millises valikus pakkuda. 2. Hind (price) – mis hinda küsida, milline on turule sisenemise ja seal püsimise hinnatase. 3. Turustus e.jaotus (place) – kuidas toode kohale toimetada, millist müügikanalit, vedu ja teenindust kasutada. 4. Toetus e.edustus (promotion) – kuidas panna tarbijat ostma, millise suhtlusviisiga saab neid paremini veenda. Kõik need meetmestiku komponendid on omavahel seoses, ei saa käsitleda ainult hinnapoliitikat, jätt...

Turundus -
63 allalaadimist
57
docx

NAISKLIENDI TARBIMISHARJUMUSTE MUUTUSED RÕIVA- JA ILUTOODETE KATEGOORIAS

...used ilumaailmas 20ndal sajandil. 3) Kvantitatiivse küsitlusega välja selgitada naiste tarbimisharjumused riietuse, soengute ja jumestuse ning trendide osas. Uurida: kui palju kulub naiskliendil raha igakuiselt antud vajaduste rahuldamiseks, kuidas hinnatakse Eestis müüdavate toodete sortimendi valikut, kuidas ollakse rahul siinsel turul pakutavate toodete/teenuste hindadega, kust eelistab naistarbija soetada endale meelepäraseid tooteid, milillised kriteeriumid on tähtsad uue kauba ostu puhul ning millised mu...

Kaubandus ökonoomika -
10 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun