Teeni mängimisega ja video vaatamistega UUT krüptoraha TEENI TASUTA NANO Sulge
Facebook Like
Add link

Kuidas kirjutada isklikku kirja vene keeles - sarnased materjalid

vastij, rdumine
55
doc

Juhendmaterjal loovtöö korraldamisest põhikooli III kooliastmes

...järgnevateks õpinguteks. Käesolev juhendmaterjal tutvustab mitmete koolide näiteid ja soovitusi loovtöö korraldamiseks ja läbiviimiseks. Loovtöö korraldamise ja läbiviimise põhimõtted esitatakse kooli õppekava üldosas, kus on kirjeldatakse täpsemalt, kuidas toimub: loovtöö korraldamine; loovtöö teema valimine; õpilaste juhendamine; loovtöö esitlemine; loovtöö hindamine. Juhendmaterjali koostajad Ene Kulderknup ja Inge Raudsepp Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse üldhariduse õppekavade ja eksamite osakonna pea...

Eesti keel - Põhikool
57 allalaadimist
76
doc

Üliõpilastööde koostamine ja vormistamine

... välja valitud kirjandusallikate lühikirjeldus); andmete analüüsi protsessi kirjeldus. 6. Uurimistöö usaldusväärsuse tagamine. 7. Uurimistöö tähtsus erialapraktika arendamise seisukohast. 8. Uurimistöö eetika, kuidas on tagatud teadustööle esitatavate eetikanõuete täitmine. 56 9. Kursusetöö või diplomitöö esialgne struktuur ja planeeritud lehekülgede arv alates tiitellehest ja lõpetades lisadega. Kursusetöö maht on 20-25 lehekülge ja diplomitöö...

Eesti keel - Kutsekool
204 allalaadimist
120
pdf

Õpetajaraamat

...pse mõtlemine on fantaasiarikas, alati ei järgita loo- gilisi struktuure, faktid leiavad seletuse ja moodustavad terviku, toetudes lapse fan- taasiale. Lapse meelest on esemed ja nähtused hingestatud. Mälu, taju ja tähelepanu iseärasused mõjutavad seda, kuidas laps teavet vastu võtab, ning õpetaja peab seda materjalide esitamisel arvestama. 7 Õpetajaraamat 2. ÕPPEMATERJALI EESMÄRGID Õpetajaraamat on lasteaia keeleõpetajale metoodiliseks abiks, lastele ...

Eesti keel -
56 allalaadimist
16
pdf

2011. a inglise keele põhikooli lõpueksami tulemuste lühianalüüs

...lemas kirjutises oli õpilastele pöördumine juba ette ära antud. Võib eeldada, et eelmistel aastatel said õpilased teate (lühema kirjutise) eest just seetõttu vähem punkte, et unustasid kirja algusesse lisada õige pöördumise. Võrreldes seda, kuidas erinevates koolides oli hindamisjuhendist kinni peetud, esines märkimisväärseid erinevusi. Kuna kirjutamise puhul on tegu subjektiivse hindamisega, siis võib mõnepunktilist kõikumist hinnetes normaalseks pidada. Samas jäi mulje, et kohati suhtuvad õpetajad liiga loominguliselt hindamis...

Inglise keel - Põhikool
2 allalaadimist
11
docx

Eesti keele grammatika

...nad kirjutatakse teistest sõnadest enamasti lahku: hiljuti saabunud kiri, selgesti loetav tekst, õppimata jäetud luuletus, on maha müüdud, pidi läbi elama. 2. Kui ühend- või väljendtegusõnast on moodustatud käändsõna (kes? mis? missugune?) või määrsõna (kuidas?), siis kirjutatakse selle osad enamasti kokku, sest tekib uue tähendusega sõna: Ette kandma - ettekandja, alla kirjutama - allakirjutamine, aru saama - arusaam, ette võtma - ettevõtlik, lugu pidama - lugupidavalt. 2. Kui ühend- või väljendtegusõnade v-, tav-, nud-, tud-kesksõna või mata-vo...

Eesti keel - Põhikool
15 allalaadimist
44
doc

Vene keel - Grammatika Reeglite Tabelid

...иваться быстрыми р на вопрос как? темпами. väljendab tegevuse viisi Он писал большими буква- и kuidas? ми. 3 4. выражение времени alalütlev Этим летом мы уезжаем. т на вопрос когда? ...

Vene keel - Keskkool
33 allalaadimist
68
docx

Algustähe ortograafia

...tsi, Kaalud, Skorpion ja Ambur on suure tähega, nt Anu on Vähk ja Peep on Neitsi. Kirjutage Euroopa inimõiguste konventsioon. Ametinimetus justiitsminister on väikese tähega. Õige on kirjutada Euroopa kultuur. Õige on kirjutada Inglise miil. Kuidas kirjutada tekstis VABARIIGI VALITSUS? – Eesti valitsuse ametlik nimetus on Vabariigi Valitsus, tavakasutuses väiketähega: valitsus, Eesti valitsus. Õige on kirjutada Kolme Koopa kohvik (viimane sõna väikese algustähega). Ametinimetused on väikese tähega, seega on õige Tallinna linnapea. ...

Eesti keel - Keskkool
9 allalaadimist
35
docx

Suur-väike algustäht

...lad, Jäär, Sõnn, Kaksikud, Vähk, Lõvi, Neitsi, Kaalud, Skorpion ja Ambur on suure tähega, nt Anu on Vähk ja Peep on Neitsi. Õige on kirjutada Euroopa inimõiguste konventsioon. Õige on kirjutada Euroopa kultuur. Õige on kirjutada Inglise miil. Kuidas kirjutada tekstis VABARIIGI VALITSUS? ­ Eesti valitsuse ametlik nimetus on Vabariigi Valitsus, tavakasutuses väiketähega: valitsus, Eesti valitsus. Õige on kirjutada Kolme Koopa kohvik (viimane sõna väikese algustähega). Ametinimetused on väikese tähega, seega on õige Tallinna linnapea. Kirjuta...

Eesti keel - Keskkool
23 allalaadimist
10
doc

Eesti õigekeel

...kord, tõsine vastuolu, leidlik poliitik, ohtlik tegevus. Lause Kesksel kohal on öeldis, mille ümber koonduvad kõik teised lauseliikmed, täpsustades tegevuse sooritajat, aega, kohta, põhjusi ja muid asjaolusid. Nt laulis (kes, missugune; kus, millal, kuidas, miks) Lause sõnajärg Tavaliselt on öeldis lauses teisel kohal. Kirjanik avab lugeja ees suurepärase maailma. Sel aastal võeti vastu negatiivne riigieelarve. Karu ostis poest mett. Mett ostis karu poest. Poest ostis karu mett. Kindlasti peab öeldis teisel kohal olema siis, kui 1) lause algul on määr...

Eesti keel - Keskkool
225 allalaadimist
11
doc

Meister ja Margarita

... 13. veebruaril 1940 oli ta sunnitud tervise tõttu töö katkestama. Bulgakov korraldas omal ajal ka kitsas sõprade ringis ettelugemisi. Üks osalejatenuist, V. Vilenkin kirjutab oma mälestustes: "Selles, kuidas ta luges, ei olnud midagi juhuslikku, kuigi kõik oleks nagu sündinud otse meie silme all ega olekski varem tindiga paberile kirja pandud. Mõnikord muutus pinge ülemäära suureks, seda oli raske taluda. ... Selle hämmastava teose filosoofilist ja kõlbelist mõtet ei taibanud ma kaugeltki kohe..." Bulgako...

Eesti keel - Keskkool
665 allalaadimist
44
doc

Grammatika edasijõudnule

...ena? . Töötama kellena. 3. kaasütlev ? . väljendab tegevuse viisi - kuidas? . 3 4. alalütlev . ? . aja väljendamine . millal? 5. , ...

Vene keel - Keskkool
188 allalaadimist
30
docx

Indrek Hargla "Vabaduse kõrgeim määr"

...hea tulemuse.Tänapäeval tal on hea tulemusega raamatud ja näidendid. Hargla tegi elujooksul kõik ise ja sai väga hea tulemuse, kes teab võib olla see pole veel lõpp ja meid ootab veel palju häid roomane. Referaadi teisest osas oli näidatud kuidas ta suhtleb oma kodulinnaga ja kuidas ta tahab salvestada oma eesti kuulturi ja eesti keelt. Indrek Hargla jääb eesti kõige tuntumaks ulmeroomani kirjutajaks, sest ta on ainuke eesti kirjanikest, kes proovis, ja sai hakkama selle zanriga, mis on väga raske. Eriti nendele, kes armastavad s...

Eesti keel - Keskkool
15 allalaadimist
41
doc

Uurimistöö kirjutamise juhend

...istöö põhieesmärkideks on teadusliku kirjandusega töötamise, andmete kogumise ja analüüsimise ning teadusliku töö vormistamise kogemuse saamine. Uurimistöö sisaldab uurimusliku protsessi konkreetset tulemus- kirjalikku aruanne sellest, mida õpilane uuris, kuidas ta uuris ning millised on järeldused ja tulemused, milleni õpilane töö käigus jõudis. PROBLEEM ­ lahendust nõudev küsimus või raskesti lahendatav ülesanne. Teiste sõnadega uurimisülesanne. Uurimistöö teostaja peab enesele ise püstitama küsimused, valima neist välja jõukohasemad ning leidma iseseisva...

Eesti keel - Keskkool
106 allalaadimist
18
doc

Nimetu

...eel muutub veel arusaamatumaks. Inimesed muuutuvad laisemaks sellepärast, et neile on kõik lihtsaks ja kättesaadavaks tehtud interneti abiga. Suhtlusportaalides kirjutab inimene kõigest ja temale sobiva viisil, ega pea mõtlema eesti keele reeglitele, kuidas gramaatiliselt õigesti kirjutada. Selle tagajärjel võivad inimesed hakata kasutama ametlikes kirjades sama keelt, mida nad kasutavad suhtluportaalides. Lõpuks võib juhtuda, et gramatiliselt õige eesti keel võib kaduda ning noorte slängisõnadest võib saada päris suhtluskeel. 3.Kokkuvõte Võrgu suhtluse...

Eesti keel - Keskkool
19 allalaadimist
23
doc

Eesti keele reeglid

...lge palun siia. Mõttekriipsudega eraldatakse pikemad kiillaused, eriti kui kiillauses esineb komasid või ta on hüüd- või küsilause: Ühel päeval ­ mäletan seda tänagi nii selgesti, nagu oleks see eile juhtunud ­ avaldas isa mulle kogu tõe. See noormees ­ kuidas ta nimi ongi? ­ paistab päris tubli olevat. Kui mõttekriipsudega eraldatav kiillause on pea- ja kõrvallause vahel, siis pannakse kõrvallause koma mõttekriipsu järele: Kui Ants rääkis isamaa-armastusest ­ ja seda tegi ta väga sagedasti ­, siis mõtles ta ikka oma õigustele ja eesõigustele. Sulgudesse...

Eesti keel - Tartu Ülikool
121 allalaadimist
7
docx

Allikaõpetus

...tud. Elulooraamatutes räägitakse kellegi elust ja see inimene on tavaliselt tuntud. Ta on kas kirjutanud oma bibliograafi ise või on see kirja pandud kellegi teise poolt, mis eeldab uurimistööd. Elulood on osa ajaloost, mis peegeldavad seda, kuidas inimesed näevad ja kirjeldavad maailma ning kuidas üksikisiku saatusest kujuneb ajalugu ja vastupidi. On päevikuid mida peetakse kui kroonikaid: matkapäevikud ­ grupi tegemised matkal. Pärimuskultuuri koguja matkapäevik- kirjeldav metaandmed. 5. Kronoloogia def ja põhimõisted Kronoloogia on aj...

Eesti keel - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
23 allalaadimist
6
docx

Formaalsed lähenemised keeleteaduses

...elle keele kõik grammatiliselt korrektsed laused ja mitte ühtegi mittekorrektset lauset. Generatiivse grammatika eesmärk on teada saada, mida me alateadlikult oma keele süntaksist teame. Keel mängib kognitiivses mõtlemises olulist rolli, mõjutades seda, kuidas me mõtleme. Deduktiivne lähenemine ­ transformatoorse analüüsi osa (deduktsioon), pindstruktuuri leidmise osa, kus kasutatakse transformatsioonireegleid Keelepädevus ehk keelevõime ehk i-keel (Chomsky) on sisemine keel, osa inimese ajust. Keelepädevus on alateadlik otsus, mis on kogu aeg olema...

Eesti keel - Tartu Ülikool
141 allalaadimist
4
doc

J.Kross „Keisri hull“

...i tunnistama peab, niimoodi pikkamööda oma kunagist sõpra tapab. Muide, korra käis Al. I ise Timo juures. Kuid ta ei julgenud tulla siis, kui Timo oli ärkvel. Timole pandi joogi sisse unerohtu, kuid ta ei joonud seda ja olles tegelikult üleval, nägi, kuidas keiser isiklikult ta haisvasse kongi tuli. Ta põlvitas ,,magava" Timo ees ja too sosistas talle:" Tartuffe" (vihje Moliere`i vastavale näidendile- tähendab alatu, silmakirjatseja, petis). Keiser tormas välja. Timo räägib ka sellest, kuidas keiser talle kasematti valge tiibklaveri saatis; kuida...

Eesti keel - Keskkool
9 allalaadimist
291
doc

Tõde ja Õigus II Terve tekst

...ulaval häälel, kuna lõtv käepigistus poisi üle läve väikesesse tuppa tõmbas. Kui vanahärra läks pahema käega ust sulgema, kuna ta paremaga ikka veel Indreku kätt hoidis, langesid vaheliti pandud hõlmad laiali ja nende alt tuli nähtavale aluspesu. ,,Kuidas oli teie nimi?" küsis vanahärra ja lisas juurde: ,,Kuulsin küll, aga vana pää ei pea kinni." Ja kui Indrek oli vastanud, ütles ta: ,,Ilus nimi, väga ilus nimi. Kus ma seda nime enne olen kuulnud? Kus? Aga raamatusse kirjutame Heinrichi: see on veel ilusam kui Indrek. Istuge," ütles ta siis ja ava...

Eesti keel -
22 allalaadimist
10
doc

Realism ja naturalism

...seosed. Realism toob esile ajastule iseloomuliku tüüpilise ja peaks vältima juhuslikku ebaolulist. Selle poolest erinev naturalismist. Realism jälgib isiku suhteid keskkonnaga, ühiskondlike tingimuste mõju kommetele ning inimese või grupi saatusele (kuidas ühiskonnas kehtivad seadused ja ühiskondlikud normid mõjutavad inimese käitumist). Tegelaste karakterites liitub individuaalne tüüpilisega. Süzee areng lähtub reaalse elu loogikast- tegeliku elu sarnane. Esineb valdavalt proosas, aga seda võib leida ka draamas ja luules. Zanritest on valdavad romaan...

Eesti keel - Keskkool
48 allalaadimist
87
doc

Filosoofia materjale

...usimad teoreetikud. 40. Individualism ja kapitalismi kultuurilised vastuolud. Daniel Bell. Charles Taylor 41. Utopism ja visionäärid. Morus ja Campanella. Toynbee ja Spengler. Kapitalismi probleemid. Globaliseerumine. 42. Kuidas muutsid kunsti tegemise ja vastuvõtmise praktikaid strukturalism ja semiootika. Poststrukturalism. Dekonstruktsioon. 43. Postmodernism. Teooriad. Hüperreaalne kogemus. LyotardI lõppematu avangardi kontseptsioon. 44. Pragmatism. Peirce, James. Richard Rorty. 45...

Filosoofia - Tartu Ülikool
413 allalaadimist
82
doc

KIRJANDUSE LÕPUEKSAM kevad 2017

...vastab, et need kirjad ei olegi Ingli kirjutatud ning vihkab Liidet veelgi enam. Hans näeb unes nägemusi Inglist ning märatseb unes. Aliide hakkab kartma ning paneb igaks juhuks pambu valmis, juhuks kui osutuks vajalikuks põgeneda. Aliide unistab sellest, kuidas põgeneb Hansuga Tallinnasse ja elab seal mehega õnnelikult. Ta muretseb Hansule passi, mille kohaselt sai Hans endale uue nime: Ants Makarov. Hans otsustab siiski Tallinnasse mitte sõita, vaid läheb hoopis metsa. Seal saab ta haavata, Aliide ravib teda. Viimaks seob ta käest-jalust kinni ning viskab konkusse, ...

Kirjandus - Keskkool
44 allalaadimist
80
pdf

Asjaajamise alused

...liikumise, kasutamise jt etapid on kirjas asjaajamiskorras, mis on olemas enamikel ettevõtetel. Käesolev konspekt annab ülevaate dokumentide koostamise põhimõtetest, edastamise viisidest jne. Toodud näidised on praktilise osakaaluga ning näitavad, kuidas näeb välja üks või teine ametlik dokument. 4 Lidia Feklistova 2 Dokument Dokument on teabekandjale jäädvustatud teave, mis on tekkinud asutuse või isiku ...

Asjaajamise alused - Kutsekool
292 allalaadimist
23
doc

Kirjandusteooria

... kunstide seaduspärasustest ja nende mõjust inimesele. Esteetika uurib kunsti ja tegelikkuse suhteid, kunstimaitset, väärtushinnanguid, otsib vastust küsimustele: mis on ilu? Milline peab olema lugejat kaasahaarav kunstiteos? Miks teos lugejale mõjub ja kuidas ta seda teeb? Esteetiline nii elus kui kunstis jaguneb nelja põhikategooriasse: ilus ( kaunis ), ülev, traagiline ja koomiline. ILUS ( kaunis ) ­ sellesse kuuluvad nähtused, mis kutsuvad meis esile positiivse esteetilise suhtumise ja vastavad meie ilusa ideaalile. Kui esteetiline suhtumine muutub nega...

Kirjandus - Keskkool
58 allalaadimist
107
doc

Saatanlik piibel

...t Saatan ei ole talle ning ta järgijatele selline nagu on kujutatud tema stereotüüpi ­ saba ja sarvedega mees punastes liibuvates riietes, sõnnikuhark käes. Nende jaoks on ta rohkem looduse tume jõud, mile mõistmiseni inimesed alles hakkavad jõudma. Aga kuidas viis LaVey kooskõlla oma välimuse ja seletuse? Ta ise kandis vahel musta mungarüüd kapuutsiga, millel olid sarved. LaVey vastas sellele küsimusele nii: ,,Inimestele on vaja rituaale ja sümboleid, nagu need on pesapallis, kiriklikel teenistustel või sõjaväes. Sümbolid on neile kui liiklusmärgid, ...

Maailmavaateõpetus - Usuteaduse Instituut
25 allalaadimist
20
docx

Põhimõisted asjaajamises

... Riigisaladuse seadus- piirangud, konfidentsiaalsus, Riigivapi seadus- millistel juhtudel tohib riigivappi kasutada, Tsiviilseadustiku üldosa seadus- kes on füüsiline ja kes juriidiline isik (eraõiguslik ja avalik õiguslik juriidiline isik, kuidas neid lõpetada), Töölepingu seadus, Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, Vabariigi valitsuse seadus, Äriseadustik. asjataja.blogspot.com Rahvusarhiiv- dokumendihalduse ABC (testid) Asjaajamiskorra ühtsed alused 1. peatükk ÜLDALUSED 2. jagu Asutuse asjaajamisele ja dokumendihaldusele esitatavad nõuded ...

Sekretäritöö -
29 allalaadimist
40
docx

Keeleteaduse alused

... need asjad, millest inimesed räägivad, on sarnased ja inimesed maailma eri paigus neist üsna sarnaselt aru saada. Metakeel ­ kirjeldamiseks kasutatav keel -> mõistete kogu. Teaduslik. Struktuurilt võivad keeled siiski väga palju erineda = see, KUIDAS neist sarnastest asjust räägitakse/kirjutatakse, on erinev. Nii erinevuste kui sarnasuste seletamiseks vajamegi metakeelt ja peame õppima keeleteadust, et meil oleks ühine metakeel. Mõned kokkulepped Keelte nimed ­ eelistame selle keele pärast nime e etnonüümi (nt mitte *lapi ...

Keeleteadus - Tartu Ülikool
33 allalaadimist
544
pdf

Mitmekeelne oskussuhtlus

...arjatud eeldustel, mille iseloomu või isegi olemasolu tavaolukorras ei teadvustata. Mingi alaga, praegusel juhul mitmekeelse oskussuhtlusega sügavamalt tegeldes aga tasuks enne järelduste juurde asumist tähtsamad eeldused korraks üle vaadata. Kuidas näiteks seletada verbaalse suhtluse toimimist? Miks on nii, et kui siinset teksti loete, siis saate vähemalt umbkaudu aru, mida tahtsime sellega öelda? Lihtsaim lahendus, mida ka varmalt kasutatakse, on postuleerida keel. Olla seisukohal, et tekstil või selle osadel on omadus midagi tÃ...

Inimeseõpetus -
21 allalaadimist
51
odt

Infoteaduse lõpueksami küsimused ja vastused

...- ja Dokumentatsiooniühenduste Büroo. Seal on kallis liikmemaks, esindab raamatukogu- ja infotöötajaid ning peamised huvivaldkonnad on autoriõigus jm. (loeng 6,7) 3. Infoteaduse määrang ja peamised uurimisvaldkonnad. Infoteadus ­ teadus sellest, kuidas inimesed loovad, hangivad, otsivad ja kasutavad salvestatud informatsiooni. MÄÄRANG Infoteadused: · on sotsiaalteaduste hulka kuuluvad teadused informatsiooni vahendamisel informatsioni loojalt informatsiooni tarbijale · uurivad ja fikseerivad sellise teabevahenduse seaduspärasusi ...

Infoteadus -
232 allalaadimist
36
docx

ONOMASTIKA ARVESTUS

.... Kreeka k onoma prosegorikon ehk ladina k noomen appelativum on üldnimi. Pärisnimi on kreeka k onoma kyrion ja ladina k nomen proprium. Termin onoma, mis on ka sõnas „onomastika“ on ka vastuoluline: uuritakse nimesid ja mittenimesid. Kui küsida „kuidas asja X nimetatakse?“, siis mõeldakse selle üldnime, mitte pärisnime. Filosoofid, loogikud ja lingvistikud on nimeteooriaga seotud. Vaieldakse, kas läheneda nimele loogikaliselt või lingvistiliselt. Vana-Kreeka nimevaidlus: kas sõnad on jumala antud või kokkuleppelised? Kokkuleppelisu...

Foneetika - Tartu Ülikool
4 allalaadimist
18
pdf

Üldkeeleteaduse eksami keelepuu

...oneemide liigid, minimaalpaari mõiste, foneemide distinktiivsed tunnused. Diftong, geminaat, palatalisatsioon, vokaalharmoonia jm foneetika põhimõisted. Foneetika ­ häälikuid uuriv teadus, häälikuõpetus. Foneetikat huvitab nt see, kuidas hääldatakse sõnu ja nendes olevaid häälikuid ja kuidas häälikud üksteist mõjutavad. Foneetika liigitus: artikulatoorne (häälikute moodustamine), akustiline (heli) ja audutiivne e tajufoneetika. Foneemide liigitus: 1) Häälikute moodustusviisist tulenevalt Heliline ­ häälekurdude vibreerimine, ,...

Keeleteadus - Tartu Ülikool
49 allalaadimist
98
rtf

tom

... nii palju kui teada on. 1 Ei halastust saa keegi sundida. Kui leebe vihm ta langeb alla taevast. Shakespeare "Veenetsia kaupmees", 4.vaatus, 1.sts. (tlk.) 5 VARVARA: Kuidas te neile midagi üldse õpetada saate, kui te nendega rääkida ei oska? ALEKSANDER: Täpselt. MISS C: I'm so sorry, what did your mother say? ALEKSANDRA: No lessons tomorrow, she said, holiday. MISS C: I think not, see me afterward...

Kirjandus- ja teatriteaduse... - Tartu Ülikool
37 allalaadimist
25
doc

Üldkeeleteaduse konspekt

...suse, vanuse ja soo kohta. Kõri asendit või suuõõnte kuju muutes saab lisada häälele nüansse. Sosin (nt salatsemine), peenike hääl (imikuga rääkides) jne. Ilmed, zestid ja pilgud võivad anda infot kõneleja emotsionaalse seisundi, hoiakute ning selle kohta, kuidas ta suhtub vastuvõtjasse, sõnumisse ja isegi selle sisusse. Kõige olulisemad ilmed seotud silmade ja suuümbrusega. Zestidega antakse ka mitmesuguseid teateid edasi (nt sõrme liigutamine -> kõnetatava kutsumist kõneleja juurde). Zestide sisu ei ole otseses seoses nende välise vormiga (nt Eestis j...

Keeleteadus - Tartu Ülikool
267 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun