Facebook Like
Add link

Karl Marx "Kapital" - sarnased materjalid

elda, tama, ldiselt, imalik, kapital, igile, tajad, milleski, kannatama, 20ndal, evaga, ausalt, kodud, raselt, itena, ritavad, iseasi, lastud, rged, elamute, newcastle, puhtus, udnud, elised, siti, perega, kriiside, akuutne, rvale, ebav, relatiivne, riides, teksi, peaasi, rikkamaks, kolded, sked, urkad, prohvet, istudes
5
docx

Karl Marx „Kapital“ ptk 8 „Tööpäev“

... Kateriina Ehapalu TH1 a82063@ut.ee Kokkuvõte Karl Marx ,,Kapital" ptk 8 ,,Tööpäev" Marx on oma teose ,,Kapital" kaheksandas peatükis kirjeldanud antud ajastu põhilisemaid probleeme seoses tööaja, -jõu ja -päevade kestvusega. Marx kirjeldab nii tööandjate kui ka tööliste endi seisukohti seoses lisatöö ning laste tööjõu ka...

Sotsioloogia -
26 allalaadimist
10
ppt

Karl Marx

15. Karl Marxi (18181883) elu ja isik Juudi päritolu filosoof. Kõigepealt õppis õigusteadust ning siis filosoofiat Berliinis. 1 Mõtlejana süsteemilooja ning väga ratsionaalne. Filosoofiliseks suunaks on materialism, mis oli suunatud Hegel...

Filosoofia - Keskkool
120 allalaadimist
16
docx

KOKKUVÕTE KARL MARX´I „KAPITALIST“

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledž Ettevõtluse osakond Orvi Rea EP1 KOKKUVÕTE KARL MARX´I „KAPITALIST“ Referaat Juhendaja: Liina Käär Pärnu 2013SISUKORD Sissejuhatus.......................................................................................................................3 1. Kokkuvõte........................................................................................................

Ettevõtlus -
13 allalaadimist
1
doc

Karl Marx - referaat

Karl H. Marx Lühitutvustus Karl Heinrich Marx (5. mai 1818 Trier, Saksamaa ­ 14. märts 1883 London, Inglismaa) oli juudi päritolu Saksa filosoof, majandusteadlane ja revolutsionäär ­ erinevalt teistest kaasaegsetest polito- ja sotsioloogidest tegeles Marx aktiivsel...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
33 allalaadimist
15
doc

Karl Marx referaat

TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Ettevõttemajanduse instituut Kadri Pedak, Kristiina Marten KARL MARXI ELULUGU Referaat Juhendaja: lektor M.Kaseorg Tartu 2009 SISUKORD SISUKORD....................................................................................................................... 2 SISSEJUHATUS....................................................................................................

Informaatika1 - Tartu Ülikool
146 allalaadimist
3
doc

Marxi kapitalistlik akumulatsioon

Karl Marx ,,Kapital" ­ Kapitalistliku akumulatsiooni üldise seaduse kokkuvõte Antud tekst kirjeldab ülerahvastust ning sellega kaasnevaid probleeme. Ülerahvastus saab esineda kahel viisil ­ akuutsel ehk kriiside ajal, ja kroonilisel viisil, mis on loiu äritegevuse ajal. Relatiivne ülera...

Sotsioloogia -
11 allalaadimist
5
doc

Marxi Kapitali "Tööpäev" minianalüüs

Karl Marx ,,Kapital" lk 203 ­ 231 1. Ülevaade loetud tekstist Karl Marxi teose ,,Kapital" kaheksas peatükk pealkirjaga ,,Tööpäev" rääkis probleemidest seoses pikkade tööpäevadega. Selles peatükis selgus, et kohutavalt palju lapsi kasutati kapitalistide poolt ära, et saada suuremat kasumit. Nad pidid...

Sotsioloogia - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
46 allalaadimist
10
docx

Kas kapitalism on tõesti nii inimvaenulik?

...st on leidunud persoone, kes leiavad peaaegu ühtselt, et kapitalism on olnud ja on ka tulevikus inimressurssi orjastav ühiskondlik-majaduslik süsteem. Kapitalism põhineb seadusel: kas sina või mina, mitte iialgi sina ja mina üheskoos, on öelnud saksa riigiteadlane Karl Liebknecht. Kes oma öelduga toetab Karl Marxi teooriat: proletaarlased on kodanlaste, ehk kapitalistide „tänapäevased orjad.“ Kapitalism rikub nii perekondlikke alusväärtusi ega lase inimväärtustel tõusta. K.Marxi tekstist ja perekonnast on võimalik tuua mitmeid kõnetavaid seoseid, m...

Politoloogia - Tallinna Ülikool
9 allalaadimist
87
doc

Filosoofia materjale

...a Guattari, Lacan ja Zizek. 1 35. Feminism. Esteetika kui poliitika. 36. Feminism ja teooriad. Feminism ja dekonstruktsioon. Feminism ja psühhoanalüüs. 37. Karl Marx 38. Marksistlik esteetika. Ideoloogia ja kunsti vahekorrad. Adorno esteetika individuaalsuse kaitsel. Foucault. Bourdieu. 39. Eagleton ja Jameson. Postmodernism kui hilise kapitalismi kultuuriline pealisehitus. Frankfurdi koolkonna uusimad teoreetikud. 40...

Filosoofia - Tartu Ülikool
412 allalaadimist
84
docx

FILOSOOFIA

...a vaimuteadustele. Püüdlus positivismi kriteeriume vaimuteadustele anda(võtta positiivset üle). Eugeenika – kui eemaldame mingi inimgrupi, nt ülekaalulised, siis on maailm parem (positivism vaimuteadustes). Vaimuteadused keskenduvad sellele, mida uurida.(Fenomeloogia) Karl Propper 1902-1994 :Ta arvab, et teadus on edukas tänu sellele, et praktikas ei püüa ta kunagi teada saada kogu tõde, vaid astub samme, et sellele lähemale jõuda.Otsustav samm, mille Propper tegi, seisnes selles, et ta rakendas pragmaatilist igapäevatarkust- et edasi viib meid katse ja eksituse m...

Filosoofia - Tartu Ülikool
55 allalaadimist
48
docx

Sotsioloogia eksami küsimuste vastused 2017

... eliidi Juhtiva klassi Kõigi Inimesest käes käes ühiskonna- sõltumatu liikmete käes 22. Võrrelge omavahel Talcott Parsonsi ja Karl Marxi lähenemisi kihistumisele. Parsons ja funktsionalistid: klassijaotuse aluseks inimeste saavutused ja kompetents, mille järgi nad paigutuvad erinevatesse positsioonidesse ühiskondlikus tööjaotuses (meritokraatia)  ühiskondlikud positsioonid on ühiskonnas reastatud nend...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
182 allalaadimist
22
docx

Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt

...27. Pierre Bourdieu ­ kultuuriline kapital kõik, mis b) Sõprade arv omab väärtust kultuurimaailmas, kombekus c) Intelligentsus testi tulemus 28. Karl Marx ­ tootmissuhted kuna inimesed ei saa d) Nii a, b kui c endale ihuüksi elatusvahendeid toota, siis peavad e) Nii a kui c nad selle jaoks astuma teatud ...

Sissejuhatus sotsioloogiasse -
228 allalaadimist
7
docx

Majandussotsioloogia eksmiks kordamine

...  Aga: individuaalsete huvide järgimine peab olema tasakaalustatud sotsiaalsete normidega, institutsioonidega; institutsioonidega; 2. Karl Marx: 7. Karl Marx: kuidas mõistis sotsiaalse muutuse seaduspära ning ühiskonna struktuuri põhiolemust? kuidas mõistis sotsiaalse muutuse seaduspära ning üh...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
13 allalaadimist
16
docx

ÜHISKONNA ARENG JA MAJANDUSSOTSIOLOOGIA KUJUNEMISLUGU

... arvestamine Vabaturg võib viia algsest ideest hoopis teiseks, võivad tekkida monopolid Tüüpilised laissez faire pretensioonid praktikas: vähem sekkumist ja avalike huvide kaitsmist; reformid ­ vajaduspõhine abi riigi poolt KARL MARX (1818-1883) klassistruktuur kui sotsiaalsete suhete "võti" Baas vs superstruktuur baas määrab ära iga ühiskonna iseloomu (tööline ehk proletariat, tootmisvahendid, omanik ehk omastab selle mida töölised, orjad, feodaalühiskond toodavad) superstruktuur e...

Majandussotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
5 allalaadimist
25
docx

Sissejuhatus sotsioloogiasse

...ise eliidi Juhtiva klassi Kõigi Inimesest käes käes ühiskonna- sõltumatu liikmete käes 22. Võrrelge omavahel Talcott Parsonsi ja Karl Marxi lähenemisi kihistumisele. Parsons ja funktsionalistid: klassijaotuse aluseks inimeste saavutused ja kompetents, mille järgi nad paigutuvad erinevatesse positsioonidesse ühiskondlikus tööjaotuses (meritokraatia) ühiskondlikud positsioonid on ühiskonnas reastatud nende funktsionaal...

Sotsioloogia - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
25 allalaadimist
11
docx

Tähtsad nimed sotsioloogias

...homas Kuhn ­ teadus koosneb omavahel võistlevatest paradigmadest. 6. Herbert Spencer ­ 19. Sajandi tuntuimaid evolutsiooniteoreetikuid. Militaarne ja industriaalne ühiskond. Sotsiaaldarvinism ­ loodusliku valiku teooria kehtib ka inimühiskonnas, tugevamate ellujäämine. 7. Karl Marx ­ materialist, materialistlik ühiskonnateooria: ühiskond jaguneb kaheks: baasiks ja pealisehituseks. Tootmisvahendite omamise alusel võib inimesi jaotada klassideks (kapitalistlikus ühiskonnas kapitalistid ja töölised). Võõrandumine oma tööst ja töö produktist. Ühiskonnas 5 ühiskonnatüüp...

Sissejuhatus sotsioloogiasse -
37 allalaadimist
72
doc

Sotsioloogia materjal eksamiks

...aline sotsioloogia – 19. sajandi keskelt kuni 20. sajandi esimesed dekaadid. Tänapäeva sotsioloogia – alates u. 1920ndatest aastatest Kui oleks vaja nimetada kolm sotsioloogiat kõige enam mõjutanud autorit, siis oleks nendeks ilmselt (kronoloogilises järjestuses) Karl Marx, Emile Durkheim ja Max Weber. Lisaks neile käsitletakse järgnevalt veel kolme olulist klassikut: August Comte, Herbert Spencer ja Vilfredo Pareto. Auguste Comte (1798 – 1857) Sotsioloogia mõiste autor. Lisaks sellele kasutas ka mõistet “sotsiaalne füüsika”. ...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikakõrgkool
64 allalaadimist
96
pdf

Tarbimissotsioloogia

...s turg ja vabadus, turg ja kultuur, kuidas arenes postmodernism jne. 2. Tänapäeva tarbimiskultuuri eripäraks on see, et asjad on toodetud turu jaoks Traditsiooniliselt on tarbimist mõtestatud nagu teisest aspekti tootmise järel. Ühena esimestest rääkis tarbimisest Karl Marx (1818-1883), kelle jaoks tarbimise objektid ehk 2 tarbekaubad on ikkagi pealisehituse osa ja seepäprast mõjutatud baasist. Inimene toodab oma tootmissuhetes asju, omamata vabadust oma tööaja üle ega ka töö üle. Samasugune võõrandumine nag...

Tarbimissotsioloogia - Tallinna Ülikool
50 allalaadimist
10
docx

STRATIFIKATSIOON, SOTSIAALNE MOBIILSUS

...kku jaotumist, kuigi nad võivad monopoliseerida hariduse saamise võimalusi. Selleks ajaks, kui paljud nende hulgast, kellel on suuri võimeid, pärinevad ühiskonna madalamatest kihtidest(mida kinnitavad ka uurimused), ilmuvad ka nendest klassidest tulnud juhid. Sotsioloog Karl Mannheim'i arvates seisab iga valitsev klass probleemi ees, kuidas ja mil viisil võib lubada juhtimisse neid, kellel ei ole kindlat(kõrget) sotsiaalset päritolu. Kui palju selliseid tulnukaid võib eliit vastu võtta, ilma et tema seaduslik prestiiz ei kahjustuks? Millistel tingimustel vana eliit v...

Psühholoogia -
39 allalaadimist
46
docx

Sissejuhatus sotsioloogiasse

...ede jaotus Närvisüsteem Käskluste jaotus Toitumine Majandus Käsitles ühiskonda kui elavat organismi. Inimühiskond koosneb samuti komponentidest nagu inimene. Kõige mõjukamad sotsioloogid: Karl Marx Emile Durkheim Max Weber Karl Marx (1818 ­ 1883) ­ filosoof, majandusteadlane. Ise ta ennast sotsioloogiks ei nimetanud. Tänapäeval peetakse teda eelkõige sotsioloogiks. Teda on peetud ka kõige enam maailma ajalugu mõjutanud sotsioloogiks. Marxi kaastöötaja oli Friedrich Engels. ...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tartu Ülikool
7 allalaadimist
53
doc

Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt

... majandusteadus ... Sotsioloogia ajaloo perioodid · Eelajalugu (antiik, keskaeg, uusaeg ­ kuni 19. Saj) · Klassikaline sotsioloogia (19. Saj. keskelt - 20 saj. algus) · Tänapäeva sotsioloogia (alates u. 1920) Kõige mujukamad sotsioloogiad · Karl Marx · Emile Durkheim · Max Weber Auguste Comte (1798 ­ 1857) · Sotsioloogia mõiste autor · Positivistlikku filosoofia rajaja · Sotsiaalne staatika ja sotsiaalne dünaamika ­ sotsiaalse dünaamika uurimise tõttu tuntud Ühiskonna arengustaadiumid · Teoloogiline ( - 1300. A) ­ religioon...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tartu Ülikool
59 allalaadimist
56
doc

Sissejuhatus sotsioloogiasse - KONSPEKT

... Hegel (1770-1831): dialektika. Inimene ja tema ühiskond on kahetpidises suhtes. Tähendused, märgid on inimese poolt loodud ja need mõjutavad omakorda inimest. Ühiskond on pidevas muutuses. "Minerva öökull alustab lendu alles hämaras" -Antipositivism 20 sajandi alguse Saksamaal -Karl Marx (1818-1883): vaatas tööstusrevolutsiooni. Ei olnud positivism, aga majanduslik determinist. Väga mõjukas tänapäeva mõtlemise alus. Kolm ühiskonna mõtestamise võtit: · Orgaaniline terviklikkus - erinevad osad koos. Haridus, usk, poliitika, majandus, perekond on seotud. Iseseisvus? ...

Sissejuhatus sotsioloogiasse -
159 allalaadimist
50
docx

Ühiskonna uurimine ja analüüs eksami küsimuste vastused 2017

... eliidi Juhtiva klassi Kõigi Inimesest käes käes ühiskonna- sõltumatu liikmete käes 22. Võrrelge omavahel Talcott Parsonsi ja Karl Marxi lähenemisi kihistumisele. Parsons ja funktsionalistid: klassijaotuse aluseks inimeste saavutused ja kompetents, mille järgi nad paigutuvad erinevatesse positsioonidesse ühiskondlikus tööjaotuses (meritokraatia)  ühiskondlikud positsioonid on ühiskonnas reastatud nend...

Sotsioloogia - Tallinna Ülikool
42 allalaadimist
10
docx

Sotsioloogia Eksam

...d ideaal):liberalism ja individualism kui kapitalistliku majanduse alustalad;kriitika: ebapiisav sotsiaalsete ja majanduslike võimusuhetega arvestamine • Individuaalsete huvide järgmine tasakaalus sotsiaalsete normidega, institutsioonidega • Karl Marx -konfliktiteoorilise suuna rajaja Orgaaniline terviklikkus - arusaam ühiskonnast kui inimkehale sarnasest organismist, kus iga osa täidab oma kindlat funktsiooni Majandusliku sektori tähtsus - majandussüsteem on baas, teised valdkonnad (perekonnamustrid, poliitiline organiseeritus, religioon j...

Sotsioloogia -
7 allalaadimist
198
doc

SOTSIOLOOGIA LOENGUKONSPEKTID

...rtineau (1802 ­ 1876)..........................................................................20 2.4. Emile Durkheim (1858 ­ 1917)............................................................................21 2.5. Karl Marx (1818 ­ 1883)......................................................................................24 2.6. Max Weber (1864 ­ 1920)....................................................................................26 2.7. Wilfredo Pareto (1848-1923)......................................................................

Sotsioloogia - Tartu Ülikool
142 allalaadimist
19
docx

Sissejuhatus sotsioloogiasse eksam

...ert Spencer ­ evolutsioon (ka sotsiaalselt jäävad ellu vaid tugevamad Militaarne ühiskond ­ sõjakas, inimestel poe palju vabadusi, tähts on patriotism ja kuulekus Industriaalne ­ rahumeelne, tegutsemisvabadus suur, hinnatakse iseseisvust ja ettevõtlikust Karl Marx ­ materialism (materiaalsne tgeevus e peavarju ja toidu otsimine määra millest isik unistab Ühiskond = baas (majandus) ja pealisehitus (seadused, religioon, kunst) Baas = tootisvahendid (inimesed ja tööriistad, teadmised) ja tootmisuhted (määravad tööjaotuse ja produkti jagunem...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tartu Ülikool
3 allalaadimist
20
docx

Filosoofia p?eriood

..., iga võrdlus kohatu); 3)via symbolica ,müstiline (iga võrdlus sümboolse tähendusega). Iga aste viib Jumalale lähemale (vihje uusplatonismile). Läbi müstilise elamuse ja askeesi tõustakse kõrgemale, astmetele vastavad sümbolid. JOHANNES SCOTUS ERIUGENA (u.810-877): 850 kutsub Karl Kiilaspea ta oma õukonda. Igasugune inimlik tung teadmiste järele lähtub usust ilmutusse. Mõistuse ülesanne on seletada ilmutuse mõtet. Usu ja mõistuse vahel pole vastuolu. Järgima peaks kirikuisade autoriteeti, niivõrd kui see on kooskõlas ilmutusega. Kui tekib vastuolu autoriteedi ja mõistuse ...

Filosoofia - Keskkool
30 allalaadimist
20
docx

Sotsioloogia Eksam

...d ideaal):liberalism ja individualism kui kapitalistliku majanduse alustalad; kriitika: ebapiisav sotsiaalsete ja majanduslike võimusuhetega arvestamine • Individuaalsete huvide järgmine tasakaalus sotsiaalsete normidega, institutsioonidega • Karl Marx -konfliktiteoorilise suuna rajaja Orgaaniline terviklikkus - arusaam ühiskonnast kui inimkehale sarnasest organismist, kus iga osa täidab oma kindlat funktsiooni Majandusliku sektori tähtsus - majandussüsteem on baas, teised valdkonnad (perekonnamustrid, poliitiline organiseeritus, religioon j...

Sotsioloogia -
7 allalaadimist
28
doc

Sotsioloogia üldkursus

...line ühiskonna areng EMILE DURKHEIM (1858-1917) (kaasaegse funktsionalistliku suuna rajaja) Tähtteos "Enesetapp" Võtmemõisted: sotsiaalne fakt, moraalne kord, tööjaotus ühiskonnas, solidaarsus kui kollektiivse teadvuse produkt, mehaaniline solidaarsus, orgaaniline solidaarsus KARL MARX (1818-1883) (kaasaegse konfliktiteoreetilise suuna rajaja) Tähtteos "Kapital" Arengu alus ­ konflikt (klassikonflikt) Indiviidi edukus sõltub ühiskonna sotsiaalsest organisatsioonist; institutsionaalse keskkonna arengust ja olemusest FERDINAND TÖNNIES (1855-1936) "GEMEINSCHAFT" ­ MAAÜHISKONNA IDEAALKUJUTL...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
527 allalaadimist
2
doc

Ülevaade Karl Marxi elust ja filosoofiast

Karl Marx Isa oli rahvuselt juut ja ametilt advokaat, isa jälgedes õppis ka Marx kõigepealt õigusteadust. Isa pahameeleks jättis Marx peagi õigusteaduse sinna paika ja siirdus Berliini kus valitses Hegeli filosoofia. Marx sattus siia viis aastat pärast Hegeli surma. Ta omandas noorhegeliaanliku mõtl...

Filosoofia - Keskkool
53 allalaadimist
2
doc

Politoloogia

Konspekt

Politoloogia - Keskkool
6 allalaadimist
10
doc

Referaat Karl Marx

KARL MARX Referaat Õppejõud: Mõdriku 2013 SISUKORD SISUKORD....................................................................................................................2 SISSEJUHATUS......................................................................................................

Filosoofia -
19 allalaadimist
3
docx

Karl Heinrich Marx lühikokkuvõte filosoofiast

Karl Heinrich Marx Elulugu Karl Heinrich Marx oli (5. mai 1818 Treier, Saksamaa- 14. märts 1883 London) saksa filosoof, materialist, majandusteadlane ja üks rahvusvahelise kommunistliku liikumise rajajaid. Ta oli kahtlemata üks19. saj mõjukamaid sotsialistlikke mõtlejaid. Marx oli mitmekülgne isiks...

Filosoofia - Keskkool
12 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun