Sõnu seletav sõnaraamat

Ehkki on märkeid ka katsest luua ilmalikke pulma- ja matusekombeid, jäid peamiseks väljundiks siiski ilmalikud leerid, mille käigus ”leerikursusest” osavõtja kuulis loenguid tervishoiu, marksistliku majandusteaduse, inimühiskonna arenemise seaduste, proletaarse revolutsiooni teooria ja klassivõitluse ajaloo ning religiooni tekkimise, selle klassiolemuse, sotsiaalse funktsiooni jne. kohta.
Ehkki kesk - Ameerika maakitsus pole kuigi lai, on teada vaid üksikud juhtumid, kus orkaan on jõudnud Atlandi ookeanilt Vaiksele ookeanile: enamik maakitsusele jõudnud orkaanidest laguneb ja kaob enne.
Ehkki novembris on sadu tõenäolisem, kui märtsis ja aprillis, siis ka juuli ja august on kaunis sajused, eriti iseloomustab sademete muutlikkust. Suurbritannia asub parasvöötme merelises kliimas.

Ehkki põhja - Eesti Taani valdused kuulusid kuni keskaja lõpuni Lundi peapiiskopi alla, oli see suhe pigem formaalne ja kontrolli all. Tallinna piiskopid osalesid hoopis Riia kiriku ettevõtmistes. Piiskop kuulus maa külge, mida nad valitsesid, olles kristliku maailmapildi kandjad. Tihti olid piiskopid võõramaalased, seega olid neil rikkalikumad maailmavaated ning arenenum kultuurikogemus.
Ehkki nitraadid on vähem mürgisemad kui ammoniaak ja nitrit, siis nitraatide arv vees üle 30 osakese miljoni osakese kohta võib pidurdada kalade kasvu, nõrgendada nende immuunsussüsteemi, ja rõhuda ka teisi veeorganisme. Enamikul juhtudel on vee kõrgenenud nitraatide kontsentratsioon põhjustatud põllumajanduses ja maastikel nitraate sisaldavate väetiste kasutamisest.
Ehkki mõnikord on seda väidetud, vaid võimaldab probleeme lahendada muude, inimesele suuremat rahuldust pakkuvate konstruktiivsete vahenditega, Freud on öelnud: «See, kes jättis mõõga tupest tõmbamata ja külvas oma vaenlase selle asemel üle sõimusõnadega, leiutas kultuuri» (l), kuigi ega vist ka «sõimusõnadega ülekülvamine» see kõige konstruktiivsem vahend

Ehkki pressiteade on pigem suhtekorralduslik kui ajakirjanduslik žanr, peab edukas pressiteade vastama ajakirjanduslikele nõudmistele, kuna see on suunatud eelkõige ajakirjanikele, kasutamiseks ajakirjandusliku algmaterjalina. Pressiteade peab äratama ajakirjanikes huvi, seepärast peab see sisaldama midagi uudislikku, mille kajastamisest meedia oleks huvitatud.
Ehkki riigil on rikkalikud maavarad on see suhteliselt vaene. Teemante ja väärismetalle kaevandatakse põhiliselt ojades käsitsi, kasutades odavat tööjõudu.
Ehkki psi - ga seotud kogemused võivad toimuda kontaktis selliste psühhopatoloogiatega nagu skisotüpaalne isikupära, dissotsieerumine ja teised häired, kinnitavad enamuses usku psi-sse sellised inimesed, kes on hästi kohanevad, kellel puuduvad tadmised tõsistest haigusnähtustest, kes ei ole intellektuaalselt puudulikud ega ilma kriitilise võimuta.

Ehkki uus - Meremaa mõlema peasaare liiklusolud on head, on Põhjasaare maantee- ja raudteevõrk Lõunasaare omast tunduvalt parem.
Ehkki raviturism on juba aastatuhendeid vana, on ta õige hoo alles sisse saanud käesoleva sajandi alguses.
Ehkki tulemuseks on jällegi murdvõrrandite süsteem, on see siiski lihtsalt taandatav lineaarvõrrandite süsteemiks, kasutades võrde põhiomadust: v1 + v2 = 20,  v1 − v2 = 16. Selle süsteemi lahendamiseks liidame võrrandite vasakud ja paremad pooled: v1 + v2 = 20 + v1 − v2 = 16

Ehkki asjad on muutunud tarbekaupadeks - kui ei uurita seda, kuidas nende tarbekaupade kasutamine on muutunud peres, naiste ja meeste vahel, ei ole kindel, kuidas tarbekaubastumine on mõjutanud ühiskonda tervikuna. Ehk mõned feministid leiavad, et modernne tarbimisühiskond ei ole paslik
Ehkki katsetusi on tehtud varemgi, on nüüd esimesed suruõhuautode prototüübid katsetamisel ja neid on mitmel korral näidatud ka suurtel autonäitustel. Suruõhumootoriga linnaauto mahutab 5 inimest ja tema läbisõit ühe laadimisega ulatub kuni 200 km, seda sõltuvalt sõidurežiimist.
Ehkki köögis on ilmseid ohte, näiteks kuumad ahjud ja teravad noad, saab laps seal toimetada ka ohutult - mõõta ja hakkida desserdinoaga selliseid pehmeid toiduaineid nagu banaanid ja seened. Ta näeb, kui tore on koos töötada ja et pere jaoks söögitegemine ei pea sugugi olema

Ehkki on väidetud, et korraline õigustee ei saa endast kujutada kahju tekitamist, on samas siiski tõsi, et pahatahtlik hageja võib oma tegevusega kostja täiesti õigustamatult sundida tegema märkimisväärseid kulutusi selleks, et pahatahtliku hagi vastu end kaitsta.
Ehkki on hakatud nõudma reforme, pole parteide tegevus seni lubatud.
Ehkki uus - Meremaa mõlema peasaare liiklusolud on head, on Põhjasaare

Ehkki on tal oma head ja vead, on ta siiski päris hea lahendus, ka praegu kasutusel olevatel fossiilkütustel on oma miinuspooli. Inimeste teadlikkust biodiisli suhtes tuleks tõsta, et kasutajad saaksidtasa ja targu umber hakata kohanema biodiisliga.
Ehkki kesalill on umbrohi, kes võib kiiresti paljunedes üpris tüütuks muutuda, on temas ka ühtteist kasulikku. Tema korvõisikud sisaldavad eeterlikku õli. See ei ole küll sellise imelise toimega kui teekummeli mahl, kuid mõneks asjaks siiski sobilik.
Ehkki android on avatud lähtekoodiga, ei saa seadmete tootjad kasutada Google Android’i kaubamärki enne, kui Google ei ole tõendanud, et seade järgib nende sobivust määratlevat dokumenti ehk Compatibility Definition Document’i (CDD). Versioonid

Ehkki kirikut on korduvalt purustatud ja rekonstrueeritud, on tema keskaegne üldkuju säilinud. Tugeva läänetorniga kolmelöövilisele basilikaalsele pikihoonele liitub piklik polügonaalse lõpmikuga koor, mille põhjaküljel paikneb käärkamber.
Ehkki nüüd on juba hakatud mõtlema elektriautodele, siis kas selleks kõigeks juba liiga hilja ei ole? Enamik ühiskonnast on harjunud sõiduautodega, mis kasutavad fossiilseid kütuseid ning peres võib neid transpordivahendeid olla lausa mitu.
Ehkki naftabarrel on roninud veebruari 36 dollarilt tagasi 50 dollarile ja Vene börsiindeks MICEX kauplemas 72% kõrgemal oktoobri põhjast, leidub riigipeal Dmitri Medvedevil oma sagedastes teleesinemistes vähe põhjust rahva tuju tõstmiseks.

Ehkki muusika on inimese jaoks suhteliselt harva eluliselt tähtis, on ta siiski meeldivaks kaaslaseks igapäevaelus ning vahend esteetilisteks ja transtsendentaalseteks kogemusteks, mis soodustavad heaolu ja toetavad tervist.
Ehkki pressiteade on pigem suhtekorralduslik kui ajakirjanduslik žanr, peab edukas pressiteade vastama ajakirjanduslikele nõudmistele, kuna see on suunatud eelkõige ajakirjanikele, kasutamiseks ajakirjandusliku algmaterjalina.
Ehkki inimene on bioloogiline, piiratud olevus, võib ta oma eeldusi – nii heas, kui halvas – ületada, arendades ja rakendades füüsilisi ja keelelisitööriistu ning organiseerudes erinevates ühistegevuse vormides.

Ehkki norskamine on üldiselt süütu sümptom, võib sellele kaasuda suurem südame- ja veresoonehaiguste oht. Sümptom ei ole siiski muret tekitav, kui sellega ei kaasne hingamisseisakuid ega tavatut päevast väsimust.
Ehkki osoon on atmosfääri ülakihtides oluline ultravioleetkiirguse tõkestaja, kahjustab osooni ülemäärne kontsentratsioon maapinna lähedal taimede kudesid, muutes neid hapraks, ning on toksiline ka loomadele.
Ehkki ajaloost on teada suuri mõtlejaid, kes ka kuritegevuse põhjuste ja olemuse üle on arutlenud ( Platon, Sokrates, Aristoteles), saab kriminoloogia, kui teaduse arengust rääkida siiski alates keskaja lõpust.

Ehkki a - vitamiini eriline osa avaldub silma fotoreaktsioonis, kulutab organism selleks kōigest 0,1 % kehas oleva retinooli (ja tema derivaatide) kogusest, 90…95 % retinoolist on aga salvestunud maksa.
Ehkki klasse on vaid paarkümmend ning kasutatavaid käsklusi kokku mitte üle paarisaja (teksti autori isiklik kogemus). Veel hullem, kui kood pole üldse mõistlikul kujul klassideks ega meetoditeks jaotatud.
Ehkki huumushorisont on väga rikas toitainete Puistutest esinevad hõredad puhtmännikud - IV-V metsade majandamisest võivad esineda ka poolest, piirab puude kasvu just mullakihi väike bon. kaasikud ja haavikud.

Ehkki võib - olla mitte enam nii jäigalt kui mõned aastakümned tagasi, kuid siiski on kombeks vastandada kaht suurt filosoofia koolkonda: analüütiline filosoofia ja kontinentaalne filosoofia.
Ehkki venemaa on nn demokraatlik riik, on seal kehtestatud autoritaarne reziim, mis väljendub isalikus administratiivses riigis, mida iseloomustab tugevus, tsentraliseeritus ja ühiskonna kontroll.
Ehkki polüamiid on halvasti segatav teiste kiududega seotakse teda tihti enamasti puuvilla, villa, viskoosi või modaaliga, et suurendada toote tugevust, kiirendada kuivamist, muuta toodet kergemaks.

Ehkki köögis on ilmseid ohte, näiteks kuumad ahjud ja teravad noad, saab laps seal toimetada ka ohutult - mõõta ja hakkida desserdinoaga selliseid pehmeid toiduaineid nagu banaanid ja seened.
Ehkki põhja - Eesti Taani valdused kuulusid kuni keskaja lõpuni Lundi peapiiskopi alla, oli see alluvussuhe pigem formaalne. Tegelikult osalesid Tallinna piiskopid Riia kiriku ettevõtmistes.
Ehkki lõuna - ja Ida-Euroopas paljud naised töötavad, pole neil kodutöödes abilisi, samuti peavad nad hoolitsema eakate vanemate eest, mis Põhja- ja Lääne-Euroopas ei ole nii tavaline.

Ehkki vesi on eelkõige kõige laiemalt levinud loodusvara, on veega seotud mitmeid olulisi probleeme. Puhta vee kättesaadavus on tulevikus tõenäoliselt tunduvalt keerulisem, kui täna.
Ehkki on olemas inimese käitumist hukkamõistev või heakskiitev religioosne seadus, on olemas ka puhtalt sotsiaalsed ja inimlikud kriteeriumid õige ja kasuliku äratundmiseks.
Ehkki primaarselt on need tegevused anaeroobsed, aitavad nad teatud määral kaasa aeroobsele vormisolekule ning seda eriti siis, kui regulaarsele treeningule lisatakse aeroobsed harjutused.

Ehkki karin on tõusikuprouadest tunduvalt tuumakam naine, nakatuvad ajastuomased väärtusorientatsioonid ka teda ja kiirendavad omalt poolt Indreku ja tema teineteisest eemaldumist.
Ehkki saabunu on eeskujulik üüriline, hakkavad muidu nii rahulikus Ilpingi külas levima jutud, et võõras on kuidagi seotud teiste kummaliste sündmustega, mis seal aset leiavad.
Ehkki porgand on juurviljadest üks põuale vastupidavamaid, reageerib ta kuival ajal hästi ka kastmisele. Enne juulikuud ei ole meie oludes siiski tavaliselt porgandit vaja kasta.

Ehkki lätis on palju kirikuid, peetakse jumalateenistusi ja kirikukellad helisevad üle kogu maa, ei ole Läti eriti reliogioosne maa ning suur hulk lätlasi ei kuulu kirikusse.
Ehkki masstootmine on tootmiskulude poolest odavaim, tuleb arvestada ka kaasnevate negatiivsete nähtustega nagu suurte ladustamiskulude ning aeglase ja puuduliku kohanemisega turul.
Ehkki vaim on seotud kogu kehaga, on käbinääre see koht, kus vaim saab avaldada otsest mõju kehale, vallandades animaalsed vaimud, mis viivad teateid keha eri osadesse.

Ehkki viirusetõrje on paigaldatud ja mõni viirus imbub ikkagi kaitsest läbi. Kui viirusekaitse on uuendamata, pole veel väga viga, laeme uuendused ja oleme edaspidi hoolikamad.
Ehkki sõnalis - loogiline mälu on materjali püsmälus hoidmiseks mehaanilisest meeldejätmisest võrreldamatult efektiivsem, on vahetevahel tarvis ka masinlikku kordamist.
Ehkki naised on depressiooni suhtes kaks korda vastuvõtlikumad kui mehed, kannatavad viimased just neli korda tõenäolisemalt kõige hullema tagajärje all- enesetapp.

Ehkki ptolemaiost on süüdistatud plagiaadis, et kasutas teiste töid ilma endapoolse panuseta, oli ta siiski sajandeid tunnustatud teadlane, kelle panust teadusesse väga
Ehkki õige on fakt, et suhkrurikkad toitained annavad meile tühje kaloreid, milles puuduvad vitamiinid ja mineraalained, mis kaudselt soodustab ülekaalulisust.iii
Ehkki on teada üle 70 närviimpulsside ülekandes (neurotransmisioonis) osaleva keemilise ühendi, pole tõenäoliselt veel avastatud kaugeltki kõiki.

Ehkki nimekirjas on liike mõnevõrra rohkem, nende liikide jaoks, keda Eestis haruharva kohtab (pringel, ahm, atlandi tuur), loodushoiualasid valida ei saa.
Ehkki uurimused on andnud paljutõotavaid tulemusi, rõhutavad teadlased siiski, et toiduvaliku muutusest üksi ei piisa, et depressioonist võitu saada.
Ehkki võrrand on tuletatud ideaalse vedeliku jaoks, kehtib ta küllalt hästi ka reaalsete vedelike puhul, kui sisehõõrdumi-ne nendes on väike.

Ehkki stressil on teatud piirini ka oma head küljed, mõeldakse sellest rääkides enamasti töö- ja eluvõimet halvavat negatiivset seisundit.
Ehkki elustiil on oluline klassiidentiteedi tekitaja (ja kultuuriline tarbimine sealhulgas) tuleb siiski vaadata, ka ühiskonna muid struktuure.
Ehkki piirkiirustest on huvitatud eeskätt võidusõitjad, on seda kasulik teada ka tavalisel sõitjal, näiteks möödat- sõidü sooritamisel jrns.

Ehkki sõda on saanud tänapäeval täiesti uue tähenduse ning mõtte siis loob ta siiski seoseid ning „mängulise elu“ inimese vahel.
Ehkki praegu on meetodit kasutanud vaid umbes 80 naist, öeldakse firmast Extend Fertility, et veel sadakond on ilmutanud asja vastu huvi.
Ehkki krabil on vähe liha , on veerand tema kehast söödav , sealhulgas keha ,jalad ,sõrad , maks kui ka koorikualune kreemjas aine.

Ehkki is - kontrolli abil tegime juba kindlaks, et tegemist on Kellaajaga, tuleb funktsioonile ette andmiseks see uuesti muundada.
Ehkki stabiilsus on taastatud, oli selle leppe üks põhipunkte veel see, et lubatakse Horvaatiasse tagasi tulla serblastest põgenikel.
Ehkki perekond on sajandite jooksul läbi teinud suuri muutusi, on ta siiski säilinud ja mängib inimeste elus siiani olulist rolli.

Ehkki tõlkes tähendab skertso nalja, võttis Beethoven asja siiski tõsiselt ning osa nimetus viitab ennekõike tormakale tempole.
Ehkki intelligentsus on väga oluline omadus ja seda eriti edule orienteeritud ühiskondades nagu Eesti, ei tohiks seda üle tähtsustada.
Ehkki jupiteril on suur mass, Päikese massist on Jupiteri mass ligikaudu 1000 korda väiksem, on tal suhteliselt väike tihedus.

Ehkki lähedusel on oma oluline osa pereväärtustes, siiski peaks olema tasakaal sagedasel koosolemisel ja omaette olemisel.
Ehkki analoogiaid on piisavalt ja osa arenguökonoomika tarkusest peaks kehtima ka KIE-s • Põhierinevused: endistes sots.
Ehkki põhimõtted on sarnased, siis kirjas olev tekst on erinev ning sarnasus ei võrdu siinkohal ilmtingimata samasusega.

Ehkki rakumembraan on imeõhuke, on ta väga tugev ja paraneb purunemise korral ise. Rasvad on tähtsal kohal organismides.
Ehkki suremus on madal, on kulud seotud vähese produktiivsusega kodus, koolis ja tööl, lisaks inimlikud kannatused.
Ehkki indiaga on olnud läbi aegade vastastikust mõju – budism levis Indiast Hiinasse) ning on üsna omanäoline.

Ehkki vana - Kreekas ei olnud kombeks tüdrukuid harida, siis Lesbose saarel oli neidude kasvatus vabamas vormis.
Ehkki platon on demokraatia vastu, pooldab ka tema eeldust, et inimeste huvid peaksid olema valitsejate südames.
Ehkki jumala on tõeline olemine,eeldab ta ennast paratamatult teises olemises,mis ei ole enam tõeline olemine.

Ehkki loomad on vaikivad sõbrad, on nende nägemisest ja lähedusest alati abi- nad justkui mõistaksid sind.
Ehkki huumushorisont on väga rikas toitainete poolest, piirab puude kasvu just mullakihi väike tüsedus ja põud.
Ehkki naised on üldiselt edukamad ülikoolilõpetajad, on naiste palgad siiski väiksemad kui meeste omad.

Ehkki sanktsioonidel on oma koht ning need võivad mõnedes olukordades olla tõhus käitumise juhtimise vahend.
Ehkki benjamin on kangesti vanaisa nägu, eristab neid üks - poiss pole sugugi nii tujukas nagu Elvis.
Ehkki näed ehk seda, mida enamik juhtidest, hakka mõtlema asjadest, millest ei mõtle keegi teine.

Ehkki veebruar on talvekuu, saab talve selgroog selleks ajaks vanarahva tarkuse kohaselt juba murtud.
Ehkki lääne - Euroopa suurriikidel Balkanil otseseid huve polnud, väljus olukord kontrolli alt.
Ehkki riiv on küllalt jäik, ei ole ül|aru täiendav kaitse, mille paigaldamist kujutab joon.

Ehkki kirikut on korduvalt purustatud ja rekonstrueeritud, on tema keskaegne üldkuju säilinud.
Ehkki seni on räägitud vaid meesatropoloogidest, on ka naistel koht antropoloogia arengus.
Ehkki vesi on kõige laiemalt levinud loodusvara, on veega seotud mitmeid olulisi probleeme.

Ehkki raies on teostatud küllaltki rohmakalt, on ta 17. saj. alguse kunstiteosena huvitav.
Ehkki päike on nelisada korda suurem kui Kuu, paistavad nad taevas ligikaudu ühesuurused.
Ehkki on tuntud suurteoste meistrina, on loonud ka palju koorimuusikat, soololaule.

Ehkki tsink on vajalik selleks, et keha oleks terve, võib liiga suur kogus tsinki olla
Ehkki marie - Antoinette oli süütu, segati ka tema peaaegu üheksa kuud kestnud asja
Ehkki euroopa on üks väikseimaid maailmajagusid, on ta kõige tihedamini asustatud.

Ehkki silmad on meil just selleks, et näha enda varvastest kaugemale.
Ehkki tekstid on primitiivsed, nad ikkagi imelikul kombel mõjutavad.
Ehkki tärklis on taimne saadus, sisaldavad seda ka mõned lihatooted.

Ehkki tänapäeval on see keerulisem, siis põhimõte on jäänud samaks.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Ehkki vahevöö on valdavalt tahke, liigub ta siiski konvektiivselt, ehkki liikumiskiirus jääb reeglina vahemikku mõnest millimeetrist kuni mõne sentimeetrini aastas. Seega sõltub see, kas vahevööd pidada tahkeks või vedelaks ajavahemikust, mil me teda vaatleme.
Ehkki koguseliselt on neid vähe (kuni 2%), suudavad sidrun-, õun-,

Ehkki jupiteril on suur mass, on tal suhteliselt väike tihedus.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Ehkki alepõldudeks on need alad vähesobivad ja on pigem olulised elukeskkonna säilitamisel, raadatakse Amazonase piirkonnas vihma metsi siiski ka aletamise eesmärgil.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Ehkki novembris on sadu tõenäolisem, kui märtsis ja aprillis, siis ka juuli ja august on kaunis sajused, eriti iseloomustab sademete muutlikkust.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Ehkki kivisüsi on valdavalt maismaalise tekkega, esineb ka merelise tekkega kivisütt, näiteks boghed.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto