Asjaõigus eksamikonspekt (3)

4 HEA
 
I Sissejuhatus asjaõigusesse
Asjaõiguse allikad
Asjaõigus sisaldub valdavalt AÕS-s. Kuna nimetatud seadus oli uue eraõigusliku korra esimeseks
seaduseks, tuli sellesse võtta ka osa selliseid sätteid, mis eeskujuks olnud BGB-s asusid üldosas( eriti
asju puudutavad sätted: asi, oluline osa, päraldis jne). Kuigi Saksa õiguses loetakse neid sätteid
asjaõiguslikeks ja nende asumine asjaõiduses ei ole patt, viidi neee hiljem siiski AÕS-st üle uude
TsÜS-i. Sellega on Eesti eraõigus kujundatud ülesehituselt küllaltki sarnaseks Saksa eraseadustikuga.
AÕS kõrval sisaldub materiaalset asjaõigust ka teistes seadustes, millest olulisemateks on AÕSRS,
KOS, TsÜS ja KRS.
Asjaõiguse koht eraõiguse süsteemis
Mõiste ,,asjaõigus" juures eristatakse kahte tähendust: asjaõigus objektiivses tähenduses ja
subjektiivses tähenduses. Objektiivne asjaõigus ­ õigus, mis reguleerib asjadega seotud
õigussuhteid, ja seda nii paidalseisus (nt omaniku ja kasutusvaldaja õigused) kui ka nende
muutumises (nt asja võõrandamine või hüpoteegi ülekandmine). Subjektiivne asjaõigus ­ õiguslik
seisund, mis konkreetsel isikul on konkreetse asja suhtes. Subjektiivse asjaõiguse eriliseks
tunnuseks on selle absoluutsus: see õigus on kehtiva õiguskorra poolt iga ühe suhtes antud ja iga
õigusvastase sekkumise eest kaitstud.
Asjaõigus on õiguskäibes osalejate omavahelisi suhteid reguleeriva eraõiguse üks osa. Asjaõigus on
osa eraõigusest ja tsiviilõigusest. Asjaõigused moodustavad ühiskonna varalise korralduse aluse
ning on turumajanduse nurgakiviks.
Asjaõiguse põhiprintsiibid ja nende väljendus kehtivas õiguses
a) era-ja üldhuvide arvestamine
b) mitme õigustatud isiku huvide arvestamine
c) käibe kindluse ja lihtsuse tagamine
d) kinnis- ja vallasasjaõigus
Asjaõigus kui õiguskorra üks osa hõlmab reegleid, mis on määravad ainelise vara valitsemisel
inimeste poolt. Kuidas vastavad suhted on korraldatud, see sõltub otsustest, mis sisalduvad riigi
põhiseaduslikus korras ja mida konkretiseeritakse sellel põhineva majandusliku korraga.
Asjaõigus määrab iga üksikisiku ja iga ettevõtte elu ning majanduse juhtimise ja tuleviku
planeerimise alused.Õiguskord, mis eraomandit jaatab, ei saa jätta tähelepanuta asjaolu, et omaniku
huvid võivad olla vastuolus üldiste huvidega. Sellest tuleneb, et omaniku vabandus oma omandit
kasutada ja realiseerida ei saa olla lõputu, et omandile on omased teatud kohustused, mis tulenevad
ühiskonna vajaduste arvestamisest, samuti kaasinimeste õigustatud huvide austamisest.Kui omanik
kasutaks ja käsutaks temale kuuluvat asja oma suva järgi, oleks tagajärjeks kõigi võitlus kõigi vastu.
Et seda ei juhtuks, peab ka eraõigus püüdlema teatud omandipiiranute poole. Seadus peab sisaldama
sätteid, mis võimaldavad paljude omanike rahuliku üksteise kõrval elamise. Eriline majanduslik ja
sotsiaalpoliitiline tähendus on maaomandil, mis on seetõttu ka läänelikes põhiseadustes allutatud
ulatuslkele avalik-õiguslikele piirangutele. Need piirangud muudavad asjaõiguse selliseks eraõiguse
valdkonnaks, mis asub avalikule õigusele kõige lähemal.Omandi üheks iseärasuseks on selle
jaotatavus: üks ja sama asi võib olla korraga mitme õigussuhte esemeks. Sellest tuleneb vajadus
omaniku ja piiratud asjaõguse omajate omavaheliste õiguste ja kohustuse täpseks piiritlemiseks.
Siit tuleb asjaõiguse kui õigusvaldkonna ülesanne fikseerida võimalikud asjaõigused ka määrata
üldjoontes kindlaks nende sisu. Asjaõiguste ja nene sisu kindlaksmääramine on vajalik ka asjade ja
asjaõiguste käibekindluse tagamiseks. Isik, kes omandab omandi või selle kasuks seatakse hüpoteek
või kasutusvaldus, peab teadma, mille ta omandab.Asjade käibe reguleerimisel tuleb otsustada, kes
väärib kaitset rohkem ­ kas õiguse omaja või omandaja ­, kui omandamine on seotud asjaga, mis
võõrandajale ei kuulu. Selle konflikti lahendamisel ei piisa, kaaluda vaid konkreetse omaniku ja
omandaja huve. Ka siin tuleb silmas pidada asjade käibe vajadusi tervikuna: kas see ei raskendaks
liialt käivet, kui omandaja peaks igal omandamise juhul tegema järelpärimisi, et veenduda
99% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Asjaõigus eksamikonspekt #1 Asjaõigus eksamikonspekt #2 Asjaõigus eksamikonspekt #3 Asjaõigus eksamikonspekt #4 Asjaõigus eksamikonspekt #5 Asjaõigus eksamikonspekt #6 Asjaõigus eksamikonspekt #7 Asjaõigus eksamikonspekt #8 Asjaõigus eksamikonspekt #9 Asjaõigus eksamikonspekt #10 Asjaõigus eksamikonspekt #11 Asjaõigus eksamikonspekt #12 Asjaõigus eksamikonspekt #13 Asjaõigus eksamikonspekt #14 Asjaõigus eksamikonspekt #15 Asjaõigus eksamikonspekt #16 Asjaõigus eksamikonspekt #17 Asjaõigus eksamikonspekt #18 Asjaõigus eksamikonspekt #19 Asjaõigus eksamikonspekt #20 Asjaõigus eksamikonspekt #21 Asjaõigus eksamikonspekt #22 Asjaõigus eksamikonspekt #23 Asjaõigus eksamikonspekt #24 Asjaõigus eksamikonspekt #25 Asjaõigus eksamikonspekt #26 Asjaõigus eksamikonspekt #27 Asjaõigus eksamikonspekt #28 Asjaõigus eksamikonspekt #29 Asjaõigus eksamikonspekt #30 Asjaõigus eksamikonspekt #31 Asjaõigus eksamikonspekt #32 Asjaõigus eksamikonspekt #33 Asjaõigus eksamikonspekt #34 Asjaõigus eksamikonspekt #35 Asjaõigus eksamikonspekt #36 Asjaõigus eksamikonspekt #37 Asjaõigus eksamikonspekt #38 Asjaõigus eksamikonspekt #39 Asjaõigus eksamikonspekt #40 Asjaõigus eksamikonspekt #41 Asjaõigus eksamikonspekt #42 Asjaõigus eksamikonspekt #43 Asjaõigus eksamikonspekt #44 Asjaõigus eksamikonspekt #45 Asjaõigus eksamikonspekt #46 Asjaõigus eksamikonspekt #47 Asjaõigus eksamikonspekt #48 Asjaõigus eksamikonspekt #49 Asjaõigus eksamikonspekt #50 Asjaõigus eksamikonspekt #51 Asjaõigus eksamikonspekt #52 Asjaõigus eksamikonspekt #53 Asjaõigus eksamikonspekt #54 Asjaõigus eksamikonspekt #55 Asjaõigus eksamikonspekt #56 Asjaõigus eksamikonspekt #57 Asjaõigus eksamikonspekt #58 Asjaõigus eksamikonspekt #59 Asjaõigus eksamikonspekt #60 Asjaõigus eksamikonspekt #61 Asjaõigus eksamikonspekt #62 Asjaõigus eksamikonspekt #63 Asjaõigus eksamikonspekt #64 Asjaõigus eksamikonspekt #65 Asjaõigus eksamikonspekt #66 Asjaõigus eksamikonspekt #67 Asjaõigus eksamikonspekt #68 Asjaõigus eksamikonspekt #69 Asjaõigus eksamikonspekt #70 Asjaõigus eksamikonspekt #71 Asjaõigus eksamikonspekt #72 Asjaõigus eksamikonspekt #73 Asjaõigus eksamikonspekt #74 Asjaõigus eksamikonspekt #75 Asjaõigus eksamikonspekt #76 Asjaõigus eksamikonspekt #77 Asjaõigus eksamikonspekt #78 Asjaõigus eksamikonspekt #79 Asjaõigus eksamikonspekt #80 Asjaõigus eksamikonspekt #81 Asjaõigus eksamikonspekt #82
100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
~ 82 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2012-11-14 Kuupäev, millal dokument üles laeti
558 laadimist Kokku alla laetud
3 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
floresita Õppematerjali autor

Lisainfo

Õigusinstituut Tallinnas. Õppejõud oli Kaupo Paal.Teooria ning seminari kaasused koos lahendustega.Eksami sooritasin selle konspektiga heale hindele.
Asjaõigus , õigus , Abstraktsiooniprintsiip , võlaõigus , Kaasus , Järeldus , Põhiseadus

Dokumendis esitatud küsimused

 • Kes nõuab mida, kellet ja mis alusel ?
 • Kuidas see toimub ?
 • Mida ja kelle käest peaks ta seda nõudma võiks proua Thiesenhausen nõuda ?
 • Mis juhtub aga siis, kui lõpeb edasiastunud õigus ?
 • Kes oli äravõtmise ajal omanik (O surnud) ?
 • Kelle valduses oli ratas äravõtmise ajal ?
 • Kustutamist AÕS § 65 lg 1 alusel ?
 • Mida peavad A ja B nõudma, et saada oma tahtmist ja kui palju raha saavad nad hüvitisena nõuda ?
 • Keldris ja üleüldse kogu kinnisasjal joomise. Kas õigustatult ?
 • Keldrist välja. Kas kokkulepped, mis sõlmiti eellaste poolt on siduvad ?
 • Millal ta peab maksma ?
 • Mis levib üle piiri nagu lõhn ?
 • Midagi nõuda? Kui jah, siis mida ?
 • Mida ei täideta ?
 • Miks me seda kontrollime - Kas ta on AÕS § 343 lg 1 alusel tegemist päraldisega ?
 • Millistel juhtudel võib isiklik kasutusõigus katkeda ?
 • Mida saab täita ?
 • Kus on see mõiste sisustatud ?
 • Mida tähendab siin kohal avalik enampakkumine ?
 • Kellele kui palju makstakse AÕS § 325 lg 1 alusel ?
 • Kui palju saab A nõuda AÕS § 325 lg 1 alusel ?
 • Kui palju saab B nõuda AÕS § 325 lg 1 alusel ?
 • Kui terviku suhtes ?
 • Kui terviku suhtes ?

Mõisted

objektiivne asjaõigus, asjaõigus, sotsiaalpoliitiline tähendus, kinnis, vahetegemise põhjuseks, võlaõiguses, ostjaks, põhiseadus, objektiks, äratarvitamatuteks asjadeks, üksikasi, reeglist, selliseidasju, eelkõige üüri, üldiseks põhimõtteks, kasutuseelised, turuhind, saksa praktikas, valdusel, valdus, suhe asjasse, valdus, omavaldajaks, omavaldusel, valdus, seaduslikuks valdajaks, seadusest tulenevalt, valdus, äraandmis, mittevabatahtlik, eesti õiguses, valduse äravõtmisel, valdajal, eesti asjaõiguses, eesti kinnistusregistril, kande muutmisel, puudutatud, avalduspõhimõtte, eeltingimuseks, küsitav, võlaõigusleping, traditsioonipõhimõte, õigusemuudatuse toimumiseks, eesti õiguses, rangest vorminõudest, käsutuskeel, eesti õiguses, keelumärge, märkus, sellisteks märgeteks, kinnistusraamat, vatuväite põhifunktsiooniks, asjaõigusel, järjekoha märkimine, kinnistamisavaldused, kokkuleppeline järjelohakujundus, teatud juhtudel, uued järjekohad, saksa autirid, eesti õiguses, piirangute ulatus, valdus, mõlemast erinevalt, esemeks, isikuteks, kõigil omanikel, mõtteline, mõttelised osa, kaasomand, kaasomanikul, kaasomanikul, riigikohus, eesti seaduseandja, kaasomanik, kitsenduseks, sellisteks juhtumiteks, ühisomandi aluseks, muudel juhtudel, abikaasadel, mittearvestamisel, korteriomandi ese, kos, pakkutud, korteriomanikega, valdus, asjaõiguslikku omandikaitset, oman, õiguspraktika kohaselt, olla võla, sama õigus, valdajal, äravõtmisega, üldjoontes, asjaõiguskokkulepe, müügi puhul, oluline tähelepanek, eesti seadusandja, omandaja, omandajal, omandaja, hõivamine, isik kes, politseile, peitvara leidjal, igamisega, aõs, käsutamine, vallaspandi, omandi lõppemiseks, eesti õiguses, vallasomandi tekkimiseks, kinnisomand, vallasasjade juures, kinnisasjad, kinnisomandi ese, eesti õiguses, asukohta, eesti õiguses, sellise huviga, aõs kohaselt, kinnistamisavalduseks, kohustuslikuks dokumendiks, sättesse, kinnisomandi käsutamine, eesti õiguses, nendeks isikuteks, tehinguliselt, kitsenduste nähtavakstegemine, eelduseks, broneerimisleping, viii reaal, reaalservituudi korral, reaalservituudi korral, reaalservituut, sisu kujundamisel, jagamist, koormamise aluseks, kinnisasi, kasutusvaldajal, kasutusvaldajal, kasutusvaldaja, kasutusvalduse tekkimiseks, kinnisusraamatusse, omanik kasutusvalduse, kasutusvaldajal, vajaduse korral, isiklik kasutusõigus, isiklik ksutusõigus, kinnistusraamatust, lõpetamisel, kinnisasja, õigustatud isikul, reaalkoormatis, isiklikust vastutusest, õigustaud isikul, müümisel sundtäitmis, sama tähendusega, kande kustutamiseks, ostueesõiguslikul isikul, kinnistusraamatusse kandmist, hoonestusõigus, eesti hoonestusõigus, pandiõigusega, pandiõiguse omapära, panditud ese, kinnispandiõiguseks, hüpoteek, hüpoteek, eesti hüpoteeks, korteriomand, hüpoteek, hüpoteegi pidajal, hüpoteegipidaja, omanikuhüpoteegi puhul, tagatisleping, kohustused kehtivad, hüpoteegi lõpetamiseks, käsipant, pandipidaja, õiguse pantimiseks, pandipidaja nõusolek, registerpandiregister, pandiga, ehitise pant, h valdus, surnud o, ehituse abc, heausksust eeldatakse, kinniasi a, hüpoteeks, seadusloomes, 2 h, kaasus 1, kaasus 2, omaniku õigus, 1 mõjutus, tootmishoonesse, osaühingu varale, isiklik kasutusõigus, 1 a1, aegumine, kaasus 1, 5 h, kaasus 2, samasse jakku, neljandas jaos, o e, 1998 c, a kinnisasi, kinnisasi, kinnisasi, jakku, käsutamine, antud kaasuses, seaduse kohaselt, sellesisuline leping

Sisukord

 • Kaasomand. Kaasomanikevaheline õigussuhe

Teemad

 • I Sissejuhatus asjaõigusesse
 • Asjaõiguse allikad
 • Asjaõiguse koht eraõiguse süsteemis
 • Asjaõiguse põhiprintsiibid ja nende väljendus kehtivas õiguses
 • Kui näiteks raamatukoguga liidetakse kas kogemata või tahtlikult võõras raamat, siis jääb
 • endine omand muutumatuks
 • Asjaõiguste erinevus võlaõigustest
 • Asjaõigusliku kaasuse lahendamine
 • Soomlane S nõuab vallasasja välja andmis ( maali) Prantslaselt S. Nõuab alusel ( paragrahv 80 lg
 • Eeldusel, et Soomlane on omanik. Algselt oli müüjaks pood. Omad tekib seaduses sätestatud
 • juhtudel. Omandiõiguse ülekande õigus. Kuidas see toimub ? TSÜS par. 6
 • Kaasus
 • Kas pr T saab nõuda KR kande parandamise nõusolekut OÜ-lt P AÕS § 65 lg 1 alusel?
 • Eeldused
 • Järeldus
 • Põhiseaduse mõju asjaõigusele ja põhiseadusest tulenevad garantiid
 • Avaliku õiguse mõju asjaõigusele
 • Asjaõiguslikud nõuded
 • Asjade liigitus
 • Asjade koht esemete süsteemis
 • Üksikasjad ja asjade kogumid
 • Vallas- ja kinnisasjad
 • Asja oluline osa
 • Päraldis
 • Kinnisasja päraldisi
 • Kasutuseelised
 • Asjaga seotud kohustuste ja kulutuste kandmine
 • III Valdus
 • Valduse olemus ja funktsioonid ning väljendus tsiviilõguses
 • Valdus kui õiguspositsioon
 • Valduse liigid
 • Otsene ja kaudne valdus
 • Ainu- ja kaasvaldus
 • lõppemine
 • Otsese valduse omandamine ja lõppemine
 • Tuletatud omandamine
 • Lõppemine
 • Kaudse valduse omandamine ja lõppemine
 • Valduse omandamise erijuhud
 • Valduse kaitse (omaabi, valduse kaitse hagi)
 • Valduse rikkumisest tulenev nõue
 • Valduse äravõtmisest tulenev nõue
 • Valdaja vastuväited nõuetle
 • Kinnisasjaõiguse üldküsimused ja kinnistusraamat
 • Kinnistusraamatu olemus ja tähtsus
 • Kinnistusraamatu ülesehitus
 • Kinnistusraamatu alusprintsiibid ja nende väljendus kehtivas õiguses
 • Kinnistusraamatusse kantavad õigused ja märked
 • Kinnistamine.Menetluspõhimõtted
 • Tingimusliku avalduse lubamatus
 • Nõusoleku põhimõte
 • Kinnistamismenetlus
 • Kinnistamise eelduste kontrollimine
 • Kinnistamisavaldus ja asjaõiguskokkulepe
 • Kinnisasjaõiguste tekkimine, sisu muutumine ja lõppemine
 • Kinnistusraamatukanne
 • Käsutuskeeld
 • Keelumärge Eesti õiguses
 • Märkus
 • Eelmärge
 • Vale kinnistusraamat
 • Vastuväide
 • Kannete ja õiguste järjekoht
 • Erandid
 • Näide
 • Omanik E soovib kooramata oma maatüki hüpoteegiga H kasuks ja kasutusvaldusega N kasuks. Ta
 • lepib H ja N-ga kokku, et hüpoteek omab järjekoha kasutusvalduse ees. Ka siis, kui mõlema
 • asjaõiguse kinnnistamisavaldused esitatakse ja rahuldatakse koos, omavad need õigused
 • kokkulepitud, mitte aga seadusjärgse (ühe ja sama) järjekoha
 • Algne seadusjärgsest erinev järjekohakujundus
 • Järjekoha hilisem muutmine
 • Näide
 • Kinnistusraamatusse on kantud kolm hüpoteeki järgmises järjekorras
 • A kasuks – 150 000
 • B kasuks – 100 000
 • C kasuks – 200 000
 • A ja C lepivad kokku järjekohamuudatuse oma hüpoteekide vahel
 • Uued järjekohad on järgmised
 • C kasuks – 150 000
 • C kasuks – 50 000
 • A kasuks – 150 000
 • Kinnistusraamatusse on kantud hüpoteek A kasuks hüpoteegisummaga 100 000 koos järjekoha
 • reserveerimisega hiljem C kasuks sissekantavale hüpoteegile summaga samuti 100 000. Enne C
 • hüpoteegi sissekandmist kantakse kinnistusraamatusse kohtulik hüpoteek B kasuks 100 000 ning
 • alles seejärel hüpoteek C kasuks. Kui sudenampakkumisel saadud tulemist jääb hüpoteegipidajate
 • nõuete rahuldamiseks, siis
 • A saab 100 00, sest ta lubas endast ette vaid 100 000;
 • B saab samuti 100 000, sest temal tuleb ette lasta samuti 100 000 ( kas A või C kasuks, see teda ei
 • huvitagi)
 • C ei saa midagi
 • V Omandi olemus ja erinevus valdusest
 • Omaniku õigused
 • Omandi kaitse
 • Omand põhiseaduses
 • Igaühe omand on puutumatu ja võrdselt kaitstud.Omandit võib omaniku nõusolekuta võõrandada
 • ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras üldistes huvides õiglase ja kohese hüvituse eest.
 • Igaühel on õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada. Kitsendused sätestab
 • seadus.
 • Omanik
 • Kaasomandi tekkimine ja lõppemine
 • Kaasomandi valdamine, kasutamine ja käsutamine
 • Ühisomand. Ühisomandi käsutamine
 • Korteriomand. Korteriomandi ese ja korteriomanikevahelised õigussuhted
 • Omandi kaitse
 • vindikatsiooni- ja negatoorhagi)
 • Väljaandmisnõue
 • Rikkumise kõrvaldamise ja rikkumisest hoidumise nõue
 • Omandi-valdaja vaheline õigussuhe
 • Õigus hüvitusele
 • Valdaja vastutus
 • Vallasomand
 • Vallasomandi tekkimine
 • Tehinguline omandamine
 • Asjaõiguskokkulepe
 • Asja üleandmine
 • Omandamine õigustamata isikult
 • Heauskne omandamine
 • Pahauskne omandamine
 • Koormatise lõppemine omandamisel
 • Muud omandamise viisid
 • Mittetehinguline omandamine
 • Hõivamine
 • suuremat
 • Leid
 • Peitvara
 • Töötlemine
 • Ühendamine ja segamine
 • Iganemine
 • Loodusvili
 • Vallasomandi käsutamine ja lõppemine
 • VII Kinnisomand
 • Kinnisomandi ese ja ruumiline ulatus
 • Kinnisasja tehinguline omandamine
 • Mittetehinguline omandamine
 • Kinnisomandi käsutamine – ülekandmine, koormamine, ühendamine ja jagamine
 • Kinnisomandi lõppemine
 • Kinnisomandi kitsendused
 • Seadusjärgsed ja tehingulised kitsendused
 • Kinnisomandi kitsenduste nähtavakstegemine
 • Kinnisasja heauskne omandamine
 • Naabrusõigused
 • Broneerimisleping
 • VIII Reaal- ja isiklikud servituudid. Reaalkoormatis
 • Servituudid
 • Reaalservituudi ja isikliku servituudi vahe
 • Erinevus kasutusvaldusest
 • Erinevus isiklikust kasutusõigusest
 • REAALSERVITUUT
 • Kasutusala
 • Tekkinime ja lõppemine
 • ISIKLIKSERVITUUT
 • KASUTUSVALDUS
 • Tekkimine ja lõppemine
 • Käsutamine
 • ISIKLIK KASUTUSÕIGUS
 • Isiklik kasutusõigus elamule
 • REAALKOORMATIS
 • Vastutus
 • Ostueesõigus
 • Ostueesõiguse mõiste
 • Asjaõigusliku ja võlaõigusliku ostueesõiguse eristamine
 • Võlaõiguslik ostueesõigus
 • Asjaõiguslik ostueesõigus
 • Ostueesõiguse tekkimine
 • Tekkimine tehingulise ostueesõigusega
 • Tekkimine seadusjärgse ostueesõigusega
 • Ostueesõiguse lõppemine
 • Ostueesõiguse teostamine
 • X Hoonestusõigus
 • Hoonestusõiguse mõiste ja sisu
 • Hoonestusõiguse tekkimine ja lõppemine
 • Pandiõigus
 • Sissejuhatus pandiõigusesse
 • Mõiste
 • Pandiõiguse olemus ja üldpõhimõtted
 • Pandiõiguse liigitus
 • Hüpoteek
 • Koormatud kinniasja omaniku õigused
 • Hüpoteegipidaja õigused
 • Hüpoteegi alaliigid
 • Nõude olemasolu mitte-eeldav ja eeldav hüpoteek
 • Võõr- ja omanikuhüpoteek
 • Tavaline ja ühishüpoteek
 • Seadusjärgne hüpoteek
 • Ulatus
 • Tekkimine
 • Tagatisleping
 • Lõpetamine
 • Kohtulik hüpoteek
 • Käsipant
 • Õiguste pantimine
 • Registerpant
 • Kommertspant
 • Kommertspandi ulatus
 • Kommertspandi tekkimine ja lõppemine
 • Seadusest tulenevad pandiõigused
 • Ehitise pant
 • Kaasus nr 1 Varastatud jalgratta kaasus
 • Kas O saab AÕS paragrafhv 41 lg 2 tugineses V-lt ratta ära võtta?
 • Tulemus: O võis kasutada AÕS § 41 lg-st 2 tulenevat omaabi V vastu
 • Kaasus nr 2 Maastikuauto kaasus
 • Ü võiks AÕS § 41 lg 1 alusel N-i auto ära vedada?
 • Ü võib AÕS § 41 lg 1 alusel auto jõuga ära vedada
 • Kaasus nr 3 Maastikujalgratta kaasus
 • Hüpotees: J saaks nõuda H-lt maastikujalgratase AÕS § 45 lg 1 alusel
 • üürnik J ei saa ratast välja nõuda AÕS § 45 lg 1 alusel!
 • Omanik saab ratta välja nõuda
 • Kaasus nr 4 Jalgratas ja südamerabandus
 • Hüpotees: P võiks nõuda ratast H-lt AÕS § 80 lg 1 alusel?
 • Vahetulemus: H ei saanud omanikuks
 • Esinesid heausksust välistavad asjaolud, s.o ei saanud H ratast omandada
 • heauskselt. Seega P saab H-lt ratta välja nõuda
 • Kaasus - Terastalade kaasus
 • Hüpotees: Ehituse ABC-l oleks õigus H-lt talad välja nõuda AÕS § 80 lg 1 alusel ?
 • Ehituse ABC ei ole õigustatud talasid H-lt AÕS § 80 lg 1 alusel välja nõudma
 • Kaasus - Vaibakaasus
 • M võiks O-lt nõuda vaiba tagastamist AÕS § 80 lg 1 alusel ?
 • M võiks O-lt nõuda vaiba tagastamist AÕS § 80 lg 1 alusel
 • kaasus OÜ Osavad Poisid
 • Kas K saaks nõuda hüpoteegi kustutamist AÕS § 65 lg 1 alusel?
 • NB! Käsutusleping & käsutus – nendel tuleb vahet teha!
 • Tulemus
 • K ei saa nõuda hüpoteegi kustutamist AÕS § 65 lg 1 alusel
 • seminar 17.04.2012
 • Kaasus Tülitsevad kaasomanikud
 • Kas A saaks nõuda maasomandi lõpetamist AÕS §76 lg 1 aulsel?
 • Tulemus: Kohus võib siis jätta kinnisasja A-le ja maksab hüvitise B-le. Kui A tahab saada
 • lahti hüpoteegist, siis on tal vaja õigustatud isiku nõusolekut ehk panga nõusolekut, kuna
 • hüpoteeks on pandud panga kasuks
 • Seadusloomes on selle teema koha peal nõrk punkt, kus kohtule pole jäetud konkreetseid
 • juhiseid kuidas toimida
 • kaasus Alkoholi tarbimine keldris
 • Hüpotees: C 2 võiks nõuda B 2-lt rikkumise lõpetamist AÕS § 72 lg 1 alusel?
 • C 2 võiks nõuda B 2-lt rikkumise lõpetamist. Üleüldse kogu kinnisasjal ei saaks
 • Seda saaks A, kes on aga juba surnud
 • Märkus: üldõigusjärglane pärib kõik õigused ja kohustused hoolimata sellest, kas on
 • kinnistusraamatusse kantud või ei
 • Kui B 2 oleks ostnud – ei oleks kehtinud
 • kui B 2 on pärija – kokkulepe kehtib
 • Juua oleks võinud C 2
 • Kaasus Varastatud auto tuunimine
 • O võiks nõuda H-lt auto tagastamist AÕS § 80 lg 1 alusel
 • Vahetulemus
 • Vahetulemus
 • H valdab õigusliku alusega (VÕS § 110 – mitte tagasi anda)
 • Seminar 24.04.2012
 • Kaasus 1 - Kaasomandi jagamise ja kasutuskorra kokkulepe
 • Kas kinnistu jagamine ja kaasomandi lõpetamine eespool toodud viisil on võimalik?
 • Kinnistu jagamine korteriomanditeks võiks toimuda KoS § 3 alusel?
 • Nagu paragrhav neli nõuab tuleb esitada vastav avaldus
 • kinnistusraamatusse, kuhu juurde nad lisavad vastava projekti, millised hoone osad on
 • Kinnistu saab jagada korteriomanditeks KoS § 3 alusel ja lõpeb ka
 • kaasomand
 • Kas parkimiskohtade kasutuskorra kokkuleppe saab selliselt sõlmida?
 • Kas kasutuskorra kokkulepet võidakse sõlmida KoS § 12 lg 1 alusel?
 • Tulemus: Sellise kasutuskorra kokkuleppe saab sõlmida
 • Kas kasutuskorra kohta saab teha märke kinnistusraamatusse?
 • Tulemus: kasutuskorra kohta saab nõuda märke tegemist kinnistusraamatusse
 • Kas kinnisasja korteriomanditeks jagamiseks on vajalik hüpoteegipidaja nõusolek?
 • Kas KA korteriomanditeks jagamiseks on vaja hüpoteegipidaja nõusolek AÕS § 356 lg
 • alusel?
 • norm on rakendatav ka kinnisasja jagamisel ning o vajalik hüpoteegipidaja
 • ja omaniku notariaalselt tõestatud kokkulepe
 • Kas hüpoteegi saab jagamisel kanda üle A-le kuuluvale kahele korteriomandile ja B-le
 • kuuluvale korteriomandile ühishüpoteegina?
 • Hüpotees: Kas hüpoteegi saab jagamisel üle kanda ühishüpoteegina?
 • Tulemus: Saab ühishüpoteegina üle kanda
 • Kas kinnisasja korteriomanditeks jagamisel on vajalik AS Elion Ettevõtted nõusolek?
 • AS Elion Ettevõtted kaabel paikneb korteriomandite kaasomandiosa koosseisu
 • kuuluvates ruumides (elamu koridor), kas servituudi peaks jagamisel üle kandma
 • kõigi korteriomandite registriosadesse?
 • Hüpotees: Kas Elion Ettevõtete servituudi peaks jagamisel üle kandma kõigi
 • korteriomandite registriosadesse?
 • Tulemus: § 182 lg 4 – jääb kehtima ja peab sisse kandma
 • Kaasus 2 - Sigala elamukvartalis
 • Kas E võiks nõuda sigade pidamise lõpetamist AÕS § 89 alusel?
 • Tulemus: E ei saa B-lt nõuda sigalapidamise lõpetamist. Saab nõuda kahju hüvitamist
 • E võiks nõuda vanaraua kogumise lõpetamist AÕS § 89 alusel
 • Tulemus: Ei saa nõuda
 • Kaasus - Ööklubi külastajate praht
 • Väga analoogilinine sigala elamukvartalis kaasusega. Kas saab majanduslikult eeldada seda, kas
 • see ööklubi sealt kaotatakse või mitte? Skeem sama kuni eelviimase eelduseni välja
 • Kaasus - Kadunud kummikud
 • Kas pandipidaja P saab nõuda kommertspandi realiseerimist AÕS § 302 lg 1 koosmõjus
 • lg 3
 • Selline pant, mis seatakse ettevõtja ettevõtlusega seotud vallas
 • varale. See kantakse kommertspandi registrisse. Sisuliselt tähendab seda , et nõue mis pandiga
 • seatud pole täidetud ning võib nõuda ettevõtja vallasvara müüki, et oma tasu sealt kätte saada
 • Jah, P saaks hüpoteesis nimetatud seaduste alusel pandiga koormatud esemete
 • raliseerimist nõuda
 • Kas ta saab kommertspandi arvelt realiseerida tootmisseadmed KomPS § 2?
 • Miks me seda kontrollime - Kas ta on AÕS § 343 lg 1 alusel tegemist päraldisega?
 • AÕS § 343 lg 1
 • lause 2
 • Seminar 9.05.2012
 • Kaasus - Auto parkimise kaasus
 • Hüpotees: Kas C saab nõuda auto parkimise võimaldamist AÕS § 45 lg1, § 184
 • koosmõjus §
 • alusel?
 • Millistel juhtudel võib isiklik kasutusõigus katkeda?vt. AÕS § 244
 • Mõiste § 2441 lg 1
 • Kuna ei ole § 2443 lg 1-2 kirjeldatud olukord, on isiklik kasutusõigus (-)
 • C ei saa nõuda auto parkimise võimaldamist AÕS § 45 lg 1, § 184 ja § 228 alusel
 • kuna tal puudub isiklik kasutusõigus
 • Kaasus - Maksmata raha
 • Hüpotees: Kas Õ saaks A1-lt ja/või A2lt nõuda raha AÕS § 229 lg 1 alusel ?
 • 000 krooni
 • Korduv aegumine
 • Aegumine ei lõpeta nõuet. Aegumine on mittetäielik nõue st sa võid seda täita ent see pole
 • kohustuslik. Kinnisasja võõrandamine ei vabasta endist omaniku oma kohustuste eest
 • Iseenesest võiks Õ nõuda kohtutäiturilt kinnisasja sundvõõrandamist nõude rahuldamise eesmärgil
 • Kas ta saab seda teha?
 • Hüpotees
 • On olemas paari viimase aasta nõudeid, mida saab nõude 300 000 krooni ulatuses
 • Tulemus: Jah, Õ saaks A2-lt nõuda raha kinnisasja arvel hüpoteesis mainitud paragrahvide
 • alusel
 • Kinnisasja uuel omanikul on samad kohustused, mis endisel omanikul võõrandamisega maksmata
 • jäi
 • Kaasus 1 - Vallasasja pantimine
 • Hüpotees: Kas O saab H-lt nõuda ratast AÕS § 80 lg 1 alusel?
 • Alusel ei saa öelda, et pandipidaja on ratta õiuspäraselt maha müünud.P-le
 • ei tekkinud asja võõrandamise õigust eelnimetatud paragrhavi alusel
 • Kus on see mõiste sisustatud?(
 • Varastatud asjade puhul asjade heauskset omandamist ei toimu. See tuleb siis anda tagasi
 • omanikule
 • H ei pea eeldama, et pandimajas olevad asjad on kõik varastatud
 • Mida tähendab siin kohal avalik enampakkumine?Kuna kaasus ütleb, et meil on olemas meil on
 • enampakkumine, siis välistavate asjaolude välistavad asjaolud esinevad, siis saab öelda , et H saab
 • omanikus
 • Mingil viisil peab olema lubatud heauskne omandamine selliste asjade puhul. See tagab tehingukindluse. Avaliku
 • enampakkumise idee peab olema avalik. Teoreetriliselt peaks esialgsel omanikul olema võimalus sinna kohale ilmuda
 • ning oma asja nõuda
 • Tulemus: O ei ole enam omanik seetõttu ei saa ta esitada § 80-st tulenevat
 • vindikatsiooninõuet
 • Sundmüügi kaasus
 • Hüpoteegiga tagatud nõuded
 • 03.02.1998 c – 1000000
 • a – 2000000
 • b – 1000000
 • o,e – 500000
 • Hüpotees: Nõuete rahuldamine AÕS § 353 alusel ?
 • Meil oli selleks 600 000
 • Tulemus: Omanik O’l nõuded, aga rohkem raha ei ole? (täielik laostunud) siis saab teha
 • pankrotimenetlust
 • Kaasus - Ühishüpoteegi kaasus
 • Kas B võiks nõuda A kinnisasja koormava ühishüpoteegi enda nimele kandmist
 • AÕS § 361 lg 2 alusel?
 • B võib nõuda A kinnisasja koormava ühishüpoteegi enda nimele kandmist AÕS §
 • lg 2 alusel
 • Tulemus: B saab nõuda VÕS § 1041 alusel A-lt
 • Läbisadav katus
 • Kui palju saab A nõuda AÕS § 325 lg 1 alusel?
 • A saab nõuda § 325 lg 1 alusel 1.200.000
 • Kui palju saab B nõuda AÕS § 325 lg 1 alusel?
 • B saab nõuda AÕS § 325 lg 1 alusel 200.000
 • Kaasus – Ostueesõigus
 • K võiks nõuda O-lt (uuelt omanikult) AÕS § 63 lg 5 alusel nõusolekut
 • omanikukande kustutamiseks
 • Vahetulemus: § 63 lg 3 alusel on käsutus tühine
 • K saab nõuda nõusolekut omanikukande kustutamiseks
 • K müügilepingust tulenev nõue M vastu VÕS § 108 lg 2 ja 208 lg 1 alusel
 • K saab nõuda, et teda kantakse kinnistusraamatuse
 • K võiks nõuda O-lt valdust AÕS § 80 lg 1 alusel
 • antud tingimustel ei saa nõuda valdust. Saab kui K hüvitab katuse
 • Järelkaasus kaasomanike kohta
 • Kas A saab nõuda C-lt kinnisasjaasja väljaandmist ebaseaduslikust valdusest § 80 lg 1
 • alusel?
 • Kas A on kaasomanik ?
 • Kas C on valdaja?
 • Kas C omandas maja kasutusõiguse VÕS § 271 alusel ?
 • Kas C omandadas kinnisasja kasutusõiguse otsese valduse teel ?
 • Kas B ja C vahel on kehtiv asjaõigusleping ?
 • Kas B-l oli käsutusõigus kinnistu kui terviku suhtes ?
 • lähtuvalt?
 • Kas C omandadas kinnisasja kasutusõiguse otsese valduse teel ?
 • Kas B ja C vahel on kehtiv asjaõigusleping ?
 • Kas B-l oli käsutusõigus kinnistu kui terviku suhtes ?
 • Kas C oli heauskne ?
 • Kas esines heausksust välistavaid asjaolusid ?
 • Tulemus
 • Arvestuskaasus
 • Hüpotees: Kas O saab välja nõuda kartulitest valmistatud toodangu H-lt AÕS p. 80 lõike 1
 • Vastus

Kommentaarid (3)


oojaa00: väga suur töö on ära tehtud. on suureks abiks. Tänud.
03:52 04-12-2014

Godisjust: Peris põhjalik, oli abi
12:49 23-05-2014

Katrin Pärn: Tasub lugeda.
23:14 26-01-2014


Sarnased materjalid

180
docx
34
doc
44
doc
16
docx
114
docx
23
docx
57
doc
56
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto